החיפוש הניב 652 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 23, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

לגבי דין שומע כעונה ישנם מצבים שונים:
יש מצב מושלם בתכלית, שבו אחד מברך לכולם מצוה מן המובחר;
יש מצב פחות מושלם, שבו רצו אחד מברך לכולם, רצו כל אחד מברך לעצמו;
ויש מצב דחוק, שבו אך מדוחק אומרים שומע כעונה.
אך כל אלו הם פרטי דינים המסתעפים מן העיקר, והוא: מצב שיחיד מברך בשם רבים.
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 23, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

עקביה כתב:לדבריך זה המצב העדיף. והרי ללא ספק אינו כך בשנים שאכלו ונתחייבו ברהמ"ז.

לענין ברכת המזון אין השנים שאכלו יחד נחשבים כצוות, אלא כשני יחידים, ועל כן 'נְקִיטִינַן, שְׁנַיִם שֶׁאָכְלוּ כְּאַחַת – מִצְוָה לֵחָלֵק'. (תוס' ריש פרק שלשה שאכלו)
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 23, 2018 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

'פשוט' - דבר שאין בו כל קושי להבינו. וראה מה שכתבו התוספות בפרק שבועות שתים בתרא: אִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא וְאִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא. בְּסוֹף פֶּרֶק קַמָּא דְקִדּוּשִׁין גַּבֵּי 'כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּהַשְׁחָתָה' אָמַר הָכִי, וְכֵן בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת. וְתֵימַהּ, כֵּיוָן דְּאִיכָּא סְבָרָא לְמָה לִי...
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 23, 2018 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

א. דף ה ע"א ד"ה שכן פודין. ב. והא לך לשון נמוקי יוסף בהגוזל עצים: אֶפְשָׁר דְּהָוֵי דִּין תּוֹרָה, דִּבְקִדּוּשִׁין מַפִּיק לֵהּ מִדִּכְתִיב 'וַיִּתֵּן לָהֶם אֲבִיהֶם וְכוּ' עִם עָרִים בְּצֻרוֹת'. ג. כאשר קבוצת אנשים נועדים יחדיו אל המלך לברכו, כלום מברכים אותו כל אנשי הקבוצה יחד בערבוביא?...
על ידי ביקורת תהיה
ש' דצמבר 22, 2018 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תואר 'נער' לאנשים גדולים
תגובות: 17
צפיות: 1109

Re: תואר 'נער' לאנשים גדולים

שייף נפיק כתב:תלוי ליד מה מוזכר הנער. דאם הוא ביחס לזקן יתכן שאיננו צעיר כל כך רק לא כמו הזקן.

דומיא דהא דתנן בפרק השג יד:
יֶלֶד שֶׁהֶעֱרִיךְ זָקֵן נוֹתֵן עֵרֶךְ זָקֵן, וְזָקֵן שֶׁהֶעֱרִיךְ אֶת הַיֶּלֶד נוֹתֵן עֵרֶךְ יֶלֶד.
רש"י: 'יֶלֶד' - מִבֶּן עֶשְׂרִים וְעַד בֶּן שִׁשִּׁים.
על ידי ביקורת תהיה
ש' דצמבר 22, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

עקביה כתב:לגבי חליפין בהחלט יכול להיות שהוא מסברא.

אך מה נענה על קנין אגב, שלדעת התוס' בפ"ק דקדושין הוא דאורייתא, ואין הוא קנין שהשכל מחייבו, אלא ילפינן ליה מן האמור אצל בני יהושפט בדברי הימים: 'וַיִּתֵּן לָהֶם אֲבִיהֶם מַתָּנוֹת רַבּוֹת לְכֶסֶף וּלְזָהָב וּלְמִגְדָּנוֹת עִם עָרֵי מְצֻרוֹת בִּיהוּדָה'.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 21, 2018 11:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י נוסח מתוקן פרשיות השבוע
תגובות: 41
צפיות: 6102

