מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5197 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ד' יולי 01, 2020 9:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8597
צפיות: 1692022

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

עדכון עם זיהוים נוספים
על ידי מיללער
ד' יולי 01, 2020 9:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8597
צפיות: 1692022

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לב האבן כתב:
Screenshot_20200701-132520_2.png


ראיתי שבינתיים עידכנת ומשנה לא זזה
וצ"ל רמ"מ העשיל

תודה רבה!

קבלתי מידע שזה בחתונת הרבנית חנה'לי בתו של האדמו"ר מסטיטשין עב"ג החתן ר' עובדי' יודקאווסקי
על ידי מיללער
ד' יולי 01, 2020 8:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8597
צפיות: 1692022

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

כנראה שמחה בבית סטיטשין האדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מסטיטשין מיסב בראש השלחן ולידו האדמו"ר מבלאזוב בשלחן שלמטה נראה רב"צ פרענקל מווילעליפאלי, האדמו"ר מבערטש והגה"צ מיארדנוב וככה"נ האדמו"ר מקאפשיניץ אדמורים.png בין היושבים משמאל נראה המשגיח מלייקוואוד ר"נ וואכטפו...
על ידי מיללער
ג' יוני 30, 2020 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תליוהו וזבין- מדוע לא הפקיעו מקחו
תגובות: 9
צפיות: 1611

Re: תליוהו וזבין- מדוע לא הפקיעו מקחו

למה לא נאמר שבקידושין דוקא שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שלא יהיו הפקר, ויש בזה ענין של זנות וגדר ערוה, ולפיכך עשו בעילתו בעילת זנות ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, משא"כ בתליוהוי וזבין אע"פ שעשה שלא כהוגן, כיון דאגב אונסא וזוזי גמר ומקני לא הפקירו בי"ד ממונו
על ידי מיללער
ג' יוני 30, 2020 5:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב השבה בקרקע - בקשת מקור
תגובות: 6
צפיות: 1075

Re: חיוב השבה בקרקע - בקשת מקור

לכאו' אם קרקע אינה נגזלת ול"מ יאוש בקרקע - כל היכא דאיתה ברשות מרה היא, ואי"צ לקיים דין השבה. אאל"ט ד"ז כתוב גם ברשב"ם ב"ב דף מ"ד כמדומני שציינתי לעיל שדברי הראב"ד מחודשים, אך בקשתי מקור בראשונים האם תוכל לציין לי בדיוק ברשב"ם? רשב"ם ב"ב מד. סו...
על ידי מיללער
ב' יוני 29, 2020 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ואולי יל"ע בתנאי של פעולה אם יש לדמות הקדש וקנין אהדדי, ואף אם בקנין צריך דעת בזמן קיום התנאי היינו דהוי כמו כלתה קנינו אם הוא שוטה בשעת קיום התנאי [וכדטוען מרן הגרי"ז שהבאתם לעיל], אבל בהקדש דלשי' הרמב"ם פט"ו מהל' מעה"ק ועוד כמה ראשונים דלא מועיל חזרה תוכ"ד ואלימי מקנ...
על ידי מיללער
א' יוני 28, 2020 10:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8597
צפיות: 1692022

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לב האבן כתב:
פייביש אופטובסקי כתב:התבקשתי...

Screenshot_20200628-152928~2.png
Screenshot_20200628-152928~2.png (1.05 MiB) נצפה 3008 פעמים

בתמונה 1 האדמו"ר מקאפישניץ זצ"ל


היה כאן תמונות מהאדמו"ר מקאפישניץ בארה"ק בהפגנה וכדו' אולי על המאבק בגזירת גיוס בנות, אולי זה מאותה המעמד?
על ידי מיללער
א' יוני 28, 2020 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

