החיפוש הניב 216 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליעזר בלוי
א' מאי 07, 2017 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת הוראות מרן הבית יוסף זיע"א
תגובות: 21
צפיות: 2628

Re: קבלת הוראות מרן הבית יוסף זיע"א

החילוק בין קבלת הוראות הרמב"ם לקבלת הוראות מרן עוד יבואר. מה שכתב למאי נמ? במקו"א, יש משהו בדבריו שקבלת ההוראות אי לא אבסולוטית, וישנם חריגות. ומה שהבן איש חי בכמה עשרות מקומות לא הלך כמו דעת מרן הב"י, הסיבה העיקרית היא שדעתו הייתה שאפשר להחמיר כנגד מרן אך א"א להקל, ועל סברא זו ...
על ידי אליעזר בלוי
א' מאי 07, 2017 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת הוראות מרן הבית יוסף זיע"א
תגובות: 21
צפיות: 2628

Re: קבלת הוראות מרן הבית יוסף זיע"א

החילוק בין קבלת הוראות הרמב"ם לקבלת הוראות מרן עוד יבואר. מה שכתב למאי נמ? במקו"א, יש משהו בדבריו שקבלת ההוראות אי לא אבסולוטית, וישנם חריגות. ומה שהבן איש חי בכמה עשרות מקומות לא הלך כמו דעת מרן הב"י, הסיבה העיקרית היא שדעתו הייתה שאפשר להחמיר כנגד מרן אך א"א להקל, ועל סברא זו ...
על ידי אליעזר בלוי
א' מאי 07, 2017 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שעות אברך צריך ללמוד ביום?
תגובות: 22
צפיות: 2216

Re: כמה שעות אברך צריך ללמוד ביום?

לענד החידוש הוא שבבחור שייך כללים
דהיינו בחור אינו מחוייב בלימוד כל רגע פנוי?
אעכ הכונה עצה טובה קמל
ובעניןחיוב במצוות אין כל הבדל בין בחור לאברך
על ידי אליעזר בלוי
ו' מאי 05, 2017 12:50 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 29
צפיות: 3224

Re: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר

מעניין לדעת מנין מגיעה ונובעת התופעה הזאת, שחוזרת ובאה במחזוריות מדוייקת מתוזמנת ומושלמת, נגד הנסיעה לרבי שמעון בר יוחאי. מעולם, אבל מעולם. לא ראיתי כותרת ב'קול העיר' או במשפחה' "הגרי"ש אלישיב נגד הנוסעים לגלי צאנז" או: הגר"ג אדלשטיין: הנופש שלי הוא במרפסת רח' ראב"ד. לא שמע...
על ידי אליעזר בלוי
ה' מאי 04, 2017 6:07 pm
פורום: ימות עולם
נושא: הכנסיה הגדולה תרצ"ז
תגובות: 17
צפיות: 2021

Re: הכנסיה הגדולה תרצ"ז

מתפעל כתב:יישר כח

כזכור לי מלבד וועדת פיל ב - 36, היתה גם וועדת אונסקופ ב - 47 וגם שם הגיע הגרי"ץ דושינסקי לנאום. איני זוכר היכן קראתי על כך\, אבל זכור לי שהתפלאתי אז בזמנו לקרוא שהוא דוקא צידד לאפשר ליהודים להקים מדינה ולא כפי המצופה ממנו.

מה הכונה בשאלה ב המצופה ממנו
מי ציפה ומה
האם הכונה לר עמרם בלוי
על ידי אליעזר בלוי
ג' מאי 02, 2017 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללי הפסיקה ועקרונותיה
תגובות: 20
צפיות: 1459

Re: כללי הפסיקה ועקרונותיה

יכול להיות שעצם זה שבעיגון אומרת. הגמרא שמקילים ראיה שבדכ לא
על ידי אליעזר בלוי
ג' מאי 02, 2017 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למוהר"ר ישבב הסופר להולדת בנו
תגובות: 54
צפיות: 3572

