מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 185 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טור תלגא
ג' פברואר 12, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גיסקא"ן המבואר בפוסקים או"ח קנ"ט
תגובות: 3
צפיות: 491

Re: גיסקא"ן המבואר בפוסקים או"ח קנ"ט

באתר הלכתא דיומא יש גליון שבועי עם ציורים. בגליון בהר בחקתי יש ציורים על הגיסקאן, ראה במצורף.
על ידי טור תלגא
א' פברואר 03, 2019 7:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הגבר בירושלים - איך שייך?
תגובות: 6
צפיות: 671

Re: קריאת הגבר בירושלים - איך שייך?

עי' תוס' רע"א ב"ק פ"ז מ"ז בשם הרמ"ע מפאנו שלגדל בלול שלהן מותר.
תוס רעא.png
תוס רעא.png (16.74 KiB) נצפה 643 פעמים


ועי'במגן דוד מה שהקשה ע"ז.
על ידי טור תלגא
ו' פברואר 01, 2019 2:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 49057

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חולין סה.
אלא מעתה את כדר לעומר דפסק להו ספרא בתרי.

עי' קסת הסופר פרשת לך לך הערה י' בענין כדרלעמר בשתי תיבות, ולמה נקטה הגמ' פסוק ד' ולא פסוק א'.
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 31, 2019 1:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כִּי פַח הֱיִיתֶם לְמִצְפָּה וְרֶשֶׁת פְּרוּשָׂה עַל תָּבוֹר - היכן היה הגבול בין מלכות ישראל ליהודה?
תגובות: 30
צפיות: 2695

Re: כִּי פַח הֱיִיתֶם לְמִצְפָּה וְרֶשֶׁת פְּרוּשָׂה עַל תָּבוֹר - היכן היה הגבול בין מלכות ישראל ליהודה?

עי' מאיר עין על הושע שמפרש שמצפה הוא בבנימין, שהוא לדרומה של נחלת בני יוסף. והר תבור הוא ביששכר שהוא לצפונה של בני יוסף ועי'"ז מצודתם פרושה לכל.
על ידי טור תלגא
א' ינואר 20, 2019 1:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרעה מלך מצרים
תגובות: 3
צפיות: 541

Re: פרעה מלך מצרים

עי' טעמא דקרא ריש בשלח.
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 18, 2019 5:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 49057

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חולין נג. בשיטה מקובצת מביא בשם הרא"ש שר"ת היה לו עוף ציד שחיפה צפרניה בכסף כשרצה לאכול מצידו. וכן מביא מר' פרץ שמהר"י נורוויץ עשה כן. שיטה מקובצת חולין.png באתר אוקימתא יש מאמר (באנגלית) מעניין בזה ועל פירושו של ר"ת במתנת יעקב לעשו ויקח מן הבא בידו מנחה, דמן הבא בידו היינו עוף ...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריעת ים סוף - הסבר מחודש
תגובות: 13
צפיות: 3034

Re: קריעת ים סוף - הסבר מחודש

התוס' שאנץ בסוטה י"ז. כתב כן תוס' שאנץ ועוד התכלת דומה לים שאנו עושין שליש גדיל ושני שלישי ענף וכן עשה הקב"ה בקע הים בשליש אמצעי ועשה מן הים ג' שלישים שאם יבקענה בשליש התחתון צריך שירדו למטה בתוך הים ואם יבקענה בשליש העליון צריך שיעלו למעלה דק"ל גודשא תילתא והבקיעה בשליש האמצעי לא למע...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 40
צפיות: 5805

Re: עופות התלויים

העוף בשו"ע הוא אווז ברנקל וידוע שחשבו שהוא גדל על אילן, מפני שנחתלף להם ב ברנקל אווז שהוא מין סרטן שמתדבק בעצים וחשבו שזה נתגדל לעוף. והנה תמונה כפי מה שחשבו Barnacle goose.png ובמה שנתחלפו goose-barnacles.jpg והר' יששכר דב אילאווי כ' ע"ז בספרו מלחמות אלהים וכבר כתוב כאן עם מקורות ומראי מק...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 1:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 49057

