מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 467 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ג' אוקטובר 03, 2017 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הטעם בשם המסכת 'יומא'
תגובות: 4
צפיות: 1059

Re: מה הטעם בשם המסכת 'יומא'

מרחביה כתב:
יומא כפורים - יהושע רוזנברג.pdf

תודה רבה
על ידי כח עליון
א' אוקטובר 01, 2017 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הטעם בשם המסכת 'יומא'
תגובות: 4
צפיות: 1059

מה הטעם בשם המסכת 'יומא'

א. תרגומו 'היום', איזה שם ?
ב. מה טעם בארמית ? בדומה לעירובין גיטין קידושין ערכין. וביותר סנהדרין, שהיא כולה לועזית.
על ידי כח עליון
ה' ספטמבר 28, 2017 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וידוי מעשרות בבית המקדש, כ"ה בפסוק בעמוס
תגובות: 0
צפיות: 539

וידוי מעשרות בבית המקדש, כ"ה בפסוק בעמוס

מח רמב"ם וראב"ד פיא מהל' מע"ש אם וידוי גם שלא בפני הבית
ומצאתי מצו"ד עמוס ד,ד שמפרש כן בפסוק, כהראב"ד דמצוותו בביהמ"ק
על ידי כח עליון
ד' ספטמבר 27, 2017 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי לבי מדרשא
תגובות: 4
צפיות: 764

Re: עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי לבי מדרשא

ולכך לא נאמר מבי מדרשא לאשפיזאי
א. אוכלים באושפיזאי
ב. בבי מדרשא לא עושים עבירות

אני הייתי מוסיף להגמון שהמשל מבית הכסא נכבד להמשלת העבירות כקיא צואה
על ידי כח עליון
ג' ספטמבר 26, 2017 8:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התוספת בעשי"ת של 'זכרנו' באבות ושל 'וכתוב' בהודאה
תגובות: 31
צפיות: 6561

Re: התוספת בעשי"ת של 'זכרנו' באבות ושל 'וכתוב' בהודאה

אתמול היתה לי הרגשה שזה כעין התפרצות של שעת חירום באמצע 'טקס' השבח לפני המלך, בזעקת 'מלך חפץ בחיים' 'אב הרחמים'
על ידי כח עליון
ג' ספטמבר 26, 2017 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2377
צפיות: 367898

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מ פורום לתורה הנה משהו חדש לתשע"ח אנשי הבראקיל הוציאו סרט מלא עם הרבה גביית עדות וכו' (אמנם שלחוהו עוד בסוף תשע"ז) (כבר כתבתי שהמעלה של הצד שלהם שהם מוציאים כל הזמן חומר "בשרי", הצד השני מוציא בעיקר טענות וקול קורא'ס) https://drive.google.com/file/d/0ByDydWNufFSTVjZINlZiUjFoU2M/...
על ידי כח עליון
א' ספטמבר 24, 2017 9:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הבן יקיר לי אפרים
תגובות: 11
צפיות: 4079

Re: הבן יקיר לי אפרים

הוא דרך תימה אבל לא דרך גנאי ח"ו כלל וכלל צודק!! היה לי לכתוב באופן אחר, ווגם באמת רש"י מפרש יותר 'רך' מהרד"ק. וכבר הביא בזה כראוי הרב עושה חדשות, כמקושר. רק יש לי להוסיף, דלעיל מיניה (לא,ח ע"פ המדפיס הנוצרי) נאמר 'אפרים בכרי הוא', ע"כ לא מתיישב כ"כ התימה 'וכי בני מחמד...
על ידי כח עליון
א' ספטמבר 24, 2017 2:00 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הבן יקיר לי אפרים
תגובות: 11
צפיות: 4079

הבן יקיר לי אפרים

הבן יקיר לי אפרים... פסוק מתוך פסוקי זכרונות. הנה רש"י ר"י קרא ומצוד"ד פירשוהו על דרך תימה, כך ששני חלקיו הראשונים על דרך גנאי (וכך פירשוהו בב' פירושי תפילה שראיתי) וכך נראה פשטות הפסוק לעצמו. הרד"ק פי' הפסוק באופן רך יותר אבל לכאו' פשוט שמאסף הפסוקים לזכרונות (א' מחז"ל) לא ...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 15, 2017 4:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 2583

