מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 324 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 5:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה צריך גם דובים?
תגובות: 32
צפיות: 2805

Re: למה צריך גם דובים?

בדרך כלל בספורי התנ"ך בא האריה לבד או הדוב לבד . וכמו עד"מ בכותים שהם גרי אריות, שהקב"ה שלח עליהם אריות, ולא נאמר שם שבאו גם דובים. וכהנה רבות (האריה הרבה יותר דומיננטי לגבי הדוב). והשאלה היא איפוא כאן למה היה צורך גם בדובים וגם באריות, כאילו באחד מהם לא די. והוספתי שאפילו במכת ערוב,...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 1548

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

אוצר החכמה כתב:לא מובנת השאלה. בעל אינו כינוי לאדם נשוי.

?
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על בנין המשכן
תגובות: 7
צפיות: 665

Re: על בנין המשכן

אם תוכננה כניסה מהירה לארץ ישראל בשביל כמה זמן בנו משכן? לא כדאי לחכות חצי שנה [צ"ל פחות מג' חדשים] , כמו שהסתדרו שנה שלימה בלי משכן? א. ולמה שיהא כדאי, המעלה של השראת השכינה שהי' להם הוא איום ונורא והמצב של כמחולת המחנים הוא חיבה יתירה שלא מצינו כמותו. ועיין רש"י עה"פ רב לכם שבת בהר...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: על בנין המשכן
תגובות: 7
צפיות: 665

Re: על בנין המשכן

על שאלתך עד למקדש. לא יותר נורמלי לבנות כזה דבר בצורה מסודרת באר"י, כבעה"ב ולו כנווד?
על ההמשך. ייש"כ, זה אכן בבבלי
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 10:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 23
צפיות: 2278

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן?

לפני שנים רבות שמעתי בשיעור שמסר מורה הוראה מובהק, שיש ללמוד הלכה גם מכותרות הסימנים של השו"ע. וביאר: בשו"ע יו"ד סי' קצו מובא: "ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור, תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם , ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים, ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים". ולא ...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: על בנין המשכן
תגובות: 7
צפיות: 665

על בנין המשכן

אם תוכננה כניסה מהירה לארץ ישראל בשביל כמה זמן בנו משכן? לא כדאי לחכות חצי שנה, כמו שהסתדרו שנה שלימה בלי משכן?
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 1:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שוק על ירך
תגובות: 30
צפיות: 3601

Re: שוק על ירך

מוריד מהייחוס המשפחתי אברהם יצחק ויעקב זה 'יחוס' 'לאומי' (כשם שרחל ולאה נספרות כ אמהות ) האם בכתבי הייחוס צריך להוסיף "מגילת חסרונות הייחוס" על כל הסבים שהיו סנדלרים רח"ל. מה הקשר??? פירשתי את טענתו של אפרקס וכו' בענין הייחוס לרש"י שאינו נחשב כבר, לפי שכל ישראל בודאי בקשרי משפחה...
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 16, 2017 2:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שוק על ירך
תגובות: 30
צפיות: 3601

Re: שוק על ירך

מוריד מהייחוס המשפחתי
אברהם יצחק ויעקב זה 'יחוס' 'לאומי' (כשם שרחל ולאה נספרות כאמהות)
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 13, 2017 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול ה"מכה בפטיש"
תגובות: 37
צפיות: 3709

Re: אשכול ה"מכה בפטיש"

לצד המשנה בדף קב ב שם נזכרה פעולת הסיתות ובצידה מחלוקת רב ושמואל שלרב חייבים עליה משום בונה ולשמואל משום מכ"ב. ישנה גמרא נוספת בדף עה ב וכך נאמר שם: אמר רבי חייא בר אבא שלשה דברים סח לי רב אשי משמיה דרבי יהושע בן לוי המגרר ראשי כלונסות בשבת חייב משום מחתך הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק והמסתת ...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 11, 2017 1:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?
תגובות: 3
צפיות: 559

Re: מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?

רשום אצלי (וע"פ הגר"א) : ועשו עם סיחון מלחמה בחודש אלול (במד"ר יט ל"ב. מתנחומא פר' חוקת עה"פ 'ויקח ישראל'), והיכו אותו ובנו וכל עמו. נשתיירה ארץ יעזר (שמצפון לחשבון), והמרגלים כבשוה. וכבשו גם חצי הגלעד שמצפון ליבוק ועד המזרח שהיא עמון שטהרו בסיחון. ועשו מנוחה עד אחר הרגל . ...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 11, 2017 1:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?
תגובות: 3
צפיות: 559

מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?

