מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5302 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור הלכה בדין במחזיק אייפון
תגובות: 1
צפיות: 796

Re: בירור הלכה בדין במחזיק אייפון

אני הקטן מאלו המנהלים מלחמת חורמה באייפונים למיניהם (בסביבתי הקרובה שבה יש לי השפעה), ואעפ"כ סבורני שקונטרסים כגון אלו עושים צחוק מהענין ורק גורמים להיפך. במדה מסויימת יכול מחר מישהו להוציא קונטרס שכל מי שנוסע באוטובוס ברחובות ירושלים הצפופים ונוגע בטעות - בעל כרחו - בנשמות קדושות וטהורות מעלמא...
על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המסכת שכדאי ללמוד עם מי שמתחיל ללמוד גמרא?
תגובות: 25
צפיות: 5438

Re: מה המסכת שכדאי ללמוד עם מי שמתחיל ללמוד גמרא?

ראיתי פעם בקונטרס הנקרא 'דבר מלכות' ששואל מישהו איזו מסכת ללמד את בני קהילתו (כמדומה רב מארה"ב בקהילה קטנה), והתשובה - מס' מגילה. הוא מעלה שם גם את הרעיון שבסיפוק כאשר יצליחו בשיעור לסיים את המסכת, דבר שקשה לעשות במסכתות הישיבתיות
על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים לאלו הנוהגים שלא לטלטל בשבת אף במקום שיש עירוב
תגובות: 77
צפיות: 11522

Re: נידונים לאלו הנוהגים שלא לטלטל בשבת אף במקום שיש עירוב

דברי הרב מליקוואד וסגנונו הצח: "אינו אלא לנשים וקטנים ודלת העם" - מחזקים את שאלת התם ששאלתי מקודם, שאם האיש הוא בן תורה וחושב שיש כאן דבר שאינו ברור, איך יתן לאשתו לטלטל? והרי אין שום הבדל ברמת החיוב של שבת בין אנשים לנשים! וביותר יקשה ביום הכפורים, שהנשים באות במסירות נפש להתפלל עם עגלות ...
על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 11:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הדברי חיים מצאנז והמורה נבוכים
תגובות: 12
צפיות: 1915

Re: הדברי חיים מצאנז והמורה נבוכים

לא כתבתי שאין הרבה חסידי צאנז. כתבתי שאני לא מכיר כמעט באופן אישי, אבל שמעתי מאנשים שכן מכירים.
על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 11:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים לאלו הנוהגים שלא לטלטל בשבת אף במקום שיש עירוב
תגובות: 77
צפיות: 11522

Re: נידונים לאלו הנוהגים שלא לטלטל בשבת אף במקום שיש עירוב

הכווונה היא לאותם מקרים רבים מאוד שבהם מארגנים אירוע משפחתי וכדומה, ויודעים בוודאות מראש שיצטרכו לטלטל וסומכים על ה'גויים של שבת' שבתוך המשפחה שהם אלו שיטלטלו... שזה מוכיח כי גם אלו שאינם מטלטלים לא חושבים שזה ממש אסור וכו' וממילא מותר להם להקל בזה בשעת הצורך. אקווה שהובנתי
על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 11:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים לאלו הנוהגים שלא לטלטל בשבת אף במקום שיש עירוב
תגובות: 77
צפיות: 11522

Re: נידונים לאלו הנוהגים שלא לטלטל בשבת אף במקום שיש עירוב

שאלת תם: אם באמת אתה מחמיר וסובר שאסור לטלטל - איך אתה נותן לאביך, עד"מ, לטלטל? וכי אתה מצווה במצות שבת יותר ממנו? אלא מאי, עכצ"ל שזו חומרא בלבד. ואם זו רק חומרא, מסתבר שיש מקום להקל בה בשעת הצורך. [במלים פשוטות: אם ביכולתך למנוע את הטלטול עצמו - ניחא, אבל אם כל ההבדל הוא בין אם אתה תטלטל ...
על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 11:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הדברי חיים מצאנז והמורה נבוכים
תגובות: 12
צפיות: 1915

Re: הדברי חיים מצאנז והמורה נבוכים

אני אמנם מצאצאי הדברי חיים, אבל בגלגולי הנוכחי לא נפגשתי בהרבה חסידי צאנז.