בענין מרתק זה מצאתי פרוש כשמלה במשנת רבי אהרן כתובות מדברי גדולי האחרונים ומדבריו והעתקתי לקובץ הפלא ופלא! סיכום דברי רבי אהרן הם, שהדין של לאחר ל' יום הוא כמו הדין של מי שאמר כתבו גט לאשתי ונשתטה, שהובא לעיל מחלוקת הרמב"ם והטור אי נפסל הגט מה"ת או לא (ולא חילק כמו שחילקנו ששם החסרון הוא ...
על ידי מיללער
א' יוני 28, 2020 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אליהו חיים כתב:בענין מרתק זה מצאתי פרוש כשמלה במשנת רבי אהרן כתובות מדברי גדולי האחרונים ומדבריו
והעתקתי לקובץ

תודה רבה!

יה"ר שנזכה ללומדה בקרוב ובעיון.
על ידי מיללער
א' יוני 28, 2020 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

בשב"ק העברה חשבתי לכיון נוסף, והוא מסוגית הגמרא (כתובות פב.) משוך פרה זו ולא תהא קנויה לך עד לאחר יום דלא קנה אם קיימא באגם, ופי' התוס' (שם, ובארוכה ביבמות צג. ד"ה קנויה) דה"ה בקנין שטר אם הקנה בשטר לאחר ל' ונקרע השטר או נאבד לא קנה, ואם הקנה בחזקה או בחליפין לאחר ל' ולא אמר מעכשיו לא...
על ידי מיללער
ו' יוני 26, 2020 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

בעזרת החברים פה העליתי את הדיון עלי גליון, אשמח לקבל הערות החברים שיחיו, להעיר ולהאיר לבנות ולסתור כדרכה של תורה.

בברכת שבתא טבא
על ידי מיללער
ו' יוני 26, 2020 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

וכן במקרה דקדושין ע"מ שיתן מאתיים זוז כתב שם רש"י דיש כאן גילוי דעת דרצה לקדשה רק במאתיים זוז ולא בפרוטה ,[מן הסתם אם יאמר בפירוש אחרת חזר הדין כסתם תנאי] בוודאי שאין לדמות תנאי של 'מעשה קידושין' כמו ע"מ שיתן מאתיים זוז, דשם אפשר לבאר כוונתו כמו שיור בעצם הקידושין, משא"כ בתנאי כ...
על ידי מיללער
ה' יוני 25, 2020 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11724
צפיות: 1867692

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
גריז תמורה יז.docx

תודה רבה
על ידי מיללער
ה' יוני 25, 2020 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11724
צפיות: 1867692

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה - אולי על התוספות בדף הנ"ל יש קטע נוסף? בכרך האחר מצאתי קטעים נוספים. הקובץ גדול מדאי להעלותו כאן, ושלחתי לך במייל. תודה רבה בהוצאת מישור יש משלש מהדורות (קרוב לשש עמודים) אולי אכתוב הדיבור המתחיל אם חסר עדיין מקצת מהם אוכל לצלם ולשלוח ר"ל ור"י אמרי (2) לא קדושין אמר ר"...
על ידי מיללער
ה' יוני 25, 2020 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

הקטע המצורף מחי' הגרי"ז עמ"ס תמורה נוגע לענינינו: Screenshot_20200624-170906~2.png הקטע מלא שגיאות והנני להעתיקה כפי מיטב הבנתי, ואם שגיתי ה' הטוב יכפר בעדי. תמורה יז. בתוד"ה אכנס לבית זה. צריך לבאר כוונתם, דאי כשיכנס לבית תהי' בהמה זו תמורה מיד, והיינו דמקדיש אותו מיד אלא תלה בתנאי ד...
על ידי מיללער
ה' יוני 25, 2020 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אולי שייך לסוגיא דאונס בקיום התנאי בריש כתובות ולצד דקיום או ביטול באונס נחשב לכאו' ה"ה בשוטה. ועיי"ש בברכת שמואל דהאריך דאין דין דעת במעשה קיום התנאי. התם האונס הוא 'באי קיום התנאי' לא שנאנס לקיים את התנאי, לא? הסוגיא שם מתפרשת בב' דרכים האחד ע"פ הרן בנדרים כז. במשנה דשם משמע דדעתו ...
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11724
צפיות: 1867692

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שבענו מטובך כתב:
מיללער כתב:תודה רבה - אולי על התוספות בדף הנ"ל יש קטע נוסף?