בריש דברים (א' שבט שנת המ') כתיב: אחרי הכותו את סיחון וכו', כמה 'אחרי'?
(האפשרויות הן, בין א' אלול לא' שבט)
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 04, 2017 1:54 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת הנפש מבהלה
תגובות: 37
צפיות: 3176

Re: תפילת הנפש מבהלה

כעין משנ"כ לעיל
לעמל בשדה יש (עלול להיות) פגעים גופניים, ממשיים. והיוצא דופן שייך לשדים.
לסוחר מניות על כסא משרדו יש (עלול להיות) פגעים נפשיים, (לצערינו אין יוצא דופן)
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 04, 2017 1:39 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?
תגובות: 29
צפיות: 2539

Re: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?

החושב כתב:.

יישר כחך
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 03, 2017 1:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?
תגובות: 29
צפיות: 2539

Re: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?

עוסק במצוה, לא?
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 03, 2017 12:54 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?
תגובות: 29
צפיות: 2539

באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?

אני באמצע לבנות סוכה, עוד 15 דקות שקיעה, לרוץ להתפלל?
(את"ל שלא) ואם כבר העמדתי ב' דפנות וכל שהוא (וצורת הפתח), צריך לרוץ?
ואם אני באמצע לתלות את הקישוט שהבת שלי הביאה הביתה?
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 03, 2017 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הטעם בשם המסכת 'יומא'
תגובות: 3
צפיות: 678

Re: מה הטעם בשם המסכת 'יומא'

מרחביה כתב:
יומא כפורים - יהושע רוזנברג.pdf

תודה רבה
על ידי כח עליון
א' אוקטובר 01, 2017 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הטעם בשם המסכת 'יומא'
תגובות: 3
צפיות: 678

מה הטעם בשם המסכת 'יומא'

א. תרגומו 'היום', איזה שם ?
ב. מה טעם בארמית ? בדומה לעירובין גיטין קידושין ערכין. וביותר סנהדרין, שהיא כולה לועזית.
על ידי כח עליון
ה' ספטמבר 28, 2017 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וידוי מעשרות בבית המקדש, כ"ה בפסוק בעמוס
תגובות: 0
צפיות: 351

וידוי מעשרות בבית המקדש, כ"ה בפסוק בעמוס

מח רמב"ם וראב"ד פיא מהל' מע"ש אם וידוי גם שלא בפני הבית
ומצאתי מצו"ד עמוס ד,ד שמפרש כן בפסוק, כהראב"ד דמצוותו בביהמ"ק
על ידי כח עליון
ד' ספטמבר 27, 2017 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי לבי מדרשא
תגובות: 4
צפיות: 478

Re: עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי לבי מדרשא

ולכך לא נאמר מבי מדרשא לאשפיזאי
א. אוכלים באושפיזאי
ב. בבי מדרשא לא עושים עבירות

אני הייתי מוסיף להגמון שהמשל מבית הכסא נכבד להמשלת העבירות כקיא צואה
על ידי כח עליון
ג' ספטמבר 26, 2017 8:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התוספת בעשי"ת של 'זכרנו' באבות ושל 'וכתוב' בהודאה
תגובות: 31
צפיות: 5040

Re: התוספת בעשי"ת של 'זכרנו' באבות ושל 'וכתוב' בהודאה

אתמול היתה לי הרגשה שזה כעין התפרצות של שעת חירום באמצע 'טקס' השבח לפני המלך, בזעקת 'מלך חפץ בחיים' 'אב הרחמים'
על ידי כח עליון
ג' ספטמבר 26, 2017 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2059
צפיות: 189664

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מ פורום לתורה הנה משהו חדש לתשע"ח אנשי הבראקיל הוציאו סרט מלא עם הרבה גביית עדות וכו' (אמנם שלחוהו עוד בסוף תשע"ז) (כבר כתבתי שהמעלה של הצד שלהם שהם מוציאים כל הזמן חומר "בשרי", הצד השני מוציא בעיקר טענות וקול קורא'ס) https://drive.google.com/file/d/0ByDydWNufFSTVjZINlZiUjFoU2M/...
על ידי כח עליון
א' ספטמבר 24, 2017 9:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הבן יקיר לי אפרים
תגובות: 11
צפיות: 2816

Re: הבן יקיר לי אפרים

הוא דרך תימה אבל לא דרך גנאי ח"ו כלל וכלל צודק!! היה לי לכתוב באופן אחר, ווגם באמת רש"י מפרש יותר 'רך' מהרד"ק. וכבר הביא בזה כראוי הרב עושה חדשות, כמקושר. רק יש לי להוסיף, דלעיל מיניה (לא,ח ע"פ המדפיס הנוצרי) נאמר 'אפרים בכרי הוא', ע"כ לא מתיישב כ"כ התימה 'וכי בני מחמד...
על ידי כח עליון
א' ספטמבר 24, 2017 2:00 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הבן יקיר לי אפרים
תגובות: 11
צפיות: 2816