מכל מקום, הבנתי פעם שחסידי צאנז (בדורנו לפחות) דוגלים ברחבות המוחין ובקבלת האמת ממי שאמרה בלי סגירות יתירה, בשונה מחוגים חסידיים אחרים
על ידי דרומי
ה' פברואר 23, 2017 11:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה אמרה תורה איסורי גזל ועריות ודין דרך ארץ ועוד מצוות
תגובות: 10
צפיות: 1530

Re: מפני מה אמרה תורה איסורי גזל ועריות ודין דרך ארץ ועוד מצוות

לדידי השאלה היא הפוכה - לאחר שנצטווינו בכך בתורה, למאי נפק"מ שאפשר ללמוד את זה מחיות הארץ?
על ידי דרומי
ד' פברואר 22, 2017 3:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: להתאים את החיים לתורה או את התורה לחיים
תגובות: 85
צפיות: 11440

Re: להתאים את החיים לתורה או את התורה לחיים

בענין המחלוקת על זמן רבינו תם - הרי גם בעל התניא נקט כשיטת הגר"א, והוא כותב בהחלטיות ששיטת רבינו תם היא היפך החוש

והוא כן היה ברוסיה... ולא בארץ
על ידי דרומי
ד' פברואר 22, 2017 10:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ויו של קודשים וחודשים על שום מה?
תגובות: 20
צפיות: 2427

Re: ויו של קודשים וחודשים על שום מה?

ואם כבר הגענו לזה - איך כותבים "זוהר" או "זהר"?
על ידי דרומי
ד' פברואר 22, 2017 10:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד עם בגד עליון
תגובות: 23
צפיות: 2883

Re: לימוד עם בגד עליון

כהערה כללית, בדורות הקודמים לא לכולם היתה חולצה, כך שבהחלט השתמשו יותר בבגד עליון להסתיר את הציצית וכו'. ברצינות גמורה.
על ידי דרומי
ג' פברואר 21, 2017 9:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כהיום הזה-פירוש
תגובות: 8
צפיות: 1412

Re: כהיום הזה-פירוש

בספרי חסידות מבואר שהיום הזה מכוון לגילויים שיהיו לעתיד לבוא, והכוונה היא שהנס של חנוכה וכו' היה בו 'טעימה' מהגילויים דלעתיד
על ידי דרומי
ג' פברואר 21, 2017 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל נפש ביו"ט
תגובות: 11
צפיות: 1222

Re: אוכל נפש ביו"ט

השאלה הגדולה היא לגבי ראש השנה, שלכמה שיטות אין בו מצות שמחה - ובכל זאת הותר אוכל נפש!
וכבר דנו בזה בכמה בימות ולא ראיתי שהגיעו למשהו ברור
על ידי דרומי
ג' פברואר 21, 2017 2:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא
תגובות: 14
צפיות: 3996

Re: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא

את השאלה מה ההבדל בין קודשא בריך הוא לשכינתיה ומה ענין היחוד וכו' שואל ה'צמח צדק' בספרו 'דרך מצוותיך', במצות 'שורש מצות התפלה' פרק ט ושם מבוארים הדברים באר היטב ובסגנון המתאים למתחילים בלימוד תורת הסוד. (בישיבות חבד רגילים ללמוד פרק זה עם תלמידים בגיל שיעור ג ישיבה קטנה)
על ידי דרומי
ג' פברואר 21, 2017 11:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה ההבדל בין 'אוי' ל'הוי'?
תגובות: 12
צפיות: 2010

Re: מה ההבדל בין 'אוי' ל'הוי'?

