החיפוש הניב 2626 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ד' אפריל 19, 2017 5:41 pm
פורום: פסח
נושא: אמירת סדר הקרבת העומר
תגובות: 4
צפיות: 608

Re: אמירת סדר הקרבת העומר

בסידור יעב"ץ מובא סדר קצירת העומר ללילה וסדר הקרבת הומר ביום (הסדר של היום נדפס גם במחזור רבא),
על ידי כדכד
ד' אפריל 19, 2017 5:40 pm
פורום: פסח
נושא: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור
תגובות: 125
צפיות: 7355

Re: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור

מרנא ורבנא הגרש"ז אויערבאך זי"ע כמעט כל שנותיו (עכ"פ מאז שנישא) נהג לאכול מצות מכונה אף בליל הסדר למצת מצווה, וכסברא שכתבו כאן מקודם, שעדיף לסמוך על סברות להקל בעניין ה'לשמה' שבכל מקרה אינו מעכב בדיעבד, מאשר להקל בחששות של חמץ גמור שהיו לדעתו מצויים באפיית מצות יד (העיקרון הוא שמכונה...
על ידי כדכד
ד' אפריל 19, 2017 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות רבי שמואל הלוי על הרשב"א
תגובות: 7
צפיות: 411

Re: הגהות רבי שמואל הלוי על הרשב"א

מופיע בכל המהדורות של חי' הרשב"א?
על ידי כדכד
ב' אפריל 10, 2017 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת ע"י קטן
תגובות: 8
צפיות: 655

סיום מסכת ע"י קטן

האם קטן שסיים מסכת או סדר משניות יכול לעשות סעודת מצוה שתפטור בכורות גדולים מתענית בככורות?
על ידי כדכד
ו' אפריל 07, 2017 7:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וחדלת מעזוב לו - תרגום הכתוב
תגובות: 4
צפיות: 530

Re: וחדלת מעזוב לו - תרגום הכתוב

בפרשת צו שמתוגם כמה פעמים "הנפש אשר תאכל" "אנשא די תיכול" זו גם אותה טעות וצ"ל "די ייכול?
על ידי כדכד
ה' אפריל 06, 2017 7:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה מקור הדין של הגעלת כלים?
תגובות: 3
צפיות: 634

Re: מה מקור הדין של הגעלת כלים?

גם נטל"פ אסור לכתחילה וכלי שהשתמשו בו אחרי שהיה בו דבר שאינו הבן יומו הכלי צריך הגעלה לפני שימוש נוסף למרות שהמאכל מותר
על ידי כדכד
ד' אפריל 05, 2017 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

לרב אפשר
תודה על דברי המשנ"ב
אך הוא מכריע למעשה לענין ברכה לא לברך על כתיבה בלי הוצאה בפה ועדיין החילוק בין כתיבה להרהור קיים לפי שיטת השו"ע ושפיר יש לומר שהמצוה מתקימת בכתיבה ולא בהרהור גם לפי המשנ"ב אלא שחש לקושית האחרונים משום חומרא דברכה
על ידי כדכד
ד' אפריל 05, 2017 7:05 am
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

ג. לענין החלוקה - סימן ר"ג עוסק באילו פרות האדמה מברכים בפה"א ואלו נחשבים לפה"ע או שאינם נחשבים וסי' ר"ה עוסק באופן האכילה של הירקות עליו מברכים בפה"א. הסעיף הראשון בסי' ר"ג הוא: "על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה". הסעיף הראשון בסי' ר"ה הוא: "על הי...
על ידי כדכד
ג' אפריל 04, 2017 7:05 am
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

יאיר1 כתב:תודה.
ממש תנא דמסייע.
אגב אמר גם את הטענה שתפו"א מבושל בעיה מצד שאינו צריך נטילה?
ירק בחז"ל זה כרגיל ירקות עלים.

