מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 200 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרך ישרה
ש' מאי 04, 2019 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה
תגובות: 15
צפיות: 3663

Re: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה

מי קבע איזה פרשיות לחבר?
על ידי דרך ישרה
ו' מאי 03, 2019 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה
תגובות: 15
צפיות: 3663

Re: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה

נדמה לי שיש על זה מאמר מהרב מנשה ישראל רייזמן שליט"א, האם מישהו יודע?
על ידי דרך ישרה
ה' מאי 02, 2019 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם מטמא עצמו מעט מטמאיו אותו הרבה
תגובות: 1
צפיות: 520

אדם מטמא עצמו מעט מטמאיו אותו הרבה

אינני מבין פירושו של מאחז"ל זה? מה הריוח בזה? אם האדם הזה יהיה יותר טמא מה נרויח? למה לא לתת לו עונש ככל עונשי התורה?
על ידי דרך ישרה
א' מרץ 31, 2019 7:27 pm
פורום: פסח
נושא: שתיית מים אחרי האפיקומן רק אם הוא מצטער
תגובות: 34
צפיות: 3044

Re: שתיית מים אחרי האפיקומן רק אם הוא מצטער

חד ברנש כתב:תודה רבה לך, אבל דרוש לי מקור הלכתי קדום יותר.

תסתכל בפייט של ר' יוסף טוב עלם לשבת הגדול. (נמצא ביוצרות). נדמה לי שהריטב"א ג"כ מצטט אותו בזה.
על ידי דרך ישרה
ג' מרץ 26, 2019 11:24 pm
פורום: פסח
נושא: אל תטוש
תגובות: 2
צפיות: 623

אל תטוש

למה בפסח היה מקום יותר חשוב למנהגי ההורים ולקיום 'אל תטוש', מה שבכל השנה כמעט אין נותנים לזה דגש? האם יש לזה איזה מקור?
על ידי דרך ישרה
ג' מרץ 26, 2019 10:12 am
פורום: פסח
נושא: כמעט ולא ישן בחודש ניסן
תגובות: 6
צפיות: 4350

כמעט ולא ישן בחודש ניסן

ראיתי באיזה ספר מביא שהשם משמואל אמר שבחודש ניסן לגודל מעלת בהירות קדושת הימים, כמעט ואינו יושן, האם יש לזה מקור מוסמך?
(מאחר ועדיין לא פתחו אשכול לנושאי ניסן ופסח אני נאלץ לשאול את זה כאן).
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 20, 2019 12:44 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המקור לאכילת אוזני המן
תגובות: 38
צפיות: 11282

Re: המקור לאכילת אוזני המן

היום ב'מכתבים למערכת' בהמודיע הובא בכלל שבמקור זה נקרא 'מאזני המן', וזה רמז על העשרת אלפים ככר כסף שהמן רצה 'לשקול' למלך, וכן מובן מה שנקרא באידיש המן טאשען דהיינו ארנק, ארנקו של המן שממנו רצה ליתן הכסף למלך
על ידי דרך ישרה
ה' פברואר 14, 2019 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129318

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

כל האשכול הזה בלול ומבולבל עד בלי די. נעשה סדר. המוציא משאוי למעלה מעשרה חייב, שכך היתה עבודת הלויים. זו גמרא בשבת צ"ב א'. לחלק בין נשיאה בכת לנטילה ביד, היא דברי נביאות [ובעיקר הדבר ראה בדברי הריטב"א עירובין בשם הר"מ ב"ר שניאור שמסביר שכל מה שבידו של אדם נקרא כאילו הוא למטה מעש...
על ידי דרך ישרה
ה' פברואר 14, 2019 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129318

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

כעת ראיתי ביאור הלכה סוף סי' שמ"ז ע"ש.
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129318

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לא הבנתי איפה זה היה מונח כשעקר אותו? במקום פטור? ואיפה הניחו שוב במקום פטור? א. דבילה שמנה דבוקה בכותל למעלה מעשרה, עקרה משם, העבירה מאה אמות ברה"ר, והדביקה בכותל אחר. ב. יותר מזה, אדם יוצא מהבית עם צלחת טשולנט, והולך לבית אחר, והכל בסך הכל בגובה של 80 ס"מ שזה בסה"כ חצי מגובה אדם, מ...
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129318

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

לענין כתב:צריך לזכור שכך היתה עבודת הלויים!