Re: רש"י נוסח מתוקן פרשיות השבוע

רוב תודות והערה אחת:
אַל תּוֹתַר – אַל תִּתְרַבֶּה לִטֹּל כָּל הַיְתֵרִיּוֹת הַלָּלוּ שֶׁהָיוּ רְאוּיוֹת לְךָ.
יותר נראה לנקד 'הַיִּתְרָיוֹת' – רבוי של 'יִתְרָה' (ישעיה טו, ז). כמו 'מִשְׁנָה' – 'מִשְׁנָיוֹת'.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 21, 2018 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

רון כתב:בראשונים האחרים מפורש לא כן.

אך לא מצאנו מי שחולק על עצם היסוד של נמוק"י שקנין שהוא מסברא הוא קנין דאורייתא.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 21, 2018 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

התורה מחייבת כל יהודי בזכור, וּודאי שכל יהודי מצווה שיהיה זכירה ב"פיך". מדברי הר"ן פ"ק דפסחים מוכח שכשופר כמגילה המצוה היא השמיעה. וז"ל: אִיכָּא לְמֵידַק, מִפְּנֵי מָה אָנוּ מְבָרְכִין בִּמְגִלָּה עַל קְרִיאָתָהּ, וּבְשׁוֹפָר תִּקְּנוּ הַבְּרָכָה עַל שְׁמִיעָתוֹ, נַעֲבֵד אִ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 21, 2018 10:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

עקביה כתב:לגבי חליפין בהחלט יכול להיות שהוא מסברא.

על הא דאמר רבי יוחנן 'דבר תורה מעות קונות', כתב בנמוקי יוסף פרק הזהב:
לאו מקרא יליף, אלא מסברא בעלמא, דבדין הוא שיהיו קונות, כיון שרוב הקנינים נעשים בכסף.

הרי לך קנין שנלמד מסברא, והוא קנין דאורייתא.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 21, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

מהא דבעו מיניה דרבי חייא בר אבא 'שמע ולא ענה מהו' מוכח בהדיא דב'זכור' המצוה היא השמיעה בלבד; דאי לאו הכי, תפשוט להו מקריאת 'זכור' דשמע ולא ענה יצא, שהרי בקריאת זכור לית בה ענייה אלא שמיעה. וכבר הוכיח כן ברש"ש בלולב הגזול שם לענין קריאת המגילה, וסיים: ואף דאמרינן במגילה יכול בלב כו' הא מה אני מק...
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 21, 2018 2:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

רון כתב:קידוש של לילה הוא מן התורה ומועיל בו שומע כעונה,
וכן קריאת זכור הוא חיוב מן התורה ומועיל שומע כעונה.

א. אף ברכת המזון היא מצוה מן התורה, ושלשה שאכלו כאחד עיקר מצותה בכך שאחד מברך לכולן.
ב. בקריאת 'זכור' המצוה היא השמיעה (דומיא דמצות שופר), ואין הקהל יוצא ידי חובתו מדין שומע כעונה.
על ידי ביקורת תהיה
ו' דצמבר 21, 2018 2:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1095

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

כמדומני שבמקרים רבים מקור דינים אלה הוא מסברא, והסברא תקפה כמובן גם בדאורייתא, וקרא אסמכתא בעלמא. המקרא המובא בלולב הגזול ללמד דשומע כעונה ודאי גילוי מילתא בעלמא הוא ואיננו לימוד גמור, דהכי איתא התם: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא, מִנַ...
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 20, 2018 8:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הפירוש של המילה "הנה"?
תגובות: 9
צפיות: 505

Re: מה הפירוש של המילה "הנה"?

זאב ערבות כתב:אם לאחר הסבר זה אתה עדיין סובר שהנה דע"ז שייך יותר לערך נאה, אשאל את יועצי ונעשה כדעת הרוב.