בכרך האחר מצאתי קטעים נוספים. הקובץ גדול מדאי להעלותו כאן, ושלחתי לך במייל.

תודה רבה
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11724
צפיות: 1867692

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שבענו מטובך כתב:
מיללער כתב:אבקש אם יש מי שבידו להטיב ולהוריד לי מחידושי הגרי"ז (בריסק) על מסכת תמורה דף יז (מדפי הגמרא).

בתודה מראש

זה כל מה שמצאתי לדף זה.

הגריז.JPG

תודה רבה - אולי על התוספות בדף הנ"ל יש קטע נוסף?
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11724
צפיות: 1867692

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אבקש אם יש מי שבידו להטיב ולהוריד לי מחידושי הגרי"ז (בריסק) על מסכת תמורה דף יז (מדפי הגמרא).

בתודה מראש
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

הרי בשעה שאכל את הראשון אכן אכל את החלק המכונה חלק האיסור דהיינו החלק שאסר על עצמו אך לא עבר על שום איסור , ועל הפעולה ההופכת את המעשה לאיסור אנוס הוא ועל מה ילקה ? יתר מכן להמחשה עד היכן הדברים מגיעים עיין במרכבת המשנה דצריך התראה בין על איסורו ובין על תנאו , נידון כאן, http://forum.otzar.org/view...
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 6:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8597
צפיות: 1692022

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יציב פתגם כתב:אין זה הגר"ר כץ אלא הגר"ש שקאפ שביקר אז בארה"ב

תודה רבה

זו תמונה ידועה מהגרש"ש?

לא רק ביקר בה - אלא שימש כר"מ בישיבת רי"א כידוע
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 5:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8597
צפיות: 1692022

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מארכיווני ישיבת רי"א - תמונה משנת תרפ"ט
רמז.png
רמז.png (341.24 KiB) נצפה 3542 פעמים

נראה רבי משה זבולון מרגליות עם הנדיב מר. הרי פישל - האם מי שנראה מאחוריה הוא ר' ראובן כ"ץ אב"ד פתח תקוה שבימים ההם שימש כרב בעיר בעיאן, ניו גרסי?

לימינונו נראה הרב דר. דוב רבל
רמז2.png
רמז2.png (265.61 KiB) נצפה 3542 פעמים
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 2:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אולי יש לדמות קצת למח' הרמב"ם והטור בעשה שליח ונשטתה המשלח קודם שהגיע השליח, וידוע הביאור בפלוגתתם (מקצוה"ח ועוד) אם השליחות היא 'מסירת כח' או 'מעשה מתייחס' ודו"'ק. צושטל יפה! היינו על הצד שהקידושין או הגירושין חלין אף אם בשעת החלות המשלח הוא כבר שוטה (וזה דומה להציור של תנאי שאין על...
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ועכ"ז עדיין נשאר לדון באופן שצריך לעשות מעשה לקיום התנאי, אם עשה את המעשה בעת שהיה שוטה אולי לא תועיל הקידושין משום שכל מעשה שעושה אדם בעת שטות לא נחשב לו, וממילא מיקרי שעדיין לא קיים התנאי. אכן כך בש"כ לעיל בסוגריים מקופיא , זה ייתכן להיות דיון כשהתנאי מצריך הקנאה כגון בעל מנת שיתן מאתיי...
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

לפי פשוטו כתב:אולי שייך לסוגיא דאונס בקיום התנאי בריש כתובות
ולצד דקיום או ביטול באונס נחשב לכאו' ה"ה בשוטה.
ועיי"ש בברכת שמואל דהאריך דאין דין דעת במעשה קיום התנאי.