קודם כל מנין לך שהלוים סחבו למעלה מעשרה? שנית, לכ' אם מעבודת הלוים אז דוקא 'משאוי' 'בכתף', (ראה שבת צב.) אבל חפץ ביד מנלן, הרי אחרי הכל אמרו אין רשות הרבים למעלה מעשרה.
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129318

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

מפורש שחייב - גמרא שבת דף ח' סוף ע"ב. ומשם ברמב"ם [שבת פי"ב הי"ד]: המעביר חפץ מתחלת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים אף על פי שהעבירו למעלה מראשו חייב בשו"ע כמדומני דליתא, כי אין מגמתו להאריך בדיני חיוב כיון דממילא אסור כן, אבל בכל זה מדובר שהיה עקירה והנחה בתוך י'. אני מדבר על ע...
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129318

◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מוליך ד' אמות ברה"ר למעלה מעשרה אכן פטור, או רק בזורק? האם זה מוזכר בהלכה בהדיא?
על ידי דרך ישרה
ה' ינואר 31, 2019 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: המוות הזה?- מדוע רק במכת ארבה?
תגובות: 11
צפיות: 2363

Re: המוות הזה?- מדוע רק במכת ארבה?

לא זוכר היכן ראיתי: היה פעם איזה רשע אחד שהיה מציק ליהודים, ומצד שני היה מתהדר שהוא ירא שמים ומחמיר גדול. כשסיפרו את זה לרב - שאף את שמו שכחתי - אמר שעכשיו הוא מבין מה זה ויסר מעלי רק 'את המות הזה', שהארבה היה ' א פרומע מכה' שהיה שומר שבת, שכן דרשו ממה שכתוב 'וינח' בכל גבול מצרים גז"ש למש"...
על ידי דרך ישרה
ג' ינואר 29, 2019 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו
תגובות: 3
צפיות: 564

Re: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו

מדוע השמיטו השו"ע? ואין לומר דלא ס"ל, דהרי לענין הפסק בין ברכה לאכילה כן הכשיר משום גביל לתורא, וכן בסי' של"ג גבי מצילין מזון ג' סעודות התיר גם לבהמה ג' סעודות והוא מטעם איסור אכילה קודם בהמתו כמ"ש בביאור הלכה שם. [וכן מוכח מתוך דברי הביה"ל עצמו בקטע הקודם, שכתב שמסתבר שכשם...
על ידי דרך ישרה
ב' ינואר 28, 2019 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו
תגובות: 3
צפיות: 564

איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו

מדוע השמיטו השו"ע? ואין לומר דלא ס"ל, דהרי לענין הפסק בין ברכה לאכילה כן הכשיר משום גביל לתורא, וכן בסי' של"ג גבי מצילין מזון ג' סעודות התיר גם לבהמה ג' סעודות והוא מטעם איסור אכילה קודם בהמתו כמ"ש בביאור הלכה שם.
על ידי דרך ישרה
א' ינואר 20, 2019 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 253
צפיות: 38111

ספרי מחשבה והגות על תשובה

אני מתעניין על ספרים העונים להגדרת הכותרת, אבל קדמונים. מה שידוע לי לעת עתה זה : חיבור התשובה להמאירי ז"ל, עקידה, בית אלוקים למבי"ט, העיקרים. וכמובן רמב"ם הלכ' תשובה פ"ו. האם ידוע לכם על עוד בסגנון הזה. (נתיב התשובה למהר"ל ידוע, אך זה יותר ביאור מאמרי חז"ל בעניני תשובה....
על ידי דרך ישרה
ו' ינואר 11, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרכי תשובה
תגובות: 1
צפיות: 478