נראה לי שאמר שתפו"א משביע וירק הכרפס צ"ל מעורר תאבון אך איני זוכר ולא דברתי עם אחי על כך עכשו
על ידי כדכד
ג' אפריל 04, 2017 7:04 am
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

אגב, עינתי אתמול באו"ח הלכות ברכות והחלוקה בין סימן ר"ב לר"ה היא ממש לא חלוקה בין מלפפון וכרוב ומהו לדידך החילוק בין סי' ר"ג (ולא ר"ב) סעיף א' לסי' ר"ה סעיף א'? א. תודה על ההערה שזה ר"ג ולא ר"ב ב. אני חושב שהתכו נתי לכתוב "לא ממש" ולא "ממש לא&q...
על ידי כדכד
ג' אפריל 04, 2017 6:59 am
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

בן ראובן כתב:
כדכד כתב:ברור שכוונת רש"י אינה כדברי.


לא רק שאינה כדבריך אלא נוגדת את דבריך.

כוונת רש"י נוגדת גם את דברי ר' יהודה שחילק את הדשאים למינים ורש"י אומר שאין חילוק מינים בדשאים
על ידי כדכד
ד' מרץ 29, 2017 9:38 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

בן ראובן כתב:
כדכד כתב:אין דשא לשון עשב.


העתקת לשון רש"י וגילית בו פנים שלא כהלכה.

נכון. השתמשתי בלשון רש"י כמליצה למה שכתבתי אח"כ. נדמה לי שזה די מקובל. ברור שכוונת רש"י אינה כדברי. זה היה ברור לי גם לפני זה.
אם שגיתי אמחק
על ידי כדכד
ד' מרץ 29, 2017 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

[quote="אפשר"][quote="כדכד"][quote="מאיר נפתלי"]ה שישית, כן משמע מהא דאסור להרהר בד"ת במבואות המטונפות, עי' ברכות כד ע"א ושבת קנ ע"א, וכן עי' בב"י לקמן סי' קב דהאיסור הוא גם בהרהור גרידא. זה גם יש לדחות דהאיסור הוא משום כבוד התורה וכבוד דברים שבקדושה...
על ידי כדכד
ד' מרץ 29, 2017 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

לגבי הראיה מסת"ם - לא התכוונתי להביא ראיה שכן עשו או שכך צריך לעשות בשעת כתיבה, אלא מסתם הבאתי לפי מה שזכור לי שיש הלכה מפורשת בהלכות סת"ם שצריך לקרוא את המלים קודם כתיבתם (_גם קורא להגיה אומר תיבות התורה אלא שומרן כדרך כתיבתן ולא כקריאתן). אמנם, נדמה לי שמטרת הלכה זו שלא יטעה ולכן אם בקי...
על ידי כדכד
ד' מרץ 29, 2017 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

פשיטא שמתקיים מצות ת"ת ע"י הרהור, ומקרא צווח "והגית", ופשיטא שגם לדעת השו"ע שאין מברכים על הרהור אינו רק משום שלעניין ברכ"ת בעי שיהיה ניכר כמש"כ שם הגר"א על ק"ש, ופשיטא שעל הרהור יכול לעשות סיום ויומא טבא לרבנן אם שמח בכך, וא"צ כלל ראיות לכך. והגמ' ...
על ידי כדכד
ד' מרץ 29, 2017 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

האם אפשר לעשות סיום מסכת (בנוגע למשל לקדיש בעשרה, או לאכילת בשר בתשעת הימים, וכן סתם לענין אמירת נוסח הסיום, ובנוגע לאמת האם הוי סיום) כשלומדים את המסכת בהרהור, כוונתי כשלא הוציא כל מילה מפיו, או דילמא רק כאשר הוציא כל מילה מהמסכת בפיו? (אבקש את הכותבים הנכבדים לציין אסמכתאות לדבריהם מספרים שאפשר ל...
על ידי כדכד
ד' מרץ 29, 2017 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

