מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1238 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
ג' אוקטובר 01, 2019 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו, א מתני' אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְאֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בָּאִטְלִיס שֶׁל עֵימָאוּם, שֶׁהָלְכוּ לִקַּח בְּהֵמָה לְמִשְׁתֵּה בְּנוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ מַהוּ, חַיָּב אַחַת עַל כֻּלָּן אוֹ חַיָּב עַל...
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 26, 2019 6:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 101
צפיות: 6346

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

ההוא דאמר כתב:"ומאי חומרא דניחא ליה לאיניש דמייתי קרבן ולא לילקי". יש להקשות, מהא דתניא במס' ברכות [סא, ב] "יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך". וצ"ע.
עיקר עונש המלקוּת הוא ביזוי החוטא והשפלתו בפומבי.
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 26, 2019 2:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים
תגובות: 37
צפיות: 1175

Re: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים

כפי שראינו למעלה, מתייחס המגיד בהדיא אל דברי עזרא 'אכלו משמנים ושתו ממתקים'.
על ידי ביקורת תהיה
ד' ספטמבר 25, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב
תגובות: 21
צפיות: 1231

Re: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב

אגב אעיר שאלה שקשה לי זמן רב. לדעת החרדים (שהועתקה במשנה ברורה) שההאזנה לברכת כהנים היא בכלל קיום המצוה, כיצד תיקנו חז"ל לומר אז הטבת חלום ולבטל בכך את קיום העשה? ושמא נאמר שכיון שכל הפעולה הזו נועדה רק ל'קלוט' את הברכה ולהחיל אותה על ההטבה, נחשב כ'מקבל' את הברכה והוא בכלל קיום העשה? וצ"ע...
על ידי ביקורת תהיה
ד' ספטמבר 25, 2019 7:43 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בלול (במדבר טו, ט)
תגובות: 15
צפיות: 502

Re: בלול (במדבר טו, ט)

והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרונים בלול בשמן חצי ההין (במדבר טו, ט). מיהו ה'בלול', מנחה לשון נקבה וגם סולת לכאורה והעשרונים הם רבים והול"ל בלולים. ברי כי התואר 'בלול' מתייחס אל ה'סלת', והרי לך מקרא מלא כי 'סלת' נקרא אף בלשון זכר. ולא עוד, אלא גם 'בלול' האמור במנחת הכבש: מִנְחָה֙ סֹ֣לֶת עִ...
על ידי ביקורת תהיה
ד' ספטמבר 25, 2019 3:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים
תגובות: 37
צפיות: 1175

Re: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים

עקביה כתב:הוא אומר שאינו מדבר אלא ליחידי סגולה.
אולם במגן אברהם ריש סימן תקצז מביא דבריו בסתמא, וזה לשונו:
כתב הב"ח, שמהרש"ל לא אכל דגים בראש השנה. ובסוף סימן תקפ"א כתב בשמו שלא ילבש בגדים חשובים. ובמגיד מישרים כתב בפרשת נצבים שלא לאכול בשר ולשתות יין בראש השנה.
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 24, 2019 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

מקושית התוספות בפרק השולח ובפרק השותפין 'ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש' משמע דנקטי דגם בחציו עבד וחציו בן חורין איכא לאו. שוב העירוני דבעל 'קרן אורה' פשיטא ליה דאין מלקות בבא על חציה שפחה, ובעל 'צפנת פענח' מספקא ליה. ז"ל 'קרן אורה' (יבמות נה ע"א על רש"י ד"ה 'שפחה...
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 24, 2019 9:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

ראיתי במנחת חינוך (מצוה רסו) שכתב, דבשפחה חרופה, חוץ האשם שהוא חייב והמלקות שהאשה חייבת, חייבים שניהם מלקות משום לאו דקדשה. והדברים נראים רחוקים. שוב הראוני כי גם הרב 'אור שמח' סבור דאין זה במשמע שיהא חיוב מלקות בבא על שפחה חרופה, ובטעם הדבר כתב (בפ"א מאיסורי ביאה הי"ט) וז"ל: וצריך ל...
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 24, 2019 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 276
צפיות: 33373

Re: לעתיד לבוא יזכו אומות העולם להיות קשורים ומדובקים בבורא יתברך?!

