החיפוש הניב 2135 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ד' אוגוסט 01, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעל קורא שטעה בקריאת התורה
תגובות: 9
צפיות: 637

Re: בעל קורא שטעה בקריאת התורה

העולה צריך לקרוא בצבור ולכן אם הוא קרא נכון והצבור שמעו את הבעל קורא שקרא בטעות לא יצאו ידי חובת הקריאה שנתקנה בצבור. בכלל, טענת כת"ר שעיקר הקריאה היא ע"י העולה יכולה להיות רק לפי המחבר ולא לפי הרמ"א שמתיר לעלות גם מי שאינו יכול לקרוא כי סומכים על קריאת הש"ץ ויתכן שזה נכון גם לשי...
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 01, 2018 9:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי איסר יהודה אונטרמן
תגובות: 97
צפיות: 12291

Re: רבי איסר יהודה אונטרמן

בפירוש קהתי על ריש מסכת יומא הביא פירוש בשם 'הגרא"י אונטרמן שליט"א', שעדותו של זכריה בן קבוטל שפעמים קריתי לפניו בדניאל, באה לומר שלעיתים הכ"ג לא רק שלא ידע לקרוא, אלא אפילו לא הבין עברית, ולכן קראו לפניו בדניאל ששבעת פרקיו הראשונים הם בארמית. הקהתי מביא בעוד כמה מקומות דברים מהרב או...
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 01, 2018 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 993

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

אין הלכה שצבע כזה טמא וכזה טהור.
כלומר, יש הלכה שחמשה מיני דמים טמאים אך כיום אין לנו הבנה בזה.
מה שלומדים זה להבחין איזה צבע הוא דם ואיזה לא. זה לא הלכה זה מציאות
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 01, 2018 8:54 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שיעורי תורה בט"ו באב
תגובות: 27
צפיות: 1893

Re: שיעורי תורה בט"ו באב

באמת לא מובן התוספת לימוד בלילה בליל טו באב נזכרת בגמרא ובטו בשבט לא מצינו? אולי תיקון העולם בעניני מעשר פירות? זה הטיית הפשט (בב"ב קכא.) . התוספת היא להקפיד שלילותיו מתארכים והרי חייב אדם להיות זהיר בכל לילותיו. ואם כוונתך להוסיף שיעור תורה, אז בכל לילה יוסיף עוד שיעור תורה נוסף כי הלילות מתא...
על ידי כדכד
א' יולי 29, 2018 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 993

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

מה זה קשור?
בזמן חז"ל למדו הלכות
היום לומדים מציאות ולא הלכות
על ידי כדכד
א' יולי 29, 2018 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 993

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

מסברה יש מקום לומר שאין זה לימוד תורה כי לומדים רק מבחינה מעשית להבחין מהו דם ושלא כבימי חז"ל /שידעו להבחין בין דם טהור לטמא ואין זה דומה לד' מינים ושחיטה כי שם הפירוט של הדברים הוא עצמו ההלכה. גם אם כן לא הייתי מתיר ללמוד בת"ב משום היסח 'דעת מהאבלות וברכת התורה כדאי לברך כי הדיון עלול להס...
על ידי כדכד
א' יולי 29, 2018 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 899

Re: כבוד הפת

שאלה נוספת - מצינו חובת זהירות בכבוד הפת יותר משאר האוכלין, ולא הרי כבוד החיטים הקלויות ככבוד הפת האפויה. חשבתי טעם, כי בזעת אפיך תאכל לחם נאמר לאדם הראשון אחרי שבכה 'אני וחמורי נאכל באבוס אחד' א"כ הפת מסמלת את מותר האדם על הבהמה וממאכלו ממאכלה. האם זה נכון? כל מאכל מבושל מסמל את זה כי בהמות ו...
על ידי כדכד
א' יולי 29, 2018 6:02 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שיעורי תורה בט"ו באב
תגובות: 27
צפיות: 1893

Re: שיעורי תורה בט"ו באב

באמת לא מובן
התוספת לימוד בלילה בליל טו באב נזכרת בגמרא ובטו בשבט לא מצינו?
אולי תיקון העולם בעניני מעשר פירות?
על ידי כדכד
א' יולי 29, 2018 5:55 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 2595

