מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4261 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ד' יולי 10, 2019 5:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי
תגובות: 13
צפיות: 1539

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

אוצר החכמה כתב:מש"כ רש"י. לענ"ד כך היה המנהג שהרבה פעמים כתבו רש"י על הפירוש אפילו כשידעו שזה למישהו אחר. יבואו הבקיאים ויגידו אם אני צודק.

viewtopic.php?f=17&t=38883&hilit=%D7%A8%D7%A9+%D7%99+%D7%A8%D7%A9%D7%91+%D7%9D
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 10, 2019 5:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בדף כ"ג מתבאר שרב הונא היה כהן, ובמס' מגילה וכן בגיטין נתבאר שהיה ישראל ואעפ"כ עלה לתורה ראשון מפני חשיבותו וכי היו שתי אמוראים בשם רב הונא? רב הונא הזה בנו של משה בר עצרי בדורו של אביי, בוודאי אינו רב הונא הידוע. מלבד שגם בלעדיו, היו לפחות שני רב הונא. פשוט כדבריך. ואגב יש להעיר האיך לא ...
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 09, 2019 5:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 98
צפיות: 16157

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

ערכין כב:

בכולהו נזקקין כו'

ועיין תוד"ה בכולהו
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 09, 2019 5:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 98
צפיות: 16157

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

ערכין כב.

כולהו נמי כשחייב מודה כו'

לשון כל על פחות מג'. ויש ליישב.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 09, 2019 1:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

.השוחט כתב:כא.

מה ביתו ברשותו. לכאורה הוה ליה להביא מה ביתו שלו. דהא עסקינן בשוכר המקדיש לפי הס"ד. [אמנם למסק' דאיירי בהקדיש המשכיר לק"מ דאינו ברשותו, דהא השוכר אינו מכחיש, וככל שומר שאינו מונע מהמפקיד להיחשב ברשותו, כידוע].

עיין מקור ברוך חלק ג
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 08, 2019 1:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות כ.

שייף נפיק כתב:כ.
לאתויי מן הארכובה ולמעלה.
לא הבנתי למה צריך להשמיע לנו ב' פעמים, גם כלפי ערך וגם כלפי דמים, הרי הבנו כבר בערך שזה דבר שהנשמה תלויה בו?

עי' חק נתן
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 11:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 210

Re: רש"י קרח - צרעת של עוזיה

יישר כח. וע״ע בעמק הנצי״ב פרשת קרח.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 6:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יט:

רבינו גרשום בסוה״ע ״ואומד של נזקין בג׳ בתי דינין סגיא״ לכאורה יש ט״ס בדבריו.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 6:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח. מתני' יום שלשים כלמטה הימנה, העיר הרב שמואל דוד דיש לעיין מה המקור ליום שלשים, הרי במתני' ליכא מקור אלא לשנת חמש ושנת עשרים. רש"י רמז לזה באומרו דהכי כתוב ואם מבן חדש וכו', אין כוונתו רק להביא דאין ערך לפחות מבן חודש, אלא גם לכך שזה המקור דיום ל' כלמטה, שנאמר שם מבן חדש 'ומעלה'. יישר כח. א...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 8:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 210

Re: רש"י קרח - צרעת של עוזיה

כוונתך שלקה בצרעת משום שני דברים?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 98
צפיות: 16157

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

ערכין יח.

מתני’ יום שלשים כלמטה הימנה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה מהם שנאמר ואם מבן ששים שנה ומעלה הרי אנו למדים "בכולן" משנת ששים מה שנת ששים כלמטה הימנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה כו'

לשון כל על פחות מג'. וי"ל קצת. שו״ר בתורה תמימה פרשת בחקתי וברוך שכוונתי.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח. מתני' יום שלשים כלמטה הימנה, שנת חמש ושנת עשרים כלמטה מהם, שנאמר (ויקרא כז, ז) ואם מבן ששים שנה ומעלה הרי אנו למדים בכולן משנת ששים מה שנת ששים כלמטה הימנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה הימנה כו' יש לעיין מה המקור ליום שלשים, הרי במתני' ליכא מקור אלא לשנת חמש ושנת עשרים. גם צ"ע קצת בלשון &qu...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות, ו' הערות לדף יט

.השוחט כתב:יט.
ו. ש"מ האי איסתוירא עד ארעא נחית. פלא, דיש לברר זאת הן מהמציאות [ומצינו לתלמידי רי"ש שמנו איברי מתה אחת, ועוד], והן ממתני' דמונה רמ"ח איברים.

עיין בספר הערות להגריש"א ז"ל
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 210

רש"י קרח - צרעת של עוזיה

פרשת קרח יז - ה רש"י ד"ה כאשר דבר ה' ביד משה לו" - כמו עליו על אהרן דבר אל משה שיהיו הוא ובניו כהנים לפיכך לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן וגו' וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור פתרונם כמו על ומדרשו על קרח ומהו ביד משה ולא כתב אל משה רמז לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת כמו שלקה משה ב...
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 2:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 212

Re: פרשת קרח - ויחר למשה מאד

איש גלילי כתב:יש הבדל במשמעות בין "ויחר" ל"ויחר אף", ולכן לא נכון לומר שפשוטו של "ויחר" הוא "כעס". פשוטו הוא כדברי רש"י.

יישר כח. וכ״כ הגאון רב שלמה קלוגר ז״ל.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 2:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח.

