החיפוש הניב 2360 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 463

Re: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת

כך הוא דרך השימוש הרגיל ולכן החזרת הספר אינה הכנה אלא הפעולה הרגילה שכך עושים כפי שאת האוכל שמים במקרר כי כך עושים תמיד למרות שזה מועיל לו לחול. אני חושב שגם ע"ז כת"ר יגיד שלא הבין מה הוספתי אבל אין לי דרך אחרת להסביר את זה. כמובן שזכותו של מר לא להבין או להסכים עם ההסבר רק שלא יאמר שזו הת...
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 4:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים
תגובות: 7
צפיות: 226

Re: קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים

לא העליב אלא השיב בשחוק והוא לא |"רק אמר לו את ההלכה" אלא אמר אותה בדרך של שחוק.
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 4:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 463

Re: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת

כאן זו לא מלאכה אלא שאלה אם זו הכנה. ההגדרה "כך עושים" פירושה שכיוון שרגילים לעשות כן הרי שמעשה זה הוא מתוך הרגל שאת פעולת ההחזרה עושים אחרי פעולת השימוש ואין זה לשם הכנה לשימוש בחול. כעין זה מותר להחזיר שאריות אוכל מהסעודה למקרר כי כך עושים תמיד למרות שידוע שלא יאכלו בשבת והקרור מועיל לטי...
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 4:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה נשתנה אות הל' מאותיות בכל"ם, שמופיעה בקמץ לפני מלים מסוימות?
תגובות: 12
צפיות: 330

Re: מה נשתנה אות הל' מאותיות בכל"ם, שמופיעה בקמץ לפני מלים מסוימות?

לעתיד ל' ראשונה סגולה כי היא במקום ה' הידיעה כמו להעתיד שאמורה להיות סגולה לפני ע' במלה כזו
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 4:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה
תגובות: 6
צפיות: 134

Re: הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה

השאלה אם תנאי זה דווקא כשמכוון במפורש להפריש עליו או בסתם ומה הדין כשכיוון בהדיא רק על הבצק שהוצא מהקערה
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 4:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים
תגובות: 7
צפיות: 226

Re: קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים

גם אני תרצתי כך אבל מנא לן שבמבוגר אין איסור זה, ועוד שהקושייה היא גם אם לא היה יתום למה להשיבו בשחוק מפני שלא שאל למעשה
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה
תגובות: 6
צפיות: 134

Re: הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה

האחיעזר הוא בח"ב סי' ל"ז והמקו"ח הוא לבעל נתיבות המשפט בס"ק ב ושם משמע שאם מכוון במפוש שלא לפטור אז באמת אינו פוטר וגם על חידושו של המקו"ח יש חולקים
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה
תגובות: 6
צפיות: 134

Re: הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה

כעת ראיתי שיש תשובה במנחת שלמה ח"ב סי' קיג שם הוא דן עם האחיעזר על דברי המקור חיים בסי' תנ"ז שהפרשה על מקצת העיסה מועילה לכל העיסה
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה
תגובות: 6
צפיות: 134

הפריש חלה על בצק שהוצא מהקערה ונמצא עוד בצק דבוק לקערה

נשאלתי בכה"ג והשבתי שמן הסתם דעתו היתה להפריש על כל העיסה אבל נאמר לי שדאג לכסות את כל הבצק שהוצא מהקערה יחד וכיוון להפריש רק על מה שלפניו והוריתי לו להפריש בלי ברכה מהחלק שדבוק בקערה (הבצק שהפריש ממנו הוחזר לקערה אח"כ) ולכוון על כל מה שלא הפריש עדיין. עתה אני שואל האם יפה הוריתי
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 11:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יפת תאר ויפת מראה
תגובות: 1
צפיות: 121

יפת תאר ויפת מראה

רש"י פירש שתואר הוא צורת הפרצוף ומראה הוא זיו קלסתר ובעניי לא הבנתי מה ההבדל
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 11:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים
תגובות: 7
צפיות: 226

קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים

הקשו לי: "ויתוום לא תענון" ורש"י פירש שמשום שלא שאל למעשה השיבו כן, וכי מפני זה יש להשיבו בשחוק? ועוד שהיה יתום
על ידי כדכד
ג' נובמבר 13, 2018 10:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "ויאמר" בסגול או בפתח
תגובות: 5
צפיות: 185

