מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3088 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ה' יולי 20, 2017 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 2352

Re: עריכה תורנית בחול המועד

עי' בברכות (ה:) רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו', ולא חייש ללא תנחשו. וכהנה רבות. ומ"מ פשיטא דאין למדים הלכה מפי מעשה... עד כמה שזכור לי לא רב הונא היה זה שהפסיק לעשות משהו בגלל שתקיפו ליה אלא נרבנן באו להוכיחו ומסירים שהם נתלו בכך שתקיפו ליה וכו' מאי נפק"מ מי עורר את מי, למעשה ה...
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 2352

Re: עריכה תורנית בחול המועד

שערי חכמה כתב:עי' בברכות (ה:) רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו', ולא חייש ללא תנחשו. וכהנה רבות.
ומ"מ פשיטא דאין למדים הלכה מפי מעשה...

עד כמה שזכור לי לא רב הונא היה זה שהפסיק לעשות משהו בגלל שתקיפו ליה אלא נרבנן באו להוכיחו ומסבירים שהם נתלו בכך שתקיפו ליה וכו'
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 7:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 2352

Re: עריכה תורנית בחול המועד

לא תנחשו ולא תעוננו
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התחיל מנחה בתנאי ונזכר שהיום ראש חודש
תגובות: 54
צפיות: 3260

Re: התחיל מנחה בתנאי ונזכר שהיום ראש חודש

יש חילוק בין היכא שיש ספק אמיתי לכו"ע על היום כהתם, ומכיון שא"א בע"א כך תקנו חכמים להזכיר בר"ה אליבא דר"ד, לבין יום שהוא ברור וידוע, ורק לאדם זה המתפלל יש ספק האם הוא נמצא בזמנו של יום זה, דבזה ל"מ שתועיל הזכרה בספק (גם בלי ענין חשש משקר). מה הם ראשי התבות "ל"...
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 5695

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

כי נהר זורם וזה לא
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 34
צפיות: 3243

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

יל"ד בגוונא הנ"ל בעוד אנפי דיש עצה פשוטה להפטר משביעית בשדהו ע"י ש ימכור סביבות השדה לאחר או לחש"ו או לנכרי ו הם אינם מחויבים להפקיר וא"כ א"א להגיע לשדהו וישארו הפירות לו וצ"ע עיל"ע דלוה שרוצה שישמט חובו ולא יועיל הפרוזבול יפקיר כל הקרקעות שיש לו בפני ג' ובזה...
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 4:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 3416

Re: שם הויה במחשב

אולי כוונתו גם לשאר השמות ומעשה שהיה כך היה או שהוא מצוי יותר
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 4:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המלה נשיא במנחילי הארץ
תגובות: 17
צפיות: 1479

המלה נשיא במנחילי הארץ

כשהתורה כותבת את שמות מנחילי הארץ היא כותבת: ,ואלה... לנחול את הארץ"ומתחילה בשבטים יהודה שמעון ובנימין ובשלשתם אין המלה "נשיא". מהנשיא הרביעי ואילך חוזרת המלה "נשיא" בכל שבט. מדוע?
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 4:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין
תגובות: 2
צפיות: 456

מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין

יש פירוט כללי של כמה אנשים וכל סוג של בהמה שלקחו ממדין. אחר כך התורה מצווה לחצות את זה לשני חלקים ולתת תרומה מכל חלק. מתואר גם המחצה מכל צד וגם הסך של אחד מחמש מאות שנתנו תרמה לה' מהחלק של יוצאי הצבא. לשם מה הפרוט הארוך הזה?
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 4:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת מטות
תגובות: 10
צפיות: 1172

Re: כמה שאלות בפרשת מטות

ובחללו יצועי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 12:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

נזכרתי בדבר תורה בשמו
מדוע רגילים לומר "לעשות ברכה, ולא "לברך" או "לומר ברכה"? משום שע"י אמירת הברכה משפיעים שפע ברכה עד שנעשית ברכה
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 11:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זי"ע - יו"ד כ"ה תמוז
תגובות: 15
צפיות: 1517

Re: היה פה אשכול על שורשי משפחת ר' מאירל' מאפטא בעל 'אור לשמיים'?

