מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 162 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרך ישרה
ג' יולי 24, 2018 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון ביום סעודת היארצייט
תגובות: 12
צפיות: 1315

תחנון ביום סעודת היארצייט

נשאלתי ע"י מאן דהוא, בקהילות שנהגו שלא לומר תחנון ביום היארצייט של רבם, מה המנהג כשחל היארצייט בתשעה באב והם נוהגים לעשות את סעודת היארצייט ביום י"א, האם עשיית הסעודה ביום זה משליך ג"כ שלא לומר תחנון ביום זה, או לא?
על ידי דרך ישרה
ב' יולי 23, 2018 6:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רֹגַע הים ויהמו גליו
תגובות: 10
צפיות: 1373

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

בעבר פירשתי ע"ד חינוך 'רוגע הים – ויהמו גליו', הסכיתו ושמעו מה כאן כתוב, מה ה'רוגע' של הים? שהוא 'משתולל'. יש לפעמים ילד בעל מרץ עצום על גבול ההיפר, הרוגע שלו זה להשתובב ולהשתולל, אם תמנע את זה ממנו אתה מדכא אותו, הפתרון הוא לנווט את זה כראוי ובתבונה, לזמנים ומקומות מסויימים, אך בשום אופן לא לד...
על ידי דרך ישרה
א' יולי 08, 2018 11:38 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 22
צפיות: 2684

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

הרמ"א סי' תקנד כ' שהמנהג להחמיר בתשמיש המיטה כשאר דברים שבצינעא, ובמשנ"ב כ' בשם הפוסקים להקל במקום מצווה כגון ליל טבילה והוסיף בשעה"צ שיש להקל גם בבא מן הדרך. ונשאלה שאלה בזמננו שיש אפשרות לאישה לעשות בדיקות באיזה ימים היא עשוייה יותר לכנס להריון, אם חל יום שכזה בליל ט' באב שחל בשבת ...
על ידי דרך ישרה
א' יולי 08, 2018 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ים סוף הוא ים המלח? מה הפשט ברשב"ם
תגובות: 25
צפיות: 2491

Re: האם ים סוף הוא ים המלח? מה הפשט ברשב"ם

הרמב"ם כידוע קורא לים התיכון ים המלח
על ידי דרך ישרה
א' יולי 01, 2018 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין בעל נפש בצום נדחה
תגובות: 1
צפיות: 415

דין בעל נפש בצום נדחה

בס"ד במשנה ברורה סי' תקנ על דברי השו"ע בסעיף ב 'צומות הללו, חוץ מט' באב, מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום', כתב וז"ל, דבשעה שרצו וקבלו עליהם לצום בכל הארבע תענית הנ"ל לא קבלו עליהם שיהיו בחומר ת"צ כט"ב לפי שאין רוב הצבור יכולי...
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 18, 2018 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.
תגובות: 2
צפיות: 665

Re: 'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.

ביליצר כתב:הרי את יין הקידוש נ ה ג ו לשתות .

נכון. אני מתכוין לשאול מנלן שיש 'קפידא' לא לשתות מהבדלה, דלמא אין חובה כמו בקידוש אך רשות מיהא איכא. (ונכון שיש מקורות אחרים לענין שלא לשתות מהבדלה, אבל שאלתי היא אם יש הכרח מכח מנהג, או שלא חשיב מנהג בשוא"ת).
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 18, 2018 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: גשם בקיץ סימן קללה?
תגובות: 1
צפיות: 588

Re: גשם בקיץ סימן קללה?

ראה בהפטרה של השבת האחרונה הלא קציר חטים היום אקרא אל ה' ויתן קולות ומטר ודעו וראו וכו'
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 18, 2018 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.
תגובות: 2
צפיות: 665

'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.