הבן יקיר לי אפרים

הבן יקיר לי אפרים... פסוק מתוך פסוקי זכרונות. הנה רש"י ר"י קרא ומצוד"ד פירשוהו על דרך תימה, כך ששני חלקיו הראשונים על דרך גנאי (וכך פירשוהו בב' פירושי תפילה שראיתי) וכך נראה פשטות הפסוק לעצמו. הרד"ק פי' הפסוק באופן רך יותר אבל לכאו' פשוט שמאסף הפסוקים לזכרונות (א' מחז"ל) לא ...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 15, 2017 4:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 1594

Re: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

שיר השירים מציג אהבה בין כנסת ישראל לקב"ה ולא יחס של השפלת האשה שכביכול השתנה היום. אני??? ח"ו. מה שהצגתי זה את היחס המתגבר של האהבה, מנבראים לעם, לכהנים, לצבא, לבנים ולאשה, ובאהבת אשה זה השיא (מלבד המדרש הנ"ל שסדרו שונה). אין לזה קשר לשאלה מה היה מעמד הנשים בזמן שלמה והמקרא למה? (לו...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 15, 2017 1:44 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 1594

Re: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

אולי דברי רש"י דלהלן יועילו אמר רבי נחוניא שאל רבי שמעון בן יוחאי את רבו אלעזר ברבי יוסי אי איפשר ששמעת מאביך מהו שעטרה לו אמו אמר לו משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה אוהבה ביותר לא זז מחבבה עד שקראה בתי שנאמר (תהלים מה) שמעי בת וראי לא זז מחבבה עד שקראה אחותי שנאמר פתחי לי אחותי רעיתי לא זז מח...
על ידי כח עליון
ה' ספטמבר 14, 2017 3:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 1594

מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך יום כיפור אחרי הצהרים, אני עומד מול המחזור, מתחנן לסליחתי, פתאום קולט איזה שהיא נקודת אור מתפשטת מתוך מילים 'כי אנו עמך ואתה קהלנו אנו בניך ואתה אבינו', אומר את זה לאט יותר בכדי לקלוט יותר, 'אנו צאנך ואתה רוענו', כל מרכיב וההארה שלו, עמידה אחרת מול הטוב והמטיב, 'אנו ...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 08, 2017 10:07 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש
תגובות: 2
צפיות: 466

צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש

צורתו של ר"ה הישיבות כיום - עפ"י הבעלי מוסר - השתיתו את כל מערכת ה'ראש השנה' על כך שהוא יום הדין, וביותר, (כמ"ש בשם הגרי"ס) שמי שלא מבקש על צרכי עצמו, חסר לו בהכרת יום הדין, נמצא שר"ה נעשה ליום הדין פרטי וכל אדם שזוכה לבכות ולהתחנן לצאת זכאי בדין הרי זה משובח. מצד שני ידוע ב...
על ידי כח עליון
ב' ספטמבר 04, 2017 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו
תגובות: 21
צפיות: 2756

Re: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו

אנא קראו והתייחסו רק לפרק הראשון. אם חפצת שלא נקרא מלבד פרק ראשון, היה לך להביא פרק ראשון בלבד. כנראה בקשתך היתה התייחסות לפרק ראשון, אך איך אפשר לקרוא כתיבתך (מלבד פרק ראשון) ולא להתייחס... הדברים יפים מאוד! נדרשים היטב אבל, כמדומני שנסחפת, אולי ראית יותר מדאי סרטוני אנונימוס, עגלים ואפרוחים מעוני...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 8:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 6469

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

אני ממש לא מבין מה אתה רוצה. לא כתוב בתורה בשום מקום שצריך לקיים את הקללות אתה טוען שכן ואח"כ מביא ראיות שאני לא עושה את זה. אני טוען את זה? כל מה שבאתי, זה להפקיע את הכיוון הזה! שוב, הרב 'דודי צח' כתב שכיון שכתוב 'ורדו בדגת הים' אזי הוא מצב טוב ומוסרי (מלבד הזכות לתעל אותם לתועלת האדם), על זה...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 5:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 6469

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

'ואין ממרים את העגלים אבל מלעיטין ומהלקטין לתנגולין וכו' (שם) (הכל היה כלול בוכו' הראשון.)
התשובה היא כפי ששלחתי להודעות קודמות, שעיקרה: א"א להשליך מוסרית מתרבות לתרבות
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 4:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 6469

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

וגם שמכאן עד מה שנעשה בהנדוס העופות אם קראת באשכול על עופות מזן חדש ישן, על התרנגול המהונדס בימינו שכמעט אינו עומד על רגליו היום, רב הדרך, הגיע הזמן לטפל בזה, כמו עם פיטום האווזים, וזה ברור שגם על חשבון הבריאות, ולכן מה שטוענים שיעלה יותר, אינה טענה, עדיף מעט בריא... הגם שכשלמדתי המשנה בשבת כד,ג 'א...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 1:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 6469

