מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3558 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ב' דצמבר 02, 2019 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית מלאכה בזמן התפילה
תגובות: 4
צפיות: 119

Re: עשיית מלאכה בזמן התפילה

איפה כתבו הפוסקים לחלוץ תפלין בחוה"מ בזמן חזרת הש"ץ? לי זכור שכתבו שבחוהמ"פ חולצים אחר הלל ובסוכות לפני משום נטילת לולב אך לא בזמן החזרה אלא אחריה.
משנת האומנין קורין לגמרי לא הבנתי מה ענינה לכאן
על ידי כדכד
ב' דצמבר 02, 2019 4:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 282

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

לענ"ד אין מה לדמות
גם אם הטעם שמילה שלא בזמנה אינה דוחה הוא כי אפשר למחר היא לא תדחה ם כשאי אפשר כיוון שבמהותה היא יכולה להידחות
על ידי כדכד
ב' דצמבר 02, 2019 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברך בטעות המוציא על סנדויץ של חבירו
תגובות: 3
צפיות: 89

Re: ברך בטעות המוציא על סנדויץ של חבירו

מה יעשה החבר שאכלו לו מהסנדויץ?
הדעת נוטה שהוא יעדיף לאכול מהסנדויץ השלם שבטעות לא נאכל מאשר מזה שחברו התחיל.
אם כן הדברים הרי שהתברר שבירך על הסנדויץ הנכון וודאי שאינו צריך לברך שוב
על ידי כדכד
ב' דצמבר 02, 2019 11:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכר פסיעות
תגובות: 17
צפיות: 1062

Re: שכר פסיעות

שמעתי מרב אחד שהאגרות משה דן בשאלה אם יש שכר פסיעות ברכב ומסיק שיש ואיני יודע היכן מקומו
על ידי כדכד
ב' דצמבר 02, 2019 11:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי הלכה בבשורות רעות בשבת
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: פרטי הלכה בבשורות רעות בשבת

הלכתית אולי צודק הרב עזריאל שאין לומר
פסיכולוגית אני חושב שצודק הרב דרך ישרה שלהשאיר אדם במצב של חוסר ברירות יבטל לו את עונג השבת הרבה יותר
מנסיוני, הדבר שהכי מלחיץ אנשים זה לומר להם משהו כמו: "אני רוצה לדבר אתך אחר כך על משהו"...
על ידי כדכד
א' דצמבר 01, 2019 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 282

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

דעת רבי אליעזר היא שמכשירי מצווה שדוחה את השבת דוחים בעצמם את השבת אבל מילה שלא בזמנה גם לדעתו אינה דוחה /שבת ולכן הדברים אינם מובנים
על ידי כדכד
א' דצמבר 01, 2019 10:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חיפוש מילה בגוף ראשון שהוראתה לגוף שני
תגובות: 4
צפיות: 106

Re: חיפוש מילה בגוף ראשון שהוראתה לגוף שני

מנין שיש דוגמה כזו?
על ידי כדכד
א' דצמבר 01, 2019 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יכול לקחת ללחם משנה יותר משני לחמים?
תגובות: 16
צפיות: 408

Re: האם יכול לקחת ללחם משנה יותר משני לחמים?

לגבי י"ח ברכות וי"ח חוליות זה גמרא מפורש שכשהוסיפו ברכת המינים סמכו זאת על עוד חוליא וכך מבואר שם לכל הטעמים של ח"י ברכות על מה סמכו תוספת ברכת המינים
על ידי כדכד
א' דצמבר 01, 2019 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 282

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

לא הבנתי
למה יהיה מותר?
על ידי כדכד
א' דצמבר 01, 2019 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: בנות שוח - תאנים, שקמים או חרובים?
תגובות: 4
צפיות: 130

Re: בנות שוח - תאנים, שקמים או חרובים?