זכור לי אאל"ט שיש דיון האם מה ש'לא עשו' מועיל לקביעת מנהג או לא. וברור שדבר שמוכח בהכרח שזה מכח 'מנהג' יש על מה לסמוך, ולמשל אלו שנהגו לא להניח תפילין בחוה"מ. אבל אם נקח לדוגמא שנשים לא היו שותות מהבדלה (שיש ע"ז אשכול אחר) האם יש מזה ראיה 'שנהגו לא לשתות', או שאי אפשר לסמוך ע"ז, ...
על ידי דרך ישרה
ד' יוני 13, 2018 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים ביין הבדלה
תגובות: 1
צפיות: 366

נשים ביין הבדלה

מה טעם נשים אינן שותות מיין הבדלה?
על ידי דרך ישרה
ב' מאי 28, 2018 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?
תגובות: 19
צפיות: 2846

Re: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?

יש בזה אריכות דברים בתורת זאב (הרב צ'ציק) מיניה ומר' משה מרדכי שלזינגר, ע"ש. ועי' נצי"ב יומא ו. ובקובץ בית אהרון וישראל (קובץ נ"ד אב-אלול תשנ"ד). מנחת חינוך במצות עשה שס"ג אי יש איסור להיטמאות בפנים. ועי' פני יהושע בהשמטות לסוף יומא מש"כ בזה. ומשך חכמה המוזכר לעיל.
על ידי דרך ישרה
ד' מאי 16, 2018 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי טבע מולד
תגובות: 4
צפיות: 707

Re: שינוי טבע מולד

בהמשך לנושא זה: הסיפור המפורסם עם הויכוח של ר' יונתן אייבשיץ עם הכמרים אם ניתן לשנות טבע, והחתול המלצר והעכבר וכו' א. לא מצאתי מקור לסיפור הזה, ושהוא הי' עם ר' יונתן אייבשיץ. בספרי תולדותיו הקדומים לא מוזכר כזה סיפור. אולי מישהו יכול למצוא? ב. האם ידוע שאכן חתול הוא בעל חי שניתן להגיע באילופו לרמה כ...
על ידי דרך ישרה
א' מאי 13, 2018 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי טבע מולד
תגובות: 4
צפיות: 707

שינוי טבע מולד

מישהו יכול להפנות אותי למקורות הדנים בנושא שינוי טבע מולד, האם האדם יכול/צריך 'לשנות' את טבעו, או שמוטל עליו 'להתגבר' על טבעו. ידוע לי שיש כותבים לכאן ולכאן, גם בין הראשונים, אך איני יודע מקורותיהם וזהותם. כמו"כ בנוגע למעשה הנודע של ויכוח ר' יונתן אייבשיץ בנוגע לזה, עם החתול המלצר והעכבר, מה הב...
על ידי דרך ישרה
ו' מרץ 23, 2018 11:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: איצטבאות בבית המקדש
תגובות: 3
צפיות: 673

איצטבאות בבית המקדש

שאל אותי חבר לגבי מה דאי' בפסחים סה: דבשחיטת הפסח הי' מתמלא העזרה בדם והיו הכהנים מהלכים עד ארכובותיהם בדם. ושואלת הגמ' כיצד מותר לעבוד כך. ומתרצת הגמ' דהיו מהלכים על איצטבאות, ופירש"י איצטבא של בנין אבנים הי' שם. והנה, לכאו' זה ברור שזה היה דבר קבוע, כי לעשות זמני א"א מדין הכל בכתב מיד ה'...
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 14, 2018 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ולא יראה
תגובות: 5
צפיות: 619

Re: בל יראה ולא יראה

ודרך אגב אעיר כאן (כדי שלא להקפיץ את האשכול ההוא) על המובא שם בשד"ח על דברי הגמרא "כל הכובש שכר שכיר עובר בה' שמות הללו ועשה, משום בל תעשוק את רעך ומשום בל תגזול ומשום בל תעשוק שכיר עני ומשום בל תלין כו' ומשום לא תבא עליו השמש", והביא על זה בשד"ח "בכולהו נקט בל חוץ מלא תבא ...
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 14, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ולא יראה
תגובות: 5
צפיות: 619

Re: בל יראה ולא יראה

סגי נהור כתב:כפי שנהיה מלא תשחית - בל תשחית
מלא תאחר - בל תאחר
מלא תלין - בל תלין...

להמשיך?

