מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4716 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 06, 2019 6:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מד. רש״י ד״ה נוחל - אבל האם אינה נוחלת את בנה וכל שכן קרובי האם כו׳ דכתיב למשפחותם לבית אבותם משפחת האם אינה קרויה משפחה. לכאורה הלשון ״וכל שכן״ ברש״י צ״ע, הרי האם וקרובי האם שניהם אינם קרויים משפחה, וכמדומני שמצינו לשון כ״ש הרבה פעמים אף אם אינו באמת כל שכן. ועיין https://forum.otzar.org/viewtopic...
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 06, 2019 5:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג:

ולמאן דנפקא ליה תרוייהו כו׳. קשה קצת מדוע לא כתב הגמרא ״ולרבנן״ וצ״ב.
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 06, 2019 5:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 157
צפיות: 15927

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

בב"ב קמו ע"א רש"י ד"ה השולח סבלונות מובא כך: מנהג חתנים לאחר קידושין למחרת שולח לבית חמיו לכבוד אשתו תכשיטין ומיני פירות וכדי שמן ופעמים אוכל שם עמה [ב"ב קמו.]. "עמה" מובא בדפוס ויניציה, בדפוס וילנא ובש"ס לובלין המאור. אך למרבה הפלא בדפוס הוד והדר כתוב "...
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 05, 2019 5:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג.

רש"י ד"ה וירד וטבל - לשם גירות כו'. ועיין לקמן מג: רד"ה וירדה וטבלה - לשם יהודית כו'. וצ"ע בשינוי הלשון.
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 05, 2019 4:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג. רש"י ד"ה לא שטף במים - בא"ד ל"א קנה בקומטו של טהור והסיט את הזב להכי טמא שנגע הקנה בגילוי של זב ונטמא הקנה מחמת הזב וחוזר ומטמא את הטהור ואע"ג דטהור קמוט דגילויא גבי זב הוא דבעינן אבל קנה בקומטו של זב והסיט את הטהור טהור הואיל וזב קמוט וגבי זב כתיב וידיו ושיבוש הוא מפני...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 04, 2019 9:00 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הורדת כתמי חלודה מבגד
תגובות: 8
צפיות: 302

Re: הורדת כתמי חלודה מבגד

כדכד כתב:תודה רבה
התכוון מר אולי למלח לימון?

lemon juice
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 04, 2019 6:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הורדת כתמי חלודה מבגד
תגובות: 8
צפיות: 302

Re: הורדת כתמי חלודה מבגד

כדכד כתב:האם מישהו יודע על דרך להוריד כתמים הנראים ככתמי חלודה מבגד צמר של טלית קטן?

חומץ לבן או מיץ לימון
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 04, 2019 5:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

בברכה המשולשת כתב:אולי הוא בא אליו בליל שבת

יישר כח! גם אני חשבתי כך, אולם לכאורה דוחק לומר כן. שו״ר בערוך לנר שהניח בקושיא. ועיין חידושי רבי ידידיה טיאה וייל. ועיין שערים מצויינים בהלכה, ובספר ביכורי משה.
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 04, 2019 5:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח גדול! ועיין בנתן פריו (נדה) קפג. א. ובשו״ת דברי יציב יורה דעה א. סג.
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 04, 2019 6:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 157
צפיות: 15927

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

בדה"ב כ יד נזכר יחזיאל בן זכריהו, לוי מבני אסף בימי יהושפט. במגילה יד ע"א רש"י ד"ה נבואה שהוצרכה לדורות מונה את מ"ח הנביאים שנבואתם נצרכה לדורות וביניהם נמנה "חזיאל (הלוי) מבני מתניה". כך מובא בדפוס ונציה ובעוז והדר ולא מעירים דבר, שכן לכאורה נראה שיש כאן ט"ס...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 04, 2019 4:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מב: וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפיר דמי בתר דנפק אמר רבא ס"ד דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא אזל בתריה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא אמר ליה האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא והוי מילה שלא בז...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 04, 2019 1:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול הוקרת והכרת הטוב לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א
תגובות: 33
צפיות: 2295

Re: אשכול הוקרת הטוב (הלחם) לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א

