מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 178 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרך ישרה
א' אוגוסט 04, 2019 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה לפני התפילה או לאחריה
תגובות: 6
צפיות: 1027

Re: מה ההסבר לזה שבשחרית קוראים ס"ת אחרי התפילה ובמנחה קודם לכן?

היה כתוב לאחרונה ב'המודיע' בכתבה של ישראל גולדווסר שזה מפני שבשחרית אנשים רגילים לאחר, ורצו שכולם יוכלו לשמוע קריאת התורה
על ידי דרך ישרה
ג' יולי 09, 2019 3:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מגלגלין זכות ע"י זכאי - פר' בלק
תגובות: 1
צפיות: 217

מגלגלין זכות ע"י זכאי - פר' בלק

'מגלגלין זכות ע"י זכאי', כיצד א"כ נסתבב הדבר שהברכות הגיעו ע"י בלעם? ומענין לענין באותו ענין שאלה קצת פילוסופית: אני מסתובב בעולמו של הקב"ה, מביט אנה ואנה, ורואה עולם שלם של 'משלוחנים', זה הולך לפה וזה הולך לפה, זה רץ אחר דבר פלוני וזה אחר דבר פלוני, ואינם שמים לב שבאותם רגעים ממ...
על ידי דרך ישרה
ד' יוני 05, 2019 12:13 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלב שנחלב קודם מתן תורה
תגובות: 19
צפיות: 1260

Re: חלב שנחלב קודם מתן תורה

נכון. זה דרבנן. אבל ראיתי חידוש נפלא בשם בית הלוי ומלבי"ם (ויש לי הקטן ג"כ כמה ראיות לזה) דבקבלת התורה ניתנה כל התורה כולה, שבכתב, שבע"פ, דאורייתא, דרבנן, אלא דאח"כ (י"א דזהו בשבירת הלוחות, וי"א דזה היה תיכף למחרת) נשתכח מהם הכל. ממילא לפי"ז שפיר יש לדון במה ששאלת...
על ידי דרך ישרה
ד' יוני 05, 2019 12:10 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלב שנחלב קודם מתן תורה
תגובות: 19
צפיות: 1260

Re: חלב שנחלב קודם מתן תורה

נכון. זה דרבנן. אבל ראיתי חידוש נפלא בשם בית הלוי ומלבי"ם (ויש לי הקטן ג"כ כמה ראיות לזה) דבקבלת התורה ניתנה כל התורה כולה, שבכתב, שבע"פ, דאורייתא, דרבנן, אלא דאח"כ (י"א דזהו בשבירת הלוחות, וי"א דזה היה תיכף למחרת) נשתכח מהם הכל. ממילא לפי"ז שפיר יש לדון במה ששאלת...
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 03, 2019 7:45 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שתי שאלות בענין שבועות
תגובות: 14
צפיות: 2903

Re: שני שאלות בענין שבועות

א. ודאי שלא. וכפי שנאמר במפורש לגבי שעיר הנעשה בחוץ ביוה"כ, שאם חל יוה"כ בע"ש - היו אוכלים את בשרו חי בלי בישול כלל! בקרן אורה מנחות סג: כ' דביו"ט שחל בשבת מבשלים בשבת את שעירי הרגלים, דהוי מצוה כמו הקטרת אימורים. ומאי שנא משעיר דיום הכיפורים שחל בע"ש? משום שאין זה של יומו,...
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 03, 2019 3:24 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שתי שאלות בענין שבועות
תגובות: 14
צפיות: 2903

Re: שני שאלות בענין שבועות

עזריאל ברגר כתב:א. ודאי שלא. וכפי שנאמר במפורש לגבי שעיר הנעשה בחוץ ביוה"כ, שאם חל יוה"כ בע"ש - היו אוכלים את בשרו חי בלי בישול כלל!

בקרן אורה מנחות סג: כ' דביו"ט שחל בשבת מבשלים בשבת את שעירי הרגלים, דהוי מצוה כמו הקטרת אימורים.
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 03, 2019 2:01 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שתי שאלות בענין שבועות
תגובות: 14
צפיות: 2903

Re: שני שאלות בענין שבועות

עזריאל ברגר כתב:ואולי אפשר לומר שכתב את הדברים מע"ש?

