החיפוש הניב 217 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליעזר בלוי
ב' אוקטובר 02, 2017 9:12 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה סתם - חזקת כשרות?
תגובות: 10
צפיות: 733

Re: סוכה סתם - חזקת כשרות?

אני גם חושב שאין חזקת כשרות על סוכה. אדרבה. אני מציע קודם כל לבדוק איפה יש בסוכה הכשר דפנות. זאת אומרת, לא לחפש מה יכול לפסול, אלא להסתכל למה הסוכה בעצם כשרה (אם בכלל). פעם נוכחתי באירוע באחד האולמות המפורסמים. הסוכה שם הייתה נראית חלקה לגמרי. ארבע דפנות שלמות. מה כבר יכול להיות. עם כל זה החלטתי לב...
על ידי אליעזר בלוי
ו' ספטמבר 29, 2017 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיור במלאכת חוהמ
תגובות: 4
צפיות: 356

לפני עיור במלאכת חוהמ

האם מותר להפקיד צק לפני יוט כשברור שיש פעולות שיעשו בחוהמ עיז
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 2:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

Re: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

ולכאורה לפי הרעא
ההסתכלות הרגילה על אתרוג אמורה להיות בעיון
כדי לדעת שאינו חסר
וממילא נראית לעין בחזזית גם תהיה לפי הסתכלות בעיון
ויש לחלק שאחזוקי ריעותא לא מחזקינן
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 2:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

Re: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

עיין גמ' סוכה ל"ה אמר רבא ועל חוטמו ואפילו במשהו נמי פסול, ופירש"י שנראה שם לעיניים יותר משאר מקומות שבו וכו' ומג"א תרמ"ח ס"ק טז בל שנראה לעין כשאוחזו בידו בשם המבי"ט, ושם בלבושי שרד מהמבי"ט אבל אם אין נראה לעין מחמת דקותו וצריך להסתכל בו לא הוי כל שהוא. ולכאורה ה...
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 2:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

Re: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

חיי נר כתב:
אליעזר בלוי כתב:ראיתי בשם רעקא (לא מצאתי מקומו)
שבמראה פסול לא צריך הסתכלות בעיון.?
משאכ בחסר

עיין רעק"א בסוף דרוש וחדוש [ח"א עמ' 176] בכתבים לענין נחלקה התיומת לחלק בין פסולי הדר לפסולי חסר,

ישכ גדול מאוד
גחט
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 2:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

Re: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

לענין כתב:ספר 'עוז בהדר' באופן נפלא מבאר כל הענין

איזה עמוד
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 1:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

Re: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

זא שזה קולא בחזזית
ואין מכאן ראיה לחסר
אולם זה יש לברר מש ראיית חסר משאר ראיות שבתורה
או שתאמר שבכל ראיות שבתורה הדין כן
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 12:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

Re: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

ראיתי בשם רעקא (לא מצאתי מקומו)
שבמראה פסול לא צריך הסתכלות בעיון.?
משאכ בחסר
הייתי מודה מראש לכל מי שיביא מקור ברור
והסבר כל דהוא
ומסתמא גם קשור הנושא של ראיית השרצים
שהיה עז אשכול בעבר
וחידושיו של ידידינו. הרב תוכד
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 11:53 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

Re: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

והשאלה אם אפשר להשוותו לשאר דברים שתלויים בראיה
כגון עדות וכדומה
או שפה זה יותר ענין של מראה הדר
על ידי אליעזר בלוי
ה' ספטמבר 28, 2017 11:11 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים
תגובות: 10
צפיות: 670

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות בד ' מינים

היכן אפשר לראות מי שמרחיב בענין זכוכית מגדלת וכדומה
לענין חסר באתרוג
על ידי אליעזר בלוי
ד' ספטמבר 27, 2017 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנה שיטה שהלל בימים שמדלגין הוא חיוב גמור?
תגובות: 5
צפיות: 395

Re: האם ישנה שיטה שהלל בימים שמדגלין הוא חיוב גמור?

