מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1015 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהוא
ו' אוגוסט 31, 2012 3:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "כבד את אביך ואמך" = הכבדת הלב?
תגובות: 5
צפיות: 888

Re: "כבד את אביך ואמך" = הכבדת הלב?

קצת קשה למצוא דבר כזה, אולי תכתוב את ההקשר.
על ידי אליהוא
ו' אוגוסט 31, 2012 3:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עושרו של ר' טרפון וכיבוד אמו
תגובות: 24
צפיות: 3878

Re: עושרו של ר' טרפון וכיבוד אמו

וראה עוד שם שער ע"ט ומסיים בשם המדרש מכאן אמרו חכמינו גדולה מצות כבוד אבות שאדם זוכה על ידה ומתברך בממונו וכו' וכן הוא אומר ברכת ה' היא תעשיר. ועי"ש שמפרש הלימוד מהפסוק.
על ידי אליהוא
ו' אוגוסט 31, 2012 3:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיסקא שלא במקומה
תגובות: 3
צפיות: 855

פיסקא שלא במקומה

בתוכנת פרויקט השו"ת: (ח) כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ: ס (ט) לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם: ס (י) לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר ...
על ידי אליהוא
ו' אוגוסט 31, 2012 2:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עושרו של ר' טרפון וכיבוד אמו
תגובות: 24
צפיות: 3878

Re: עושרו של ר' טרפון וכיבוד אמו

ישנם מקורות שקושרים זב"ז הפוך, שאע"פ שהיה עשיר כבדה בעצמו ולא ע"י משרתים, ולכאו' משתמע שהיה עשיר עוד לפני המעשים בגמרא לעת זקנותה של אמו. מ"מ לעצם הקשר בין כיבוד או"א לעשירות כבר הביא הרב יורה דעה מקור ברור, ועי' עוד במדרש המובא בספר מאה שערים קפשאלי שער ע"ח [המדרש אינו...
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 29, 2012 3:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדבקה בו - ובו תדבק
תגובות: 19
צפיות: 4288

Re: לדבקה בו - ובו תדבק

היה מן הראוי שמאן דהוא שברמות רוחא דידיה מאשים אחרים בסילוף התורה, והוכיח בעצמו שלא ידע מאי קאמרי רבנן, ינהיג עצמו מעט במידת השפלות. וענין הלשמה לא הוזכר כאן ותלי תניא בדלא תניא, [וכנראה הוא מכת המבזים לומדי תורה שלא לשמה שהם בכלל האפיקורסים כמש"כ רבינו הנפש החיים]. ולשלמות הענין אעתיק מדברי הג...
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 29, 2012 3:31 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קושיה בשיטת הגר"א דכל באי עולם נידונין בר"ה ונחתמין ביוה"כ
תגובות: 5
צפיות: 1407

Re: קושיה בשיטת הגר"א דכל באי עולם נידונין בר"ה ונחתמין ביוה

ראש השנה י"ח ע"א.
אמנם עי' במנ"ח שדן אם יש תשובה לגויים, ותן לחכם ויחכם עוד.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 29, 2012 3:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף טו
תגובות: 7
צפיות: 1328

Re: ברכות דף טו

כבר עמד בזה רש"י על אתר וכתב מעלה עליו שכר כאילו טבל, ולא עלה בדעתו לפרש כהנ"ל כמובן.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 29, 2012 3:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמת בעל המרכה"מ - כנגד החסידים?
תגובות: 30
צפיות: 3959

Re: הקדמת בעל המרכה"מ - כנגד החסידים?

מוזר שהפרק במבוא נקרא יחס גדולי החסידות לרש"ח, במקום יחס רש"ח לחסידות וגדוליה. הקיק אכן חס על כבודו של הרמ"מ והשמיט את דבריו כלפי רבינו המרכה"מ, אבל תלמידיו לא חסו על כבוד רבם והדפיסו מכתבו בסוף ספרו. ומה שכתב על הספרדים שהם מאמיני ש"ץ, הרי עדות שבטלה מקצתה [על המרכה"מ]...
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 29, 2012 3:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיוב מיתה וכרת באיסור נדה
תגובות: 21
צפיות: 2124

Re: חיוב מיתה וכרת באיסור נדה

אמנם גם זה יש ללמוד מהא דשבת י"ג ברוך המקום שהרגו.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 29, 2012 2:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיוב מיתה וכרת באיסור נדה
תגובות: 21
צפיות: 2124

