החיפוש הניב 1826 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ב' מרץ 12, 2018 10:14 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

לקגבי יריחו וירושחלים אני חושב שכת"ר סבור לומר שמוק"ח מימות יהושע היינו שנכבשו מימות יהושע וזה ודאי לא נכון ולא כתוב בשום מקום. השאלה אם מימות יהושע הן היו מוקפות ולא אם היו כבושות.
לגבי מח' התנאים בערלה ונט"ר - אני סבור שיש מחלוקת כזו ועז"ה אעיין עוד בענין ואמצא את המקורות לכך
על ידי כדכד
ב' מרץ 12, 2018 10:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)
תגובות: 12
צפיות: 476

Re: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)

כיוון שזו טעות שהגיוני לטעות בה\ גם השמטת י' וגם הדמיון במקרא לל' עבר איני סבור שיש משקל רב לכמות הנוסחאות המתרגמות יותר מאשר להגיון הפשוט
על ידי כדכד
ב' מרץ 12, 2018 10:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום "יהיו תמים על ראשו" - תרגום
תגובות: 2
צפיות: 51

Re: תרגום "יהיו תמים על ראשו" - תרגום

אכן כמובן כת"ר צודק מה שראיתי הוא "הוו מכוונין, בלי ן' שכנראה השתרבבה לזכרוני מהגירסה "יהון".
בכל אופן שאלתי מלכתחילה היתה על פ' ויקהל. בפ' תרומה ברור שיד לתרגם בל' עתיד
על ידי כדכד
א' מרץ 11, 2018 5:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

כת"ר כתב ככה אחרים כתבו אחרת
מה שרציתי לומר /הוא שמירושלים אין ראיה לשם
לגבי הרישא לא התכוונתי לזה אלא למחלוקת בין הברייתא שאני הבאתי לבין התוספתא שכת\,ר הביא
על ידי כדכד
א' מרץ 11, 2018 5:24 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

הרישא זו כנראה מחלוקת תנאים
הסיפא איני מבין דבריך כלל - ירושלים היתה מוקפת חומה בימי יהושע ומה שלא כבשוה אין מזה עניננו כלל ואילו יריחו לא היתה מוקפת חומה כיון שכבר כבשוה בימי יהושע אלא א"כ נאמר שימי יהושע הכוונה ללפני הפלת החומה
על ידי כדכד
א' מרץ 11, 2018 4:54 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

טעיתי בתאריכים. זה פסוק מפורש ביהושע שבי' ניסן עלו מן הירדן. (ממחרת הפסח היה בגלל הפסוק ויאכלו מעברו הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי. ואילו חומת יריחו נפלה אחרי כן בכ"ח ניסן). ייש"כ להרב ברכה משולשת על ההפניות. לעצם הענין, נראה לי דברי פשוטים גם מסברא ללא הוכחות. אבל הוכחתי שבגמ' ערכין לב: אית...
על ידי כדכד
א' מרץ 11, 2018 4:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)
תגובות: 12
צפיות: 476

Re: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)

בהערות הרב מאזוז על התרגום כתב באריכות לדחות התרגום "ועבד" והביא שאין לדחות פי' הפשט של רש"י ראב"ע ועוד מפני פירוש האוה"ח הקדוש שאינו אלא בדרך דרש וכפי שהעירו קודם באשכול זה הטענה שבספרים המדוייקים הישנים מתורגם "ועבד" אינה נראית לי לסתור הפשט. וכי בספרים ישנים לא ...
על ידי כדכד
א' מרץ 11, 2018 10:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום החמרים <דהב דכי/דדהב דכי>
תגובות: 1
צפיות: 49

תרגום החמרים <דהב דכי/דדהב דכי>

בכלים שנעשו מזהב טהור, למשל, יש מתרגמיפם "דהב דכי" ויש "דדהב דכי" מה הנכון?
נדמה לי שקראתי תרגומים שונים למלים שונות אבל לא ראיתי עקביות באף אחד (מאלו שראיתי)
על ידי כדכד
א' מרץ 11, 2018 9:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום "יהיו תמים על ראשו" - תרגום
תגובות: 2
צפיות: 51

