מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5309 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 5:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 17136

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכח:

7CA1F19F-DBEA-4BF6-9720-CD9CAF512FAF.jpeg
7CA1F19F-DBEA-4BF6-9720-CD9CAF512FAF.jpeg (20.29 KiB) נצפה 770 פעמים

לכאורה ד״ה מסעדין וד״ה חכמה צ״ל אחר ד״ה אין מילדין (ועיין הגהות וציונים - עוז והדר). אולם עיין פרי מגדים סימן של״ב מש״כ לפרש בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 4:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

קכט.

לרבה צלחו ליה שרשיפא וא"ל אביי לרבה והא קעבר מר משום (דברים כ, יט) בל תשחית

עיין רש״י רבא צלחו כו׳

עיין דק״ס שכתב שגירסת הדפוס (רבה) עדיף.
אולי לשון ׳מר׳ מורה כן.

האם מצינו לשון ׳מר׳ בין אביי לרבא?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 4:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 113
צפיות: 20653

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

יישר כח. אאל״ט יש הוספה בעין משפט עמ״ס נזיר בנוגע היתר פאה נכרית מהגר״י ז״ל
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הוצאה
תגובות: 11
צפיות: 234

Re: חקירה בענין הוצאה

אבל בנידון דידן לא כיוון לשום הוצאה
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 3:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבת דף קכז: - מעשה באדם אחד
תגובות: 10
צפיות: 383

Re: שבת דף קכז: - מעשה באדם אחד

עיין אורחות יושר (להגרח״ק שליט״א) שכתב שהיה קודם נישואיו של רבי עקיבא.

(לכאורה אשכול זה שייך למסכת שבת)
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 113
צפיות: 20653

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

מדוע שייך למסורת הש״ס ולא לעין משפט? הרי ציין לשו״ע ורמב״ם.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 10:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

קכט. לרבה צלחו ליה שרשיפא וא"ל אביי לרבה והא קעבר מר משום (דברים כ, יט) בל תשחית א"ל בל תשחית דגופאי עדיף לי ומצינו להיפך בבבא קמא צא: ודלמא בגדים שאני דפסידא דלא הדר הוא כי הא דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא ורב חסדא כד הוה מסגי ביני היזמי והגא מדלי להו למאניה אמר זה מעלה ארוכה וזה אינו מעל...
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 9:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 17136

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

יישר כח! אבל לא הבנתי מדוע לא רצה לפתוח בז׳ ואולי פתח במאי דסליק.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 8:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 17136

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכט.

רש״י ד״ה חיה ג' ימים וז' ימים ול' יום - הוזכרו בה לחילוק הלכות חילול שבת ל' מז' עד השלמת ל' וכן ז' מג' עד השלמת ז'

מה כוונת רש״י לפרש בזה, ומדוע מפרש ל׳ קודם ז׳ וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 8:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

קכח:

אין מילדין את הבהמה ביום טוב אבל מסעדין ומילדין את האשה בשבת וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את השבת וקושרין את הטיבור רבי יוסי אומר אף חותכין וכל צרכי מילה עושין בשבת

לכאורה הך סיפא לא שייך כאן אלא בפרק ר״א דמילה וצ״ע
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 5:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם - למה נקרא קבר?
תגובות: 17
צפיות: 1922

Re: אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם - למה נקרא קבר?

שבת קכח:
קבר - רחם
נראה לפרש שמיד כשנולד כבר עליו לחשוב על יום המיתה כמאמרם ז״ל שוב יום אחד קודם מיתתך. גם בית הקברות נקרא בית החיים.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 14, 2020 2:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 113
צפיות: 20653

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

שבת קכח:
רבי יוסי אומר אף חותכין.
בעין משפט ליכא ציון ע״ז לרמב״ם ושו״ע. ועיין מסורת הש״ס בהוספות מהגרי״ב (פיק) ז״ל שציין לשו״ע ורמב״ם. האם מצינו בעוד מקומות שהגרי״ב הוסיף מראי מקומות לעין משפט?
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הוצאה
תגובות: 11
צפיות: 234

Re: חקירה בענין הוצאה

08DA546E-0590-4935-A093-F8A5FCD88952.jpeg
08DA546E-0590-4935-A093-F8A5FCD88952.jpeg (592.88 KiB) נצפה 163 פעמים
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 7:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

