מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 324 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ה' דצמבר 08, 2016 10:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יש סדר למקרא - פרשיות שבחומש דברים
תגובות: 0
צפיות: 377

יש סדר למקרא - פרשיות שבחומש דברים

משתוקק אני לדעת על חיבור וכדו' שכתב לסדר
א. פרשיות התוכחה והזהרות משה שבפרשות ואתחנן עקב.
ב. פרשיות המצוות שבפרשות ראה - כי תבא. בחלק זה מצאתי כיוונים ע"פ מש"כ הרד"צ הופמן, שהוא על סדר עשרת הדברות, אך ברור שאין זה מספיק, והרבה מעבר לזה.
על ידי כח עליון
ה' דצמבר 08, 2016 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 41
צפיות: 5102

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

זה אחד מהמנהגים וההלכות שנוהגים בהם כל ישראל שמשפיעות אצל האדם וצורכות התייחסות (תגובה לילדות המבקשות לשתות) בלא לדעת במה לתלותו ואיך ליישבו בעולם של ילדים (ואף של מבוגרים) פעם אחת במוצאי יו"כ חזרתי לבית חמי ומצאתי את אשתי וחמותי סובלות בתענית של מן הצורך, מפני שממתינות לגבר (שחוזר שעה ארוכה אח...
על ידי כח עליון
ה' דצמבר 08, 2016 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות הבגדי כהונה בימי המילואים
תגובות: 4
צפיות: 741

Re: כשרות הבגדי כהונה בימי המילואים

יש"כ ובזה יתישב מה שדרשו חז"ל קרא (שמות כט,ל) שבעת ימים לבשם הכהן תחתיו מבני אשר יבא אל אהל מועד לשרת בקדש. דזהו ציווי לדורות שיהיו מפרישין כהן גדול שבעת ימים קודם יוה"כ. דפשטיה דקרא איירי בחינוך לעבודה. אלא דדומיא דשבעת ימי המילואים שההכשרה היתה לשירות שאחריהם, ה"ה שירות ביאה לא...
על ידי כח עליון
ה' דצמבר 08, 2016 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות הבגדי כהונה בימי המילואים
תגובות: 4
צפיות: 741

כשרות הבגדי כהונה בימי המילואים

נתקשתי, הרי קי"ל בגדי כהונה שהוכתמו בדם פסולים לעבודה, א"כ איך עבדו במשכן עם הבגדים אחרי שנתקדשו בדם המילואים ובשמן הקודש. אך לפי דברי הליקוטי הלכות אפשר ליישב. מקור הדין (זבחים פח.) בגדי כהונה ... נתגעלו אין מכבסין אותן וכו' וי"א אין מכבסין אותן כל עיקר ... שאין עניות במקום עשירות. ו...

עבור לחיפוש מתקדם