החיפוש הניב 2136 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ג' אוגוסט 21, 2018 4:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 11
צפיות: 812

Re: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע

לא הבנתי את המשפט: "אמנם שם זה חלק מהתפילה אבל יש ללמוד משם" בדיוק משום שזה חלק מהתפלה אז אין ללמוד משם כי שם התקיעות הם חלק מהתפלה אבל באלול התקיעות הן לא חלק מברכות ק"ש. בעיני פשוט שאסור ואע"פ שאינו דבור אלא קול בעלמא מכל מקום מתעסק באמצע הברכה (או בין הברכות בדבר אחר) ולא נראה...
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 20, 2018 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: "מסרן הכתוב לחכמים"
תגובות: 4
צפיות: 657

Re: "מסרן הכתוב לחכמים"

כי הלשון הזה מופיע בראשונים לגבי או"נ ביו"ט ולא לגבי מלאכות שבת
מסברה י"ל שביו"ט יש מיעוטים והתורה רצתה שיבינו לבד מה למעט ואילו בשבת הענין הוא לדעת מה דומה למשכן
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 20, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד קודם התפילה
תגובות: 13
צפיות: 1261

Re: לימוד קודם התפילה

דומני שהתכוונתי לענות על השאלה שנשאלה ב"אגב" ולא על השאלה העיקרית
על ידי כדכד
א' אוגוסט 19, 2018 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1000

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

נקודתית לגבי שימוש בנייר - לענ"ד אינו מבטלם מהיות כלי כי אינם כלי כבר לפני זה
על ידי כדכד
א' אוגוסט 19, 2018 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "מסרן הכתוב לחכמים"
תגובות: 4
צפיות: 657

"מסרן הכתוב לחכמים"

מובא בחלק מהראשונים על הלכות חול המועד ובחלק מהראשונים על מלאכות ביו"ט שתכליתם אוכל נפש אולם נאסרו בכל זאת כקצירה ובצירה וטחינה וצידה. מה פשר המסירה הזו? התורה מסרה לחכמים להחליט מה יהיה אסור מהתורה? חשבתי אולי לומר לפחות לגבי יו"ט שהתורה מיעטה שלא כל מלאכת אוכל נפש מותרת והיא מסרה לחכמים ...
על ידי כדכד
א' אוגוסט 19, 2018 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד קודם התפילה
תגובות: 13
צפיות: 1261

Re: לימוד קודם התפילה

כמדומני שראיתי באיזה מקום שיש ענין ללמוד בכל יום מקרא משנה ותלמוד וכיוון שיש ענין באמירת פרשיות הקרבנות מדין כל העוסק בתןרת וכו' בחרו את פרשיות הקרבנות כמקרא ואת איזהו מקומן כמשנה (יש טעם למה דווקא פרק זה ממשניות הקרבנות שאין בו מחלוקת ועוסק בכללי הקרבנות) וברייתא דר' ישמעאל שהיא שורש הדרשות של תושב...
על ידי כדכד
א' אוגוסט 19, 2018 12:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1000

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

הגמרא אומרת שב"ת דגופא עדיף וכ"ש ב"ת של הנשמה וכיוון שהדבר נעשה מחשש לחילול שבת (אף שלדברי רוב המגיבים פה החשש לא הי' מוצדק) וכיוון שכך אין בזה משום ב"ת וכשם שאנו מלמדים זכות למטה כך ילמדו זכות למעלה
על ידי כדכד
א' אוגוסט 19, 2018 11:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהו הביאור שהכהן הבא לשרת - משמש ב'צלו'
תגובות: 9
צפיות: 950

Re: מהו הביאור שהכהן הבא לשרת - משמש ב'צלו'

הפשטות הזו לא מסתדרת עם מה שהפסוק מדבר בפועל על כהנים ולא על לויים
על ידי כדכד
א' אוגוסט 19, 2018 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 59
צפיות: 4238