Re: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

שיר השירים מציג אהבה בין כנסת ישראל לקב"ה ולא יחס של השפלת האשה שכביכול השתנה היום. אני??? ח"ו. מה שהצגתי זה את היחס המתגבר של האהבה, מנבראים לעם, לכהנים, לצבא, לבנים ולאשה, ובאהבת אשה זה השיא (מלבד המדרש הנ"ל שסדרו שונה). אין לזה קשר לשאלה מה היה מעמד הנשים בזמן שלמה והמקרא למה? (לו...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 15, 2017 1:44 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 2583

Re: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

אולי דברי רש"י דלהלן יועילו אמר רבי נחוניא שאל רבי שמעון בן יוחאי את רבו אלעזר ברבי יוסי אי איפשר ששמעת מאביך מהו שעטרה לו אמו אמר לו משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה אוהבה ביותר לא זז מחבבה עד שקראה בתי שנאמר (תהלים מה) שמעי בת וראי לא זז מחבבה עד שקראה אחותי שנאמר פתחי לי אחותי רעיתי לא זז מח...
על ידי כח עליון
ה' ספטמבר 14, 2017 3:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 2583

מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך יום כיפור אחרי הצהרים, אני עומד מול המחזור, מתחנן לסליחתי, פתאום קולט איזה שהיא נקודת אור מתפשטת מתוך מילים 'כי אנו עמך ואתה קהלנו אנו בניך ואתה אבינו', אומר את זה לאט יותר בכדי לקלוט יותר, 'אנו צאנך ואתה רוענו', כל מרכיב וההארה שלו, עמידה אחרת מול הטוב והמטיב, 'אנו ...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 08, 2017 10:07 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש
תגובות: 2
צפיות: 726

צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש

צורתו של ר"ה הישיבות כיום - עפ"י הבעלי מוסר - השתיתו את כל מערכת ה'ראש השנה' על כך שהוא יום הדין, וביותר, (כמ"ש בשם הגרי"ס) שמי שלא מבקש על צרכי עצמו, חסר לו בהכרת יום הדין, נמצא שר"ה נעשה ליום הדין פרטי וכל אדם שזוכה לבכות ולהתחנן לצאת זכאי בדין הרי זה משובח. מצד שני ידוע ב...
על ידי כח עליון
ב' ספטמבר 04, 2017 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו
תגובות: 21
צפיות: 3781

Re: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו

אנא קראו והתייחסו רק לפרק הראשון. אם חפצת שלא נקרא מלבד פרק ראשון, היה לך להביא פרק ראשון בלבד. כנראה בקשתך היתה התייחסות לפרק ראשון, אך איך אפשר לקרוא כתיבתך (מלבד פרק ראשון) ולא להתייחס... הדברים יפים מאוד! נדרשים היטב אבל, כמדומני שנסחפת, אולי ראית יותר מדאי סרטוני אנונימוס, עגלים ואפרוחים מעוני...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 8:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 117
צפיות: 12103

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

אני ממש לא מבין מה אתה רוצה. לא כתוב בתורה בשום מקום שצריך לקיים את הקללות אתה טוען שכן ואח"כ מביא ראיות שאני לא עושה את זה. אני טוען את זה? כל מה שבאתי, זה להפקיע את הכיוון הזה! שוב, הרב 'דודי צח' כתב שכיון שכתוב 'ורדו בדגת הים' אזי הוא מצב טוב ומוסרי (מלבד הזכות לתעל אותם לתועלת האדם), על זה...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 5:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 117
צפיות: 12103

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

'ואין ממרים את העגלים אבל מלעיטין ומהלקטין לתנגולין וכו' (שם) (הכל היה כלול בוכו' הראשון.)
התשובה היא כפי ששלחתי להודעות קודמות, שעיקרה: א"א להשליך מוסרית מתרבות לתרבות
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 4:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 117
צפיות: 12103

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

וגם שמכאן עד מה שנעשה בהנדוס העופות אם קראת באשכול על עופות מזן חדש ישן, על התרנגול המהונדס בימינו שכמעט אינו עומד על רגליו היום, רב הדרך, הגיע הזמן לטפל בזה, כמו עם פיטום האווזים, וזה ברור שגם על חשבון הבריאות, ולכן מה שטוענים שיעלה יותר, אינה טענה, עדיף מעט בריא... הגם שכשלמדתי המשנה בשבת כד,ג 'א...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 1:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 117
צפיות: 12103