Re: מזל טוב למוהר"ר ישבב הסופר להולדת בנו

מזל טוב מזל טוב
שתזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו
ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים
ושיתגדל לאילנא רברבא לתפארת בית אבותיו ורבותיו
ושימשיך המורשת הנפלאה מורשה קהלת יעקב
על ידי אליעזר בלוי
א' אפריל 30, 2017 5:12 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: בקשת חומר על מצות כיבוש וישוב אר"י
תגובות: 23
צפיות: 2382

Re: בקשת חומר על מצות כיבוש וישוב אר"י

היש מקור לדבר מחודש זה? הגם שמתברר שהרב הוטנר לא אמר בדיוק כך, אבל לדעת הרמב"ם כל המצווה הוא רק סילוק ז' עממין מא"י, וא"כ זה משום 'למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות' ותו לא. אבל יתכן שגם לדעת הרמב"ם יש מצוה דאו' לשבת בא"י, ועכ"פ ההלכה ודאי לא כהרמב"ם בזה אלא כהרמב"...
על ידי אליעזר בלוי
ו' אפריל 28, 2017 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמע קידוש, התכוין שלא לשתות, וכעת רוצה לשתות
תגובות: 3
צפיות: 355

Re: שמע קידוש, התכוין שלא לשתות, וכעת רוצה לשתות

זה גופא השאלה שלא יהא כנמלך אם מתכוין לצאת ידי קידוש ואין קידוש בלי הגפן
על ידי אליעזר בלוי
ו' אפריל 28, 2017 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד תורה בשבת
תגובות: 10
צפיות: 996

Re: לימוד תורה בשבת

הבאח אינו ענין כאן משום שפסק כקבלה
ועפ הזוהק צריך ללמוד ולא חילק בין תח ללא
על ידי אליעזר בלוי
ה' אפריל 27, 2017 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 10
צפיות: 514

Re: מכות בגימטריא הרהורים

אורי אגסי כתב:כבר חשבתי שהפתרון להרהורים יהיה נתינת מכות...

נראה לי שזה יעבוד יופי...

והיינו הא דאיתא בגמרא פרק אין עומדין אי לא מכוין דעתיה מחינן ליה במרזפתא דנפחא
על ידי אליעזר בלוי
ה' אפריל 27, 2017 6:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ב
תגובות: 39
צפיות: 2878

Re: ברכות דף ב'

א. באשכול אחר הביאו מדברי הרב שהמצוה ראשונה שמקיים האדם האו ק"ש של ערבית, וראיתי באיזה ספר כקושי' מה הקשו בגמ' ליתני שחרית ברישא הא זה המצוה הראשונה, והתי' דרגילות שערות לבוא בצפרא, וע"כ משום הא שחרית קודם. ב. ברש"י ד"ה עד ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה, צ"ע דמקמי הכי לכאו' הו...
על ידי אליעזר בלוי
ג' אפריל 25, 2017 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר מכירה
תגובות: 7
צפיות: 404

Re: היתר מכירה

מתנצל בפני כל החור דקק הדין
פשוט לא הורגלתי עדיין בחיפוש
על ידי אליעזר בלוי
ג' אפריל 25, 2017 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר מכירה
תגובות: 7
צפיות: 404

היתר מכירה

קניתי יין של היתר מכירה בטעות
שמעתי בזה דעות חלוקות
יא שצריך לקוברו ויא שצריך לאבדו ולא בידיים
מה דעת החור דפה
והאם ישתנה הדין במי שלא משוכנע שאין צד היתר בשעת הדחק בהיתר מכירה
על ידי אליעזר בלוי
ש' אפריל 15, 2017 11:15 pm
פורום: פסח
נושא: ריח של חמץ
תגובות: 10
צפיות: 579

Re: ריח של חמץ

צולניק כתב:ראה ביאור הלכה ריש סי' תמג

ישכ ותבורך מן שמיא בכהט
על ידי אליעזר בלוי
ש' אפריל 15, 2017 11:13 pm
פורום: פסח
נושא: ריח של חמץ
תגובות: 10
צפיות: 579

Re: ריח של חמץ

משאר איסורי הנאה שאין איסור
או דלמא מעז שיש איסור
על ידי אליעזר בלוי
ש' אפריל 15, 2017 11:00 pm
פורום: פסח
נושא: ריח של חמץ
תגובות: 10
צפיות: 579

