מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 236 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לולי דמיסתפינא
ה' ספטמבר 15, 2011 1:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית לפי שעות
תגובות: 14
צפיות: 2987

Re: עריכה תורנית לפי שעות

מתיבתא משלם עשר לשעה?

ואיך מצליחים להוציא תפוקה משובחת?

ומה המחיר הנורמלי לסתם עריכה בשאר מכונים? מחיר מקובל?

ייש"כ להעונים.
על ידי לולי דמיסתפינא
ד' ספטמבר 14, 2011 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית לפי שעות
תגובות: 14
צפיות: 2987

Re: עריכה תורנית לפי שעות

מה הוא מחיר עריכה תורנית המבוקש בשוק?
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' ספטמבר 09, 2011 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך עושים תשובה
תגובות: 6
צפיות: 2187

Re: איך עושים תשובה

לך תבין מדוע ימנע גברא רבא כזה מזיכוי הרבים להעלות כאן הכל.

נבצר מבינתי.
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' ספטמבר 09, 2011 8:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך עושים תשובה
תגובות: 6
צפיות: 2187

Re: איך עושים תשובה

זה כל הקונטרס, או רק טעימה קלה?

אולי תכניס עוד.

שמעתי שיש ממנו גם קונטרסים בנושא טעם בלימוד ועוד.

עלה נא עוד.

ואל תחשוב אם זה הפסד או לא, כי הוא כולו רוווח.
על ידי לולי דמיסתפינא
א' ספטמבר 04, 2011 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל
תגובות: 371
צפיות: 79926

Re: מי הוא מחבר מגד מתתיהו, בספר הליקוטים על הרמב"ם?

גם החידוש שהנ"ל שלזה אני מתייחס הוא חידוש ישיבתי נודע, בענין החילוק בין תפש"י לתש"ר, ונודע ע"י הצפנת פענח, דתפילין של יד מעשה הנחה הוא המצוה, ותפילין ש"ר המצוה שיהיו מונחין על ראשו, עיי"ש.

ושם הוא באריכות בהלכות תפלין פ"ד ה"ז ממגד מתתיהו.

והוא לפלא.
על ידי לולי דמיסתפינא
א' ספטמבר 04, 2011 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל
תגובות: 371
צפיות: 79926

תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל

בספר הליקוטים בסוף רמב"ם מהדורת פרנקל, ראיתי קטעים מספר מגד מתתיהו, ולא הוזכר שם שם מחברו.

ברצוני לדעת, מי זה.


----

עודכנה כותרת
על ידי לולי דמיסתפינא
ב' אוגוסט 29, 2011 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת כתיבה וחתימה טובה ובקשת סליחה
תגובות: 28
צפיות: 4507

Re: ברכת כתיבה וחתימה טובה ובקשת סליחה

ואלי יחכמינו ישראל הר כסף, והאי אילנא רברבא נוטר הכרמים

וילימדינו עבודת הימים מהו?

וגם מהו סתירה, שיחה בד"ת וכדומה, לעבודת הימים?
על ידי לולי דמיסתפינא
א' אוגוסט 28, 2011 10:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: 'בחצרו של ר' יואליש בקארלי' - מזכרונות נשמה תועה
תגובות: 42
צפיות: 10294

Re: 'בחצרו של ר' יואליש בקארלי' - מזכרונות נשמה תועה

האם הספר בין צפת לירושלים, נמצא על הרשת?
על ידי לולי דמיסתפינא
ה' אוגוסט 25, 2011 5:48 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האם 'מגזע' הכונה ל'נכד'?
תגובות: 13
צפיות: 2537

האם 'מגזע' הכונה ל'נכד'?

בכמה ספרים ומצבות כתבו במקום 'נכד' 'מגזע'.

האם מגזע הכונה לנכד?

שמעתי מפקפקים ע"ז

באחד מספרי זקני כתוב מגזע גאון מפורסם מגאוני ישראל, והשאלה הוא אם הכונה על נכד.

נא לענות לי מידיעותיכם.
על ידי לולי דמיסתפינא
ג' אוגוסט 16, 2011 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת קדיש ביחד אצל אשכנזים - תקנה של רב 'משכיל'?
תגובות: 15
צפיות: 3710

Re: אמירת קדיש ביחד אצל אשכנזים - תקנה של רב 'משכיל'?

ועליו יצא הקצף הגדול בענין היתר אכילת קטניות, ע"י גאוני ארץ כרעק"א, החתם סופר, ר"מ בנעט. ועוד.

אי לכך הכתירו מרן שליט"א כמשכיל.