הנה בירושלמי איתא רק עצה דבול מלח, ולכן אי לאו דנשווי פלוגתא לכאו׳ כל חד מהני לנפשי׳, אבל א״כ קשה מדוע הקדים אביי בול של מלח הרי אם אפשר לזלף מי שליא מדוע לצער הבהמה כ״כ? (באמת, הרמב״ם בפרק ד מהלכות יו״ט הקדים זילוף מי שליא לבול מלח). בע״ה מצאתי באליה רבה סימן תקכג שכתב: מותר לזלף וליתן בול מלח כו׳...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 4:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

הנה בירושלמי איתא רק עצה דבול מלח, ולכן אי לאו דנשווי פלוגתא לכאו׳ כל חד מהני לנפשי׳, אבל א״כ קשה מדוע הקדים אביי בול של מלח הרי אם אפשר לזלף מי שליא מדוע לצער הבהמה כ״כ?
(באמת, הרמב״ם בפרק ד מהלכות יו״ט הקדים זילוף מי שליא לבול מלח).
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 8:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

קכח:

אמר אביי מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם כדי שתזכור צערה ותרחם עליו ומזלפין מי שליא על גבי ולד כדי שתריח ריחו ותרחם עליו

האם כוונת אביי שעושים בול מלח וגם זילוף מי שליא או אחד משניהם?
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 8:17 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רחם - רחמים
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: רחם - רחמים

יישר כח לכולם! אברבנאל: רחום כמו שנאמר כרחם אב על בנים ואמר וחמלתי עליכם כאשר יחמול איש על בנו וגו' ומפני שהאם מרחמת על בניה ברחמים גדולים כמו שאמר (ישעיה מ"ט ט"ו) התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה לכן קראו לחמלה רחמים מלשון רחם המיוחדת אל האשה ותהיה מדת רחום בו יתברך מורה על הטובות שעשה עם העוב...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 6:59 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רחם - רחמים
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: רחם - רחמים

אני שואל אם יש שייכות בין מקום הלידה - רחם ורחמנות? אולי הלידה דרך הרחם מעורר רחמים מן האשה לולד.. או משהו כעין זה. הרבה פעמים יש שייכות בין שתי תיבות שיש להם אותו שורש.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 6:25 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רחם - רחמים
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: רחם - רחמים

ישראליק כתב:עיין בראשית רבה לג, ה

יישר כח, אולם שם דרשו חז״ל לשון רחם (אשה) שבקרא שהכוונה רחמים. אני שואל אם השם רחם שייך לרחמים.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 6:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: לברכה ולא לקללה בתפילה טל
תגובות: 2
צפיות: 96

Re: לברכה ולא לקללה בתפילה טל

עיין ליקוטי אורה - ימי הפסח - למהר״י טייטלבוים זצ״ל עמוד רלו
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 6:07 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רחם - רחמים
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: רחם - רחמים

שבת קכח: אמר אביי מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם כדי שתזכור צערה ותרחם עליו
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 4:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

קכז: תנו רבנן פעם אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים אצל מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר להם ר' יהושע אני אלך כו׳ ונכנס ונעל הדלת כו׳ לכאורה יש לעיין מדוע דוקא ר׳ יהושע נחית לילך לאותו מטרוניתא ולא חשש למכשול כו׳ וראיתי לפרש על פי הגמרא בתענית ז: כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהוש...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 4:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה רב - דוקא לקולא?
תגובות: 2
צפיות: 108

Re: מעשה רב - דוקא לקולא?

ערכי תנאים ואמוראים:
73296E05-0765-40E3-A65E-A26ADC540059.jpeg
73296E05-0765-40E3-A65E-A26ADC540059.jpeg (209.68 KiB) נצפה 58 פעמים
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 3:42 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רחם - רחמים
תגובות: 9
צפיות: 209

רחם - רחמים

האם יש שייכות בין רחם (של אשה) לרחמים?
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 3:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 252
צפיות: 88229

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

פרשת מטות
שבת קכח. תוספות ד״ה ונתן הכסף וקם לו. בסופו: אלא כן דרך הש"ס שאינו מביא עיקר הדרשה כמו שרגיל להביא (כתובות דף מו:) בנעוריה בית אביה כל שבח נעורים לאביה אע"ג דההוא בהפרת נדרים הוא דכתיב וכן הרבה:
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 13, 2020 12:04 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סימני סכום הפסוקים, מסורה?
תגובות: 23
צפיות: 3184

מחלה - חולה

כמדומני שראיתי שהגאון רב דוד פיינשטיין שליט״א ביאר שהכוונה מָחלה חולה
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון
תגובות: 13
צפיות: 1475

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

סוף פרק שלישי:
להשתמש בנשים ולבעל אותן להרבות הזרע.