תודה רבה
אבל אני מחפש מי שיסביר את הגמרא והראשונים ואלו חולקים עליהם
על ידי כדכד
א' דצמבר 01, 2019 10:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 92
צפיות: 8772

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

ההשוואה לדור אנוש אינה במקום הם חשבו שהקב"ה מנהיג העולם ע"י אמצעיים ולכן יש ליתן קדושה לאמצעיים ואחר כך לסמלים של אלו האמצעיים. כאן מדובר על אדם גדול וקדוש שעבד את ה' והשתמש בחפציו לתכלית הנשגבת של עבודת ה' לבדו. הטענה היא שחפצים ששימשו לעבודת ה' ע"י אדם גדול עשויה להשפיע קדושה על חפצ...
על ידי כדכד
ה' נובמבר 28, 2019 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנות שוח - תאנים, שקמים או חרובים?
תגובות: 4
צפיות: 130

בנות שוח - תאנים, שקמים או חרובים?

הרמב"ם בפירוש המשניות למס' דמאי א, א ולמס' שביעית ה, א מפרש שבנות שוח הן מין תאנים לבנות (וזה מתאים לדברי הגמרא ברכות מ' וכן בע"ז י"ד "תאיני חיוורתא"). במס' ע"ז א, ה הוא מפרש שבנות שוח הם מין שקמים. אמנם במס' דמאי שם פירש גם על "בנות שקמה" "וגם הוא תאנים ...
על ידי כדכד
ה' נובמבר 28, 2019 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 92
צפיות: 8772

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

לא הבנתי
מר חיפש מקור בהלכה לכך שחפצים שהשתמשו בהם אנשים גדולים יכולים להועיל לאדם?
ברור שאם יש לזה מקור זה באגדה ולא בהלכה.

מה שכותב מר על מחקרים אני מסכים. העתקתי את ההודעה שמצאתי כלשונה. מה שרלוונטי לעניננו (לשיטתי) זה הרישא, המקור שהביא ממעשהנ אלישע שמקורו במדרש אגדה
על ידי כדכד
ה' נובמבר 28, 2019 12:07 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 670
צפיות: 392762

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

אחד מעיר כתב:ושוב חבל שלא מודיעים לי במייל
גם מי שאינו רוצה לחשוף את עצמו בפניי (לא יודע למה) יכול לשלוח אלי את ההערה במייל ואז אוכל לענות כאן
כתובת המייל מופיעה בתוך כל קובץ

לא הבנתי איך זה אפשרי
על ידי כדכד
ד' נובמבר 27, 2019 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 92
צפיות: 8772

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

כונתי לזה מבית המדרש/ אשכול על גארטל מזוייף פלפול התלמידים כתב:[code] עושה חדשות כתב: בעדה פלונית מקובל שלבישת בגדים שלבש צדיק, יש בה סגולה גדולה לירא"ש ועשירות וכל מילי דמיטב. לפיכך אם יש ביד מי איזה בגד שלבש צדיק כל שהוא, הרי הוא נישום במחיר רב, הכל לפי הענין בס"ד מסגנון הכתיבה משמע זלזו...
על ידי כדכד
ד' נובמבר 27, 2019 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 92
צפיות: 8772

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

דומני שבאחד האשכולות היום מישהו הביא מקור לכך
על ידי כדכד
ג' נובמבר 26, 2019 7:07 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: טעות בשם המחבר
תגובות: 1
צפיות: 71

Re: טעות בשם המחבר

אין כל טעות
שם משפחתו של ה"לב שמח" היה "מאיר" בלשון הקודש ע"ש סבו רבי מאיר שהיה אדם קדוש. כך משתמע מהקדמת המלבה"ד לספר וכך נכתב באנציקלופדיה לחסידות בערכו
על ידי כדכד
ג' נובמבר 26, 2019 6:54 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ראיונות עם ישישים, עסקנים, פעילים, מקימי דור
תגובות: 9
צפיות: 367

