מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ד' יוני 05, 2019 6:15 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 10
צפיות: 553

היכי משכחת לה

מה הניקוד לתיבת משכחת?
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 05, 2019 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהנת = בת כהן או אשת כהן או שבנה כהן
תגובות: 5
צפיות: 137

Re: כהנת = בת כהן או אשת כהן או שבנה כהן

יישר כח.
כמדומני שבדרך כלל כהנת היינו אשת כהן או בת כהן (עיין מסכת יבמות וכתובות כמה מקורות לזה) אולם בבכורות מז. בסוף העמוד כתב הגמרא ״קרי כהנת משום דבנה כהן״ ויל״ע מדוע לא כתב הגמרא משום שבעלה כהן וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 05, 2019 1:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 455

Re: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

כ״ה לשון הגמרא סוכה לג, בכורות מה, נדה מט. ויש לעיין מדוע דוקא בג׳ מקומות הנ״ל אמר כן, ועוד יש לעיין מה כוונתו בזה. וצ״ע. אולי במקומות אלו נראה שחלק רב על ברייתא וע"כ הזכיר "רבינו הגדול" עוד אפשר שכל מאמרים אלו נאמרו בעת שרב עדיין חי וע"כ מברכהו "המקום יהיה בעזרו" מפני...
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 04, 2019 4:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 455

אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

כ״ה לשון הגמרא סוכה לג, בכורות מה, נדה מט.

ויש לעיין מדוע דוקא בג׳ מקומות הנ״ל אמר כן, ועוד יש לעיין מה כוונתו בזה. וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 9:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הספרים הנ״ל נמצאים בהברובוקס.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 8:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

עיינתי בגמרא ב"ק שלי וראיתי עה"ג שציינתי לעיין בספר כסא רחמים עמ"ס ב"ק,ובספר הערוך, ובקונטרוס התשובות (לב), ובמשיבת נפש אה"ע סא.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886831

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כרמי שלי כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

סיני כרך טו עמוד 157-158 מדפי האוצר

הילך:
סיני טו.PDF

יישר כח
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 4:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

ב"ק נה. אמר שמואל אווז ואווז הבר כלאים זב"ז וכו' האי אריך קועיה והאי זוטר קועיה אלא מעתה גמלא פרסא וגמלא טייעא דהאי אלים קועיה והאי קטין קועיה וכו' על האווז פירש"י שקועיה הוא חרטומו (פיו/חוטם) ואילו על הגמלים פירש"י שקועיה הוא הצוואר וצ"ע. בערוך פירוש רק צוואר/גרון בסה"...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג:

ומהו דתימא משום מראית העין והא כל היכא דאיכא משום מראית העין איתנא קתני ושנשרו ריסי עיניו פסול מפני מראית העין מהו דתימא תני חדא וה"ה לכולהו והא כל היכא דאיכא מיהדר ומיתנא קא הדר ותני ושניטלו שיניו פסול משום מראית העין

לכאורה הלשון "כל" אינו מובן וצ"ע.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג:

רש"י ד"ה משום מראית העין - כגון הנך דקחשיב במתני' משום מראית העין שמאוסין לראות כגון שנשרו ריסי עיניו ושנטלו שיניו

צ"ע בלשון כגון שכתב רש"י ז"ל.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886831

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

סיני כרך טו עמוד 157-158 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 31, 2019 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 1222

Re: איטא = יהודית או אסתר

קבלתי באישי: מסתבר שאיטא הוא שיבוש של יוטא. יכול להיות שיוטא נתגלגל מיהודית, וי"א שיוטא ר"ת יום טוב ארוך.
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 30, 2019 7:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 83
צפיות: 8456

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

בב"ב כא ע"א מפרש רש"י ערקתא דמסנא - רצועות של מנעלים. בסנה' עד ע"ב מפרש ערקתא דמסאנא - שרוך הנעל. בשני מקומות אלו כתוב ערקתא בעי"ן. לעומת זאת ביבמות קב ע"א כתוב בגמרא: וארקתא (באל"ף) - ורש"י בד"ה וארקתא מפרש שרוך נעל (ברא' יד כג) מתרגם ארקתא דמסאנא. אך צ...
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 30, 2019 2:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 1222

Re: איטא = יהודית או אסתר

יישר כח.

באמת מסתבר ששם איטא הוא כינוי לאסתר. אולם שמעתי בשם הגר״ד קאהן שליט״א שאיטא כינוי ליהודית.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 29, 2019 5:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>
תגובות: 28
צפיות: 2251

Re: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>

בכורות מ.

כסלים - פלנק״ש

כסלי - פלנ״ק
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 29, 2019 5:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מ.

קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס

יש לעיין מדוע הוסיף הברייתא "סוס" ולא קתני כלישנא דמתני' "כשל חמור" ותו לא.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 29, 2019 1:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 1222

Re: איטא = יהודית או אסתר

באיזה ספר ?
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 28, 2019 6:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 1222

איטא = יהודית או אסתר

שמעתי בשם רב אחד שליט״א שהשם איטא כינוי ליהודית ומרב אחר שליט״א שאיטא כינוי לאסתר. אשמח אם יש למישהו יותר מידע בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 28, 2019 5:50 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הרי = נזק
תגובות: 11
צפיות: 868

Re: הרי = נזק

יישר כח, אולם ראיתי בכמה אחרונים שכתבו זה בשם הערוך. עיין בית שאול עמ״ס בבא קמא פרק א משנה א.
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 28, 2019 3:12 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עפר - חול
תגובות: 8
צפיות: 656

