החיפוש הניב 3617 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ב' דצמבר 10, 2018 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר חילול ה' וקידוש ה'
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: גדר חילול ה' וקידוש ה'

ברור שלא היו אז עיתונים חילוניים. רוב האנשים אז לא ידעו לקרוא ולכתוב, ומי שכן ידע לקרוא ולכתוב בדרך כלל היה אכן תלמיד חכם... הנשים בוודאי לא ידעו יותר מידי. וראיתי פעם הערה יפה שכתב מישהו על הסגנון ב'קיצור שולחן ערוך', שיש שם איזו הלכה שנכתבה בסגנון די פוגע בנשים, ובא חכם אחד בדורנו ושיכתב זאת ללשון...
על ידי דרומי
ב' דצמבר 10, 2018 11:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מילת מצריים
תגובות: 8
צפיות: 787

Re: מילת מצריים

בדרך הפשט - נתבאר כאן
על ידי דרומי
ב' דצמבר 10, 2018 11:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השטן מקטרג בשעת סכנה
תגובות: 1
צפיות: 116

Re: השטן מקטרג בשעת סכנה

חלק מקושייתך נתיישב היטב כאן (סימן ג)
על ידי דרומי
ב' דצמבר 10, 2018 10:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מבנה, סדר, כפילות, בפרשיות התורה - גישות פרשנות
תגובות: 27
צפיות: 1229

Re: מבנה, סדר, כפילות, בפרשיות התורה - גישות פרשנות

היום 'זאת חנוכה' שמתי לב לדבר מעניין, שזו הפעם היחידה בשנה שקוראים קריאה שמחוברת משתי פרשיות ביחד - התחלת העליה היא הסוף של פרשת נשא, וסופה הוא ההתחלה של פרשת בהעלותך

(כמובן למעט שבתות שמלכתחילה קוראים בפרשיות מחוברות, שזה ענין אחר לגמרי)
על ידי דרומי
א' דצמבר 09, 2018 9:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1397
צפיות: 91903

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראה בספר המאמרים (להרש"ב מליובאוויטש) משנת תער"ב ('בשעה שהקדימו - תער"ב') חלק א עמ' רלח - פרק קכב - שמפורש כן.
על ידי דרומי
א' דצמבר 09, 2018 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1397
צפיות: 91903

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראה כאן ע' שעד

(יתכן ואין זה ממש קולע אל המטרה המבוקשת, אם כן אנא לפרט יותר ואשתדל בל"נ)
על ידי דרומי
א' דצמבר 09, 2018 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1397
צפיות: 91903

ללחוץ יד באמצע סעודה

ראיתי מביאים בהנהגת אחד מחסידי קמאי:

"לא נתן או החזיר יד לשלום באמצע סעודה, היות שהאחר לא נטל ידיו".

האם יש מקור לחומרא זו?
על ידי דרומי
א' דצמבר 09, 2018 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מועדים חדשים לעתיד לבוא
תגובות: 5
צפיות: 162

Re: מועדים חדשים לעתיד לבוא

מסתמא הכל יחזור על תיקונו - השאלה היא אם יש מקור שזה כתוב במפורש (שלע"ל יהיה ראש חודש כיום טוב ממש)
על ידי דרומי
ש' דצמבר 08, 2018 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מועדים חדשים לעתיד לבוא
תגובות: 5
צפיות: 162

Re: מועדים חדשים לעתיד לבוא

תקו"ז חדש צד, ב. שער הכוונות סוף ענין ר"ח ור"ה. פע"ח שער מקרא קדש פ"ד. של"ה בסופו (עניני פורים ומגילה) מס' כנפי יונה סי' נג.
על ידי דרומי
ש' דצמבר 08, 2018 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מועדים חדשים לעתיד לבוא
תגובות: 5
צפיות: 162

מועדים חדשים לעתיד לבוא

אני מחפש מי שהרחיב בענינים אלו: 1) ראשי חדשים לעתיד לבוא . - ידוע שראשי החדשים היו אמורים להיות ימים טובים ממש כנגד שנים עשר השבטים, אלא שבעווה"ר וכו'. 2) מ ועדים לעתיד לבוא כנגד 'יסוד' ו'מלכות '. - ידוע ששלושת הרגלים הם כנגד חג"ת (אברהם, יצחק ויעקב), וחנוכה ופורים הם כנגד נצח והוד (משה וא...
על ידי דרומי
ו' דצמבר 07, 2018 9:39 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש ענין להגיד לאנשים להסתכל בנרות החנוכה שהדלקתי?
תגובות: 5
צפיות: 891

Re: האם יש ענין להגיד לאנשים להסתכל בנרות החנוכה שהדלקתי?

