מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2000 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרקסתא דעניא
א' נובמבר 14, 2010 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיכה רץ כצבי למשוח את יהוא למלך ישראל??
תגובות: 10
צפיות: 861

Re: מיכה רץ כצבי למשוח את יהוא למלך ישראל??

עיין מסילת ישרים פ"ז ד"ה אך...
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' נובמבר 12, 2010 2:19 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: לקח וליבוב
תגובות: 1
צפיות: 467

לקח וליבוב

במקוון נכתב שמחבר הספר הוא הרב אברהם יצחק נריה ז"ל. האמת היא שאביו הרב משה צבי נריה הוא זה שחיברו, לע"נ בנו רא"י הנ"ל.
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' נובמבר 12, 2010 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ת ודפח"ח
תגובות: 48
צפיות: 4116

Re: ר"ת ודפח"ח

אם זה כבר הוזכר, האם יש מישהו שניסה את שיטתו של המחבר זצ"ל (כלומר, 40 יום תורה, אח"כ 40 יום זהירות וכו') והצליח?
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' נובמבר 12, 2010 10:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיכה רץ כצבי למשוח את יהוא למלך ישראל??
תגובות: 10
צפיות: 861

Re: מיכה רץ כצבי למשוח את יהוא למלך ישראל??

הוד_והדר כתב:איפה החז"ל?


כך כתבו רש"י, רד"ק, והמצודות בשם חז"ל. אני משער שבילקוט תמצא זאת.
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' נובמבר 12, 2010 10:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיכה רץ כצבי למשוח את יהוא למלך ישראל??
תגובות: 10
צפיות: 861

Re: מיכה רץ כצבי למשוח את יהוא למלך ישראל??

במלכים איתא שאליהו ציווה את אלישע למשוח את יהוא, אך אלישע שלח אחד מבני הנביאים למשחו. ע"פ חז"ל היה זה יונה בן אמיתי. מה המקור שלך שזה מיכה?
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' נובמבר 11, 2010 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ת ודפח"ח
תגובות: 48
צפיות: 4116

Re: ר"ת ודפח"ח

תיקו אינו נוטריקון תהא קאי, אלא כעין מילה נרדפת לתהא קאי. כך גם המילה "תיקום". תיקו = תעמוד. תהא קאי = תהא עומד(ת). הכוונה היא שהאיבעיא תשאר בעינה, ללא פשיטותא.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' נובמבר 11, 2010 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת מרן..
תגובות: 38
צפיות: 7400

Re: הוראת מרן..

מניין ההנחה המעניינת שהאשכנזים צריכים לשמוע למ"א ולט"ז והספרדים לפר"ח ולברכ"י? האם משנה היכן חיו אותם גדולי עולם לעניין פסיקת ההלכה? בשלמא היכא שמעידים על מנהג קהילותיהם, א"ש שנוהגים בזה הספרדים כמנהג קהילות ספרד והאשכנזים כמנהג קהילות אשכנז, אך במחלוקת בסברא בעלמא, האם יש ה...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' נובמבר 10, 2010 1:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ת ודפח"ח
תגובות: 48
צפיות: 4116

Re: ר"ת ודפח"ח

ודוק: ווען דו וילסט - קענסטו...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' נובמבר 09, 2010 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ת ודפח"ח
תגובות: 48
צפיות: 4116

Re: ר"ת ודפח"ח

ודברי פי חכם חן.

פסוק הוא במשלי.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' נובמבר 09, 2010 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עצירת גשמים תלוי בתאריך העברי?
תגובות: 8
צפיות: 790

Re: עצירת גשמים תלוי בתאריך העברי?

שמעתי שהחת"ס שואל על ט"ו בשבט, שהגמרא הלא אומרת שיצאו בו רוב גשמי שנה ועלה השרף באילנות, והרי בשנה כי השתא, שאדרה מעובר, יורדים רוב הגשמים עד ט"ו באדר א'? והשיב שכפי גזירת חז"ל כן מנהג הקב"ה את העולם, ולכן אם אם ירדו מיעוט גשמים לפני ט"ו בשבט ורובם אחריו, עושה הקב"...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' נובמבר 06, 2010 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה הקשר?
תגובות: 10
צפיות: 1087

Re: מה הקשר?

יפה, הלא גם שם כתוב, אם אני זוכר נכון, ויכרות את מלבושם... עד שתותם...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' נובמבר 06, 2010 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה הקשר?
תגובות: 10
צפיות: 1087

Re: מה הקשר?

