מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 467 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ב' ינואר 15, 2018 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 4985

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

אני הייתי מבאר את המאירי הזה בדיוק להיפך מאיך שאתה מביא. כלומר המאירי דיבר על פעולה שמצד פעולתה היא נראית מלאכה עד כדי כך שדן אם היא ממחק או מחתך. ואז הוא מסביר שאין כאן ממחק ואין כאן מחתך אלא היא מלאכה אחרת היינו מכה בפטיש. אבל פעולה סתמית שאין בה שום אופי של מלאכה על זה לא עלה בדעתו שיהיה מכה בפט...
על ידי כח עליון
ב' ינואר 15, 2018 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 4985

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

כלומר לדבריך נקראת המלאכה על שם פעולה שאינה אסורה כלל! אין לזה אח ורע בשאר המלאכות וזה דבר שאין הדעת סובלתו! לא בדיוק כמו שהוא רצה לומר, אבל מצינו במאירי שהגדיר חיוב מכה בפטיש על דבר שאין לחייבו מצד שום מלאכה, וכל ענינו שהוא סיום הענין מאירי עה: והמסתת את האבן ר"ל שמחליקה אחר שנחצבה חייב משום ...
על ידי כח עליון
ד' ינואר 10, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל
תגובות: 2
צפיות: 704

דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל

אני מעונין במידע מציאותי בענין 'מוסיף הבל' ו'שאינו מוסיף הבל' בפרט לדברי הרמב"ם ז"ל פרק ד הלכה א: יש דברים שאם טמן בהן התבשיל הוא מתחמם ומוסיפין בבישולו כעין האש ממש כך? הלכה ב: לפיכך מותר להטמין בדבר המוסיף הבל בין השמשות שסתם קדרות בין השמשות כבר רתחו ונחו מבעבוען וכיון שנחו שוב אינן רות...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משנה ראשונה במסכת
תגובות: 10
צפיות: 1629

Re: משנה ראשונה במסכת

...בריטב"א יבמות כמדומני... ? לא מצאתי בריטב"א (אולי דמיינתי) אבל במסגרת חיפושי בריטב"א על הש"ס מצאתי שאכן הוא כותב בעשרות! מקומות ש'פירוש זה' או 'קטע' זה מרב יהודאי גאון. ראש להם - בב"מ ג. בין לרבנן בין לרבי יוסי וכו'. כל הלשון הזה עד תנא ר' חייא אינו מעיקר הגמרא אלא מלשון...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיג'מה לבחור ישיבה
תגובות: 21
צפיות: 3482

Re: פיג'מה לבחור ישיבה

פרק ואלו קשרים לא הקושר מ"ש רש"י הוא הסבר לאופן הקשירה. מה שמביא ה"י מהתרומה זה שלא היו מתירים את שרוכי הנעליים ומשמע ש ך היו ישנים שהרי אין הגיון להחליף בדים ולישון עם נעליים צודק. ככה זה כשכותבים מהזכרון. א. פרק הדן במלאכת קושר. ב. טעיתי זה לא רש"י זה ריטב"א ושי' להר"...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 5:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'שסתם שמן קרוש' - מה פשר מציאות זו?
תגובות: 6
צפיות: 928

Re: 'שסתם שמן קרוש' - מה פשר מציאות זו?

אמיר כרמי כתב:בגמרא כתוב גבי שמן הפשרו זהו בישולו (וגירסת הרן לא זהו בישולו)
אני משער שראית את הבית יוסף בשיח שדן בדברי המרדכי ואת הטז בסעיף טז שדן בדברי הב"י


לא ראיתי. מה כוונתך בציטוט הגמ'? (אולי להוסיף שהמלאכה היינו בישול, א"כ נכון. מה זה מקדם אותנו?)
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 2:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: משנה ראשונה במסכת
תגובות: 10
צפיות: 1629