בברכות ריש היה קורא משמע שיש דין מסוים של הלל בימים שאין גומרים
ממה שיש הלכות הפסקה מסוימים
על ידי אליעזר בלוי
ב' ספטמבר 18, 2017 5:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים שלא בשעת נשיאת כפיים
תגובות: 1
צפיות: 292

ברכת כהנים שלא בשעת נשיאת כפיים

מה ידוע עז בקשר להניח ידיו על המתברך
שמעתי שיש כף החיים ואייני מוצאו
על ידי אליעזר בלוי
ב' ספטמבר 18, 2017 4:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל
תגובות: 9
צפיות: 553

Re: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל

ודא האם מישהו יודע מקור באריזל על מקוה בעיוט ומתי
בתודה רבה מראש
על ידי אליעזר בלוי
א' ספטמבר 17, 2017 8:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל
תגובות: 9
צפיות: 553

Re: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל

שבטיישראל כתב:
אליעזר בלוי כתב:הארי כותב שמעביר הפרשה תיכף אחרי שחרית דיום ו
ואחכ הולך למקוה לכבוד שק
מה ידוע על דעתו על יוט עשק

זה רק ביום חול.
ע"פ קבלה אין מעבירים הפרשה ביו"ט

מקור אם אפשר
ואכ .. מתי כן
על ידי אליעזר בלוי
א' ספטמבר 17, 2017 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צבע הכתמים
תגובות: 16
צפיות: 1194

Re: בענין צבע הכתמים

האם ידוע אם יש מפוסקי זמנינו החושש לזה
על ידי אליעזר בלוי
א' ספטמבר 17, 2017 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צבע הכתמים
תגובות: 16
צפיות: 1194

Re: בענין צבע הכתמים

צולניק כתב:המקור הוא בראב"ד שהובא ברעק"א
[למעשה אין נ"מ, דם שחור אינו מצוי]

אם אפשר מראה מקום מדויק
ובכל אופן
רוב תודות על המקור
על ידי אליעזר בלוי
א' ספטמבר 17, 2017 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צבע הכתמים
תגובות: 16
צפיות: 1194

בענין צבע הכתמים

שמעתי אומרים שהיות שצבע המאכולת אדום
אם הכתם שחור
טמא אפילו פחות מכגריס
ועז היה לי קשה
שהרי כל דין הכתמים היום צע
שהרי אין מאכולות מצויות
אלא מאי אין לנו כוח לאסור מה שהתירו חזל
אבל האם היום שאין מצוים מאכולת מסתכלים כבזמן חזל
על ידי אליעזר בלוי
א' ספטמבר 17, 2017 11:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל
תגובות: 9
צפיות: 553

בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל

הארי כותב שמעביר הפרשה תיכף אחרי שחרית דיום ו
ואחכ הולך למקוה לכבוד שק
מה ידוע על דעתו על יוט עשק
על ידי אליעזר בלוי
ב' ספטמבר 11, 2017 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649236

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אמרתי אחכמה כתב:
אליעזר בלוי כתב:רמבן על הפרק האחרון בשיר השירים


רמב_ן.pdf

ישכ עצום
וכוחט
על ידי אליעזר בלוי
א' ספטמבר 10, 2017 8:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649236

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

רמבן על הפרק האחרון בשיר השירים
על ידי אליעזר בלוי
ו' ספטמבר 08, 2017 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 69
צפיות: 5297

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

הרב נקדש
אינני מבינך
פה זה מקום חרדי שמאמין בקבלה
והולך עפ חכמי ישראל שהאמינו שהוא חלק מהתורה
מה לך להכניס שוב שמות של גדולי עולם שלא אחזו כך
דיברו מזה כבר אנו צועדים בדרכם של אלו שכן קיבלו הקבלה
על ידי אליעזר בלוי
ו' ספטמבר 08, 2017 10:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"ק ר לוי יצחק מברדיטשוב - להסיר המסווה.
תגובות: 53
צפיות: 7083

Re: הגה"ק ר לוי יצחק מברדיטשוב - להסיר המסווה.