דרכי תשובה

כתוב במד' בפרשה שעברה או בפרשה הזו שהקב"ה נעל מפרעה דרך תשובה, מכיון שמתרה הקב"ה באדם פעם ופעמיים ואינו שב ננעלים ממנו דרכי התשובה. בגמ' ביומא פ"ח כתוב א"ז על כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר, אאל"ט הגמ' מביאה שם מקור שנא' הן כל אלה יפעל קל פעמים שלוש עם גבר. משכך ...
על ידי דרך ישרה
ד' ינואר 09, 2019 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכת צפרדע
תגובות: 1
צפיות: 416

מכת צפרדע

אני מנסה לעשות קצת סדר בפסוקי מכת צפרדע, ולא מצליח. משרע"ה אומר לפרעה 'ועלו ובאו בביתך וגו' ובבית עבדיך ובעמך'. אח"כ מוסיף 'ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים', אז ראשית אני לא מבין הרי כבר אמר לו בביתך וגו' ובעמך' ועוד, למה למעלה הקדים עבדיך לעמך וכאן עמך לעבדך. הלאה, פרעה מבקש העתירו אל...
על ידי דרך ישרה
ג' דצמבר 25, 2018 10:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג בני ספרד להתפלל להקב"ה בלשון נקבה
תגובות: 21
צפיות: 3398

מנהג בני ספרד להתפלל להקב"ה בלשון נקבה

מה הסיבה שבני ספרד מדברים לקב"ה בלשון נקיבה, ועל כן נקוה 'לך' וכדו' בשאר דברים?
על ידי דרך ישרה
ב' דצמבר 10, 2018 12:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות
תגובות: 34
צפיות: 10384

סגולה לשידוכים בזאת חנוכה

מישהו אמר לי שיש סגולה משהו בעת שריפת הפתילות, מהחיד"א, ידוע למישהו על דבר כזה?
על ידי דרך ישרה
ב' אוקטובר 29, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול מרבן שמו
תגובות: 1
צפיות: 741

גדול מרבן שמו

נשאלתי ע"י ידיד:
למה יש תנאים שכשמוזכרים בשם אבותם מקדימים תואר לשם אבותם, למשל רבי אלעזר בן רבי שמעון לעולם לא תמצא רבי אלעזר בן שמעון, לעומת רשב"ג שאביו היה נשיא ואעפ"כ לא מוזכר רבי שמעון בן 'רבן' גמליאל. מה סיבת החילוק?
על ידי דרך ישרה
ו' אוקטובר 26, 2018 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירה ללא קבלת שמירה
תגובות: 2
צפיות: 700

חיוב שמירה ללא קבלת שמירה

אני מחפש מראי מקומות בנושא 'חיוב שמירה ללא קבלת שמירה', דהיינו אדם שנמצא אצלו חפץ בלא שקיבל שמירה, לדוגמא, סידר את הבית מדרש והיה שם בקבוק יין ולא ידע מה לעשות איתו אז לקח את זה בנתיים אליו, האם דינו כשומר או לא. דוגמא נוספת, מקח טעות, הרי לא התכוין לקחת את זה בתורה שמירה, האם חייב בשמירה או לא?
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 17, 2018 10:59 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 14
צפיות: 1862

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

מבואר ברש"י בביצה ובעוד מפרשים ד'שני קדושות וקדושה אחת', תלוי ב'יומא אריכתא או ספיקא דיומא'.
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 17, 2018 10:57 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת
תגובות: 10
צפיות: 2293

Re: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת

שמעתי פעם הטעם בזה משום שפנימיות שורש העבירות יש לו שייכות לאותו מקום, כמו שאמרו השח בין ישתבח ליוצר עבירה בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. (זהו עפ"י פנימיות ולא עפ"י פשט).
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 16, 2018 11:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 14
צפיות: 1862