לענ"ד כוונתו שרק בשמם - עמון - יש בושת, שהרי הבכירה קראה מואב והצעירה בן עמי, מפני הבושת. אבל הליכותיהם נטולות בושת, ועל כך ייחסם לשת, מלשון חשופי שת.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' נובמבר 06, 2010 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה הקשר?
תגובות: 10
צפיות: 1087

Re: מה הקשר?

הלא כל העולם הם בני שת. אין עם שניתן לייחסו לשת יותר מעם אחר. לכן בהכרח הכוונה כאן לעם ההולך בחוסר צניעות, חשופי שת ערוות מצרים.
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' נובמבר 05, 2010 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללי הפסיקה ועקרונותיה
תגובות: 20
צפיות: 2126

Re: כללי הפסיקה ועקרונותיה

אוצר החכמה כתב:כדאי להעיר כאן שגם הביטוי לנהוג כבית הלל במובן של לחפש להקל זר מקומו ולא יכירנו אצל תופסי התורה כי וודאי שלא חיפשו בית הלל להקל או בית שמאי להחמיר.


ואף על פי כן, המשנה בעדויות בעצמה מתייחסת לבית הלל כמקילים בדר"כ ולב"ש כמחמירים.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' נובמבר 03, 2010 8:55 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אהל תורה
תגובות: 5
צפיות: 919

אהל תורה

יש באוצר אהל תורה של ישיבת אור אלחנן על ב"ק ונדרים, אך חסר על יבמות, גיטין וסוכה, כתובות ועוד.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' נובמבר 03, 2010 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללי הפסיקה ועקרונותיה
תגובות: 20
צפיות: 2126

Re: כללי הפסיקה ועקרונותיה

ראה הקדמות הבית יוסף והדרכי משה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' נובמבר 03, 2010 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפילה לעצירת גשמים
תגובות: 0
צפיות: 406

תפילה לעצירת גשמים

האם יש כללים ברורים מתי מתחילין לומר התפילה לעצירת גשמים?

האם אדם פרטי יכול לומר לפי הרגשת לבו (שהרי מותר להוסיף בקשות בשומע תפילה)?
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' נובמבר 01, 2010 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארמי=רמאי?
תגובות: 23
צפיות: 1852

Re: ארמי=רמאי?

האם זה רק על שם הוי"ה? הלא זה על גם שם אדנות.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוקטובר 31, 2010 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלל בראש חודש מפני מה?
תגובות: 22
צפיות: 2411

Re: הלל בראש חודש מפני מה?

דברים שכתבתי פעם בנושא זה. התקשיתי בעניין הלל של ראש חודש. הרי מראש כשתיקנו אמירת הלל, לא תיקנוהו אלא במועדים ועל הצלה מפורענויות, ואף שראש חודש איקרי מועד, לא תיקנו בתחילה לאמרו בראש חודש, וא"כ מה ראו על ככה אלו שהנהיגו לאמרו בראש חודש (שזה מנהג קדום כמבואר בתענית כ')? ונ"ל דהנה בגמ' בשבת...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוקטובר 31, 2010 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארמי=רמאי?
תגובות: 23
צפיות: 1852

Re: ארמי=רמאי?

יאיר כתב:לא בטוח..אבל ספק דאורייתא לחומרא.


כששואלים ודנים בסברת ההלכה לא שייך לטעון "ספק דאורייתא לחומרא". ספק הוא רק כשאי אפשר להכריע ההלכה על פי פוסקים או בדרך של דימוי מילתא למילתא. כאן, לכאורה, אין סיבה להחמיר יותר מאשר בשאר שמות שאינם נמחקים, ולכן המע"ה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' אוקטובר 30, 2010 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארמי=רמאי?
תגובות: 23
צפיות: 1852

Re: ארמי=רמאי?

