מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 273 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יזל מדליו
ב' יוני 12, 2017 9:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בגדי השרד / עיון וליבון
תגובות: 16
צפיות: 1428

Re: בגדי השרד / עיון וליבון

כפרת הבגדים עצמם או הקרבנות? [ט] והנה באמת כבר העירו בזה על עיקר דברי רש"י, מנין לקח פירוש זה לפרש בדברי הגמ' 'שעל ידיהן מקריבין הקרבנות המכפרין על ישראל', והיינו דמיירי מצד הכפרה לא של הקרבנות, ולא מצד כפרת הבגדי כהונה עצמם. וכמו שהעיר הרש"ש כאן, וז"ל, ל"י מדוע לא פירש כפשוטו ד...
על ידי יזל מדליו
א' יוני 11, 2017 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שר ועבד
תגובות: 8
צפיות: 673

Re: שר ועבד

עי' העמק דבר שמות פרק ו' פסוק כ"ח.
על ידי יזל מדליו
ו' יוני 09, 2017 3:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?
תגובות: 53
צפיות: 4698

Re: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?

אם אני מבין נכון עיקר העיסוק כאן זה ב"נושרים לייט" שהבעיה הראשונה שלהם זה חוסר חיבור ללימוד התורה. אולי הפתרון. [חלק מהדברים כבר כתב "פרנקל תאומים".] א. להסביר ולהראות את תכלית הלימוד התורה וכמו שנכתב כבר. ב. לגרום להגיע לתוצאות בשטח, לא צריך ללכת רחוק כמו "פרנקל תאומים"...
על ידי יזל מדליו
ו' יוני 09, 2017 9:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חקירות ביציאת עבד לחירות ע"י שן ועין
תגובות: 19
צפיות: 1422

Re: שן ועין

עי' קידושין דף כ"ד עמוד ב' תוס' ד"ה מיבעי ליה.
ונראה שיוצא לחירות.
על ידי יזל מדליו
ו' יוני 09, 2017 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: אוהב את התוכחות - ביאורו של ר' חיים מוואלוזין
תגובות: 8
צפיות: 851

Re: אוהב את התוכחות - ביאורו של ר' חיים מוואלוזין

גם היה עדיף שלא יהיו נזקקים ועניים.
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 08, 2017 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהב את התוכחות - ביאורו של ר' חיים מוואלוזין
תגובות: 8
צפיות: 851

Re: אוהב את התוכחות - ביאורו של ר' חיים מוואלוזין

בפשטות לומדים שמצוות תוכחה זה בין אדם למקום ואז קשה כל הנ"ל.

אבל ר' ירוחם לומד שמצוות תוכחה מגיעה ממצוות שבין אדם לחברו, שזה מגיעה מהדאגה לשני,וזה ענף ממצוות חסד והעזרה לזולת.
ויש מזה נפק"מ אינני זוכר כעת.
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 08, 2017 10:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?
תגובות: 53
צפיות: 4698

Re: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?

לענ"ד יש הבדל בין נשירה של בנים לנשירה של בנות. [זה לא סותר שאולי אצל הבנים יש יותר לחץ.] אם רק נצייר לעצמנו את הבחורה הנושרת, כידוע נשים מטבען זקוקות מאד לחברה, זאת אומרת כשהיא יוצאת לרחוב מי מפרנס אותה, מי שומר עליה, מי מתחבר אליה, כל זה ועוד זה איום לכל בחורה שחושבת לנשור מצד "תאוות&quo...
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 08, 2017 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 910

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

ר' ירוחם יש לו שיטה מחודשת בענין. וכך הוא כותב, שהמעיין במשנה יראה שחוץ ממה שהתורה נקנית ב48 קנינים, הרי הכהונה נקנית ב24 קנינים שהם כ"ד מתנות כהונה. וכמו שפשוט שקודם כל האדם נהיה כהן ואז אח"כ הוא זוכה ממילא ב24 מתנות כהונה כדי שיוכל להגשים את הכהונה שלו. אותו הדבר גם בתורה קודם כל האדם, ...
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 08, 2017 3:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?
תגובות: 53
צפיות: 4698

Re: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?

יש מן האמת בטענה שהדרישות מהבחורים הם גבוהות מהדרישות מן הבנות, וזה גורם לאחוז יותר גבוה של נשירה, אבל זה תלוי כבר במחלוקת הישנה, על מה צריך לתת את הדגש בחינוך, אם על הכמות, או על האיכות המועטת, ואכמ"ל. אני רוצה להציב איזה סימן שאלה על הטענה הזו. שמעתי מבני משפחה שכבר חינכו בנים ובנות בגילאי ה...
על ידי יזל מדליו
ד' יוני 07, 2017 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 910

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

ממש כדברי רבנו ירוחם היה שגור על לשונו של הג"ר הלל זקס זצ"ל. ובזמנו הדברים היו מחודשים בעיניי , וכעת אני שמח לשמוע שמצאנו להם חבר. אני גם שמעתי שר' הלל אמר כך אבל לא באופן מורחב, אם אתה שמעת באופן יותר מורחב, אשמח אם תרחיב. [נ.ב. כמדומני שהמציאות והרציונל הידוע הכריח את ר' הלל לומר שא&quo...
על ידי יזל מדליו
ד' יוני 07, 2017 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 910