ריח של חמץ

האם יש איסור להריח חמץ
נפקמ בבשמים שמרוחים בחמץ
ובגלל החמץ זה מריח יותר טוב
האם כלול באיסור של הנאה?
על ידי אליעזר בלוי
א' אפריל 02, 2017 2:46 pm
פורום: פסח
נושא: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור
תגובות: 125
צפיות: 6112

Re: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור

מה זה קשור אם יש טענה שבמכונה. לא נילוש ולא נאפה כדבעי עפ. חזל וכן שנשאר פירורים תמיד
על ידי אליעזר בלוי
א' אפריל 02, 2017 2:37 pm
פורום: פסח
נושא: מרעמסס סוכותה - טרם יחמץ
תגובות: 5
צפיות: 689

Re: מרעמסס סוכותה - טרם יחמץ

היכן מצאתם שמרחק זה הוא הסיבה לאי חימוץ
על ידי אליעזר בלוי
א' אפריל 02, 2017 12:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים דף ס"א
תגובות: 3
צפיות: 438

Re: פסחים דף ס"א

עפ חסידות יכול להיות שבכל שנה יש יציאת מצרים מחדש
וממילא בכל שנה יש משכו ידיכם מעז
וכמו במצרים הדם פסח כיפר על הנל
כן בכל שנה
על ידי אליעזר בלוי
א' אפריל 02, 2017 11:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים דף ד' עמוד ב'
תגובות: 3
צפיות: 424

Re: פסחים דף ד' עמוד ב'

יכול להיות שיש להביא קצת ראיה משבק
שכבוד יום עדיף מכבוד לילה
דהיינו כשהתורה מדברת מיום יש עדיפות כל שהוא להבנה שמדובר על יום ממש
וכמובן עדיין ילעט בזה
על ידי אליעזר בלוי
א' אפריל 02, 2017 10:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נשים עצלניות הן?
תגובות: 11
צפיות: 997

Re: נשים עצלניות הן?

יכול להיות שכמו שפסולות לעדות
דהיינו שחסר להם בלקיחת אחריות
וזה לא סותר שברגש באמונה וכדומה
יש להם יותר מהגברים
וגם ברגש - אחריות אינם יכולים לקחת
על ידי אליעזר בלוי
ו' מרץ 31, 2017 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להתחשב במי שלא בקי בהלכה
תגובות: 19
צפיות: 1345

Re: האם צריך להתחשב במי שלא בקי בהלכה

החזו"א לא היה מטלטל ביו"ט פלא גדול הלא לטלטל ביוט האם יש מקורות ברורים ומה הטעם על אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש זצ"ל מסופר שלא היה מטלטל בראש השנה ברשות הרבים, וכשהלך ל'תשליך' היה מוסר את הסידור ואת המשקפיים למישהו מהבחורים ('ליובאוויטש וחייליה', עמ' 29). וב'רשימות דברים' (א, ע...
על ידי אליעזר בלוי
ו' מרץ 31, 2017 2:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הצעה - תת פורום למסכת שבת
תגובות: 2
צפיות: 385

Re: הצעה - תת פורום למסכת שבת

הייתי רוצה להצטרף להצעות אלו
גם ליחד לכל מסכת בפע
וגם ליחד לעניני ולהלכות שבק
בכל עשק מחפש אני הק בבית מדרשנו מעניני שבק
וחבל שאינו במקום מסוים אלא זעיר שם וזעיר שם
כמובן אם דעת החור דפה אינו כמוני
אקבל שכר על הפרישה
על ידי אליעזר בלוי
ה' מרץ 30, 2017 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להתחשב במי שלא בקי בהלכה
תגובות: 19
צפיות: 1345

Re: האם צריך להתחשב במי שלא בקי בהלכה

הרואה כתב:בישיבת פוניבז' אין תאורה בשבת אחה"צ שלא יאמרו שיצא שבת
החזו"א לא היה מטלטל ביו"ט

פלא גדול הלא לטלטל ביוט האם יש מקורות ברורים ומה הטעם
על ידי אליעזר בלוי
ד' מרץ 29, 2017 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ירחון האוצר - חוברת ב'
תגובות: 39
צפיות: 2022

Re: הערות על ירחון האוצר - חוברת ב'