Re: עפר - חול

עיין גור אריה בראשית לב יג
ועיין כלי יקר כב יז
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 28, 2019 3:00 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הרי = נזק
תגובות: 11
צפיות: 868

Re: הרי = נזק

על ידי שמואל דוד
ב' מאי 27, 2019 9:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לח:

רש״י ד״ה לח בזמן לח - מספוא הגדל באדר וניסן מאכילין אותו באדר וניסן

ויבש ביבש - מספוא הגדל באלול ותשרי מאכילין אותו בתשרי דלא שחטי ליה עד שיעברו כל ימי הקיץ ויבדק בשניהם

לכאורה הול״ל ״באלול ותשרי״ וצ״ב
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 27, 2019 9:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הרי = נזק
תגובות: 11
צפיות: 868

הרי = נזק

ראיתי בספר הערוך שכתב ש״הרי״ הוא נזק בלשון יוני. ולפי זה הסביר לשון הגמרא ריש בבא קמא לא הרי השור כו׳

ובספר משנת יעקב ביאר לפי זה לשון המשנה בכורות לח. הרי בעינו דק כו׳ ועיין רש״י כלומר כו׳ ועיין רבינו גרשום. אולם לפי הערוך מובן.
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 27, 2019 7:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עפר - חול
תגובות: 8
צפיות: 656

Re: עפר - חול

יישר כח גדול לכל המגיבים
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 27, 2019 5:21 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אינו צריך = אינו יכול
תגובות: 7
צפיות: 2241

Re: אינו צריך = אינו יכול

בכורות לח.

רש"י ד"ה וצריך אתה להתלות עליה - כלומר יכול אתה לסמוך על דבר זה
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 27, 2019 4:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 97
צפיות: 15933

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

בכורות לז:

רש"י ד"ה וסימניך - שלא תטעה מי אמר שמעתא ומי מתניתא תני רב יהודה בר שמואל דאשכחן מקומות הרבה בש"ס דאיירי רב שמואל בר יהודה בל' מתניתא תני רב שמואל בר יהודה במסכת ע"ז רפואות דאין מעמידין (דף כח:)

עיין משמר הלוי, ועיין מצור דבש.
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 27, 2019 2:23 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עפר - חול
תגובות: 8
צפיות: 656

Re: עפר - חול

יישר כח!
וע״ע אות שלום יורה דעה רסה סעיף י.
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 27, 2019 12:15 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עפר - חול
תגובות: 8
צפיות: 656

עפר - חול

מה החילוק ביניהם?
על ידי שמואל דוד
א' מאי 26, 2019 7:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לו:

והלכתא אפילו כלשנא קמא

ועי' רש"י ד"ה כלישנא קמא - והלכתא אפילו כלישנא קמא.

וצ"ע כוונתו בזה. ואולי כוונתו שצ"ל "אפילו" דלא כרבינו גרשום שגורס "והלכתא כלישנא קמא" וע"ע בספר שי למורא.
על ידי שמואל דוד
א' מאי 26, 2019 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לו.

רש"י ד"ה דעבידא לאיגלויי - דאתי חכם ואמר לא התרתיו לך

צ"ע מדוע לא פירש כן לעיל על דברי ר"י אמר רב?
על ידי שמואל דוד
א' מאי 26, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות סוכריות ריקולה

זאב ערבות כתב:
שמואל דוד כתב:דבריו ידועים...

איני מבין את כוונתך. האם אתה אומר ששיקר?

לא.
על ידי שמואל דוד
א' מאי 26, 2019 7:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות סוכריות ריקולה

דבריו ידועים...
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 21, 2019 5:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 51
צפיות: 7927

Re: מסכת הוריות - הערות והארות

יש צ"פ עמ"ס הוריות
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=321
ע"ש וברוך שכוונת!
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 20, 2019 4:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא. תנו רבנן כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו ורואה את קדשיו ואת מעשרותיו ונשאל על טהרותיו ופירש״י ורואה את קדשיו - אם יש לו שלמים בביתו ונפל בהן מום יראה אם קבוע הוא ויפדם ויוציאם לחול. מעשרותיו - מעשר בהמה שנפל בהם מום. ונשאל על טהרותיו - הוא עצמו ״אם בקי בהלכות״ נשאל לעצמו על טהרותיו אם אירע בהן...
על ידי שמואל דוד
א' מאי 19, 2019 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 171
צפיות: 20820

אשתו בניו ובני ביתו

מצינו לשון זה בכ"מ. מה הכוונה "בני ביתו" ?
על ידי שמואל דוד
א' מאי 19, 2019 2:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אתריה דרבי מאיר
תגובות: 2
צפיות: 232

Re: אתריה דרבי מאיר

יישר כח.
עיין משמרות כהונה עמ״ס בכורות דף ל. שכתב דאתריה דרבי יהודה הוא אתריה דרבי מאיר.
אולם עי׳ ביומא נה. מר כי אתריה ומר כי אתריה. וצ״ע בזה.
על ידי שמואל דוד
א' מאי 19, 2019 9:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין ע
תגובות: 8
צפיות: 1226

Re: קידושין ע

ביקורת תהיה כתב:ב) שכששואל את אמו מיהו אביו, משתיקה היא אותו. (המכלול)
כלום ביאורים אלו נובעים ממקור מים חיים, או ממעין נרפשׂ מוצאם?

גם אני שמעתי ביאור זה (איני זוכר מאיפה). וחיפשתי באוצר ומצאתי שכ״כ בספר שבו ואחלמה עמ״ס קידושין. (ועיין רש״י יבמות לז)

עבור לחיפוש מתקדם