החיפוש הניב 2365 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ג' אוקטובר 30, 2018 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 2263

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

איני מבין איך דחה כת"ר את דברי ומה משנה אם הים מאיים במלים או במעשים
הים הולך וסוער עליהם
הם הפילו גורלות ויונה יודע שבשלו הסער הגדול הזה עליהם.
הא ראיה שאחרי הטלתו לים הים כן נרגע
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 30, 2018 11:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אוּר ואש
תגובות: 9
צפיות: 1909

Re: אוּר ואש

כן
המלה אש היא כבר לשון מקראית ונשארה בהלשון גם מימי חז"ל
המלה "אור" היא בלשון משנה ונראה לי שאז התחדשה (בתורה "אור" זה בקעה)
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 30, 2018 11:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אוּר ואש
תגובות: 9
צפיות: 1909

Re: אוּר ואש

כן
המלה אש היא כבר לשון מקראית ונשארה בהלשון גם מימי חז"ל
המלה "אור" היא בלשון משנה ונראה לי שאז התחדשה (בתורה "אור" זה בקעה)
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 30, 2018 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 19
צפיות: 588

Re: צירוף לברכת מעין שלש

הייתי שמח אם יכתבו יותר בהרחבה או למקורות או בסברות. במשנה ברורה שציין אליו הרב מה שנכון נכון מצאתי שאם אכל כחצי זית מדבר שמברכים בנ"ר וכחצי זית מדבר שמברכים מעין שלש יברך בנ"ר כי הם מצטרפים לבנ"ר. לא הבנתי אם הוא מתיחס גם למקרה שאני שאלתי עליו שמדובר בפירות שמברכים עליהם ברכות שונות ...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 30, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: יזרעאל - אינה במנשה?
תגובות: 14
צפיות: 546

Re: יזרעאל - אינה במנשה?

אם הם פשוטים למה ראה הרד"ק צורך לכתוב אותם (לאחת הגירסאות, אבל הגירסא השניה פחות מסתברת) זה פשוט כי זה פשוט, ואם יש לך קושיא בפירוש הרד"ק, מקושיות לא מתים.. ואם תימצי לומר, הרי זוהי ההוכחה שהגירסא שלפנינו השתבשה, תחת לתמוה על הרד"ק. מה הביא אותך לקבוע שהגירסא השניה פחות מסתברת? ואילו...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 30, 2018 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 2263

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

וים בעל בחירה ובקשה הוא? זה לא משנה הענין הוא שהים אים עליהם וכל המלחים ויונה ידעו שזה בגללו, ממילא אם יזרקו אותו לים הם יינצלו והוא אולי לא אך אם לא יזרקו אותו כולם בסכנה - מעתה הרי זה דומה לדיון בגויים שבקשו מישהו מסויים שאם בקשו בלי להגדיר את מי הם רוצים אז אסור למסור להם ואם הגדירו כשבע בן בכרי...
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 19
צפיות: 588

Re: צירוף לברכת מעין שלש

דברי הרב עזריאל ברגר בשני מינים לצאת מהספק זה רק אם הדין המקורי הוא לברך והשאלה באיזה נוסח אבל אם הדין הוא שאינם מצטרפים אז אין לברך כלום.
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 19
צפיות: 588

צירוף לברכת מעין שלש

מפורש בשו"ע שאדם האוכל ענבים ותפוחים יברך ברכת מעין שלש ופוטר את התפוחים - שאלתי היא מה הדין כאשר אכל פחות מכשיעור מהפרות שמשבעת המינים ופחות מכשיעור מהפירות האחרים אך ביחד יש בהם שיעור לברכה אחרונה - האם גם באופן כזה יברך מעין שלש? בדומה לזה שאלה נוספת - אם אכל פחות מכזית מיני דגן ופחות מכזית ...
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 2263

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

לכאורה משנה מפורשת שליהודים מותר כאשר בקשו מהם מישהו מסוים כשבע בן בכרי ורק אם בקשו באופן כללי אסור למסור להם ובמקרה של יונה לכאורה זה נראה כבקשה מיוחדת אליו "כי בשלי הסער הגדול הזה".
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 19
צפיות: 625

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

כתבתי שהבנתי כך מהציטוט ולא מהמשך הדברים עם כי גם בהמשך הדברים איני רואה ראיה לדברי מר
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 11:45 am
פורום: ימות עולם
נושא: העיר ווילפולי- גליציה
תגובות: 4
צפיות: 914