יביי כתב:י
מצאצאי צאצאיו אדמו"רי וויאליפולי [פרנקל]
י

איך? כוונתי: איך היחוס של אדמו"רי ווילאפולי לבעל אור לשמים?
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 10:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

האדמו"ר זצ"ל לא הבין איך אפשר לבזבז את הזמן בפטפוטים וכדומה
אצלו כל רגע היה מנוצל והוא חי כאילו כך זה אצל כולם. באחת האזכרות שנערכו לאחר פטירתו שמעתי בחור צעיר אחד שאמר שזה מה שהוא זוכר מהרבי זצ"ל. גם בנו שליט"א כתב את זה בהקדמה לספרו
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 5695

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

זה לא חידוש.
סברה פשוטה שכל מה שאין סיבה לאסור אותו אז אינו אסור ומרחץ שאין בו הבלא נפיש אינו מרחץ שדברו עליו חז"ל
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 10:29 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כֵּהֶה או כֵּהָה
תגובות: 9
צפיות: 995

Re: כֵּהֶה או כֵּהָה

התשובה לשאלה מה זה כהה איני יודע אולם במראות נגעים כידוע הצבע הטמא הוא לבן ולכן אם מראית הנגע היא כבר אינה לבנה היא כהה יותר גם במשמעות של ימינו
על ידי כדכד
ד' יולי 19, 2017 10:24 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עריכה תורנית בתשעה באב
תגובות: 15
צפיות: 1461

Re: עריכה תורנית בתשעה באב

1. אני מבין מדבריך שחשש תלמוד תורה אין בכך כלל. 2. למי כוונת בשלוש הנקודות? בעריכה לשונית אין לכאורה ת"ת. . עד כאן השאלה היתה על עריכה תורנית ולא לשונית. גם בעריכה לשונית יכולה להיות בעיה של ת"ת כמו שכתב המשנ"ב בהלכות ק"ש שאין לחשוב בבית הכסא אודות דקדוקי לשון כי יבוא להרהר בפסו...
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 7:37 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עריכה תורנית בתשעה באב
תגובות: 15
צפיות: 1461

Re: עריכה תורנית בתשעה באב

פשוט שאסור כי מסיח דעתו מן האבלות גם אם בכללים של מלאכה או לימוד תורהזה לא נכנס (לא הבנתי למה)
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 7:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

היה נוהג גם לנסוע לערים ולישובים שונים לחזקם ביהדות ובחסידות
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 6:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

היה ידוע גם בענותנותו היתירה. גם בהשתתפותו בלו"נ עם חסידיו בשמחות ובחילופם. אני זוכר שאמר לי לפני נישואיי שהתקיימו בירושלים שהוא מאד מכיר לי טובה שהחתונה בירושלים כי היה נוסע לכל מקום בארץ בשביל להשתתף ועתה שהחתונה בירושלים חסכתי לו את הנסיעה.... עם זאת, נזהר תמיד בהשתתפותו בשמחות לבל לקחת כיבו...
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 6:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

נכון והיה לו גם יחוס חסידי (לא בן אחר בן) לרבים מגדולי החסידות: להרבי רבי אלימלך, להמגיד הקדוש מקאזניץ, לרבי נפתלי מראפשיץ, לרבי מרדכי דוד מדאמבראווע (הרבי זצ"ל נקרא ע"ש זקנו רמ"ד טיטלבוים שנקרא ע"ש זקנו רמ"ד מדאמבראווע), לרבי מאיר מפרימישלאן, לרבי מאיר הלוי מאפטא בעל אור לש...
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 5:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום המילה "שנה"
תגובות: 2
צפיות: 464

Re: תרגום המילה "שנה"