[quote="תולעת ספרים07"]רבונו של עולם לאמיר מאכן א בייט כבר הזכירו כאן... וכמדומני שיש עוד ממנו ובנוגע לתפילה במוצאי שבת בזמנו ראיתי ספר שליקט יותר מחמישים נוסחאות וזהו הנוסח שבחר בו רבי לוי יצחק בן שרה סאסא זי"ע ויש לי גם תימוכין קצת מתוך הקדושת לוי. ובהזדמנות אכתוב על זה. אולי כבר הג...
על ידי אליעזר בלוי
ד' ספטמבר 06, 2017 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחסני מציאות
תגובות: 19
צפיות: 1481

Re: מחסני מציאות

מעניין שכאן הולכים הפוך מהרגיל ומקבלים את השתנות הטבעים להקל (בהנ"ל) ולא להחמיר ומשאירים את דינא דגמ' של אדם עשוי למשמש בכיסו כ"ש. (אא"כ גם אז לא היה אפשר לומר שזה חד משמעי וכל דקה אדם ממשמש, אלא זו קביעה של חכמים שבכל מילי מותר וא"כ י"ל שבזה כבר אין הדין משתנה וצ"ע). ...
על ידי אליעזר בלוי
ג' ספטמבר 05, 2017 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לסיפור - החזון איש זי"ע
תגובות: 3
צפיות: 855

Re: מקור לסיפור - החזון איש זי"ע

האם ידוע שבעל הסולם נפגש עם החזוא אי פעם
על ידי אליעזר בלוי
ג' ספטמבר 05, 2017 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 138329

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מעניין לעניין באותו עניין. העדה החרדית החליטה שלא להעניק השנה אפשרות להכנסת פפסי למטבח המרכזי באומן, זאת בשל בעיית כשרות שישנה במפעל המקומי באוקראינה, כך נודע לאתר לדעת. העדה שהחלה להעניק כשרות לפני שנתיים למטבח המרכזי באומן, וזאת בשל דרישת הציבור המגיע לאומן, החליטה בשבוע האחרון שלא לאפשר להכניס מ...
על ידי אליעזר בלוי
ג' ספטמבר 05, 2017 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 138329

Re: פולמוס העופות תשע"ז

וזה אותו רמת כשרות שהעדה עמדה עד השנה
שכן הכניסו פפסי
או שלא ידעו עד השנה
או שרק עכשיו נהיה השאלה
על ידי אליעזר בלוי
ב' ספטמבר 04, 2017 6:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הקדוש רבי משה טברסקי הי"ד
תגובות: 51
צפיות: 5440

Re: הקדוש רבי משה טברסקי הי"ד

[b][ אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא [size=150] היה מרבה לחזור לב"ב על דברים ששמע מהגרי"א וינטרויב זצ"ל שבימי מלחמת המפרץ כשהיה אזעקה באמצע התפילה לא היה מפסיק את תפילתו, ואמר מה החשש שהטיל יפגע בי, למות עקד"ה בזמן שדבוקים בהקב"ה זה הדבר הכי טוב שיש. כך. ב' כמד' שאסור לחזור על ה...
על ידי אליעזר בלוי
א' ספטמבר 03, 2017 10:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי בערל שוורצמאן זצ"ל, בית התלמוד
תגובות: 18
צפיות: 2882

Re: הגאון רבי בערל שוורצמאן זצ"ל, בית התלמוד

צh33 כתב:מן העיתונות: היה בהתוועדות הרבי מליובאביטש . ע"כ. זה נכון?
זה מעניין כי הרי היה חתנו של הר"א קוטלר וק"ל.

מסתבר שבשנים עברו. ולא ככ לפני הרבה שנים
שום דבר לא היה שחור לבן כהיןם
ויש דורשין לשבח ויש....
על ידי אליעזר בלוי
ו' ספטמבר 01, 2017 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 138329

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

חזון-איש'ניק כתב:
ישא ברכה כתב:בע"ה

האם יש חכם מחכמי החזונשנקים שאוסר את הבארקל, או שהסכמת כולם פה אחד כי הוא העוף כשר ומהודר?

אני לא יודע אם יש אוסרים, אבל יש הרבה מהם שסוברים שזה דבר מיותר, ואין שום חשש על העופות הישנים.