Re: משנה ראשונה במסכת

שהתוס' מדייק יותר בתחילת המסכת כגון 'ארבעה נזיקין הן', או למה כתיב 'האשה' בה"א, שבדף פג ע"ב למשל לא נמצא כאלו דיונים בתוספות. האם מישהו מדבר על זה. (בריטב"א יבמות כמדומני, כתוב שהדפים הראשונים לאו מאמוראים, וכן אמרי' על תחילת קידושין. אצלנו בישיבה אמרו בהלצה, שזה כדי להראות שאפשר לעש...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מבית הכנסת כשנפתח ס"ת לקריאה או"ח קמו
תגובות: 3
צפיות: 860

Re: יציאה מבית הכנסת כשנפתח ס"ת לקריאה או"ח קמו

נחלקו אם האיסור לצאת מס"ת כשהוא פתוח ר"ל פתוח ממש, או שר"ל שקוראים בו. אבל כשאין שניהם פשיטא דשרי. צ"ל באופן אחר, דנו האם אסור משעה שנפתח הס"ת אפי' קודם ברכה, מכאן יש צד לפרש שהאיסור הוא הפתיחה, ולא משום שהברכה היא חלק מהקריאה. אך באמת אפשר דלא כן, ולשון המ"ב בשם הגר&q...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 2:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיג'מה לבחור ישיבה
תגובות: 21
צפיות: 3482

Re: פיג'מה לבחור ישיבה

אש משמים כתב:
כדכד כתב:אף אחד כאן לא הביא מקורות.
משמע שאין בזה מקורות

מקור קדום אמנם אך נותן מבט חדש על ת"ח אמיתי.
(מתוך הבית יוסף בהל' קושר בשבת)
ת''ח1.PNG

ת''ח2.PNG


לא כ"כ הבנתי, קשירת המנעלים אצל ת"ח מבואר בגמ' שבת פ' הקושר וברש"י שם, אמנם מה שהביא הצב"י בענין המלבושים הוא תוספת ע"ז
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 2:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין מקשין בהגדה. בהקדמה למורה נבוכים
תגובות: 0
צפיות: 411

אין מקשין בהגדה. בהקדמה למורה נבוכים

כתב הרמב"ם בהקדמה למורה נבוכים: הקדמה. סבות הסתירה או ההפך הנמצא בספר מן הספרים או בחבור מן החבורים, אחת משבע סבות. הסבה הראשונה ... והסבה הששית, התעלמות הסתירה והיותה בלתי מתבארת אלא אחר הקדמות רבות, וכל מה שיצטרך להראותה אל הקדמות יותר היא יותר נעלמת, ויעלם זה מן המחבר ויחשוב ששתי הגזרות הראש...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 04, 2018 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'שסתם שמן קרוש' - מה פשר מציאות זו?
תגובות: 6
צפיות: 928

Re: 'שסתם שמן קרוש' - מה פשר מציאות זו?

זה בדיוק שאלתי! מה פשר מציאות זו?
(הנושא בגמ' לשיטת ראשונים אלו, שהפיכת ה'שמן קרוש' לנוזל - הוא 'מלאכה', א"א לומר כך על משהו שהוא לא הגדרה בעצם השמן)
על ידי כח עליון
ג' ינואר 02, 2018 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'שסתם שמן קרוש' - מה פשר מציאות זו?
תגובות: 6
צפיות: 928

'שסתם שמן קרוש' - מה פשר מציאות זו?

ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה רפב ועוד אומר רבינו יחיאל דלא שייך נולד בשמן במה שהשומן נימוח, מדאמר בפרק כירה סכה אשה ידיה שמן ומחממתן נגד המדורה ואף על פי שסתם שמן קרוש ונימוח נגד האש, עכ"ל מרדכי מסכת שבת פרק במה טומנין רמז של *ורבינו יחיאל מפרי"ש היה מביא ראיה להתיר מהא דאמרינן פרק ...
על ידי כח עליון
א' דצמבר 31, 2017 11:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה
תגובות: 18
צפיות: 2061

Re: במוצ"ש היה חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה

אם בסתמא, למה לא יחשב כמעריב
שלא אמרו בסתמא לגריעותא, רק אם אמר 'אתה חוננתנו' בשניה ולא בראשונה, שאז נמצא ששניה חשובה מהראשונה, ונפגמו שתיהן
אבל בסתמא - אפי' שלא אמר 'אתה חוננתנו' מ"מ התפלל כיהודי טוב שרק שכח.
על ידי כח עליון
ו' דצמבר 15, 2017 1:02 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה
תגובות: 30
צפיות: 3410

Re: טיפים מעשיים להדלקת נרות

תקפיד שאורך הפתילה שיוצאת מהצינורית (למעלה) קטן מאד, כך לא מתפתחת 'פטריה' בתוך השלהבת - בדוק
על ידי כח עליון
ה' נובמבר 30, 2017 11:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 255
צפיות: 32790

Re: מה רע בחוג אנגלית?

למקרא הודעות אלו ועוד.. אני כותב מזכרון בלבד בכנס חינוך שהתקיים לפני כמה שנים בקהילת בני תורה בהר נוף, היה חלק של שו"ת עם הגראי"ל [בן גיטל פייגא לרפוא"ש] שליט"א ושאלו שם בין השאר האם לשלוח לחוג נגרות , והשיב בשלילה מוחלטת,המשיך השואל והרי ידןע שהסטייפלער כשהיה לו קשה ללמוד היה בו...
על ידי כח עליון
ב' נובמבר 20, 2017 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וישב יצחק בגרר
תגובות: 4
צפיות: 966

Re: וישב יצחק בגרר

שמר כתב:האם מעשה הרעב וגרר היה קודם לידת יעקב ועשו או לאחמ"כ ואין מוקדם ומאוחר בתורה?

לאחמ"כ! וכוונתך לשאול איה עשיו ויעקב? מילא באהל לומד רצופות אבל מה עושים בשדה?
על ידי כח עליון
ב' נובמבר 20, 2017 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לסגור קופסת קפה עם המכסה המיועד לה?
תגובות: 15
צפיות: 3191

Re: האם מותר לסגור קופסת קפה עם המכסה המיועד לה?

שמעתי ממורה הוראה מובהק להתיר 'לתקן' כוס של יין, להחזיר יין לבקבוק לא טבול
איני יודע במדויק הגדרת היתרו, אבל הכיוון הוא, שהשימוש מזערי והיין בטל למה שכבר בתוך הבקבוק
את"ל הכי, לא קשה כלל מפקק הקפה
על ידי כח עליון
ה' נובמבר 02, 2017 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה הנאה צריך להיות לי כדי שיחייב אותי בברכת הריח
תגובות: 18
צפיות: 2312

Re: כמה הנאה צריך להיות לי כדי שיחייב אותי בברכת הריח

דרך אגב, מה מברכין על הרחת עלי עץ לימון. בורא עצי בשמים? זה לא כ"כ מתאים.
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 19, 2017 11:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה צריך גם דובים?
תגובות: 32
צפיות: 4199

Re: למה צריך גם דובים?

בדרך כלל בספורי התנ"ך בא האריה לבד או הדוב לבד . וכמו עד"מ בכותים שהם גרי אריות, שהקב"ה שלח עליהם אריות, ולא נאמר שם שבאו גם דובים. וכהנה רבות (האריה הרבה יותר דומיננטי לגבי הדוב). והשאלה היא איפוא כאן למה היה צורך גם בדובים וגם באריות, כאילו באחד מהם לא די. והוספתי שאפילו במכת ערוב,...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 19, 2017 1:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלות בפרשת בראשית
תגובות: 9
צפיות: 1545

