מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 395 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ו' יולי 05, 2019 1:15 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.
תגובות: 33
צפיות: 3559

Re: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.

מבריך שמיה
וּפוּרְקַן יְמִינָךְ אַחֲזֵי לְעַמָּךְ בְּבֵית מַקְדְּשָׁךְ, וּלְאַמְטוּיֵי לָנָא מִטּוּב נְהוֹרָךְ וּלְקַבֵּל צְלוֹתָנָא בְּרַחֲמִין

תפילה על בנין ביהמ"ק - אז המצב יהיה שיתקבלו תפלותינו ברחמים
על ידי כח עליון
ב' יולי 01, 2019 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?
תגובות: 4
צפיות: 448

Re: סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?

נחלי אפרסמון כתב:עיין בס' עלי תמר על ירושלמי סוכה פרק ב' הלכה ב' מש"כ בזה.

לאיזה חלק אתה מתכוון? לא מצאתי משהו שיישב חלק מהשאלות.
חוץ מכך שכתב שזה לא היה מצוי, רק דרך מקרה, ואם קבלה נקבל.
על ידי כח עליון
ב' יולי 01, 2019 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?
תגובות: 4
צפיות: 448

סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?

שאלה כללית. סתם 'מיטה' בש"ס, כמה טפחים רחבה? במשנה כלים פרק כ' מבואר שפחות מד' טפחים אינה ראויה (לקבל טומאת מושב), וכך פירש בתפארת ישראל שאע"פ שגברא באמתא יתיב, מ"מ אסור לשכב פרקדן ועל צידו סגי בד' טפחים. יש משהו יותר מפורש? מקורות לדיון. תוספתא סוכה פרק ב': מעשה באנשי ירושלם שהיו משל...
על ידי כח עליון
ב' יולי 01, 2019 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 767
צפיות: 158756

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם גר תושב נטמא בטומאת מת, או שהוא כגוי שאינו נטמא
(מקורות, באבן עזרא ריש חקת: 'ולגר הגר בתוכם בעבור היות ארץ ישראל קדושה כי הכבוד שם'. נראה מדבריו שהוא טעם על מי שאינו חייב במצוות לגמרי רק גר תושב ובכ"ז אסור לו להטמא מפני קדושת הארץ. או שלא?)
על ידי כח עליון
ד' יוני 26, 2019 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח
תגובות: 26
צפיות: 1675

Re: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח

כדכד כתב:לענ"ד החשש שלו הוא מצד מחתך

באוכלין?
על ידי כח עליון
ד' יוני 26, 2019 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח
תגובות: 26
צפיות: 1675

Re: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח

נחלי אפרסמון כתב:גם סליסר מחתך בצורה נוחה

שם הוא נידון של טוחן בכלי
על ידי כח עליון
א' יוני 23, 2019 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות פסל סוכה, ומה שיטת הרמ"א בזה?
תגובות: 0
צפיות: 296

שאלה בהלכות פסל סוכה, ומה שיטת הרמ"א בזה?

אשמח בתשובת חכמי בית המדרש. א. בדברי תוס' סוכה יז. מבואר שני ציורים, הראשון כתב עליו שכשר מצד פסל, והשני הוסיף לחדש להכשיר, אך לא כתב מפורש שענינו הכשר משום פסל. הציור הראשון - כשמהלך ד' טפחים סכך פסול או ג' אויר על פני הסוכה, מפתחה עד קרוב לדופן אמצעי, אמנם נשאר שיעור סוכה ז' טפחים על ז' טפחים בצד ...
על ידי כח עליון
א' יוני 23, 2019 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסל להחמיר
תגובות: 3
צפיות: 659

Re: פסל להחמיר

אם יורשה לי, רק הערה קטנה. מה שכתבת כדבר פשוט שאם אין מחיצות לעליונה אין כאן פסול של סוכה תחת סוכה, כוונתך כפי הנראה למה שכתב המשנה ברורה. והוא כתב זאת בשם הבכורי יעקב. אני, בעניותי, הייתי מגדיר קביעה זו כחידוש גדול. הכי איתא בעיטור (רשום אצלי) עיטור (הל' סוכה פד,ג): וליתא לדשמואל ומיהא בעי' שתהא י...
על ידי כח עליון
ה' יוני 20, 2019 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7700

Re: אם כעבדים

דרומי כתב:מה לך מבלבל השכל, כאשר בפעם הראשונה שהתגלה הקב"ה למשה בסנה אמר לו במפורש: "בהוציאך את העם ממצרים - תעבדון את האלקים על ההר הזה"!

