מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5054 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 5:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ד:

אמרינן אשרי ג׳ פעמים ביום כו׳. וברש״י כנגד שלש תפילות. וצ״ע מדוע לא אומרים אשרי בערבית?

עי' בח"א למהרש"א שכבר העיר על זה
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 5:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ו'
תגובות: 31
צפיות: 5191

Re: ברכות דף ו'

בריש דף ו. כי כסלא לאוגיא רש"י מביא ב' מקורות לפירוש המילה 'אוגיא' א' ממו"ק אין עושין אוגיות לגפנים והב' ממס' נדרים הדין אוגיא להוי פאה (שמובא גם בתוספות). לכאורה במו"ק מדובר בחפירה שעושין סביבת הגפן להחזיק שם מים (וכן מפרש רש"י) ואולי במס' נדרים נראה דמיירי בערוגה (בשדה לבן, בפש...
על ידי מיללער
ד' ינואר 08, 2020 5:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 71
צפיות: 7767

Re: ברכות דף ה

ה. גמרא ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר 'ובני רשף יגביהו עוף', ואין עוף אלא תורה, שנאמר 'התעיף עיניך בו ואיננו', ואין רשף אלא מזיקין שנאמר 'מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי'. ובאמת מאמר זה צע"ג, שהרי כאן לא מוזכר שום קשר בין קר"ש לפסוק, וה"ה שאין כל רמ...
על ידי מיללער
ד' ינואר 08, 2020 3:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6996

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

דיון ארוך ונפלא מאת ידידינו הרב קאצ'קלה בענין הגירסא בדף ה. אמר להו רבי אבא בריה דר' חייא בר אבא הכי אמר רחב"א והגהות הגרי"ב

viewtopic.php?p=462517#p462517
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 10:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8395
צפיות: 1475124

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ביקורו של דר. שווארץ מבאלטימאר (שני משמאל) נציג הדז'וינט בת"ת עץ חיים בירושלים בשנת תש"ח https://s3.amazonaws.com/pastperfectonline/images/museum_597/002/1982012078.jpg מזהים את המלמד (כרנאה משמאל) והנצבים עליו? https://jewishmuseummd.pastperfectonline.com/photo/428922BD-8BC0-438F-BBB3-528...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 10:40 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: משה <490> נעתק
תגובות: 8
צפיות: 4281

Re: משה <490>

הרב מוהר"ר משה ראובן חאריק הגאון רב בעיר באלטימאר חתנו ומ"מ של רבי אברהם נחמן שווארץ - נולד בעיר קאוונא שבליטא לאביו ר' מרדכי דוב, תלמיד ישיבת מיר ועבר לארה"ב ולמד בישיבת רי"א בניו יארק אצל העילוי ממיצי'יט ר' שלמה פאליאטשעק זצ"ל. בשנת תרפ"ו נשא את בתו של רא"נ שווא...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 1:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 25
צפיות: 3227

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ג. רש״י ד״ה ושמר – והמתין, כמו לא יאמר אדם לחברו שמור לי בצד עבודה זרה פלוני (סנהדרין סג ב) ובבא קמא בפרק החובל (דף צ' ב') שמרה עומדת על פתח חצרה וכן ואביו שמר את הדבר(בראשית לז)שומר אמונים (ישעיהו כו) צ״ע מדוע הביא כ״כ הרבה דוגמאות. גם צ״ע בסדר דנקט רש״י, דהכי הול״ל בראשית, ישעיה, בבא קמא וסנהדרין...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1210
צפיות: 127907

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בקרו טלה כתב:
מיללער כתב:אם אפשר להעתיק לי את דבריו?

כלי חמדה אות ב'
[במהדו"ח הוא בפר' בהר עמ' שנב]

תודה רבה

ועכשיו מצאתיה במהדורא מוקדמת בסוף חלק ויקרא בקונטרס המילואים לפרשת בהר (עמוד 132)
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6996

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

יישר כחכם! ראוים הדברים למי שאמרם
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 4:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1210
צפיות: 127907

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

קטע מספר המפתח - רזא דשבתי - עמ"ס בבא מציעא דף סב. IMG_20200106_095316245.jpg חפשתי את הכלי חמדה המצוין ולא מצאתי - במהדורא חדשה של הכ"ח נדפסו המילואים בתוך הפרשיות, ובדפוס הראשון לא מצאתי לא דף ס"ו ולא סי' ו' וכדומה אשמח לקבל המראה מקום המדויק לדברי הכלי חמדה נמצא ב'ספר המילואים לספ...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1210
צפיות: 127907

