מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 958 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 17, 2019 2:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1176

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

ולגופו של דבר: הפודה פטר חמור בשה שנעבדה בו עבירה ונגמר דינו – פדיונו פדיון או לא?
על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 17, 2019 10:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6610

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ללא ספק, שיבוש המעתיקים.
ושמא ההגהה במקור התייחסה להמשך המשפט, שבמקום 'ומראה' צ"ל 'והראה', והעיקר הוחסר מן הספר.
על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 17, 2019 10:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1176

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

לגבי פדיון פטר חמור אפשר לומר שכמת הוא חשוב. א. פדיון פטר חמור בשה שהמית את האדם – נידון חדש שלא הוזכר עד כה. כלום ישנה התייחסות לשאלה זו בכתובים? ב. לעיל אמרתי לפשוט שאלה זו, דכי היכי דאמרינן לגבי בית מוחלט: אָמַר קְרָא 'וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת', אֲפִלּוּ בִּשְׁעַת נְתִיצָה קָרוּי בַּיִת; הכי נמי אמר...
על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 17, 2019 9:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' תוד"ה המבשל
תגובות: 4
צפיות: 367

Re: כתובות ל"ד א' תוד"ה המבשל

מכל מקום, הדברים שכתבתי נראים נכונים.
על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 17, 2019 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגדרת גילוי פנים בתורה להרמב"ם
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: הגדרת גילוי פנים בתורה להרמב"ם

ראה בפירושו למשנה באבות, שמקור דבריו בהלכות תשובה הוא גמרת ירושלמי במסכת פאה.
על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 17, 2019 2:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1176

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

התוס' ביבמות כתבו 'כיון דטעונה גניזה אין כתותי שיעור גדול מזה', הרי מבואר דאפי' בנקברין אמרינן כתותי מיכתת שיעוריה. וכן הוא בתוספות בפרק ארוסה: וְהָא דְאָמַר גַּבֵּי שׁוֹפָר שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה וְגַבֵּי לוּלָב שֶׁל אֲשֵׁרָה וּמִנְעָל בְּפֶרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה כַּתּוּתֵי מְכַתַּת שִׁעוּרֵהּ; אֲפִילּ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 17, 2019 1:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1176

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

עזריאל ברגר כתב:בית המוחלט - עומד לנתיצה, כדכתיב ונתץ את הבית.
סנדל המוחלט - עומד לשריפה, כדכתיב "ושרף את .. כלי העור".
ושור שהמית את האדם – עומד לסקילה, ובעינן 'כי יגנוב איש שור וטבחו' וליכא.
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 16, 2019 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגדרת גילוי פנים בתורה להרמב"ם
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: הגדרת גילוי פנים בתורה להרמב"ם

לכאורה משמעות ב' דברים אלו סותרים זה לזה. אכן, שני פירושים שונים במשמעות הביטוי 'מגלה פנים בתורה'. מענין! רבנו עובדיה מברטנורה במסכת אבות (פ"ג מי"א) מביא את שני הפירושים: א) שמראה פנים ופירושים בתורה שלא כהלכה. ב) שמעיז פנים לעבור על דברי תורה בפרהסיא ביד רמה. וראה שם בחלופי גירסאות, כי י...
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 16, 2019 8:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1176

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

עזריאל ברגר כתב:ולהעיר, ששור הנסקל אינו עומד לשריפה, אלא לסקילה וקבורה.
מהא דפרכינן בפרק מצות חליצה מבית המוחלט אסנדל המוחלט, כמובא למעלה, מוכח בהדיא דלאו דוקא בדבר העומד לשריפה אמרינן דכמכתת דמי.
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 16, 2019 10:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' תוד"ה המבשל
תגובות: 4
צפיות: 367

Re: כתובות ל"ד א' תוד"ה המבשל

אי מהתם, מפרק כירה, אכתי איכא למימר, דבשוגג הוא דשרי לרבי מאיר אף לדידיה, אבל במזיד אסיר לדידיה עולמית. כן משמע מדברי התוספות בפרק קמא דחולין.
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 16, 2019 9:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1176

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

רון כתב:בסנדל יש שיעור "חופה את רוב רגלו".
אמינא לך אנא בית, ואמרת לי את סנדל.
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 16, 2019 1:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 14
צפיות: 462

Re: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

בתבונה כתב:גם הריגת נוב עיר הכוהנים היה ע"י דואג שהיה אביר הרועים אשר לשאול.
וכן השארת אגג היה ע"פ המדרש בהוראת דואג.
כלפי לייא?
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 16, 2019 1:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1176