Re: חיוב מיתה וכרת באיסור נדה

שו"ר דקאי אמיתת הבעל וזו אכתי לא שמענו.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 29, 2012 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיוב מיתה וכרת באיסור נדה
תגובות: 21
צפיות: 2124

Re: חיוב מיתה וכרת באיסור נדה

פשוט שהכונה למתני' פ' במה מדליקין ל"א ע"ב על ג' דברים נשים מתות בשעת לידתן וכו'.
וע"ע ברכות ל"א ע"ב ג' בדקי מיתה בראת בנשים נדה חלה והדלקת הנר.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 2:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יח
תגובות: 9
צפיות: 1572

Re: ברכות דף יח

תוד"ה למחר והמתים אינם מצווין וגדול המצווה וכו'. דברי תימא הם כמובן דבמתים לא שייך כלל ענין קיום מצוה, ובתוס' רבינו יהודה ותורא"ש איתא בנכון דאינם מצווין כלל, [והגרד"ל שליט"א העיר דגם אינו שלהם ומוכח כמהר"ח או"ז דלצרכיהם יש להם קנין], אמנם עי' ברשב"א בנדה ס"א ...
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 2:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יז
תגובות: 5
צפיות: 1406

Re: ברכות דף יז

ברחובותינו. בדפו"י כגון ישו הנוצרי, [והשמיט הצענזור].
וצ"ב איך נרמז דוקא הוא ב'ברחובותינו'.
ונראה דהיינו משום שהעמיד תלמידים וכת בשיטתו משא"כ דואג ואחיתופל וגיחזי.
עי' ביאור הגר"א למשלי שביאר כן ענין הרחובות.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 2:42 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: עטרת ראש
תגובות: 2
צפיות: 656

Re: עטרת ראש

פורסם באיזה עלון כמדומה עלים לתרופה.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 2:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שופטים - פן ימות במלחמה
תגובות: 46
צפיות: 5639

Re: פרשת שופטים - פן ימות במלחמה

בזכרוני כמדומה שמביאים ששאלו את החזו"א את מי עדיף לשלוח למלחמה בחור או נשוי, והשיב שעדיף נשוי שיש לו שם ושארית.
אודה למעמידני על הדיוק בזה.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 2:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמן הכיבוש האיסלאמי בבבל וריבית לגוי
תגובות: 8
צפיות: 1302

Re: זמן הכיבוש האיסלאמי בבבל וריבית לגוי

יש"כ לעונים. כפה"נ שהיה כמאתים שנה קודם רע"ג וחופף לתחילת תקופת הגאונים.

ויל"ע מי שחש לאיסור זה של הגאונים אם נוהג בזמן הזה, וצריך לבדוק האם נוהגים בזה עדיין איסור. וגצ"ע אם מהני לזה התר עסקא.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 2:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: השימוש בקולר בשבת
תגובות: 9
צפיות: 2223

Re: השימוש בקולר בשבת

כדברי הרב היא שיחתי כ"כ בשש"כ, אמנם לענ"ד הקלושה הוא טעות גדולה שהרי הגרשז"א בהתרו למקרר מצרף להתר גם מה שהוא פס"ר דלא ניח"ל [וכידוע מטעם זה התיר הגר"ש זליג מבריסק], אבל במכשיר מים קרים הרי הוא חפץ שיכנסו עוד מים ויתקררו גם הם, וניח"ל גמור הוא ואסור. ומצוה לפר...
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 2:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כה
תגובות: 22
צפיות: 2646

Re: ברכות דף כה

מלשון רש"י לא משמע כן.
ועיקר התי' נלענ"ד לכאו' דאימה מה' שייך גם בערום, ורק בתפילה יש דין של כעומד לפני המלך ואימה ממלך בו"ד הוא לא להיות ערום וה"ה בזה.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 1:45 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: צמת בקצפך שוחחי לתלוי (צינזור בפיוטים)
תגובות: 54
צפיות: 6698

Re: צמת בקצפך שוחחי לתלוי

ר' חיים פלטיאל פרשת כי תבוא (טו) וענו כל העם. בכולהו כת' ואמר וכאן כתיב וענו, ונראה משום דהוי יחוד השם וצריך בקול רם לענות והכי אשכחן בכל דוכתין דאיכא קידוש השם צריך בקול רם לענות ומשום הכי ביום הכיפורים ור"ה רגילין להרים קול בעלינו לשבח אף על גב דאמרינן המגביה קולו בתפילתו הרי זה מגסי הרוח, וכ...
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 1:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!
תגובות: 16
צפיות: 2944

Re: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!

