מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ד' מאי 01, 2019 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה בלא גמרא
תגובות: 12
צפיות: 1632

Re: משנה בלא גמרא

יישר כח לכל המגיבים.

ועיין ראש השנה כ״ב ובנדרים ס״ג (מספר זהרי הש״ס)
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 01, 2019 5:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג.

רש"י ד"ה הלוקח עובר פרתו. שאינו רשאי - למכור כו'. צ"ע כוונתו בזה, הרי כבר פירש כן בפ"ק ומדוע חזר ופירש כן כאן?
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 01, 2019 4:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה בלא גמרא
תגובות: 12
צפיות: 1632

משנה בלא גמרא

היום למדתי המשנה בכורות יג. לא רצה לפדותו כו' וראיתי שאין על משנה זו גמרא. האם מצינו כן בעוד מקומות?
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 01, 2019 4:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יב: ומוסיפין עד עולם. וברש"י ד"ה ומוסיפין - שיש ערך לכל זמן שהוא עומד בו כדכתיב בפרשה "וכן נזיר נודר בנזיר ארבעה וחמשה שנים" ואם המתין מפדיון בנו ומפדיון פטר חמורו כמה שנים עדיין יכול לפדותו ואינו נותן יותר מדוע כתב רש"י ד' וה' שנים ולא "עד עולם" כמוש"כ בגמ'.
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 30, 2019 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1291
צפיות: 174363

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מנחם-כהן כתב:מייל של הרב יהושע ענבל יש למישהו?

באישי
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 30, 2019 4:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "כיסוי הדם" לפני "אותו ואת בנו"
תגובות: 6
צפיות: 708

Re: "כיסוי הדם" לפני "אותו ואת בנו"

יש עוד ראיה לזה מרש"י חולין קלח viewtopic.php?f=29&p=540903#p538882
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 30, 2019 4:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "כיסוי הדם" לפני "אותו ואת בנו"
תגובות: 6
צפיות: 708

Re: "כיסוי הדם" לפני "אותו ואת בנו"

ומתיישבת בזה הע' ה'חשק שלמה' חולין די"ז. עי"ש. הרב בקרו טלה הראני עוד: שטמ"ק כתובות לג: "ואפשר דלכל זה כיון רש"י ז"ל שכתב ר"ש. בפרק מרובה ובכסוי הדם ובאותו ואת בנו. ע"כ. והקדים פרק כסוי הדם לאותו ואת בנו אף על גב דכסדר המשניות הויא איפכא". ועיין גדולת מר...
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 30, 2019 3:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 33079

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קלח ב

רש"י גמ' רבי אבין ורבי מיישא - מפרשי הך מתניתין דכסוי הדם ואותו ואת בנו וגיד הנשה והזרוע והלחיים וראשית הגז ושלוח הקן כו'

צ"ע מדוע הקדים כסוי הדם לאותו ואת בנו.

viewtopic.php?f=7&t=31598
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 30, 2019 3:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4042
צפיות: 418009

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

כרמי שלי כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש למישהו קולן של סופרים (יעבץ) עמ״ס בכורות?

נד' בתוך ש"ס וגשל מהדו' נהרדעא.

יישר כח !!
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 29, 2019 4:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין פרוטה כדין מאה
תגובות: 1
צפיות: 506

Re: דין פרוטה כדין מאה

האם הגונב מאה עובר יותר לאוין מהגונב פרוטה?
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 29, 2019 3:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כבר תמה הסדר הדורות על הא דר"י נשיאה ור"ט.
ועיין הגהות יעב"ץ והגהות רי"א חבר ז"ל. ועיין מנחת יהודה ושדה יצחק, ועיין בספר שמן רוקח שציין לספר כפתור ופרח שגרס "דבי נשיאה"
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 29, 2019 2:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יא. רבי יהודה נשיאה כו' שדריה לקמיה דרבי טרפון כו'. עיין רגמ"ה וז"ל ר' טרפון כהן הוה . אשמח בביאור כוונתו אולי אפש''ל שמכיוון שמצינו בהרבה מקומות שהיו בקיאין יותר, כאו''א בדברים הרגילים אצלו (כמו שמתבקש לעסוק בכך יותר, כמו שהפוסקים לא כ' על מה שלא נוהג בזה''ז) בי' הר''ג שמפני כך שלח דווקא...
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 29, 2019 2:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין רש״ש ובדברי מלכיאל.
על ידי שמואל דוד
א' אפריל 28, 2019 8:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יא.

רבי יהודה נשיאה כו' שדריה לקמיה דרבי טרפון כו'

עיין רגמ"ה וז"ל ר' טרפון כהן הוה. אשמח בביאור כוונתו
על ידי שמואל דוד
א' אפריל 28, 2019 5:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ט: בכור אדם צריך פדייה ומותר כו' פירש"י בכור אדם מותר בהנאה למעשה ידיו קודם פדייה דהא לא אשכחן דאסור ועי' ספורנו עה"פ קדש לי כל בכור שכתב וז"ל קדש לי כל בכור שיתחייבו כלם בפדיון כשאר כל הקדש, למען יהיו מותרים בעבודת חול, שלולי הפדיון היו אסורים לעשות כל מלאכת חול , כענין לא תעבוד בבכ...
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 11:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ח:

עיין הגהות יעב"ץ שרש"י ד"ה חייטה צ"ל קודם ד"ה מפארי. וצ"ע בכוונתו.
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 7:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ח.