אני אמשיך: בל תוסיף, בל תגרע...
אבל מה זה עוזר לנו? להגדיל את השאלה? אדרבה, מה באמת ההסבר לכל זה?
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 14, 2018 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ולא יראה
תגובות: 5
צפיות: 619

בל יראה ולא יראה

כיצד מ'לא' יראה ו'לא' ימצא נהיה 'בל' יראה ו'בל' ימצא?
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 07, 2018 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 12
צפיות: 1286

Re: קדושה בשומע תפילה

נשאל בזה בשולחן מנחם ח"א ע' רלח, והשיב: "לא אישתמיט שום פוסק להביא דבר זה, חידוש גדול כזה. ולכן לא נראה לי הוראה הנ"ל [=שרצה לחדש להתיר לומר קדושה אז], ואפשר לומר הטעם לשלילתה - כי אין להערים בדבר שאינו הכרח". ויש לעיין מדוע לא ציין למחלוקת בדינו של השוכח "אתה חוננתנו"...
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 07, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 12
צפיות: 1286

Re: קדושה בשומע תפילה

מה זה 'שולחן מנחם'?
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 07, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 12
צפיות: 1286

קדושה בשומע תפילה

עמד בשומע תפילה והציבור אומרים קדושה, למה לא יוכל לאמר עמם ולכוין בתורת תפילה, שמתפלל שיתקדש שמו ית' בעולם?
על ידי דרך ישרה
ד' ינואר 17, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 1122

Re: שומת נזיקין

לגרמ"מ פרבשטיין ישנה שיטה מחודשת בעניין והתפרסמה באיזה קובץ (אינני זוכר), ומן הסתם נכנסה לספר עין הדעת בהוצאת מוה"ק שמכיל את אסופת מאמריו שהתפרסמו בקבצים שונים. תו"ד הוא שמחשבים כמה האדם הניזק היה מוכן לשלם עבור משקפיו המשומשים וכדו' וזוהי השומה הקובעת, על סמך זה שכל דבר נמדד כפי ערכ...
על ידי דרך ישרה
ד' ינואר 17, 2018 10:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11084
צפיות: 1497212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק למשפט המזיק ח"א עמ' תקנט עד תקעח
ועין הדעת להרב משה מרדכי פרבשטיין הוצאת מוסד הרב קוק עמ' ל"א עד מ"א
על ידי דרך ישרה
ד' ינואר 17, 2018 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 1122

Re: שומת נזיקין

דרך ישרה כתב:אולי מישהו ער וזמין ויכול להעלות לי קובץ בית אהרון וישראל גליון קפ"ד ניסן אייר תשע"ו

הסתדרתי ב"ה. אבל עדיין אם מישהו מוכן להעלות פרק ל"ב מספר משפט המזיק ח"א, יעזור.
על ידי דרך ישרה
ד' ינואר 17, 2018 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 1122

Re: שומת נזיקין

אולי מישהו ער וזמין ויכול להעלות לי קובץ בית אהרון וישראל גליון קפ"ד ניסן אייר תשע"ו
על ידי דרך ישרה
ג' ינואר 16, 2018 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 1122

Re: שומת נזיקין

מאיר סובל כתב:מצאתי עוד עשרות מראי מקומות באחרונים, מצוטטים לפי סדרן להלכה ב"פסקי דין ירושלים" - כרך ו' עמ' קע"ג קע"ד; וכרך י"א עמ' תקי"ב תקי"ג.
זה נמצא באוצר ואם תרצו אוכל להעתיק לכאן.

תודה רבה. הסתכלתי שם.
על ידי דרך ישרה
ג' ינואר 16, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 1122

שומת נזיקין

ישנה שאלה מפורסמת, בדרך כלל שווי המוצר - לענין תשלום במקרה שהוזק על ידי מישהו - הוא כפי ערכו בשוק. לאור זאת, אם למשל אחד שבר לשני משקפיים, הרי אילו היה מעמיד את משקפיו למכירה בשוק לא היו משלמים על זה אפי' שקל אחד, א"כ אולי אין לזה ערך. ויש ע"ז נתי' בסי' קמ"ח וכו'. אולי מישהו יודע מישה...
על ידי דרך ישרה
ב' ינואר 15, 2018 8:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 48
צפיות: 6620