יבואו החכמים וירחיבו.
על ידי לולי דמיסתפינא
ג' אוגוסט 16, 2011 5:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמעון גרינפעלד- המהרש"ג
תגובות: 12
צפיות: 3955

Re: רבי שמעון גריפעלד- המהרש"ג

דברי השו"ת מהרש"ג מצטיינים בסברות מקוריות, הבנוי על הגיון, מה שלא מצינו הרבה כמותו בספרי השו"ת. ואכן סברותיו מתבדרים בבי מדרשא, כגון חידושו בענין הכנה שאם דרכי בכזאת והייתי עושה זה אף אם לא היה שבת אין זה משום הכנה, וכדומה עוד רבות. מן הראוי היה לבקיאים לשטוח משנתו הרחבה. יש לציין גם ...
על ידי לולי דמיסתפינא
ג' אוגוסט 16, 2011 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ההתבודדות במשנת קדמונים ובמהדורתה הברסלבאית
תגובות: 20
צפיות: 5288

Re: ההתבודדות במשנת קדמונים ובמהדורתה הברסלבאית

הנה כי כן יבורך גבר הרב נוטר בעט סופר אשר לו ובידיעותיו הרחבות שהאיר בפנינו משנת ההתבודדות, אשר מדברי הראשונים נראה כי הוא ענין חשבון הנפש, ומה שחידש בה האי צדיקא מברסלב זי"ע. יש לציין כי לפי דעת רבי נחמן הרי זה מעיקר חובת התפלה אשר לאדם, לדבר בינו לבין קונו, וע"כ הדגיש בשיחותיו לדבר לפני ...
על ידי לולי דמיסתפינא
ב' אוגוסט 15, 2011 4:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!
תגובות: 55
צפיות: 9501

Re: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!

וכי לא על זה יצא קצפו של גאון עוזנו בעל האבי עזרי זצ"ל על הש"ס של שטיינזאלץ?
על ידי לולי דמיסתפינא
ב' אוגוסט 15, 2011 5:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת שטרנבוך לדורותיה
תגובות: 89
צפיות: 29450

Re: משפחת שטרנבוך לדורותיה

בחוגי הקנאים יש איזה סיפור על הראי"ה בשם מרת שטרנבוך. ואכמ"ל.
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' מאי 13, 2011 7:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה מקוה מטהר את הטמאים - פשט ברבי עקיבא?
תגובות: 14
צפיות: 2429

Re: מה מקוה מטהר את הטמאים - פשט ברבי עקיבא?

שמעתי ממו"ר שליט"א פשט נפלא. כשם שהמקוה מטהר את הטמאים פעם אחר פעם אפילו אלפי פעמים, כך האדם השב בתשובה מתקבלת תשובתו בלי קשר לכ"פ שחטא, ושב על איולתו, ושוב שב בתשובה. מו"ר שליט"א ציין לאגת התשובה של בעל התניא ולבני יששכר תשרי שם מבואר כי התשובה מועלת אלפי אלפים פעמים, חנון ...
על ידי לולי דמיסתפינא
ה' אפריל 28, 2011 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכל מצוים עליו לבערו, מה הכונה?
תגובות: 1
צפיות: 900

הכל מצוים עליו לבערו, מה הכונה?

ראיתי בחג העבר לכמה אחרונים שדנו בדברי הגמ' בב"ק צח: בגזל חמץ ושרפו אחר בפסח דפטור דהכל מצווין עליו לבערו, מה הביאור שנצטוו אחרים לבערו, אם אינו עובר על חמץ זה, לאותם שיטות שאינו על חמץ של ישראל אחר שאינו באחריותו, והאריכו בזה, עיי"ש. והנה לפענ"ד צ"ב, הלא פשטות כונת הגמ' שהכל מצו...
על ידי לולי דמיסתפינא
ה' אפריל 28, 2011 8:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חרם דרבינו גרשום, מחפש חומר.
תגובות: 17
צפיות: 1984

חרם דרבינו גרשום, מחפש חומר.

אני מחפש חומר על כל ענין 'חרם דרבינו גרשום' והמסתעף, ועל פעלו של רבינו גרשום מאור הגולה.

אשמח מי שיעזור אותי במ"מ לזה.
על ידי לולי דמיסתפינא
ה' אפריל 28, 2011 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני הגדרות במצות הסיבה, האם נכונים הדברים?
תגובות: 2
צפיות: 1041

שני הגדרות במצות הסיבה, האם נכונים הדברים?