בפי' לספרי הנדפס על שם הראב"ד מדוייק כהמיוחס להגר"א וכבר עמדו ע"ז המהדירים שם.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 1:31 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קושיה בשיטת הגר"א דכל באי עולם נידונין בר"ה ונחתמין ביוה"כ
תגובות: 5
צפיות: 1407

Re: קושיה בשיטת הגר"א דכל באי עולם נידונין בר"ה ונחתמין ביוה

יש עשרה ימים שנותנים לחזור בתשובה כדילפינן מנבל הכרמלי וזה לכל העולם.
לישראל נתן ה' בחסדו עוד שיהא היום האחרון מסוגל לתשובה יום סליחה וכפרה.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסוק ראשון של שמע
תגובות: 13
צפיות: 2448

Re: פסוק ראשון של שמע

פירש"י כאן כמו במקומות הרבה אינו פשט ממש, אלא הפשט כמבואר בגמ' בפסחים נ"ו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד, וכמ"ש הרמב"ם פ"א מיסה"ת ה"ז, ופי' ה' אלוקינו מפורש בשו"ע סי' ה' וביאהגר"א שם.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 1:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כה
תגובות: 22
צפיות: 2646

Re: ברכות דף כה

סכנתון לברי וברש"י. צ"ע מנ"ל חיוב מיתה על כה"ג, ואפשר דדוקא בחתן דבעי שמירה עי' לקמן נ"ד ע"ב ועצ"ע.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 27, 2012 1:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כה
תגובות: 22
צפיות: 2646

Re: ברכות דף כה

אבל לתפלה עד שיכסה את לבו. פרש"י ד"ה אבל בתפילה ולעמוד באימה אבל ק"ש אינו מדבר לפני המלך.
עי' לעיל כ"ב ע"א באימה וביראה ברתת ובזיע, וי"ל.
על ידי אליהוא
ו' אוגוסט 24, 2012 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילים נפוצות שאינן מלשון הקודש
תגובות: 64
צפיות: 8469

Re: מילים נפוצות שאינן מלשון הקודש

פי' מילות הזרות אינו מהרמב"ם אלא מהר"ש ן' תיבון.
על ידי אליהוא
ו' אוגוסט 24, 2012 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמן הכיבוש האיסלאמי בבבל וריבית לגוי
תגובות: 8
צפיות: 1302

זמן הכיבוש האיסלאמי בבבל וריבית לגוי

אין לי פנאי לעיין בספרי היסטוריה, אולי מישהו כאן יודע מתי השתלט האיסלם על בבל? הענין נוגע להבנת תשו' הגאונים שע"צ ד, ב, כ [אוצה"ג החדש ב"מ ע' ב'], מרב עמרם שאוסר אבק ריבית בת"ח, נגד הגמרא. ויתבאר ע"פ תשו' אחרת שאוסר להלוות לישמעאלים כיון שנוהגים בעצמם איסור ריבית. [מענין שאי...
על ידי אליהוא
ו' אוגוסט 24, 2012 1:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זקני ת"ח, האם דעתם מתיישבת???
תגובות: 23
צפיות: 2881

Re: זקני ת"ח, האם דעתם מתיישבת???

עי' הקדמת המאירי לתהילים שהזקנה מתשת כח ההנהגה, ומביא משמואל "הנה אתה זקנת" עי"ש.
אך כמובן שהכל לפי הענין.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 23, 2012 3:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 960
צפיות: 140254

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

מפורש בגמ' במו"ק הנ"ל שציינת בעצמך.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 23, 2012 3:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שופטים - פן ימות במלחמה
תגובות: 46
צפיות: 5639

Re: פרשת שופטים - פן ימות במלחמה

כדברי תכד"ד כ"ה גם ברמב"ן ועוד הרבה ראשונים.

בנוגע לדברי רש"י על פן ימות במלחמה, עי' ברש"י דפו"ר ועוד דפוסים שנמצא אחר פסוק ח' וכנראה מי ש'החזירו למקומו' לא החזיר למקום הנכון.
ועי' בספרי שנמצא רק על בית וכרם ולא על אשה.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 23, 2012 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 960
צפיות: 140254

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

עי' מנ"ח סוף מצוה קע"ג שנסתפק בימי הסגרו, וק"ו.
שו"ר שכבר קדמוני. והיינו טעמא דילפינן מעוזיהו.
ואמנם לגבי מומין בכהנים היינו נמי נגעים טהורים.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 3:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת ברכה בקול כדי שיענו אמן
תגובות: 20
צפיות: 2180