עדיין נצרך שקול דעת בענין. מכל מקום מעניין לשמוע את חוות דעתם של המלומדים שאתה נועץ בהם. ומכל מלמדי השכלתי.
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 20, 2018 2:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מהי צורת היחיד של כינים?
תגובות: 13
צפיות: 654

Re: מהי צורת היחיד של כינים?

נשמע מוזר. בשלמא בבעלי חיים יש זכר ויש נקבה, אבל לשון זכר לביצה למה לי?
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 20, 2018 9:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הפירוש של המילה "הנה"?
תגובות: 9
צפיות: 505

Re: מה הפירוש של המילה "הנה"?

הנה, הִנָּה (ב) הנאך - ישר הדבר בעיניך [ע"ז יז.]. יהנה - יראה [ב"ב קמט.]. א. 'הנאך' דפ"ק דע"ז הוא משורש 'נאה', כדלקמן: אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, רַבִּי, שֶׁמָּא מִינוּת בָּא לְיָדְךָ וְהִנְאֲךָ? פירש רש"י: 'וְהִנְאֲךָ' - יָשַׁר בְּעֵינֶיךָ. פירוש לפירושו: 'והנאך' – מלשון נ...
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 20, 2018 8:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4400

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

והבדלים למרבה יש בין פירושו של רש"י לתלמוד לפירושו לחומש. ודוגמה מפרשת השבוע: דוגמא נוספת הקשורה לפרשת השבוע (מפ"ק דסוטה) : 'וַיָּבֹאוּ עַד גֹּרֶן הָאָטָד' - אָמַר רַבִּי אַבָּהוּ, מְלַמֵּד שֶׁהִקִּיפוּהוּ כְּתָרִים לַאֲרוֹנוֹ שֶׁל יַעֲקֹב כְּגֹרֶן זֶה שֶׁמַּקִּיפִים לוֹ אָטָד. תָּנָא, שְ...
על ידי ביקורת תהיה
ה' דצמבר 20, 2018 1:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4400

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בקשר לחלוקה החדשה שלך בין שני הפירושים למציאות הסיפור, זו טעות ממש. ההבנה הזאת נבעה מכך שבלשון שני רש"י כותב 'מְשִׁיבִין קֻשְׁיוֹת זֶה לָזֶה ', לעומת 'מַקְהִילִים תַּלְמִידִים סְבִיבָם' שבלשון ראשון. ולהעיר: א. רמב"ן בפרשתנו חולק על רש"י וז"ל: וְאֵינוֹ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ בְּ'יִקְּ...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 7:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4400

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. יפה! התוספות שם מפרשים כפירושו של רש"י בחומש: 'מקהו אקהתא' – מאספים אסיפות. ב. לפי הלשון השני שברש"י הסיפור שמספר רב נחמן הוא סיפור שונה לחלוטין מהסיפור שבלשון הראשון: רב אדא בר אהבה ורב חנא חתנו היו יושבים בשוק של פומבדיתא ומפלפלים זה עם זה בדינו של מי שהיה נשוי קטנה וחרשת ומת בלא בני...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 6:14 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מהי צורת היחיד של כינים?
תגובות: 13
צפיות: 654

Re: מהי צורת היחיד של כינים?

על ההתעלמות מפרשנותו של רש"י יצא הקצף, כמובן, ולא על ההיזקקות לפרשנותם של המשכילים. פירושו של רש"י כתוב בפסוק ב: 'וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ' - שֵׁרוּץ הַצְפַרְדְּעִים קוֹרֵא לְשׁוֹן יְחִידוּת. וְכֵן 'וַתְּהִי הַכִּנָּם' – הָרְחִישָׁה, Pedoliere בְּלַעַז, וְאַף 'וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ' – Gre...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 1:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בנימין- נער או אב לעשרה בנים?
תגובות: 16
צפיות: 1289

Re: בנימין- נער או אב לעשרה בנים?

