מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' מאי 05, 2016 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכאורה-לכעורה
תגובות: 2
צפיות: 738

לכאורה-לכעורה

כתובות נד. לכאורה כשמואל כו'
וברש"י משמע שהוא מלשון אור (מוציאים לאור)
אולם עיין תורי"ד שהוא מלשון כיעור
ואפשר נפ"מ אם הניקוד בחולם או בשורוק ודו"ק
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 05, 2016 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא לומדים כל הלילה בליל הסדר?
תגובות: 42
צפיות: 3044

Re: מדוע לא לומדים כל הלילה בליל הסדר?

מי אמר שאסור לשתות כוס חמישי ?

גם יש מחלוקת אם יוצא עם מיץ ענבים....
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 05, 2016 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין נב:
תגובות: 8
צפיות: 902

Re: קידושין נב:

לא יודע מה אתה רוצה ממני
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 05, 2016 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין נב:
תגובות: 8
צפיות: 902

Re: קידושין נב:

מה איכפת לך אם אני שואל בשני פורומים?
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 05, 2016 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין נב:
תגובות: 8
צפיות: 902

קידושין נב:

ההיא איתתא דהוי משיא כרעא....

בשביל מה הביא הגמרא שהיתה רוחצת רגליה?
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 05, 2016 9:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2981
צפיות: 564377

Re: בשורת ספרים חדשים

אני מחפש מגיה או ספר שביאר ספר תקנת עזרא על מעילה...
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 05, 2016 6:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספר תקנת עזרא מסכת מעילה ....
תגובות: 0
צפיות: 458

ספר תקנת עזרא מסכת מעילה ....

האם יש מגיה על ספר זה?
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 04, 2016 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1291
צפיות: 174363

Re: בקשות איימיל מספר טל או כתובות לאישים

יש מי שיודע מי שהוא בקי בספרי רעק"א (גליון הש"ס) ומה הדוא"ל ??
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 04, 2016 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 12
צפיות: 854

Re: צרעת

בדיוק
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 04, 2016 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: יבמות מב:
תגובות: 0
צפיות: 365

יבמות מב:

ברד"ה מכלל כו' אחת ארוסות ואחת בתולות...

וצריך עיון דלכאורה הול"ל אחת ארוסות ואחת נשואות כו' .. ובאמת כ"א בכמה ראשונים.

אולם אנכי מצאתי גירסא נפלאה בדפוס ונציה .. עיין שם שהגירסא ברש"י הוא אחת ארוסות ואחת בעולות ודו"ק
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 04, 2016 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 12
צפיות: 854

צרעת - צער

יש להסתפק אם יש צער בצרעת או לא?
אשמח במקורות
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 04, 2016 8:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א
תגובות: 9
צפיות: 1245

Re: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א

העתיק מרב חיים דוב שעוועל...

שם, ב, גמרא: כל שאינו בזה אחר זה

עיין גיטין דף מט ע״א תום׳ ד״ה כגון, וזבחים דף ל ע״א...
, ובכורות דף ט ע״א תום׳ ד״ה אמר.
א. בתוס׳ גיטין דף מט אין שם שום קשר לענין הנ״ל, אלא נראה ברור שצ״ל.
״דף מב ע״א תום׳ ד״ה הא״.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 04, 2016 7:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב:
תגובות: 0
צפיות: 427

קידושין נב:

ההיא איתתא דהוי משיא כרעא....

בשביל מה הביא הגמרא שהיתה רוחצת רגליה?
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 03, 2016 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית המטה (כתובות סב:)
תגובות: 2
צפיות: 791

Re: כפיית מטה

??
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 02, 2016 1:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית המטה (כתובות סב:)
תגובות: 2
צפיות: 791

כפיית המטה (כתובות סב:)

כתובות סב: כפו מטתו וברש"י כדת המתאבלים כו' עיין שם....