הנה ראיתי בחג לכמה ממחברי זמנינו, מהם בספר מעגלי צדק להגרד"צ קרלנשטיין ז"ל, ובספר מועדים לשמחה [פריינד] מדעת עצמו... ובעוד מחברים, כי יש ענין של הסיבה זכר להחרות שהיה במצרים, ואסמכוהו על דברי המדרש בפרשת בשלח עה"פ ויסב אלהים את העם מכאן אמרו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, והוא זכר...
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' אפריל 01, 2011 4:16 pm
פורום: פסח
נושא: ספרי מחברי זמנינו בהלכות הפסח <ברכת מצה מטוגנת>
תגובות: 61
צפיות: 12885

Re: זקוק לספר הלכות פסח ממחבר בן זמננו

לדעתי, הספר 'הליכות שלמה' מהרגש"ז ז"ל הוא ספר מוצלח ביותר, כתוב באופן קל, מסודר, דבר דיבור על אופנו, עם הערות נפלאים, וטוב מאד למעיין.
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' מרץ 25, 2011 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: 'עובד השם יתברך' החסיד בעל יסוד ושורש העבודה זי"ע
תגובות: 36
צפיות: 10625

Re: 'עובד השם יתברך' החסיד בעל יסוד ושורש העבודה זי"ע

אין די מלים על עבודתו הנפלאה של הרב נוטר הכרמים, באסיפת סולת יין ושמן על בית מדרשו של היסוד ושורש העבודה באופן נעלה מאד, ואף שישנן במות המתפרסמים יותר מעל גבי אוצר החכמה, ניתן לקוות כי המבינים כבר ילקחו מכאן. בכל אופן עבודה נפלאה ביותר, במיוחד המדור בהגותם של בעלי המוסר. יש לציין כי בישיבות החסידיות...
על ידי לולי דמיסתפינא
א' ינואר 30, 2011 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם להזדרז לפרוע חוב?
תגובות: 3
צפיות: 1130

Re: האם להזדרז לפרוע חוב?

ובכגון דא כבר אמרו מושלי משלים:
שכל החזקות [כולל אין אדם מוריש שקר וכו'] נתבטלו בזה"ז, זולת חזקת אין אדם פורע תוך זמנו
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' ינואר 21, 2011 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד קבלה במקום לימוד התורה
תגובות: 8
צפיות: 2254

Re: לימוד קבלה במקום לימוד התורה

בענין אם קבלה נחשב ללימוד התורה

היה פעם מאמר באריכות בקובץ עץ חיים באבוב, ודנו בדברי הגאון בעל אבי עזרי ז"ל בזה, והדברים עתיקים.
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' ינואר 21, 2011 4:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 78
צפיות: 20997

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

אפריון נמטייה להרב נוטר הכרמים שזיכה אותנו בדברים נפלאים מאוצרו.

ופלא שא"א לא הזכיר את רב כוחו באגדה בדברים נפלאים מאד בספרו 'תכלת מרדכי' עה"ת.

ומו"ר בעל הברך משה מסאטמאר היה רגיל להגות הרבה בספר זה. [ואף כי לא היה מקובל כ"כ בגזעו, ואכמ"ל]
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' ינואר 21, 2011 4:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם שינה החת"ס את דרך לימודו?
תגובות: 2
צפיות: 1211

האם שינה החת"ס את דרך לימודו?

ראיתי בספר 'מהר"ם בנעט לחג הפסח' (י"ל קרית יואל שנת תשס"ו, ע"י ר' יוסף צבי בנעט נכד המחבר) במאמר 'גדול מרבן שמו' אודות גדולת הגה"ק רבי מרדכי בנעט זי"ע, כותב המו"ל תחת הכותרת 'דרך הלימוד של החתם סופר בהוראת רבינו' כותב שם המו"ל בזה"ל: בהתקשרותו של החתם סופ...
על ידי לולי דמיסתפינא
ד' ינואר 12, 2011 4:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הלימוד בפולין
תגובות: 42
צפיות: 10735

Re: דרך הלימוד בפולין

ויש לציין את סגנון חריפות לשונו של היד יהודה, על גדולים וטובים, לא נושא פנים לאיש, תורה אמת כתיב ביה.
על ידי לולי דמיסתפינא
ג' ינואר 11, 2011 3:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הלימוד בפולין
תגובות: 42
צפיות: 10735

Re: דרך הלימוד בפולין

המאמר המצויין הוא מאמר נפלא מאד, פלאי פלאים, מעשי ידי אומן, אם כי אין ספק שהוא קצת מנסה לשפץ את ה'אבני נזר' ולקרבו לדרך הלימוד דהאידנא [אשר מסיבה בלתי נודעת כבש כמעט את כל העולם], אך כאמור הוא מאמר נפלא, בלשון צחה, ובנקודות נפלאות. לדעתי כותב המאמר הוא מוכשר מאד, מאז נסיתי לעלות על זהות הכותב, אך לא...
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' ינואר 07, 2011 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט
תגובות: 10
צפיות: 2353