Re: העיר ווילפולי- גליציה

היתה שם שושלת אדמו"רית החל מימי רבי שלמה זלמן מוויליפולי שהיה בן דורו הצעיר של המאור ושמש. אם חומר על השושלת הזו מענין אוכל בס"ד להרחיב אם ירצה מר
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 11:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן
תגובות: 7
צפיות: 488

Re: יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן

אין לי תשובה לשאלה עצמה.
אבל הכותרת צריכה עיון. אביי נתן עיניו בזה שהוריומ של ר"פ מספקים את צרכיו ולכן יכול לשאול שאלות מחודדות ובזה גרם להם למות. אין לכך כל קשר להיותו של אביי יתום
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 2263

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

אני הגבתי על מה שהרב כתב בהודעות לפני. אני מסכים שיונה הנביא הוא יונה הנביא הצדיק וגם בריחתו מאת ה' היתה בגלל צדקותו לפי חז"ל. אולם איני מקבל את ההנחה שעתה כל מה שהוא אומר זה בנבואה ועל פי רצון ה' שהרי בשלב זה הוא בורח מאת ה' והבריחה הזו היא נגד הוראה מפורשת שקבל מה'. לא התכוונתי לומר שבריחה זו...
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 29, 2018 11:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 19
צפיות: 625

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

לגבי הקיא אני חושב שכת"ר מגזים מעט בקשר לצער הנגרם מהקאות בנסיעה למי שאינו בטווח ראיה או שמיעה עם כי אני מסכים בעיקר הענין. לגבי מה שהרב הביא ראיה מהמו"ק לכך שאיסור מלמולי זעה הוא בגלל ריח - לא הבנתי איך הרב ענה לי. מהציטוט של המור וקציעה שהובא בהודעה הקודמת של הרב נראה שהוא חולק על עיקר ד...
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 2263

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

הוא לא שגג בענין אחד. הוא ברח מאת ה' מתוך רצון וכוונה. היו לו סיבות טובות אבל זה לא הופך אותו לשוגג. מי אמר שהוא התכוון שיטילוהו לים והוא ימות. אינני יודע מה היו החשבונות שלו אבל לא פשוט בעיני כלל שבקשתו נבעה מהיותו נביא ולא מרצונו לברוח. אולי הוא חשב שאנשי הספינה אינם אשמים ברצונו לברוח ולכן עדיף ל...
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 2263

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

יונה ברח ומעשה בריחתו לא היה על פי ה'.
מכאן יתכן שגם כשהוא מבקש שיטילוהו אל הים זה לא על פי ה' אלא הוא רוצה להמשיך ולברוח. אם יונה לא היה מתחיל לברוח הייתי מקבל את זה שכל דבריו על פי הנבואה אבל אחרי שהתחיל לברוח - מנין שבקשתו שיטילוהו לים לא נבה מהמשך הרצון לברוח נגד רצון ה'?
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 19
צפיות: 625

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

אם הצלחתי להבין מה שכתוב פה הרי שהמור וקציעה דוחה את האיסור לגעת במלמולי הזעה מפני שאין להם ריח רע והוא חלק על הששו"ע והרמ"א והרשב"א שאסרו אבל אלה שאסרו אסרו מפני מאיסות ולא משום ריח רע
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 5:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הייתה הטענה על שרה שצחקה?
תגובות: 23
צפיות: 1644

Re: מה הייתה הטענה על שרה שצחקה?

יש שני הסברים בענין זה בנעם אלימלך ולענ"ד הם קרובים לפשט
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 2263

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

במקרה הזה הנביא היה בעיצומה של בריחה מאת ה' שזה בודאי לא נאמר לו בנבואה לעשות ולכן יתכן שגם בקשתו להטילו לים נבעה מהבריחה ולא מהנבואה
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין
תגובות: 19
צפיות: 625

Re: נטילת ידים אחר נגיעה במקומות המכוסין

בענין הזעה - לא הבנתי מנין למד כת"ר שרק זעה ריחנית היא גורמת צורך בנט"י ולא כל זעה בכל מקום שהוא?
בפיסקה האחרונה לא הבנתי מה הוא טו"א
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנין אב - מה מצינו
תגובות: 12
צפיות: 508

Re: בנין אב - מה מצינו

בברייתא דר' ישמעאל "מבנין אב מכתוב אחד ומבנין אב מב' כתובים קורא "בנין אב" לשניהם. "מה מצינו" כלול באחד מהם? כדעת איזה מהראשונים זה
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 11:58 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אוּר ואש
תגובות: 9
צפיות: 1909

Re: אוּר ואש

לא נראה לי שיש חילוק
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?
תגובות: 6
צפיות: 315

Re: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?

