מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4122 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 34
צפיות: 3130

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אגב, יש להעיר לדברי הגר"מ שגם בפורים דמוקפין שחל בשבת קוראים אותה הפטרה בב' שבתות רצופות (למיטב זכרוני)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 34
צפיות: 3130

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אגב, או לא אגב, ההפטרה של מחר חודש היא הפטרה מאוד בלתי שיגרתית, משום שהיא כמעט היחידה שקוראים לכתחילה שבלכתחילה הפטרה שהיא ממש לא מעין הקריאה! והפלא היותר גדול, שכאשר חל ער"ח בחול אין עושים לו שום זכר (מלבד אלו הנוהגים בסדר יוכ"ק, ויש חדשים שאין נוהגים בזה כמו חנוכה וכו'), ואילו כאשר הוא ח...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקות בתוך ספר היד
תגובות: 2
צפיות: 572

מחלוקות בתוך ספר היד

סגנונו של ספר היד להרמב"ם כמעט אין לו אח ורע בספרות ההלכה המוכרת, בזה שהוא 'חותך' את ההלכה באופן פסקני, ואינו מזכיר כלל שיש דיעות חולקות וכו'. גם במקרה שברור שהרמב"ם הוא יחידאה בשיטתו, וכולם למדו אחרת וסוברים אחרת, אין הרמב"ם מתייחס כלל לשיטות אחרות, אלא כותב את ההלכה הפסוקה כפי שהיא ...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה
תגובות: 6
צפיות: 652

Re: מזוזה

ע"פ קבלה ורמז וכו' יש בזה חיבור של "זו" ו"זה" כלומר זכר ונקבה, ושורשם בספירות העליונות. וההוספה של אות מ' בהתחלה גם לזה יש הסבר.

אם תרצה אוכל למצוא מראי מקומות מדוייקים, אך כמדומה שאתה מחפש לפי הפשט דוקא.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבודת ה הפרטית לעומת הכללית
תגובות: 2
צפיות: 482

Re: עבודת ה הפרטית לעומת הכללית

בנוסף לאינטואיציות שאיני מזלזל בהם צריך לקיים את המאמר "עשה לך רב"

האדם מטבעו יש לו נטיות שונות העלולות לבלבלו, ו"רב" חיצוני יכול יותר לבחון את המצב מבחינה אובייקטיבית
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 11:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח
תגובות: 53
צפיות: 5374

Re: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח

יש וורט יפה על מ"ש בבריך שמיה: "ותוריך לן חיין בטיבו, ולהוי אנא פקידא בגו צדיקייא" - שהא בהא תליא. גם מי שבצעירותו לא היה בגדר 'צדיק', הרי כאשר "תוריך לן חיין בטיבו", מקבל הוא לפתע את התואר הזה ונמנה "בגו צדיקייא"... [ובעומק יותר, שכאשר הוא מאריך ימים ומגיע לדור הב...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 49
צפיות: 3818

Re: עשיו האכיל כלב

הרב קו ירוק, עם כל הכבוד הראוי, באשכולות אחרים אתה מחנך אותנו לשמרנות יתירה, ובאשכול זה אתה כותב כאחד המודרנים...

ואתך הסליחה על הערה קלה זו.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח כסלו כיוה"פ!
תגובות: 33
צפיות: 3198

Re: ר"ח כסלו כיוה"פ!

אם קבלה היא נקבל. האם לא הוסיפו איזה טעם / אסכמתא לקביעה זו?
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד
תגובות: 1
צפיות: 337

מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד

מצורף בזה מסמך שהתפרסם עתה בעניני חכמה זו (גילוי נאות: "אני איני מאנשיה", אך אמרתי אולי מי מהחכמים יפיק תועלת)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.
תגובות: 24
צפיות: 2655

Re: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.

בענין חשיבות השמחה והיותה 'כלי' לאורות העליונים שקשורים לחתונה (ראה בהודעה הפותחת את האשכול), כולל כלי זמר וכו' וכו' - יש אריכות נפלאה מהרש"ב מליובאוויטש במאמר שנקרא 'שמח תשמח' ונאמר על ידו בשנת תרנ"ז בעת חתונת בנו.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 49
צפיות: 3818

Re: עשיו האכיל כלב

הרשב"ם כתב ביטויים קשים מאלו לגבי פירושים המובאים ברש"י. ואעפ"כ...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 4550

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

על כך שאלתי האם יש לזה מקור כתוב?

מקור חיובי (ולא רק מזה שלא נזכרו יותר)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 49
צפיות: 3818

Re: עשיו האכיל כלב

מה שייך רש"י? ברור שרש"י לא למד כך, כי בפשט זה ממש לא מסתדר, ואיש לא התיימר לומר שכך למד רש"י ולא אף אחד מהפשטנים.

השאלה היא האם דבר זה נכון לפי שיטת המדרש.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 4550

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

בפירוש רש"י עה"ת (בהעלותך יא, א-ד) מפורש שהיו ערב רב גם לאחר חטא העגל!

