מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4409 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ו' יוני 03, 2016 6:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירא דשתית מיניה ב"ק צב:
תגובות: 0
צפיות: 602

בירא דשתית מיניה ב"ק צב:

ידוע המעשה שהרי"ף לא רצה לדון על מרחץ אחד כיון שנתרפא בה.
ועכשיו ראיתי באגרות משה חו"מ ריש ח"ד שהשיג על הרי"ף וכתב שלדון דין אמת אפילו לחובתו הוא לטובה...
האם יש מראה מקומות בענין?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 03, 2016 1:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בריש בבא קמא
תגובות: 0
צפיות: 428

הערות בריש בבא קמא

דף ב. רש"י השור והבור כו' וכ"ה ברש"י שברי"ף אולם בנמוקי יוסף לא כתב כו' ועיין הגהות הב"ח שמוסיף כו'. ויל"ע בזה. ועיין פנ"י ברד"ה הבער ובאמת ליעקב. רש'י לא זה וזה כו' אלו שלשתן כו' כוונתו לפרש דהול"ל במתניתין לא זה וזה וזה ... ודוק'! ובאמת מצינו כמה פעמים ...
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 03, 2016 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: גירסא ברש"י סוף קידושין פב:
תגובות: 7
צפיות: 732

Re: גירסא ברש"י סוף קידושין פב:

י. אברהם כתב:עיר באיטליא
כלומר הכת"י בספריית פארמא

איך ראית את זה?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 03, 2016 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: גירסא ברש"י סוף קידושין פב:
תגובות: 7
צפיות: 732

Re: גירסא ברש"י סוף קידושין פב:

י. אברהם כתב:פארמא

מה זה פארמא
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 02, 2016 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גירסא ברש"י סוף קידושין פב:
תגובות: 7
צפיות: 732

Re: גירסא ברש"י סוף קידושין פב:

י. אברהם כתב:כבר כתבו בהגהות וציונים בש"ס עוז והדר שבר"ן ובכת"י ליתא לתיבת וגו'.

סוף קדושין.jpg

איפה נמצא הכת"י
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 02, 2016 3:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 33
צפיות: 5449

Re: דרכו של רש"י

מה שנכון נכון כתב:
וטי' 158.GIF


לונדון.GIF

איפה נמצא אותו כת"י
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 02, 2016 8:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 33
צפיות: 5449

דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

בכל הש"ס פירש"י בגמרא מפרש או מפרש בגמרא. (ועיין כללי רש"י סוף מסכת ברכות) והנה ברש"י קידושין פב. כתב וז"ל מפרש בגמרא שפיר.
ויל"ע מדוע כתב כן, וכאילו נותן הסכמה לדברי הגמרא. האם מצינו עוד פעמים כן ברש"י?
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 02, 2016 2:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: גירסא ברש"י סוף קידושין פב:
תגובות: 7
צפיות: 732

גירסא ברש"י סוף קידושין פב:

שנאמר כו' דשנים ורעננים יהיו וגו' לכאורה תמוה דלא שייך לכתוב וגו' כיון ד"יהיו" הוא סוף הפסוק... וחכ"א ציין לעיין ברש"י תהלים שם. ודוק'!
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 01, 2016 6:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ-פא
תגובות: 0
צפיות: 407

קידושין פ-פא

1)לא יתיחד אדם עם ב' נשים וברש"י מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות ולא תירא זו מחבירתה שאף היא תעשה כמותה. א) מדוע האריך כל כך ולא כתב "בגמרא מפרש." ב) בגמרא כפל רש"י בפירושו וצ"ב. 2)אמר אביי לא מיבעיא... אבל בן אם דלא סני ליה אימא ציית ליה קמ"ל .. ולכאורה תמוה, נהי נ...
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 01, 2016 5:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 102
צפיות: 17415

Re: כל

תודה רבה
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 01, 2016 3:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בקידושין פ-פא
תגובות: 2
צפיות: 472

Re: הערות בקידושין פ-פא

סליחה... יש לך תירוצים ?
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 01, 2016 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויתור על אבר חיוני מחשש שמא יעשה בו איסור.
תגובות: 28
צפיות: 2034

Re: ויתור על אבר חיוני מחשש שמא יעשה בו איסור.

מעשה בכתובות שנכנסו לתנור כדי לא לבייש עני אחד
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 01, 2016 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויתור על אבר חיוני מחשש שמא יעשה בו איסור.
תגובות: 28
צפיות: 2034

Re: ויתור על אבר חיוני מחשש שמא יעשה בו איסור.