למה לא תאמר במוצאי שבת?
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 03, 2019 1:56 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלב שנחלב קודם מתן תורה
תגובות: 19
צפיות: 1260

Re: חלב שנחלב קודם מתן תורה

מה שנכון נכון כתב:שאלה דומה קצת. איך הדין בגוי שחלב ואח"כ נתגייר, האם מותר הוא עצמו בחלב כי ברור לו שאינו מחלב טמא, או לא פלוג, ורק כשמצד המציאות אין חשש לא גזרו.

נדמה לי שכתוב שאסור
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 03, 2019 11:34 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שתי שאלות בענין שבועות
תגובות: 14
צפיות: 2903

שתי שאלות בענין שבועות

א. שבועות שחל בשבת, האם הכהנים בישלו את הכבשי עצרת (שלמי ציבור) כדי לאכלם? ב. לראשונים הסוברים דהפרשה שבסוף פר' משפטים (עם הברית ונעשה ונשמע וכו') היה לאחר מתן תורה, ומה שכתוב 'ויכתוב משה' היה בו ביום שניתנה תורה, האם הותר למשה רבינו לכתוב בשבת? (למ"ד בשבת ניתנה תורה. דאם לא נאמר בשבת ניתנה תור...
על ידי דרך ישרה
ב' יוני 03, 2019 11:32 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלב שנחלב קודם מתן תורה
תגובות: 19
צפיות: 1260

Re: חלב שנחלב קודם מתן תורה

נכון. זה דרבנן. אבל ראיתי חידוש נפלא בשם בית הלוי ומלבי"ם (ויש לי הקטן ג"כ כמה ראיות לזה) דבקבלת התורה ניתנה כל התורה כולה, שבכתב, שבע"פ, דאורייתא, דרבנן, אלא דאח"כ (י"א דזהו בשבירת הלוחות, וי"א דזה היה תיכף למחרת) נשתכח מהם הכל. ממילא לפי"ז שפיר יש לדון במה ששאלתי.
על ידי דרך ישרה
א' יוני 02, 2019 1:55 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלב שנחלב קודם מתן תורה
תגובות: 19
צפיות: 1260

חלב שנחלב קודם מתן תורה

חלה שחלבו בנ"י קודם מתן תורה - האם לאחר מ"ת היה לו דין חלב עכו"ם?
על ידי דרך ישרה
ד' מאי 29, 2019 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר הלימוד של משה רבינו ע"ה במרום בארבעים יום
תגובות: 5
צפיות: 1009

Re: סדר הלימוד של משה רבינו ע"ה במרום בארבעים יום

ראה אבן עזרא לא,יח, וז"ל 'ריקי מוח יתמהו מה עשה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. ולא ידעו אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה. וכפל כפלו שנים. לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשי השם ודרכיו וסוד כל המצות שצוהו כי יחשבו כי המעשה העיקר. ואיננו רק הלבב והמעשה והלבב והלשון להרגיל. וכן כתוב בפיך ובלבבך לעשותו וקדמ...
על ידי דרך ישרה
א' מאי 26, 2019 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר הלימוד של משה רבינו ע"ה במרום בארבעים יום
תגובות: 5
צפיות: 1009

Re: סדר הלימוד של משה רבינו ע"ה במרום בארבעים יום

א. האם למד ביום הראשון את כל התורה, ואח"כ ארבעים יום חזר בכל יום, כמו תנא מיניה ארבעים זימנין, או שלמד כל יום אחד חלקי ארבעים מהתורה? ב. אי' בגמ' (נדרים לח.) ובמד"ר (שמות מא,ו) שכל ארבעים יום היה לומד תורה ושוכח. האם זה מכריח שלמד ביום הראשון את כל התורה כולה ושכחה ושוב חזר ביום השני ללמו...
על ידי דרך ישרה
א' מאי 26, 2019 11:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר הלימוד של משה רבינו ע"ה במרום בארבעים יום
תגובות: 5
צפיות: 1009