בדקתי במדוייקים בפינחס כי מבחינתי שם היה השינוי,. אם כת"ר אומר שהיה עליי לבדוק בנשא אז בעז"ה אבדוק.
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 73
צפיות: 6410

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

אני לא יודע אם זה בכל הגירסאות אבל בגירסה שאני משתמש אם אקיש שם של ספר אקבל את כל הספרים שבאותו שם וממילא אין לי בעיה לבחור את הספר הנחשק
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 5:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

היה לי את הזכיה הגדולה לנסוע במשך כמה וכמה שנים לשבת מירון - אשר הנהיג וערך במקהלות עם רב - לפני יום י"א תמוז היא"צ של זקנו הק' בעל העטרת צבי מזידיטשויב זיע"א. איי, כמה מתיקות והנאה רוחנית היתה בשבת זו לכל המשתתפים. כמה תענוג עילאי לאכול עמו בצוותא חדא את סעודות השבת, כשבין מנה למנה ...
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 73
צפיות: 6410

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

אחר בקשת המחילה מכת,ר כולם ובפרט מהרב איש ספר שיזם את הרעיון. אני איני מבין בכלל בשביל מה צריך את זה. אני גם משתמש הרבה בדרך אמונה וכשאני מקיש את המלים "דרך אמונה" אני פותח את ספרו של הגרח"ק כי הוא נמצא בין הרשימות ואני יודע שאותו אני מחפש (הוא גם לא דומה במבנה לשאר הספרים "דרך א...
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 5:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

בהיותו כהן מיוחס פדה הרבה בכורות ואף הרה"צ ר' אהרן מרדכי מבעלז שליט"א פדה אצלו את בנו ר' שלום
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 4:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

גם בדברי התורה שאמר על שולחנו הטהור (והקפיד תמיד לומר כמה דברי תורה) היתה ניכרת גדולתו בתורה ואהבת התורה שלו. הוא היה מתחיל מלצטט פסוקים מהפרשה ולהקשות קושיה בפשט הפסוקים (או בדברי המדרש או רש"י על הפרשה) והיה דן בקושיה ומביא מהלכים בשם ספרי הדרוש או החסידות (ופעמים רבות היה מביא מספרי אבותיו ה...
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 4:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום המילה "שנה"
תגובות: 2
צפיות: 464

תרגום המילה "שנה"

עד השבת (ולא עד בכלל) ידעתי שהתרגום הוא "שתא" וכן מתורגם בפרשת נשא בקרבנות הנשיאים "כבשים בני שנה חמשה" - בני שתא.
אולם במוספים של פרשת פנחס מתוגם "שבעה כבשים בני שנה" - "בני שנא".
בדקתי גם בתרגומים מדוייקים.
מדוע השנוי הזה?
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 4:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

היה מראשי המערכת והיה בקיא נפלא באבן העזר. אומרים בשם גדולי ירושלים שבכל ירושלים לא היה בקיא כמוהו באבן העזר
על ידי כדכד
ג' יולי 18, 2017 12:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4126

האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל

האדמו"ר זצ"ל היה מהדר מאד גם באמירת דברי תורה על שולחנו הטהור בחיוניות מפליאה וגם בקרוב יהודים ואהבת ישראל. עם היות שמנהגו הק' היה לומר את דברי התורה באידיש - כשהזדמנו לשולחנו בחורים שלא ידעו אידיש ובקשוהו לחזור לפניהם בעברית על דברי התורה היה נענה להם ולאחר עריכת השולחן היה נכנס לחדר וחוז...
על ידי כדכד
ב' יולי 17, 2017 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ר' טרפון לא חשש לקלל את בניו
תגובות: 6
צפיות: 752

Re: מדוע ר' טרפון לא חשש לקלל את בניו

לענ"ד הוא כן חשש אבל החליט שצריך את מסירות הנפש הזו בשביל שיבינו כמה חשובה ההלכה הזו
על ידי כדכד
ב' יולי 17, 2017 7:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה
תגובות: 32
צפיות: 3141