ועדיין צריך ביאור השם 'ילד' שבו כינה יהודה את בנימין.
ובאמת לגבי בנימין יש לומר כי הכינוי 'ילד זקונים' ממשיך ללוות את האדם גם בהיותו איש בוגר, במשמע 'בן זקונים', וכדמתרגם אונקלוס 'בר סבתין', אך לגבי יוסף עדיין נשאלת השאלה: מפני מה הוא מכונה 'ילד' בפי ראובן שתי פעמים?
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 12:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים
תגובות: 4
צפיות: 368

Re: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים

איך הוחלט מי נכלל באיזה שבט של מנשה ומי בשבט של אפרים. האם הי' הדבר מוגדר באיזה אופן? האם יכלו להחליט בעצמם? שאלה גדולה שאלת בני לדעת הרמב"ן שכתב: הַנָּבִיא אָמַר 'וּמוֹלַדְתְּךָ אֲשֶׁר הוֹלַדְתָּ אַחֲרֵיהֶם לְךָ יִהְיוּ', וּדְבָרוֹ לֹא יִהְיֶה לָרִיק, אֲבָל הוֹלִיד אַחֲרֵי כֵן בָּנִים, כְּדַע...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול שהקטין
תגובות: 10
צפיות: 516

Re: גדול שהקטין

ויש שדימו זאת לעניין הא דבגוי גדלות וקטנות תלוי בדעת, אליבא דחת"ס, ואם מתגייר- מתגייר כגדול, אך אחרי הגיור נעשה לישראל קטן. וכן ציטט לענין באשכול 'מתי עבד נהיה גדול' מדברי רבנו חיים שמואלביץ בספר הזכרון: להחתם סופר דשיעור דגדלות בבן נח תלוי בגדלות, ולא בשנים ובשערות, משכחת לה דקנתה פחות מבן תש...
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 11:53 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מהי צורת היחיד של כינים?
תגובות: 13
צפיות: 654

Re: מהי צורת היחיד של כינים?

בדבר ההגדרה של השם 'כִּנָּם' מובא במאמר דעותיהם של פרשנים מפרשנים שונים (גורדון, קאסוטו וכו'), ורק דעתו של רבנו שלמה יצחקי – יוק.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: תואר 'נער' לאנשים גדולים
תגובות: 17
צפיות: 1109

Re: תואר 'נער' לאנשים גדולים

אוהב עמו כתב:המדרש בראשית ל,י ותלד זלפה שפחת לאה בכולם כתיב ותהר וכאן ותלד אלא בחורה היתה ולא היתה ניכרת בעיבורה, ורש"י שינה הלשון וכ' בחורה מכולן ותינוקת בשנים.

רש"י מוסיף דברי הסבר, לאמר: מדוע לא היתה ניכרת בעיבורה? כי היתה תינוקת בשנים שלא הגיע זמנה לראות.
על ידי ביקורת תהיה
ד' דצמבר 19, 2018 9:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4400

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

והבדלים למרבה יש בין פירושו של רש"י לתלמוד לפירושו לחומש. ודוגמה מפרשת השבוע: 'וְלוֹ יִקְּהַת עַמִּים' – אֲסִיפַת הָעַמִּים. שֶׁהַיּוּד עִקָּר הוּא בַּיְסוֹד, וּפְעָמִים שֶׁנּוֹפֶלֶת מִמֶּנּוּ. וּבַגְּמָרָא: 'דְּיָתְבִי וּמַקְהוּ אַקְהָתָא', בְּמַסֶּכֶת יְבָמוֹת. וְיָכוֹל הָיָה לוֹמַר 'קְהִיַּ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 18, 2018 10:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דכתיב - דאמר קרא ''רחמנא אמר'' - ''אמר רחמנא''
תגובות: 3
צפיות: 350

Re: דכתיב - דאמר קרא ''רחמנא אמר'' - ''אמר רחמנא''