במאמר של שרויה במצת מכונה, זה מוזר שלא מרגישים את זה בפה שחלק עדיין קמח בכלל. "המכונות המעבדות אינם כ"כ חזקים כמו העיבוד ביד" פשוט לא נשמע הגיוני. כמובן שהבצק עבר עיבוד מסויים, זה לא שאתה אמור לטעום גרגרי קמח. ועינינו ראו שהבצק אינו מעובד לגוש אחד [כמו הבצק של מצות יד עם פינר]. הבצק ...
על ידי אליעזר בלוי
ג' מרץ 28, 2017 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנסת סת
תגובות: 3
צפיות: 240

Re: הכנסת סת

מה המעשה
על ידי אליעזר בלוי
ג' מרץ 28, 2017 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנסת סת
תגובות: 3
צפיות: 240

הכנסת סת

מה המקור לשמחה
דאם על סיום הכתיבה מה שמחת הציבור עכ
ואם על ההכנסה הרי זה רק ענין טכני לכאורה שיהא לציבור ספר לקרות בו
על ידי אליעזר בלוי
ב' מרץ 20, 2017 1:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בענין איבו אביו של רב
תגובות: 5
צפיות: 478

בענין איבו אביו של רב

האם יש מקור לכך שאיבו המוזכר בעז לה עב
שאין אומרים הלכה משמו בבית המדרש
הוא אביו של רב או מישהו אחר
על ידי אליעזר בלוי
א' מרץ 19, 2017 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרך הלימוד
תגובות: 27
צפיות: 3429

Re: דרך הלימוד

האם מי שאומר שרת קיבל מרבותיו שזה הדרך למי שמצליח לעמוד בזה
דהיינו שלא חידש במסורת התורה
הוא מן המתמיהים?
דאכ מרויחים הרבה בזאת התורה לא תהא מוחלפת וכדומה
על ידי אליעזר בלוי
א' מרץ 19, 2017 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: רולר בשבת האם מותר
תגובות: 6
צפיות: 468

Re: רולר בשבת האם מותר

האם עובדין דחול הכונה שאסור ללכת חולצה צבעונית
במקום שאין נוהגים כן בשק
אינו נראה
ויעויין בשוטנשטיין בריש תולין
ויש עז גם תשובת הרמבם
על ידי אליעזר בלוי
ה' מרץ 16, 2017 4:37 pm
פורום: פסח
נושא: ארבעת ההלכות החדשות של אליהו הנביא
תגובות: 17
צפיות: 1382

Re: ארבעת ההלכות החדשות של אליהו הנביא

גימפעל כתב:
א. חיים כתב:לא הבנתי, אם הם מתפללים מנחה לפני האפיה, הרי הם עושים בדיוק כמו שכתוב במכתם. ומה ההבדל אם אומרים את ההלל בביהכנ"ס או במאפיה ?
חוץ מכשערב פסח חל בשבת ואופים ביום ו, כמובן.

מה לא הבנת ?
שחסידי טשרנוביל נוהגים גם לומר הלל (עם ברכה) בליל פסח אחרי תפילת ערבית.

ההלל שבליל פסח הוא לא בגלל ההקרבה
על ידי אליעזר בלוי
ג' מרץ 14, 2017 4:41 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: מנהגי חסידים מקוריים
תגובות: 174
צפיות: 12724

Re: מנהגי חסידים מקוריים

בזכרוני שיש בכתבי אודסר עז
על ידי אליעזר בלוי
ו' מרץ 10, 2017 1:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקורות ראשונים לאמירת הציבור עשרת בני המן
תגובות: 9
צפיות: 1131

Re: מקורות ראשונים לאמירת הציבור עשרת בני המן

האם יכול להיות שהוא כמו פסוקי גאולה
שהרי נקרא שירה כמו דאיתא ספק דמגילה
על ידי אליעזר בלוי
ו' מרץ 10, 2017 1:28 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים-כפורים
תגובות: 13
צפיות: 1904

Re: פורים-כפורים

האם רק אצל החסידים מרגלא בפומייהו תיקוז זה
או שגם אצל המקובלים הספרדים
אם לא מקרא זה לבד אומר דרשני

עבור לחיפוש מתקדם