סדר הלימוד של משה רבינו ע"ה במרום בארבעים יום

א. האם למד ביום הראשון את כל התורה, ואח"כ ארבעים יום חזר בכל יום, כמו תנא מיניה ארבעים זימנין, או שלמד כל יום אחד חלקי ארבעים מהתורה? ב. אי' בגמ' (נדרים לח.) ובמד"ר (שמות מא,ו) שכל ארבעים יום היה לומד תורה ושוכח. האם זה מכריח שלמד ביום הראשון את כל התורה כולה ושכחה ושוב חזר ביום השני ללמוד...
על ידי דרך ישרה
ו' מאי 24, 2019 10:21 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בם תיקן העליונים, תיקן זהרי חמה
תגובות: 5
צפיות: 901

בם תיקן העליונים, תיקן זהרי חמה

אולי יש למישהו איזה ידיעה בסיסית בזה, איזה עליונים צריכים תיקון, ומה זה זהרי חמה הצריכה תיקון?
על ידי דרך ישרה
א' מאי 12, 2019 11:21 pm
פורום: פסח
נושא: כמעט ולא ישן בחודש ניסן
תגובות: 6
צפיות: 4125

Re: כמעט ולא ישן בחודש ניסן

תורה מפוארת כתב:הגדה של פסח 'באר החיים'

אני לא ראיתי שם שזה מובא בשם ה'שם משמואל', אלא שמע ממישהו, סתם ולא פירש ממי שמע. חוץ ממה שזה אכן מובא על האבני נזר ולא על השם משמואל.
על ידי דרך ישרה
ו' מאי 10, 2019 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תהא וכו' כתורה שלימה שלנו
תגובות: 4
צפיות: 383

Re: לא תהא וכו' כתורה שלימה שלנו

שמואל שלומוביץ כתב:ב"ב קטז ע"א
מנחות סה ע"ב
ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם

כתבתי בכותרת ביטוי הפוך. לביטוי ההפוך הזה אני מחפש מקור ראשון.
על ידי דרך ישרה
ו' מאי 10, 2019 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תהא וכו' כתורה שלימה שלנו
תגובות: 4
צפיות: 383

לא תהא וכו' כתורה שלימה שלנו

מי טבע את המטבע לשון הזו?
על ידי דרך ישרה
ש' מאי 04, 2019 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה
תגובות: 15
צפיות: 3076

Re: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה

מי קבע איזה פרשיות לחבר?
על ידי דרך ישרה
ו' מאי 03, 2019 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה
תגובות: 15
צפיות: 3076

Re: שאלה בסידור פרשת השבוע בתורה

נדמה לי שיש על זה מאמר מהרב מנשה ישראל רייזמן שליט"א, האם מישהו יודע?
על ידי דרך ישרה
ה' מאי 02, 2019 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם מטמא עצמו מעט מטמאיו אותו הרבה
תגובות: 1
צפיות: 434

אדם מטמא עצמו מעט מטמאיו אותו הרבה

אינני מבין פירושו של מאחז"ל זה? מה הריוח בזה? אם האדם הזה יהיה יותר טמא מה נרויח? למה לא לתת לו עונש ככל עונשי התורה?
על ידי דרך ישרה
א' מרץ 31, 2019 7:27 pm
פורום: פסח
נושא: שתיית מים אחרי האפיקומן רק אם הוא מצטער
תגובות: 34
צפיות: 2396

Re: שתיית מים אחרי האפיקומן רק אם הוא מצטער

חד ברנש כתב:תודה רבה לך, אבל דרוש לי מקור הלכתי קדום יותר.

תסתכל בפייט של ר' יוסף טוב עלם לשבת הגדול. (נמצא ביוצרות). נדמה לי שהריטב"א ג"כ מצטט אותו בזה.
על ידי דרך ישרה
ג' מרץ 26, 2019 11:24 pm
פורום: פסח
נושא: אל תטוש
תגובות: 2
צפיות: 502

אל תטוש

למה בפסח היה מקום יותר חשוב למנהגי ההורים ולקיום 'אל תטוש', מה שבכל השנה כמעט אין נותנים לזה דגש? האם יש לזה איזה מקור?
על ידי דרך ישרה
ג' מרץ 26, 2019 10:12 am
פורום: פסח
נושא: כמעט ולא ישן בחודש ניסן
תגובות: 6
צפיות: 4125