כל המלאכות שהאשה עושה לבעלה חוץ מכביסה שהיא על גב הנהר היא עושה בתוך הבית. היא טוחנת ואופה ומבשלת אבל בעלה צריך להביא לה את חמרי הגלם. אם היא הולכת לקנות בעצמה זהו חסד שהיא עושה עם בעלה (או שהיא לא סומכת עליו שידע לבחור את הירקות הנכונים). לומר שקניית מזון עבור הבית נכלל ב"טוחנת ואופה ומבשלת&qu...
על ידי כדכד
א' אוקטובר 28, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: יזרעאל - אינה במנשה?
תגובות: 14
צפיות: 546

Re: יזרעאל - אינה במנשה?

אני לא מבין מנין הנחרצות של כת"ר לומר ש"ויהי גבולם יזרעאלה" אין פירושו: "ויהי גבולם ליזרעאל".
על ידי כדכד
ה' אוקטובר 25, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?
תגובות: 6
צפיות: 315

Re: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?

הטענה היא שת"ח הקונה ירקות בשוק או אצל הירקן או בסופר אינו מקיים בזה גמילות חסד עם אשתו אלא מלא את חובתו לעצמו ולבני ביתו לזון ולפרנס ולכלכל אותם. לכן לא שייך לדון מצד המצוה של חסד אם ניכרת או לא אלא זו פעולה שמצינו שכל אדם חייב בה ולא דווקא כמצוה ולא שמענו בזה פטור של זקן ואינה לפי כבודו. לגבי...
על ידי כדכד
ה' אוקטובר 25, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: יזרעאל - אינה במנשה?
תגובות: 14
צפיות: 546

Re: יזרעאל - אינה במנשה?

לומר כמו שכתב מר לעיל ש"יזרעאל" לאפוקי "יזרעאלה" הם תמוהים שהרי הה' בסוף מלה במקום ל' בתחילה וממילא לא שייך לכתוב "יזרעאלה"
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 24, 2018 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?
תגובות: 6
צפיות: 315

Re: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?

הת"ח נמנע מאכילת ירקות?
כל הקניה הזו היא חסד עם אשתו בלבד? הוא לא דואג לעצמו גם?
מה עם הבאת הילדים? הם רק של אשתו? לא שלו? אין איזה מחויבות של אדם כלפי הילדים שלו לדאוג למה שהם צריכים?
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 24, 2018 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יזרעאל - אינה במנשה?
תגובות: 14
צפיות: 546

Re: יזרעאל - אינה במנשה?

אם הם פשוטים למה ראה הרד"ק צורך לכתוב אותם (לאחת הגירסאות, אבל הגירסא השניה פחות מסתברת)
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 24, 2018 1:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משעת הנחתו של הלולב - תענית ב' ג' ד'
תגובות: 0
צפיות: 309

משעת הנחתו של הלולב - תענית ב' ג' ד'

מהר"ב רנשבורג בהגהותיו לתענית ב: ברש"י דן אם משעת הנחתו זה היום השביעי שבו מניחים הלולב או היום השמיני.
בתוך דבריו הוא כותב שמהגמרא בדף ד' ע"א משמע שזה היום השמיני. לא מצאתי איך למד משם ואודה למי שיאיר עיני
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 24, 2018 1:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ט, ב - שתי שאלות על דברי ר' יהושוע
תגובות: 6
צפיות: 1219

Re: ברכות ט, ב - שתי שאלות על דברי ר' יהושוע

לענ"ד נראה בפשטות שהשיעורים של התורה, ביחוד אלו שהזכיר מר הם סיבה ולא סימן. למשל כשהתורה דברה על שיעור מקוה מים שכל גופו בבת אחת עולה בהן - יעלה על הדעת שהכוונה של התורה היא לנפח מסויים של ליטרים מים שבמקרה זה השיעור שכל גופו של הטובל עולה בהן? ו7דאי שהתורה התכוונה לשיעור מים שהאדם יוכל לטבול ב...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 24, 2018 12:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: והנה שלשה אנשים - ברש"י
תגובות: 4
צפיות: 284