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

דברי התייחסו לשינויים שקורים בעולם בענין הקללות. אני צריך להבהיר (לנוכח התגובה הקודמת), אין דעתי חס ושלום להעלות על נס את השינוי, לקדש אותו או לעזור לו לקרות. כל אותם הדואגים לכך, הם מאותם שמאסו ביהדות הקיימת ותקוותם להיות יותר 'ככל הגוים'. אבל כל דברי הם סך הכל מבט על מה שכבר קרה, מתוך מחשבה שהקב&q...
על ידי כח עליון
ב' אוגוסט 21, 2017 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר חשמל בשבת
תגובות: 52
צפיות: 6566

Re: היתר חשמל בשבת

אגב הנידון אעלה מה שסיכמתי לעצמי לאחרונה (ללא הערות) צדדי המלאכות בחשמל ובפעולותיו מבשל דעת החזו"א: אם החוט מגיע ליד סולדת, והחימום נצרך להעברת הזרם - אסור מה"ת משום חצי שיעור דמבשל. מכתב ראשון בהשמטות (קנ"ו) התחלת חימום ברזל אסור, בזמן שהמתכת על האש כדרך הניתכין. דעת הגרש"ז: מכת...
על ידי כח עליון
א' אוגוסט 20, 2017 11:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 117
צפיות: 12103

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

א. אתה חולק על שינוי ה'כבוד' לאשה שאני נוהג לאשתי, ממה שנהג סבא שלי לאשתו? א"כ זה נידון 1, אם בכל זאת אין בזה ויכוח, ואנחנו מסכימים שסבא שלי התייחס לאשתו בכבוד, אבל זה היה יותר קרוב למה שנהג סבא שלו שהיה עוד יותר קרוב למה שנאמר בתורה 'והוא ימשול בך', א"כ אנחנו מסכימים שיש שינוי בגישה (לא ב...
על ידי כח עליון
א' אוגוסט 20, 2017 9:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 117
צפיות: 12103

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

אין לי שום דבר נגד פסוקים... אבל אומר לך את הכיון של ההסבר, יש מן הדברים שהבורא ית' גילה בעולמנו את שינוי הקללות לטובה (כמו 'בזעת אפך תאכל לחם', עבדות כנען שבטל ממנו רובה של עבדות ועוד) יש מהם שהוא גם שינוי לטובה וגם כעין בירור, כעליית מעמד האשה ממצב שפחה לכמעט שוות זכויות, ובכללות ההומאניות שרווחה ...
על ידי כח עליון
א' אוגוסט 20, 2017 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 117
צפיות: 12103

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

אכן הצדק עמך, יש פסוק מפורש... אך תמיהני על הנהגתך בבית עם אשתך בשינוי הסגנון מזמן סבך וסב סבך, איך לא חששת ל'והוא ימשול בך' ויותר מזה, איך העלתך רעיונך עלי 'אוצר החכמה' ולא תחוש ל'שפה אחת' (ספק ספיקא וכדו' אבל בדאו' עסקינן) ועוד איך לא מחינו טובא בההוא אובמה שעבר על כתוב 'עבד עבדים לאחיו' וכן טובא ...
על ידי כח עליון
ה' אוגוסט 03, 2017 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)
תגובות: 2
צפיות: 791

שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)

סיימתי כעת ללמוד ענין בנין בכלים, ונצטרפו לי כמה שאלות בסיסיות ללא מענה, אמרתי לשתף חברי בית המדרש אולי ימצא ע"י מרפא אשמח בכל תגובה. א. הגר"א ריש סי' שיד כתב דלר' יוחנן אין בנין בכלים מדס"ל כשמואל דמסתת חייב משום מכה בפטיש. קשה א. א"כ מח' רב ושמואל בג' דברים כולם מענין אחד דאין ...
על ידי כח עליון
ג' יולי 18, 2017 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 8772

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

כל הרואה ישר, רואה שבחזון הנ"ל מאת מרנא החזון איש, הסברות להחמיר הן באופן של 'יש שלא לחלק בדוחק'.
רק באמת הוא דבר שלא ראוי (לבטל כל דיני ביכה"ס שלנו. אטו יהא ביהכ"ס לביהכנ"ס), וקשה להקל בזה.
על ידי כח עליון
ב' יולי 17, 2017 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 8772

