מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4409 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות, ו' הערות לדף יט

.השוחט כתב:יט.
ו. ש"מ האי איסתוירא עד ארעא נחית. פלא, דיש לברר זאת הן מהמציאות [ומצינו לתלמידי רי"ש שמנו איברי מתה אחת, ועוד], והן ממתני' דמונה רמ"ח איברים.

עיין בספר הערות להגריש"א ז"ל
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 347

רש"י קרח - צרעת של עוזיה

פרשת קרח יז - ה רש"י ד"ה כאשר דבר ה' ביד משה לו" - כמו עליו על אהרן דבר אל משה שיהיו הוא ובניו כהנים לפיכך לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן וגו' וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור פתרונם כמו על ומדרשו על קרח ומהו ביד משה ולא כתב אל משה רמז לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת כמו שלקה משה ב...
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 2:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 316

Re: פרשת קרח - ויחר למשה מאד

איש גלילי כתב:יש הבדל במשמעות בין "ויחר" ל"ויחר אף", ולכן לא נכון לומר שפשוטו של "ויחר" הוא "כעס". פשוטו הוא כדברי רש"י.

יישר כח. וכ״כ הגאון רב שלמה קלוגר ז״ל.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 2:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח.

רש"י ד"ה מתני' יום שלשים כלמטה - ואם אמר ערך פלוני קטן עלי ואותו קטן היה באותו יום בן ל' הוי כלמטה ולא אמר כלום "ואין"ערך לפחות מבן חדש דהכי כתיב ואם מבן חדש וגו'

לכאורה צ"ל "דאין" ערך כו'
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 1:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 316

Re: פרשת קרח - ויחר למשה מאד

לא הבנתי דבריך. אין זה לכף חובה לפרש שהכוונה לכעס.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 12:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 316

פרשת קרח - ויחר למשה מאד

ויחר למשה מאד.
פירש״י נצטער עד למאד.

יל״ע מדוע לא פירש כפשוטו ויחר - כעס. וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 04, 2019 6:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח כבוד הרב השוחט!
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 04, 2019 3:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז:

רש״י ד״ה הוא הבדיל - שעל לשון הרע באו נגעים עליו.

לכאורה הלשון מגומגם קצת, ואשמח בביאור כוונתו.
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 03, 2019 2:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו:

רש״י דבעי מיית בלישניה - יעסוק בדברי שטות ונבלה.

צ״ע מדוע לא פירש ״יעסוק בלשון הרע״ ?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 02, 2019 1:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן היא "ארץ הגר"?
תגובות: 23
צפיות: 2480

Re: היכן היא "ארץ הגר"?

עיין בספר ילקוט המאירי יומא יא
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 01, 2019 6:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

היה כבר כאן בפורום שתי אשכולות על כך https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=19413&hilit=%D7%A9%D7%91%D7%A2+%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95 https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=8014&p=71258&hilit=%D7%A9%D7%91%D7%A2+%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95#p71258 יישר כח! חכם אחד...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 01, 2019 3:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג. כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳ מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ? הגם דיש ליישב בפשיטות שכן דרך הגמרא בכמה מקומות, אך אפ"ל דיש כאן שתי יחידות של ארבעים, אחד, בן 'ארבעים' שנה אנכי בשלח וכו', ועוד 'ארבעים' שנה המפורסמים, בעוון המרגלים. לפיכך הגמרא מסכמת את זה, 'תמנן', רק נכי 'תר...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 10:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 118
צפיות: 18226

Re: לשונות וביטוים בדברי רש״י ותוספות

רש״י ערכין יב:

בא״ד כך הבנתי מלבי וישרה בעיני אבל לא שמעתיה ואחרי כן מצאתי ספר ישן מוגה שכתוב בו כן והודעתיו לרבותי וישרה בעיניהם
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 10:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 118
צפיות: 18226

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

רש״י בכורות נח:

ונוטל אחד מן האלולין - ולא שיכוין ויוציאנו בעשירי דהא כתיב לא יבקר אלא כמדומה כגון שמנאן רבוצין או עומדין דהשתא א"א לכווני דליהוי אחד מן האלולין עשירי אבל אם היה מעבירם בפתח תחת השבט לא ידע כי נפיק בריש עשרה וה"נ. אמרינן לקמן רבוצין או עומדין הרי אלו מעושרין
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 9:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח! חכ״א שליט״א ציין לספר בית ישי ג׳ ב׳.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 6:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמאות ללימוד מהוה אמינא
תגובות: 6
צפיות: 746

Re: דוגמאות ללימוד מהוה אמינא

מתוך מכתב שקיבלתי מחכ"א שליט"א הערה כללית שנתעוררתי בה ג"כ מתוך דברי התוס' בערכין, והוא בנוגע לרמת המשקל שמוטל עלינו לשקול בנוגע ל"הוה אמינא" של גמרא. מן הסתם אתה מכיר את ההסבר החסידי מדוע יש שלא אומרים תחנון גם בט"ז וי"ז באדר, זאת משום שהיה 'הוה אמינא' בגמ' "...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 6:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג.

איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳

מה הסברא בזה?
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 6:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג.

כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳

מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ?
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 26, 2019 6:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין ח: רש"י ד"ה נגעי בתים, ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה, מה ביאה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע אף שיבה וכו', ע"כ. התפלאתי מאד שלא הובא בעוז והדר שום הגהה, (אף לא בהשלמות ובבית השיטה..) דיש כאן ט"ס בלי ספק, וצ"ל מה שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע אף ביאה וכו'...
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 26, 2019 4:10 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 10
צפיות: 850

Re: היכי משכחת לה

עיין ערכין ט: ביעב"ץ (מהדורת זכר חנוך - וגשל)
על ידי שמואל דוד
א' יוני 23, 2019 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 8
צפיות: 699

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

יישר כח לכל המגיבים
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 21, 2019 4:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד. ד:

רש״י בא״ד אין לי אלא איש שהעריך בין איש ובין אשה דכתיב (ויקרא כז) איש כי יפליא ״בערכך נפשות״ דמשמע שהאיש מעריך נפש כל שהוא

לכאורה תיבות אלו לא שייך לההוה אמינא.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 6:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 103
צפיות: 9534

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

בבה״ג גורס ״אספורן״
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 3:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:
שמואל דוד כתב:מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום?

ממש לא בדיוק, ושמתי לב לדבר מענין שרש"י אומר פרשת ערכין ותוספות פרשת שקלים

הרבה פעמים אות באות ממש. ויש פעמים שהעתיקו לשון רש״י ולא כתבו אח״כ ״לשון הקונטרוס״.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 2:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 15
צפיות: 992

Re: הערות והארות במסכת יומא

י. אברהם כתב:עי' הגהות וציונים של עוז והדר

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 19, 2019 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 15
צפיות: 992

Re: הערות והארות במסכת יומא

ט:

רש״י ד״ה ועליהם - אמקדש ראשון קאי.

לא הבנתי כוונתו בזה.
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 19, 2019 3:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 5122

מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום?
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 18, 2019 4:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הגדר של זמן מופלג
תגובות: 4
צפיות: 668

Re: מה הגדר של זמן מופלג

בס"ד ג' מנח"א תשס"ז כבוד הב' שמואל דוד נ"י אחדשה"ט, במה שהביא דברי המ"ב בסי' תכ"ב ס"ק י' בא"ד בדין דאין צריך לחזור, דאם ברור שהי' בדעתו לזכור מעין המאורע בתוך התפילה ולאחר זמן מופלג נפל ספק בלבו אם זכר בתפלה או לא, אי"צ לחזור. אך כ"ז אם הספק נפל...
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 18, 2019 4:43 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גמיר - יליף
תגובות: 3
צפיות: 505

Re: גמיר - יליף

במשמר הלוי עמ״ס בכורות העיר מדוע פתח הגמרא בלשון גמר וסיים בלשון יליף
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 18, 2019 3:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 80
צפיות: 8902

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סא.