כמעט ולא ישן בחודש ניסן

ראיתי באיזה ספר מביא שהשם משמואל אמר שבחודש ניסן לגודל מעלת בהירות קדושת הימים, כמעט ואינו יושן, האם יש לזה מקור מוסמך?
(מאחר ועדיין לא פתחו אשכול לנושאי ניסן ופסח אני נאלץ לשאול את זה כאן).
על ידי דרך ישרה
ד' מרץ 20, 2019 12:44 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המקור לאכילת אוזני המן
תגובות: 38
צפיות: 10326

Re: המקור לאכילת אוזני המן

היום ב'מכתבים למערכת' בהמודיע הובא בכלל שבמקור זה נקרא 'מאזני המן', וזה רמז על העשרת אלפים ככר כסף שהמן רצה 'לשקול' למלך, וכן מובן מה שנקרא באידיש המן טאשען דהיינו ארנק, ארנקו של המן שממנו רצה ליתן הכסף למלך
על ידי דרך ישרה
ה' פברואר 14, 2019 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 568
צפיות: 89356

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

כל האשכול הזה בלול ומבולבל עד בלי די. נעשה סדר. המוציא משאוי למעלה מעשרה חייב, שכך היתה עבודת הלויים. זו גמרא בשבת צ"ב א'. לחלק בין נשיאה בכת לנטילה ביד, היא דברי נביאות [ובעיקר הדבר ראה בדברי הריטב"א עירובין בשם הר"מ ב"ר שניאור שמסביר שכל מה שבידו של אדם נקרא כאילו הוא למטה מעש...
על ידי דרך ישרה
ה' פברואר 14, 2019 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 568
צפיות: 89356

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

כעת ראיתי ביאור הלכה סוף סי' שמ"ז ע"ש.
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 568
צפיות: 89356

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לא הבנתי איפה זה היה מונח כשעקר אותו? במקום פטור? ואיפה הניחו שוב במקום פטור? א. דבילה שמנה דבוקה בכותל למעלה מעשרה, עקרה משם, העבירה מאה אמות ברה"ר, והדביקה בכותל אחר. ב. יותר מזה, אדם יוצא מהבית עם צלחת טשולנט, והולך לבית אחר, והכל בסך הכל בגובה של 80 ס"מ שזה בסה"כ חצי מגובה אדם, מ...
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 568
צפיות: 89356

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

לענין כתב:צריך לזכור שכך היתה עבודת הלויים!

קודם כל מנין לך שהלוים סחבו למעלה מעשרה? שנית, לכ' אם מעבודת הלוים אז דוקא 'משאוי' 'בכתף', (ראה שבת צב.) אבל חפץ ביד מנלן, הרי אחרי הכל אמרו אין רשות הרבים למעלה מעשרה.
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 568
צפיות: 89356

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

מפורש שחייב - גמרא שבת דף ח' סוף ע"ב. ומשם ברמב"ם [שבת פי"ב הי"ד]: המעביר חפץ מתחלת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים אף על פי שהעבירו למעלה מראשו חייב בשו"ע כמדומני דליתא, כי אין מגמתו להאריך בדיני חיוב כיון דממילא אסור כן, אבל בכל זה מדובר שהיה עקירה והנחה בתוך י'. אני מדבר על ע...
על ידי דרך ישרה
ד' פברואר 13, 2019 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 568
צפיות: 89356

◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מוליך ד' אמות ברה"ר למעלה מעשרה אכן פטור, או רק בזורק? האם זה מוזכר בהלכה בהדיא?
על ידי דרך ישרה
ה' ינואר 31, 2019 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: המוות הזה?- מדוע רק במכת ארבה?
תגובות: 11
צפיות: 1702

Re: המוות הזה?- מדוע רק במכת ארבה?

לא זוכר היכן ראיתי: היה פעם איזה רשע אחד שהיה מציק ליהודים, ומצד שני היה מתהדר שהוא ירא שמים ומחמיר גדול. כשסיפרו את זה לרב - שאף את שמו שכחתי - אמר שעכשיו הוא מבין מה זה ויסר מעלי רק 'את המות הזה', שהארבה היה ' א פרומע מכה' שהיה שומר שבת, שכן דרשו ממה שכתוב 'וינח' בכל גבול מצרים גז"ש למש"...
על ידי דרך ישרה
ג' ינואר 29, 2019 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו
תגובות: 3
צפיות: 425

