מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4715 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 14, 2019 12:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל בארג כתב:התמונות נלקחו באישון ליל, ואתכם הסליחה. אם זה כ"כ נחוץ אשתדל לעשותו מחדש ביותר בהירות.

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 13, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 3485

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

נראה מלשון הרמב"ם שסעודת הבוקר היא קצרה והיא ללא יין, ועיקר אכילת בשר ושתיית יין הוא בסעודה ג': אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא לו. והוא שהיתה ידו משגת. ואסור לקבוע סעודה על היין בשבת ובימים טובים בשעת בית המדרש. אלא כך היה מנהג הצדיקים הראשונים מתפלל אדם בשבת שחרית ומוסף בבית הכנסת ויבוא ל...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 13, 2019 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 3485

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

מנהג תימן כנראה... זכורני לפני שנים, פעם התארחנו בשבת אצל משפחה תימנית והופתעתי מאוד לראות שבשבת בבוקר לא היה 'חמין' (טשולנט) אלא מין מאפה ששכחתי את שמו וג'חנון ואוכלים את זה עם שמן מתובלן ומוצרי חלב שונים. וכששאלתי בעדינות "ומה עם מצוות חמין בשבת"... בעל הבית שהינו תלמיד חכם חייך אליי בח...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 13, 2019 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 3485

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

שמעתי מחכם אחד שליט״א ששמע מהגרמ״מ קארפ שליט״א בשם הגריש״א ז״ל שהחזון איש היה רגיל לאכול סעודה חלבית בשבת בבוקר. ואותו חכם שאל הגרח״ק שליט״א על זה ואמר לו ״לא היו דברים מעולם״
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 13, 2019 6:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 3485

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

צביב כתב:החזון איש נהג לאכול סעודה חלבית בשבת בבוקר,
.מקור?
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 12, 2019 1:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פרק תהלים בעת גלילה במנחה ביום שבת
תגובות: 10
צפיות: 547

Re: פרק תהלים בעת גלילה במנחה ביום שבת

נשאלתי מחכם אחד שליט״א
עיין בטור למה אומרים מזמור לדוד הבו לה' כשמחזירין הספר תורה, רק בשבת.
אבל למה לא בשבת מנחה?
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 12, 2019 2:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 462
צפיות: 63914

חשש חציצה בטבילה

האם מותר לאשה ללעוס מסטיק קודם טבילת מצוה?
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 11, 2019 11:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל בארג כתב:ראיתי פעם מאמר על זה מהרב צבי הירש ווייס בספרו הנפלא 'הררים התלוים בשערה' על ענין גזיזת שערות וצפרנים, וכפי המונח בזכרוני למסקנתו עדיף יותר לבער בביה"כ מלשרוף.

אשמח לראות מש״כ
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 11, 2019 8:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יז.

ג׳ דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן רשע
פירש״י חסיד עדיף מצדיק כשקוברן איכא למיחש דהדרי ומגלו.

יש להסתפק אם הבית הכסא של ימינו דינו כשריפה או קבורה?
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 10, 2019 7:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 212
צפיות: 68656

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

נדה טז.

אורח בזמנו בא.

פרשת וירא אורח כנשים.
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 10, 2019 7:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז.

רש״י ד״ה במחבא - מחמת פחד ליסטין ובולשת.

יש לדקדק קצת מדוע פירש רש״י כאן באו״א קצת ממש״כ בדף ט. ובדף לט.

דף ט. במחבא - מחמת פחד כרכום או ליסטין.
דף לט. מחמת ליסטין או כרכום.
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 10, 2019 7:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו.

כלפי לייא אדרבה איפכא מסתברא

לכאורה כפל לשון הוא. האם מצינו לשון זה בעוד מקומות?
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 10, 2019 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחינו על הדלקת נרות שבת בפעם הראשונה
תגובות: 11
צפיות: 268

Re: הדלקת נרות שבת

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:עכשיו ראיתי שהיעב״ץ בסידורו כתב שיש לאשה לברך שהחיינו בפעם הא׳ שמדלקת.

איפה בדיוק?
האם יש למישהו צילום?

אין לי סידור יעב״ץ אבל ראיתי בספר בירור הלכה שציין אליו ע״ש
http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=%u
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 10, 2019 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחינו על הדלקת נרות שבת בפעם הראשונה
תגובות: 11
צפיות: 268

Re: הדלקת נרות שבת

עכשיו ראיתי שהיעב״ץ בסידורו כתב שיש לאשה לברך שהחיינו בפעם הא׳ שמדלקת.
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 10, 2019 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחינו על הדלקת נרות שבת בפעם הראשונה
תגובות: 11
צפיות: 268

Re: הדלקת נרות שבת

מעניין יישר כח!