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

קטע מספר המפתח - רזא דשבתי - עמ"ס בבא מציעא דף סב.
IMG_20200106_095316245.jpg
IMG_20200106_095316245.jpg (95.4 KiB) נצפה 3471 פעמים

חפשתי את הכלי חמדה המצוין ולא מצאתי - במהדורא חדשה של הכ"ח נדפסו המילואים בתוך הפרשיות, ובדפוס הראשון לא מצאתי לא דף ס"ו ולא סי' ו' וכדומה

אשמח לקבל המראה מקום המדויק לדברי הכלי חמדה
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6996

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות ד' ע"א

בברכות ד' ע"א נחלקו לוי ור' יצחק למה קרא דוד המלך לעצמו בשם חסיד

האם מצאנו עוה"פ בש"ס פלוגתא בין לוי ור' יצחק? בדר"כ נחלק רב ולוי

אולם במדרש רבה נמצא כמה פעמים מחלוקת בין ר' לוי ור' יצחק - האם יש נוסחא כאן ג"כ ר' לוי ולא לוי?
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 172
צפיות: 14037

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

לשלב דף ד' ממסכת ברכות לדף ד' ממסכת קידושין לא מצאתי רק מה שדוד המלך אמר שידיו מלוכלכות בדם לטהר אשה לבעלה
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות דף ג

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:נראה שגם בזמנם היה להם משהו ששימש כמורה שעות.
אם כן, מדוע זה מיתמה התלמוד לפנינו: 'ודוד מי הוה ידע פלגא דליליא אימת'?

הכוונה בחצות הוא השעה המדויק כחוט השערה שמצינו שגם משרע"ה לא ידע לכוון השעה המדויקת, וע"ז קא מתמה הגמרא.
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 4:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6996

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בנוסחי הגניזה ועוד מופיע כאן ר' אחי ואמרי לה ר' אחא. ר' אחי התנא מוזכר כמה פעמים. במיוחד ראה מסירה דומה בב"ב עה ע"ב. בדפוס ורוב העדים שם כבקטעי הגניזה כאן, אבל בוטיקן 115 שם מופיע ר' אחאי כמו בדפוס ובכמה עדים כאן. (זהו חילוף דק, ויתכן שאין לדקדק כולי האי, אבל יש לשים לב שבד"כ קטעי הג...
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 3:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 172
צפיות: 14037

Re: הצעה למסיימי הש"ס דף היומי

ושוב לשעשועי אורייתא ברכות ג' שלש משמרות הוי הלילה והא קמ''ל ...פעם אחת הייתי מהלך בדרך קידושין ג' מניינא דרישא למעוטי מאי (רש"י) מניינא דרישא. שלש דרכים : אם בדרך רחוקה אזלינן למצוא קשר בין הדפים, אולי נוכל לומר מברכות דף ג' באיסור ליכנס לחורבה מפני החשד שמתייחד שם עם אשה לשם זנות ח"ו, ל...
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 3:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות דף ג

ג. אמר ריב"ש אמר רב ג' משמורות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכו' ולהלן בעובדא דרבי יוסי, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכו' המהרש"א כבר עמד על החילוק בין שואג כארי או מנהמת כיונה, ו...
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 3:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות דף ג

מאי קסבר רבי אליעזר אי קסבר וכו' לימא וכו' שעות פירש"י הוה לי' לומר זמן הניכר וצ"ב כיצד ניכר יותר בשעות מאשר באשמורות וגם שאלה כיצד יודעים את השעה בלילה, [אומנם שתי השאלות הן שאלה אחת] נראה מדברי הגמרא שגם בזמנם היה להם משהו ששימש כמורה שעות, משא"כ אי ליכא משמרות בארעא מה סימן הוא עד...
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 2:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 70
צפיות: 6996

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ג"א מצרף לברכה והבעת תודה ----- ברכות ב, ב ואיידי דבנוסחי קיימינן, בסוף עמוד ב' בברייתא תני שיטתו של ר' אחאי ואמרי לה רבי אחא אומר משעה שרוב בנ"א נכנסין להסב. לכאורה מדובר כאן בתנא ולא אמורא, שהרי דבריו נשנו בהמשך דברי הברייתא במחלוקת התנאים בזמן קרי"ש של ערבית, האם מצינו במקום אחר תנ...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 11:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8395
צפיות: 1475124

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קבלתי ואיני מזהה - מי יודע מי בתמונה?
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות ב.