Re: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו

מדוע השמיטו השו"ע? ואין לומר דלא ס"ל, דהרי לענין הפסק בין ברכה לאכילה כן הכשיר משום גביל לתורא, וכן בסי' של"ג גבי מצילין מזון ג' סעודות התיר גם לבהמה ג' סעודות והוא מטעם איסור אכילה קודם בהמתו כמ"ש בביאור הלכה שם. [וכן מוכח מתוך דברי הביה"ל עצמו בקטע הקודם, שכתב שמסתבר שכשם...
על ידי דרך ישרה
ב' ינואר 28, 2019 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו
תגובות: 3
צפיות: 425

איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו

מדוע השמיטו השו"ע? ואין לומר דלא ס"ל, דהרי לענין הפסק בין ברכה לאכילה כן הכשיר משום גביל לתורא, וכן בסי' של"ג גבי מצילין מזון ג' סעודות התיר גם לבהמה ג' סעודות והוא מטעם איסור אכילה קודם בהמתו כמ"ש בביאור הלכה שם.
על ידי דרך ישרה
א' ינואר 20, 2019 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 224
צפיות: 29387

ספרי מחשבה והגות על תשובה

אני מתעניין על ספרים העונים להגדרת הכותרת, אבל קדמונים. מה שידוע לי לעת עתה זה : חיבור התשובה להמאירי ז"ל, עקידה, בית אלוקים למבי"ט, העיקרים. וכמובן רמב"ם הלכ' תשובה פ"ו. האם ידוע לכם על עוד בסגנון הזה. (נתיב התשובה למהר"ל ידוע, אך זה יותר ביאור מאמרי חז"ל בעניני תשובה....
על ידי דרך ישרה
ו' ינואר 11, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרכי תשובה
תגובות: 1
צפיות: 372

דרכי תשובה

כתוב במד' בפרשה שעברה או בפרשה הזו שהקב"ה נעל מפרעה דרך תשובה, מכיון שמתרה הקב"ה באדם פעם ופעמיים ואינו שב ננעלים ממנו דרכי התשובה. בגמ' ביומא פ"ח כתוב א"ז על כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר, אאל"ט הגמ' מביאה שם מקור שנא' הן כל אלה יפעל קל פעמים שלוש עם גבר. משכך ...
על ידי דרך ישרה
ד' ינואר 09, 2019 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכת צפרדע
תגובות: 1
צפיות: 328

מכת צפרדע

אני מנסה לעשות קצת סדר בפסוקי מכת צפרדע, ולא מצליח. משרע"ה אומר לפרעה 'ועלו ובאו בביתך וגו' ובבית עבדיך ובעמך'. אח"כ מוסיף 'ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים', אז ראשית אני לא מבין הרי כבר אמר לו בביתך וגו' ובעמך' ועוד, למה למעלה הקדים עבדיך לעמך וכאן עמך לעבדך. הלאה, פרעה מבקש העתירו אל...
על ידי דרך ישרה
ג' דצמבר 25, 2018 10:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג בני ספרד להתפלל להקב"ה בלשון נקבה
תגובות: 21
צפיות: 2775

מנהג בני ספרד להתפלל להקב"ה בלשון נקבה

מה הסיבה שבני ספרד מדברים לקב"ה בלשון נקיבה, ועל כן נקוה 'לך' וכדו' בשאר דברים?
על ידי דרך ישרה
ב' דצמבר 10, 2018 12:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות
תגובות: 34
צפיות: 9220

סגולה לשידוכים בזאת חנוכה

מישהו אמר לי שיש סגולה משהו בעת שריפת הפתילות, מהחיד"א, ידוע למישהו על דבר כזה?
על ידי דרך ישרה
ב' אוקטובר 29, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול מרבן שמו
תגובות: 1
צפיות: 627

גדול מרבן שמו

נשאלתי ע"י ידיד:
למה יש תנאים שכשמוזכרים בשם אבותם מקדימים תואר לשם אבותם, למשל רבי אלעזר בן רבי שמעון לעולם לא תמצא רבי אלעזר בן שמעון, לעומת רשב"ג שאביו היה נשיא ואעפ"כ לא מוזכר רבי שמעון בן 'רבן' גמליאל. מה סיבת החילוק?

עבור לחיפוש מתקדם