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

לא מובנת קו' מר שליט"א הקושיא מובנת מאד, כי הדעת נותנת, דכמה דאמרינן 'כתותי מכתת שיעוריה', הכי נמי אמרינן 'כתותי מכתת שמיה', ותנן: מדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד. והכי נמי פרכינן בפרק מצות חליצה, על הא דאמר רב פפי משמיה דרבא 'סנדל המוחלט לא תחלוץ בו, ואם חלצה חליצתה פסולה'...
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 16, 2019 12:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6610

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ממה דתנן והניחו בחלון למדנו שגם עקביא מודה שלפעמים יש איסור דרבנן על השער הנושר כי אם אינו מניחו בחלון אז עקביא אומר שאסור אח"כ ליהנות מן השער.
טעות!
אפילו אם תלשו בזדון על מנת ליהנות ממנו לאלתר, מתיר עקביא ליהנות ממנו לאחר שמת.
על ידי ביקורת תהיה
ג' מאי 14, 2019 9:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6610

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:וע״ע בתפארת ישראל במשניות שכתב שחלון לאו דוקא.
איה?
על ידי ביקורת תהיה
ג' מאי 14, 2019 8:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6610

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

החלון הנזכר במשנה הוא 'ארון קיר' המשמש להצניע בו חפצים, כמו ששנינו במסכת טהרות: הַמַּנִּיחַ אֶת כֵּלָיו בְּחַלּוֹן שֶׁל אוֹלְיָרִין (הַבַּלָּנִין יֵשׁ לָהֶן חַלּוֹנוֹת חַלּוֹנוֹת, וְכָל מִי שֶׁנִּכְנַס לַמֶּרְחָץ נוֹתֵן בְּגָדָיו כָּל אֶחָד בְּחַלּוֹן, וְנוֹעֵל עָלָיו בַּדֶּלֶת שֶׁבַּחַלּוֹן – רע&qu...
על ידי ביקורת תהיה
ג' מאי 14, 2019 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 14
צפיות: 462

Re: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

כדכד כתב:יתכן לומר שמבחינת שאול דוד היה מורד במלכות ולכן הותר לו להרגו.
ומדשתקי רבנן יש ללמוד דניחא להו בהכי.
על ידי ביקורת תהיה
א' מאי 12, 2019 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 58
צפיות: 4881

Re: הקל הקל תחילה

נשאלתי:
לרבי שמעון דאמר האוכל נבלה ביום הכפורים פטור, מי שאחזו בולמוס, האם מאכילין אותו בשר נבלה שאין באכילתו כרת, ואין מאכילין אותו בשר שחוטה שיש באכילתו כרת?
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 09, 2019 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 399
צפיות: 40459

Re: עזרה בפענוח ר"ת

בקובץ קטן. ובכן, עליך ועל צוארך: הַסְכָּמַת בַּעַל הַמְחַבֵּר סֵפֶר מִשְׁנַת חֲכָמִים יְסוֹד הַתְּשׁוּבָה וְעַמּוּד הָעֲבוֹדָה. לִשְׁמֹר דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים לִהְיוֹת יָדוֹ הָדָה... וְלֹא רָאִיתִי שֵׁם הַמְחַבֵּר. אַךְ שְׂפָתָיו שִׂפְתֵי דַּעַת וּבִינָה. וְאוּלַי הוּא חִבּוּר יְסוֹד הַתְּשׁוּבָה ש...
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 09, 2019 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 399
צפיות: 40459

Re: עזרה בפענוח ר"ת

ובהסכמה שם של בעל 'משנת חכמים':
אולי הוא חיבור 'יסוד התשובה' שהובאו המחברים, שנדפס כבר בק' ק'.
מאי משמע בק' ק'?
גם המלים 'שהובאו המחברים' צ"ת.
על ידי ביקורת תהיה
ה' מאי 09, 2019 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא הזכיר דוד את הריגת אבשלום בצוואתו לשלמה?
תגובות: 9
צפיות: 775

Re: מדוע לא הזכיר דוד את הריגת אבשלום בצוואתו לשלמה?

