החיפוש הניב 2177 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 4:34 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: כהן שיש לו אייפון, אם יכול לישא כפיו
תגובות: 44
צפיות: 3269

Re: כהן שיש לו אייפון, אם יכול לישא כפיו

אולי בקשו ממנו לכוון על מישהו מסויים בברכה
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 4:32 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15246

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

מעשה שהיה ביום בהיר אחד נעלם מן הישיבה מהשיעור שבו למדתי אחד הבחורים לאחר זמן התברר שהבחור החליט לעזוב את התוהמ"צ רח"ל כעבור שנים (נדמה לי) סיפרה אמו שתחי' לאמי שתחי' (הן היו חברות בלי קשר לזה) שהבחור חזר לשמור תורה והיא (אם הבחור ההוא) הוסיפה: שתדעי שהדרך היא לשמור כל העת על חום ואהב ולא ...
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחרים = נכרים?
תגובות: 8
צפיות: 383

Re: אחרים = נכרים?

עיין בסוף הוריות
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5721

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

תודה שהבהרת שלא הייתי ברור
אני מסכים להבנה הפשוטה בחזו"א שהבטחון לא יביא את התוצאה הרצויה אלא שעל הבוטח לבטוח בקב"ה שיהיה לו את מה שטוב לו
איני סבור שהחזו"א קצף על מעשה שהיה אלא שהוא רוצה לשלול הבנה מוטעית במושג הבטחון
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5721

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

התחבטתי רבות בדברי מרן החזו"א, אשר רבים נופלים ברוחם ממשמעות דבריו כאילו הבטחון אינו כלל קשור לסוף טוב של צערם, אלא אך ורק מעין התחזקות באמונה וקבלת היסורים באהבה. גם אני הק' הבנתי כן ברוב השנים, עד שאאמו''ר שליט''א האיר עיני כי אין הדבר מתקבל על הדעת כלל שהחזו''א בדעת יחיד יחלוק על המקובל אצל...
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5721

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

ואני שמעתי וורט חסידי כי מי ש"בנפילה ניחא ליה דליקני" שהוא רוצה לקנות דווקא ע"י נפילה ויאוש הוא לא קונה כי כדי לקנות צריך להתרומם ולכן בהגבהה קונים
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 10:19 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15246

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

זה הסיפור (של הרב פלתי שבתגובה לפני) שהבאתי לעיל בשם הגראי"ל ויתכן מאד שנתחלף לי ברב אלישיב, על כל פנים זו היתה הטענה שאם מסוכן לשאר הילדים אז להוציא אותם ולהשאיר את ההוא שהתחיל להתקלקל, איברא שבנידון דידן יל"ע מה עם שאר הילדים ומה איתם גם בל הסיפור של האח במסגרת כזו של בית?
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 10:10 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

"הוא" בדבריך הכוונה להפלא"ה? מה שאני שמעתי זה שלא שהוא העלים שמם אלא מדפיסי הספר מחקו את שמו של המגיד ממעזריטש מהספר, לחד מ"ד משום להעלים החסידות ולחד מ"ד משום שלא רצו שהרב שלהם יזכר כתלמיד של "מגיד"... אבל לדבריך איני רואה שום קושיה - אם הוא רצה להעלים את החסידות...
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 10:07 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

קראקובער כתב:נכון הכוונה לבעל ההפלאה.

אאל"ט הכתב יד נמצא היום אז כל הפלפולים אך למותר.

אולי מישהו יכול להעלות
על ידי כדכד
ג' מאי 29, 2018 10:04 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

ואיך לא זזה ידו מתוך ידם בשעה שכל אחד משלשתם זז למקום אחר (לפחות עם רבי נתן אדלר החת"ס זז לבוסקוביץ וההפלא"ה נשאר הרב של פרנקפורט) באותה תקופה שהוא למד מהם, לא זזה ידו מתוך ידם (כאו"א בתקופה שהוא למד אצלו). הוא למד אצל רנ"א לאורך כל תקופת שהותו בפפד"מ (וגם מחוצה לה) אלא שבא...
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 7:17 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

"הוא" בדבריך הכוונה להפלא"ה? מה שאני שמעתי זה שלא שהוא העלים שמם אלא מדפיסי הספר מחקו את שמו של המגיד ממעזריטש מהספר, לחד מ"ד משום להעלים החסידות ולחד מ"ד משום שלא רצו שהרב שלהם יזכר כתלמיד של "מגיד"... אבל לדבריך איני רואה שום קושיה - אם הוא רצה להעלים את החסידות ...
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחרים = נכרים?
תגובות: 8
צפיות: 383

Re: אחרים = נכרים?