Re: והנה שלשה אנשים - ברש"י

בקשר לפרשת השבוע רש"י לא התכוון לגלות או להסתיר רש"י רצה שנבין מה ענינם של שלשת המלאכים וכיצד זה שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות ובכ"ז שלשה מלאכים ביצעו ארבע פעולות. לכן תחילה הוא כותב מה היו השליחויות של ג' המלאכים ואחר כך הוא מסביר שמלאך אחד נשלח הן לרפא את אברהם והן להציל את לוט וכ...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 23, 2018 4:56 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה
תגובות: 5
צפיות: 595

Re: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה

אם היה ברור לא הייתי כותב כמדומני.
הנחתי כך מתוך מה שזכרתי אבל איני מכיר מקור לכך
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 23, 2018 11:16 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נראה - בסגול - בקמץ
תגובות: 6
צפיות: 999

Re: נראה - בסגול - בקמץ

צדקת ממני אחר העיון במכלול באמת רואים שהרד"ק סבר שיכול להיות בקמץ לנקבה וכן המור וקציעה מביא את זה גם. אמנם יתכן שאת ראיותיהם אפשר לדחות אבל כמובן שא"א להתעלם מדעתם שלשיטתם אפשר לומר כך. לגבי המור וקציעה הוא באמת דן בנהיה ונהיה אבל במשנ"ב או בבה"ל או בשעה"צ דן בשיטה זו ומוסי...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 23, 2018 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקנאת הטלית - הפסק?
תגובות: 6
צפיות: 306

Re: הקנאת הטלית - הפסק?

אם אדם ישב בסוכה ויד גשם והיה לו גג נפתח והוא פתח אותו ואחרי שוך הגשם הוריד את הגג ונפסק שאין זה תולמ"ה - האם צריך לברך שוב לישב בסוכה (כאשר ההפסקה לא היתה ארוכה)? דומני שזה יכול להיות דומה לשאלה הזו.
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 22, 2018 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 49
צפיות: 1229

Re: נטילת ידים לפני תפילה

עיינתי שוב בתשובות הרשב"א ח"א סי' קצ"א ובאמת משמע כדבריך שיש ענין ברחחיצת או בניקוי ידים לפני כל תפלה כי הוא מסביר שם למה בשחרית תיקנו כלי ואם משום ק"ש ותפלה די בנקיון בצרורות או ברחיצה ואינו מזכיר דווקא ידיו מלוכלכות. אולם יתכן שהוא מדבר שם דוקא על מי שקם משנתו שידיו מלוכלכות.
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 22, 2018 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?
תגובות: 1
צפיות: 179

Re: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

ר"ע היה בן גרים ואביו היה גר או בן גרים
אביו לא היה אדם גדול.
במסכת שמחות משמיעים לנו עניני שמחות ולכן יש ענין במעשה זה שם משא"כ בתלמודים לא היה ענין לספר עליו
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 22, 2018 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 49
צפיות: 1229

Re: נטילת ידים לפני תפילה

באמת לא זכרתי נכון ולא מצאתי את הברכה ברמב"ם. נכון שהרמב"ם כותב לשון רחיצה ולא לשון נטילה אבל הרמב"ם כותב שצריך לטהר ידיו לפני התפלה ולא הזכיר כלל אם ידיו מלוכלכות או לא ואילו הרשב"א לא הזכיר בשום מקום שצריך לרחוץ או לטהר ידיו לפני תפלה אלא שאם הם מלוכלכות יש לרחצם לשם אמירת כל ...
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 22, 2018 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 49
צפיות: 1229

Re: נטילת ידים לפני תפילה

באמת לא זכרתי נכון ולא מצאתי את הברכה ברמב"ם. נכון שהרמב"ם כותב לשון רחיצה ולא לשון נטילה אבל הרמב"ם כותב שצריך לטהר ידיו לפני התפלה ולא הזכיר כלל אם ידיו מלוכלכות או לא ואילו הרשב"א לא הזכיר בשום מקום שצריך לרחוץ או לטהר ידיו לפני תפלה אלא שאם הם מלוכלכות יש לרחצם לשם אמירת כל ד...
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 22, 2018 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 49
צפיות: 1229

Re: נטילת ידים לפני תפילה

ןלא הפכתי את הרמב"ם לשיטה שלישית. ברור שהרכמב"ם כתב בלי קשר לרשב"א ולרא"ש. הוא היה לפניהם. הרמב"ם סבר שצריך ליטול ידים לפני כל תפלה ובברכה. הרשב"א והרא"ש כתבו שאין צורך ליטול ידים לפני כל תפלה, לא בברכה ולא שלא בברכה. בהלכה, דהיינו בשולחן ערוך נפסק כמו הרמב"ם ...

עבור לחיפוש מתקדם