ראיתך השניה אינה נכונה שכן הנגדון שם הוא הלכות ברכות ולכן כתב לענין ברכה ראיתך השלישית יש לדחות שרבותינו שכתבו ספריהם הוציאו המלים בפה תוך כדי הכתיב וכמו שיש הלכה כזו בהלכות סת"ם. דחיתך לראיה מברוריה אינה נכונה כיוון שברוריה הוכיחה משם שזה מה שמגדיר מצות ת"ת. ראיתך הרביעית גם אינה נכונה כ...
על ידי כדכד
ד' מרץ 29, 2017 9:43 am
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

גם לא מובן לי מי שכתב שמלפפון אינו ירק - מדוע? וכי לדעתך לרבי יהודה יש לברך על מלפפון "בורא מיני דשאים"? פשוט שלא. דשא זה עשב. אלא רבי יהודה דיבר רק על חסה כרוב וכדו'. אין דשא לשון עשב. מה שפשוט לך לא פשוט לי. חוץ מזה "לדעתך" אינו במקום. לא הבעתי דעה רק שאלתי. אגב, עינתי אתמול ב...
על ידי כדכד
ג' מרץ 28, 2017 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דם נפסל בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים - מישהו בענין?
תגובות: 4
צפיות: 511

Re: דם נפסל בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים - מישהו בענין?

ג"א לא בסוגיה.
אבל אולי אפשר לומר שבזה תלויה המחלוקת לגבי זמן מנחה אם עד השקיעה או צה"כ.
נדמה לי שהגר"א נבנצל בהערותיו למשנ"ב מביא את הדין שדם נפסל בשקיעת החמה כמקור לכך שזמן מנחה הוא עד השקיעה
על ידי כדכד
ג' מרץ 28, 2017 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

האם אפשר לעשות סיום מסכת (בנוגע למשל לקדיש בעשרה, או לאכילת בשר בתשעת הימים, וכן סתם לענין אמירת נוסח הסיום, ובנוגע לאמת האם הוי סיום) כשלומדים את המסכת בהרהור, כוונתי כשלא הוציא כל מילה מפיו, או דילמא רק כאשר הוציא כל מילה מהמסכת בפיו? (אבקש את הכותבים הנכבדים לציין אסמכתאות לדבריהם מספרים שאפשר ל...
על ידי כדכד
ג' מרץ 28, 2017 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם על אדם שנרצח
תגובות: 21
צפיות: 1749

Re: קריאת שם על אדם שנרצח

פלגינן כתב:בדומה לזה, ראו כאן שאלה כח:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=482

אפשר לחלק בין אדם שעבר יסורים לבין אדם שנהרג
על ידי כדכד
ג' מרץ 28, 2017 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה מקור הדין של הגעלת כלים?
תגובות: 3
צפיות: 634

Re: מה מקור הדין של הגעלת כלים?

נחלקו ראשונים אם חוזר ונעור בפסח
על ידי כדכד
ג' מרץ 28, 2017 11:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 26
צפיות: 1718

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

האם אפשר לעשות סיום מסכת (בנוגע למשל לקדיש בעשרה, או לאכילת בשר בתשעת הימים, וכן סתם לענין אמירת נוסח הסיום, ובנוגע לאמת האם הוי סיום) כשלומדים את המסכת בהרהור, כוונתי כשלא הוציא כל מילה מפיו, או דילמא רק כאשר הוציא כל מילה מהמסכת בפיו? (אבקש את הכותבים הנכבדים לציין אסמכתאות לדבריהם מספרים שאפשר ל...
על ידי כדכד
ג' מרץ 28, 2017 11:50 am
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

