החיפוש הניב 480 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דמשק
ג' דצמבר 18, 2018 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג הזהירות מעדים קרובים
תגובות: 11
צפיות: 430

Re: מנהג הזהירות מעדים קרובים

אבל בגיטין מפורש (אהע"ז סי' קנד סדר הגט סעי' ב) שאפילו רביעי ברביעי פסול מעיקר הדין
ככל הנראה טעות המעתיק, ברמ"א שם כתב לכתחילה.
על ידי דמשק
ג' דצמבר 18, 2018 9:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 89245

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

לענין כתב:כפי זכרוני העלו כאן בין בתרי האשכול את כל הספר חו"ב בקובץ מכווץ, ועתה איני מוצאו. אברך את מי שיעשה לי חסד להעלות שוב או לציין להודעה שבה זה הועלה. בתודה.

viewtopic.php?p=442225#p442225
viewtopic.php?p=442755#p442755
על ידי דמשק
ב' דצמבר 17, 2018 11:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 579
צפיות: 67709

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

נזדמן לי היום ספר ביאורי הדף עמ"ס זבחים, ובסופו יש חליפת מכתבים עם הגראי"ל זצ"ל, ושוב משתקף שם ענוותנותו ומדת האמת שלו. המחבר הקשה על מש"כ באילת השחר, והגראי"ל השיב לו מכתב תשובה ובסופו כותב: "ובודאי כשכתבתי באילת השחר לא חשבתי זה, אבל יש לתרץ כמש"כ, ותודה על ששם ע...
על ידי דמשק
א' דצמבר 16, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 56
צפיות: 4432

Re: מצ"ע שהז"ג

הקושיא למ"ל הכ' אותו ולא אותה על פטור נשים במילה מקשים בתוס' קידושין כט. ד"ה אותו, תיפוק ליה דמ"ע שהזמ"ג שנימול לשמיני, ותירצו כיון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק לא מיקרי זמ"ג. ולכאורה הדבר מבואר לקמן בקידושין בברייתא לד. דפדיון הבן הוא מ"ע שלא הזמ"ג, אף שהחיוב מ...
על ידי דמשק
א' דצמבר 16, 2018 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 56
צפיות: 4432

Re: מצ"ע שהז"ג

אך צריך לומר שזה גופא גם כן מונח בקו' תוס', דזה גופא צ"ב למה פדה"ב לא מיקרי הזמן גרמא? ואה"נ יכלו להקשות על פדה"ב אך הק' ממילה ששם הוא תחילת הסוגיא. וגם שעל זה יש פסוק מפורש שפוטר נשים והוקשה להם למה צריך פסוק. לכאורה צריכים לתרץ כן, ועדיין חידוש שלא הזכירו זה בתוס' לראיה. בתוס'...
על ידי דמשק
א' דצמבר 16, 2018 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 56
צפיות: 4432

Re: מצ"ע שהז"ג

הקושיא למ"ל הכ' אותו ולא אותה על פטור נשים במילה מקשים בתוס' קידושין כט. ד"ה אותו, תיפוק ליה דמ"ע שהזמ"ג שנימול לשמיני, ותירצו כיון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק לא מיקרי זמ"ג. ולכאורה הדבר מבואר לקמן בקידושין בברייתא לד. דפדיון הבן הוא מ"ע שלא הזמ"ג, אף שהחיוב מ...
על ידי דמשק
א' דצמבר 16, 2018 1:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 8150

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

מתאמרא בשם גדולים שחמשה גדולי ישראל לא היו להם ילדים אחרי מלחמת העולם - החזו"א, הרה"ק מבעלזא, הבית ישראל, הרה"ק מסאטמאר, האדמו"ר מלובאוויטש - כי מן השמים הועידו אותם להקמת וביסוס העולם היהודי מחדש, שיוכלו למסור את כל אונם וזמנם עבור מטרה זו. לכאורה, ניתן להוסיף לרשימה זו את הרצי...
על ידי דמשק
ד' דצמבר 12, 2018 9:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 8150