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בעוז והדר שניהם מנל"ץ
על ידי טור תלגא
ג' ינואר 15, 2019 10:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אריים ואריות
תגובות: 3
צפיות: 661

Re: אריים ואריות

אריים הוא לשון רבים לארי (עי' רש"י יחזקאל ט"ז ו') ואריות הוא לשון רבים לאריה. והחילוק ביניהם מבואר באבות דר' נתן נוסחא ב' פ' מ"ג "אריה בנערותו ארי בזקנותו".

אבות דר נתן.png
אבות דר נתן.png (78.08 KiB) נצפה 558 פעמים

ואולי שניהם היו בכסא שלמה, וכמו שכ' המלבי"ם שעזרא בא בדברי הימים להוסיף על ספר מלכים.
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 11, 2019 4:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כטל חרמון
תגובות: 16
צפיות: 1348

Re: כטל חרמון

הקושיא הוא מה שייך טל חרמון להררי ציון, ולכן פשוטו הוא כמו שפי' הרד"ק שמלת "טל" עומד במקום שנים דהיינו כטל שיורד על הר חרמון וכטל שיורד על הררי ציון. וראה זה פלא בתבואות הארץ שפי' ציון הוא כמו שׂיון וה"ק כטל חרמון שיורד על הר שיאון!?
על ידי טור תלגא
ד' ינואר 09, 2019 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאול בהר הכרמל
תגובות: 33
צפיות: 1106

Re: שאלה בענין מיקומה של 'כרמל'

נכב"ב בא שאול הכרמלה

ועי' בתבואות הארץ
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 04, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר זכריה הנביא
תגובות: 1
צפיות: 447

Re: קבר זכריה הנביא

עי' בפרי תבואה שמפקפק בה.
על ידי טור תלגא
ג' ינואר 01, 2019 8:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 49057

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לב. לא הוה בדיחנא בחביבי דאישייליה כו׳ ועיין רש״י דלא היתה דעתו גסה בדודו רבי חייא ולא היה רבי חייא בסבר פנים עמו כו׳ וראיתי בספר נתן פריו שהעיר ממשנה באבות ״לא הביישן לומד ולא הקפדן מלמד״ וצ״ע הרב דוד כוכב כ' שזה היה בזמן שר' חייא היה בנזיפה ולכן לא היה בסבר פנים עמו. http://daf-yomi.com/DYItemDet...
על ידי טור תלגא
ה' דצמבר 27, 2018 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 30
צפיות: 4056

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

עי' הסימנים השלם.
על ידי טור תלגא
ב' דצמבר 24, 2018 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?
תגובות: 9
צפיות: 1191

Re: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?

בפסיקתא דר' כהנא סוף פסקא דשקלים משמע ש"מספר בגוי" הוא איש אחד.
על ידי טור תלגא
ג' דצמבר 18, 2018 9:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 49057

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

למה אי אפשר בבשר מיובש שקיים לזמן רב. ועי' בשדה צופים שהביא מר' אליהו פוסק בשו"ת לב דוד שנעשה ע"י סמים.
על ידי טור תלגא
ד' דצמבר 12, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כוונים - כרדוטין?
תגובות: 6
צפיות: 537

Re: כוונים - כרדוטין?

בערוך השלם כתב שאולי צ"ל כרדוני והוא מיני מאכלים. ובמילונו של יסטרוב שכרדיטין הוא שיבוש של כונדריטין והוא לחם עשוי מגרוסים.
על ידי טור תלגא
א' דצמבר 09, 2018 1:53 am
פורום: חנוכה
נושא: חשמונאי - מעיל או מלרע ?
תגובות: 6
צפיות: 2243

Re: חשמונאי - מעיל או מלרע ?