Re: מעשה מופלא: הרבי ר' זושא ומהר"ם בנעט

לפי גירסות אחרות, כן הוא בספר אהל אלימלך כמדומה, היה זה אצל ישיבת הרה"ק רבי שמעלקע מניקלשבורג זי"ע עם הרה"ק רבי אלימלך זי"ע, ולא עם ר' זושא ולא אצל הרב המגיד

שם אפשרי.
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' דצמבר 31, 2010 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מיוחד לעניני אשה מעוברת
תגובות: 4
צפיות: 1104

Re: ספר מיוחד לעניני אשה מעוברת

כפי הנראה מקומך בחו"ל

יש שם ספר נפלא בשם 'אשרי יולדתו' דבר דבור על אופנו כל חדשי עיבור והלידה, מעשי ידי אומן

נתחבר ע"י מו"ץ אחד בשם יפה מבארא פארק

ואשכול מיוחד צריך על ההשמטות במהדורה שניה
על ידי לולי דמיסתפינא
ה' דצמבר 23, 2010 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקוה בגלילות ליטא , גדוליה וישיבותיה
תגובות: 205
צפיות: 40801

Re: מקוה בגלילות ליטא , גדוליה וישיבותיה

כשדנים בענין זה יש לציין לספרו הענקי והגאוני של הגאון המפורסם ר"ס ערלאנגער שליט"א, הנקרא 'טהרת התורה' שחיבר לפי דבריו על פי בקשת רבי חיים קנייבסקי שליט"א

בו גלי לדרעיה ונפל נהורא בבירור כל השיטות, וגם כל המסתעף בגדרי הקדושה
על ידי לולי דמיסתפינא
ג' דצמבר 21, 2010 4:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה
תגובות: 103
צפיות: 22577

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

ואולי לא בא האשכול הזה רק בשביל חליפת המכתבים הנפלאים של בעל ה'משמר הלוי' דיינו.

יישר כל למי שהעלה.

זאת בזכרי שיעוריו על מרומי הגבעה יהמה לבי.
על ידי לולי דמיסתפינא
ג' דצמבר 21, 2010 4:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החזו"א- תפלה במניין וקריא"ת
תגובות: 11
צפיות: 3212

Re: החזו"א- תפלה במניין וקריא"ת

ובתיאוריו של הרב יעקב ב. פרידמן בספרו נפש הישיבה ושטייגן, כי כלום לא היה חסר לגאון ישראל במה שלא היה לו הכשרון לדבר ברבים.
על ידי לולי דמיסתפינא
ג' דצמבר 21, 2010 4:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו גדרו ושיעורו של 'הרהור'?
תגובות: 34
צפיות: 7382

Re: מהו גדרו ושיעורו של 'הרהור'?

לא נכתב שם כלום בענין זה, רק בנוגע פרקדן, ואין זה ענין להכא. השאלה היא אם בכה"ג נחשב 'לדעת', כשיודע על פעולה מסויימת בלי הרהור, או דיבור המותר, שיש חשש שיעוררו לזה, ועי' בתשו' הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סימן אלף תקלד קס, שדייקו חז"ל ואמרו מדעת כי יש גם שלא לדעת, עיי"ש, השאלה היא ...
על ידי לולי דמיסתפינא
ו' דצמבר 17, 2010 4:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו גדרו ושיעורו של 'הרהור'?
תגובות: 34
צפיות: 7382

Re: מהו גדרו ושיעורו של 'הרהור'?

הנה בנוגע הרהור כבר הזכיר בכאן דברי הדרך פיקטדיך והעזר מקודש דבהרהור אגב שיטפא לא עובר. * והנה יל"ע בדין אחר של המקשה עצמו לדעת מה הגדר בזה, ואם יודע בנפשו שענין מסויים יביא אותו לידי זה, כגון הרגש חזק או דיבור עם חברו וכדו', בלי הרהור, אם יש בזה איסור, ולכאורה נראה דרק בבא לידי חטא ממש וצ"...
על ידי לולי דמיסתפינא
ב' נובמבר 22, 2010 2:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל, בעל ה"להורות נתן".
תגובות: 16
צפיות: 5211

Re: בד"ה: הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל, בעל ה"להורות נתן".

יהודי שחיבר כל כך ספרים בכל כך מקצועות התורה.

יהודי ששילב השקפה, לומדות, הלכה, פלפול, רעיון, אגדה, ידיעות תולדות הדורות.

וכל כך מספר מועט של תגובות.

אתמהה

עבור לחיפוש מתקדם