ק״ק מדוע נקט בלשון זה ולא כתב בלשון נקיה לישא נשים להרבות הזרע.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 10:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 132
צפיות: 14487

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

לא הבנתי כוונתך.
ואגב ראיתי בטעמא דקרא שהרגיש בזה:
68FB8705-D236-41CA-8698-FBFE3B339C90.jpeg
68FB8705-D236-41CA-8698-FBFE3B339C90.jpeg (256.31 KiB) נצפה 814 פעמים

אשמח בעוד מראי מקומות לזה.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 8:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 132
צפיות: 14487

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

אֵ֣לֶּה הַֽחֻקִּ֗ים אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה יְהוָה֙ אֶת־מֹשֶׁ֔ה בֵּ֥ין אִ֖ישׁ לְאִשְׁתּ֑וֹ בֵּֽין־אָ֣ב לְבִתּ֔וֹ בִּנְעֻרֶ֖יהָ בֵּ֥ית אָבִֽיהָ׃

מדוע כתוב איש לאשתו קודם אב לבתו שלא כסדר תחילת הפרשה?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 6:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 6:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 17136

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אז מה יענו התוספות לה׳סתירה׳ בין תיתי לי לעיון תפלה?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 6:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

קכז.

א"ר יוחנן גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש כו׳

צ״ע שהרי מיד אח״כ אמר ר׳ יוחנן דתלמוד תורה כנגד כולם ומבואר שהשכמת בית המדרש גדולה מהכנסת אורחים.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 4:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 17136

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אולי לפני רש"י לא היה כן בגמרא. ראה כאן https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003409/images/index.html?id=00003409&groesser=150&fip=193.174.98.30&no=&seite=63 אומנם זה מופיע(אלא שכתוב בשם ר' יוחנן) אבל דברים אחרים שכתוב תיתי לי חסרים. לכאורה לא מסתבר שלא היה לפני רש״י והרי ...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 11:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בטל מחשבות שונאינו ... הפר עצת אויבינו
תגובות: 20
צפיות: 510

Re: בטל מחשבות שונאינו ... הפר עצת אויבינו

מבולבל כתב:אני מתנצל על הבורות. אבל אשמח לפתיחת הראשי תיבות 'הגריח"ס'

הגאון רב יעקב חיים סופר
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הוצאה
תגובות: 11
צפיות: 234

Re: חקירה בענין הוצאה

עושה חדשות כתב:דן בזה הג"ר אשר וייס במנחתו עמ"ס שבת סימן א', וראה עוד בדברי הגראי"צ כאן.

יישר כח!
הנה דברי המנחת אשר:
410CC2A4-622E-4971-86FA-B31ABB266D37.jpeg
410CC2A4-622E-4971-86FA-B31ABB266D37.jpeg (119.6 KiB) נצפה 215 פעמים
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1360
צפיות: 154249

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

עני בן פחמא כתב:בספר יביע אומר חלק ה אה"ע סימן ח:

מזכיר: בשו"ת ברכת אברהם ח"ד (סימן קצא) כתב שפוסקים רבים לא ס"ל הא דירושלמי.

הנידון הוא לגבי עובר לעשייתן בברכת הברקים והרעמים.

https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.a ... &pgnum=346
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הוצאה
תגובות: 11
צפיות: 234

חקירה בענין הוצאה

יש לחקור במי שעקר חפץ ברשות הרבים ואחר כך בנה נכרי מחיצות סביביו ואח״כ הניח החפץ. האם נחשב כהוצאה מרה״ר לרשות היחיד?
אשמח בגמרא או סברא.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 12, 2020 6:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 1248

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

קכז: אמר לו בשעה שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות במה חשדתני אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן ובשעה שאמרת לי תן לי בהמה ואמרתי אין לי בהמה במה חשדתני אמרתי שמא מושכרת ביד אחרים בשעה שאמרת לי תן לי קרקע ואמרתי לך אין לי קרקע במה חשדתני אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים היא ובשעה שאמרתי לך א...

עבור לחיפוש מתקדם