Re: ראיונות עם ישישים, עסקנים, פעילים, מקימי דור

אני עדיין לא מאמין שכל יהודי בגילאים הנ"ל מכיר חברים שהיו שותפים בפעלות הנ"ל גם לא עם ההסתייגות שיש יוצאים מן הכלל
על ידי כדכד
ג' נובמבר 26, 2019 5:16 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ראיונות עם ישישים, עסקנים, פעילים, מקימי דור
תגובות: 9
צפיות: 367

Re: ראיונות עם ישישים, עסקנים, פעילים, מקימי דור

אני לא מאמין שכל יהודי בגילאים הללו היה ביד לאחים וכדומה
אלא אם יש למר הגדרה מאד מחמירה ב"מיהו יהודי"
על ידי כדכד
ג' נובמבר 26, 2019 5:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: וידוי וי"ג מידות אחרי תפילת שמו"ע
תגובות: 10
צפיות: 271

Re: וידוי וי"ג מידות אחרי תפילת שמו"ע

לגבי הישיבה - כוונתי היתה שלמרות שהתפללתי בילדותי ובנערותי גם בבתי כנסת נוסח אשכנז לא ידעתי על קיומו של מנהג שלא לומר וידוי וי"ג מידות אפילו בשני ובחמישי עד שהגעתי לישיבה שנהגו בה כן לומר אבל אחד מחבריי לא אמר. לגבי רוב בתי הכנסת והישיבות - איני יודע על סמך מה ההנחה שהרוב לא אומרים. אני יכול לה...
על ידי כדכד
ג' נובמבר 26, 2019 10:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וישת" - מה?
תגובות: 31
צפיות: 1687

Re: "וישת" - מה?

בהמשך הפרשה, לגבי סעודת יצחק, נאמר "ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת" - הרי שכאשר זו שתיית יין מפרט הכתוב זאת. ולפי פשוטו נראה ש'וישת' היינו מים, שהרי בפשטות היה צמא והאוכל עצמו מביא לצמאון (וראה בפוסקים לגבי ברכת המזון שיש סברא שמי שאכל ולא שתה אינו צריך לברך בהמ"ז כי לא נתקיים בו &qu...
על ידי כדכד
ב' נובמבר 25, 2019 6:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 3681

Re: עבדות ומוסר ביהדות

מה שכתבת "עכשו תארו לעצמכם" וכו' זה בדיוק ההיתר "משום איבה".
מה שדוד המלך עשה בהוראת שעה היתה הוראת שעה של נביא להתנהג באופן שונה מהרגיל בגל הנסיבות ובדומה להוראת שעה של אליהו הנביא להקריב בהר הכרמל
על ידי כדכד
ב' נובמבר 25, 2019 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?
תגובות: 5
צפיות: 209

Re: ברכתו של יין רמונים - בורא פרי הרימון?

זה לא כבר נדון באחד האשכולות הרכתוב "אשקך מיין הרקח מעסיס רמוני" ומשמע מזה שבימי שלמה המלך כבר ידעו להכין מיץ רמונים ואעפ"כ לא מצינו שתקנו עליו ברכה מיוחדת ומובא בגמרא פרק חבית שהיוצא מן הרמונים נחלקו ר"י ורבנן אם יש בן גזירת משקין שזבו
על ידי כדכד
א' נובמבר 24, 2019 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים
תגובות: 17
צפיות: 421

Re: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים

ממש לא מסכים. אם אדם חולה נפש שחי על כדורים ולא שאלו אותי אני לא חייב לומר???? אסור לומר??? ודאי שמצווה לומר אחרת זה מקח טעות!! וזו בדיוק השאלה שנשאלה כאן אם נאמר שאדם שלא קם לתפילה זה נכות מסוימת, האם צריך לומר? אסור לומר יש דרך שבה יש לנהוג בשידוכו של אדם כזה ואם מישהו בא מבחוץ ומוסר מידע רגיש של...
על ידי כדכד
א' נובמבר 24, 2019 4:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 670
צפיות: 392762

