מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 742 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מכון חכמי ספרד
ד' מרץ 15, 2017 6:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעלי מופתים בליטא ובאשכנז
תגובות: 47
צפיות: 7525

Re: בעלי מופתים בליטא ובאשכנז

מאיר נפתלי כתב:ר׳ ישעיה זוכאוויצר הגר״א אמר שמותר לחלל שבת כדי לקבל ברכתו לחולה שיש בו סכנה כי מובטח שתעשה פרי - ספר מגד גבעות עולם חלק א עמ׳ ק.


אף כשיש בעלי מופת בליטא, מורגש האיפיון הליטאי סביבם...
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגר עצמו כדי להשמר מאיסורים
תגובות: 9
צפיות: 1972

Re: סגר עצמו כדי להשמר מאיסורים

להלן שני עמודים מהספר תנועת המוסר חלק ד עמוד 157-158.
אם כבר לרוץ לחנות הסמוכה, עדיף את ספרי תנועת המוסר. יצירה מונומנטלית דייקנית שאין כמותה.

לעניין השאלה מאין המקור עם בתו, לא זכור לי כרגע, אך שוחחתי על זה בעבר עם הגר"ש וולבה, ואז היה מונח לפני המקור לעובדה הזו.
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 10:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקום שנהגו לעשות פורים שני ימים!
תגובות: 33
צפיות: 10014

Re: מקום שנהגו לעשות פורים שני ימים!

ראיתי לפני שנים רבות בטבריה אנשי מעשה מארגנים מנין לקריאת ויבוא עמלק.
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 10:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחברי ספרים בזמננו כבר לא מתנצלים בהקדמה כמו פעם
תגובות: 5
צפיות: 1173

Re: מחברי ספרים בזמננו כבר לא מתנצלים בהקדמה כמו פעם

אני רואה בזה סוג של אכשר קרא, וריבוי תכליתיות.
בספרים שאני עורך, אשדל את המחבר לא לכתוב הקדמה אלא הערות קצרות בתחילת הספר, כהכנה והדרכה, ותו לא.

ההקדמות הנמלצות מעלות גיחוך עד כאב, במיוחד כשאתה מכיר את המחבר תאב המיקרופון והבימה.
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסייעתא דשמיא
תגובות: 10
צפיות: 1889

Re: בסייעתא דשמיא

עתניאל בן קנז כתב:ידוע לי על לכה"פ ב' גדולים נוספים - מדורות קודמים - שהקפיד לגנוז את "ב"ה' שבראש מכתבי הרשות.

אולם לאור התגובות המזלזלות כאן, בכל מי שלא חושב כמותך, דומני שאכשל בחשש איסור לכתוב את שמם...


אדרבה, אם יש סמך הלכתי, לא מעשה רב, ישתף נא ויחכים אותנו.
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסייעתא דשמיא
תגובות: 10
צפיות: 1889

Re: בסייעתא דשמיא

אם גם הגרמ"מ חושש להכי, אינני בז...
כי הפלא הגדול הוא שהאות הזו רומזת למילה 'השם' שאין בה שום קדושה ודאי!
ומאותו מקום יש גם פלא לכותבים ד' תחת ה'...
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 12:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסייעתא דשמיא
תגובות: 10
צפיות: 1889

Re: בסייעתא דשמיא

פעם ראיתי א' שהצטדק שלא כותב ב"ה, שלא יושלך הדף ונמצאת אות ה' מתחוללת...
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 12:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זקן אהרן - גודלו
תגובות: 7
צפיות: 1775

Re: זקן אהרן - גודלו

בפסוק בתהילים נאמר 'כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו'. ובפשוטו משמע שהיה לו לאהרן הכהן זקן ארוך. אלא דיש לעיין דהרי החושן היה על ליבו של אהרן, וא"כ בשעה שהיה נשאל בחושן, היה הזקן מסתיר את אותיות החושן, וע"כ שזקנו היה קצר ביותר שלא להסתיר את החושן. ואולי היה מסיט את...
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 12:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגר עצמו כדי להשמר מאיסורים
תגובות: 9
צפיות: 1972

Re: סגר עצמו כדי להשמר מאיסורים

הסיבה שיצא היא משום המשכילים שלעגו לו וכינוהו בעל החוריים, והשליכו לתוך חדרו תכריך כתבי מורדים.

יש לציין שאף בתו הקטנה היתה באה להתחנן אליו שיפתח לה, לאחר שאמה נפטרה, והוא השים עצמו כעורב.

ההגדרה לשמור עצמו מאיסורים לא מדוייקת.
כי המטרה שלו היתה להשתלם בכוחות נפשו כפי שראה לנכון.
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 12:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: למה הבוכרים והגרוזינים נחשבים כספרדים, ולא כעין רוסים?
תגובות: 61
צפיות: 18805

Re: למה הבוכרים והגרוזינים נחשבים כספרדים, ולא כעין רוסים?

מנהגי ספרד נקבעו לפי האיסלאם??
ומה עם ספרד עצמה שהיתה נוצרית?
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 12:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעלי מופתים בליטא ובאשכנז
תגובות: 47
צפיות: 7525

Re: בעלי מופתים בליטא ובאשכנז

הסנדלר, רבי יעקב משה רביקוב.
רבי יוסף וולטוך.