כמדומה לי שיש מעשה כזה במדרש... אינני זוכר כעת.
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 01, 2016 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בקידושין פ-פא
תגובות: 2
צפיות: 472

הערות בקידושין פ-פא

1)לא יתיחד אדם עם ב' נשים וברש"י מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות ולא תירא זו מחבירתה שאף היא תעשה כמותה. א) מדוע האריך כל כך ולא כתב "בגמרא מפרש." ב) בגמרא כפל רש"י בפירושו וצ"ב. 2)אמר אביי לא מיבעיא... אבל בן אם דלא סני ליה אימא ציית ליה קמ"ל .. ולכאורה תמוה, נהי נ...
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עלינו לשבח
תגובות: 5
צפיות: 656

עלינו לשבח

מדוע לא ראיתי שאנשים כורעים כשאומרים "ואנחנו כורעים" ...רק משחין הראש והגוף?
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 102
צפיות: 17415

Re: כל

בברכה המשולשת כתב:כל הילדים

לא משמע כן ברש"י
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליון הש"ס לרעק"א <שינוי שם ספר עזרא לנחמיה>
תגובות: 24
צפיות: 2658

Re: גליון הש"ס לרעק"א

האם יש כללים בדרכו של רבינו עקיבא איגר ז"ל א) יש מקומות שציין רק לגמרא א' ואפילו אם יש הרבה מראה מקומות. לדוגמא בבא מציעא לד. "אלא מהא ליכא למשמע מינה" וציין הגאון לנדה לג: ובמסורת הש"ס הברכות כה ציין להרבה מקומות שנמצא לשון זה גם אני הרהרתי בזה פעם. כל פעם שרעק"א מציין רק ...
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 4:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 102
צפיות: 17415

Re: כל

פרנצויז כתב:הכלל הנ"ל הוא שלא שייך לומר "כל" על שנים בלבד. אבל שם בקדושין אשתו ובניו זה יותר משנים.

כרוכים אחריה היינו אחרי האשה וא"כ אי אפשר שקאי על האשה. ועיין יד מלאכי
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 4:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1338
צפיות: 184892

Re: בקשות איימיל מספר טל או כתובות לאישים

ישראל אליהו כתב:
שמואל דוד כתב:מה הדרך להתקשר עם הגאון רב יעקב חיים סופר שליט"א

5822562 - 02

אין לו דוא"ל?
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 7:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליון הש"ס לרעק"א <שינוי שם ספר עזרא לנחמיה>
תגובות: 24
צפיות: 2658

גליון הש"ס לרעק"א <שינוי שם ספר עזרא לנחמיה>

האם יש כללים בדרכו של רבינו עקיבא איגר ז"ל א) יש מקומות שציין רק לגמרא א' ואפילו אם יש הרבה מראה מקומות. לדוגמא בבא מציעא לד. "אלא מהא ליכא למשמע מינה" וציין הגאון לנדה לג: ובמסורת הש"ס הברכות כה ציין להרבה מקומות שנמצא לשון זה ב) יש פעמים שכתב כדברי רש"י או תוס'.. עיין בבא ...
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 7:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 102
צפיות: 17415

לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

ראיתי פעם ש"כל" שייך רק כשיש שלש ...

היום למדתי דף היומי קידושין עט: ועיין בגמרא "וכולן בכרוכים" כו'
ומבואר להדיא דלא ככלל בנ"ל.
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 31, 2016 7:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1338
צפיות: 184892

Re: בקשות איימיל מספר טל או כתובות לאישים

מה הדרך להתקשר עם הגאון רב יעקב חיים סופר שליט"א
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 30, 2016 7:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א
תגובות: 9
צפיות: 1337

Re: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א

בכת"י איתא עיין מהרש"א בח"א יבמות. עד כאן. בלי שום ציון דף. ועיין תורת רבינו עקיבא איגר (מצגר) ובהגהות על גליון הש"ס מרב חיים דוד שעוועל ז"ל
על ידי שמואל דוד
א' מאי 22, 2016 7:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין ע
תגובות: 8
צפיות: 1353

קידושין ע

מדוע שינה בגמרא בלשונה מפיתקא לטסקא לדיסקא?
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 20, 2016 8:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין סו: ברש"י
תגובות: 5
צפיות: 844

Re: קידושין סו: ברש"י

עיין מהר"י בירב שהעיר בשני השאלות ששאלתי
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 20, 2016 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה נקרא שמו עבד 'כנעני'?
תגובות: 5
צפיות: 721

Re: למה נקרא שמו עבד 'כנעני'?