האם יש ענין כשנכנסים לבית הכנסת למעריב וכיו"ב להסתכל על הנרות הדולקים שם?
על ידי דרומי
ד' דצמבר 05, 2018 9:06 pm
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 432

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

ראה גם כאן שדן ומבאר את הכפילות בהרחבה
על ידי דרומי
ד' דצמבר 05, 2018 3:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איש נבון וחכם - למה?
תגובות: 7
צפיות: 235

Re: איש נבון וחכם - למה?

אגב, מעניין שרש"י לא טרח לפרש מהו 'נבון' ומהו 'חכם', כשם שפירש בפ' תשא לא, ב-ג ובפ' דברים א, יג. וגם הראב"ע שתק מלפרש, ופירש לראשונה רק בפ' תשא.
על ידי דרומי
ד' דצמבר 05, 2018 12:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 11
צפיות: 625

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

צודק הבן אדם. אכן השוכח אינו מודה אלא רק מבקש.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 10:11 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 405

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

שוב נתבוננתי שגם הלל היא מצוה מדרבנן, כמו חנוכה וכמו מגילה.

אבל לפ"ז היה צריך למנותה בתחילת ה'הלכות', ולא להדגיש שיש כאן (רק) שתי מצוות עשה מדברי סופרים.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:46 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 405

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

אם קצרה רוחך אתה לא חייב לקרוא... בוודאי שיש לדקדוקים אלו מקום, והרי הלכות שביתת יו"ט (לא 'הלכות יום טוב'!) קודמות בהרבה להלכות חנוכה, ולמה לאחר את ענין ההלל כ"כ הרבה? מה שכן אולי אפשר לומר, שביו"ט לא פסיקא מילתא, כי יש את הימים האחרונים של פסח ויש את ר"ה שבהם לא אומרים הלל. וכל ...
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:42 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 405

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

אבל הוא לא חובת היום רק בחנוכה, אלא בכל החגים!

אלא שבאמת יש לקשר הכל, ולומר שמיוחדות הלכות חנוכה בזה שנקראו על שם הימים עצמם, ולא על שם פעולה מסויימת הנפעלת בהם (כמו "שביתת יו"ט"), וממילא הם המקום המתאים לדבר על הלל שהוא חובת היום.

וכמובן עדיין יש להבין הא גופא.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש: אוצר מפרשי התורה - שמות ח"ב
תגובות: 5
צפיות: 532

Re: חדש: אוצר מפרשי התורה - שמות ח"ב

מזל טוב!

כשעסקתי פעם בענין דומה הרגשתי שאכן הפרשיות הללו - ממשפטים עד פקודי - הם ה'עמוסים' ביותר בכל התורה.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:33 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 405

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

הא גופא קשיא - למה חיבר הרמב"ם את מגילה עם חנוכה?...

וגם למה כתב את הלכות ההלל דוקא בהל' חנוכה, ולא בהל' תפילה וכדומה?
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:23 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?
תגובות: 7
צפיות: 295

Re: הדלת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?

כפי הרשום בזכרוני, היו צדיקים שלא התפללו בבית הכנסת תפלת מנחה וערבית ביום חול, ודוקא בחנוכה היו באים מצד הפרסומי ניסא שבדבר.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 405

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

אבל מה נעשה שחלק גדול מהלכות חנוכה מדבר על קריאת ההלל ולא על הנרות. ולעצם השאלה יש להעיר שהל' חנוכה הוא המקום היחיד שבו נותן הרמב"ם הקדמה לבאר את ענין מהות הימים, בשונה מכל שאר ההלכות בספר זמנים שלא כתב כלום על מהות היום. ובפשטות הוא משום שבהם כבר נכתב בתורה שבכתב ואין צורך לשנותו, משא"כ ב...
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:15 pm
פורום: חנוכה
נושא: בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י
תגובות: 4
צפיות: 194

Re: בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י

כפי הנשמע גם בצאנז בארץ נוהגים כהרמ"א.

ויש הטוענים שכל המעבר למנהג הב"י הונהג ע"י הפרושים שבעצם ניתנה להם ההזדמנות לקיים את שיטת הגר"א.

אבל למעשה נראה שאין חשש אמיתי ודעביד כמר עביד.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 9:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 11
צפיות: 625

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

הרב משנ"נ, אנא באר יותר את דבריך כי נכתבו בקצירת האומר ולא הבנתי.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 1:42 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 268

Re: נצחיות ימי החנוכה

ראוי לציין כי הדברים נדפסו אחר כך בספר בשם 'ימות המשיח בהלכה'. איני יודע אם יש באוצר.
על ידי דרומי
ג' דצמבר 04, 2018 10:54 am
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 11
צפיות: 625

בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

בחנוכה תיקנו להודות על הנסים ועל הנפלאות, הן בשמו"ע והן בברכת המזון. התקנה היא רק להודות בלבד, ואין מתפללים ומבקשים שיהיו לנו נסים גם היום, אלא רק מזכירים את מה שהיה בעבר (ויש נוסחאות בזה ואכ"מ). אמנם מי ששכח להודות על הנס במקומו, הוא אומר בנוסח " הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבו...
על ידי דרומי
ב' דצמבר 03, 2018 3:11 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 268