גא״מ. איש ישר. איש טוב. איש שאוהב את הבריות. האוצר לא יהיה אותו דבר בלעדיך.
על ידי שמואל דוד
ג' דצמבר 03, 2019 5:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 767
צפיות: 159285

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

ישעיהו כתב:האם נכתב בפורום אודות הגאון החדש רבי שלמה יהודה שליט"א ?
(לפחות מידע היכן אפשר לשמוע את שיעוריו),
אם לא, ראוי לפתוח אשכול על זה

ראיתי הגרמ״מ קארפ שליט״א באחד מן השיעורים שמסר הנ״ל.
על ידי שמואל דוד
ג' דצמבר 03, 2019 1:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וינחם יצחק אחרי אמו
תגובות: 10
צפיות: 347

Re: וינחם יצחק אחרי אמו

דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קימת כרוך הוא אצלה... צריך להיות כרוך אצל אשתו. רש"י מדבר על טבע העולם, ואתה מדבר על החיוב, נכון אנחנו עושים את מה שהתורה דורשת מאיתנו (משתדלים לפחות) אבל בטבענו נמשכים אחר אימותינו, לא כך? אבי שיאריך ימים, דבוק באמו שתאריך ימים, ומאז שאשתו (אמי נפטרה) הוא מתנחם באמו...
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 02, 2019 11:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מ.

ומטמאין בכל שהוא אפילו כעין החרדל ובפחות מכן. צ״ע באריכות הלשון והול״ל ומטמאין בכל שהוא ותו לא מידי.
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 02, 2019 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לח:

רש״י בגמרא ד״ה עד שיצא הולד - יצא הולד טמאה לידה. צ״ע כוונתו בזה. ועוד ק׳ מדוע לא פירש כן במתני׳ ?
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 02, 2019 12:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה: אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי , זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת. מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו ד...
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 01, 2019 8:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה: אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי , זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת. מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו ד...
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 01, 2019 4:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לו. אמר ליה רבינא לרב אשי כו׳ ודרש הלכתא כוותיה דרב כו׳ רב אשי אמר הלכתא כו׳ דריש מרימר הלכתא כו׳ מה הנפ״מ בין ״אמר״ ל״דרש״ ומדוע שינה הגמרא בלשונו? בפשטות, דרש היינו ברבים בדרשה ואמר היינו לפני התלמידים בבי מדרשא, לא? יישר כח. ושו״ר שהגרי״ח סופר שליט״א בספרו כנסת יעקב קונטרס י אות יב כתב כן.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 01, 2019 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10910
צפיות: 1163469

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה כנסת יעקב (סופר) קונטרוס י׳ (ביאורים וחידושים בתלמוד) אות ט׳ ואות י״ב (בענין דריש,ואמר)

כנסת יעקב.pdf

יישר כח
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 01, 2019 2:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10910
צפיות: 1163469

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה כנסת יעקב (סופר) קונטרוס י׳ (ביאורים וחידושים בתלמוד) אות ט׳ ואות י״ב (בענין דריש,ואמר)
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 29, 2019 3:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לו.

אמר ליה רבינא לרב אשי כו׳ ודרש הלכתא כוותיה דרב כו׳ רב אשי אמר הלכתא כו׳ דריש מרימר הלכתא כו׳

מה הנפ״מ בין ״אמר״ ל״דרש״ ומדוע שינה הגמרא בלשונו?
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 28, 2019 2:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לב:

אמר רבא הלכתא נינהו כו׳. במסורת הש״ס אות ד׳ ציין לתוספות בסוכה כח. ותוספות קידושין ט.

וצ״ע מדוע לא ציין כן בדף לב.
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 28, 2019 2:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לא.

רש"י ד"ה כל א' וא' עולה למינו - לובן מן האיש ושחור מן האשה. לכאורה הול"ל אדום מן האשה.