הזאב והארי כו׳
לכאורה הסדר צ״ע ומדוע לא הקדים ארי.
עי׳ בהמשך הגמרא וברש״י דנקט ״ארי״ ולא זאב, ואולי יש גי׳ הארי והזאב כו׳. וע״ע viewtopic.php?f=17&t=27629#p282967
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 7:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הזאב והארי והדוב כו'
תגובות: 4
צפיות: 1411

Re: הזאב והארי והדוב כו'

בכורות ח.

הזאב והארי כו'

אולם בהמשך הגמרא "ומאי ניהו ארי" ולא נקט הגמרא זאב.

וע"ע רש"י שם ד"ה אם מבהמה כו' ארי או אפעה כו' ולא נקט זאב
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 4:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

הטוב והישר (הורביץ) עמוד 232-233 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 4:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
התעוררות תשובה -ד.pdf

יישר כח!!
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 7:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא סח: - ואת החרוב שאינו מורכב
תגובות: 2
צפיות: 1078

Re: בבא בתרא סח: - ואת החרוב שאינו מורכב

לא מצינו גוזמא במספר ״שבעים״ וגם מן הסוגיא בבכורות לכאורה מבואר דאין זה גוזמא.
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 7:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ח.

הכל משמשמין כו׳ דג ואדם ונחש כו׳

יש לעיין בביאור הסדר דהני תלת.
ועיין שיטה מקובצת שגרס דג ונחש ואדם. וצ״ע כנ״ל.
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 7:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - פירוש רבינו גרשום

גרשון כתב:פירוש רבינו גרשום פותחת בראשי תיבות יצח"ק חז"ק.
מה פשר?

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=24146#p241391
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 6:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ח.

תשמישו ביום ולילה אדם וכל דדמי ליה

יש להעיר, הרי אסור לאדם לשמש מטתו ביום.

[ואפשר שהכוונה שכן "דרכו" של אדם אבל לא שמותר לעשות כן, א"נ בבית אפל. ועדיין צ"ע. ועיין viewtopic.php?t=31195#p329431]

ואגב צ"ע בכוונת הגמרא "וכל דדמי ליה"
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 25, 2019 5:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

התעוררות תשובה חלק ד עמוד 106-107 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 24, 2019 6:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ו:

אלא מעתה שפן שפן ארנבת ארנבת כו'

פירש"י אלא מעתה - בין לרבנן בין לר"ש דדרשי לעיל כו'

ועיין רגמ"ה אלא מעתה - לרבנן דאמרי דגמל גמל כו' וצ"ע מדוע לא קשה אף על רבי שמעון
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 23, 2019 4:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירושים המיוחסים לרש"י
תגובות: 38
צפיות: 4644

רש״י בכורות

ראיתי בהקדמה לספר שדה צופים עמ״ס בכורות בשם האבני נזר שאפשר שרש״י עמ״ס בכורות אינו מרש״י.
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 23, 2019 4:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1291
צפיות: 174363

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

אימייל של רב יהודה אריה פרידלס שליט״א בעמח״ס איזהו מקומן?
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 22, 2019 8:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

הטוב והישר (הורביץ) עמוד 232-233 מדפי האוצר

.
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 22, 2019 8:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח.
אגב, אפשר לומר שכוונת רש״י לאפוקי נשים. (עיין רשש)
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 22, 2019 6:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד.

רש"י ד"ה כל שאינו בבכור אדם - כגון לוים וכהנים דנפטרו מק"ו.

יש להעיר, חדא, מה כוונתו בזה.
ועוד, מה כוונתו בלשון "כגון".
ועוד, מדוע היפך מסדר המשנה ונקט לוים קודם כהנים.
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 22, 2019 4:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 33079

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אין זה פשוט. ר׳ דוד פרדו ז״ל ועוד אחרונים בכ״מ מדייקים בלשון כגון שברש״י.וכבר יש אשכול על זה. ואכמ״ל.
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 22, 2019 4:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שייף נפיק כתב:ג, א
מה שכתב רש''י שקושיית הגמ' לכולהו (היינו לכאורה - בין אר' הונא בין אר' חסדא ורבא) צ''ע שלכאורה אין הקושיא על ר' הונא וצ''ע

עיין קרבן אשם
http://hb.borisute.com/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=37
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 6:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה אע"פ שאינו רשאי - כדתניא במסכת ע"ז כו' מפני שעושה בה מלאכה בשבת.

יש לדקדק מדוע הביא ההו"א של הגמרא שם ולא המסקנה משום נסיוני. וצ"ב.
ועיין בהמשך הגמרא.
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

הטוב והישר (הורביץ) עמוד 232-233 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 5:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 33079

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קמב. תנא דבי ר׳ יעקב אין לך כל מצוה ומצוה כו׳ בכבוד אב ואם כו׳ בשילוח הקן כו׳ לכאורה ק׳ לשון ״כל״ שהרי אין כאן אלא ב׳ מצות. [עי׳ https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=27418] ועיין רש״י ד״ה שמתן שכרה בצדה - כגון כיבוד אב ואם ושלוח הקן כו׳ משמע מלשון ״כגון״ שיש עוד מצות שמתן שכרה בצדה ותחי...
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 7:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 33079

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קמב.

מתני' לא יטול אדם אם על בנים אפי' לטהר את המצורע ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר אמרה תורה (דברים כב, ז) למען ייטב לך והארכת ימים ק"ו על מצות חמורות שבתורה

האם יש שייכות בין רישא לסיפא?

עבור לחיפוש מתקדם