Re: אמירת ברכה בקול כדי שיענו אמן

באגור סי' פ"ט נשאל לגדול הדור מהרר"י מולין לקהילת אשכנז שנוהגים הזקנים בהשכמה בבה"כ לברך ברכת על נטילת ידים בקול רם ואחד הוא המברך וחביריו עונין אמן ואח"כ מברכין האחרים ג"כ פעם אחרת ענ"י בקול רם למה לא יצאו בפעם ראשונה באמן שענו
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 3:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שביבים מתורת הראשונים
תגובות: 61
צפיות: 12251

Re: שביבים מתורת הראשונים

יש"כ להרב ח"ב, על דברי רבותינו הראשונים אשר על הגה מפיהם קדוש הוא לנו. ואוסיף מעט הערות על מה שכבר קדמוני: אות ב' עי' בשיטה ובתוס' הרא"ש שם הביאו פירושים אלו. [אך לא בלשון זו]. תחילת אות ג' מקורו בספר המנהיג הל' שמחות עמ' תשיא. מש"כ באות ה' מהמדרש, לפנינו בבראשית רבה (תיאודור-אלב...
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יד
תגובות: 8
צפיות: 1638

Re: ברכות דף יד

האימרה בשם הגר"א היא שעכ"פ בשבת היה לו לזכור כן.
ומקור הדברים הוא הספר אור הנר (ח"ב מאילנא דחיי) פיעטרקוב תרס"ח, [לפי המאור הגדול], כך שאינו מוסמך.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום עם טעמים
תגובות: 32
צפיות: 4949

Re: תרגום עם טעמים

יש"כ לכל המסייעים.

האם מישהו כתב בענין מה מקור טעמים אלו, והםא אכן נהגו עד האריז"ל לקרוא תרגום בטעמים,
ומה מנהג התימנים בזה?
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצות ביכורים- הפירות הראשונים בדוקא?
תגובות: 7
צפיות: 1071

Re: מצות ביכורים- הפירות הראשונים בדוקא?

אי"ז הכרח כלל וכמו שהבאתי ראיה מפאה.

ומש"כ הרב כרם כ"ה להדיא במשנה תרומות פרק ג משנה ז "ומנין שיקדמו הבכורים לתרומה זה קרוי תרומה וראשית וזה קרוי תרומה וראשית אלא יקדמו בכורים לכל שהן בכורים לכל", עי"ש ברע"ב, אך אין נראה שזה פשטות הלשון אלא דרש וצ"ע.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר יסוד המעלה
תגובות: 72
צפיות: 10639

Re: הספר יסוד המעלה

כמדומה שבקובץ באו"י היה לאחרונה חומר בענין היריבויות הנ"ל, וכנראה הם לא סוברים שזה בכלל הסתר דבר.

עכ"פ בחב"ד מוחים בכל מי שנוטל אומנותם לידו.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדבקה בו - ובו תדבק
תגובות: 19
צפיות: 4288

Re: לדבקה בו - ובו תדבק

לא ידענא מאי קאמר מר יורה דעה. רק לשבר את האוזן אעתיק מדברי בעל ההפלאה בהקדמה לספר המקנה אות י"ב: אמנם כל הקדושין והדביקות הוא על ידי עסק התורה ושעשוע יום ויום ודביקות בתורה הוא ממש דביקות בה' אלהים חיים, והוא מה שאמרו חז"ל ובו תדבקון וכי אפשר לדבק בשכינה אלא הדבק בתלמידי חכמים ובודאי מצוה...
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף י
תגובות: 41
צפיות: 5256

Re: ברכות דף י

שם. דהכי אשכחן באליהו. צ"ע חזקיהו הצדיק היכי יליף מאחאב הרשע, וי"ל דיליף מאליהו דשרי לנביא וממילא אינו מכבוד המלך ועצ"ע.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שם טוב גפן <עליה לאר"י במקום חשש השפעה קלוקלת>
תגובות: 61
צפיות: 9902

Re: פרטים ביוגרפיים חדשים אודות רש"ט גפן

כבר הבאת בעצמך שכן פירש הנצי"ב. וכ"ה פשטות לשון המדרש למעיין שם, וכ"פ מהרז"ו, והרד"ל ודעימיה דאפקוה מפשטא משום דקשיא להו הך מילתא לומר כן, אך כבר ביאר בנצי"ב בטוטו"ד, עי' העמק דבר על במדבר פרק לג פסוק נה "דטבע א"י מפתה לע"ז כמבואר במדרש שה"ש עה&...

עבור לחיפוש מתקדם