בפרק עשרה יוחסין יש, כי לעתיד לבוא תהיה לישראל מעלה יתרה על הגרים: אָמַר רַבִּי חָמָא בְּרַבִּי חֲנִינָא: כְּשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַשְׁרֶה שְׁכִינָתוֹ, אֵין מַשְׁרֶה אֶלָּא עַל מִשְׁפָּחוֹת מְיֻחָסוֹת שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: 'בָּעֵת הַהִיא נְאֻם יְיָ אֶהְיֶה לֵאלֹהִים לְכֹל מִשְׁפְּחוֹ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 24, 2019 2:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שלמה מלך על כל העולם - מניין?
תגובות: 3
צפיות: 145

Re: שלמה מלך על כל העולם - מניין?

אבקברד כתב:תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יא
מניין למקשן [ואף התרצן לא שולל זאת] ששלמה מלך על כל העולם?
וּכְדַ֖י בִּזָּי֥וֹן וָקָֽצֶף
על ידי ביקורת תהיה
ש' ספטמבר 21, 2019 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 33
צפיות: 2248

Re: תש"פ או תש"ף?

בכמה ספרים מבואר על פרשיות שונות שאין בהם את האות ף' סופית, וגם על ברכת המזון, שזה מבטא ברכה כי האות ף' קשורה לא ף , נג ף וכו'. ואולי לפי זה יש להתעורר במיוחד לכתוב דוקא בפ' כפופה, לסימן טוב. דהיינו לכוף את האף, מענין 'מַתָּ֣ן בַּ֭סֵּתֶר יִכְפֶּה־אָ֑ף' מכל מקום, לנוקדנים אפשר להציע דרך מהדרין: שנת ...
על ידי ביקורת תהיה
ש' ספטמבר 21, 2019 11:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

למה נראים לך הדברים רחוקים לומר שיש גם מלקות על הלאו דל"ת קדשה? דהכי תנן בפרק ארבעה מחוסרי כפרה: כָּל הָעֲרָיוֹת אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה שָׁוִין בְּמַכּוֹת וּבְקָרְבָּן, וּבְשִׁפְחָה לֹא הִשְׁוָה אֶת הָאִישׁ לָאִשָּׁה בְּמַכּוֹת , וְלֹא אֶת הָאִשָּׁה לָאִישׁ בְּקָרְבָּן. ונראה רחוק לומ...
על ידי ביקורת תהיה
ש' ספטמבר 21, 2019 9:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

שמא אסור משום צד עבדות שבו, אבל מלקות כיון שרק חציו עבד אולי אין כאן. מקושית התוספות בפרק השולח ובפרק השותפין 'ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש' משמע דנקטי דגם בחציו עבד וחציו בן חורין איכא לאו. והכי היא פשטא דמילתא, דקתני 'לישא בת חורין אינו יכול' דומיא ד'לישא שפחה אינו יכול', מה בנשי...
על ידי ביקורת תהיה
ו' ספטמבר 20, 2019 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 33
צפיות: 2248

Re: תש"פ או תש"ף?

לגוף העניין, תש"פ/תש"ף איננה מילה/תיבה, אלא צירוף אקראי של אותיות המחליפות את המספרים, ולכן אין חלים בה כללי אותיות מנצפ"ך. 'מנצפך' גופה תוכיח, שצירוף אותיות בעלמא היא, והלכת מנצפך חלה עליה, והיינו משום שכל עצמה של 'תבה' אינה אלא צירוף אותיות. תדע לך שכן הוא, שהרי תיבת-מספר מופיעה אצ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' ספטמבר 20, 2019 11:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 33
צפיות: 2248

Re: תש"פ או תש"ף?