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

מהו השינוי למ"ד שיש?
על ידי כדכד
ה' נובמבר 21, 2019 5:20 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 670
צפיות: 392762

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

איני יודע מתי נכנס הענין הזה
העובדה היא שיש קהילות חשובות שנוהגות לקרוא כך ולא ישמעו לך למרות כל הראיות.
על איזה שיבוש התרעת עכשו?
וגם, למה המטעים את המ' משנה משמעות (הערה 1 בפנים)?
על ידי כדכד
ד' נובמבר 20, 2019 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 791

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

ודאי שמותר לחדש מסברא
ולאו דווקא לחומרא
העיקר שלא יסתור את מסורת רבותינו
על ידי כדכד
ד' נובמבר 20, 2019 7:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 3681

Re: עבדות ומוסר ביהדות

ברור שלא נותנים לה למות. כללי החברה התקינה מחייבים גם ביהדות, ראה ערך דוד המלך והגבעונים. באיזה סעיף בשו"ע ראית שפיקוח נפש של גוי מתיר איזשהו איסור? השו"ע דן בדיני ישראל ומשום דיני ישראל אה"נ שפיקו"נ של גוי אינו מתיר שום איסור. אבל אנו דנים כאן מכללי החברה התקינה, ודינים אלו אינ...
על ידי כדכד
ד' נובמבר 20, 2019 5:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: וידוי וי"ג מידות אחרי תפילת שמו"ע
תגובות: 10
צפיות: 271

Re: וידוי וי"ג מידות אחרי תפילת שמו"ע

ואף בשני וחמישי לדעתי אינו מנהג שהתפשט כ"כ להוסיף וידוי וי"ג מידות. בכל בתי הכנסת שהייתי גם במתפללי נוסח אשכנז כולל ביהמ"ד דפרושים עם הרה"ג מרדכי צוקרמן זצ"ל תמיד אמרו וידוי וי"ג מידות בשני ובחמישי והפעם הראשונה ששמעתי חזן שלא אמר היתה בישיבה כשאחד הבחורים נגש ואמר שהו...
על ידי כדכד
ד' נובמבר 20, 2019 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 23
צפיות: 459

Re: עסיס רימונים

לא הבנתי מה הראיה
לעולם אימא לך שהעסיס הזה הוא זעה בעלמא
על ידי כדכד
ד' נובמבר 20, 2019 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 791

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

יואל שילה כתב:..

איזה אדים יוצאים מבשר שמתחמם חימום יבש - כדי שנדון בהם אם הם בשריים? מן הסתם אם ראית אדים יוצאים מסטייק או שניצל - הם האדים של המים שנבלעו בו במליחה, אך לא של הבשר עצמו.

אין אלו אלא דברי נביאות
על ידי כדכד
ג' נובמבר 19, 2019 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 791

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

כנראה שכוונתי לש"ך ולא הבנתי על מה הוויכוח.
לגבי "אין זיעה לאוכלין" אשמח אם ימצא מר מקור.
מה שאני לא מתאדה כשאני נמצא במקום חם (יש לדון גם בזה) אינו ראיה לענין גם כי אני חי וגם כי הבשר עובר דנטורציה בתהליך שול וכלל החלקים שבו מתפרקים ולכן ברור שהמים הבשריים כן מתאדים
על ידי כדכד
ג' נובמבר 19, 2019 5:17 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 670
צפיות: 392762

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

הרב אחד מעיר! כל המקורות שיטרח כת"ר להביא לא יועילו נגד מי שקבל מרבותיו או במסורת שהדרך היא לקרוא יששכר בשני שינ"ים. בית אהרן וישראל הוא לא המקום הראשון ולא האחרון שהביא דעה זו שיש לקרוא יששכר בשני שי"נים. אין כאן פגיעה בעקרי האמונה כי בענין הנדון מדובר על אחד שהתעקש לקרוא כמו הכתיב ל...
על ידי כדכד
ג' נובמבר 19, 2019 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 791