התיחסתי לזה בין הדברים שבלבלו
על ידי כח עליון
ה' יוני 20, 2019 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7700

Re: אם כעבדים

עד כאן הובאו מקורות מסִפרי מדרש ראשונים ואחרונים, אבל הדברים צריכים לימוד לאור מה שנראה מהתורה והנביאים. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אע"פ שנזכר רבות במקרא שהקב"ה הוציא את ישראל מבית עבדים וכדו', לא נזכר בשום מקום שהוא לצורך להיות לו לעבדים - לצוותם. וכשנזכר עליהם עבדי ה' ה...
על ידי כח עליון
ה' יוני 20, 2019 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7700

Re: אם כעבדים

בנוסף למה שהעלה הרב "עושה חדשות" עוד מקורות לחיוב המצוות מצד עבדות - ע"פ הפסוק "כי לי בני ישראל עבדים" מדרש תנאים (1) אברבנאל (2) מהר"ל (3) אלשיך (4) המקנה (5) חפץ חיים (6) זוהר: נעשו עבדי ה' תחת עבדי פרעה(7) רבינו בחיי ושל"ה: לכך פתח במצות עבד עברי, כי ישראל עבדי ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 19, 2019 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7700

Re: אם כעבדים

הובא בגמ' בבא בתרא י. שטורנוסרופס דימה את עם ישראל לעבדים ור"ע השיבו שלא כן אלא דמיונם לבנים. ושוב ענה טורנוסורפוס שכשהם עושין רצון המקום כבנים וכשאין עושין רצון המקום כעבדים (1) . כטורנוס כ"ה במדר"ר (2) ובבעה"ט (דברים יג,יט) הביא רמז לזה מה"ת. וכן ס"ל לר' יהודה בקידושי...
על ידי כח עליון
ג' יוני 18, 2019 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7700

Re: אם כעבדים

כִּי אָנוּ עַמֶּךָ וְאַתָּה אֱלהֵינוּ. אָנוּ בָנֶיךָ וְאַתָּה אָבִינוּ. אָנוּ עֲבָדֶיךָ וְאַתָּה אֲדונֵנוּ. אָנוּ קְהָלֶךָ וְאַתָּה חֶלְקֵנוּ. אָנוּ נַחֲלָתֶךָ וְאַתָּה גורָלֵנוּ. אָנוּ צאנֶךָ וְאַתָּה רועֵנוּ. אָנוּ כַרְמֶךָ וְאַתָּה נוטְרֵנוּ. אָנוּ פְעֻלָּתֶךָ וְאַתָּה יוצְרֵנוּ. אָנוּ רַעְיָתֶךָ...
על ידי כח עליון
ג' יוני 18, 2019 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7700

Re: אם כעבדים

גם ביחזקאל טז בפרשת הודע את ירושלים למרות שאין תביעה חמורה ממנה עד שאין מפטירין בה, וכל ענינה להציג את האפסיות של כנסת ישראל מבלעדי הברית הזאת, כמי שהושלכה על פני השדה בגעל נפשה, והיא מתבובססת בדמיה ערום ועריה, מ"מ סוף דבר מהות הקשר היא של נשיאות חן בעת דודים להיות לו בשבועה ובברית. ברור, לא ב...
על ידי כח עליון
ג' יוני 18, 2019 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7700

Re: אם כעבדים

וכבר זכרו כאן שלשון עבדים לא נזכר בתורה במפורש כסיבת חובתנו לשום מצווה, אלא בהקשר של מניעת קנייננו לאחרים בממכרת עבד. וזו נראית לי ראיה פשוטה שאין התיאור של עבדים מרכזי כלל ביחס שלנו לעבודת השם. ומה דעתך על דברי חז"ל בפרשתינו, כפי שציטטתי בתחילת ההודעה הראשונה? אם אכן לשם כך התורה שבכתב מדגישה...
על ידי כח עליון
ד' יוני 05, 2019 3:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 14879

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

תוכן כתב:אנשים נכנסים פה אך ורק לסיבה אחת, במודע או שלא במודע, והיא, היאך אני אזכה להערכה, איך אני אוכל להוכיח לכולם שאני מיוחד, שאני חכם.