עי' שו"ת רב פעלים ח"ד סימן לא.
על ידי טור תלגא
ד' דצמבר 05, 2018 5:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה
תגובות: 6
צפיות: 843

Re: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה

עי' באגרת תימן עם הערות של ר' דוד האלוב שעושה חשבונות של נ"ב שנה ולבסוף מפקפק בה.
על ידי טור תלגא
ג' דצמבר 04, 2018 11:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?
תגובות: 7
צפיות: 667

Re: הדלת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?

עוד קיים מנהג זה בקהל עדת ישורון של הרב ברויאר בניו יורק ומזמרים מעוז צור במקהלה ורבים באים לראות.
חנוכה.jpeg
חנוכה.jpeg (29.93 KiB) נצפה 531 פעמים
על ידי טור תלגא
ד' נובמבר 28, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 23
צפיות: 2104

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?!

אני לא מבין את השאלה הזאת. לאן נעלמו ארבע מאות פרקים של ע"ז? ושלוש מאות הלכות במגדל הפורח באויר וןמה ששנתה בורויה בדברי הימים ועוד דברי תורה רבים שהיו לרבותיו של ר"א שלא חיסר מהם ועוד ועוד. דבר מעניין בפי' האדמו"ר מראדזין לצוואת ר' אליעזר הגדול שכתב קונטרס מיוחד לפרש במציאות שלש מאות...
על ידי טור תלגא
ו' נובמבר 23, 2018 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!
תגובות: 18
צפיות: 2158

Re: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!

בדף האחרון לפענח רזא כתוב שהשמיטו הרבה

תמונה

וכן הוא בדפוס שס"ז
על ידי טור תלגא
ג' נובמבר 20, 2018 3:03 am
פורום: חנוכה
נושא: מתתיהו כהן גדול?
תגובות: 25
צפיות: 6046

Re: מתתיהו כהן גדול?

תולדות תנאים ואמוראים ערך מתתיהו כהן גדול: " וכבר הארכתי במקום אחר שלא היה מעולם כה"ג כי בימיו היה יזאן הרשע כהן גדול כמבואר בקדמוניות ובספרי חשמונאים, ואחריו היה מינוליס הרשע ולא הוקם מהחשמונאים כה"ג עד יונתן, אבל חז"ל קראו אותו כה"ג יען שהוא היה הראשון אשר קרא חרב לה' ולעמ...
על ידי טור תלגא
א' אוקטובר 14, 2018 6:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גבר - גבור
תגובות: 2
צפיות: 518

Re: גבר - גבור

עי' שדה יער. ומן הסתם הקאמרנא בהיכל הברכה כתב על זה.
על ידי טור תלגא
ד' אוקטובר 10, 2018 7:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 362
צפיות: 54809

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

״אין״ אפשר לפרש בב׳ אופנים: (א) אין - לא (ב) אין - כן. הכתיב אמנם זהה, אך לא הקרי, כדלהלן: כן – אִין. לא – אַיִן, כמו 'היש בה עץ אם אין'. בראשית ה' כ"ד ואיננו כי לקח אותו אלקים ובתרגום (תלוי בגירסה) ואיתוהי ארי לא אמית יתיה. וברבנו בחיי "ומה שאמר ואיננו הוא מלשון רז"ל א"ל אין שה...
על ידי טור תלגא
ב' אוקטובר 08, 2018 6:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח
תגובות: 2
צפיות: 530

Re: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח

עי' טעמא דקרא.
על ידי טור תלגא
ו' אוגוסט 24, 2018 9:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי
תגובות: 8
צפיות: 1395

Re: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי

עי' בספר התשבי לר"א בחור (אות ג' - ערך גמרי) שהניח בצ"ע ועי' בהערות רגלי מבשר שם.
על ידי טור תלגא
ד' אוגוסט 15, 2018 5:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 18
צפיות: 2674