תרגום "יהיו תמים על ראשו" - תרגום

ראיתי שיש מתרגמים "יהון מכוונין" לשון עתיד כמו משמעות הפסוק אך יש מתרגמים "הוון מכוונין" לשון הווה והוא לכאורה יותר נכון כי "יהיו כאן משמעותו הווה תמידי כמו "ככה יעשה איוב". ראיתי גם מתרגמים "הוו" שזה אולי לשון עבר.
מה הנכון?
על ידי כדכד
א' מרץ 11, 2018 9:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)
תגובות: 12
צפיות: 476

Re: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)

זכרתי שיש נידון על תרגום הפסוק הזה שברוב החומשים לא נדפס כתרגום המדוייק ורציתי לעורר על כך אלא שכיוון שלא עיינתי בפנים היה נראה לי הכל הפוך.
לכאורה הצדק עם המתקנים ש"ויעביד" הוא הפשט ואילו את התרגום "ועבד" הוא יותר ע"ד הדרש
על ידי כדכד
ו' מרץ 09, 2018 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)
תגובות: 12
צפיות: 476

Re: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)

טעיתי לגמרי. דבריי נכתבו בלי עיון במקורות. כנראה שהיתי צריך לכתוב הפוך ותודה לכל המתקנים.
על ידי כדכד
ה' מרץ 08, 2018 6:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

[quote="סגי נהור מה נאמר ומה נדבר? כשרואים כוחך בדברי תורה, מבינים מדוע אתה מעסיק את עצמך בעיקר בעניני "השקפה"...[/quote] אנ מוחה על כבוד התורה של הרב קו ירוק אשר על אף שבהרבה מקרים וגם בהלכה זו אני חולק עליו ואני מסכים עם הרב סגי נהור שהוא חידש כאן חיגדושים מפליגים מדי - אך הוא ת&quo...
על ידי כדכד
ה' מרץ 08, 2018 6:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)
תגובות: 12
צפיות: 476

Re: "ועשה בצלאל ואהליאב" (שמות לו, א)

כיון שיש אריכות מרובה באשכולות המקושרים אכתוב בקיצור שע"פ הפשט מסתבר שיש לתרגם "ועבד" לשון עבר כיוון שפשט הכתובים הוא שהתורה מתארת את מה שעשו ולאר נותנת להם הוראות כטאאן מה לעשות.
אמנם, יש שפירשו בזה בדרך דרש אך הנראה שיש לתרגם ע"פ פשט
על ידי כדכד
ה' מרץ 08, 2018 6:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

הדרשה של "אשר לוא חומה" היא לגבי אם היתה חומה בזמן יהושע ונפלה. ברור שאם בימות יהושע לא היתה חומה אלא רק קודם אין זה שהיתה לה קודם לכן. החומה ביריחו לא נפלה אחרי שנכנסו לארץ אלא תוך כדי שנכנסו לארץ עם ישראל נכנס לארץ בט"ו ניסן. חומת יריחו נפלה בכ"ח ניסן. לא שונה כיבוש ונפילת חומ...
על ידי כדכד
ה' מרץ 08, 2018 4:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה פליטת ש"ז מקלקלת את הז"נ?
תגובות: 2
צפיות: 180

Re: למה פליטת ש"ז מקלקלת את הז"נ?

כי הפליטה מטמאת והנקיים צריכים להיות נקיים מטומאהזו
על ידי כדכד
ד' מרץ 07, 2018 6:12 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

יריחו בודאי נחשבת כמוקפת חומה מימי יהושע שהרי היא נפלה אחרי שנכנסו לארץ. ונקטי' הלכתא כהרמב"ם בהלכ' מגילה דדרשא ד'אשר לוא חומה' אע"פ שהיה לו קודם לכן - ככו"ע אתיא (ולא כמ"ד ערכין לב: שדרשא זו אתיא רק אליבא דמ"ד קדו' ראשונה קד' לעתיד לבא). [ומענין לענין, כיבוש יהושע מסתמא נח...
על ידי כדכד
ד' מרץ 07, 2018 5:43 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: סופה של זרש?
תגובות: 61
צפיות: 5692

Re: סופה של זרש?