ובכלל, העניין הזה טעון עיון מעמיק.
כיצד בארצות מסוימות, נגלתה רוח הקודש לעין כל, באלפי מקרים מתועדים ומוצלבים.
ובארצות מסוימות, שלא נפלו ביראת חטא ואולי יותר, לא נשפכו מופתים ולא נתגלגלו 'תחת השולחן'.
הלא דבר הוא!
על ידי מכון חכמי ספרד
ג' מרץ 14, 2017 12:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: למה הבוכרים והגרוזינים נחשבים כספרדים, ולא כעין רוסים?
תגובות: 61
צפיות: 18805

למה הבוכרים והגרוזינים נחשבים כספרדים, ולא כעין רוסים?

מעודי תמהתי
אם בוכרה וגיאורגיה (בעבר "גרוזינים", ועוד יותר בעבר "גורג'ים") גובלות בתחומי רוסיה, למה זה קיבלו עליהם מנהגי הספרדים?
על ידי מכון חכמי ספרד
ד' מרץ 08, 2017 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש
תגובות: 99
צפיות: 20985

Re: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש

אם פונים אלי בבקשה להתמנות כראש ישיבה, הדבר מלמד שאני משפיע על הציבור החרדי יותר מהאדמו"ר מגור?
על ידי מכון חכמי ספרד
ב' מרץ 06, 2017 11:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש
תגובות: 99
צפיות: 20985

Re: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש

מאן מפיס לן שאלף ושלוש מאות צפיות באו מתוך רצון טהור ללמוד מהליכותיהם של גדו"י?!
אולי יצר הרכלנות והצהוב, מושך להציץ, אולי יחשפו שגאון פלוני הרחיק מעליו איזשהו גבאי סורר, ומה בדיוק עולל אותו שליח וכד'.

אולי??
על ידי מכון חכמי ספרד
ב' מרץ 06, 2017 2:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שלא אכלו בשר
תגובות: 42
צפיות: 5658

Re: גדולי ישראל שלא אכלו בשר

רבי אלעזר אבוחצירא לא טעם בשר כל השנה, הגם שסעד עם אורחיו והוגש בשר רב.
בנו סיפר בהספד שרק בג' רגלים אכל 'חוט' אחד של בשר.
למיטב הבנתי היה זה מפרישות, כי במשך עשרים וחמש שנה עיקר מזונו היה רק לחמניה וטונה.
על ידי מכון חכמי ספרד
א' מרץ 05, 2017 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש
תגובות: 99
צפיות: 20985

Re: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש

היא שיחתי כתב:1 ר"י סלנטר - לא מצאו מי שיכתוב עליו


??
על ידי מכון חכמי ספרד
א' מרץ 05, 2017 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש
תגובות: 99
צפיות: 20985

Re: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש

כמעט ואי אפשר להצביע על אדם עם טביעות אצבע כה רבות על התנהלות החברה החרדית, כמו רבי ישראל ליפקין מסלנט (ואת"ל, אז רב זונדל...). גם בטיפוח סגנון בני הישיבות גם בהופעתם הנכבדת גם ביסוד הכוללים הראשונים, בקובנא ועוד. גם בהלך החשיבה המוסרי. גם ברוח החלוצית של 'זיכוי הרבים' למרות ששמו לא נישא כל כך....
על ידי מכון חכמי ספרד
א' מרץ 05, 2017 6:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס לגדור פרץ תשע"ז
תגובות: 14
צפיות: 2926

Re: קונטרס לגדור פרץ תשע"ז

תינח החשש של הקןנטרס התוקף.
אבל למה האנונימיות של הקונטרס המגיב?


אגב, בשבת נזכרתי שגם לרב עובדיה יש סימן שלם ביביע אומר על נוסחאות התפילה, וגם הוא מוסיף ומוחק ומכריע במחלוקות קדומות. מינים/זדים, חוס וחננו, ועוד.
עליו לא יצא הקצף.
על ידי מכון חכמי ספרד
ש' מרץ 04, 2017 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש
תגובות: 99
צפיות: 20985

Re: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש

כנראה שגם בעולם האקדמי אין 'גדולים' מעצבים מחכמי ספרד... כנראה שבמכון חכמי ספרד לא טורחים לקרוא עד הסוף. הדברים נאמרו בציניות, כמובן. כי אכן גדולי התורה הספרדים לא התמקדו בהתוויה ועיצוב דרך ציבורית (ואפשר להתווכח לכאן או לכאן...), מלבד השניים האחרונים ואולי עוד מעט מזעיר, דוגמת רבי יעקב מוצפי שהנהי...
על ידי מכון חכמי ספרד
ו' מרץ 03, 2017 2:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש
תגובות: 99
צפיות: 20985

Re: "הגדולים" - ספר (אקדמי) חדש

כנראה שגם בעולם האקדמי אין 'גדולים' מעצבים מחכמי ספרד...
על ידי מכון חכמי ספרד
ו' מרץ 03, 2017 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס לגדור פרץ תשע"ז
תגובות: 14
צפיות: 2926

Re: קונטרס לגדור פרץ תשע"ז

למה אין שם מחבר לקונטרס הראשון והשני?
זה נותן אוירה של פשקוויל מורחב.

עבור לחיפוש מתקדם