לכאורה
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות ב.

הדריכני באמיתך כתב:
אבןטובה כתב:מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה?


אותה שאלה עלתה לי לגבי המשפט "משעה שבני אדם נכנסים לאכול פתן בערבי שבתות"

עי' בתוס' ד"ה משעה שהעני
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 5:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות דף ב

מי מוכיח מכאן את זה?
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 4:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות דף ב

השאלה הוא אם העני מקדים הסעודה בשביל שאין לו נר, למה מאחרה לאחר השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן שהוא לאחר צאת הכוכבים ולכאורה כבר נחשכו המאורות ומה לו לעני להקדים סעודתו מכל אדם?
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 4:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 172
צפיות: 14037

Re: הצעה למסיימי הש"ס דף היומי

ולכן להתחיל במקביל במסכת קידושין מדף ב' וכך לאחר שלוש וחצי שנים יצא שגמרו את כל הש"ס לפי השיטה שלך, המציעה להתחיל - עם ברכות ב (כדי להישאר צמודים לדף היומי העולמי) - ובמקביל גם עם קידושין ב, אפשר במקביל (בנוסף על שתי ההתחלות הנ"ל) להתחיל גם - עם ביצה ב - ועם עבודה זרה ב, וככה מסיימים את ה...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 4:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 172
צפיות: 14037

Re: הצעה למסיימי הש"ס דף היומי

בעזרת ה' אני יעלה לחדודי קשר סימוכי (אסוציאציה) בין שני הדפים וזה החלי: מעשה שבאו בניו מבית המשתה לאחר סעודת החתונה (ברכות)האשה נקנית בשלוש דרכים(קידושין), בתוספות (קידושין ב:)קשו קראי וכו' וכן השמש באה (בראשית טו) השמש יצא, (ברכות ב.)ביאת שמשו וכן בעז"ה מחר אני יעלה טבלת הסדר וכן מקום לציין V...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 5:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 12786

Re: ברכות דף ב'

דעת ר' חנינא בזמן שעני נכנס לאכול, ועני היינו שאין לו נר, ומבואר שהוא מאוחר טפי לצאת הכוכבים. בהכרח צ"ל שיש עדיין אור אחר צאת הכוכבים, דאל"כ מה תועלת יש לו בהקדמת אכילתו. האם אפשר לפרש שמה שכתב רש"י אבל אחרי שמצינו שעני מאוחר לזמן בני אדם, א"כ עני היינו מי שאין לו אלא פת במלח, ו...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 5:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מאי קמ"ל הא תנינא חדא זימנא
תגובות: 10
צפיות: 871

Re: מאי קמ"ל הא תנינא חדא זימנא

לכבוד התחלת הש"ס, עי' במס' ברכות דף ב. בתוד"ה והא קמ"ל בענין הזה, ועי' בציוני הגרי"ב והגרעק"א על התוס'
על ידי מיללער
ב' דצמבר 30, 2019 3:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 7704

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

מקושית התוספות בפרק השולח ובפרק השותפין 'ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש' משמע דנקטי דגם בחציו עבד וחציו בן חורין איכא לאו. שוב העירוני דבעל 'קרן אורה' פשיטא ליה דאין מלקות בבא על חציה שפחה, ובעל 'צפנת פענח' מספקא ליה. ז"ל 'קרן אורה' (יבמות נה ע"א על רש"י ד"ה 'שפחה...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 10:34 pm
פורום: חנוכה
נושא: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח
תגובות: 14
צפיות: 4035

Re: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח

בכל מחלוקת ביניהם הסיבה היא חסד ודין או שלפעמים נחלקו מסיבות אחרות? זה לי יומיים שחשבתי על המחלוקת ב"ש וב"ה באופן הדלקת הנרות, עפ"י דבריו הק' של הגאון בעל כלי חמדה (פרשת וישב) דלהכי מדמי ב"ש נרות חנוכה לפרי החג שבאין גם להכניע כוחות הטומאה כמו פרי החג עיי"ש דבריו המתוקים. ו...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 7:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1188