זקן. לא ניקוד אחד יש לשם הויה ב"ה, וזאת מן הסתם גם אתה יודע. (והגר"א בביאורו או"ח ס"ה כתב: ונקודו הוא סוד שם המפורש') באופן שאיני יודע אם יש ניקוד שאפשר לומר שהוא בודאי אינו בכלל שם הוי"ה. ואפילו הכי, כשאין מתכוונים לשם, מנלן שיש איסור? הלא אדני במובן חול ואלוהים במובן דיינ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' אוקטובר 30, 2010 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה
תגובות: 26
צפיות: 3242

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

גם ההגיון הפשוט אומר, שמזמור שלם, ועוד עשוי באקרוסטיכון, אינו מועתק בחסרון (ואף אם יש סופר אחד שטעה, אין זו טעות שאמורה לחזור בכל העתקה), משא"כ מזמור שחסר בו פסוק, כביכול, מעורר רצון טבעי להשלימו. כעין זה מצינו רבות גם בהבדלים שבין התורה ל"תורה" השומרונית, שם "השלימו" כל מינ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' אוקטובר 29, 2010 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 297
צפיות: 48504

Re: "ואין לנו להיות צנזורים לגדולי ישראל ולדברי קדשם"

אחת הצנזורות המקוממות בשנים האחרונות היא הצנזורה שעשה הר"ר ליברמן לרבנו בחיי אבן פקודה, בספרו הידוע "תורת חובות הלבבות". בתרגומו לעברית מדורברת הוא השמיט משפטים מסוימים של המחבר קדוש ישראל, משום שלא התיישבו היטב עם דעותיו שלו.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אוקטובר 27, 2010 1:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התועלת על ההפסד?
תגובות: 12
צפיות: 1272

Re: התועלת על ההפסד?

איש_ספר כתב:אפקרסתא. אין כאן ענין לליצנות רדודה. יש לך משהו עניני לענות לשואל?


איני מסכים אתך. יש בהחלט עניין להעמיד מראה מול פניו של אדם כזה. האם הוא שלח הנה את ההודעה בטלפתיה? אם הוא אוחז שזה אסור, מה הוא עושה כאן? בעל כרחך ששאלתו הייתה קנטרנית, ולכן אין עניין לענות לו ברצינות.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אוקטובר 27, 2010 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התועלת על ההפסד?
תגובות: 12
צפיות: 1272

Re: התועלת על ההפסד?

האם באמת התועלת הלימודית שנערכת באתר שווה את ההפסד העצום של שימוש באינטרנט (חוץ מהעבירה של "ועשית ככל אשר יורוך") שנאסר האינטרנט ע"י כל הרבנים (וגם צורך פרנסה אין כאן ואסור אפילו ע"י חסימה וכדו')? האם באמת התועלת החינוכית שספק רב אם תצא מהודעתך, שווה את ההפסד העצום של שימוש באינ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אוקטובר 27, 2010 1:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'אלף פעמים' בתחיית המתים - מקור?
תגובות: 4
צפיות: 597

Re: 'אלף פעמים' בתחיית המתים - מקור?

לא חז"ל ולא ראשונים, אבל ברמ"ע מפאנו יש משמעות כזו:

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7 ... 7%9C%D7%90
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אוקטובר 27, 2010 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם באשי- 1000 הודעות!!! <7000!!!>
תגובות: 89
צפיות: 9571

Re: חכם באשי- 1000 הודעות!!!

ע"ד אגור בן יקה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוקטובר 26, 2010 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימן 'טש' ולא 'שט'
תגובות: 9
צפיות: 1059

Re: סימן 'טש' ולא 'שט'

נהגו כן, כנראה, משום לשון נקייה. אם כי איני יודע איזו פגם ראו ב'שט'. כן מקפידים לכתוב 'שד', במקום 'שד', או: 'ערה' במקום 'רעה', וכו'. אך באמת, בימים קדמונים לא הקפידו בכך כלל. למשל, אם זכרוני אינו בכזיב (כרגיל...), במהדורה הראשונה של סדר הדורות, לא חשש מחברו לכתוב, בחלק שנות עולם, את התאריכים ככתבם:...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוקטובר 26, 2010 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימן 'טש' ולא 'שט'
תגובות: 9
צפיות: 1059

Re: סימן 'טש' ולא 'שט'

עיי' רמב"ם הלכות שׂוטה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוקטובר 26, 2010 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'תחת אחד השיחים'-מקור לניב המקובל
תגובות: 9
צפיות: 917

Re: 'תחת אחד השיחים'-מקור לניב המקובל

אכן. גם ההמשך שם "אסורים ולטושים בגלויות" בא מהפסוק "ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים". אציין שבאמירת תשליך זה מפריע לי כל פעם מחדש, כאילו עושים כאן מעין התבדחות קלה עם הקב"ה. לכאורה מתבקש שתפילה תהיה רצינית ומדויקת, ומליצות אלו נדמות לי כקריצה קלה. . אציין שבכל קריאת אש...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוקטובר 26, 2010 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'תחת אחד השיחים'-מקור לניב המקובל
תגובות: 9
צפיות: 917