שמות בבקשה
על ידי אליעזר בלוי
ה' אוגוסט 31, 2017 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאילות היסטוריות במצוות תפילין
תגובות: 71
צפיות: 6798

Re: שאילות היסטוריות במצוות תפילין

אוצר בלוס כתב:כמדומני שמצאו מתקופת מרד בר כוכבא גם תפילין של רש"י וגם של ר"ת

מה המקור
על ידי אליעזר בלוי
ה' אוגוסט 31, 2017 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649236

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר מצות השלום להרב אפשטיין מכתב מראמ בלוך לרגל חנוכת הבית שהיתה ביום העצמאות
על ידי אליעזר בלוי
ב' אוגוסט 28, 2017 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תולעים בתאנים
תגובות: 69
צפיות: 4896

Re: תולעים בתאנים

מעלעבע
דיברתי פעם עם הרב ויא
שהגיע הזמן לפתוח אתר באינטרנט שיתעדכן במציאות המיעוט המצוי שמשתנה כל הזמן
האם ידוע אם נפתח או יש כזה אתר
על ידי אליעזר בלוי
ו' אוגוסט 25, 2017 5:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נהרא נהרא ופשטיה
תגובות: 12
צפיות: 1423

Re: נהרא נהרא ופשטיה

זמן רת
מעמיד דמעמיד
על ידי אליעזר בלוי
ו' אוגוסט 25, 2017 9:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 138329

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

הרי בכל הדברים המיוצרים בדכ
גם אין שום מידע של מאה אחוז
מה מכניסים בחומרי גלם
וסומכים על מומחים
על ידי אליעזר בלוי
ה' אוגוסט 24, 2017 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 138329

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

רפואה שלימה לכולכם... מגוחך ביותר לזעוק בקול ניחר על הצורך להיות אוביקטיביים ולא מוטים, וביד השניה לתקוף ואף לצנזר דברים צרופים ונוקבים שאולי לא הכי נעימים לחבר'ה בשטיבל/מקוה/עבודה/פאבריינגען וכדו'. אדם ניכר ב...כעסו, נסו נא להתאפס ולדבר בתבונה וביושר. בינתיים, עד שדבר זה יקרה, איאלץ לפרוש מכם באהב...
על ידי אליעזר בלוי
ד' אוגוסט 23, 2017 8:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1087
צפיות: 118416

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

ברוז כתב:
עובדיה חן כתב:
עובדיה חן כתב:מה המייל של ר שמעון שוורץ מחסידות קרלין. ואיך ניתן לברר על כת"י דשם?

?

המייל של מכון בית אהרן וישראל
beisaron@zahav.net.il
תתרום כסף לקופת העיר על מנת שתזכה למענה.

0527168261הגהח ר שמעון שוורץ שליטא
על ידי אליעזר בלוי
א' אוגוסט 20, 2017 10:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קצת קדושה' בבכורות
תגובות: 26
צפיות: 2721

Re: 'קצת קדושה' בבכורות

קודם להבדל הברור ביניהם: הגדרת המצוה אינה העברת הכסף אלא סילוק החוב, ולא הגשת משקה אלא כיבוד האב, שאינם רק המטרה אלא גם הגדרת המצוה, בשונה מבלולב שהגדרת המצוה הינה להחזיק לולב [מין החפץ] לקשור תפילין וכדו', נמצא שהצווי מה' [וכמ"כ דין התורה] המתייחס למרכיבי המצוה עפ"י הגדרתה, כללה את האדם ...
על ידי אליעזר בלוי
ו' אוגוסט 18, 2017 6:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 138329

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

השאלה אם על המדקדקים הנל גם להפסיק מלאכול ביצים
על ידי אליעזר בלוי
ו' אוגוסט 18, 2017 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 138329

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

ידוע לי על כמה מדקדקים שהפסיקו לאבול עופות
על ידי אליעזר בלוי
ו' אוגוסט 18, 2017 6:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מגילה טז
תגובות: 8
צפיות: 858

מגילה טז

בזמן שבית המקדש קיים אדם מקריב מנחה ומתכפר
הרי בזמן נס מרדכי הקריבו קרבנות?

עבור לחיפוש מתקדם