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

בכל הפולמוס הזה ברצוני לספר לכם דבר אחד ששמעתי מאחד מגדולי ישראל שליט"א: באו אליו פעם משלחת מציבור מסויים, ושאלו מאיזה גיל צריך להשגיח על הילד בעניני קדושה, ולהעיר לו ולהסביר לו כשהוא נוהג שלא כדת. השיב אותו גדול 'בכל גיל שהוא'. חזרו ושאלו, למה? כשיגדל יותר נבאר לו את חומרת הדבר?. אחרי אותה שיח...
על ידי דרך ישרה
ה' ינואר 11, 2018 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל
תגובות: 2
צפיות: 583

Re: דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל

אני מעונין במידע מציאותי בענין 'מוסיף הבל' ו'שאינו מוסיף הבל' בפרט לדברי הרמב"ם ז"ל הלכה ד: ומותר לטמון את דבר הצונן בשבת בדבר שאינו מוסיף כדי שלא יצטנן ביותר או כדי שתפוג צנתן ככל הידוע לי אין דבר קר עטוף מפיג צינתו (רק להיפך) היה ע"ז אשכול, אך לא הוסיף http://forum.otzar.org/viewto...
על ידי דרך ישרה
ה' ינואר 11, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה שלא יפונה עד יום שלישי יהיה הפקר
תגובות: 4
צפיות: 769

מה שלא יפונה עד יום שלישי יהיה הפקר

האם גבאי של ביכנ"ס יכול להודיע ביום בהיר שכל מה שלא יפונה עד יום שלישי יופקר?
אין לי ספק שכבר רבים דשו בזה, אך אולי מישהו יודע להצביע על מראי מקומות מדוייקים?
על ידי דרך ישרה
ג' דצמבר 12, 2017 10:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכין משבת לחול בעניני שידוכים
תגובות: 6
צפיות: 901

Re: מכין משבת לחול בעניני שידוכים

זה לא חפצי שמיים? ערוך השלחן: וכשם ש'ודבר דבר' אינו בדיבורי שמים, שהרי אדרבא מצוה בשבת לדבר בדיבורי שמים, כמו כן 'ממצא חפצך' אינו בחפצי שמים. ח ולפיכך מותר להחשיך על התחום כדי לעשות צרכי כלה או צרכי המת או שאר צורך של דבר מצוה, קודם כל מותר להחשיך אבל לא להכין שנית, זה בדיוק מה שאני שואל, האם 'ההכנ...
על ידי דרך ישרה
ג' דצמבר 12, 2017 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכין משבת לחול בעניני שידוכים
תגובות: 6
צפיות: 901

Re: מכין משבת לחול בעניני שידוכים

אוצר החכמה כתב:מה זה מביא לאדם מאגר של שידוכים ? מחברת עם שמות?

כן
על ידי דרך ישרה
ב' דצמבר 11, 2017 11:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכין משבת לחול בעניני שידוכים
תגובות: 6
צפיות: 901

מכין משבת לחול בעניני שידוכים

האם מותר להביא לאדם אחר מאגר של שידוכים כדי שיוכל באמצע השבוע להתעסק עם זה?
והשאלה היא מאחר וראינו שחז"ל התירו לשדך הבנות בשבת, האם זה דוקא מאחר וזה בו ביום, או שלחשיבות הענין התירו א"ז א"כ יכול להיות שלחשיבות הענין (שמא לא תוכל להביא לו באמצע השבוע) יתירו גם כזה דבר?
על ידי דרך ישרה
ג' דצמבר 05, 2017 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגהות בסדר טהרות
תגובות: 2
צפיות: 691

הגהות בסדר טהרות

נשאלתי שאלה ע"י חבר, אולי שאלה קצת מסוכנת. האם בסדר טהרות יכול אדם לומר מעצמו בדרך אפשר דיתכן והיה גירסא אחרת. כי בשלמא בשאר סדרים הרי יש עליהם תלמוד בבלי או ירושלמי, ומאי דניחא ליה לאמוראי מי אשר יבוא אחרי המלך, אבל בסדר טהרות שאין ע"ז תלמוד, האם מותר להעלות על דל שפתיים אפשרות כזו? (כמוב...
על ידי דרך ישרה
ה' נובמבר 02, 2017 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: בנות לוט - האם עשו עבירה?
תגובות: 45
צפיות: 6921

Re: בנות לוט - האם עשו עבירה?