דודי צח כתב:אלו שלא אומרים צד"י אלא צדי"ק, וכדומה.
כגון אלו שאומרים 'שלא אומרים', ואין אומרים 'שאין אומרים'.
על ידי ביקורת תהיה
ו' ספטמבר 20, 2019 10:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

האם הבא על חציה שפחה וחציה ב"ח לוקה לרש"י משם צד שפחות שבה? תא שמע! לישא בת חורין אינו יכול. שוב ראיתי במנחת חינוך (מצוה רסו) שכתב: לדעת רוב הפוסקים דביאת שפחה ועבד לוקין משום הלאו ד'לא תהיה קדשה', צריך לומר דגם בשפחה חרופה, חוץ האשם שהוא חייב והמלקות שהאשה חייבת, חייבים שניהם מלקות משום ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' ספטמבר 20, 2019 2:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

לשיטת רש"י ששפחה כנענית מחייבי לאוין היא ('לא יהיה קדש מבני ישראל') , נמצא שחיוב קרבן חמור יותר מחיוב מלקות, שכן הבא על שפחה שאינה חרופה - לוקה, והבא על החרופה – אינו לוקה אלא מתכפר באשם. ותימה, דאיפכא שמעינן לה בפרק שבועת הפקדון, דהכי אמרינן התם: חֲמוּרָה הֵימֶנָּה שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן (משבו...
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 19, 2019 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 909

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

כהן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא – היכי ליעביד?
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 19, 2019 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 909

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

לא הבנתי. הרא"ש דיבר על מי שאינם מכוונים, בניגוד לתק"ח, ואילו אנן עסקינן במי שאומר תפילה שחכמים תיקנו לאומרה שם בדיוק. שתי תשובות לדבר: א. שתי תקנות המכחישות זו את זו – דבר שאינו מתקבל על הדעת. ב. 'תקנת חכמים' מאן דכר שמה? לשון התלמוד בדבר תפלות הכהנים לפני נשיאות כפים ולאחריה כך הוא: מַא...
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 19, 2019 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 909

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

חזרת הש"ץ היא תקנת חכמים וגם התפילות הללו הן תקנת חכמים, והם אמרו והן אמרו. תשובה שאינה מניחה את הדעת, שהרי כתב הרא"ש בתשובה (והדברים מובאים בשו"ע הלכות תפלה) : כְּשֶׁאֵין תִּשְׁעָה בְּבֵית הַכְּנֶסֶת הַמְכַוְּנִים בְּבִרְכַּת שַׁ"ץ – קָרוֹב בְּעֵינַי לִהְיוֹת בִּרְכַּת שַׁ"...
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 19, 2019 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 909

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

אפשר לכאורה לשאול גם על אמירת מודים דרבנן, שכל הציבור אינם מכוונים לחזן. אדרבה! אמירת 'מודים דרבנן' היא הבעת הזדהות של הקהל - בנוסח הודאה משלו - עם ברכת ההודאה של שליח הציבור. וזה לשון התלמוד בפרק אלו נאמרין: בִּזְמַן שֶׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמֵר 'מוֹדִים', הָעָם מָה הֵם אוֹמְרִים? אָמַר רַב, 'מוֹדִ...
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 19, 2019 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 909

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

עושה חדשות כתב:הכיצד?
משיב ר"י בתוספות פרק אלו נאמרין:
מִשּׁוּם סַכָּנָה הִתִּירוּ, שֶׁמָּא חֲלוֹם מְסֻכָּן הוּא שֶׁצָּרִיךְ רְפוּאָה;
דְּהָא אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת הִתִּירוּ לְהִתְעַנּוֹת תַּעֲנִית חֲלוֹם.
על ידי ביקורת תהיה
ד' ספטמבר 18, 2019 12:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2274

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יא, א תָּנוּ רַבָּנָן, 'וְהָפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה' - פְּדוּיָה וְאֵינָהּ פְּדוּיָה, חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין, וּמְאֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וּמְאֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי. אֲחֵרִים אוֹמְרִי...
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 17, 2019 7:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 4331