וראה מה שהאריך בלקוטי שיחות חלק טז ע' 410 ואילך, שהעונש החמור שלאחר חטא העגל הופנה בעיקר לבנ"י ולא לערב רב שהם נשארו בחיים, עיי"ש
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 4550

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

ובזוהר איתא שאף לעתיד לבוא יהיו ערב רב
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 12:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 4550

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

איפוא מבואר שהערב רב כלו כולם עד האחרון במדבר?
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 1217

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

ייש"כ לך על העזרה בליבון הענין.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קושיות
תגובות: 69
צפיות: 7232

Re: ספר קושיות

לא הבנתי לדבריך. וכי אין אפשרות שלישית, משהו בין 'ראשונים' כמלאכים לבין 'משכילים'?...

השאלה היא לא מתי חי המחבר, אלא אם היה איזה דמות מיוחדת, או סתם שמש בית כנסת...
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת אוכל משמחות
תגובות: 3
צפיות: 465

Re: לקיחת אוכל משמחות

יש שאלה ידועה לגבי משלוח מנות, האם יכולים בחורי ישיבה להחליף את מנותיהם זה בזה, או שקיבלום רק על דעת אכילתם בלבד.

וזה קצת דומה לכאן, אם כי לא ממש.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 1217

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

עיינתי עוד ואכן זו כנראה טעות, אבל לא גמורה. זאת אומרת, הפוסקים השוו בין אחותו לאשתו, שאחותו יכולים לשמור עליו כמו אשתו, אך באמת נראה שבלילה זה שונה, כי האשה עצמה חרדה לבעלה, ואילו האחות אינה חרדה על אחיה ואין סיבה שתקום בלילה כדי למנוע עבירה.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 11:18 am
פורום: חנוכה
נושא: חגיגת יום הולדת - מגזירות היוונים?
תגובות: 23
צפיות: 3117

Re: חגיגת יום הולדת - מגזירות היוונים?

דיון נרחב בענין זה - בספר 'שולחן מנחם', בסוף חלק ג.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 1217

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

למ"ש הרב חשבונות רבים -

לפי הרבה פוסקים, אשתו משמרתו מהני גם כשהיא ישנה. ולפי כמה פוסקים, אחותו יכולה לשמור עליו כמו אשתו. וא"כ לכאורה די בהבאת האחות בלבד, גם ללינת לילה.

כך ראיתי בעייני לפום ריהטא בפסקי הציץ אליעזר.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 1217

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

הרב אבן זועקת, אל דאגה.

דבר ראשון, אני לא נסמך רק על מה שכותבים בפורום אלא רק מבקש עזרה ללבן הענין. כמובן שאני גם בודק בדרכים אחרות, אך מחשבות חברי הפורום עוזרות לכוון למקום הנכון.

דבר שני, בנידון דידן יש כאן את הרב ברגר שכותב בשמו המלא ואין צורך לחשוש לניק אלמוני.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 1217

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

אם רק מצד הלילה אולי ימצא לו מקום אחר לישון.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קושיות
תגובות: 69
צפיות: 7232

Re: ספר קושיות

בוא ואסביר ברחל בתך הקטנה. אני מוסר שיעור בפני יהודים טובים ומשתדל לתבל את דבריי ברמזים שונים המצויים בספרים קדמונים. בשונה מאחרים, אני מאוד משתדל לבדוק כל רמז ולמצוא את מקורו הטהור שהוא אכן בר סמכא וכו', והיו רמזים שונים שמתגלגלים בעולם התורני שלא מצאתי להם מקור נאמן (לפחות בעיניי) ומשכך משכתי את י...
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 1217

שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

שמעו נא רבותיי דיינים מומחים, אשה ילדה בשעטומו"צ בן זכר, ולו שני אחים ששניהם מתחת גיל 5. היולדת לא תהיה בבית בשבת, ובשל אילוצים שונים מי שיהיה בבית בשבת הם אבי הבן וחותנתו אם היולדת. כמובן שהם צריכים להביא "שומר", והשאלה היא מי עדיף: 1) אחותו של הבעל-האב - נערה כבת 15 2) אחיינית שלו, ...
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קושיות
תגובות: 69
צפיות: 7232

ספר קושיות לאחד הראשונים

ראיתי באוצר החכמה 'ספר קושיות' לא נודע מי המחברו, שי"ל לאחרונה.

בספר זה יש דברים מחודשים הנראים משונים, לדוגמא הוא מסביר שם למה הגויים מכנים את היהודים בשם 'כלבים'...