יש "אחרים" שהיינו רבי מאיר
יש "אשה רשות אחרים עליה".
כל דבר לפי ענינו.
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 7:03 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

גם אם הוא שמע מההפלא"ה או מהרנ"א רעיונות חסידיים איני סבור שהוא היה "תלמידו בחסידות".
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 6:34 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15246

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

מדוע פורסמה רק הוראתו להשאיר את הילד בבית ולא פורסם מה הוא אמר בקשר לשאר הילדים שלא יסחפו. שמעתי, נדמה לי בשם הגראי"ל זצ"ל, שכששאלוהו אבל זה פקו"נ רוחני עבור שאר הילדים הוא ענה שזה נכון ולכן שיוציאו את שאר הילדים מהבית בסיפור הנדון באשכול זה יש לדון מה קורה עם שאר הילדים גם לולא הסיפו...
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 5:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 288
צפיות: 17331

Re: הרב אורבך ממקור ברוך

תודה רבה ממש
מי היה נכד האמרי בינה? הוא או אביו?
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 5:54 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15246

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

קשה לי להאמין שהגרי"ג לא התיחס לשיקול הזה אם הדבר כה חוזר על עצמו ומן הסתם שאלו אותו מה לעשות עם השיקול הזה
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 5:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 288
צפיות: 17331

הרב אורבך ממקור ברוך

שהיה רב בשנת ה' תש"ד בירושלים.
ידוע למאן דהוא מי היה?
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 5:02 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

ואיך לא זזה ידו מתוך ידם בשעה שכל אחד משלשתם זז למקום אחר (לפחות עם רבי נתן אדלר החת"ס זז לבוסקוביץ וההפלא"ה נשאר הרב של פרנקפורט)
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 4:58 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

משולש כתב:ההפלאה מסתמא היה רבו של החת"ס, אמנם לא מובהק כמו הרנ"א. (הוא מזכיר את שלושת רבותיו חכמי פפד"מ ש"לא זזה ידו מתחת ידם").

מי השלישי?
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 4:57 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15246

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

לא הבנתי הרב פותח האשכול כותב שהוא רוצה תשובה לא לדעת הגרי"ג אלא לדעת החולקים הרב פ"ת והרב ליטוואק פון בודאפעסט עומדים וצווחים שלא שמענו מי שחולק בזה על הגרי"ג רק פלוני כותב מסברה שישפיע על הילדים האחרים אבל בלי מקור אם כן - אם יש רבנים שחולקים על הגרי"ג אז תשאל אותם מה לעשות אם ...
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 4:38 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

סגי נהור כתב לא היה אצלו לקו"א להרב המגיד ( שהיה תלמיד תלמידו ), אבל היה אצלו לקו"א לבעל התניא ואף העתיק מדבריו כאשר כבר הובאו הדברים בעבר ונידונו ונלעסו יותר מפעם אחת. יש להניח שכוונת מר שהחת"ס הי' תלמיד בעל ההפלא"ה שהי' תלמידו של המגיד ממעזריטש אבל החת"ס היה תלמידו של רבי ...
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 4:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 381

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

יש ע"ז סימן שלם בשו"ע (סי' טש באו"ח) אולי מישהו יכול להעלות...
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5721

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

חיימשה כתב:
כדכד כתב:י
תמהני איך אשכול חיזוק במדת הבטחון הפך לאשכול של התכתשויות

על דא ודאי קא בכינא

במקום לבכות אפשר לחזור למטרה המקורית של האשכול ולהתחזק במדת הבטחון
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5721

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יכול להתקיים דיאלוג בינינו שהרי כולנו בני אברהם יצחק ויעקב אלא שמטבעו של דיאלוג כל צד מחדד את הנקודה שלו אלא שיש ליזהר לחדד אותה כך שלא תפגע עמוק מדי.
תמהני איך אשכול חיזוק במדת הבטחון הפך לאשכול של התכתשויות
נתחזק ב"ואהבת לרעך כמוך" כפשוטו
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 10:39 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

בחזרה לשאלה המקורית של הרב פותח האשכול
מהסיפורים של סבי על עיירתו (החסידית) בחו"ל נשמע שאפילו גמרות לא היו בביהכ"נ ובעיקר סידורים וחומשים וקשה להניח שהיו ספרי חסידות אפילו אצל חסידים וכ"ש אצל מתנגדים
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם כלים אינם ב"י - בתערובת ידועה
תגובות: 5
צפיות: 232

Re: סתם כלים אינם ב"י - בתערובת ידועה

נשמט מזכרוני: האי הילכתא ד"סתם כלים אינם בני יומן", האם זה גם באופן שיש במגירה כמה כפיות וידוע שבאחד מהם השתמשו בוודאות ביום זה בבשר רותח וכד', דמ"מ כל כלי בפנ"ע נידון כ'סתם כלים', או שבתערובת בהכרח צריך לדון את כללי ביטול ברוב והליכה אחר הרוב, ודשיל"מ וכו' וכו', כי הרי ידע...
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 10:20 am
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 97
צפיות: 5620