'שנאמר' היא מלה עברית, הבאה בדרך קבע במאמרים בלשון הקודש, ואין לשרבבה בנידון דידן, שהוא חילופי הניבים 'דכתיב' - 'דאמר קרא'.
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 18, 2018 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 36
צפיות: 1929

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

הנוסחה השניה היא הנראית. אמנם בשיקול נוסף הכף מכריעה לטובת הנוסחה הראשונה: א. כל עצמו של הדיון נתעורר עקב הניקוד החריג של הריש (צירה תחת פתח), ומסתבר כי הרצאת דבריו של רש"י מתמקדת בניקודה המיוחד של הריש, ולא בניקודה של הבית. ב. אין מסתבר שרש"י יְיַחֵס מלה כלשהי אל מלה בלתי קיימת, דהיינו ש...
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 18, 2018 10:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע
תגובות: 40
צפיות: 3627

Re: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע

מט כד וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו. רש"י: כְּמוֹ 'וַיָּפֻצוּ', שֶׁיָּצָא הַזֶּרַע מִבֵּין אֶצְבְּעוֹת יָדָיו. אפשר שביאור הדברים הוא על פי מה שכתב בספר חסידים (והובאו דבריו בפוסקים בהלכות אישות) : מִי שֶׁיִּצְרוֹ מִתְגַּבֵּר עָלָיו וְיָרֵא פֶּן יֶחֱטָא עִם אֵשֶׁת אִישׁ אוֹ עִם אִשְׁתּוֹ נִדָּה א...
על ידי ביקורת תהיה
ג' דצמבר 18, 2018 2:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 36
צפיות: 1929

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

הנוסחה השניה היא הנראית. שכן רש"י כותב 'וְכֵן הִיא גִּזְרַת רֵישׁ', כלומר, זהו המשפט בגזרת ריש, ולשון זה מתאים לנוסחא השניה, לאמר: מפני מה אין הבית חרוקה? כי זה משפט הריש שמשפיעה בבנין פיעל על האות שלפניה להנקד בצירה תחת חירק. לעומת זאת לנוסחא הראשונה, הלשון המתאים הוא 'וכן מצאנו בגזרת ריש', כל...
על ידי ביקורת תהיה
ב' דצמבר 17, 2018 6:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע
תגובות: 40
צפיות: 3627

Re: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע

שנו רבותינו בסוף פרק הזרוע: אֵין מְבִיאִין תְּרוּמָה לֹא מִגֹּרֶן לְעִיר, וְלֹא מִמִּדְבָּר לְיִשּׁוּב. פירש רש"י: אֵין צָרִיךְ יִשְׂרָאֵל לִטְרֹחַ וּלְהָבִיא תְּרוּמָה מִן הַגֹּרֶן לָעִיר לְיַד כֹּהֵן, אֶלָּא כֹּהֵן הוֹלֵךְ וּמְבִיאָהּ. תימה, הלוא מתנות כהונה נתינה כתיבא בהו, והדעת נותנת שמצו...
על ידי ביקורת תהיה
ב' דצמבר 17, 2018 4:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע
תגובות: 40
צפיות: 3627

Re: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע

מז כט אַל נָא תִקְבְּרֵנִי בְּמִצְרָיִם. בדעת זקנים: מה שפירש רש"י לפי שעתיד להיות עפר ארץ מצרים כנים, לא נהירא לי, דמזה לא היה לו לירא, דהשתא בנימין בנו לא שלטה בו רימה, כל שכן אביו. הפלא ופלא! בשלהי השותפין בחדא מחתא מחתינהו תנא: שִׁבְעָה לֹא שָׁלַט בָּהֶן רִמָּה וְתוֹלֵעָה, וְאֵלּוּ הֵן: אַ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' דצמבר 17, 2018 9:43 am
פורום: חנוכה
נושא: חשמונאי - מעיל או מלרע ?
תגובות: 6
צפיות: 421

Re: חשמונאי - מעיל או מלרע ?