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

כבר דן בזה הנו"ב במהדו"ת אהע"ז סי' ל"א. וזה לשונו שם: לתרץ דברי המהרש"א צריכין אנו לומר שלא דקדק בלשונו אבל כוונתו רצויה, ורצונו שאין שפחה כנענית מותרת לעבד עברי כי אם ברשות רבו, שרבו נותן לו רשות ליקח שפחה זו, אבל אין חילוק בין שפחה של רבו ובין שפחה של אדון אחר. והיינו ממש...
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 17, 2019 2:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 4331

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

המהרש"א במס' גיטין כתב דעבד עברי (אף אם יש לו אשה ובנים) אסור בשפחה כנענית דעלמא, ורק מותר לרבו למסור לו שפחה כנענית. ובחידושי מהרי"ט בפ"ק דקדושין נסתפק בזה, וזה לשונו: נראה דבלא מסר לו רבו מותר הוא, דכיון דאשתרי לגביה לאו דלא יהיה קדש לגמרי אשתרי, דלא מצינו איסור שהיתרו תלוי בדעת אח...
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 17, 2019 1:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 4331

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

מיללער כתב:הכא מיירי שהאדון קונה זכות של השפחה מאדוניה ליחדה לעבדו כדי שיזכה בוולדות (או יחלקו בוולדות), וכל האיסור כאן הוא משום שאין לו אשה ובנים.
ולא נהירא, דאם כן, אין זה 'אתנן זונה' כי אם 'מחיר שפחה'.
על ידי ביקורת תהיה
ג' ספטמבר 17, 2019 1:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר
תגובות: 11
צפיות: 416

Re: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר

אכן נשמע מוזר לברך ברכות בנוסח:
בָּרוּךְ אֲשֶׁר אֵין שֹׁכֵב עִם אֵשֶׁת אָבִיו.
בָּרוּךְ אֲשֶׁר אֵין שֹׁכֵב עִם כָּל בְּהֵמָה.
בָּרוּךְ אֲשֶׁר אֵין שֹׁכֵב עִם אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ.
בָּרוּךְ אֲשֶׁר אֵין שֹׁכֵב עִם חֹתַנְתּוֹ.
בָּרוּךְ אֲשֶׁר אֵין מַכֶּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר.
על ידי ביקורת תהיה
ב' ספטמבר 16, 2019 2:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 33
צפיות: 2248

Re: תש"פ או תש"ף?

בלשון הדיוט הנכתבת באותיות עבריות נהגו ההדיוטות להבדיל בפא סופית בין דגושה לרפה: קָאפּ טָאפּ, לוֹיף קוֹיף; מה שאין כן בלשון הקודש, הלכה למשה מסיני היא שבסוף התיבה משתנה צורת האותיות מנצפך, ללא הבדל בין אות דגושה או רפה: יֵלֵךְ יוֹסֵף, וַתֵּבְךְּ תּוֹסְףְּ. ולכן הדבקים בתורת משה ובהלכותיו יכתבו את תי...
על ידי ביקורת תהיה
ב' ספטמבר 16, 2019 8:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 1805

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

בן ראובן כתב:ל"רכוב" ו"חלוק" אין מושא ישיר.
אך הפועל 'תפוס' מתייחס אל מושא ישיר: תפוסים מעשה אבותם, תְּפִיס משכון.
על ידי ביקורת תהיה
ב' ספטמבר 16, 2019 3:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 1805

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

בן ראובן כתב:איך זה מתיישב במשמעות?
כמו בלה"ק 'רכוב', 'חלוק' וכיוצא בהם.
והרי לך 'גמרא גמירי לה' (ולא 'גמרי').
'מבגאי גזיר' – בספרים מדויקים 'גזר', וכ"ה ברש"י.
על ידי ביקורת תהיה
ב' ספטמבר 16, 2019 2:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 1805

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

'גְּמִיר' – בינוני פעול, כמו 'מְלִיחַ', 'שְׁמִיעַ' וכיו"ב.
על ידי ביקורת תהיה
ב' ספטמבר 16, 2019 2:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 1805