עזריאל ברגר כתב:שאלה: למה לא צירף דוד את דם-אבשלום לענין זה?
תשובה: מיתת אבשלום חרץ דוד המלך בעצמו, כאמור: 'ואת הכבשה ישלם ארבעתים'.
על ידי ביקורת תהיה
ד' מאי 08, 2019 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו
תגובות: 11
צפיות: 425

Re: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו

מאחר שלמדנו שלשון 'זה' משמש הן כהוראה באצבע על גוף נוכח ('זֶה יָצָא רִאשֹׁנָה', 'זֶה הַבְּכֹר') , והן כרמיזה על גוף שאינו נוכח ('זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי', 'עוֹד זֶה מְדַבֵּר וְזֶה בָּא') , יש לתת טעם בכל מקום ומקום שדרשו חכמינו ז"ל מלת 'זה' במשמעות של הוראה באצבע, מה עילה מצאו בלשון הכתוב לדרוש ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' מאי 06, 2019 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 399
צפיות: 40459

Re: עזרה בפענוח ר"ת

ספר יסוד התשובה
נדפס ע"י מה"ר אהרן יוסף הכהן בודק
מ"ס בחצר בה"כ חדשה דת"ם
מ"ס – מן הסתם 'מוכר ספרים', אך מהו 'דת"ם'?
על ידי ביקורת תהיה
א' מאי 05, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיטם את הקטורת עם דבש
תגובות: 4
צפיות: 482

Re: פיטם את הקטורת עם דבש

עזריאל ברגר כתב:פסולה היא, וחייב מיתה אם הקטירה בהיכל (ככל המקטיר קטורת פסולה).
אין המקטיר קטרת פסולה על מזבח הזהב חייב מיתה, אלא לוקה משום 'לא תעלו עליו קטרת זרה'.
ועוד אוי"ל, שהרי "כל יתר כנטול" והדבש הוא כסממן נוסף, והו"ל כמי שחיסר אחד מסממניה.
בלתי מובן.
על ידי ביקורת תהיה
ו' מאי 03, 2019 2:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 92
צפיות: 6267

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הדברים ביחס למזיק את הגניבה צפונים המה ובלתי מחוורים.
על ידי ביקורת תהיה
ד' מאי 01, 2019 3:58 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 9054

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

צריך לערוך רשימה של דינים גמורים מדרבנן שבטל טעמם בטל תוקפם. שנינו בפרק הישן: שְׁתַּיִם בְּאִילָן וְאַחַת בִּידֵי אָדָם, אוֹ שְׁתַּיִם בִּידֵי אָדָם וְאַחַת בְּאִילָן – כְּשֵׁרָה, וְאֵין עוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. שָׁלשׁ בִּידֵי אָדָם וְאַחַת בְּאִילָן – כְּשֵׁרָה, וְעוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב. וכתב...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 30, 2019 9:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 48
צפיות: 6913

Re: העתקים ברחבי התלמוד

עירובין פ"ג מ"א "מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, סומכוס אומר בחולין", ובמ"ב נאמר שדווקא הכהנים מערבין בתרומה. ולכאורה ע"פ כללי הפסיקה ה"ז מחלוקת ואח"כ סתם, ובכל זאת פסקו הפוסקים כת"ק. וי"ל ששגרא דלישנא הוא, ממשנת פסחים (פרק ב משנה ה). הן הן דברי ה...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 30, 2019 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע
תגובות: 31
צפיות: 2169

Re: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע

המובאה שמתייחסת לנושא זה ממש הוא מר' ירוחם, והדברים טעונים מקור. שמא מהא דאמרינן בפרק כהן משיח: מַאי דִּכְתִיב 'כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְיָ, וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם, וּפשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם'? מָשָׁל לְלוֹט וּשְׁתֵּי בְּנוֹתָיו, הֵן שֶׁנִּתְכַּוְּנוּ לְשֵׁם מִצְוָה – 'צַדִּקִים יֵלְכוּ בָם', הוּ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אפריל 29, 2019 3:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 198
צפיות: 50716

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בברכה המשולשת כתב:לא כ"כ פשוט שזו מצוה עצמית שצריך לקיימה.
אולם כלל ישראל לדורותיו אימץ את עריפת פטר החמור למצות עשה, ומונה אותה אחת מרמ"ח עשיין.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אפריל 29, 2019 10:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 198
צפיות: 50716

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

לא היתה כאן כל כוונה של קנטור, חס ושלום;
ההערה באה מתוך רצון לרענן את זכרונה של מצות עריפת פטר חמור, שכמו נשכחה מן התודעה.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אפריל 29, 2019 3:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6610

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולי אפש''ל שמכיוון שמצינו בהרבה מקומות שהיו בקיאין יותר, כאו''א בדברים הרגילים אצלו (כמו שמתבקש לעסוק בכך יותר, כמו שהפוסקים לא כ' על מה שלא נוהג בזה''ז) בי' הר''ג שמפני כך שלח דווקא לו (אף שהוא עצמו היה נשיא). (אגב מכאן מתבאר שמה שכ' בכ''מ שדריה, אין הכוונה בדווקא שממש ששלח הנידון) א. הסבר שאינו ...
על ידי ביקורת תהיה
א' אפריל 28, 2019 8:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 198
צפיות: 50716