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

לרב כדכד לא ידעי מאי קאמרי רבנן וכי אם היו אלו מים המעורבים באבנים אסורות - היית אומר שאחר שהמים הם אבניות - גם האבנויות שלהם תעלה? הרי ברור שאבנים לא מתאדות, ורק H 2 O הוא שמתאדה ומנין כל כך פשוט לך שהבשר הנמצא במים גם עולה עם המים? וזו היתה התמיהה על הרא"ש, בשלמא טומאה היא חלק מהמים, אך טעם ...
על ידי כדכד
ב' נובמבר 18, 2019 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 791

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

לא הבנתי כלום אם מרק שבושל בן בשר דינו כבשר ממש וכך אנו מורים להלכה - אז אין שום חידוש בלומר שהאדים של המים האלה הם בשריים ממש אם אנו מקבלים את ההגדרה שאדים של מאכל (שהם אותו מאכל בשינוי מצב צבירה ואני מסכים שהמלים האלה לא כתובות במשנה וברא"ש ובפוסקים אלא אני השתמשתי במלים המקובלות היום כדי להס...
על ידי כדכד
א' נובמבר 17, 2019 6:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 39721

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בן אדם נוהג להזכיר כעת כל יום בברכת ש מע קולינו ותן טל ומטר, כיון ולא עברו ל' יום , וגם למה לא להתפלל שוב על מטר הנצרך בארצנו, (והיינו שעכ"פ אין כאן שינוי ממטבע בגלל שעושה זאת מחשש שאם שכח להזכיר) , אלא שכיום שכח ואמר ברוך אתה ה', האם יכול לסיים למדני חוקיך, כיון ועכ"פ גם זאת בקשה בשמע קו...
על ידי כדכד
א' נובמבר 17, 2019 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 39721

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

זה יעזור לתפלה נוספת אבל לא יעזור למקרה ששכח ב"ברך עלינו"
על ידי כדכד
א' נובמבר 17, 2019 6:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרובי אברהם בסדום
תגובות: 20
צפיות: 383

Re: קרובי אברהם בסדום

עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:אם לא נקבל דרשת חז"ל

בשביל מה לא לקבל?
דברינו נאמרו לפי הדרשה הזאת!

קודם כתבתי שאין ראיה שהיו לו בנים
אחר כך כתבתי שלפי הפשט גם אין ראיה שהיו לו בנות נוספות
על ידי כדכד
א' נובמבר 17, 2019 5:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרובי אברהם בסדום
תגובות: 20
צפיות: 383

Re: קרובי אברהם בסדום

שמתי לב לדבר מעניין ואיני יודע אם כבר העירו אותו. לפי המבואר בתורה היו בסדום לאברהם אבינו עשרה מבני משפחתו והנלוים אליה. לוט ואשתו, שתי בנותיו הנמצאות, שתי בנותיו האחרות, שני חתניו ושני בנים. (מי לך פה חתן ובניך ובנותיך, וידבר אל חתניו. ומיעוט רבים שנים). כך שאפשר לפרש שאלו הם העשרה שאאע"ה ציפ...
על ידי כדכד
א' נובמבר 17, 2019 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 791

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

לענ"ד נראה שיש כאן ערבובי דברים אם ניצוק חיבור או לא זו לא שאלה של טעם אלא של מציאות ושל הלכה. אם ההלכה קובעת שניצוק חיבור הרי שמה שנמצא בכלי התחתון משפיע על מה שנמצא בכלי שניצוק ממנו. גם שינוי מצב צבירה - מה שהרא"ש למד מהמשנה במכשירין הוא שכשמצב הצבירה של נוזל משתנה הוא עדיין נשאר באותה ה...

עבור לחיפוש מתקדם