Re: "ויאמר" בסגול או בפתח

אני חושב שהסיכוי שיזדעקו בדוגמאות שהביא מר הוא קטן יותר (משום שהבדלי ההגיה פחות בולטים והשינוי פחות נשמע) מאשר בדוגמא שהבאתי אולם בעצם הענין אני נווטה לדברי כת"ר שאין כאן שינוי משמעות
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 6:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "ויאמר" בסגול או בפתח
תגובות: 5
צפיות: 185

Re: "ויאמר" בסגול או בפתח

הרב עזריאל גם אני חשבתי כמוך אלא שבש"ק העבר התפללתי בביכ"נ בירושלים והבעל קורא שינה באחד מה"ויאמר" וכל הקהל העיר לו ולא הבין מה רוצים ממנו וחזר שוב על הטעות עד שרחמתי עליו והסברתי לו מה רוצים ממנו ואז תיקן. חשבתי שאולי הייתי צריך להסביר משום שהעירו לו אך מדינא לא היה צריך לחזור. ...
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 6:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9271

Re: משניות קהתי

ר' זאב היקר, דומני שדבריך אודות דרשות בבתי התיפלה של הקונסרבטיבים הם פרי הדמיון. כך שמעתי מפי מורי ורבי הרב יצחק פרנקל שליט"א לפני ארבעים שנה כשהתנגד שאלמד בגמרא שלו. אמנם יש לי דמיון פורה אך כפי שכבר כתבתי כמה פעמים, איני ממציא דברים מלבי. זה דבר שניתן לברר אותו. פגשתי היום את ידידי הרב אליעז...
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אגב. הרב עזרא עטייה והרב צדקה לא היו פוסקים, רק נגעו בהלכה ככל תלמיד חכם. הגרב"צ אבא שאול שנחת לפסיקה, הקדיש את רוב כוחו לשיעורי הגמרא בישיבה. בהלכה התעסק רק בימי שישי. עד היום חשבתי שהחלוקה בין הרבנים בין ראשי ישיבה ופוסקים קיימת רק אצל האשכנזים ורק בדורות האחרונים גם אני עד היום חשבתי שרק לס...
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 5:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "ויאמר" בסגול או בפתח
תגובות: 5
צפיות: 185

"ויאמר" בסגול או בפתח

האם יש הבדל במשמעות בין סגול לפתח והאם צריך להחזיר בעל קורא שקרא באופן אחד כאשר כתוב באופן השני?
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 5:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד
תגובות: 33
צפיות: 1895

Re: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד

לענין ברכת הקשת קבלתי באישי היום: "ע' משנה ברורה רכט ס"ק ד בשם אבודרהם - בבריתו - ר"ל שלא יעבירנו אע"פ שרבו הרשעים וקיים במאמרו אפילו לא היה הברית כיון שאמר בדבור בעלמא ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ ברור הוא שיקיים מאמרו [אבודרהם]".
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אבני גזית כתב:אגב. הרב עזרא עטייה והרב צדקה לא היו פוסקים, רק נגעו בהלכה ככל תלמיד חכם.
הגרב"צ אבא שאול שנחת לפסיקה, הקדיש את רוב כוחו לשיעורי הגמרא בישיבה. בהלכה התעסק רק בימי שישי.

עד היום חשבתי שהחלוקה בין הרבנים בין ראשי ישיבה ופוסקים קיימת רק אצל האשכנזים ורק בדורות האחרונים
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

[size=85] כנגדו קמו רבים מגדולי הספרדים,.... הרב משאש ועוד ועוד, הגר"י מאמן ע"פ הידוע לי דווקא היה קרוב בדרכו מאד לשיטת הגרע"י, והיה נחלק רבות על הגר"ש משאש ומחזק את דברי הגרע"י. הגר"ש משאש אף כתב שקבלנו הוראות מרן הגרע"י, אולם חלק עליו בעיקר בנושא המנהגים. הרב מש...
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ההפטרה ע"י קטן
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: קריאת ההפטרה ע"י קטן

שוב, מה שכת"ר כותב שנוהגים כן בא"י אינו נכון.
יש מקומות שנוהגים כך ויש מקומות שלא.