רבינו גרשום ״באלו שש הלכות״ כו׳

מה השייכות למסכת בכורות?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצה במים קרים ביום טוב
תגובות: 23
צפיות: 1313

Re: רחיצה במים קרים ביום טוב

לענ"ד היום מותר גם בחמין כל גופו דשוה הוא לכל נפש גם אני חשבתי כן אולם חיפשתי ולא מצאתי מי שמתיר ואדרבה מצאתי שאוסרים! בבקשה נא להתמקד לענין הנושא המדובר ולא להיגרר לנושאים אחרים !!! הנושא הוא שאלה מאוד ספציפי ! האם המנהג המוזכר בתרוה"ד מהרי"ל ומג"א סי' שכו נוגע ביום טוב או לא ?...
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 5:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצה במים קרים ביום טוב
תגובות: 23
צפיות: 1313

Re: רחיצה במים קרים ביום טוב

ביליצר כתב:לענ"ד היום מותר גם בחמין כל גופו דשוה הוא לכל נפש

גם אני חשבתי כן אולם חיפשתי ולא מצאתי מי שמתיר ואדרבה מצאתי שאוסרים!
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 5:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 8
צפיות: 699

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

שמואל דוד כתב:
Screenshot_2018-02-15-22-46-52~2.png

צילום מספר לקט הקמח(חגיז) עמ"ס כלאים שהקשה סתירה מרש"י(רשב"ם)בפרק המוכר את הספינה לרש"י(מיוחס לרש"י)פרק חלק בסנהדרין וצ"ע בזה.
האם מצינו כן בעוד מקומות.

האם יש למישהו מידע בזה?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 4:41 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גמיר - יליף
תגובות: 3
צפיות: 505

גמיר - יליף

האם יש חילוק ביניהם?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 07, 2019 6:11 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ליל שבועות: מה היה קודם הלימוד או ה'תיקון'?
תגובות: 2
צפיות: 250

Re: ליל שבועות: מה היה קודם הלימוד או ה'תיקון'?

ספרים וועלט כתב:האם מנהג הקדום, שכמדומה מקורו היותר קדום הוא בזוהר, הוא ללמוד כל הלילה ואח"כ חל בו שינויים והתחילו ללמוד (או לומר) את ה'תיקון', או להיפוך, המנהג התחיל לומר משהו כמו ה'תיקון' ואח"כ נשתרבב המנהג ללימוד רגיל?

viewtopic.php?f=28&t=5195
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 07, 2019 3:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 10
צפיות: 850

Re: היכי משכחת לה

חיימקה כתב:https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1559854525940&pagenum=261&book=188996

מפה נראה לכאורה שהיעב"ץ לא גרס כך.

נ.ב. ביעב"ץ המקורי מנוקד בקמץ?

לא הבנתי כוונתך.
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 07, 2019 3:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלמד ההורג את תלמידיו
תגובות: 28
צפיות: 1973

Re: מלמד ההורג את תלמידיו

מה שנכון נכון כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש כת״י של רש״י עמ״ס בכורות?

בדקתי בשני כת"י וכתוב בהם כלפנינו.

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמד ההורג את תלמידיו
תגובות: 28
צפיות: 1973

Re: מלמד ההורג את תלמידיו

ביקורת תהיה כתב:
עזריאל ברגר כתב:א. איך "למתים" שייך לפיסקא הסמוכה?
ב. הגהות כאלו - צריכות ראיה.
א. לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי. ולדוגמא בעלמא: פשע בינוקי. מלקה אותן [יותר מדי: הכא. גבי מטמא] למתים:
ב. המופרכות אינן צריכות ראיה.

האם יש כת״י של רש״י עמ״ס בכורות?

עבור לחיפוש מתקדם