ומה עם נשי דידן שמדליקים אחר הנישואין?
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 10, 2019 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחינו על הדלקת נרות שבת בפעם הראשונה
תגובות: 11
צפיות: 268

שהחינו על הדלקת נרות שבת בפעם הראשונה

האם אשה מברכת שהחיינו בפעם הראשונה שמדלקת נרות שבת?
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 08, 2019 6:11 pm
פורום: פסח
נושא: קטניות ושרויה בערב פסח
תגובות: 9
צפיות: 3198

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

שמעתי מרב אחד שליט״א שבנוגע קטניות בערב פסח נחלקו בזה החק יעקב, שואל ומשיב, חתם סופר, והגר״ש קלוגר זצ״ל.

האם יש למישהו מ״מ מדויק?
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 08, 2019 1:35 am
פורום: פסח
נושא: קטניות ושרויה בערב פסח
תגובות: 9
צפיות: 3198

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

יישר כח!!
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 07, 2019 7:20 pm
פורום: פסח
נושא: קטניות ושרויה בערב פסח
תגובות: 9
צפיות: 3198

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

מצה שרויה היא מצה לכל דבר. אולי כוונתך למצה מבושלת, כגון קניידלך? המשנ"ב כותב שבפסח שחל במוצ"ש מותר בג' סעודות לאכול קניידלך (סי' תמ"ד ס"ק ח). כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס בפסח. גם מי שמקפיד - זה לא מתיר לו לעבור על האיסור מדרבנן של אכילת מצה בערב פסח. הבנתי. כוונתי לסוף ...
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 07, 2019 5:40 pm
פורום: פסח
נושא: קטניות ושרויה בערב פסח
תגובות: 9
צפיות: 3198

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

חגי פאהן כתב:מצה שרויה היא מצה לכל דבר. אולי כוונתך למצה מבושלת, כגון קניידלך? המשנ"ב כותב שבפסח שחל במוצ"ש מותר בג' סעודות לאכול קניידלך (סי' תמ"ד ס"ק ח).

כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס בפסח.
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 07, 2019 4:36 am
פורום: פסח
נושא: קטניות ושרויה בערב פסח
תגובות: 9
צפיות: 3198

קטניות ושרויה בערב פסח

האם מותר לאכול קטניות או שרויה (געבראקס) בערב פסח אחר סוף זמן אכילת חמץ?
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 07, 2019 3:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יב: א"ל סודני לא דמגניא באפיה. ופירש"י תלמיד חכם על שם סוד ה' ליראיו ובפירוש אחר סודני מטיל שכר. בערוך ערך סדן (ה) פירוש ירא שמים כדכ' סוד ה' ליריאיו (והמפרש שם בל"א פירוש ביערברייע"ר שזה דלא כדברי הערוך). ולכאורה הרי הביטוי הזה נמצא ג' פעמים בש"ס (ברכות מד, מנחות עא ונדה י...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 06, 2019 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלב עכו"ם
תגובות: 48
צפיות: 5458

Re: חלב עכו"ם

ביליצר כתב:
שמואל דוד כתב:שאלתי דומ״צ בלייקווד אם יש להחמיר גם על הילדים ואמר לי שאין טעם להחמיר והוסיף בשם הגאון רב ראובן פיינשטיין שליט״א שהיום (בעוה״ר) אין הרבה ״בעלי נפש״ ודו״ק.


עולם הפוך ראיתי????

לא הבנתי כוונתך.
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 06, 2019 5:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11000
צפיות: 1379571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

אוריתא חלק ח (לוין) עמוד קכח והלאה, מאמר מהרב יצחק זילברשטיין בנוגע נשים בשמחת יו"ט
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 06, 2019 4:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מיללער כתב:טו. ר"י בנו של ריב"ז אומר בעלה נכנס להיכל ומקטיר קטורת

האם יש מי שמבאר (בדרך פרד"ס) למה נקט דוקא הציור של הקטרת קטורת ולא שאר עבודה במקדש?

פני אריה:
Screenshot 2019-11-05 at 9.36.37 PM - Edited.png
Screenshot 2019-11-05 at 9.36.37 PM - Edited.png (118.53 KiB) נצפה 1913 פעמים
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 06, 2019 4:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקנות לאשה כל יום טוב בגד חדש?
תגובות: 29
צפיות: 3708

Re: האם צריך לקנות לאשה כל יום טוב בגד חדש?

שמואל דוד כתב:מה הדין אם האשה לא רוצה תכשיטים וכדומה והיא משמחת עם שאר דברים ?