רש"י ד"ה מתני' יום שלשים כלמטה - ואם אמר ערך פלוני קטן עלי ואותו קטן היה באותו יום בן ל' הוי כלמטה ולא אמר כלום "ואין"ערך לפחות מבן חדש דהכי כתיב ואם מבן חדש וגו'

לכאורה צ"ל "דאין" ערך כו'
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 1:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 212

Re: פרשת קרח - ויחר למשה מאד

לא הבנתי דבריך. אין זה לכף חובה לפרש שהכוונה לכעס.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 12:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 212

פרשת קרח - ויחר למשה מאד

ויחר למשה מאד.
פירש״י נצטער עד למאד.

יל״ע מדוע לא פירש כפשוטו ויחר - כעס. וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 04, 2019 6:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח כבוד הרב השוחט!
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 04, 2019 3:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז:

רש״י ד״ה הוא הבדיל - שעל לשון הרע באו נגעים עליו.

לכאורה הלשון מגומגם קצת, ואשמח בביאור כוונתו.
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 03, 2019 2:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו:

רש״י דבעי מיית בלישניה - יעסוק בדברי שטות ונבלה.

צ״ע מדוע לא פירש ״יעסוק בלשון הרע״ ?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 02, 2019 1:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן היא "ארץ הגר"?
תגובות: 23
צפיות: 2363

Re: היכן היא "ארץ הגר"?

עיין בספר ילקוט המאירי יומא יא
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 01, 2019 6:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

היה כבר כאן בפורום שתי אשכולות על כך https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=19413&hilit=%D7%A9%D7%91%D7%A2+%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95 https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=8014&p=71258&hilit=%D7%A9%D7%91%D7%A2+%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95#p71258 יישר כח! חכם אחד...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 01, 2019 3:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג. כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳ מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ? הגם דיש ליישב בפשיטות שכן דרך הגמרא בכמה מקומות, אך אפ"ל דיש כאן שתי יחידות של ארבעים, אחד, בן 'ארבעים' שנה אנכי בשלח וכו', ועוד 'ארבעים' שנה המפורסמים, בעוון המרגלים. לפיכך הגמרא מסכמת את זה, 'תמנן', רק נכי 'תר...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 10:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 112
צפיות: 17116

Re: לשונות וביטוים בדברי רש״י ותוספות

רש״י ערכין יב:

בא״ד כך הבנתי מלבי וישרה בעיני אבל לא שמעתיה ואחרי כן מצאתי ספר ישן מוגה שכתוב בו כן והודעתיו לרבותי וישרה בעיניהם
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 10:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 112
צפיות: 17116

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

רש״י בכורות נח:

ונוטל אחד מן האלולין - ולא שיכוין ויוציאנו בעשירי דהא כתיב לא יבקר אלא כמדומה כגון שמנאן רבוצין או עומדין דהשתא א"א לכווני דליהוי אחד מן האלולין עשירי אבל אם היה מעבירם בפתח תחת השבט לא ידע כי נפיק בריש עשרה וה"נ. אמרינן לקמן רבוצין או עומדין הרי אלו מעושרין
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 9:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח! חכ״א שליט״א ציין לספר בית ישי ג׳ ב׳.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 6:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמאות ללימוד מהוה אמינא
תגובות: 6
צפיות: 681

Re: דוגמאות ללימוד מהוה אמינא

מתוך מכתב שקיבלתי מחכ"א שליט"א הערה כללית שנתעוררתי בה ג"כ מתוך דברי התוס' בערכין, והוא בנוגע לרמת המשקל שמוטל עלינו לשקול בנוגע ל"הוה אמינא" של גמרא. מן הסתם אתה מכיר את ההסבר החסידי מדוע יש שלא אומרים תחנון גם בט"ז וי"ז באדר, זאת משום שהיה 'הוה אמינא' בגמ' "...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 6:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג.

איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳

מה הסברא בזה?
על ידי שמואל דוד
א' יוני 30, 2019 6:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג.

כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳

מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ?
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 26, 2019 6:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין ח: רש"י ד"ה נגעי בתים, ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה, מה ביאה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע אף שיבה וכו', ע"כ. התפלאתי מאד שלא הובא בעוז והדר שום הגהה, (אף לא בהשלמות ובבית השיטה..) דיש כאן ט"ס בלי ספק, וצ"ל מה שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע אף ביאה וכו'...
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 26, 2019 4:10 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 10
צפיות: 633

Re: היכי משכחת לה

עיין ערכין ט: ביעב"ץ (מהדורת זכר חנוך - וגשל)
על ידי שמואל דוד
א' יוני 23, 2019 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 8
צפיות: 626

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

יישר כח לכל המגיבים
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 21, 2019 4:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד. ד:

רש״י בא״ד אין לי אלא איש שהעריך בין איש ובין אשה דכתיב (ויקרא כז) איש כי יפליא ״בערכך נפשות״ דמשמע שהאיש מעריך נפש כל שהוא

לכאורה תיבות אלו לא שייך לההוה אמינא.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 6:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 8018

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

בבה״ג גורס ״אספורן״
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 3:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 3441

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:
שמואל דוד כתב:מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום?

ממש לא בדיוק, ושמתי לב לדבר מענין שרש"י אומר פרשת ערכין ותוספות פרשת שקלים

הרבה פעמים אות באות ממש. ויש פעמים שהעתיקו לשון רש״י ולא כתבו אח״כ ״לשון הקונטרוס״.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 2:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 6
צפיות: 612

Re: הערות והארות במסכת יומא

י. אברהם כתב:עי' הגהות וציונים של עוז והדר

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 19, 2019 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 6
צפיות: 612

Re: הערות והארות במסכת יומא

ט:

רש״י ד״ה ועליהם - אמקדש ראשון קאי.

לא הבנתי כוונתו בזה.

עבור לחיפוש מתקדם