עי' שו"ת רבי עקיבא יוסף יו"ד ב
5.pdf
(260.37 KiB) הורד 16 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 28, 2019 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10910
צפיות: 1163469

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

שו"ת רבי עקיבא יוסף יו"ד ב

עמוד 138-140 מדפי האוצר

עקיבא.PDF

אלפי תודות!!
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 27, 2019 10:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10910
צפיות: 1163469

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

שו"ת רבי עקיבא יוסף יו"ד ב

עמוד 138-140 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 27, 2019 2:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לג: רב פפא איקלע לתואך (אולי זה תווך, שלמדנו במקו"א נפק לאפיה עד תווך) אמר אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל אקבל אפיה, אמרה ליה ההיא סבתא איכא הכא צורבא מרבנן ורב שמואל שמיה ותני מתניתא, יהא רעווא דדתהוי כוותיה, אמר מדמקמברכי לי בגוויה ש"מ ירא שמים הוא, אזל לגביה וכו' לכאורה בפשטות הברכה הית...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 27, 2019 6:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא הבנתי כוונתך.

אולם חיפשתי קצת, וראיתי בשם היפה תואר על המדרש שכתב שהכועס פניו מוריקות או מאדמות. עד כאן.
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 27, 2019 4:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לג:

מעשה בצדוקי כו' והוריקו כו'. עיין רש"י הוריקו - חרה כו'

לכאורה כשאדם בכעס פניו אדומות ולא ירוקות, ומדוע לא פירש שהיה מפחד... וצ"ע.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 26, 2019 9:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טמונון פלשתאי
תגובות: 14
צפיות: 1561

Re: טמונון פלשתאי

ביקורת תהיה כתב:הכוונה היא, שאין רש"י בא להביא ראיה לדבר שטימה היא לשון סתימה (שיהיה מקום לתמיהתך: הרי ישנן ראיות יותר פשוטות), אלא בא להעיר: כשם שבלשון תרגום טימה היא סתימה, כמו כן בלשון המשנה מצאנו כך.

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 26, 2019 4:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

רש"י לא רצה להעמיד שבא עליה בליל טבילתה לפני שטבלה והעדיף כלפי החידוש לנקוט סופה ביום השישי שהוא למעשה הסוף כי כבר בתחילת שביעי טובלת לטהרתה, אמנם בגמרא אליבא דאמת הרי אף בשביעי הדין כך, ובתורה נקט רש"י חמישי כדי להעמיד באופן שיהיה עליו טומאה ג ימים כפי הסמיכות לפסוק הבא שם ימים רבים - ג ...
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 26, 2019 4:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לג. רש״י ד״ה יעלה לרגלה - יעלה לסופה כגון בא עליה ״ בששי ״ שלה יטבול בליל המחרת כמותה לכאורה קשה דהול״ל חידוש גדול יותר - כגון שבא עליה בשביעי . וכ״כ באמת הריטב״א. ועיין רש״י ד״ה ימים - ואפילו בא עליה בשביעי וצריך ביאור. וע״ע רש״י עה״ת פרשת מצורע פרק טו פסוק כד שכתב ״בא עליה בחמישי ״ ע״ש וצ"ע ...
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 26, 2019 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10910
צפיות: 1163469

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

שו"ת רבי עקיבא יוסף יו"ד ב

עמוד 138-140 מדפי האוצר

בבקשה?
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 25, 2019 6:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ל. מתני' המפלת ליום מ' אינה חוששת לולד ליום מ"א תשב לזכר ולנקבה ולנדה רבי ישמעאל אומר יום מ"א תשב לזכר ולנדה יום פ"א תשב לזכר ולנקבה ולנדה שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"א וחכ"א אחד בריית הזכר ואחד בריית הנקבה זה וזה מ"א לכאורה תיבות אלו מיותרות וצ"ב. קבלתי תשובה ...
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 25, 2019 3:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לב.

רש"י ד"ה קודם לאמה - יולדת נקבה טובלת לי"ד ובתה ראתה ליום או ליומים שנולדה כו'

ה"ה יותר, ומה ראיה שרואה מיד בעריסתה?
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 25, 2019 3:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ייש"כ. לא הבנתי כונתך "שאמרתי" אצל צבע...
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 25, 2019 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבוש וכסות
תגובות: 13
צפיות: 1323

Re: לבוש וכסות

נדה לא: רש״י אין חייבים עליה - הלובש או מתכסה כו׳
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 25, 2019 1:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא.
רש״י ד״ה צבע - כמה סממנים צריך לצבע כו׳. צ״ע בכוונתו ומדוע האריך כ״כ?
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 25, 2019 1:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7104

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא:

רש״י ד״ה נדה שבעה - לאו ביולדת קאי. מה כוונת רש״י בזה?

עבור לחיפוש מתקדם