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

מתאמרא בשם גדולים שחמשה גדולי ישראל לא היו להם ילדים אחרי מלחמת העולם - החזו"א, הרה"ק מבעלזא, הבית ישראל, הרה"ק מסאטמאר, האדמו"ר מלובאוויטש - כי מן השמים הועידו אותם להקמת וביסוס העולם היהודי מחדש, שיוכלו למסור את כל אונם וזמנם עבור מטרה זו. ושמעתי בשם אחד הגדולים שהוסיף "כי...
על ידי דמשק
ד' דצמבר 12, 2018 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הגהות המהר"צ חיות על הש"ס
תגובות: 17
צפיות: 611

Re: דברים מהבילים בהגהות מהר"ץ חיות על הש"ס

תם מה הוא אומר כתב:אבל כעת ראיתי מ"ש הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל בס' לב העיברי ח"א (עמוד קנז בהערה). ואם כן בטלו כל דבריי האמורים לעיל, ואיני רוצה להעתיק כאן דברי הלב העיברי, ועיין בו.

עי' מש"כ עליו בספר מהר"ץ חיות להרשקוביץ הנ"ל.
על ידי דמשק
ד' דצמבר 12, 2018 8:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 8150

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

לגבי אותיות הזהב על מטפחות האדמו"רים, כידוע אם לא רוקמים באותיות זהב וכסף זה לא חל. ובפרט בעוה"ז... אחד הדברים המשונים שהורגלנו אליהם זה מנהג הפריצים שנוהגים הבנש"קים (קרי - אדמו"רים), ומילא על חסידיהם אין כ"כ שאלה שמעריצים את מלכם, הטענה שלי זה מדוע האדמורים שרבים מהם פקחי...
על ידי דמשק
א' דצמבר 02, 2018 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להיכן נעלם כלל כ"ד בשושנת העמקים?
תגובות: 2
צפיות: 324

Re: להיכן נעלם כלל כ"ד בשושנת העמקים?

שייף נפיק כתב:במהדורה חדשה הובא.

במהדורא החדשה שבאוצר אין. יש מהדורא יותר חדשה?
על ידי דמשק
א' דצמבר 02, 2018 4:53 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: פירוש המשניות להרמב"ם
תגובות: 0
צפיות: 314

פירוש המשניות להרמב"ם

פירוש המשניות להרמב"ם מהדו' קאפח נקרא באוצר בשם לא מורגל ללומדים 'משנה עם פירוש הרמב"ם' כך שהמחפש את 'פירוש המשנה/המשניות להרמב"ם' לא ימצאנו. בכלל המהדורות השונות של פירוש המשניות להרמב"ם נמצאים באוצר תחת שלש שמות שונות. 'פירוש המשניות להרמב"ם 'פירוש המשנה להרמב"ם' 'משנ...
על ידי דמשק
א' דצמבר 02, 2018 12:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי
תגובות: 6
צפיות: 303

Re: בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי

החלק השני ידוע ממהר"ם מרוטנבורג.
על ידי דמשק
ג' נובמבר 27, 2018 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92978

Re: דרוש מקור: משה רבינו יבוא בתביעה על חסרון בתלמוד תורה

אולי זה יעזור
זו"ח בראשית
על ידי דמשק
ג' נובמבר 20, 2018 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: עוף המחמם ביצים בהבטתו
תגובות: 6
צפיות: 344

Re: עוף המחמם ביצים בהבטתו

על ידי דמשק
ב' נובמבר 12, 2018 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726937

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה מאד למי שיוכל להעלות
ספר חוק לישראל - שומרים (כהנא) ח"א עמ' 103-104
(במהדו' בני תורה יש רק חלק ב').
על ידי דמשק
ב' נובמבר 12, 2018 1:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רפאל הלפרין ז"ל
תגובות: 40
צפיות: 4292

Re: רפאל הלפרין ז"ל

הרע במיעוטו כתב:סוף דבר הכול נשמע.

מסתמא רבים הם המתאפקים שלא להגיב לאשכול זה.

לשון הרע לא מדבר אלי..
על ידי דמשק
ש' נובמבר 10, 2018 10:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 610
צפיות: 54975

Re: מסורת הגננות

קראקובער כתב:לפי ההגיון של רש"נ לגבי התכלת אם עם ישראל יתחילו להאמין שאליהו הנביא באמת שותה זה יהפוך למציאות..