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

כל סיפורי חז"ל על ברוריה הם על למדנותה צדקותה חסידותה וחכמתה והיא גם היתה בתו של רחב"ת ואשת ר"מ ולכן קשה להאמין לסיפור הזה. לא הייתי אור זאת מעצמי אבל דומני שאני לא הראשון ולא רק המפקפקים בדחז"ל פקפקו בכך היא הנותנת. למדנותה, צדקותה, חסידותה וחכמתה גרמו לה ללגלג על מה שאמרו 'נשי...
על ידי כדכד
א' אוגוסט 19, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 11
צפיות: 462

Re: חוטי ציצית שנקרעו

למיטב זכרוני ראיתי זאת מפורש להיתר בספר "ציצית - הלכה למעשה" להרא"י גורארי' - רב העיר חולון. מחלוקת הפוסקים - הובאו במשנ"ב ובכה"ח. עינתי בחלק מהמקורות שהביא הרב גור אריה וטיבותא לשקייה להרב עזריאל ברגר שהפנה אליו. הבה"ל בסי י"ב סעיף ג' דן בדיוק בשאלה הזו והוא מביא...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב
תגובות: 7
צפיות: 426

Re: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב

הכותרת צ"ל " ברוך אתה ה' אלקינו כרת עמנו ברית בחורב" וראיתי שכתבו עצה זו ו וכנראה כוונתי למה שהביא הרב מעט דבש
ערכתי לאור הערת הרב עושה חדשות
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 596

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

שומר שכר הגדרתו שמקבל שכר בעד השמירה ולא שמותר לו להשתמש. שומר שמותר לו להשתמש בחפץ נקרא שוכר כאשר יש לו מחויבות כלפי הבעלים עם כי לדינא לכאורה אין נפק"מ
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 15
צפיות: 1500

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

עלה בדעתי (לא בקשר למדרש) שאולי הכוונה בקפיצה ודילוג בקריאת הפסוקים שכן הצדוקים אמרו שקודם יהיה ענן ואז ייכנס וחכצי ישראל דרשו את הפסוקים באופן אחר שהוא אולי קפיצה ודילוג בקריאת הפסוקים וזהו "קפץ כאייל ושם" רק אחר הכניסה "תימור קטורת"
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 596

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

אולי יש לדון מצד שמירה בבעלים? הוא שאול לחברה שהשאילה לו את המחשב (לא התכוונתי דווקא השאלה)
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 59
צפיות: 4238

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

רק למען הדיוק: ספר גלגולי נשמות אינו מאת הרמ"ע מפאנו, אלא מאת ר' ישראל סרוק. ואידך זיל גמור. איני כדאי להשיב על דבריו. ראיתי בספר אחד (כמדומני מאירת עינים שמו) על הגמרא שם שהביא שכתב הרמ"ע מפאנו בספר גלגולי נשמות בשם רבו מהר"י סרוק את הסיפור שהובא לעיל על גלגול בת שבע בברוריה ואוריה ...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 59
צפיות: 4238

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

לא הכרתי את האשכול על ברוריה וגם איני מכיר מקורות בנושא ולכן כתבתי כמדומני.
מה שכתבתי היה להשיב לדברי הרב אוצה"ח שמשום מה סיפור זה נהיה לשק חבטות אז רציתי לו מר שזה די ברור למה וזה לא משום מה ושדומני שלא רק המפקפקים.
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 59
צפיות: 4238

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

אוצר החכמה כתב:מה בדברי חז"ל לא עולה בקנה אחד עם רש"י?

כל סיפורי חז"ל על ברוריה הם על למדנותה צדקותה חסידותה וחכמתה והיא גם היתה בתו של רחב"ת ואשת ר"מ ולכן קשה להאמין לסיפור הזה.
לא הייתי אור זאת מעצמי אבל דומני שאני לא הראשון ולא רק המפקפקים בדחז"ל פקפקו בכך
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 3:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שברים [ו]תרועה
תגובות: 7
צפיות: 2617

Re: שברים [ו]תרועה

המנהגג לחלק באופן ההקראה הוא מנהג מקובל מאד (לא ידעתי שיש שנוהגים אחרת)
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 11
צפיות: 462