התם האונס הוא 'באי קיום התנאי' לא שנאנס לקיים את התנאי, לא?
על ידי מיללער
ג' יוני 23, 2020 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אכן מהיכי תיתי יכול להעיר את האדם לנכון דהרי מצינו קטנה מתקדשת מדאורייתא על ידי קדושי אביה וקטן קונה מן התורה על ידי דעת אחרת ולכן יש לומר גם בשוטה דאם עשה מעשה קנין כשהיה פקח הרי הוא קונה מן התורה גם בשעה שנשתטה , ועכ"ז עדיין נשאר לדון באופן שצריך לעשות מעשה לקיום התנאי, אם עשה את המעשה בעת ש...
על ידי מיללער
ג' יוני 23, 2020 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ביליצר כתב:ואם הקדושין חלין רק לאחר קיום התנאי הרי בודאי שאינם יכולים לחול כי שוטה אינו יכול לקדש ולהחיל קדושין.

ולפי דבריכם גם מי שקידש אשה שיחולו הקידושין לאחר שלשים יום, והיה שוטה ביום ל' לא נתקיימו הקידושין?

מנא לכם דקידושי שוטה אינם קידושין אם מעשה הקידושין נעשו בשעה שהיה חלים?
על ידי מיללער
ג' יוני 23, 2020 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 1970

קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

מה הדין המקדש את האשה על תנאי שעליו לקיים, ובשעת קיום התנאי היה שוטה, האשה מקודשת או לא? השאלה כמובן הוא אם עצם קיום התנאי הוא הפעלת הקידושין ואין שוטה מקדש, או כיון שעיקר מעשה הקידושין נעשו בשעת שהיה שפוי בדעתו והתנאי אינה רק דבר חיצוני מהני אפי' אם נעשה כשהיה שוטה (עיקר השאלה הוא באופן שהוא צריך ל...
על ידי מיללער
ב' יוני 22, 2020 7:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל ראש ישיבת איתרי
תגובות: 71
צפיות: 7888

Re: זכרונות רבי מרדכי אליפנט ר"י איתרי

שמחת התנאים של ר' מרדכי אליפנט - הפרדס ניסן תשי"א - עם בתו של ר' נחום דוב הערמאן בנו של ר' יעקב יוסף הערמאן המפורסם הנה ר' מרדכי עומד ראשון מימין בחתונת בתו של ר' מאיר לייטר עם גיסו ר' שמואל יצחק בנו של רנ"ד ברי"י הערמן (באמצע) היושב הוא חותנו של הרב הרמן הרב אברהם הורוויץ. תמונה מוס...
על ידי מיללער
א' יוני 21, 2020 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 13
צפיות: 2471

Re: איסור הריגת טריפה

הואיל ואתא לידן: העושה את עצמו טריפה, בעדים והתראה, יתכן ויהרג על כך בבי"ד ( אם העדים ג"כ טריפה - שתהיה עדות שאתה יכול להזימה). מהו המקור לזה שאם העדים היו טריפה בעצמם הורגין את הטריפה שהרג? לכאורה אף אם העדים בעצמם הם בגדר עדות שיכול להזימה אבל המזימים את העדים הם בגדר עדות שא"א יכו...
על ידי מיללער
ה' יוני 18, 2020 2:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3503

Re: בדיני חמש חטאות המתות

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:שיטתו של רבינו יחיאל הוא, דרק אליבא דר"ש לא נאמרה ההלל"מ של חטאות המתות בעוף, משום דבחד מקום גמיר.
אדרבה! רבינו יחיאל סתמא קאמר: 'דלא אמרינן חמש חטאות מתות אלא בבהמה, אבל בעוף לא'. והיינו כשיטת הרי"ד משקרינטו"ן.