Re: עצה לאשכול חדש

אמרת ש'כל' תפילה עוזרת. אמרתי, שזה רק בתנאי שהתפילה ראויה. אבל תפילות שממלמלים אינם מועילים כלום. ומפני כך, אין טעם לפתוח אשכול עם שמות חולים, כי אשכול כזה לא יגרום לאנשים להתפלל כמו שצריך. האם אתה מסכים לזה או לא? רק אצלנו קראו בשבת "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנ...
על ידי כדכד
א' יולי 29, 2018 5:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד' המהרש"ל בנוגע לבני אשכנז
תגובות: 5
צפיות: 352

Re: ד' המהרש"ל בנוגע לבני אשכנז

לא הבנתי וכי לא יכול להיות יהודי ניצול שואה שאביו היה נאצי והא קיי"ל שהולכים אחר האם? גם בנוגע לפרעות שנעשו ביהודי אשכנז אין שום סיבה שלא לומר שאם נולדו ילדים דינם כיהודים כשרים מאחר וקיי"ל גוי הבא על בת ישראל הולד יהודי כשר
על ידי כדכד
ה' יולי 26, 2018 5:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איכה ב' ז' ''קול נתנו בבית ה' כיום מועד''
תגובות: 2
צפיות: 431

Re: איכה ב' ז' ''קול נתנו בבית ה' כיום מועד''

זה די מתבקש מפשט הכתוב שדימה למועד? האם אין מקור מפורש שמדבר על כך?
על ידי כדכד
ג' יולי 24, 2018 6:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 659
צפיות: 50579

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

יסלח לי מר על ה'נקודה השולית' שאליה נתפסתי אך זר ומוזר לי שהגה"צ זצוק"ל נטל לידו עיתון כשבד"כ אינו נקי תכלית הנקיון מלה"ר דברים בטלים ושאר מרעין בישין ותמיה לי האי מילתא ולית תירוצא בהדי. איני ראוי להשיב, אך אולי נזדמן לו עתון נקי (אם יש כזה) או אולי י"ל שלא היה רואה בעתון ...
על ידי כדכד
ג' יולי 24, 2018 5:54 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 2595

Re: עצה לאשכול חדש

ואני לא כן עמדי
סבורני שזה רעיון טוב ומי שיראה שם יוכל להתפלל עליו ובלי להתחייב על כך
הלא אשכול לבקשת עזרה אין התנגדות שייפתח פה ורוב האנשים לא יכולים לעזור באופן מעשי ואם ככה מדוע לא יעזרו לפחות בתפלה
על ידי כדכד
ד' יולי 18, 2018 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא והלכה
תגובות: 6
צפיות: 329

Re: גימטריא והלכה

סתם נזירות ל' יום נלמד מיהיה בגימטריא תלתין הוי
על ידי כדכד
ד' יולי 18, 2018 7:19 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 71
צפיות: 5293

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

שאלתי אתמול איני מבין לא מה פשר ההקפדה לא להתקלח בבית ולא על מה יצא הקצף על אותם המתקלחים במקוה - הן אם יש להם היתר לטבול הרי שיש להם היתר להתרחץ כדי להסיר הלכלוך טרם הטבילה וכל מי שמתקלח במקווה בא אדעתא דהכי ואיזה זלזול באבלות יש כאן? על השאלה הראשונה ענה לי הרב דרומי על השאלה השניה טרם קבלתי תשובה...
על ידי כדכד
ד' יולי 18, 2018 7:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 659
צפיות: 50579

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

רבי יחזקאל לווינשטיין לא הי'' בחיים בעלמא דין בעת כתיבת המכתב המדובר
על ידי כדכד
ד' יולי 18, 2018 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 360

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

מחולת המחנים כתב:יש לעיין בב"ב דף פ"ח ע"ב "צדק משלך ותן לו".

שם זה דין גמור ולא מידת חסידות. עכ"פ לחלק מהראשונים שם אם אני זוכר נכון
על ידי כדכד
ד' יולי 18, 2018 4:41 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הכנת בגדים בשינה
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: הכנת בגדים בשינה

טברייני כתב:א. מהיכי תיתי להתיר בגדי שינה, ומ"ש משאר בגדים, והתירו רק בגדי גוף גופיה גרביים וכדו'.

ב. גם אי נימא דבגדי שינה מותרים בכיבוס, אכתי מה"ת להתיר בגדים רגילים ע"י שישנים בהם.