Re: חוטי ציצית שנקרעו

כנראה כוונתי מסברה לסברת הרב אבל הדמיון לסוכה לא מובן לי
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ
תגובות: 4
צפיות: 200

Re: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ

מה זאת אומרת גדר ברור? אם שותה כי הוא צמא זה לצמאו. אם שותה כדי להעביר אומצא לבלוע תרופה או לצאת מספק ברכה זה לא לצמאו.
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 59
צפיות: 4238

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

העובדה הזו אינה ממש עולה בקנה אחד עם מה שחז"ל עצמם מספרים על ברוריה ולכן דומני שמובן הקושי באמינות הסיפור.
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:53 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולן במקום מה נורא
תגובות: 5
צפיות: 799

Re: ולן במקום מה נורא

הניקוד איני יודע אבל לכאורה הנוסח חייב להיות "עמידתו" ולא "עקידתו" שהרי יעקב לא נעקד
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 11
צפיות: 462

Re: חוטי ציצית שנקרעו

שמעתי סברה אחרת שאולי החילוק בין גדיל וענף אינו כ"כ עקרוני אחרי שרק קשר העליון דאורייתא - יתכן שזה שגדל את שאר החוטים אינו מפקיעם מתורת ענף. לגוף סברת הרב אוצר החכמה - לא הבנתי מה זה שיך לשימת גג והורדתו - שם הוא מסיר מונע וכאן זו יצירה חדשה (לולא הסברה שכתבתי) הסברא של הרמ"א לא תלויה רק ...
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 11
צפיות: 462

Re: חוטי ציצית שנקרעו

עזריאל ברגר כתב:
עזריאל ברגר כתב:למיטב זכרוני ראיתי זאת מפורש להיתר בספר "ציצית - הלכה למעשה" להרא"י גורארי' - רב העיר חולון.

מחלוקת הפוסקים - הובאו במשנ"ב ובכה"ח.

תודה רבה
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ
תגובות: 4
צפיות: 200

Re: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ

לכאורה אם אינו צמא אין לברך על המים ולכן יש לפטור זאת ע"י משקה אחר שיש בו טעם (או לאכול עוד מהדבר המסופק) וצןדק כת"ר במה שכתב שאם אינו לצמאו אין לברך על המים וגם לא ברכה אחרונה
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקר - כזב
תגובות: 7
צפיות: 878

Re: שקר - כזב

ראיתי פעם, כמדומני במלבי"ם שכזב הוא כגון שמבטיח ואינו מקיים היינו כמו נחל אכזב שפעמים בא ופעמים לא והמכזב גורם למישהו לצפות ובסוף הוא מתאכזב ושקר זה כל דבר שאינו אמת
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 11
צפיות: 462

Re: חוטי ציצית שנקרעו

שמעתי סברה אחרת שאולי החילוק בין גדיל וענף אינו כ"כ עקרוני אחרי שרק קשר העליון דאורייתא - יתכן שזה שגדל את שאר החוטים אינו מפקיעם מתורת ענף.
לגוף סברת הרב אוצר החכמה - לא הבנתי מה זה שיך לשימת גג והורדתו - שם הוא מסיר מונע וכאן זו יצירה חדשה (לולא הסברה שכתבתי)
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "לא תתגודדו" תרגום
תגובות: 2
צפיות: 573

"לא תתגודדו" תרגום

ראיתי בתרגומים שתרגמו "לא תתחממון" ולא הבנתי מה הקשר עד שראיתי בתרגום מדוייק יותר "לא תתהממון". האם כל התרגומים המדוייקים מתרגמים כך?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 11
צפיות: 462

חוטי ציצית שנקרעו

ולא נשארו ב' חוטים שלמים בענף כשיטת ר"ת - האם מותר לפרום חלק מהקשרים כך שיהיה שליש גדיל ושני שליש ענף ויהיו ב' חוטים בשיעור מלא או שזה נחשב תולמ"ה?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: לקחת עבודה ממישהו אחר
תגובות: 5
צפיות: 933