כמדומני שנתכוון רק לגרוע ולא להוסיף..
על ידי דמשק
ד' נובמבר 07, 2018 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9954

Re: משניות קהתי

שמעתי דבר חידוד בשם יהודי פיקח שאמר שאנו חייבים הכרת הטוב לשלשה. 1. לשוטנשטיין 2. לקהתי 3. למתיבתא לשוטנשטיין - לא כמו שהעולם אומר בגלל ההערות וציונים למטה, אלא כי בזכות הציונים למטה אפשר להסתכל למעלה... לקהתי - לא על הפירוש שלו, אלא כי בזכותו יצא לאור משניות סייעתא דשמיא... (מח"ס סייע"ד ה...
על ידי דמשק
ד' אוקטובר 31, 2018 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו
תגובות: 43
צפיות: 2666

Re: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
על ידי דמשק
ד' אוקטובר 31, 2018 6:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ועשית ככל אשר יורוך...
תגובות: 18
צפיות: 446

Re: ועשית ככל אשר יורוך...

לא כ"כ הבנתי מה השאלה. על כל פנים נראה שמצווה זו נוהגת בזמנים מיוחדים בלבד - בזמני הבחירות וכדומה. לא שמענו שיש 'ועשית ככל אשר יורוך' במשהו שלא קשור לפוליטיקה. לפי זה הוי מצוות עשה שהז"ג ונשים פטורות. אך לפי הביאור דמתאמרא משמיה דהברכת שמואל בדברי הרמב"ן דספירת העומר לא חשיב מעשהז&qu...
על ידי דמשק
ג' אוקטובר 30, 2018 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר על קוצק
תגובות: 30
צפיות: 1919

Re: ספר על קוצק

ישנו באוצר ונמצא גם כאן
http://hebrewbooks.org/49130
על ידי דמשק
ב' אוקטובר 29, 2018 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3622
צפיות: 331445

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

דמשק כתב:ספר מעגלי צדק להגרד"צ קרלנשטיין על או"ח סי' ד' בענין ברכת הנהנין.
על ידי דמשק
ש' אוקטובר 27, 2018 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 167
צפיות: 12548

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

טעות בידיך, ידידי ר' זאב, ר' שאול שפר הוא אדם אמתי, בשר ודם, אלא שהוא שכר את ר"ש אשכנזי שיכתוב עבורו את הספרים. והשאלה היא, האם אחרי שר"ש אשכנזי קיבל ממון על עבודתו ועל שימכרנה לר"ש שפר, כיצד מותר לו לנכס את ספרו לעצמו? וכבר דנו בזה באחד האשכולות על ר"ש אשכנזי. וסיפר לי מישהו שי...
על ידי דמשק
ש' אוקטובר 27, 2018 9:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל
תגובות: 22
צפיות: 2441

Re: הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:לפני מספר שנים היה לי עמו מו"מ טלפוני בדברי אגדה, ממנו ציטטתי בפורום זה, ולא אדע מקומו.

viewtopic.php?p=213275#p213275
על ידי דמשק
ה' אוקטובר 25, 2018 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 167
צפיות: 12548

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

בשנת 88 תרגמה לאנגלית הוצאת ארטסקרול את החלק מהספר מקור ברוך של מחבר תורה תמימה על דודו (וגיסו) הנצי"ב הנקרא באנגלית my uncle the natziv. הספר נדפס בעיקר בכדי לחלק למשתתפי הדינר של "החדר" בלייקווד, אך כעבור זמן קצר קיבלו ההורים מכתב ובו הם מתבקשים להחזיר את הספר בגלל שנתגלו בו כמה דב...
על ידי דמשק
ד' אוקטובר 24, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3622
צפיות: 331445

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ספר מעגלי צדק להגרד"צ קרלנשטיין על או"ח סי' בענין ברכת הנהנין.
(משום מה דומני שבגי' קודמת זה היה באוצר).
על ידי דמשק
ג' אוקטובר 23, 2018 1:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אילנות יוחסין ופרטים על צאצאי הש"ך
תגובות: 11
צפיות: 2280