צ"ע שלכאורה הול"ל מטתה או מטתן ודו״ק
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 02, 2016 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מגורים דתיים וחילונים ביחד או נפרד
תגובות: 17
צפיות: 1765

Re: מגורים דתיים וחילונים ביחד או נפרד

לכאורה יש סתירת הרמב"ם במש"כ בהלכות מלכים שלעולם ידור אדם בא"י ואפילו בעיר שרובה עכו"ם מלדור בחו"ל בעיר שרובה ישראל. ובפ"ו מהלכות דיעות כתב הרמב"ם שלעולם ידור אצל צדיקים כו' ובמקום שאנשי מדינתו רשעים ילך למדברות ולמערות וכו' הנה אם כל העיר עובדי כוכבים ואין שם שום ...
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 28, 2016 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור המילה "מלמד"
תגובות: 5
צפיות: 867

Re: ביאור המילה "מלמד"

לא יודע איך להצטרף צילום של המ"מ
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 28, 2016 7:43 am
פורום: פסח
נושא: איסור חמץ בפסח
תגובות: 0
צפיות: 509

איסור חמץ בפסח

מדוע חמץ אסור בפסח?
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 28, 2016 7:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור המילה "מלמד"
תגובות: 5
צפיות: 867

Re: ביאור המילה "מלמד"

לענין הערתך...
עיין ספרים דלהלן..1)ה' אורי וישעי מערכת נ'
2)בתורא"ש וכן בספר הכותב בעין יעקב מביא ירושלמי גם לדרשת זנב.ועיין דיבור המתחיל במהרשא ודוק' כנ"ל..ובאמת לפנינו בירושלמי ליתא ועיין מהרצ"ח
דב"ש
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 26, 2016 5:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1291
צפיות: 174363

Re: בקשות איימיל מספר טל או כתובות לאישים

האם יש למישהו דוא"ל של רב אהרן יהודה גרוסמן בעמח"ס ודרשת וחקרת
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 19, 2016 3:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: רש"י כתובות ע. הפעוטות
תגובות: 2
צפיות: 692

רש"י כתובות ע. הפעוטות

הפעוטות בני תשע ושמונה כו' עיין גמרא גיטין שם וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 19, 2016 3:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1291
צפיות: 174363

Re: בקשות איימיל מספר טל או כתובות לאישים

יש מי שיודע הדוא"ל של רב יוסף פרלמן מלונדון?

יש מי שיודע מי שעוסק בתולדות תנאים ואמוראים? ומה הדוא"ל ?

תודה מראש
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 19, 2016 7:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: שני רבי אליעזר בן יעקב
תגובות: 4
צפיות: 634

שני רבי אליעזר בן יעקב

יבמות מט: תניא שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש וכתוב בה משנת ראב״י קב ונקי כו׳ והקשו האחרונים (קרן אורה ושיח השדה ועוד) דלכאורה שני הדברים בהמגילה סותרים זה את זה דראב״י לא סובר כר״ש רק סבר שיכול להיות ממזר אפילו מאשת אח (עי׳ תוס׳ יבמות מט.) וראיתי בספ...
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 18, 2016 10:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 16
צפיות: 2446

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

גם לי היה הערה זו ולא מצאתי מי שהעיר בזה
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 18, 2016 8:45 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: וכולן מתו בפרק אחד
תגובות: 39
צפיות: 5727

Re: וכולן מתו בפרק אחד

פסקו למות באותו שנה
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 18, 2016 8:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: וכולן מתו בפרק אחד
תגובות: 39
צפיות: 5727

וכולן מתו בפרק אחד

האם מיתתם היה בשנה אחת או בכמה שנים אבל עכ"פ בפרק אחד?
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 18, 2016 7:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1291
צפיות: 174363

Re: בקשות איימיל מספר טל או כתובות לאישים

יש מי שיודע הדוא"ל של רב יוסף יצחק פרלמן מלונדון?
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 14, 2016 6:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוברת ידיעות מרתקות
תגובות: 10
צפיות: 1686

Re: חוברת ידיעות מרתקות

יש טעות בהpdf ואי אפשר לפתוח...בבקשה לשלוח לי דוא"ל
.Sberkovicz@gmail.com
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 13, 2016 7:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה הערות במסכתא קידושין
תגובות: 2
צפיות: 476