מותר לשאול למה עלה לך רעיון כזה?
על ידי כח עליון
א' יוני 02, 2019 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מודדים
תגובות: 28
צפיות: 1582

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

א. מהכ"ת לדון כל ד"ט בפני עצמם. היכן מצינו עניין כזה. מה שסכך פסול פוסל בד"ט הוא משום שזה חשוב מספיק שלא להיטפל אל שאר הסוכה, אבל היכן מצינו שדנים על כל ד"ט בפנ"ע. איה"נ אפשר לחדש זאת ויש מקום להבינו בסברא, אבל היכן נאמר לנו דין כזה. ב. האם זה ברור שהחשבון שכתבת נכון? ...
על ידי כח עליון
א' יוני 02, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מודדים
תגובות: 28
צפיות: 1582

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

המשנה ברורה תרכ"ו סקי"א כותב על הדעה השניה המחמירה, הסוברת שאפילו חמתה מרובה פוסלת, שאם יש ד"ט במקום אחד זה פוסל את הסוכה. ומשמע שזה הכל על פי השיטה השניה שהענפים פוסלים את שכנגדו אע"פ שהוא אילן שנקרא חממ"צ. ומשמע שם שלדעה הראשונה לא שייך דין זה. עוד לא התעמקתי בשאר דבריך. ...
על ידי כח עליון
ו' מאי 31, 2019 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מודדים
תגובות: 28
צפיות: 1582

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

לצערי אני לא מצליח להבין מילה. גם אני לא הבנתי אני מדבר כעת לפי השיטות שרק אילן שצלל"מ פוסלת, ואילן שחמתה מרובה לא פוסלת אף פעם. השאילה כיצד מחליטים על אילן מסויים שהוא חמתו מרובה. האם לפי כל שטח האילן? האם רק לפי מה שמעל הסוכה? האם לפי קנה מידה אחר? מה הבעיה להגיד שכל ד"ט נידונים בפנ&quo...
על ידי כח עליון
ה' מאי 30, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מודדים
תגובות: 28
צפיות: 1582

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

(מביך אותי הפניה בלשון רבים, בפרט שטעיתי בהודעה זו בר"ן מפורש) הר"ן כותב להדיא שהכל בתנאי שאין במקום אחד ד' טפחים של אילן שצילתו מרובה ובאמת לא העלת בשאלה צד שלא מדובר בסוגיא באופן זה משום מה. הרי אין צד שאם האילן צילתו מרובה יהיה כשר באיזה אופן (מלבד הקרבן נתנאל שמדייק את הרא"ש ובאמת...
על ידי כח עליון
ה' מאי 30, 2019 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מודדים
תגובות: 28
צפיות: 1582

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

קודם כל רוב הראשונים? בגדול החלוקה היא ראביה רא"ה ור"ן - דעה אחת בשו"ע ונפסק להחמיר כמותה דעה שניה רש"י ר"ת ורא"ש להקל יותר, ויש שיטת ר"ש (הובא בביה"ל) להקל עוד יותר (שאין צריך מעורב, וסגי במונח) - דעה אחרת בשו"ע. מה הבעיה לדון בכללות על כל הסוכה? יש סוגי...
על ידי כח עליון
ד' מאי 29, 2019 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 19015

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

זה נכון מאוד, מחד. אין כמעט את מזי הרעב, את ההתמודדות איך מחלקים תפוז אחד לששה או שמונה ילדים שהיתה אך לפני ששים שבעים שנה. אין כמעט את הבגדים הקרועים, את הקיפאון בקור וכו'. אבל מאידך, הלחץ של עניות, ה'לחיות בצמצום', ה'מאיפה נביא את התשלום...' קיים גם קיים. ישנם בהחלט דקדוקי עניות שמעבירים רבים על ...
על ידי כח עליון
ה' מאי 09, 2019 3:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למעלה - אחרי או קודם
תגובות: 4
צפיות: 650

Re: למעלה - אחרי או קודם

מצד אחד כתוב, מבן עשרים שנה ומעלה, וכן, מן המנחה ולמעלה, שפירוש 'למעלה' זה אחרי, ו'למטה' זה קודם. מאידך יש לנו דרשות חז"ל 'כתיב למעלה' ו'כתיב למטה', ושם, 'למעלה' זה לפני ו'למטה' זה אחרי. היתכן? הזמן נתפס כמתקדם, האדם מתגבה והגלובוס מתבגר, ע"ז אפשר לומר מן המנחה ולמעלה משא"כ בכתיבה ע&...
על ידי כח עליון
ב' אפריל 29, 2019 4:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 124392