גם לא מובן לי מי שכתב שמלפפון אינו ירק - מדוע? רק בלשון עברית מודרנית מכונים פירות הארץ בשם "ירקות". בלה"ק יש הבחנה ברורה ביניהם (ונתבארה ברכתם בסימנים שונים בשו"ע). זה מוכח גם מהמשנה בפרק כיצד מברכין "ועל הירקות הוא אומר"..ץ שרבי יהודה מחלק בברכה בין ירקות לפירות הארץ...
על ידי כדכד
ב' מרץ 27, 2017 5:38 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

מעניין לאמת השמועה ולברר מדוע כתוב בס' הליכות שלמה. כזכור לי אין שם טעם. אם אני זוכר נכון אחי שמע לפני כמה שנים דרשה מהג"ר עזריאל אוירבך וגם הוא הסיק שעדיף מלפפון לכרפס. כמדומה שהטעם הוא מהטעמים שהתבארו לעיל, שצריך חי ולא מבושל ודווקא דבר שרגילות לאכלו חי כדי לברך בורא פרי האדמה ודבר שמעורר הת...
על ידי כדכד
ב' מרץ 27, 2017 5:34 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: כרפס דווקא חי [ומהו כרפס]

הגרשז"א בסוף ימיו אכל מלפפון. בשו"ת 'קנין התורה' (ח"ד סי' נ"ג) כתב להדיא שניתן לקחת מלפפון לצורך כרפס. זכור לי שיש איזה מעשה על הרי"ד מבעלז זצ"ל שגוי אחד הביא לו מלפפון לצורך כרפס, ואינני זוכר מה היה בדיוק. בסיפורי חסידים (זוין) מובא מעשה על גזר, ושהאדמו"ר ציווה ל...
על ידי כדכד
ב' מרץ 27, 2017 10:41 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הבקשות שאחרי הקדיש
תגובות: 9
צפיות: 850

Re: הבקשות שאחרי הקדיש

איני מבני עדות המזרח, אולם מהצורה שהעירו לו בני משפחתו (שהיו יודעי ספר) היה נראה שאין לו על מי לסמוך... אשריו של בני משפחתו, מה שחשובה היא ההלכה, והיא שיש מקילין בזה. ההלכה, לפי אותם פוסקים, היא שיש לענות. ההלכה, לפי רוב הפוסקים, היא שאין לענות. כנראה שבני המשפחהה שהיו יודעי ספר לא הכירו את הדעה שי...
על ידי כדכד
ב' מרץ 27, 2017 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הקריבהו נא לפחתך"
תגובות: 15
צפיות: 1068

Re: "הקריבהו נא לפחתך"

הקריבהו נא לפחתך הוא לכתחילה אבל בדיעבד לא מעכב א. עיין שו"ת כתב סופר או"ח סימן פח שכותב שזה כן מעכב. ב. גם הברכי יוסף בסי' ערב (או"ח) לגבי קדוש על יין מגולה לא פשיטא ליה להכשיר בדיעבד. ג. הפסקי תשובות שם מביא מקורות שונים בנושא (רוב אלה שהבאתי הם משם)ומכריע מעיקר הדין להקל אך להעדיף...
על ידי כדכד
ב' מרץ 27, 2017 10:12 am
פורום: פסח
נושא: חומרות שונות בפסח
תגובות: 61
צפיות: 4268

Re: חומרות שונות בפסח

במשנת 'איזהו מקומן', בדיני הפסח אומרת המשנה: הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא למנוייו ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא צלי. ולכאורה הלשון קשה, שהיה צריך לכתוב הפסח נאכל בלילה, למנוייו, עד חצות, צלי. ולא בלשון ש'אינו נאכל אלא...'? למה באמת לא נשנית בקיצור? כי החידוש במשנה זו הוא בכך שאינ...
על ידי כדכד
א' מרץ 26, 2017 6:31 pm
פורום: פסח
נושא: מים שלנו דוקא?או כל מים קרים?
תגובות: 13
צפיות: 1168

Re: מים שלנו דוקא?או כל מים קרים?