עזריאל ברגר כתב:ברור שלבנות לוט עצמן היה ברור שמדובר במעשה אשר לא יעשה.
והא ראיה - שלא באו בגלוי לאביהן והציעו זאת, אלא רק בדרך שכרות.

עי' תי' נפלא בחת"ס למה לא הציעו לאביהם להדיא
על ידי דרך ישרה
ה' נובמבר 02, 2017 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: בנות לוט - האם עשו עבירה?
תגובות: 45
צפיות: 6921

Re: בנות לוט - האם עשו עבירה?

רש"י כותב עה"פ ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כה"א, סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור המבול. והנה מצינו בויקרא כ,יז ואיש כי יקח את אחותו...חסד הוא ונכרתו... וכתב רש"י ומדרשו אם תאמר קין נשא אחותו, חסד עשה המקום לבנות עולמו ממנו, שנאמר (תהלים פט ג) עולם חסד יבנה. וא"כ אולי מ...
על ידי דרך ישרה
ג' אוקטובר 31, 2017 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתחיל במצוה
תגובות: 2
צפיות: 471

המתחיל במצוה

' המתחיל במצוה אומרים לו גמור', זה חיוב? או שזה עצה טובה / הנהגה וכדו'?
על ידי דרך ישרה
ג' יולי 18, 2017 10:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין השמות המתחלפים בפרשת פנחס
תגובות: 8
צפיות: 1301

Re: בענין השמות המתחלפים בפרשת פנחס

לענ"ד יתכן להעלות השערה, דכידוע היו משפחות שהתערו בתוך משפחות אחרות, כמבואר במפ' שלכן יש כמה משפחות שלא הוזכרו, משום שבעת הזו הם נחשבים תחת משפחה אחרת, אם משום שהיו מועטים או לסיבות אחרות בלתי ידועות. עכ"פ יתכן שכשמשפחה אחת נחשבת תחת משפחה אחרת, המשפחה הראשית שינתה את שם משפחתה, כיון שמעת...
על ידי דרך ישרה
ב' יולי 17, 2017 10:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין השמות המתחלפים בפרשת פנחס
תגובות: 8
צפיות: 1301

Re: בענין השמות המתחלפים בפרשת פנחס

לענ"ד יתכן להעלות השערה, דכידוע היו משפחות שהתערו בתוך משפחות אחרות, כמבואר במפ' שלכן יש כמה משפחות שלא הוזכרו, משום שבעת הזו הם נחשבים תחת משפחה אחרת, אם משום שהיו מועטים או לסיבות אחרות בלתי ידועות. עכ"פ יתכן שכשמשפחה אחת נחשבת תחת משפחה אחרת, המשפחה הראשית שינתה את שם משפחתה, כיון שמעתה...
על ידי דרך ישרה
ג' יולי 11, 2017 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 619
צפיות: 90207

ספר התכלת של הרב מנחם בורשטין

מישהו יודע איזה מקום בבני ברק שיש בו את הספר, או שיכול לשלוח לי קובץ סרוק של הספר?
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 26, 2017 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: אסור לדבר לה"ר על עץ ואבן?
תגובות: 8
צפיות: 1254

Re: אסור לדבר לה"ר על עץ ואבן?

ראה עמודים 5-7
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 19, 2017 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהבנת כוונת המחבר - תורת זאב
תגובות: 3
צפיות: 675

Re: עזרה בהבנת כוונת המחבר - תורת זאב

כן, זה ידעתי. אבל זה בדיוק מה שלא מובן, אם תוס' כותב שהלוים לא היו בתרומת האדנים שהיתה בתשרי, אבל כן היו בתרומת הקרבנות שהיה בניסן, היה צריך להיות מנין השקלים בניסן הרבה יותר. ובשלמא אם זה הי' להיפך היינו אומרים שירדו הלוים ונוספו אלו שנולדו מתשרי ועד ניסן ובזה הושווה המנין של ניסן למנין של תשרי, אב...

עבור לחיפוש מתקדם