מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5309 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 4:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 16561

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכב.

רש״י ד״ה אם רוב ישראל אסור - והא הכא דהוי דומיא דמכירו הואיל ורובא נינהו אסיק דעתיה להדליק אף בשבילם וקתני אסור

לא הבנתי כוונת רש״י כאן, האם כוונתו שהקושיא לאביי או לרבא? העיקר חסר מן הספר...
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 4:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 321

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

קכב. אם רוב ישראל ימתין בכדי שיחמו חמין לכאורה הול״ל בכדי שיחמו, ומה הכוונה כדי שיחמו חמין . וראיתי בשו״ע סימן שכו - יג ׳עד כדי שיוחם ׳ וכתב עליו המשנה ברורה ׳ר״ל כדי שיוחמו חמין׳ ובשער הציון: ומשמע דלא בעינן שיוחם המרחץ בשלימות. וכנראה שהרגיש המשנה ברורה בשאלתי. אולם לא הבנתי מדוע הלשון יחמו חמין ...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 10:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 321

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

יישר כח!
עי׳ יבמות קיד. ת"ש עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהם קטן הבא לכבות אומרים לו אל תכבה ששביתתו עליהם
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 10:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 16561

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכא:

רש״י ד״ה ואותן חסידים - השונאין אותו על כך אין רוח חכמים עריבה עמהם להיות נוחה ומיושבת במה שרואין במדת חסידים הללו דשפיר עביד דאי לא מזיקין השתא סופן להזיק בשעת כעסן

לכאורה קשה, הרי לשון הגמרא הוא ״אין רוח חסידים נוחה הימנו״ ומדוע נקט רש״י שהם שונאים אותו.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 9:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור ההבדל בין ויאמר ה' ל-- לבין ויאמר ה' אל --
תגובות: 10
צפיות: 244

Re: ביאור ההבדל בין 'ויאמר ל' ובין 'ויאמר אל'

מהו ההבדל בין ויאמר ה' אל פלוני, לבין ויאמר ה' לפלוני? מן הרשום במחברתי: אין כל הבדל משמעות בין הצירוף 'אמר ל' לצירוף 'אמר אל'; כשם שאין כל הבדל משמעות בין הצירוף 'קרא ל' ('ויקרא למשה') לצירוף 'קרא אל' ('ויקרא אל משה'), ובין הצירוף 'שמע ל' ('תשמעו לי') לצירוף 'שמע אל' ('תשמעו אלי') וכיוצא בהם. המחב...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 9:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 321

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

קכא.

נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה כו׳ אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו כו׳

מדוע לא קתני סיפא ״אומרים לו אל תכבה״ דומיא דרישא, וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 376

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

הבנתי, אבל אולי נקט האמת שהיו עשר בני קטורה.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 6:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור ההבדל בין ויאמר ה' ל-- לבין ויאמר ה' אל --
תגובות: 10
צפיות: 244

Re: ביאור ההבדל בין ויאמר ה' ל-- לבין ויאמר ה' אל --

0B73B2D0-CC26-4568-A988-33124D6AF8AF.png
0B73B2D0-CC26-4568-A988-33124D6AF8AF.png (46.92 KiB) נצפה 222 פעמים
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 4:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הנוגע במת לכל נפש אדם - כל הנוגע במת בנפש האדם
תגובות: 2
צפיות: 168

Re: הנוגע במת לכל נפש אדם - כל הנוגע במת בנפש האדם

יישר כח!
וע״ע אילת השחר פרשת חקת:
75F4518A-B5B3-4B6B-9407-56974E93F401.jpeg
75F4518A-B5B3-4B6B-9407-56974E93F401.jpeg (52.32 KiB) נצפה 87 פעמים
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 7:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 376

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

72B05DFE-E0E4-499F-8490-613FB6C6A9DB.jpeg
72B05DFE-E0E4-499F-8490-613FB6C6A9DB.jpeg (80.49 KiB) נצפה 205 פעמים

תוספות שאנץ סוטה יג.

אולם לא נראה שלזה כוון היעב״ץ ז״ל
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 5:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 740
צפיות: 107306

הליכה לרופא - חיוב השתדלות?