ז נשים יפיפיות לא כוללות את זרש לאף מ"ד
על ידי כדכד
ד' מרץ 07, 2018 4:35 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ויקיפדיה חרדית
תגובות: 92
צפיות: 7665

Re: ויקיפדיה חרדית

יש חסרון מסוים בעובדה שאתה מצטט את הכותב ולא מזכיר שזה ציטוט שהוא הביא ציטוט מכתבה בהארץ...
על ידי כדכד
ג' מרץ 06, 2018 6:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה ילדות מחפשות לכלות?
תגובות: 7
צפיות: 552

Re: למה ילדות מחפשות לכלות?

תוכן כתב:מה הלימוד בעבודת ה' שאנו צריכים ללמוד מזה שכמעט כל הילדות בנות 2-5 לערך מתחפשות לכלות. אם ההתחפשות לכלות היא דחף כל כך בסיסי, למה הן מפסיקות בערך מגיל שש-שבע?

שלא יקחו אותן ברצינות
על ידי כדכד
ג' מרץ 06, 2018 4:53 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: סופה של זרש?
תגובות: 61
צפיות: 5692

Re: סופה של זרש?

ירקרוקת זה מדרש ודעה אחת בחז"ל.
:"נושאת חן בעיני כל ראיה " כתוב במגילה.
זרש לכאורה לא התה בכלל ה
על ידי כדכד
ג' מרץ 06, 2018 4:50 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 568

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

אולי צריך לשאול אחרת:
האם מותר לשלוח מנות חלביות כאשר יש סיכוי שיכשלו לאכלם אחר בשר
על ידי כדכד
ג' מרץ 06, 2018 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 331

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

פורסם בבית התלמוד, אך איני יודע שמא כאן הוא המקום היותר מתאים רכב שהזיק לרכב חונה שחנה כחוק, הנהג חיפש את הנהג, ומשלא מצאו השאיר על הרכב פתק עם כל הפרטים. ה... או שהרי זה נזק בשוגג שאין חיוב לשלמו עד שלא יתבע הניזק? .... לא מובנת לי הנחת היסוד הזו? מי אמר שנזק בשוגג אין חייבים לשלם ללא תביעה? לככאו...
על ידי כדכד
ג' מרץ 06, 2018 4:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה
תגובות: 40
צפיות: 2315

Re: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה

נכון שכך כתוב
בפועל לא ראיתי נוהגים כך
על ידי כדכד
ג' מרץ 06, 2018 12:32 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: סופה של זרש?
תגובות: 61
צפיות: 5692

Re: סופה של זרש?

הובא פירוש זה בתוך המאמר דלעיל. [אגב, שמעתי הוכחה פשוטה לכך שזרש כבר מתה, מזה שבמגילה נאמר במפורש "זרש", ואם היתה בחיים הרי היו כותבים בקיצור "ז." כמנהג גוברין יהודאין בנשים החיות אתנו לאויש"ט. ודו"ק] אסתר הרי היתה בחיים בעת כתיבת המגילה שנאמר "ותכתוב אסתר המלכה&q...
על ידי כדכד
ג' מרץ 06, 2018 12:31 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: סופה של זרש?
תגובות: 61
צפיות: 5692

Re: סופה של זרש?

רבי יעיש קריספין בפירושו 'פרח שושנה' מפרש את הפסוק (אסתר ח, א): "בַּיּוֹם הַהוּא, נָתַן הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ לְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה אֶת-בֵּית הָמָן..." בדרך דרוש עפ"י המובא בגמ' שאין ביתו אלא אשתו. לפ"ז, לדעתו, זרש ניתנה לאסתר כשפחה. שמעתי מהמרא דאתרא דפה להוסיף ע"ז ש&q...
על ידי כדכד
א' מרץ 04, 2018 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נתן נתניהו (מילקובסקי)
תגובות: 5
צפיות: 279

Re: נתן נתניהו (מילקובסקי)

האם היה קשור לאדמו"ר מאמשינוב שליט"א?
על ידי כדכד
א' מרץ 04, 2018 4:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מו"ח של הש"ך
תגובות: 9
צפיות: 376