בע"ה חיפשתי ומצאתי:
Screenshot 2019-11-05 at 10.03.15 PM - Edited.png
שמירת יו"ט כהלכתו
Screenshot 2019-11-05 at 10.03.15 PM - Edited.png (335.14 KiB) נצפה 508 פעמים
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 05, 2019 10:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 4623

Re: מסכות ברכות - הערות על פרק שישי

על הערה א' נ"ל שההבדל בין אדמה לארץ הוא שאדמה הוא שם החומר אותו ניתן למשש בידיים, ואילו ארץ הוא כינוי לקרקע, ולא לחומר. לכן בברכת הירקות תיקנו לומר אדמה, כדי לתת הבדל ברור בין החומר ממנו יוצאים פירות האילן (עץ) לבין החומר ממנו יוצאים הירקות, אבל בברכת הלחם אין עניין להזכיר שהחיטה יוצאת מהאדמה ...
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 05, 2019 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלב עכו"ם
תגובות: 48
צפיות: 5458

Re: חלב עכו"ם

שאלתי דומ״צ בלייקווד אם יש להחמיר גם על הילדים ואמר לי שאין טעם להחמיר והוסיף בשם הגאון רב ראובן פיינשטיין שליט״א שהיום (בעוה״ר) אין הרבה ״בעלי נפש״ ודו״ק.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 05, 2019 4:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4415
צפיות: 613303

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

רישומי אהרן (פלדר) חלק ב אורח חיים תיז.

תודה מראש!
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 05, 2019 6:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין שדי חמד מערכת המם כלל פט.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 05, 2019 1:10 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חצי - מקצת
תגובות: 26
צפיות: 3165

Re: חצי - מקצת

עכ״פ לפעמים ״חצי״ לאו דוקא.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 05, 2019 12:43 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חצי - מקצת
תגובות: 26
צפיות: 3165

Re: חצי - מקצת

כמדומני שראיתי פעם בספר דעת תורה (מהרש״ם) שמצינו לשון ״חצי״ שהכוונה מקצת ולאו דוקא חצי ממש . הערה: מנין לך שמקצת הוא פחות מחמישים אחוז, לענ"ד מקצת פירושו הוא לא שלם לגמרי - לא הכל. "מודה במקצת" - האם במודה על 99 מתוך מאה לא מקרי מודה במקצת. "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"...
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 04, 2019 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלב עכו"ם
תגובות: 48
צפיות: 5458

Re: חלב עכו"ם

יישר כח.
7CB82F0D-7A8B-43C7-B5C2-A30FDB3F3AEE.jpeg
7CB82F0D-7A8B-43C7-B5C2-A30FDB3F3AEE.jpeg (245.09 KiB) נצפה 1262 פעמים


צ״ע כלפי ילדים קטנים שלא מבינים כל זה.
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 04, 2019 6:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 431
צפיות: 38794

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

עבודה ברורה:
77CF246A-7792-4947-B51F-ED851D9E90E6.jpeg
77CF246A-7792-4947-B51F-ED851D9E90E6.jpeg (102.54 KiB) נצפה 673 פעמים

וע״ע בספר סדר יעקב שהאריך בזה ע״ש.
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 04, 2019 6:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 462
צפיות: 63914

Re: גילוח בערב שבת ראש חודש

בדיוק! זה הסברא ששמעתי.
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 04, 2019 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלב עכו"ם
תגובות: 48
צפיות: 5458

Re: חלב עכו"ם

לפי הגרמ״פ ז״ל שמותר לשתות חלב סתם ובעל נפש יחמיר כו׳ מה הדין בילדים קטנים, האם יש שום ענין לא ליתן להן חלב סתם או שלא שייך אצלם ״בעל נפש״ ומותר לכתחילה?
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 04, 2019 5:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 431
צפיות: 38794

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב:

מדוע אצל הרומיים אמר הקב״ה ״שוטים שבעולם״ ולא אצל הפרסיים.

גם יש לעיין מדוע אמר ״שבעולם״ ומה הכוונה בזה.
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 04, 2019 5:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 462
צפיות: 63914

גילוח בערב שבת ראש חודש

שמעתי בשם הגרמ״פ ז״ל שגילוח הזקן מותר בערב שבת ר״ח ותספורת אסור.
אשמח אם יש מישהו שיודע שום מידע בענין זה מהגרמ״פ ז״ל או משאר אחרונים.
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 03, 2019 7:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 8024

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל בארג כתב:
שמואל דוד כתב:ט:
איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת. לכאורה היה אפשר לומר ״מקפדת ואינה בושה״ (ואולי לא מצוי).

אם לא בושה אמאי מקפדת

לא בכל פעם שיש קפידה בדבר יש בושה.

עבור לחיפוש מתקדם