מי שמרגיש טוב, האם יש לו לבקר רופא פעם או פעמיים בשנה כדי לודא שהכל בסדר אצלו או שלא צריך?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 9:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 376

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

יישר כח!
האם יש למישהו כת״י של קש״ס?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 8:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 504
צפיות: 212249

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

האם יש למישהו מסכת שבת דפוס דירנהפורט? תודה מראש!
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 24
צפיות: 2254

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

אשמח לראות כת״י של יעב״ץ שבת דף קיא ע״א
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 8:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1226
צפיות: 276615

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

רב אברהם נפתלי צבי הירש שפיץ ז״ל בעמח״ס מלא רצון
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 8:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יש כגון במובן של הכל?
תגובות: 47
צפיות: 3421

Re: יש כגון במובן של הכל?

שבת קכ.

רש״י ד״ה כל כלי תשמישו - שצריכין לו לאותו היום כגון כוסות וקיתוניות.

עיין פרי מגדים (אשל אברהם) סימן שלד מש״כ לבאר כאן.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 6:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 16561

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיט.

רש״י ד״ה אותבה בסייניה - עשה לו כובע של לבד ושבצו במשבצות של זהב וקבע בו מרגליות וקבע את זו עמהם

מנא ליה לרש״י כל זה שהכובע היתה של לבד, וששבצו במשבצות זהב, ושקבעו אותו מרגלית עם שאר מרגליות וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 6:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 16561

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיט. רב ענן לביש גונדא דתנא דבי רבי ישמעאל בגדים שבישל בהם קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו. רש״י ד״ה דתנא דבי רבי ישמעאל כו' - דבישול קדירה מטנף בגדים לכאורה תמוה, מה צריך להביא ראיה שבישול קדירה מטנף הבגדים וכי לא ידעינן זה בלי ראיה. ועוד קשה שלפי רש״י אין זה ענין לכבוד שבת רק עצה טובה כדי שלא יט...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 05, 2020 6:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 321

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

קיט.

אמרו ליה בני רב פפא בר אבא לרב פפא כגון אנן דשכיח לן בישרא וחמרא כל יומא כו׳

יש לציין לבבא קמא דף י: כגון פפא בר אבא וברש״י שהיה בעל בשר.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 48
צפיות: 4455

Re: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות

שבת קיט.

542732FB-FB52-4DA6-84CF-2AA0A69AB9E8.jpeg
542732FB-FB52-4DA6-84CF-2AA0A69AB9E8.jpeg (360.85 KiB) נצפה 336 פעמים

ציון 4: לא מצאתי כלום במהרש״ל
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 8:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 16561

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיח:

רש״י ד״ה דשלים מסכתיה - שגרסה. מה כוונתו בזה?
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 5:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 376

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

מסכת סופרים פרק כ״א:
שבע עשרה בני קטורה. וגירסת הגר״א שש עשרה.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 370

Re: נשים בתפילת ערבית

מאוד מפליא שהוא התעלם מדברי המג"א וכו'. מתוך מאמר של הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין ב'המעין' (גליון 231 עמ' 433) : אביא כאן דוגמא אחת, ויש אחרות כמותה. כתב הט"ז: נמצא בספר חסידים שתשמיש אסור לאבל כל היום השביעי, וכ"כ בתשובת מהר"מ סימן תקמ"ט שאסור לשמש עד הלילה. ועל זה כתב ב'ערוך...
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 370

Re: נשים בתפילת ערבית

מאוד מפליא שהוא התעלם מדברי המג"א וכו'. מתוך מאמר של הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין ב'המעין' (גליון 231 עמ' 433) : אביא כאן דוגמא אחת, ויש אחרות כמותה. כתב הט"ז: נמצא בספר חסידים שתשמיש אסור לאבל כל היום השביעי, וכ"כ בתשובת מהר"מ סימן תקמ"ט שאסור לשמש עד הלילה. ועל זה כתב ב'ערוך...
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 8:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 376

הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

בראשית פרק כה א וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה. ב וַתֵּלֶד לוֹ אֶת זִמְרָן וְאֶת יָקְשָׁן וְאֶת מְדָן וְאֶת מִדְיָן וְאֶת יִשְׁבָּק וְאֶת שׁוּחַ מהפסוק מבואר שנולד לו ששה בנים. והנה ראה זה פלא ביעב״ץ במסכת שבת קיא. שכתב שנולד לו עשר בנים. 2491B567-15A4-4C15-B0C8-F309C70CB3C4...
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 8:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק ואלו קשרים
תגובות: 5
צפיות: 274

Re: מסכת שבת - פרק ואלו קשרים

קיג:

אמרי כיון דמלקי גזרו ביה רבנן דהא ההוא גברא דאכל גרגישתא ואכל תחלי וקדחו ליה תחליה בלביה ומית

יל״ע מדוע ליכא איסור תורה מ׳ונשמרתם מאוד לנפשותיכם׳ וצ״ע
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 370

Re: נשים בתפילת ערבית

כנראה שיש סתירה בפמ״ג. המשנה ברורה (בשער הציון) ציין לפרי מגדים שנשים אינם חייבות.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 6:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 16561

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיח.

רש״י ד״ה תבשיל של תרדין - חשוב הוא. ראשי שומין - חשוב הוא להן. האם כוונת רש״י שבימיו לא היה ראש השום חשוב?
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 6:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 66
צפיות: 10082

Re: כל העולם כולו

שבת קיח. מדיח והולך כל היום כולו. ועיין בית ארזים (קליין).
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 4:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הנוגע במת לכל נפש אדם - כל הנוגע במת בנפש האדם
תגובות: 2
צפיות: 168

הנוגע במת לכל נפש אדם - כל הנוגע במת בנפש האדם

חוקת פרק יט פסוק יא-יג

לכאורה מפסוק ראשון יש להוציא עכו״ם מטומאה שאתם קרויים ״אדם״ ואין עכו״ם קרויים אדם. אולם מפסוק שני יש לרבות עכו״ם שהרי ״האדם״ כולל עכו״ם כמוש״כ התוספות ביבמות סא. ועיין רש״י פסוק יג שכתב שהאדם להוציא בהמה וצ״ע בכל זה.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 370

Re: נשים בתפילת ערבית

פרי מגדים:
6663A112-79A9-4F68-B574-A4CBA112E4B4.jpeg
6663A112-79A9-4F68-B574-A4CBA112E4B4.jpeg (72.01 KiB) נצפה 272 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 370

Re: נשים בתפילת ערבית

ייש״כ שתקנת הלשון דלעיל. חוצפה יסגא.
אגב, גם הפרי מגדים כתב שחייבות בג׳ תפלות.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 03, 2020 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן
תגובות: 7
צפיות: 194

Re: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן

לא הבנתי לשון אחרון. מה הסברא להקל?
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 02, 2020 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב״ם פכ״ג הל׳ שבת הכ״ח - ויהי בנסוע - פ״ה אותיות
תגובות: 13
צפיות: 295

Re: תמיה ברמב״ם פרק כג מהלכות שבת הלכה כח

לבי במערב כתב:דשמא נוסחא אחרת הוה בידי', והלא כבר בגמרא (קדושין ל, סע"א) אמרינן ד"אנן לא בקיאינן בחסירות ויתרות".

02CC08FF-BF04-4D57-AE01-B0BF3F096C68.png
02CC08FF-BF04-4D57-AE01-B0BF3F096C68.png (54.11 KiB) נצפה 201 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 02, 2020 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 115
צפיות: 23927

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

שבת קיז:

רש״י ד״ה שמא יביא כלי כו' - מתוך שהוא מחזר על כלים הרבה ישכח ויביא

לשון הרבה על שני כלים.
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 02, 2020 8:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "רבותינו חכמי המשנה"
תגובות: 15
צפיות: 1853

Re: "רבותינו חכמי המשנה"

שייף נפיק כתב:יתכן שבכת''י היה כתוב חכמי המ' והכוונה לחכמי המדרש ופתח הבח' הזעצ' חכמי המשנה.

אין זה מדרש

עבור לחיפוש מתקדם