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

ובאמת ביה"כ שלנו נמי שרי, דעדיפא טובא וטובא מביה"כ דפרסאי
ובפרט אם מכוסה (אף במכסה שלו)

[עי' ביאה"ל פג ד"ה בני אדם (דמשמע שאי"צ כיסוי כולו מכל צדדיו)]
על ידי כח עליון
ב' יולי 17, 2017 12:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פטירת הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם
תגובות: 28
צפיות: 5108

Re: פטירת הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם

לפי המסופר בספרים שיצאו בשנים האחרונות על תלמידי חברון בארץ בשנים המוקדמות, נראה בעליל שהראש וראשון בחבורה בהתמדה ובכשרון היה הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם זצ"ל, מעל ומעבר לשמות גדולים ועצומים אחרים שתופסים מקום של כבוד בתודעה החרדית כגדולי הדור הקודם, וחבריו הגדולים העריצוהו וכבדוהו עד מאד כבר ...
על ידי כח עליון
ג' יולי 11, 2017 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו
תגובות: 20
צפיות: 3517

Re: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו

דברי נתכוונו לפלסטיק (בזכוכית, איזה כלי יש בפקק ששיך לאסור לנוקבו, מעולם לא היה בפנ"ע) פקק של בקבוק פלסטיק יש בו בעיה, אם נדון אותו ככלי גמור (א. מפני שהוא משמש לבקבוק. ב. רחוק מאד - מפני כלי קיבול שלו הראוי לשימוש) הרי שסתירתו אסורה, ופתיחתו יש לדון בו מצד מכה בפטיש (הרי לו היה קונה בחנות פקק ...
על ידי כח עליון
ג' יולי 11, 2017 2:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו
תגובות: 20
צפיות: 3517

Re: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו

אבל אם ינקוב את הפקק שרי דאין פה כלי, ולכאורה לדעת החזו"ע (ח"ה עמ' שסח ואילך ומקורו ביחו"ד ח"ב סי' מב) יהיה אסור דסותר כלי. מ"מ פתרון לזה, יכול לינקוב בצד צואר הבקבוק נקב שאינו יפה (לא שייך אחרת) ומשם יוציא המשקה, ע"מ לזרוק הבקבוק. ובאמת מותר אף פתח גדול (בורטיא, בלשון...
על ידי כח עליון
ה' יוני 29, 2017 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 16
צפיות: 1793

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

אכן האור שמח חולק על המנח"ח אמנם לדעת האור שמח לכאורה אין כאן שאלה מכיון שדעתו דבורר הוא בדבר שהשתמשותו בבלול, עיין פרק ח יא דע דבורר גדרו הוא בדבר הבלול יחד ומשתמש כשהוא בלול בזה אם בורר מאתו פסולת מתוך האוכל או בשני מינים הוי בורר והוי מלאכה. אבל בדבר שאינו בלול לא שייך בורר. נכון. לא הבאתי ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 28, 2017 9:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 6641

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

ומקיים בזה כפשוטו דינא דגמרא 'תשבו כעין תדורו', איך תשבו ע"י שתהיו כעין דירה.
על ידי כח עליון
ד' יוני 28, 2017 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 16
צפיות: 1793

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

שאלה פשוטה, (שאינה תלויה בשאלה הקודמת), מי שבורר פרי מתוך פסולת וכו' וכוונתו לאכול חציו לאלתר וחציו לאחר זמן, מותר? ודאי מותר,, מה השאלה?ריבוי בשיעורים?מזכיר את שאלת שחיטת בהמה גדולה לחולה במקום קטנה מצד רב"ש עיין מנח"ח, מעשה השחיטה אחת היא ,ה"נ בבורר, הדימוי חלוק, שאני שחיטה שיוצאת ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 28, 2017 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 16
צפיות: 1793

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

והנה הכי איתא בירושלמי ביצה (פ"א ה"י) "ברר אוכלים מתוך אוכלים חזקיה אמר חייב ור' יוחנן אמר פטור מתניתא פליגא על חזקיה בורר ואוכל ובורר ומניח על השולחן ר' בון בר חייה בשם ר' שמואל בר רב יצחק תיפתר בשהיו אורחים אוכלין ראשונה ראשונה". .... א"כ הוו"ל להירושלמי לתרץ הקושיא ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 4:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד
תגובות: 4
צפיות: 876

Re: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד

קו ירוק כתב:ד' מחיצות דסוכה זה מדין ישיבת הסוכה ולא מדיני המחיצות.
אך מכה"ת דמחיצת עירוב עדיפה מלאה יותר מלבוד ?