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

שבע כתב:חילוף בין ד' לב' שכיח הרבה
ואם כנים הדברים הרי שצ''ל: ד''א תק''ס


כפי שנדפס בשנת 1661 'א"א תק"ס' בהא ליכט למיטעי.
על ידי טור תלגא
ד' אוגוסט 15, 2018 5:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 18
צפיות: 2674

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

לחשוב שלפני שלושת אלפים שנה כתבו ב"א במשמעות ב' אלפים, זה אנכרוניזם שאין כדוגמתו. ודאי שלא כתבו כן, והודפס כך מפני הקיצור. ותדע שכן הוא שהרי ספרו של הכומר נדפס בשנת 1738,והסיפור אודות מצבה הזאת כבר נדפס בשנת 1661 (בלטינית הערות על מקוה ישראל לר' מנשה בן ישראל ראה במצורף) והעתקתו ' מרדכי גבור ה...
על ידי טור תלגא
ג' אוגוסט 14, 2018 12:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 18
צפיות: 2674

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

הבאתי דבריו מפני שהוא נושא מעניין אע"פ שיש לפקפק עליו. ובאמת מצאתי ספרו של הכומר 'Alt = und Neuen Wiens' והוא היסטוריה על וינה, ובכרך ראשון מביא כמה מצבות ישראל. וראה במצורף העתקתו ' מרדכי מזוג גבור הגדול בשנת מבריאת עולם ב"א קת"ס ' ותרגומו ללטינית ודויטש הוא מרדכי מן הגיבורים שנת 256...
על ידי טור תלגא
ג' אוגוסט 14, 2018 2:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 18
צפיות: 2674

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

עי' בפרי תבואה (שורץ) שהאלף באו לוינה ומצאו מצבה מאחד מהם שנקבר שם (ראה במצורף).
על ידי טור תלגא
א' אוגוסט 05, 2018 5:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היכן הברזל והנחושת בארץ?
תגובות: 15
צפיות: 3807

Re: היכן הברזל והנחושת בארץ?

תבואות הארץ - תוצאות הארץ פרק ג' הדומם

תמונה
על ידי טור תלגא
ב' יולי 16, 2018 6:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 23
צפיות: 4823

Re: מילים בארמית בתורה

.
על ידי טור תלגא
ב' יולי 16, 2018 12:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 1534

Re: כל חלוצי צבא

בשיר השירים רבה (פ"ד) איתא שבאמת היו ששים אלף, וט"ו אלף ישבו על הכלים. אמר ר' אלעזר בששים אלף נכבשה ארץ כנען, היא דעתיה דרבי אלעזר דא"ר אלעזר כל מלחמה שהיא יתירה על ששים אלף מלחמת עירבוביא היא. רבי יהודה בשם חזקיה אמר כל מקום שנאמר כעשר כעשרים כשלשים כארבעים אמר או חסר או יתר, תמן אית...
על ידי טור תלגא
ג' יולי 10, 2018 1:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אדם בקר חמור צאן
תגובות: 7
צפיות: 1019

Re: אדם בקר חמור צאן

על הראשונה והשניה - עי' אבן עזרא וחזקוני.
על השלישית - עי' אמת ליעקב ודיוקים על התורה (וולף).
ועל הרביעית - עי' דיוקים על התורה (וולף).
על ידי טור תלגא
ה' יולי 05, 2018 8:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳
תגובות: 21
צפיות: 2512

Re: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳

ר' שמואל מסנות: זרע ישראל עבדו ובספר תלים אומר אברהם עבדו, מלמד שזרע אברהם האמור אינו על כל זרע אברהם וזרע יצחק, אלא זרע המיוחד ואיזה זה, זה זרעו של ישראל. זכרו לעולם בריתו ובספר תלים זכר לעולם בריתו, כלומר הברית שכרת עם אברהם זכר אותה לעולם לבניו. לא הניח לאיש לעשקם וכתיב לא הניח אדם לעשקם, אדם זה ...

עבור לחיפוש מתקדם