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

הייתי נוכח פעם באיזה ניחום אבלים. הגר"ח הגיע לנחם. אחד הבנים, בניברקי גדול, קם מלוא קומתו. ר' חיים אמר, אבלים לא קמים. הגיב אותו אחד, לא כתוב שאסור לאבל לקום, כתוב שלא צריך לקום. הגיב הגר"ח, מה שלא צריך לא עושים... כנראה קיים קימתו בדווקאיות ובקפידה המוכיחה על עשיית מצוה חמורה, ועל כך הגי...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 12, 2019 12:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 4636

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

נראה כוונתו דדוקא שם מועיל התיקון של שלישית טפח, דאילו הצד שכנגד נדרש ליצור דין עריבן.
ולשונו 'בלאו הכי' אינה מתפרשת שאותו תיקון מושלם, אלא שלענין עריבן דמבוי סגי בהכי (עכ"פ לבית יוסף) אפי' שמחיצת החצר מרוחקת.
וכפה"ח צ"ע.
על ידי כח עליון
ו' אפריל 12, 2019 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 6390

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

אני לא מבין את סברתו , ולא קראתי את דבריו כלל, אבל מה שאתה שואל אינו קושיא, כי הפתח הוא בבקבוק לא בפקק. חשבתי שהוא מדבר על עשיית פתח הפקק (בהסרת הרצועה המונעת שימוש תקין) עכשיו אני נזכר שיש מי שמביא תימוך מהלכות טהרה, דכל כלי שלא יצא מבית האומן עדיין לא נגמר, א"כ אין יחס לבקבוק סגור - ככלי חות...
על ידי כח עליון
ה' אפריל 11, 2019 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 6390

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן. מי אוסר? (החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש) לעיל כתבתי: לדעת מו"ר הרב טל (כמבואר בס...
על ידי כח עליון
ה' אפריל 11, 2019 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 6390

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

שומע ומשמיע כתב:ב] בכל מקרה דאורייתא זה לא, כי זה לא עשוי להכניס ולהוציא. (הט"ז והגר"א רק מחדשים שבחבית שלמה יש גם איסור דרבנן בנקב קטן).

מה כוונתך?
על ידי כח עליון
ה' אפריל 11, 2019 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 6390

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

עדיאל ברויאר כתב:כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן.

מי אוסר?
(החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש)
על ידי כח עליון
ד' אפריל 10, 2019 2:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג המקום - בזמננו באר"י
תגובות: 9
צפיות: 937

Re: מנהג המקום - בזמננו באר"י

על 'מעבר' בין קהילות, במציאות זמנינו הערתי כאן פעם לכאו' אל תטוש קיים רק באותה קהילה תחת אותה הנהגה, אבל לעבור עיירה מותר, היום לעבור למנהגי קהילה שאתה מזדהה עמה נחשב לעבור עיירה. שוב, כל זה רק אחרי שהוא חי את הרוח של הקהילה ששיך להחשיבו כחלק ממנה, לעבור קודם לכן אולי גובל באיסור אל תטוש, אבל יותר ח...
על ידי כח עליון
א' אפריל 07, 2019 3:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 1215

Re: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן

עי' מהדו' הרב שעוועל ובית היין שיישבו שניהם באותה דרך, שכוונת הרמב"ן לציווי של עשיית הארון, יעויי"ש. דחוק כמו שכתב הרב ביקורת כי "בעת ההיא" השני כראשון (לעיל פסוק א) כי בעת שאמר לו פסל לך שני לוחות אבנים (שמות לד א) נתרצה לישראל ונצטוה על המשכן ואז נתרצה גם לאהרן ונצטוה (שם כח ד...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 05, 2019 3:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה
תגובות: 4
צפיות: 1520

Re: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה

תודה רבה

אכן בסוכה דף ח יש טעות דפוס
בכתב יד 'ירכו עד שוקו' ולא 'ירכו עם שוקו'
רבינו חננאל סוכה ח.jpg
רבינו חננאל סוכה ח.jpg (9.78 KiB) נצפה 1397 פעמים

===
אבל בשתי המקומות בשבת בכת"י כבנדפס
רבינו חננאל שבת ח.jpg
רבינו חננאל שבת ח.jpg (27.43 KiB) נצפה 1399 פעמים

רבינו חננאל שבת קא.jpg
רבינו חננאל שבת קא.jpg (5.22 KiB) נצפה 1399 פעמים
על ידי כח עליון
ב' אפריל 01, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינויי הניקוד
תגובות: 7
צפיות: 850

Re: כינויי הניקוד

חנוכה שמח כתב:אימתי הומצאו הכינויים הנוכחיים לניקוד: קמ"ץ, חול"ם, סגו"ל וכולי?