האם במשך השנים שלאחר פרסום הספר נודעו עוד פרטים על זהות מחברו, מדת סמכותו וכו'?
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 10:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח
תגובות: 53
צפיות: 5374

Re: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח

כדי לאזן את הרושם שנוצר מהודעת הרה"ג רבינו הרב קראקובער (שמן הסתם תימחק עוד מעט), אציין שגם בקרב אלו שאינם מהציבור הליטאי יש שחשוב להם התואר המדוייק שבו יקראו להם. ושמעתי מעשה על רב חסידי, שפעם הזמינו אותו לאמירת ברכה בחופה, וכיבדו המנחה ואמר: " הרב הגאון הרב החסיד ". לאחר כמה ימים פג...
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'
תגובות: 56
צפיות: 4572

Re: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'

אגב ענין הטונה. הרב לנדא שליט"א נתן פעם הכשר על טונה, וכמדומה שלאחר מכן הפסיק. מה טעם?
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדידותו של המספר שבע
תגובות: 14
צפיות: 1585

Re: בדידותו של המספר שבע

יישר כח לכל הבקיאים שליט"א. לא שיערתי שכ"כ מהר איענה עם מראי מקומות מדוייקים.

ועתה אשאל, התורה הידועה שרבים מהדרשנים אוהבים לחזור עליה, שאם תשים 6 כוסות תקבל מעגל, ואם תשים כוס שביעית זה משלים את המעגל וממלא את החלל (ואם תשים כוס שמינית זה כבר בגדר 'שומר ההיקף') - מה מקורה הקדמון?
על ידי דרומי
ד' נובמבר 15, 2017 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדידותו של המספר שבע
תגובות: 14
צפיות: 1585

Re: בדידותו של המספר שבע

אני מבין מדבריך שככל הנראה אין לכך מקורות נוספים יתר על המדה
(הספר מאור עינים זכור לי כשנוי במחלוקת על סמכותו, לא?)
על ידי דרומי
ד' נובמבר 15, 2017 11:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח
תגובות: 53
צפיות: 5374

Re: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח

בעקבות אשכול זה נזכרתי בקושיא עתיקת יומין, שהתעוררה אצלי (כמעט) בכל פעם שפתחתי את רמב"ם פרנקל, ובדף השער שם כתובים המפרשים לשמותיהם ובתואריהם, והרואה יראה שרק האחרונים זכו לתואר 'זצ"ל' (הגר"א ורעק"א) ואילו כל שאר המפרשים הקודמים להם - המגיד משנה, הלחם משנה, וכו' וכו' - כתובים בתו...
על ידי דרומי
ד' נובמבר 15, 2017 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדידותו של המספר שבע
תגובות: 14
צפיות: 1585

בדידותו של המספר שבע

ראיתי בס' תפארת יהונתן להר"י אייבשיץ פ' בהר: "ידוע מה שכתב ידידיה אלכסנדריא שהוא נקרא פילון היהודי, כי מספר ז' הוא מספר קדוש, כי הקדמונים כללו הענין בעשר .. ואלף ראש לכולם .. ב' מוליד, כי ב' פעמים ב' הם ד'. ג' מוליד כי ג' פעמים ג' הם ט. ד' נולד מכפלת ב' פעמים ב'. ה' מוליד, ב' פעמים ה' הם י...
על ידי דרומי
ד' נובמבר 15, 2017 9:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: גנוזות מהרבי רבי יענקעלע מפשעווארסק זצ"ל
תגובות: 21
צפיות: 2530

Re: גנוזות מהרבי רבי יענקעלע מפשעווארסק זצ"ל

על עוד צדיקים יש סיפורים שהתפללו עבור גויים.
על ידי דרומי
ד' נובמבר 15, 2017 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!
תגובות: 35
צפיות: 2764

Re: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!

יעויין בספר התניא פרק כז. זה כל הנושא של הפרק שם.
על ידי דרומי
ד' נובמבר 15, 2017 8:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 42997

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

לית מאן דפליג שהציונות השפיעה לרעה על עדות המזרח בכללותם, ואם היו נשארים בארץ מולדתם מן הסתם היו יותר דתיים מהיום (בהכללה)

מה שפחות ידוע הוא שגם בארצות המערב היתה תופעה דומה (דוגמא בולטת היא ארצות דרום אמריקה), אם כי פחותה בהרבה ושונה בצורתה, וזה מה שכתבתי

איני יודע מה שייכת השואה לכאן
על ידי דרומי
ד' נובמבר 15, 2017 7:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 42997

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

כהערת אגב, חלק מההתבוללות הנוראה בחו"ל היא באשמת התעמולה הציונית, שבגינה עזבו יהודים טובים בעלי השפעה את קהילותיהם בחו"ל במטרה לעלות לארץ הקודש, והפקירו את אנשי הקהילות שם (החלשים יותר מבחינה רוחנית) והתוצאות בהתאם.
על ידי דרומי
ג' נובמבר 14, 2017 10:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??
תגובות: 11
צפיות: 1430

Re: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??

זכור לי במעומעם שבאחד השיעורים של הרב מאזוז שליטא דיבר באריכות על נושא ה'הלעטה' וכמדומה שהזכיר גם נידון זה

עבור לחיפוש מתקדם