בן אדם כתב:השם חשמונאי בלשון רבים "חשמונאים" אינו בנמצא במקורות הישנות בחז"ל, אלא מתקופת ימי הביניים.

ובספרות הראשונים: חשמונים.
על ידי ביקורת תהיה
ב' דצמבר 17, 2018 9:13 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לעולם ועד - האם הוי"ו היא מן השרש?
תגובות: 7
צפיות: 442

Re: לעולם ועד - האם הוי"ו היא מן השרש?

האם הקטע האחרון קשור לקטעים שלפניו?
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 16, 2018 10:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 19
צפיות: 795

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

מעיקרא סברתי כי מדברי רש"י אלו אין להביא ראיה לנידון דידן, כי אולי יש מקום לומר שהפשע המדובר הוא פשע אחר ולא מכירת יוסף; השתא דאמרת ברי שהפשע הוא מכירת יוסף, נמצא שיש לנו מקור רביעי בדברי רש"י.
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 16, 2018 8:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 19
צפיות: 795

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

אם כך, שאין אתה מוצא שום פשע שפשעו האחים ביוסף מלבד מכירתו, יש לצרף קטע נוסף מדברי רש"י בפרשת ויחי, שממנו עולה כי לדעתו ידע יעקב ממכירת יוסף. ד. 'אָבִיךָ צִוָּה' – שִׁנּוּ בַדָּבָר מִפְּנֵי הַשָּׁלוֹם, כִּי לֹא צִוָּה יַעֲקֹב כֵּן, שֶׁלֹּא נֶחְשַׁד יוֹסֵף בְּעֵינָיו. 'שלא נחשד' דייקא, ולא 'שלא ...
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 16, 2018 8:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע
תגובות: 40
צפיות: 3627

Re: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע

מח ו וּמוֹלַדְתְּךָ אֲשֶׁר הוֹלַדְתָּ אַחֲרֵיהֶם לְךָ יִהְיוּ. תרגם אונקלוס 'וּבְנִין דִּי תוֹלִיד בָּתְרֵיהוֹן דִּילָךְ יְהוֹן'. נראה כי הטעם שדחקו להפוך את המשמעות של 'הולדתך' מעבר לעתיד הוא, משום שאם היו ליוסף באותה שעה בנים נוספים מלבד מנשה ואפרים, תמוה עד מאד מדוע לא הביא גם אותם אל יעקב כדי ש...
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 16, 2018 6:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 19
צפיות: 795

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

ובכן, מה בדו ליוסף?
אם אבא איננו יודע כלום מן המכירה, איזה פשע ואיזו חטאה ביקש שיסלח יוסף לאחיו?
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 16, 2018 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.
תגובות: 21
צפיות: 370

Re: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.

לכאורה מסתבר לומר שאמירת 'אמן' (שהוא כמוציא שבועה מפיו, וכן הרי הוא כמברך עצמו) אין זה איזו פרה אדומה. אלא הוא עניין הבעת הסכמה לנאמר. וכן הוא בחיי היום יום: "אתה מבטיח להתנהג יפה אצל דודה בלומה?", "כן!". אנחנו מסתכלים 'כן' כהבטחה לכל דבר. ולכן מסתבר שאין צורך דווקא ב'אמן'. במקר...
על ידי ביקורת תהיה
א' דצמבר 16, 2018 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.
תגובות: 21
צפיות: 370

Re: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.

החושב כתב:תוכל לציין מקור? (איפה מבואר שעניית אמן נחשבת כאמירת ברכה עצמה?)

הנדון היה יציאת ידי חובה של העונה.
שאלתי: מנלן?
ענית: תקנת חכמים כך היתה.
הגבתי: הדין שהעונה יוצא ידי חובה בענייה בלבד הוא גם בדבר שחיובו מן התורה. וזה מפורש במסכת ברכות לגבי ברכת המזון.

עבור לחיפוש מתקדם