אתה לומד דף יומי והיה לך לידע את זה
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 20, 2016 7:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין סט
תגובות: 2
צפיות: 920

קידושין סט

במשנה... כולם מותרין לבא כו' וברישא לא כתב המשנה כולם . וצ"ב .. וחשבתי, דהנה יש כלל ש"כל" שייך רק כשיש שלש. ואם כן בסיפא שיש ששה יוחסין אז "כולם" לבא זה בזה... והיינו שלש שלש ודו"ק
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 20, 2016 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: נמצא הוכר
תגובות: 0
צפיות: 437

נמצא הוכר

האם יש חילוק בין נמצא הגנב להוכר הגנב?

עיין רמב"ם פ"ח שאלה ופקדון ה"א
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 19, 2016 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תוספות בבא מציעא לג: ד"ה כגון דקל
תגובות: 1
צפיות: 554

תוספות בבא מציעא לג: ד"ה כגון דקל

ואע"ג דבפרק מי שמת (קמז) אמרינן כו'
נא להאיר עיני בכוונתם דלכאורה בגמרא שם לא נמצא. וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 19, 2016 3:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין סו: ברש"י
תגובות: 5
צפיות: 844

Re: קידושין סו: ברש"י

מיללער כתב:ולמה עיניהם של בבליים טרוטות?

כבודו חושב שלחברי הפורום פה יש תשובה על הדקדוקים בדברי רבינו רש"י?


מדוע לא?
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 19, 2016 7:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין סו: ברש"י
תגובות: 5
צפיות: 844

קידושין סו: ברש"י

כהנת לויה וישראלית וכו' - לוי שנשא כהנת או ישראלית בנה לוי וכהן שנשא לויה וישראלית בנה כהן (ולוי) ישראל שנשא כהנת או לויה הולד ישראל למשפחותם לבית אבותם כתיב... והנה יש להעיר א) מדוע מסביר רש"י לוי קודם כהן. ב)מדוע בלוי וישראל כתב רש"י "או ישראלית" "או לויה" ובכהן כתב ר...
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 19, 2016 6:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א
תגובות: 9
צפיות: 1337

Re: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א

לא ידוע לי איך לשלוח צילום דרך הפורום.. אם כבודו יתן לי הדוא"ל שלו אשמח לשלוח לו...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 18, 2016 8:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבא מציעא לג:
תגובות: 3
צפיות: 553

Re: בבא מציעא לג:

בבקשה לבאר כוונתך
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 18, 2016 6:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א
תגובות: 9
צפיות: 1337

Re: קידושין נ: כל שאינו בזאח"ז אפי' בב"א אינו - ציון הגרעק"א

עיינת בספר תקנת עזרא? גם הוא ציין לתוס' גיטין מט
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 18, 2016 5:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבא מציעא לג:
תגובות: 3
צפיות: 553

בבא מציעא לג:

רש"י ד"ה למי שהפקדון כתב וז"ל דכיון דשילם קנה כל תשלומיה ובגמרא מפרש טעמא. ולכאורה צ"ע דהמעיין בגמרא יראה שהגמרא מסביר מדוע ליכא בעייה של דבר שלא בא לעולם אבל הגמרא לא מבאר שום טעם למה הכפל של השומר.... וצ"ב
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 18, 2016 5:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבא מציעא לג:
תגובות: 0
צפיות: 406

בבא מציעא לג:

רש"י ד"ה למי שהפקדון כתב וז"ל דכיון דשילם קנה כל תשלומיה ובגמרא מפרש טעמא. ולכאורה צ"ע דהמעיין בגמרא יראה שהגמרא מסביר מדוע ליכא בעייה של דבר שלא בא לעולם אבל הגמרא לא מבאר שום טעם למה הכפל של השומר.... וצ"ב
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 12, 2016 6:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: ש"ס דפוס פרג תקצ
תגובות: 0
צפיות: 489

ש"ס דפוס פרג תקצ

אם יש מישהו שיכול להעתיק גליון הש"ס לקידושין נ: מש"ס הנ"ל

עבור לחיפוש מתקדם