Re: שאלות בפרשת בראשית

בכניסת השבת היה נכנס לעוה"ב, הוא האלף השביעי העתיד לבוא ולמעשה אנו מתקנים ב-6000 שנה את חטא אדה"ר אתה נוקט את זה כמו שברור שאדה"ר היה כאן על הכדור (ברור!). סתם מענין אותי עוד 221 שנה עבר עליך כ"ט אולול, ו.... עולם כמנהגו נוהג!! אתה מוריד את הכיפה?? אם לא, זאת אומרת שאתה מסוגל לה...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 19, 2017 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנין השנים והתקופות אצל 'חכמי אומות העולם'. ובקשת עזרה
תגובות: 0
צפיות: 551

מנין השנים והתקופות אצל 'חכמי אומות העולם'. ובקשת עזרה

למדתי בראש השנה שחכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזר ולתקופות כר' יהושוע, ומנגד חכמי אומות העולם מונין את השנים והתקופות כר' יהושע, כלומר מניסן. א"כ זו צורה הטבעית ע"פ צמיחת יבול התבואה. נתקשיתי מחוסר ידע בכמה נושאים שנתעוררו לי. אשמח בהפניות לפירוש והתייחסויות. א. רבינו חננאל מפרש למבול דהי...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 19, 2017 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 2384

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

עזריאל ברגר כתב:
כח עליון כתב:'אשה' אינה נשואה? כי מאיש לוקחה

"ואשה כי תדור נדר ... בבית אביה בנעוריה" - הרי לך אשה רווקה.

פשוטו אינו כן
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 2384

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

צודק, הנחתי היתה שסתם 'בעל' על אשה
וא"כ להיפך, 'אשה' אינה נשואה? כי מאיש לוקחה
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 5:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה צריך גם דובים?
תגובות: 32
צפיות: 4199

Re: למה צריך גם דובים?

בדרך כלל בספורי התנ"ך בא האריה לבד או הדוב לבד . וכמו עד"מ בכותים שהם גרי אריות, שהקב"ה שלח עליהם אריות, ולא נאמר שם שבאו גם דובים. וכהנה רבות (האריה הרבה יותר דומיננטי לגבי הדוב). והשאלה היא איפוא כאן למה היה צורך גם בדובים וגם באריות, כאילו באחד מהם לא די. והוספתי שאפילו במכת ערוב,...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 2384

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

אוצר החכמה כתב:לא מובנת השאלה. בעל אינו כינוי לאדם נשוי.

?
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על בנין המשכן
תגובות: 7
צפיות: 1122

Re: על בנין המשכן

אם תוכננה כניסה מהירה לארץ ישראל בשביל כמה זמן בנו משכן? לא כדאי לחכות חצי שנה [צ"ל פחות מג' חדשים] , כמו שהסתדרו שנה שלימה בלי משכן? א. ולמה שיהא כדאי, המעלה של השראת השכינה שהי' להם הוא איום ונורא והמצב של כמחולת המחנים הוא חיבה יתירה שלא מצינו כמותו. ועיין רש"י עה"פ רב לכם שבת בהר...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: על בנין המשכן
תגובות: 7
צפיות: 1122

Re: על בנין המשכן

על שאלתך עד למקדש. לא יותר נורמלי לבנות כזה דבר בצורה מסודרת באר"י, כבעה"ב ולו כנווד?
על ההמשך. ייש"כ, זה אכן בבבלי
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 10:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 43
צפיות: 5180

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן?

