מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4409 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 4:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב: אלא ש"מ רבי יוסי בר' יהודה היא כו' עיין רש"י אלא שמע מינה כו' - ולהכי תנא מניינא לאשמועינן דדוקא הוא ולא תימא רבי היא וסמי מכאן נזיר. לכאורה תמוה, מה ההו"א שיש למחוק נזיר כדי לאוקמה כרבי. (ועי' רבינו גרשום) וה"ה שיש לתמוה כן בסמוך "לאפוקי מדרבי אליעזר" ופירש"י ...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 4:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 50
צפיות: 5843

Re: כל העולם כולו

כל העריות כולן...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 9:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב:

מסורת הש"ס אות ז - לקמן ט. [ע"ש וצע"ק] עכ"ל

אשמח בביאור כוונתו.
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 102
צפיות: 17415

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

חולין קמ רש"י ד"ה ימחה על המים - פרשת סוטה יש בה הזכרות הרבה כתובות ועי' מהר"י שפירא. ועיין כריתות ב: רש"י ד"ה נזירות דטהרה - נזיר שנטמא וספר ז' לחזור ולהתחיל ולמנות נזירות טהרה מז' חיילא ומשכחת לה דמביא קרבן א' על טומאות הרבה כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בז' דכיון דבז' טהו...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גדלים ועצמים
תגובות: 3
צפיות: 949

Re: גדלים ועצמים

תשובה שקבלתי מחכם אחד שליט״א ומה שהביא על הפסוק: "שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך וגו' (עקב ט, א). דברי רש"י (שם): גדולים ועצומים ממך, אתה עצום, והם עצומים ממך". והעיר מר נר"ו, מדוע לא כתב "אתה גדול והם גדולים ממך". ונראה לענ"ד בס...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם
תגובות: 5
צפיות: 657

Re: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם

עוד תשובה מחכ״א שליט״א נראה דמה דרש"י האריך מכאן אמרו, כשהתינוק מתחיל לדבר וכו'. טעמו הוא, כיון שמקור דבריו של מאור עינינו רש"י זיע"א, הוא מהספרי (פ' עקב יא, יט) לדבר בם, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו לשון הקדש. ולכאורה ממאי דקאמר "לדבר בם", ולא "והגית בו...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם
תגובות: 5
צפיות: 657

Re: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם

מכתב שקבלתי מחכ״א שליט״א ועתה אבוא לבאר הדברים שנכתבו בספר, ולברר אחת לאחת האיך מתיישבין על פי זה הערותיך הנפלאות. הנה נתבאר בספר שיש כאן ב' ענינים נפרדים, הענין הראשון הוא שיהיה האב משיח עם בנו שיחת חולין ודברי הבאי בלשון הקודש, והענין השני הוא שיהיה האב מלמד את בנו תורה. ונתבאר עוד בספר ששני הענינ...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 6:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 71
צפיות: 2510

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

דעת נעימה כתב:לד.
הגמרא דנה במשנה המביאה שקוברים את שער הנזיר ומעמידה זאת במחלוקת אם קוברים רק שער נזיר טמא או כל שער נזיר, אבל כתוב בתורה בפירוש ששורפים את שער הנזיר?
אולי הרבניפ בכאן ידעו לתרץ קושי זה שנתעורר לי?

לא הבנתי כוונתך, אשמח ביותר ביאור..
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 4:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מתניתין רבי עקיבא היא (כדאמרינן בגמרא) , דס"ל בריש אלו הן הלוקין 'חייבי כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעים, חייבי מיתות בית דין אינן בכלל מלקות ארבעים', ואליביה ערוכים דברי רש"י בטוב טעם, כדלהלן: כל הנך כריתות השנויות במשנתנו אמורות בעובר במזיד בלא התראה, אבל - א. אם התרו בו – חייב: או חנק – א...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 4:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

חיים סגל כתב:
שמואל דוד כתב:ב:

מניינא למה לי כו׳

פירש״י מניינא - שלשים ושש. צ״ע מה רוצה בזה?