בבקבוקי מים ישנה בעיה שאפשר שעמדו בשמש עם המשאית והוחמו. ובלכתחילה ודאי שאין להשתמש בהן אף לאחר שהצטננו. [אא"כ בדחק] לענ"ד חשש רחוק כי בד"כ הבקבוקים מגיעים למשאית כבר סגורים ונדמה לי שהסגירה מונעת את השפעת החום. אפשרק גם לקנות בקבוקים שכבר עמדו זמן רב בחנות או לחלופין להעמיד אותם זמן...
על ידי כדכד
א' מרץ 26, 2017 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם על אדם שנרצח
תגובות: 21
צפיות: 1749

Re: קריאת שם על אדם שנרצח

לסבא (ז"ל) של אשתי היה אח שנהרג במלחמת השחרור ואח אחר של הסבא קרא לבנו ע"ש האח הזה. הבן הזה נהרג באותו גיל שבו נהרג דודו שאת שמו הוא נשא (לאחין יש צאצאים ונדמה לי שלדוד אין). מאז מקפידים במשפחה לא להשתמש בשם הזה....
על ידי כדכד
א' מרץ 26, 2017 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעשות ניתוח ועי"ז לא יהא ביכולתו לאכול הכזית מצה?
תגובות: 14
צפיות: 899

Re: האם מותר לעשות ניתוח ועי"ז לא יהא ביכולתו לאכול הכזית מצה?

אי הכי אין הנדון דומה לראיה כי שם טעם המתירים הוא שצריך לעשות את המצוה המוטלת עליו כעת אף שייגרר מזה צורך לדחיית שבת מפני פקו"נ וטעם האוסרים הוא שצריך להתחשב בתוצאות העתידיות וכאן המצןה שתידחה איהנה לפניו אך הדבר הדוחה אותה אינו מצוה כ"א רשות גם יציאה לשיירה אינה בהכרח לדבר מצוה (ולמיטב ז...
על ידי כדכד
א' מרץ 26, 2017 11:11 am
פורום: פסח
נושא: מים שלנו דוקא?או כל מים קרים?
תגובות: 13
צפיות: 1168

Re: מים שלנו דוקא?או כל מים קרים?

השתתפתי כמה פעמים באפיית מצות בהשגחת מורה הוראה שפסק שאפשר להשתמש בבקבוקי מים שניקנו במכלת עם הכשר לפסח לאפיית המצות אך העדיף לכתחילה שיהיו מים שלנו שנשאבו. בחלק מהמקרים שפכנו בקבוקי מים לתוך המים שנשאבו (קמא קמא בטיל) ובחלק מהמקרים השתמשנו מלכתחילה רק במים מבקבוקים. הבנתי מאותו רב שמבחינת הידור הכ...
על ידי כדכד
א' מרץ 26, 2017 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הקריבהו נא לפחתך"
תגובות: 15
צפיות: 1068

Re: "הקריבהו נא לפחתך"

אני חשבתי שהשואל שאל למה יש להעדיף את הטוב ע"פ הגרוע הרי הקב"ה מתייחס לפנימיות. אבל למה הדבר הזה גרם לקין לפי הסברך דווקא להעדיף את הגרוע? או שכוונתך שהביא גרוע כי לא היה לו נפ"מ וזה מה שהזדמן? ה"הסברך" אינו מדוייק שהרי המסביר הוא הגרש"ז ברוידא זצ"ל ולא אליו הפנית...
על ידי כדכד
א' מרץ 26, 2017 10:57 am
פורום: פסח
נושא: מנהג תענית בכורים בערב פסח – פשר דבר
תגובות: 29
צפיות: 3052

Re: מנהג תענית בכורים בערב פסח – פשר דבר

בשם מהרצ"ה מזידיטשוב - הגירסא במסכת סופרים: הבכורים מתענגין בספר פאר יצחק - תולדות מהרצ"ה מזידיטשוב – (פרק כה אות ד) הביא ששמע משמו של בנו הצדיק רמ"מ זצ"ל, שהרה"ק הנ"ל היה בכור ולא הקפיד מעולם על תענית זה, ואמר שעיקר תענית זו הוא ממסכת סופרים (פרק כא, ונזדקר שם טעות שב...
על ידי כדכד
א' מרץ 26, 2017 10:52 am
פורום: פסח
נושא: מים שלנו דוקא?או כל מים קרים?
תגובות: 13
צפיות: 1168

Re: מים שלנו דוקא?או כל מים קרים?