Re: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה

תענית ד. "האי צורבא מרבנו דרתח אורייתא הוא דמרתחא ליה" הם לא חמים אחד על השני בגלל רקע קודם אלא בגלל הענין כשלעצמו
על ידי כדכד
ב' יולי 17, 2017 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כדי שיעשו במעשה שבת
תגובות: 5
צפיות: 514

Re: שיעור כדי שיעשו במעשה שבת

אבל אם הוא נהנה 5 שעות אחרי צאת שבת הוא נהנה מחילול שבת שהרי למלאכה של ה5 שעות הראשונות לא היתה כל תועלת לולא ה חילול שבת ב5 השניות
על ידי כדכד
ב' יולי 17, 2017 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כדי שיעשו במעשה שבת
תגובות: 5
צפיות: 514

Re: שיעור כדי שיעשו במעשה שבת

אם המלאכה צריכה להיות רצופה הרי שאם לא יחכה את כל זמן המלאכה כולל מה שנעשה בערב שבת אז הוא נהנה מחילול שבת והמטרה של לחכות כדי שייעשו הוא כדי שלא ייהנה מחילול שבת
על ידי כדכד
ב' יולי 17, 2017 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כדי שיעשו במעשה שבת
תגובות: 5
צפיות: 514

Re: שיעור כדי שיעשו במעשה שבת

מסברה, תלוי אם הבשול צריך להיות רצוף אם אפשר לבשל חמש שעות, לעצור הכל ואחרי 24 שעות יצטרך רק 5 שעות כדי לסיים את הבישול והבישול לא יופרע מההפסקה - נמצא שהבישול של שבת היה רק 5 שעות ומספיק במוצ"ש לחכות 5 שעות, אך אם הבישול כן יופרע מההפסקה ואחרי הפסקה של 24 שעות אחרי 5 שעות בישול צריך יותר מ5 שע...
על ידי כדכד
ב' יולי 17, 2017 11:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 3006

Re: מעצבן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

יתכן שיש הבדל. אם תראה אדם עם סכין נוטף דם אתה נאמן לטעון שהוא הרוצח אבל כדי להענישו צריך גדרי עדות ולא מספיקה נאמנות ואילו במקום שהתורה נתנה נאמנות למישהו יתכן שאם יש לי מסברה פירכה על הנאמנות הזו באותו מקרה אולי אין לומר ה"נאמנות" זה ברזל (למרות שאליבא דאמת נראים לי דברי הרב יושב סתר לענ...
על ידי כדכד
א' יולי 16, 2017 5:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזימין
תגובות: 15
צפיות: 1925

Re: האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזימין

תועפות רא"ם הוא של נכדו רבי אהרן מנחם ולא של בנו רבי שלמה יהושע דוד (אולי כוונתך שבני בנים כבנים)
על ידי כדכד
א' יולי 16, 2017 5:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו
תגובות: 19
צפיות: 1849

Re: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו

לענ"ד השאלה לא מתחילה מסיבה אחרת. אשה יכולה להתקדש לכל אדם כדי שיהיה "למיתהב טן דו". כאשר אדם פלוני מקדש אותה הרי שהפסידה את האפשרות להנשא לאנשים אחרים וא"כ אין לה שום הנאה מאדם זה דווקא שהרי תוכל להנשא לאחר אם לא יקדשנה זה. מה שהגמרא אומרת "טב למיתב" זה לאחר שכבר קידשה...
על ידי כדכד
א' יולי 16, 2017 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 3006

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

ואולי האבא נתן לו כסף?
להגיד שהשתנו נאמנויות מזמן חז"ל לימינו זה לא כל כך לענין
על ידי כדכד
ה' יולי 13, 2017 6:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 123
צפיות: 15449

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

לרב הרצוג זצ"ל היו שני בנים. אחד מהם היה תלמיד חכם ולא היה חרדי ונפטר בגיל צעיר. איני יודע אם השאיר צאצאים ומה ענינם.

עבור לחיפוש מתקדם