יש לצרף לזה הדין שלר"א דמוסיף על האהל אסור, מוסיף על הלבוד שבגג נמי אסור (אמנם מועיל לו לצל, משא"כ נידו"ד במחיצות, מ"מ לא נראה לחלק כ"כ)
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 3:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד
תגובות: 4
צפיות: 876

Re: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד

לדעתי זה מפורש בתוס' ר"ה כח: שכ' דאע"ג דאמרי' שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מ"מ כל שכן הוא כשעושה ד' מחיצות טפי עדיף דהוי תשבו כעין תדורו. ובס' אמרי שפר להגה"צ מדאראג זצ"ל פ' ואתחנן כ' כי לפעמים בא הלכה למשה מסיני לגרע כגון בסוכה וכו' ועז"א וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשו...
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 43
צפיות: 5524

Re: לא למסור ליד אשה

, הנסיון שלי הוכיח שזה חומרה דאתי לידי קולא, עד שהאשה מוצאת את הצורה להעביר את החפץ עובר הרבה זמן שהמקבל ממתין ואין זה לטובה, אך אם היתה מוסרת בידו היה בשניה נגמר כל העסק. אתה צודק באופן כללי, אבל א"א להוסיף את זה כטענה לפירכה. זהו מכלל 'קדושת' הגבולות, - שבהתנגשות, מקבלים מקום ויחס הרבה יותר מ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחזיר גרושתו
תגובות: 56
צפיות: 7419

Re: מחזיר גרושתו

זכורני שיש בזה נפק"מ ל'נאסרה' ביבמה, ומבואר (חזו"א, אאל"ט) שהם המשך הנישואים הראשונים ועי"כ ניתרים ליבום לאחיו
על ידי כח עליון
ג' יוני 20, 2017 9:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד
תגובות: 4
צפיות: 876

האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד

האם יש ענין או מעלה להשלים מחיצות הלבוד שיהיו מלאים בלא הסתמכות על דין לבוד.
(נפק"מ קצת לבירור שי' ר' אליעזר בענין מוסיפין על מחיצת ארעי, סוכה כז, ועוד קצת נפק"מ למה שקראו למחיצה רביעית (עירובין מד.) שאינה מתרת)
אשמח בתשובת חברי בית המדרש
על ידי כח עליון
ב' יוני 12, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהל של ילדים בשבת
תגובות: 22
צפיות: 3012

Re: אוהל של ילדים בשבת

הההיתר בכסא טרסקל למ"ד שזה משום שיש כבר התקנה מוכנה הוא שכיוון שכשפותח את הכסא הוא רק מוסיף על אהל עראי ולא יוצר אהל חדש. כנראה שהגרי"ש אלישיב סובר שזה רק באופן שהבסיס שהיה לכסא נשאר ולכן הוא רק מוסיף על אהל ולא יוצר אהל אך אם כשפותח את ההתקנה משתנה כל הצורה - הרי שהוא יוצר אהל מחדש. זה כ...
על ידי כח עליון
ו' יוני 09, 2017 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהל של ילדים בשבת
תגובות: 22
צפיות: 3012

Re: אוהל של ילדים בשבת

החזו"א כתב להקל בזה, איירי בענין העמדת מגדל העשוי לצל - הנוטה על צידו, שמותר להקימו, ושיטתו בזה לחלוק על הנו"ב בענין ה'מטריה' כידוע, ומצינו כעי"ז במג"א לענין העמדת חופה (שהיא לצל) אך יש לחלק משם אך יש להוכיח כדברי החזו"א מהא דאמרו שבת מג: להתיר אהל לצל ממעלה למטה, ובפשיטות ה...
על ידי כח עליון
ו' יוני 09, 2017 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור בספק ונתברר להיתר צריך תשובה?
תגובות: 19
צפיות: 1862

Re: עבר על איסור בספק ונתברר להיתר צריך תשובה?

יש להוסיף בזה (קצת), שבזמן שלא נודע לו אם אכל שומן - הוא מחויב קרבן אשם תלוי, הרי שמצבו בזמן ההוא חמור ודורש כפרה, ואינו רק תלוי בעלמא

עבור לחיפוש מתקדם