השתתפתי כמה פעמים באפיית מצות בהשגחת מורה הוראה שפסק שאפשר להשתמש בבקבוקי מים שניקנו במכלת עם הכשר לפסח לאפיית המצות אך העדיף לכתחילה שיהיו מים שלנו שנשאבו. בחלק מהמקרים שפכנו בקבוקי מים לתוך המים שנשאבו (קמא קמא בטיל) ובחלק מהמקרים השתמשנו מלכתחילה רק במים מבקבוקים. הבנתי מאותו רב שמבחינת הידור הכש...
על ידי כדכד
ה' מרץ 23, 2017 11:45 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הבקשות שאחרי הקדיש
תגובות: 9
צפיות: 850

Re: הבקשות שאחרי הקדיש

זכור לי כי יש פוסקים הסוברים שיש לענות על סוף הקדיש אפילו בפסוקי דזמרה, ועכ"פ מזכירים את זה בתור סברא, ומזה הונח אצלי בפשיטות שבמקום שאינו פסוד"ז בודאי שיש לענות אמנים אלו כמו תחילת הקדיש. אך יתכן וטעיתי בזה ויש לברר ולעיין [אגב, פעם בקידוש ראיתי יהודי פשוט מעדות המזרח שעונה 'ברוך הוא ובר...
על ידי כדכד
ה' מרץ 23, 2017 11:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נביאים כתובים
תגובות: 6
צפיות: 804

Re: נביאים כתובים

ההערה לגבי דניאל שלא היה נביא מפורשת בגמרא שם ורש"י מפרש שלא מצינו שנשתלח בנבואה לישראל.
לפי זה נראה שהנביאים קבלו נבואה על מנת למסרה לישראל ונבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ואילו כותבי הכתובים לא קבלו את הנבואה על מנת למסרה בפה
על ידי כדכד
ה' מרץ 23, 2017 11:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמי' בדברי אגרא דכלה דפרשתן, ובאוה"ח פ' ויקהל
תגובות: 12
צפיות: 1366

Re: תמי' בדברי אגרא דכלה דפרשתן, ובאוה"ח פ' ויקהל

מצאתי בכתבי בענין זה כחלק מדברים הנ"ל, ואצטט לשון רש"י מכות (יב,א ד"ה ורצח, שכבר נזכר) וז"ל: איכא לפרושי לשון ציווי כמו ועשה בצלאל ואהליאב. אבל יקשה לפי"ז לשון התרגום שתרגם 'ועבד' ולא ותעבד בל' ציווי, ועי' מהרי"ל דיסקין. אם בלשון עתיד צריך לתרגם "ויעביד" ולא ...
על ידי כדכד
ה' מרץ 23, 2017 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הקריבהו נא לפחתך"
תגובות: 15
צפיות: 1068

Re: "הקריבהו נא לפחתך"

עי' בספר "שם דרך" להגרש"ז ברוידא זצ"ל על הרמב"ן עה"ת בפ' בראשית על הנושא "ואביתה תהילה מהומי רגש". ובקיצור אכתוב התוכן, שקין חשב אכן כמש"כ כיון והיה בקי בסוד הקרבן כמש"כ הרמב"ן, ולכן הביא דווקא מהגרועים שבפרותיו,אבל הקב"ה דווקא חפץ ברגש הפ...

עבור לחיפוש מתקדם