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

שייף נפיק כתב:כ''ק אדמור שליט''א מקיים היום בנתניה את מצוות פטר חמור.
איזו מצוה - פדיון או עריפה?
על ידי ביקורת תהיה
א' אפריל 28, 2019 10:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6610

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

תיקונים לעין משפט אות א מיי' (פ"ד מהלכות בכורות הלכה ב) [פי"ב מהלכות בכורים הלכה יד]. אות ב יו"ד סימן (שכ סעיף ג וסימן) שכא סעיף כ. סימן שכ אינו עוסק בפטר חמור. אות ה מיי' [פי"ב מהלכות בכורים הט"ו ו]פ"ד מהלכות בכורות הלכה ג. ההלכה מופיעה הן בבכור בהמה טהורה והן בבכור ב...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 7:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31448

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לא מצינו בדף קלח ״מכר לו שחופות״ ואם כן מדוע השערת שמקומו שם?
בספרים שלנו הפיסקא מקוצרת בתיבת וכו', מאד יתכן שבספרים שלפני רש"י הופיעה הפיסקא בנוסח מלא.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 6:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31448

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לא ביארת כוונתך במש״כ שרש״י שייך לקמן קודם ד״ה בתר מוכר כו׳
אני לא באתי אלא בהשערה איה מקומו הנכון של הדיבור, אך כוונת דברי רש"י – מצפים אנו למוצא פיך. פתח פיך ויאירו דבריך!
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 5:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31448

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:כוונת רש״י לפרש מדוע ליכא ראיה ממתני׳ מכר שחופות כו׳?
אדרבה, פתח פיך ויאירו דבריך!
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 142
צפיות: 15392

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

ודוגמה הפוכה – הפיכת מלה שלמה לראשי תבות על ידי הוספת גרשים:
הכהנים נהגו היתר בחלב שעל גבי הקב"ה כרבי ישמעאל (מסכת חולין מהדורת שוטנשטיין קטע אחרון של דף מט ע"א).
וכבר ספד ההוא ספדנא: לִוְיָתָן בְּחַכָּה הֹעֲלָה, מַה יַּעֲשׂוּ דְגֵי רְקָק?
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 10:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 473
צפיות: 31448

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קל''ח ע''א רש''י ד''ה מכר לו שחופות וכ' המהר''ם שדיבור זה שייך למתני', אך מאידך רש''י כ' הא אוקימנא וכו' וא''כ לא שייך שיכתב על המשנה לפני שאוקימנא, ובכ''א אין כאן גמ' שעליה אפשר להצמיד דברי רש''י. מקומו של דיבור זה הוא כנראה להלן לפני ד"ה 'בתר מוכר אזלינן', והוא מתייחס אל פיסקא 'הלוקח גז צאנו...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אפריל 10, 2019 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך נתרבו עבדים לאיסור אכילת חמץ?
תגובות: 6
צפיות: 281

Re: איך נתרבו עבדים לאיסור אכילת חמץ?

בברכה המשולשת כתב:לכל עונשים דינם כנשים.
לאו דוקא, אלא כלשון הגמרא בריש חגיגה: כָּל מִצְוָה שֶׁהָאִשָּׁה חַיֶּבֶת בָּהּ, עֶבֶד חַיָּב בָּהּ; כָּל מִצְוָה שֶׁאֵין הָאִשָּׁה חַיֶּבֶת בָּהּ, אֵין הָעֶבֶד חַיָּב בָּהּ, דְּגָמַר 'לָהּ' 'לָהּ' מֵאִשָּׁה.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 09, 2019 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים ק"כ ע"א-ב - נרדמו לא יאכלו את הפסח מול איסור נותר
תגובות: 1
צפיות: 1463

Re: פסחים ק"כ ע"א-ב - נרדמו לא יאכלו את הפסח מול איסור נותר

הענין כבר נדון במסגרת 'מסכת חולין - הערות והארות' (דף צא ע"א) על הא דתניא 'שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור'.
ושם כתבתי כי הלאו של 'לא תותירו ממנו עד בקר' הוא אזהרה שלא להניח מבשר הקרבן כדי לאכלו למחר; וממילא כל שאינו מותיר לצורך אכילת מחר לית לן בה.

עבור לחיפוש מתקדם