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

שביעי של פסח הוא המשך החג שהתחיל קודם. היום השני של ר"ה על הצד שהוא יו"ט הוא היו"ט ולא היום שלפניו הרי נקטינן שביצה שנולדו בראשון אסור בשני מפני שזה נחשב ליומא אריכתא ולא כספק. בדיוק בגלל זה לוקחין פרי חדש, כמש"כ במשנ"ב הטעם משום די"א דקדושה אחת היא (היינו יומא אריכתא)...
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 16, 2018 1:28 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 3159

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

מקדש מלך כתב:לבריאים הוא עינוי גדול יותר מעינוי הצום.

כנראה שכב' אף פעם לא ניסה...
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 16, 2018 11:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 14
צפיות: 1862

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

מלבב כתב:
כדכד כתב:שביעי של פסח הוא המשך החג שהתחיל קודם. היום השני של ר"ה על הצד שהוא יו"ט הוא היו"ט ולא היום שלפניו

הרי נקטינן שביצה שנולדו בראשון אסור בשני מפני שזה נחשב ליומא אריכתא ולא כספק.

בדיוק בגלל זה לוקחין פרי חדש, כמש"כ במשנ"ב הטעם משום די"א דקדושה אחת היא (היינו יומא אריכתא)
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 16, 2018 11:47 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היה עם פיפיות
תגובות: 5
צפיות: 1185

היה עם פיפיות

מה הסיבה שבקהילות ששרים 'היה עם פיפיות' לא שרים את כולו, אלא רק עד שלא יכשלו בלשונם.
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 16, 2018 11:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 3159

התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

יל"ע לענין חיבור לאינפוזיה ביום כיפור כדי להקל על הצום. דהנה במשנ"ב סי' תרי"ב סקכ"ט כ' בשם י"א (והוא רבינו ירוחם, רבינו יונה, רי"ץ גיאות, וכ' הגר"א דכן עיקר) לענין שתיית חומץ דאף שלא חשיב שתיה כיון שהיא שתיה המזקת, מ"מ יש לאסור כי עכ"פ העינוי מתבטל עי&quo...
על ידי דרך ישרה
ה' אוגוסט 30, 2018 4:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: יומא אריכתא
תגובות: 1
צפיות: 711

יומא אריכתא

מי היה הראשון שהמציא את מטבע הלשון 'יומא אריכתא' כפי שהוא 'בארמית' 'לענין ראש השנה', (בלשון הקודש זה כתוב ברש"י, לענין סוכות זה כתוב בביצה ל:, אך היכן זה כתוב לראשונה בארמית ולענין ראש השנה, עד שזה נהיה למטבע לשון המפורסם)?
על ידי דרך ישרה
ה' אוגוסט 23, 2018 11:07 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 79
צפיות: 21668

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

בענין ההתרגשות בכל נדרי: ראשית, ישראל אם אינן נביאין- בני נביאין הן. אם הלבבות מתרגשים אות הוא שיש בזה יותר ממשהו. ולגופו של ענין, לפי מה שהיה ידוע לי מקדמת דנא. בעצם כשבן אדם חוטא הוא אבוד, וכמו שאמרה החכמה - נפש החוטאת היא תמות - בא הקב"ה ויצר מצוה בתורה, 'התרת נדרים', נדר הרי הוא ג"כ דב...
על ידי דרך ישרה
ב' אוגוסט 20, 2018 8:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1915057

Re: סימן י' מספר 'יין מלכות' בענין מצוות דרבנן

אני זקוק לזה. מישהו יכול להעלות לי?
על ידי דרך ישרה
ג' אוגוסט 07, 2018 10:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע בזמנה לנשים
תגובות: 1
צפיות: 469

קריאת שמע בזמנה לנשים

א. מה הסיבה שנשים אינן מקפידות על זמן ק"ש (כן כתבו באשל אברהם (בוטשאש) וערוה"ש. אם הם רוצות לחייב את עצמן במצוה אף שאינן חייבות למה שלא יעשוה כתקנה? ומה ענין לקרוא ק"ש אם אין בזה מצוה? ואף שקבלת עומ"ש הם חייבות אולם בשביל זה די בפסוק ראשון.
ב. למה בק"ש של ערבית אינן מקפידות?
על ידי דרך ישרה
ו' אוגוסט 03, 2018 1:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?
תגובות: 18
צפיות: 2524

Re: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?