Re: לקחת עבודה ממישהו אחר

אם הוא לא עושה כלום אז למה שתהיה לו תרעומת. אם הוא טוען שהוא כן עושה אך הענינים לוקחים זמן רב אע"פ שנראה שאינו עושה - ודאי תהיה לו תרעומת ולכאורה יש לברר הדברים אם הוא לא עושה כי הוא חשב שיצליח ובפועל העבודה כבדה עליו - שוב למה שתהיה לו תרעומת. בכל אופן שאלה בדיני באל"ח שמנוסחת ע"י אח...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 627

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

אחד הגיע מאוחר לבית כנסת, ואחרי הנחת טלית ותפילין החזן כבר הגיע לברכו. הבן אדם ענה ברוך ה' המבורך לעולם ועוד, ומרוב הרגל המשיך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם', ואז נזכר שלא אמר עדיין פסוקי דזמרה. מה עליו לעשות? לי נראה פשוט שימשיך ביוצר אור. אחרי שאמר שם ומלכות בכוונה לברכה אחת, ולאחר מכן החליט להס...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 627

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

על א. יש מח' ראשונים בפרוש הגמרא בברכות י"ב לרש"י הכוונה שפתח בשם ומלכות על דעת ברכה אחת וסיים את הברכה באחרת אך יש ראשונים שמפרשים לא כך ונדמה לי שכמותם סתם מרן בשו"ע (והביא ד' רש"י כי"א). בכל אופן אם התגובה של מר מכוונת למה שכתבתי קודם הרי שאצלי המקרה היה הפוך - ידעתי איזו...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 599

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

איפה זה כתוב?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'
תגובות: 3
צפיות: 217

Re: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'

חטים שהתערבו באורז - האורז מצטרף לבמ"מ בתנאים מסוימים וגם כשזה לא חיטה - כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים עליו במ"מ אם לא שבא לדבק וכיו"ב ולכן די ברור שחטיפים שמעורב בהם קמח מחמשת מיני דגן עם קמח אורז או קמחים אחרים ברכתם במ"מ וכן פסק זמן איני יודע מי לחשו לדון שיברכו עליו שהכל וע...
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 470

Re: חזרה בתשובה בחלום

תוכן כתב:מי שחוזר בתשובה בחלום מתוך חרטה עמוקה ובכיות נוראות ועצומות, האם הוא צדיק גמור כשמתעורר?

אולי אם ישן לבד אבל אם אשתו עמו או שהוא בחור בחדר בפנימיה והם התעוררו מהבכיות אז צריך לעשות תשובה על שהעיר אותם
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 627

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

ראיה מברכות השבת אין כיוון ששם אמר את המלים של ברכת החול וכאן אמרתי רק בא"י אמ"ה לגבי איפה אחזתי - לא התחלתי להתפלל עדיין וכיוון שהש"ץ עמד בברכו תכננתי לומר בזריזות ב"ש פסד"ז וישתבח וחשבתי להסמיך את תחלת ברוך שאמר לאמירת ברכו אלא שמשיגרא דלישנא המשכתי "בא" אמ"...
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 2:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 627

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

לענין כתב:הרעיון יפה [ומתבקש], אלא שמן הדין יש להמשיך בברכה שפתח בה.

במקרה שלי לא התחלתי יוצר אור והיה דעתי לברך ברוך שאמר אלא שמשיגרא דלישנא המשכתי ואמרתי מלכות ולכן עשיתי כנ"ל
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 627

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

היה לי מעשה דומה והמשכתי "הא' האב הרחמן" כמו בב"ש ואיני יודע אם עשיתי נכון
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 12:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 41
צפיות: 6232

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

מי שענה כתב:בעיקרון אפשר לומר תנוחו גם לבנות (יש במקורותינו גם וגם: 'וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן', ועוד)
רק בעתיד ובציווי, נוכחות ונסתרות.

נכון. כת"ר הוכיח שאפשר לומר כך אך השאלה היתה למי שרוצה לנקד את המלה בדרך שבה כותבים לנקבות ביחוד

עבור לחיפוש מתקדם