Re: מו"ח של הש"ך

אולי יש לפתור אחרת את ראשי התבות מ"ח?
על ידי כדכד
א' מרץ 04, 2018 11:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מנחם מענדל ראוויצקי בעל "מצמיח ישועות"
תגובות: 5
צפיות: 252

Re: רבי מנחם מענדל ראוויצקי בעל "מצמיח ישועות"

לפי הכיתוב על המצבה של בנו יום הזכרון הוא היום (יז אדר) ולא כמו שכתוב בכיתוב על חיד בתמונה י"ג אדר.
האם יש מי שיודע לעשות סדר בשמות. האם נקרא יוסף בנימין או בנימין יוסף? (כי יש בזה הבדל בין מהדורות המצמיח ישועות כמו שכתבתי לעיל)
על ידי כדכד
א' מרץ 04, 2018 10:52 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 819

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

ראיתי שלש תשובות בזה חד אמר שברור שבי"ד כי החומה כבר נפלה בימי יהושע חד אמר שברור שט"ו שהרי ביהושע מבואר שהיתה לה חומה וח":א שספק על פי מה אזלינן ולכן בשניהם אולי תלוי במקורות מנין ילפינן שמוק"ח מימות יהושע כי מפרזי פרזי משמע שאזלינן בתר ימי יהושע לפני הכבוש ואולי ממקורות אחרים מ...
על ידי כדכד
ד' פברואר 28, 2018 11:04 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: איך לחנך ילד למידות טובות
תגובות: 13
צפיות: 434

Re: איך לחנך ילד למידות טובות

עולה מן הארץ כתב:בת כמה היא, תשע? לא נורא.
אני מכיר אנשים קצת יותר גדולים שמתנהגים ככה.
שיהיה לך הרבה נחת.

בדיוק בשביל זה הוא שואל את זה כשהיא בת תשע כדי שהיא תהיה גדולה יותר היא לא תתנהג כך
על ידי כדכד
ג' פברואר 27, 2018 6:51 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1006

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

אני מתכוון שאם בכל הסידורים והספרים שהכרתי עד היום כתבו כמלה אחת אז זוהי גירסא דידן גם אם ברויאר כותב אחרת
על ידי כדכד
ג' פברואר 27, 2018 6:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 6
צפיות: 215

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

אם הנשים אשכנזיות תברך אחת מהן לשמוע מגילה ואם הן ספרדיות תברך א' מהן על מקרא מגילה
על ידי כדכד
ג' פברואר 27, 2018 5:15 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשכרות בפורים
תגובות: 19
צפיות: 1270

Re: עצות לשכרות בפורים

אני מעלה את עאשכול שוב לקראת פורים הבעל"ט
העצות שכתבתי כבתחילה הן לא עצות איך לא להשתכר ואינן מונעות את השכרות.
הן עשויות למנוע תופעות לואי של השכרות כגון בחילות
כדי להשתכר צריך לשתות מינון מספיק של אלכוהול וזה משתנה מאדם לאדם אבל הפריסה של השתיה על ממספר שעות 6אינה פוגעת בהשפעת האלכוהול
על ידי כדכד
ג' פברואר 27, 2018 5:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1006

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

בעל קורא כתב:
כדכד כתב:הללויה לגירסא דידן היא מלה אחת עם מפיק וזה כולל שם ושבח בבת אחת וכנראה יש חולקים על הרשב"ם הזה וה"ה הכא במרחביה

לא נכון, לגירסא דידן הללו יה שתי מילים.
הללו יה.jpg

כתבתי לגירסא דידן
הא לדידן הא לדידכו
על ידי כדכד
ג' פברואר 27, 2018 10:09 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1006

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

אכן
עינתי בגמרא ומצאתי שטעות היתה בידי והללויה לא בהכרח פרושו שם ושבח בבת אחת
מכאן נפלה ראייתי מזה
על ידי כדכד
ב' פברואר 26, 2018 5:54 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 85
צפיות: 3297

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

פראות זה לכתוב אותו דבר שוב ושוב בין אם הוא קשור ובין אם לא גם לאחר שמבקשים יפה וגם מזהירים.
פראות זה גם להוכיח בשער את הנהלת הפורום בקשר להחלטותיהם במקום לנסות לברר איתם אישית

עבור לחיפוש מתקדם