לכאורה כוונתו שאין הקושיא מעצם מניית הכריתות [שגם זה לכאורה מיותר לאחר שמפורשים בקרא או במקום אחר בש"ס], אלא מכך שפתח התנא במספר

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 4:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב. רש"י ד"ה כל הנך כו' יש מהן בחנק ויש בסקילה כו' צ"ע מדוע השמיט שריפה, [עי' שיטה מקובצת ורש"ש] גם ק"ק מדוע הקדים חנק לסקילה, הול"ל יש מהן בסקילה,בשריפה,בחנק,במלקות,בחטאת. מלקות וחטאת לא קשיא: מלקות - יש בכל חייבי כריתות שאין בהן מיתת ב"ד, וזה שנוי במחלוקת. חטאת -...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי מרחם יותר על הבן, האב או האם?
תגובות: 18
צפיות: 2445

Re: מי מרחם יותר על הבן, האב או האם?

השואל המקורי העלה האשכול לפני מספר שנים... אולם אדרבה, לחידודא. בסנהדרין עב ישנו נידון לגבי הבא המחתרת ושם נזכר שאם אביו בא במחתרת אזי אין רשאי הבן להרוג האב, שכן רחמי האב על הבן ולפיכך לא בא על עסקי נפשות. צריך לבדוק האם ומה ניתן להסיק במקרה שתבוא האמא במחתרת. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2663
צפיות: 218107

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי נפ״מ בנוגע בא במחתרת אצל אב ובתו. ועיין כרם אליעזר ראש השנה סימן לז. http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... &pgnum=219
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנינא למעוטי מאי
תגובות: 15
צפיות: 1358

Re: מנינא למעוטי מאי

עיין עבודה ברורה כריתות ב:
Screenshot 2019-08-23 at 11.21.07 AM - Edited.png
Screenshot 2019-08-23 at 11.21.07 AM - Edited.png (105.04 KiB) נצפה 31 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 6:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב:

מניינא למה לי כו׳

פירש״י מניינא - שלשים ושש. צ״ע מה רוצה בזה?
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 6:23 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אמרי ישראל
תגובות: 0
צפיות: 37

אמרי ישראל

על הש״ס (פרידמאן)
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 5:46 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 15
צפיות: 448

Re: ערבית - ערב שבת

461EE5CA-BE45-435B-9787-D356A54E6E82.jpeg
461EE5CA-BE45-435B-9787-D356A54E6E82.jpeg (678.04 KiB) נצפה 53 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 457
צפיות: 133173

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

מרדכי וינטרויב כתב:
שמואל דוד כתב:יש כת"י רש"י עמ"ס כריתות?

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew ... 00159163-1

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

אור תורה (תשמט) עמוד 597-98 מדפי האוצר

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

אור תורה (תשמט) עמוד 597-98 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 8:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב. רש"י ד"ה על שגגתו חטאת - כסבור שהיא אשתו כו' עיין שושנים לדוד במשניות שכתב ש"אשתו" לאו דוקא וה"ה אם כוונתו לפנויה וכדומה, והביא ראיה מרש"י לקמן אצל מגדף ע"ש. ולכאורה יש להביא ראיה ממש"כ רש"י אצל אשה המביאה בהמה עליה וז"ל "דסבורה להביא "...
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 8:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לאו - אזהרה
תגובות: 2
צפיות: 54

Re: לאו - אזהרה

ייש"כ גדול! ועיין https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.p ... ודית:אזהרה אריכות קצת בזה.
ועי' רש"י כריתות ב. ד"ה ופסח שלפעמים כתב "לאו" ולפעמים כתב "אזהרה" וצ"ע בזה.
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 7:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה ועל לא הודע כו' דלא אתיידע אם בא על אשתו שלא כדרכה או זכר כו' ולקמן בד"ה לא הודע - אשתו ואחותו במטה כו'