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

מגופת חבית כתב:התחתן עם בתו של ר' אהרן ברוק [כמדומה כך השם] יד ימינו של הגרח''ע
הי' לו ג''כ בן כמדומה שמו ר' אהרן, ולו יש כמה בנים בארה''ב א' גר בסאט פאלסברג נ.י. ויש גם בליקווד, יש לו גם בת במאנסי

https://matzav.com/rabbi-aaron-krawiec-ztl/
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 7:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8395
צפיות: 1475124

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מיללער כתב:מי בתמונה?
תמונה

לאור התמונה שהעליתי פה:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=592140#p592140
נראה לי שהרב בתמונה הנ"ל הוא הרמ"מ קרביץ, מתאים?
תמונה
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 7:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1188

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

מצאתי תמונה ממנו בספרו של ר' יצחק ביונים
חג הסמיכה - ישיבת ריי תשיב.png
חג הסמיכה - ישיבת ריי תשיב.png (867.21 KiB) נצפה 377 פעמים
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 5:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1188

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

מגופת חבית כתב:התחתן עם בתו של ר' אהרן ברוק [כמדומה כך השם] יד ימינו של הגרח''ע
הי' לו ג''כ בן כמדומה שמו ר' אהרן, ולו יש כמה בנים בארה''ב א' גר בסאט פאלסברג נ.י. ויש גם בליקווד, יש לו גם בת במאנסי

השם הוא ברק (בסגו"ל - Berek) ואכן, חותנו היה מראשי ועד הישיבות בווילנא.
על ידי מיללער
ד' דצמבר 25, 2019 8:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים
תגובות: 61
צפיות: 10490

Re: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים

בעי רבי ירמיה כשיר מהו כשורה מהו

נזכר במס' בבא מציעא (כה.) כלפי מציאה של מעות אם הוי דרך הינוח או דרך נפילה, ואותו לשון במס' נדה (נח.) לגבי כתם שנמצא.
על ידי מיללער
ד' דצמבר 25, 2019 5:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1188

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

האם יש מי שיודע על משפחת הרב מנחם מנדל קרביץ זצ"ל ראש ישיבת קרלין יש לי מכתבים אליו מסבי משנות בחרותו של הרב קרביץ בהיותו תלמיד ישיבת קלצק מנסה לחפש את משפחתו הרב קרביץ היה תלמיד של הגאון רבי אהרן קאטלער בקלצק, וניצל עם הישיבות לקובו ולשנגהי עד שהיגר לארה"ב ונעשה לר"י בישיבת רי"...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 24, 2019 5:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: מכון ''שפתי כהן'' תורת הגר''ד הכהן קוק שליט''א לבני הישיבות
תגובות: 29
צפיות: 6274

Re: ביסוד דין חיזור עה''פ בנר חנוכה ושבת.

ולכאורה אם על נר חנוכה ושבת דרבנן צריך לחזר על הפתחים ודאי על כל מצווה דאורייתא כגון תפילין וכדו' צריך לחזר עה''פ


האם זה דבר מוסכם שצריך לחזור על הפתחים כדי לקיים מ"ע דאורייתא? לכאורה יש הדין של המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות.
על ידי מיללער
ג' דצמבר 24, 2019 1:51 am
פורום: חנוכה
נושא: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים
תגובות: 16
צפיות: 1510

Re: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים

דא"ג, מי יכול לפרש מה כוונת הב"ח והרא"ם בתירוץ זה? ומה שק' הלא הדלקת נרות דוחה את הטומאה תירץ הרא"ם דשאני עשיית השמן שהוא ממכשירי ההדלקה ואינה דוחה דומיא דמכשירי מילה בשבת ע"ש. הפני יהושע גופיה רצה לתרץ דהדלקת המנורה אינה אלא כמכשירי מצוה, משום שאינה עבודת מזבח וגם הדלקה לא...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 11:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 83
צפיות: 14900

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

תודה רבה הרב המוציא מים מחלמיש צור
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 9:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 83
צפיות: 14900

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

מי כאן עם הרב הרצוג - באיטליה במחנות העקורים לאחר השואה
תמונה
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1151678

עבור לחיפוש מתקדם