Re: אילנות יוחסין ופרטים על צאצאי הש"ך

במקורות שכתוב שהוא נפטר באדר כתוב אדר ראשון.
על ידי דמשק
ג' אוקטובר 09, 2018 3:25 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שיעורי הגאון רבי דב לנדוי
תגובות: 2
צפיות: 1135

Re: שיעורי הגאון רבי דב לנדוי

מ,א,ור כתב:יצא בכמה חלקים שעורי [או חידושי ]האון רבי דב לנדוי על המסכתות

יש באוצר (מהדו' 16) 19 חלקים, האם מדובר במשהו חדש?
על ידי דמשק
ג' אוקטובר 09, 2018 12:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בין שני מהדורות - הליכות בת ישראל
תגובות: 4
צפיות: 417

סתירה בין שני מהדורות - הליכות בת ישראל

הנה שני מהדורות מאותו ספר, שניהם נדפסו באותו שנה (שנת אשת חיל - תשד"מ).
על ידי דמשק
א' אוקטובר 07, 2018 8:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 273
צפיות: 38120

Re: ספרים מצונזרים - ידיעות והשלמות

ייש"כ ר' זאב, רעיון נהדר לאשכול.

מצו"ב מספר ימות עולם (סיפורים שסיפר האדמו"ר ר' יצחק מאמשינאוו זצ"ל מארה"ב).
אות ב' נשמט במהדורא שניה.
על ידי דמשק
ד' אוקטובר 03, 2018 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726937

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דלי דלות כתב:שו"ת משנה שכיר אורח חיים חלק ב [מכון ירושלים תשמ"ז] סימן קפ"ח.

הנה
על ידי דמשק
ה' ספטמבר 27, 2018 3:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חומרא מתחת לאדמה
תגובות: 9
צפיות: 1048

Re: חומרא מתחת לאדמה

על ידי דמשק
ה' ספטמבר 27, 2018 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2729
צפיות: 473071

Re: ספר הארוך מש"ך ח"ב

ספר הארוך מש"ך ח"ב יצא לאור עולם לראשונה
עי' כאן viewtopic.php?f=7&t=36434#p403517
על ידי דמשק
ד' ספטמבר 26, 2018 12:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ד מינים במדבר מאיפה היה
תגובות: 6
צפיות: 293

Re: ד מינים במדבר מאיפה היה

על ידי דמשק
ב' ספטמבר 17, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבני נזר מורה לחתנו שלא יצום
תגובות: 4
צפיות: 419

Re: אבני נזר מורה לחתנו שלא יצום

יש גם מכתב בזה מהשם משמואל לחתנו שנדפס בסוף שם משמואל על מועדים.
על ידי דמשק
א' ספטמבר 16, 2018 5:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 784

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

כן העיר באגרו"מ או"ח ח"ג סי' צ'.
על ידי דמשק
א' ספטמבר 16, 2018 12:22 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דברי שיר
תגובות: 1
צפיות: 392

דברי שיר

ספר 'דברי שיר' להגרש"י רבינוב נמצא כפול.
הראשון מספר 13680 (הגרשיים בשם הספר מיותר), והשני מספר 181280.
הראשון מתוקן יותר, יש שם דף עם הסכמות מה שחסר בשני.
על ידי דמשק
ו' ספטמבר 07, 2018 9:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצה פשוטה איך למעט חילול השם במחנינו
תגובות: 8
צפיות: 388

Re: עצה פשוטה איך למעט חילול השם במחנינו

להפסיק להצמיד תואר "הרב" לכל חרדי מזוקן שהוא מאכער/עסקן/מנהל גמ"ח/שנורר מקצועי וכד' (בתנאי שהוא בלי הכשרה מקצועית..) גם אם הוא לא אפילו קצת בן תורה ונשאיר התואר לאלו שהם תופסי תורה וחוץ מזה שזה זלזול בהמושג של רב הרי לא פעם שומעים על טיפוסים שנעצרו מכל מיני סיבות וזה כמובן גורם לחילו...

עבור לחיפוש מתקדם