צ"ע מדוע חוזר ומפרש, ומדוע שינה בפירושו.
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 7:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לאו - אזהרה
תגובות: 2
צפיות: 54

לאו - אזהרה

האם יש חילוק ביניהם?
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 6:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה ופסח - ובמגדף כו' וכל הני עריות כו' ובנדה כו'

צ"ע מדוע לא כתב כסידרא דמתני' עריות,נדה,מגדף כו'
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 3:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 185

מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה כל הנך כו' יש מהן בחנק ויש בסקילה כו'

צ"ע מדוע השמיט שריפה, [עי' שיטה מקובצת ורש"ש] גם ק"ק מדוע הקדים חנק לסקילה, הול"ל יש מהן בסקילה,בשריפה,בחנק,במלקות,בחטאת.
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 71
צפיות: 2510

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

לד. רש"י סיים המסכתא "אסור בהנאה". וחכ"א כתב לי שאי"ז דרכו של רש"י ז"ל, שהרי דרכו לסיים בדבר טוב, ואמרתי לו שרש"י אכן סיים בדבר טוב: ה נאה ודו"ק ועי' סוף מסכת ב"ק ברש"י "למ רעה טוב " ובמהרש"א שם. הדרן עלך מסכת תמורה בע"ה
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 21, 2019 8:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 33
צפיות: 5449

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

רש"י תמורה לד.

ובמסכת נזיר ילפינן שפיר כו'
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 21, 2019 7:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 71
צפיות: 2510

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

לג:

מתני' והערלה וכלאי הכרם כו'

עיין הגהות הב"ח שהגיה וכלאי הכרם והערלה, וצ"ע כוונתו בזה. ואולי יש ליישב ע"פ רש"י ותוספות ע"ש.
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 21, 2019 7:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 118
צפיות: 18226

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

תמורה לג: אלו הן הנשרפין ערלה וכלאי הכרם. צריך עיון בשלמא בכלאי הכרם דהא כתיבי פן תקדש המלאה פן תוקד אש אלא ערלה צריך עיון טעמא מאי בשרפה ופי' רש"י משום דאיתקש לכלאי הכרם.

דבריהם צ"ע, ועיין אור הישר ומעיל שמואל.
על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 20, 2019 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
ניצוצי זהר.PDF
ערך יעק.PDF

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 20, 2019 6:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 71
צפיות: 2510

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

לב:

רש"י ד"ה ומשני מדרבנן - בא"ד ועיקר קרא למעילה אתא לרבות חרמי כהנים למעילה והכי משמע כל החרם הוי לה' דאי איתהני מיניה "פורתא" מעל

מה כוונת רש"י במש"כ 'פורתא' וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 20, 2019 6:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944930

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

ערך יעקב עמוד 197-198 מדפי האוצר?
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 19, 2019 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לענות אמן על ברכת תינוקת
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: לענות אמן על ברכת תינוקת

ראיתי בספר אחד שצ״ל שהערוה״ש חזר בו. ועיין ברכת שמואל (זכאי) סימן רטו-ג.
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 19, 2019 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: רש"י על פרשת עקב

בְמִסְכֵּנֻת, נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב וכדומה
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 19, 2019 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: רש"י על פרשת עקב

[לדוגמא: פרק ח פסוק ט, טו]
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 19, 2019 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: רש"י על פרשת עקב

כן, בכמה פסוקים הסתכלתי למטה לראות מה כתב רש"י ולא מצאתי....[לדוגמא: פרק ח פסוק ט, טו]
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 19, 2019 6:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 161

רש"י על פרשת עקב

כשלמדתי תחילת פרשת עקב שמו"ת הרגשתי שיש חסרון בפירש"י וכמעט לא פירש כלום, האם מישהוא העיר בזה? מה הטעם לזה?

עבור לחיפוש מתקדם