אני נזכר גם בפסוק בספר עמוס - הוי פרות הבשן אשר בהר אפרים, שאכן מתאים בתור אנחה מתמשכת
על ידי דרומי
ג' פברואר 21, 2017 11:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: אלף נכנסים לתלמוד ואחד יוצא למקרא
תגובות: 12
צפיות: 1819

Re: אלף נכנסים לתלמוד ואחד יוצא למקרא

בהלכות תלמוד תורה שבשולחן ערוך הרב מאריך בענין זה, ראו פרק א הלכה ו ובקונטרס אחרון ס"ק ג. ושם דוחה את דברי הש"ך.
על ידי דרומי
ב' פברואר 20, 2017 10:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה ההבדל בין 'אוי' ל'הוי'?
תגובות: 12
צפיות: 2010

Re: מה ההבדל בין 'אוי' ל'הוי'?

שאלה מעניינת וצריך לחשוב עליה. בינתיים אסתפק בציון העובדה שבספרי קבלה מבואר ההפרש בין "אוי" ל"הוי" - ראה זהר חלק ג עד, ב ובעוד מקורות שנסמנו ב'ספר הערכים חב"ד' ערך 'אוי' (אנציקלופדיה לתורת החסידות שבינתיים הגיעו רק לערך 'אח'... ולמזלנו הערך 'אוי' כבר קיים)
על ידי דרומי
ב' פברואר 20, 2017 7:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?
תגובות: 49
צפיות: 8044

Re: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?

הרמב"ם מזכיר שיש שני סדרים בקריאת הפרשיות, ויש שמשלימים את התורה כולה רק בשלוש שנים ואז לכאורה פרשת תשא היא בכלל לא בסמיכות לפורים. כמדומני שיש הוכחות שבזמן רש"י ובמקומו כן היו קוראים כמו שאנחנו קוראים, אבל יש לברר עד כמה זה היה מנהג פשוט עד כדי כך שרש"י יכתוב את פירושו בהתאם לסדר זה....
על ידי דרומי
ב' פברואר 20, 2017 7:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?
תגובות: 49
צפיות: 8044

Re: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?

זו פעם ראשונה שאני נכנס לאשכול זה, ובאמת שנדהמתי מהרעיון שרש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה. נשמע מוזר ומופרך ביותר, ובפרט בהתחשב בשינויים הגדולים שיש בין פרשה לפרשה ברש"י מבחינת האריכות - אין מה להשוות בין פרשת בראשית לפרשת ויקהל, וכן הלאה. ומה עשה רש"י בחול המועד פסח וכו'...
על ידי דרומי
ב' פברואר 20, 2017 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסערת אש
תגובות: 48
צפיות: 7154

Re: בסערת אש

הלכה מאגדה לא ילפינן, וד"ל
על ידי דרומי
ב' פברואר 20, 2017 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסערת אש
תגובות: 48
צפיות: 7154

Re: בסערת אש

הספר לא נערך בצורה חכמה כלל וכלל, ויש בו דברים שהם ממש מרפסן איגרא. לדוגמא: השימוש בשמו של הגרי"ז הלוי לעידוד הצבעה בבחירות - בשעה שידוע לכל בר בי רב דחד יומא שהגרי"ז הלוי היה קנאי בענין זה. גם ביטויי השפלות הרבים שאמר על עצמו יוצאים מגבול הטעם הטוב של 'ענווה' ויכולים להתקבל כקצת אמת. גם ט...
על ידי דרומי
ב' פברואר 20, 2017 7:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ירד השליו בשבת?
תגובות: 15
צפיות: 2264

Re: האם ירד השליו בשבת?

ראיתי ב'לקוטי שיחות' חלק טז עמוד 170, שכתב להדיא שלדעת רש"י ירד השלו בשבת בין הערבים, ושם בהערה: ולכאורה הוא חידוש גדול. וראה מפרשי רש"י (טז, א) ועוד. וצריך עיון וחיפוש. וגם בירור - מתי אספו אותו. ועוד שנאמר "בין הערבים תאכלו ב שר". וגם - לאחר מתן תורה הרי נאסרו בכל מלאכות שבת (מ...

עבור לחיפוש מתקדם