לפני שנים רבות שמעתי בשיעור שמסר מורה הוראה מובהק, שיש ללמוד הלכה גם מכותרות הסימנים של השו"ע. וביאר: בשו"ע יו"ד סי' קצו מובא: "ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור, תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם , ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים, ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים". ולא ...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: על בנין המשכן
תגובות: 7
צפיות: 1122

על בנין המשכן

אם תוכננה כניסה מהירה לארץ ישראל בשביל כמה זמן בנו משכן? לא כדאי לחכות חצי שנה, כמו שהסתדרו שנה שלימה בלי משכן?
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 18, 2017 1:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שוק על ירך
תגובות: 33
צפיות: 6366

Re: שוק על ירך

מוריד מהייחוס המשפחתי אברהם יצחק ויעקב זה 'יחוס' 'לאומי' (כשם שרחל ולאה נספרות כ אמהות ) האם בכתבי הייחוס צריך להוסיף "מגילת חסרונות הייחוס" על כל הסבים שהיו סנדלרים רח"ל. מה הקשר??? פירשתי את טענתו של אפרקס וכו' בענין הייחוס לרש"י שאינו נחשב כבר, לפי שכל ישראל בודאי בקשרי משפחה...
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 16, 2017 2:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שוק על ירך
תגובות: 33
צפיות: 6366

Re: שוק על ירך

מוריד מהייחוס המשפחתי
אברהם יצחק ויעקב זה 'יחוס' 'לאומי' (כשם שרחל ולאה נספרות כאמהות)
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 13, 2017 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול ה"מכה בפטיש"
תגובות: 37
צפיות: 5615

Re: אשכול ה"מכה בפטיש"

לצד המשנה בדף קב ב שם נזכרה פעולת הסיתות ובצידה מחלוקת רב ושמואל שלרב חייבים עליה משום בונה ולשמואל משום מכ"ב. ישנה גמרא נוספת בדף עה ב וכך נאמר שם: אמר רבי חייא בר אבא שלשה דברים סח לי רב אשי משמיה דרבי יהושע בן לוי המגרר ראשי כלונסות בשבת חייב משום מחתך הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק והמסתת ...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 11, 2017 1:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?
תגובות: 3
צפיות: 876

Re: מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?

רשום אצלי (וע"פ הגר"א) : ועשו עם סיחון מלחמה בחודש אלול (במד"ר יט ל"ב. מתנחומא פר' חוקת עה"פ 'ויקח ישראל'), והיכו אותו ובנו וכל עמו. נשתיירה ארץ יעזר (שמצפון לחשבון), והמרגלים כבשוה. וכבשו גם חצי הגלעד שמצפון ליבוק ועד המזרח שהיא עמון שטהרו בסיחון. ועשו מנוחה עד אחר הרגל . ...
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 11, 2017 1:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?
תגובות: 3
צפיות: 876

מלחמת סיחון ועוג, באיזה חודש?

בריש דברים (א' שבט שנת המ') כתיב: אחרי הכותו את סיחון וכו', כמה 'אחרי'?
(האפשרויות הן, בין א' אלול לא' שבט)
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 04, 2017 1:54 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת הנפש מבהלה
תגובות: 37
צפיות: 4707

Re: תפילת הנפש מבהלה

כעין משנ"כ לעיל
לעמל בשדה יש (עלול להיות) פגעים גופניים, ממשיים. והיוצא דופן שייך לשדים.
לסוחר מניות על כסא משרדו יש (עלול להיות) פגעים נפשיים, (לצערינו אין יוצא דופן)
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 04, 2017 1:39 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?
תגובות: 29
צפיות: 4004

Re: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?

החושב כתב:.

יישר כחך
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 03, 2017 1:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?
תגובות: 29
צפיות: 4004

Re: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?

עוסק במצוה, לא?
על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 03, 2017 12:54 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?
תגובות: 29
צפיות: 4004

באמצע לבנות סוכה, צריך לרוץ למנחה?

אני באמצע לבנות סוכה, עוד 15 דקות שקיעה, לרוץ להתפלל?
(את"ל שלא) ואם כבר העמדתי ב' דפנות וכל שהוא (וצורת הפתח), צריך לרוץ?
ואם אני באמצע לתלות את הקישוט שהבת שלי הביאה הביתה?

עבור לחיפוש מתקדם