Re: כמה הערות במסכתא קידושין

סליחה
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 13, 2016 5:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה הערות במסכתא קידושין
תגובות: 2
צפיות: 476

כמה הערות במסכתא קידושין

דף ל. מדוע ספרו הסופרים רק תיבות שבספר תורה ותהילים? לא: כגון אנא וברש"י אהוב לאבי ויקיר לאמי ... מדוע שינה בלשונו. לב. משל מי וברש"י מאכילו ומשקהו ומכבדו. לכאורה הול"ל מכבדו, ותו לא, שכולל הכל וצ"ע. לב. פודין זה לזה וברש"י אם יש "לאביו" מעשר עני כו' ובד"ה ומא...
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 13, 2016 5:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כמה הערות בדף היומי
תגובות: 2
צפיות: 472

כמה הערות בדף היומי

ל. מדוע ספרו הסופרים רק תיבות שבספר תורה ותהילים? לא: כגון אנא וברש"י אהוב לאבי ויקיר לאמי ... מדוע שינה בלשונו. לב. משל מי וברש"י מאכילו ומשקהו ומכבדו. לכאורה הול"ל מכבדו, ותו לא, שכולל הכל וצ"ע. לב. פודין זה לזה וברש"י אם יש "לאביו" מעשר עני כו' ובד"ה ומאכיל...
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 12, 2016 7:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין לא
תגובות: 1
צפיות: 451

קידושין לא

קידושין לא. מעשה דדמא בן נתינה. ורש"י מפרש שהיה ישן ולא הקיצו. אולם קשה לי... א)מדוע לא המתין עד שקם. ב)לשון ולא ציערו אינו מדוקדק דהול"ל ולא הקיצו. ג)כל אדם שישן רוצה לזכות בשישים ריבוא ולא איכפת ליה אם יעירו אותו. וכ"ה בדברות משה. ואפשר(לולי דברי רש"י)לפרש שהיה חולה מוטל במטה ו...
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 12, 2016 6:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערה יפה מדברות משה על הסיפור של דמא בן נתינה
תגובות: 3
צפיות: 578

Re: הערה יפה מדברות משה על הסיפור של דמא בן נתינה

אפשר שהיה חולה ולא סתם ישן...וכן משמע מלשון הגמרא ולא ציערו דאל"כ הול"ל ולא הקיצו...וגם אם היה ישן , הא יכולים להמתין עד שקם...
ודוק'. אולם זה לא כרש"י
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 12, 2016 7:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: ב' הערות מסכת מגילה (חילוק בין כבוד ויקר)
תגובות: 3
צפיות: 540

ב' הערות מסכת מגילה (חילוק בין כבוד ויקר)

1)יט: ומחו לה אמוחא ופירש"י הכה על קדקדה כלומר סתר מקצתה כו' ובסמוך כ' רש"י ומחו לה אמוחא... הכה על מוחה כלומר חזר וסתר... עיין שם. וקשה מדוע פירש דברי הגמרא שני פעמים ועוד מדוע שינה מלשון קדקדה ללשון מוחה. 2)כה: ניחוש לכבודו של אברהם.... לכבודו דיהודה... לכבודן של ישראל.... ליחוש "לי...
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 11, 2016 2:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בדף יומי
תגובות: 1
צפיות: 420

הערה בדף יומי

קידושין כט.
האב חייב למול בנו ולפדותו וכו' ועיין רש"י. יש לעיין מדוע כתב רש"י ללמדו תורה שלא כסדר הברייתא. ועוד צריך ביאור למה השמיט מלמדו אומנות...
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 11, 2016 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין כט.
תגובות: 1
צפיות: 460

קידושין כט.

לסטות ס"ד? אלא כאילו מלמדו לסטות...
לכאורה הול"ל מלמדו ס"ד ודוק' וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 11, 2016 1:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין כט.
תגובות: 1
צפיות: 468

קידושין כט.

ליסטות ס"ד? אלא כאילו מלמדו לסטות...
לכאורה הול"ל מלמדו ס"ד ודוק' וצ"ע

עבור לחיפוש מתקדם