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

בע"ז לאחר שנשברה כבר אין עובדים אוןתה משא"כ באייפון שאם אפשר עוד ליהנות לא עשית מצותו
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 381

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

איה מקור ההיתר לטלטל מוקצה כדרכו במקום הפסד?
על ידי כדכד
ב' מאי 28, 2018 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 10
צפיות: 282

Re: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

דבריך אינם מובנים
עצרת הוא יום שניתנה בו תורה אבל עדיין הזמן גרמא אחרת מדוע לא נאכל היום בגלל שהתורה ניתנה בשבועות?
ההבדל היחיד שהגמרא מביאה בין שבועות לשאר יו"ט הוא שכו"ע מודים דבעינן לכם היינו אף ר"א שאינו מצריך לכם בשאר יו"ט ושאלתי שהרי נפסק כר' יהושע במקומה עומדת
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 7:01 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

אפילו בגיטין הם לא כותבים כך
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 6:27 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: קונטרס פתשגן הכתב להגרח"ק
תגובות: 2
צפיות: 319

Re: קונטרס פתשגן הכתב להגרח"ק

תודה רבה מאד
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 10
צפיות: 282

Re: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

מאי נפק"מ משבועות שהכל מודים בו ליו"ט אחר שרק לר' יהושע בעינן לכם הלא סו"ס הלכה כר' יהושע ואם רעק"א פסק כך ביו"ט רגיל אין סיבה לחלק שבועות מיו"ט אחר
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?
תגובות: 12
צפיות: 431

Re: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?

זה מה שהתכוונתי אבל זה לא בדיוק זה כי מי שעובר על איסור רבית הוא לא בדיוק גזלן וגם מי שעושה עברות שאינם ממוניות פסול לעדות
התכוונתי לומר שהסתמכות על היתרים קלושים בעניני ממונות היא יותר בעייתית מההסתמכות על היתרים קלושים באיסורים אחרים לענין פסול לעדות
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 5:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג בעלזא בנשיאת ס"ת לכיוון הנושא - מה המקור?
תגובות: 15
צפיות: 505

Re: מנהג בעלזא בנשיאת ס"ת לכיוון הנושא - מה המקור?

קראקובער כתב:ניתי סידור ונחזי.
viewtopic.php?t=23655#p237063

נו, אם הרב עתניאל בן קנז מעיד כדברי הכותב שלפני הרי הוא בקיא בזה יותר ממני. דבריי נכתבו על סמך זכרוני מפעמים בודדות שהתפללתי שם
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 5:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 381

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

אוצר החכמה כתב:צריך עיון אם זה נקרא צורך מקומו לפי המציאות בכל מקרה זה לא יעזור רק לכלים שמלאכתם לאיסור. אבל לא מוקצים אחרים.

אם זה טלטול מן הצד אז כן מועיל שזה לצורך מקומו גם במוקצה שאינו כשמל"א כדי להחשיבו לצורך דבר המותר
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 4:49 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4985

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

באיזה בית כנסת יקי אין סידור ספרד? (מי שבאמת מקופח כאן בסיפור זה התכלאל התימני). ודרך אגב, יש בתי כנסיות שהכניסו את סידור היעבץ-וינפלד- ספרד . אבל בפנים יש צילום של הסידור המקורי, (שהוא כמובן אשכנז עם מעט שינויים) וכל שני וחמישי שהתפללתי אצלם הייתי מתפלל מתוכו (לצערי את הוהוא רחום הארוך איני יודע ב...
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 12:54 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: קונטרס פתשגן הכתב להגרח"ק
תגובות: 2
צפיות: 319

קונטרס פתשגן הכתב להגרח"ק

מצאתי קונטרס שמצטט אותו אבל לא ראיתי את הקונטרס של הגרח"ק באוצר. האם נמצא שם?
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג בעלזא בנשיאת ס"ת לכיוון הנושא - מה המקור?
תגובות: 15
צפיות: 505

Re: מנהג בעלזא בנשיאת ס"ת לכיוון הנושא - מה המקור?

אני חושב שדבריך בסוגריים אינם נכונים כי עד כמה שאני זוכר הם מתפללים בנוסח ספרד אבל זה לא גורע מהיתכות של דבריך האחרים
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?
תגובות: 12
צפיות: 431

Re: מכירת חמץ הגרועה ביותר עדיפה על הית"ע המהודר ביותר?

זה יכול להיות משום שהמינוס בבנק מהווה בעיה ממונית ולכן זה יותר חשש פסול לעדות מאשר מי שאינו מחמיר בחשש חמץ
על ידי כדכד
א' מאי 27, 2018 12:05 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 97
צפיות: 5620

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

אם יש מה ליהנות מהשברים אז לא נעשית מצותו
אם כבר אז השאלה אם מותר למחזר את חלקי המתכת והפלסטיק....

עבור לחיפוש מתקדם