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

דברי התייחסו לשינויים שקורים בעולם בענין הקללות. אני צריך להבהיר (לנוכח התגובה הקודמת), אין דעתי חס ושלום להעלות על נס את השינוי, לקדש אותו או לעזור לו לקרות. כל אותם הדואגים לכך, הם מאותם שמאסו ביהדות הקיימת ותקוותם להיות יותר 'ככל הגוים'. אבל כל דברי הם סך הכל מבט על מה שכבר קרה, מתוך מחשבה שהקב&q...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר חשמל בשבת
תגובות: 46
צפיות: 4209

Re: היתר חשמל בשבת

אגב הנידון אעלה מה שסיכמתי לעצמי לאחרונה (ללא הערות) צדדי המלאכות בחשמל ובפעולותיו מבשל דעת החזו"א: אם החוט מגיע ליד סולדת, והחימום נצרך להעברת הזרם - אסור מה"ת משום חצי שיעור דמבשל. מכתב ראשון בהשמטות (קנ"ו) התחלת חימום ברזל אסור, בזמן שהמתכת על האש כדרך הניתכין. דעת הגרש"ז: מכת...
על ידי כח עליון
א' אוגוסט 20, 2017 11:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 6469

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

א. אתה חולק על שינוי ה'כבוד' לאשה שאני נוהג לאשתי, ממה שנהג סבא שלי לאשתו? א"כ זה נידון 1, אם בכל זאת אין בזה ויכוח, ואנחנו מסכימים שסבא שלי התייחס לאשתו בכבוד, אבל זה היה יותר קרוב למה שנהג סבא שלו שהיה עוד יותר קרוב למה שנאמר בתורה 'והוא ימשול בך', א"כ אנחנו מסכימים שיש שינוי בגישה (לא ב...
על ידי כח עליון
א' אוגוסט 20, 2017 9:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 6469

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

אין לי שום דבר נגד פסוקים... אבל אומר לך את הכיון של ההסבר, יש מן הדברים שהבורא ית' גילה בעולמנו את שינוי הקללות לטובה (כמו 'בזעת אפך תאכל לחם', עבדות כנען שבטל ממנו רובה של עבדות ועוד) יש מהם שהוא גם שינוי לטובה וגם כעין בירור, כעליית מעמד האשה ממצב שפחה לכמעט שוות זכויות, ובכללות ההומאניות שרווחה ...
על ידי כח עליון
א' אוגוסט 20, 2017 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 6469

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

אכן הצדק עמך, יש פסוק מפורש... אך תמיהני על הנהגתך בבית עם אשתך בשינוי הסגנון מזמן סבך וסב סבך, איך לא חששת ל'והוא ימשול בך' ויותר מזה, איך העלתך רעיונך עלי 'אוצר החכמה' ולא תחוש ל'שפה אחת' (ספק ספיקא וכדו' אבל בדאו' עסקינן) ועוד איך לא מחינו טובא בההוא אובמה שעבר על כתוב 'עבד עבדים לאחיו' וכן טובא ...
על ידי כח עליון
ה' אוגוסט 03, 2017 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)
תגובות: 2
צפיות: 429

שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)

סיימתי כעת ללמוד ענין בנין בכלים, ונצטרפו לי כמה שאלות בסיסיות ללא מענה, אמרתי לשתף חברי בית המדרש אולי ימצא ע"י מרפא אשמח בכל תגובה. א. הגר"א ריש סי' שיד כתב דלר' יוחנן אין בנין בכלים מדס"ל כשמואל דמסתת חייב משום מכה בפטיש. קשה א. א"כ מח' רב ושמואל בג' דברים כולם מענין אחד דאין ...
על ידי כח עליון
ג' יולי 18, 2017 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 5827

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

כל הרואה ישר, רואה שבחזון הנ"ל מאת מרנא החזון איש, הסברות להחמיר הן באופן של 'יש שלא לחלק בדוחק'.
רק באמת הוא דבר שלא ראוי (לבטל כל דיני ביכה"ס שלנו. אטו יהא ביהכ"ס לביהכנ"ס), וקשה להקל בזה.
על ידי כח עליון
ב' יולי 17, 2017 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 5827

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

ובאמת ביה"כ שלנו נמי שרי, דעדיפא טובא וטובא מביה"כ דפרסאי
ובפרט אם מכוסה (אף במכסה שלו)

[עי' ביאה"ל פג ד"ה בני אדם (דמשמע שאי"צ כיסוי כולו מכל צדדיו)]

עבור לחיפוש מתקדם