גם אני מצטרף
על ידי כדכד
ד' יולי 18, 2018 4:31 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הריגה - רציחה
תגובות: 2
צפיות: 930

Re: הריגה - רציחה

בדוגמה ששאל מר איני יודע.
השבת ראיתי מישהו שהעיר על "גאל הדם ירצח את הרוצח" שבפשטות רציחה היא שלא כדין ולמה כאן כתוב לשון זה ותירץ שהכוונה שהורג אותו כדין כגון שיצא מעיר מקלט אך באופן זה לא היה נהרג בב"ד
על ידי כדכד
ד' יולי 18, 2018 12:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 80
צפיות: 3739

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

אין סתירה בין לכתוב דוגרי ובין לא לפגוע באנשים.
האיסור לפגוע באנשים הוא אכן ממצות ואהבת לרעך כמוך וכמו שתרגמו הלל וכמו שכתב הרב יודקרת ושלא כדברי הרב תוכן (גם מה שהוא כתב על השמאל זה לא נכון)
על ידי כדכד
ג' יולי 17, 2018 6:06 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 71
צפיות: 5293

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

איני מבין
לא מה פשר ההקפדה לא להתקלח בבית ולא על מה יצא הקצף על אותם המתקלחים במקוה - הן אם יש להם היתר לטבול הרי שיש להם היתר להתרחץ כדי להסיר הלכלוך טרם הטבילה וכל מי שמתקלח במקווה בא אדעתא דהכי ואיזה זלזול באבלות יש כאן?
על ידי כדכד
ג' יולי 17, 2018 10:30 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דין משקאות חריפים בתשעת הימים
תגובות: 4
צפיות: 287

Re: ויסקי

האיסור נובע מזה שבטלו הנסכים ואיסור הבשר מביטול הקרבנות ולכן אין איסור בשתיית משקאות חריפים אחרים
על ידי כדכד
ג' יולי 17, 2018 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?
תגובות: 5
צפיות: 314

Re: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?

איפה רכאה מר שבקשתי לכמת
בקשתי לברר מה נקרא להרבות בסעודה, אולי רק אחד האופנים שהזכרתי ואולי לא
על ידי כדכד
ב' יולי 16, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?
תגובות: 5
צפיות: 314

Re: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?

בשבת יש יותר ענין להרבות מבר"ח.
אני שואל האם ריבוי הסעודה בר"ח צריך להיות בכל הדברים שהזכרתי או בחלקם
על ידי כדכד
ב' יולי 16, 2018 12:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 659
צפיות: 50579

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

האם יש אפשרות לקבל פירוט על החומרה שהוזכרה לעיל של הגרש"ד זצ"ל לא לאכול פת הבאה בכיסנין.לאיזו שיטה הוא חשש שיש באכילת שיעור ברכה כבר קביעות המחייבת ברכת המזון? לענ"ד יש מחלוקת מה מוגדר פת הבאה בכסנין ומה מוגדר פת ולכן כדי לא להכנס לספק החמיר לא לאכול אף אחד מהסוגים שמא ברכתו המוציא ו...
על ידי כדכד
ב' יולי 16, 2018 11:58 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 22
צפיות: 1144

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

אין שום צד לומר שהאוסרים בל"ט יתירו באופן שבו נשאלה השאלה ואם כבר אז הפוך.
המשנ"ב לא פוסק. איני אומר שאני מסתפק מה הוא פוסק אלא שהוא לא פוסק. "ויש לסמוך להקל" זו לא פסיקה אלא שיש כמה דעות של גברי רברבי שמקילים בענין שאפשר לסמוך עליהם
על ידי כדכד
ב' יולי 16, 2018 10:37 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 22
צפיות: 1144

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

המשנ"ב מביא את המג"א בשם השל"ה להקל בל"ט ואחר כך הוא כותב "ויש מחמירין גם בזה". הוא לא פוסק כשל"ה אך נוטה להקל כדבריו אחרי שהוא מביא את החיי"א ואת הגר"א שמשמע כדבריו שנוקט להקל כשו"ע. מה שאני טוען הוא שהיש מחמירין במשנ"ב והרמ"א אינם סבורים ...
על ידי כדכד
א' יולי 15, 2018 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