Re: נצחיות ימי החנוכה

ראה כאן בהתחלה
על ידי דרומי
ב' דצמבר 03, 2018 2:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 12940

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אני רואה בעיה בהצגת פירוש 'מסובך' זה כ'פשוטו של מקרא'...
על ידי דרומי
ב' דצמבר 03, 2018 1:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 12940

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אני מעולם לא כתבתי משהו אישי נגד אף אחד כאן, מהסיבה הפשוטה שאני לא מכיר אף אחד אישית. אני לא גר בירושלים ולא בבני ברק. אך בהחלט נאמרו כאן דברים מפתיעים ולא מקובלים מבחינה שיטתית, והיתה איזו הצטדקות כאילו הגיע מלאך מהשמים וגילה דרך חדשה. משכך באו כמה שטענו שהם יותר מכירים מקרוב את הנפשות הפועלות ואין...
על ידי דרומי
ב' דצמבר 03, 2018 1:49 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2615

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

ברור לכולם מי העיתון החרדי הותיק ביותר ולאיזה חוג הוא משתייך מאז קיומו.
על ידי דרומי
ב' דצמבר 03, 2018 1:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 12940

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא מובן מה אתם רוצים. לכולי עלמא מדובר כאן בגישה חדשה, מקורית ועצמאית ש(עדיין) אינה נחלת הכלל. טבעי מאוד שהגישה תתקבל בביקורת, ולפעמים הביקורת היא עזה.
על ידי דרומי
ב' דצמבר 03, 2018 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!
תגובות: 10
צפיות: 859

Re: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!

מזל טוב!

יהי רצון שנזכה במהרה לתמידין כסדרן ומוספין כהלכתן

ומכיון שהאות מ' היא באמצע הא"ב - לכאורה בכרך זה נחצה קו האמצע ומתחילים לראות את החצי השני של העבודה הנפלאה... ה' יעזור עד גמירא.
על ידי דרומי
א' דצמבר 02, 2018 7:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 12940

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

למה כשכתבו קודם 'להזדנב אחרי המפרשים' לא הזדעקתם?

[כך נכתב כאן שחור על גבי לבן ועדיין לא נמחק: "אין שום הגיון בדבר זה, שאנחנו חייבים להזדנב מאחרי המפרשים שכבר היו". אני עדיין לא מצליח להירגע מהמלים הללו]
על ידי דרומי
א' דצמבר 02, 2018 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?
תגובות: 62
צפיות: 1305

Re: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?

לא בדקתי כיצד ההלכה בימינו, אולם ברור שבאותו זמן שלפני מתן תורה לא קיימו את כל דקדוקי ההלכה באותו אופן שאנו מקיימים, לפחות לפי 'פשוטו של מקרא'. וליתר ביאור והרחבה - ראה כאן
על ידי דרומי
א' דצמבר 02, 2018 12:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ההיסטוריה, כפשט או כדרש?
תגובות: 25
צפיות: 771

Re: ההיסטוריה, כפשט או כדרש?

אם אין לך שום שאלה - אין לי ענין לעורר אצלך שאלות והכל בסדר.

לי נראה מוזר לומר שיהודים לומדים חומש עם רש"י מאות בשנים, ויום אחד יתברר שצריך אולי 'לצנזר' חלק מהדברים
על ידי דרומי
א' דצמבר 02, 2018 10:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?
תגובות: 62
צפיות: 1305

Re: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?

בכל מקרה, ברור שתמר אשת יהודה היא מודל חיובי לגמרי, וכפי שמודגש במ"ש "ולא יסף עוד לדעתה", ומפרש רש"י באחד הפירושים: "ולא פסק" - הרי שהמשיכו להיות ביחד ולא יתבוששו (ואולי אפשר להשוות את זה לבת שבע אשת דוד ודו"ק). ובביאור הענין - איך באמת המשיך יהודה להיות עם תמר כלת...
על ידי דרומי
א' דצמבר 02, 2018 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?
תגובות: 62
צפיות: 1305

Re: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?

הרב רון, איך אתה מסביר את דברי רש"י שמשווה להדיא בין שתיהן?
על ידי דרומי
א' דצמבר 02, 2018 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת
תגובות: 4
צפיות: 160

Re: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת

אולי בשם 'בית ראשון' הוא קורא לכל מה שהיה מאז שנכנסו לארץ, כולל כמובן שילה שעמד קרוב לארבע מאות שנים
על ידי דרומי
א' דצמבר 02, 2018 12:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: ההיסטוריה, כפשט או כדרש?
תגובות: 25
צפיות: 771

Re: ההיסטוריה, כפשט או כדרש?

אולי תבאר יותר להדיוט כמוני. או אולי תביא דוגמא מוחשית

עבור לחיפוש מתקדם