עפ"י מה שראיתי במובאות דלעיל ובקבצים המצורפים עולה כך: מנהג 22 דקות: עפ"י מה שהנהיגו לקבל שבת 20 דקות לפני השקיעה, כמש"כ במשנ"ב שליש שעה, אך הגרי"מ טיקוצינסקי בבואו לקבוע הזמן בלוח שיער את שקיעת החמה בת"א שתי דקות לפני זמן ירושלים, אך מאחר וחשש שמא הוא טועה לכן לא סמך ע...
על ידי דרך ישרה
ה' אוגוסט 02, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?
תגובות: 18
צפיות: 2524

באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?

הזמן המופיע בלוחות של 22 דקות לפני השקיעה, מתי התקבע ועל פי מי?
על ידי דרך ישרה
ג' יולי 31, 2018 5:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צאת השבת בראיית עשרה כוכבים
תגובות: 4
צפיות: 956

צאת השבת בראיית עשרה כוכבים

קי"ל לענין יציאת השבת עד שיהיו ג' כוכבים קטנים רצופין (שו"ע או"ח סי' רצ"ג). וראיתי כעת בספר נפלא שיצא 'הזמנים בהבנה', מביא עדות מאחד מבאי ביתו של החזו"א זצ"ל שאמר לו במוצאי שבת להביט למערב לראות אם יש כבר 'עשרה' כוכבים מקובצים. מה הכוונה בזה? הרי כתבו הראשונים והפוסקים ...
על ידי דרך ישרה
ג' יולי 24, 2018 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון ביום סעודת היארצייט
תגובות: 12
צפיות: 1802

Re: תחנון ביום סעודת היארצייט

הענין 'ההלכתי' אין לו מקום כאן, כי ודאי שכל חילוקי הענינים לענין אי אמירת תחנון הוא 'מנהג' ולא הלכה. ומכח זאת היתה שאלתי. בנוגע לסיפור של השטיבל זה דבר מאד מאד תלוי כל דבר לגופו, אם אכן מדובר בחסידים שמקושרים מאד מאד לרבם, ומקריבים מעצמם בחיי היום יום עבור הוראות רבם, ולבם אכן שמח מאד מאד בשמחת רבם,...
על ידי דרך ישרה
ג' יולי 24, 2018 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון ביום סעודת היארצייט
תגובות: 12
צפיות: 1802

תחנון ביום סעודת היארצייט

נשאלתי ע"י מאן דהוא, בקהילות שנהגו שלא לומר תחנון ביום היארצייט של רבם, מה המנהג כשחל היארצייט בתשעה באב והם נוהגים לעשות את סעודת היארצייט ביום י"א, האם עשיית הסעודה ביום זה משליך ג"כ שלא לומר תחנון ביום זה, או לא?
על ידי דרך ישרה
ב' יולי 23, 2018 6:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רֹגַע הים ויהמו גליו
תגובות: 10
צפיות: 1830

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

בעבר פירשתי ע"ד חינוך 'רוגע הים – ויהמו גליו', הסכיתו ושמעו מה כאן כתוב, מה ה'רוגע' של הים? שהוא 'משתולל'. יש לפעמים ילד בעל מרץ עצום על גבול ההיפר, הרוגע שלו זה להשתובב ולהשתולל, אם תמנע את זה ממנו אתה מדכא אותו, הפתרון הוא לנווט את זה כראוי ובתבונה, לזמנים ומקומות מסויימים, אך בשום אופן לא לד...

עבור לחיפוש מתקדם