Re: 'תחת אחד השיחים'-מקור לניב המקובל

החיד"א לא חידש דבר בענין המליצות המיוסדות על פסוקים, אף שהפליא בהם. (רעו ומחתנו ר"ד פארדו, הצטיין בהם יותר אלא שמליצותיו 'כבדות' והקורא שאינו מקושט בכ"ד כתבי הקודש עיף ויגע בהן) אכן חידוש של החיד"א (כמדומני) הוא שילוב מליצות בתוך תפילות ! לדוגמא בתפילה הנאמרת בתשליך: גם אסור נלו...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוקטובר 26, 2010 8:44 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שימוש באתר לאנשי הפורום - הסתיים
תגובות: 337
צפיות: 72130

Re: שימוש באתר לאנשי הפורום

שלום רב,

אני חדש כאן, ואפשר שאין זה המקום המתאים לשאלה, אך נטיתי להקל בספק דרבנן זה :)

שאלתי היא האם ניתן לחפש תוכן ספציפי בספרים מוגדרים על ידי המשתמש. דוגמא לדבר: חיפוש המילה "התכלת" בכל קובצי "בית אהרן וישראל", וכיו"ב.

בברכה, א"ד
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוקטובר 26, 2010 8:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר י"ש מהגאון מש"א
תגובות: 17
צפיות: 1494

Re: ספר י"ש מהגאון מש"א

האם ייתכן שזה יד שלום, מהגאון ר' שלום אונגר, והר"ת הם מ'ורנו ש'לום א'ונגר?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוקטובר 24, 2010 2:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 2243

Re: נוסח ברכת המינים

אולי זה משקף את הנוסח הקדום, שהנוצרים היו עדיין חלק מהיהדות. היינו, הנצרות שלפני פאולוס. נראה מהנוסח שזה קאי על המשומדים, ולא על הנצרים והמינים. בכלל, הנוסח הזה אינו משדר אותנטיות. התוספת הזו של "אם לא ישובו לתורותיך" נראית מאולצת למדי. וכי מישהו חשב שהקללה תחול עליהם אם כן ישובו? האם דוד...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוקטובר 24, 2010 1:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 2243

Re: נוסח ברכת המינים

אולי זה משקף את הנוסח הקדום, שהנוצרים היו עדיין חלק מהיהדות. היינו, הנצרות שלפני פאולוס. נראה מהנוסח שזה קאי על המשומדים, ולא על הנצרים והמינים. בכלל, הנוסח הזה אינו משדר אותנטיות. התוספת הזו של "אם לא ישובו לתורותיך" נראית מאולצת למדי. וכי מישהו חשב שהקללה תחול עליהם אם כן ישובו? האם דוד...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' אוקטובר 23, 2010 10:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שינויים שעשו חכמים <מתפללי נוסח אשכנז> בנוסח תפילתם
תגובות: 35
צפיות: 5772

Re: שילובי נוסחאות בתפילה לביטוי הרגשת הלב -ג' מעשי רב

איפה בדיוק מובא בפוסקים שזה פשוט דין שצריכים לשבת בקדושה דסידרא? (ברמב"ם כשמתאר סדר התפלה משמע שאז הציבור יושב, אך לא ראיתי בטור שו"ע וכו' כדבר הלכתי) אחד הראשונים כותב שבמוצ"ש יוציא הש"ץ את הציבור בספירת העומר, משום שהם יושבים אחרי "ואתה קדוש", ובאופן זה אינם צריכים ל...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' אוקטובר 23, 2010 9:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 2243

Re: נוסח ברכת המינים

מסתמא כעיקר עניינה. כך הוא בשאר הברכות.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' אוקטובר 23, 2010 8:43 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 2243

נוסח ברכת המינים

כידוע, נוסח ברכת המינים הקיים בדפוסים משובש מחמת שינויי הצנזורים. כמו כן ידוע שהגרד"צ הילמן ז"ל זכה לגלות נוסחא מדויקת, וכמדומני שהיא הנוסחא המודפסת בסידור וילנא. עם זאת, חתימת הברכה נשארה, למיטה זכרוני, "שובר אויבים ומכניע זדים". וכאן הבן שואל מדוע ולמה? הלא מסתבר שיש לחתום &quo...

עבור לחיפוש מתקדם