הסברה לחלק בין קריאת התורה להפטרה הוא מ"ש כת"ר בעצמו שעל הדין של קטן קורא בתורה כתב המג"א שלא יקרא ועל הדין של קטן מפטיר הוא לא כותב את זה.
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 11:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו
תגובות: 5
צפיות: 206

Re: וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו

לא כוונתי
אני כתבתי שהיו שתויים.
במקור שהבאת כתוב שחששו שיאמרו שהיו שתויים
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 11:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי שלמה שמחה לוין זצ"ל
תגובות: 166
צפיות: 20148

Re: הגאון רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל

כדכד כתב:היום יום ההילולא של אותו גאון וצדיק ומשום כך הקפצתי את האשכול לזכרו
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

[size=85] כנגדו קמו רבים מגדולי הספרדים,.... הרב משאש ועוד ועוד, הגר"י מאמן ע"פ הידוע לי דווקא היה קרוב בדרכו מאד לשיטת הגרע"י, והיה נחלק רבות על הגר"ש משאש ומחזק את דברי הגרע"י. הגר"ש משאש אף כתב שקבלנו הוראות מרן הגרע"י, אולם חלק עליו בעיקר בנושא המנהגים. הרב מש...
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 11:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כשהדפיסו את הש"ס עוד לא נהגו לקרוא לכל אדם ר' והנוטריקון הזה שימש רק כקיצור של המלה "רבי" למי שהיה ראוי לתואר זה ולא לתואר גדל יותר כמו "רבן" או ללא תואר כלל
על ידי כדכד
ב' נובמבר 12, 2018 11:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחבר ספר על שם אשתו/אמו
תגובות: 14
צפיות: 350

Re: מחבר ספר על שם אשתו/אמו

[quote="העיברי"]
מהרשש"ך [סבא של הח"ס]- ע"ש הוריו
מהרשש"ך זה ראשי תיבות של שם המחבר ולא שם הספר או אשתו או אמו או הוריו
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 6:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1106
צפיות: 80957

Re: מוהל שלא קבר את הערלה - האם צריך להודיע לנימול?

לא הבנתי - איך אפשר להודיע לתינוק מה עשו עם הערלה?
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ההפטרה ע"י קטן
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: קריאת ההפטרה ע"י קטן

במשנה לא כתוב שקטן עולה לתורה כי אם שקטן קורא בתורה.
אני מסכים שאפ"ה כתב המג"א מה שכתב, אולם אני אומר שהדיונים בפוסקים שהביא כת"ר היו רק על קריאה בתורה ואילו על הפטרה משנה לא זזה ממקומה וא"צ כלל בדיונים אלו.
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו
תגובות: 5
צפיות: 206

Re: וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו

לענ"ד היו שתויים "ויעש להם משתה" ולכן לא יכלו לחתום על הסכמים או להשבע
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

א. אני מוחה בזה על הזלזול הנורא בכבוד התורה שנכתב באשכול זה ב. מודיע בזה שהדברים שקרים ושטויות גמורים שבאים מתוך שנאת חנם ג. כאן לא אענה על שום הערה בל"נ, ומי שמאמין שיש אמת בשטויות שנכתבו כאן יכול להציגם בצורה מכובדת במקום אחר ואשתדל להסביר (והאמת שכל האשכול [מלבד דברי החוצפה] מיותר כעין האשכ...
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני
תגובות: 9
צפיות: 322

Re: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני

אני חושב שזה מאד משתנה מאדם לאדם
יש מי שיעדיף לדבר עם חבריו ויש עם קרוביו ולפחות החברים לא יכולים לדעת מראש. מה גם יתכן אדם שאין לו הרבה קרובים או חברים ואם אלו שיש לו יפחדו לבוא כדי לא להפריע לאלו שאין לו אז יצא קרח מכאן ומכאן
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מי שיכתוב ר' על רב ידוע כדוגמת ר' שמעון שקאפ או ר' חיים סולובייצ'יק גם יקבל כאלו תגובות?
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 11:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִצְחָק מַדּוּעַ בָּאתֶם אֵלָי וְאַתֶּם שְֹנֵאתֶם
תגובות: 2
צפיות: 133

Re: וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִצְחָק מַדּוּעַ בָּאתֶם אֵלָי וְאַתֶּם שְֹנֵאתֶם