[quote="קו ירוק"]הרב שך היה עובר כנגד המתפלל (במעברים), ונימוקו עמו שאין לו זכות לגזול את המעבר. וסברתו היא מסתמא, שגם שכינה כנגדו זה זכות למתפלל ולא מעלה לשכינה. או י"ל שכיון ששכינה כנגדו, הרי משום כבוד שכינה אסור לעבור, אבל כשהוא גוזל המעבר, אין זה כבוד לשכינה שההוא במעשיו גוזל הרבי...
על ידי כדכד
א' יולי 15, 2018 7:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 22
צפיות: 1144

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

המשנ"ב לא פוסק. הוא מביא שתי דעות. הדעה של "יש מחמירים" במשנ"ב סוברת שדין ט"ב שחל בשבת כחל בחול לענין זה. נכון שלענין ל"ט המשנ"ב נוטה להקל אבל לומר שאין דעה כזו?
על ידי כדכד
א' יולי 15, 2018 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

לכאורה מפסיק בינו לבין השכינה ולאו כל כמיניה למחול
על ידי כדכד
א' יולי 15, 2018 10:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דובר שקרים בפיוט לך אנא עורך
תגובות: 2
צפיות: 870

Re: דובר שקרים בפיוט לך אנא עורך

הכוונה לעם ישאל באופן כללי ולאו דווקא לאותו אדם שאומר את הפיוט
על ידי כדכד
א' יולי 15, 2018 10:28 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 22
צפיות: 1144

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

(וכפי שכבר כתבו, אין כאן "היתר" מיוחד אלא שבמקום מצוה לא מחמירים כמו השיטה האוסרת, שבלא"ה אנו סוברים שמעיקר הדין מותר אלא שנוהגים להחמיר.) מה זה "אנו סוברים". זו מחלוקת ראשונים. השו"ע פסק להקל והרמ"א להחמיר. המשנ"ב הביא עוד אחרונים שסבורים שמעיקר הדין כשו&quo...
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 7:16 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: באיזה שעה נשרף בית המקדש
תגובות: 2
צפיות: 177

Re: באיזה שעה נשרף בית המקדש

לענ"ד מחצות כבר מתחיל הזמן של סמוך לשקיעה וכשם שבערב שבת ויו"ט א"א תחנון אפילו במנחה גדולה כי מחצות כבר מתחילה התנוצצות של היום הבא
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 6:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 3191

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

השאלה של כת"ר היתה אם היא מנהג או אם נאסרה לפני שבוע שחל בו?
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 5:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 80
צפיות: 3739

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

הרב תוכן הוא מהרבנים הגדולים ששמם כבר נחשף ולכן יש להתייחס אליו אחרת
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו
תגובות: 3
צפיות: 247

Re: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו

גזרה שוה
נאמר כאן ונאמר להלן זה כאשר נאמרה אותה מלה (או משמעות) בשני ההקשרים
כשהלימוד הוא במה מצינו הסגנון הוא "מה כאן אף שם" כי הלימוד הוא לא ממה שנאמר אלא מעצם המצוה
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דוד המלך - המלך הראשון על כל העם?
תגובות: 3
צפיות: 237

Re: דוד המלך - המלך הראשון על כל העם?

פשוט הוא שבני יהודה פרשו להיות תחת דוד המלך??. בימי שאול?
רק אחר מות שאול קבלו בני יהודה את דוד למלך עליהם ובני ישראל המליכו את איש בשת בן שאול
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 5:22 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 3191

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

עושה חדשות כתב:לא הבנתי מי 'צודק'. התפירה היא מדינא או ממנהגא?

ה"צודק" הוא זה שכתב לפני. התפירה היא מנהגא אבל זה מנהג שנהנו בו מדעייל אב ולכן הדגשתי את המלים האלו.
הרב עזריאל ברגר- עד כמה שאני זוכר נהגו לאסור כל תפירה משום כך על אף שכת"ר צודק ש"למשתי" הוא אריגה ולא תפירה
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 11:58 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 3191

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

צודק
לכאורה מקור הדין בירושלמי נשי דנהיגי דלא למשתי עמרא מדעייל אב מנהגא
על ידי כדכד
ה' יולי 12, 2018 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 1141

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

עזריאל ברגר כתב:
עושה חדשות כתב:עלולה להיות גם שאלה של איסור תחומין.

תחומין הוא האיסור הקל. הבערת המנוע וכו' הוא האיסור הגדול והמרובה...

אפשר לומר שהוא נוסע ללניאדו בנתניה והשלו"ז אצל האדמו"ר ואינו צריך לנסוע כי אם ללכת ברגל

עבור לחיפוש מתקדם