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

בכל הפעלים שלמד הפועל היא אחת מאותיות החע"ר תנוקד עין הפועל ב'בינוני פּוֹעֵל' בפתח: תָּמַהּ, צָוַח, שָׁמַע, גָּזַר.
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 12, 2019 9:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה
תגובות: 18
צפיות: 401

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

באמת, גם לדידי לא ניחא לי בסברא שאמרתי, שהרי הריטב"א כתב דהוה ליה לרב פפא למימר 'מוטב שיאכלו עליו תרומה בטומאה לפי שעה ואל ישרפו עליו לעולם'. הרי בפירוש כפי ההבנה שלך בכוונת הדברים, ואכן תמיהתך תמיהה.
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 12, 2019 7:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה
תגובות: 18
צפיות: 401

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

סוגיא דעלמא כדאמרנא, שהתקלה שחששו לה היא שמבלי משים יטמא הכהן בטומאת מת, או יטמאו טהרות ויבואו לידי שריפה; אבל שמא יטמא העובר ולא יֵדע שנטמא – לכך לא חששו כלל. ואליבא דהריטב"א (וכ"כ גם הר"ן 'שלא יכשלו בני אדם באותה טומאה לשרוף טהרותן או שיאכלו תרומתן בטומאה') צ"ל דהאי סברא דכתבנא...
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 12, 2019 4:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה
תגובות: 18
צפיות: 401

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

מעולם לא חששנו שיבואו לידי אכילת תרומה וקדשים בטומאה; החשש הוא:
א. שמא ייטמאו טהרות, ויבואו לידי שריפה;
ב. שמא ייטמאו כהנים, ויעברו בשוגג על האזהרה 'לנפש לא יטמא בעמיו'.
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 12, 2019 9:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה
תגובות: 18
צפיות: 401

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

קושיא מעיקרא ליתא, שהרי גם זאת כלולה בתשובתו של רבי מנא: מוטב שיתקלקלו בו כהנים לשעה, ואל יתקלקלו בו טהרות לעולם.
וטעמא דמילתא: אין להרים מכשול זמני תוך כדי נתינת מכשול תמידי. ופשוט.
על ידי ביקורת תהיה
ה' ספטמבר 12, 2019 3:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה
תגובות: 18
צפיות: 401

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

שלא יטמאו כהנים ויכשלו בהיטמאות במת - אמת!
שלא יטמאו ישראלים האוכלים בטהרה - בדותא!
על ידי ביקורת תהיה
ד' ספטמבר 11, 2019 10:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לא. הלכה פסוקה
תגובות: 8
צפיות: 302

Re: ברכות לא. הלכה פסוקה

כדכד כתב:דווקא אני חושב שאין יחודיות בהלכות אלו ופשוט רצו לתת דוגמא של הלכות פסוקות ולא שייך להביא אלפי דוגמאות אז הביאו רק שלש
עַד־מָתַ֣י ׀ פְּתָיִם֮ תְּֽאֵהֲב֫וּ פֶ֥תִי.
על ידי ביקורת תהיה
ד' ספטמבר 11, 2019 10:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה
תגובות: 18
צפיות: 401

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

מטרת ציון קברות היא הצלת טהרות מטומאה, שלא יעבירו עליהם טהרות בלי משים וייטמאו, ותו לא מידי.
על ידי ביקורת תהיה
ד' ספטמבר 11, 2019 3:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הנשיא שבישראל בשמו
תגובות: 15
צפיות: 290

Re: קריאת הנשיא שבישראל בשמו

ביליצר כתב:באותו יום גזר, מי אמר לך שבאותו יום התוכח רבי ישמעאל?
הכי אמרינן בפרק תפלת השחר:
כָּל הֵיכָא דְאָמְרִינַן 'בּוֹ בַּיּוֹם' – הַהוּא יוֹמָא הֲוָה. וְלֹא הָיְתָה הֲלָכָה שֶׁהָיְתָה תְּלוּיָה בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ שֶׁלֹּא פֵּרְשׁוּהָ.
הרי דהא ד'נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית' בו ביום הוה.

עבור לחיפוש מתקדם