כיום מקובל לומר ש"מדוע" זה מאיזו סיבה? מה גרםן לדבר הזה לקרות? ואילו "למה" זה בשביל מה? לאיזו מטרה ותכלית זה נעשה?
איני יודע אם הבחנה זו נכונה גם בלשון תורה
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7112

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

א. אני מוחה בזה על הזלזול הנורא בכבוד התורה שנכתב באשכול זה ב. מודיע בזה שהדברים שקרים ושטויות גמורים שבאים מתוך שנאת חנם ג. כאן לא אענה על שום הערה בל"נ, ומי שמאמין שיש אמת בשטויות שנכתבו כאן יכול להציגם בצורה מכובדת במקום אחר ואשתדל להסביר (והאמת שכל האשכול [מלבד דברי החוצפה] מיותר כעין האשכ...
על ידי כדכד
א' נובמבר 11, 2018 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ההפטרה ע"י קטן
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: קריאת ההפטרה ע"י קטן

קטן מפטיר בנביא וזו משנה מפורשת ולענין הפטרה א"צ כלל להכנס לכל הדיונים שהעלה כת"ר ושפיר יכול קטן לקרוא הפטרה.
אמנם מ"ש שכן הוא מנהג א"י איני יודע אם נהגו כך בכל במקומות בא"י ואם לא נהגו כן במקומכם אפשר שמצד מנהג המקום אין לו לקרוא אבל מצד ההלכה ודאי שאין חשש
על ידי כדכד
ה' נובמבר 08, 2018 5:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל
תגובות: 87
צפיות: 10017

Re: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל

היא היתה בתו של רבי זאב מרחמיסטריווקע בנו של רבי יוחנן. רא"ד היה בנו של רבי מנחם נחום אחיו של רבי זאב
על ידי כדכד
ה' נובמבר 08, 2018 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9271

Re: משניות קהתי

לא מזמן ראיתי סיפור שהבאבא סאלי היה מעיין במשניות של הרב קהתי והעירו לו שיש מסתייגים מהמחבר או מהפירוש והוא שאל אם הרב קהתי שומר תו"מ וכשענו לו שכן הוא לא הבין מה הבעיה ללמוד בפירוש שלו
על ידי כדכד
ה' נובמבר 08, 2018 12:14 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נראָה או נראֶה
תגובות: 11
צפיות: 333

Re: נראָה או נראֶה

יתכן שתלוי במחלוקת אם מברכים שהכל נהיה בדברו בי' קמוצה או סגולה והאריכו בזה באשכול אחר
על ידי כדכד
ה' נובמבר 08, 2018 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני
תגובות: 9
צפיות: 322

Re: ניחום אבלים באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני

מבחינה הלכתית איני יודע. היו לי כמה חברים במהלך השנים שבנסיבות שונות לא הלכתי לנחמם ושלחתי הודעות תנחומים תוך התנצלות על כך שלא באתי בפועל וברובם ענו לי שהניחום הועיל ושאין צורך להתנצל. בעבר היה דיון בפורום אם שייך כלפי ניקים אונאת דברים וכה"ג והיה מי שרצה להוכיח מכך שבאותה עת היה אשכול תנחומים...
על ידי כדכד
ה' נובמבר 08, 2018 12:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1447

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

נהר שלום כתב:השבעה בבית הוריו - רח' שברץ 22, רעננה

אם מועיל למישהו - במוצ"ש הרב ישב בביתו באיתמר עד כשעתיים לאחר צאת השבת
על ידי כדכד
ד' נובמבר 07, 2018 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הודעה לנפטר על פטירתו הקרובה?
תגובות: 18
צפיות: 606

Re: הודעה לנפטר על פטירתו הקרובה?

בצעירותי היה רב מסויים שנפטר בצעירותו והתלמידים דברו על כך שהיו סימנים לכך שהרגיש בזה שעומד להסתלק וראש הישיבה (יבל"א, שהיה חברו הקרוב של הרב המנוח) אמר שמאידך היו סימנים שהוא כן תכנן את המשך החיים ומכאן שלא ידע מזה. לכן הוא סבר שכנראה הנשמה מרגישה במשהו אבל זו לא ידיעה מבוררת. יתכן כפי שכתבו ל...

עבור לחיפוש מתקדם