גוט גוט! יישר כח
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 11:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3503

Re: בדיני חמש חטאות המתות

בשיטה מקובצת שם מביא משם רבינו יחיאל בר יוסף, כי הלכת חטאות המתות לא נאמרה בעוף, ולפיכך, מת החוטא – יביאו יורשים חטאתו. אמת ויציב ונכון, אולם שיטתו של רבינו יחיאל הוא כמו שיטת הר"י מאורליינ"ש שהובא ברא"ש עמ"ס קינין, דרק אליבא דר' שמעון לא נאמרה ההלל"מ של חטאות המתות בעוף, מ...
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3503

Re: בדיני חמש חטאות המתות

עזריאל ברגר כתב:שם היא מכפרת על החיים - על כל אחיו הכהנים.

אבל התוס' לא חילקו בזה וס"ל דבמקום שלא קבלנו הלל"מ שלא להקריב, מקריבין החטאת אע"פ שכבר מתו בעליה
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 23
צפיות: 1222

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

ביקורת תהיה כתב:תא שמע, ביצי תורין לא נהנין ולא מועלין.
וטעמא דמילתא: ולדות, דראויים למזבח בהווייתם, הוא דרבי רחמנא מ'אשר יהיו לך' דקדשי;
אבל ביצים, דאינן ראויות למזבח בהווייתן, לא רבי רחמנא דקדשי, וחולין הן.

כל רז לא אניס ליה!

יישר כחך
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 5:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3503

Re: בדיני חמש חטאות המתות

חטאת העוף הוא סוג אחר של קרבן חטאת או קרבן בפני עצמו, וכמו קרבן אשם לגבי קרבן חטאת כן הוא חטאת העוף לגבי חטאת בהמה? א. שש חטאות־העוף הן, חמש מהן קרבנות טהרה: זב וזבה, יולדת ומצורע, ונזיר שנטמא, ואך אחת מהן קרבן הבא על חטא. ב. אחת היא חטאת העוף שאינה קָרְבַּן־אִשֶּׁה; אין בה אכילת מזבח, ואף אכילת הכ...
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 4:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3503

Re: בדיני חמש חטאות המתות

לא מצאנו קרבן שמקריבים לכפר על מתים, מלבד קרבנות הבאים בנדר ונדבה. התוס' בתמורה טו: מוכיח מגמ' ביומא בפרו של הכהן גדול שמת ביוה"כ אם לא שאמר הכתוב בפר ולא בדמו של פר היה הכהן העומד תחתיו יכול לזרוק את דם הפר של חברו הכה"ג המת, ומינה שבמקום שלא קיבלו הלל"מ שחטאת שמתו בעליה תמות, יכולה...
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 4:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 23
צפיות: 1222

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

לפי מאי דסליק דחטאת העוף הוא נקבה - האם ביצה שנולדה מחטאת העוף ואח"כ נעשית אפרוח יש עליה דיני ולד חטאת?
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 1:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3503

Re: בדיני חמש חטאות המתות

עוד בענין חטאות המתות בענין אי חטאת העוף שמתו בעליה או נתכפרו באחרת אי למיתה אזיל או לא, רבו בזה דברי הראשונים וגם האחרונים (עי' בפי' המיוחס לרש"י בנזיר כא: וכב. פי' הרא"ש על מסכת קינין בשם הר"י מאורליינ"ש, תוס' מנחות ד: ובגליון שם שהובא בשיטמ"ק, ובארוכה בשער המלך על הרמב&qu...
על ידי מיללער
ג' יוני 16, 2020 7:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת לויטן
תגובות: 18
צפיות: 3858

Re: משפחת לויטן

יש עוד רב ממשפחה זו (?) רשום לי פרטיו באיזה מקום: ר' יעקב ישעיה לעוויטן משאדאווא ובנו ר' חיים. תולדות ר' יעקב ישעי' הלוי לעוויטאן ראב"ד שאדאווא בן ר' שרגא פייבול ובנו ר' חיים שאול אב"ד סאלאט ב'דור רבניו וסופריו' מאיזנשטאט: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29052&st=&pgn...

עבור לחיפוש מתקדם