מה באמת המקור?
מזמן עלה במוחי רעיון, שהיה ראוי יותר לכנות כך:
קָמָץ
פַתַח
צֵירֵי
סֶגֶל
חוֹלוֹם
חִירִיק
שְוְא
שוּרוּק
קֻבֻץ
על ידי כח עליון
ב' אפריל 01, 2019 9:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 1215

זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן

הרמב"ן האריך בכמה מקומות בתורה (שמות ויקרא ודברים) שפרשיות המשכן (תרומה תצוה וכו') נמסרו למשה רבינו במ' יום ראשונים, ודלא כרש"י שפי' שנצטווה ע"כ במ' יום אחרונים. והנה בדברים י כתב הרמב"ן ז"ל: בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי. מוסב לענין ראשון בעת ההיא בשנה הראשונה שיצאתם ממצרים...
על ידי כח עליון
ד' מרץ 27, 2019 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה
תגובות: 4
צפיות: 1520

Re: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה

וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי בַמַּיִם מַיִם בִּרְכָּיִם, וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי מֵי מָתְנָיִם. (יחזקאל מז ד) יישר כחך, אבל לא הוקשה לי רעיון 'מי ברכים', גם אם ר"ח עצמו היה ממציא זאת, הוא מתקבל על הדעת בהקשר הענין. הקושיא שלי היא, שהברכים אינם בגובה י' טפחים (אם כבר אולי -אם ההשערה שלי ...
על ידי כח עליון
ד' מרץ 27, 2019 12:45 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הרמב"ם כתב הלכות פסח בתקופה שאחר פורים?
תגובות: 2
צפיות: 1620

הרמב"ם כתב הלכות פסח בתקופה שאחר פורים?

כעין אשכול זה האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה? רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ג הלכה ב החמץ שמניח בלילי ארבעה עשר כדי שיאכל ממנו למחר עד ארבע שעות אינו מניחו מפוזר ומפורד בכל מקום אלא מצניעו בכלי או בזוית ידועה ויזהר בו, שאם לא נזהר בו ומצאו חסר צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת ש...
על ידי כח עליון
ג' מרץ 26, 2019 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה
תגובות: 4
צפיות: 1520

ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה

רבינו חננאל מסכת שבת דף קא עמוד ב ולפיכך מהלכין בני אדם ספנים מגששין ורואין המים אם הן מי ברכים או פחות או יותר אולי צריך לגרוס אם הן מי' טפחים כמבואר שם שזהו גובה המים שאין הספינה מהלכת. רבינו חננאל מסכת שבת דף ח עמוד א וגם אין מכתפין בו שאין גבוה עד הכתף לפיכך אינו תשמיש הרבים כלל ואינו כרשות הרבי...
על ידי כח עליון
ו' מרץ 22, 2019 2:42 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ואת ובית אביך תאבדו
תגובות: 8
צפיות: 1950

Re: ואת ובית אביך תאבדו

ומענין לענין, הרי הגזירה עמדה לצאת לפועל ח"ו רק כעבור שנה, אז מה באמת הנחיצות להיכנס אל המלך כבר עכשיו אף שלא נקראת וכו', במקום להמתין לשעת הכושר, ובפרט שזה גורר בעקבותיו צום בפסח וכו'. מהבהילות של הרצים לצאת עם האיגרות השניות, נראה שהוראה מחודשת מהמלך מתקבלת במשך זמן רב, אולי המקומות המרוחקים...
על ידי כח עליון
א' מרץ 10, 2019 11:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 4636

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

עיין בדרכי משה הארוך שהביא מהרב המגיד והכל בו שלא צריך צורת הפתח ברוח רביעית כשיש שלוש דפנות שלמות, וכן בלבוש כתב שאם יש שלש דפנות שלמות אין צריך צורת הפתח, משמע דוקא שלמות, וכמה רחוק שזה לא גם כוונת הר״ן וכנ״ל, שאל״כ היה צריך לכתוב שאם דופן שלישי הוא ז לא צריך צורת הפתח וכמו שכתב הרמ״א. איזה חיסרו...

עבור לחיפוש מתקדם