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

ר' ירוחם יש לו שיטה מחודשת בענין. וכך הוא כותב, שהמעיין במשנה יראה שחוץ ממה שהתורה נקנית ב48 קנינים, הרי הכהונה נקנית ב24 קנינים שהם כ"ד מתנות כהונה. וכמו שפשוט שקודם כל האדם נהיה כהן ואז אח"כ הוא זוכה ממילא ב24 מתנות כהונה כדי שיוכל להגשים את הכהונה שלו. אותו הדבר גם בתורה קודם כל האדם, ל...
על ידי יזל מדליו
ד' יוני 07, 2017 3:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לשון הרע מרים ואהרון, במשה
תגובות: 13
צפיות: 1172

Re: לשון הרע מרים ואהרון, במשה

א. ונראה לחדש שמרים לא נתבעה על לשון הרע במשה אלא על לשון הרע בהקב"ה. ולכאורה זה מבואר מפורש [במדבר י"ב, י"ד.] ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. כתב רש"י [וזהו גמרא ערוכה בבא קמא דף כ"ה] ואם אביה הראה לה פנים זעופות ה...
על ידי יזל מדליו
ד' יוני 07, 2017 2:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לשון הרע מרים ואהרון, במשה
תגובות: 13
צפיות: 1172

Re: לשון הרע מרים ואהרון, במשה

בדקתי בבר אילן ולא נמצא.

אני מתנצל. ויישר כח.
על ידי יזל מדליו
ד' יוני 07, 2017 1:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לשון הרע מרים ואהרון, במשה
תגובות: 13
צפיות: 1172

Re: לשון הרע מרים ואהרון, במשה

עזריאל ברגר כתב:ג. זו מחלוקת תנאים, כמדומני שבת ריש פרק הזורק.


טעות.
על ידי יזל מדליו
ד' יוני 07, 2017 9:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לשון הרע מרים ואהרון, במשה
תגובות: 13
צפיות: 1172

לשון הרע מרים ואהרון, במשה

א. צ"ע איזה לשון הרע יש כאן הרי כולם ידעו שמשה פירש מן האשה. וכי זה שהם פירשו שפרישתו אינו כהוגן נחשב ללשון הרע. ב. מהנכתב בתורה ומרש"י מבואר שהקב"ה טרח להסביר לאהרון ומרים שמשה רבינו הוא נביא מיוחד וע"כ צריך לפרוש מן האשה, א"כ איזה לשון הרע יש כאן ואדרבה הקב"ה בכבודו ...
על ידי יזל מדליו
ב' יוני 05, 2017 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף למניין
תגובות: 24
צפיות: 1563

Re: צירוף למניין

חבל.
על ידי יזל מדליו
ב' יוני 05, 2017 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מביאים ביכורים מחיטים?
תגובות: 43
צפיות: 4509

Re: כיצד מביאים ביכורים מחיטים?

לענ"ד נראה לחדש שדווקא ברימון וכדו' יש דין לכתחילה שיהיה מהראשונים ביכורים מכיון שהאדם מתרגש מהרימונים הראשונים שביכרו. לעומת זאת בחיטה ושעורה אף אדם לא מתרגש מהשתי חיטים הראשונות שיצאו, אלא הוא מתרגש מכמות גדולה של חיטים שביכרו וע"כ אין כלל בעיה אפילו לכתחילה לקחת מהתבואה הראשונה שיצאה בב...
על ידי יזל מדליו
ב' יוני 05, 2017 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף למניין
תגובות: 24
צפיות: 1563

Re: צירוף למניין

אני לא כ"כ מבין מה אתה לא מבין, אני מקווה שאין כאן שיח חרשים. [אין לי כרגע פנאי לעיין בתוך הספרים.] אמן יהא שמיה רבא, וקדושה זה תפילה של ציבור וע"כ מחיצה אינה מפסקת. משא"כ ברכו ותפילה במנין זה דין ציבור והוא סוף סוף לא מחובר [לאנשים] לציבור והמחיצה מפסקת. משא"כ לתפילה של ציבור הו...
על ידי יזל מדליו
ב' יוני 05, 2017 2:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י יהושע א-ב
תגובות: 10
צפיות: 935

Re: רש"י יהושע א-ב

התירוץ שלי אמיתי, אבל התירוץ של איש גלילי עוד יותר נכון וטוב. [לגבי מש"כ על הקושיה הראשונה.]
על ידי יזל מדליו
ב' יוני 05, 2017 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף למניין
תגובות: 24
צפיות: 1563

Re: צירוף למניין

כאשר המנין התחיל בעשרה מתפללים ואח"כ הלך אחד אפשר להמשיך להתפלל ולומר קדיש. כלומר לעשרה יש מציאות של חלות שם קדושה שחלה על כל אחד ואח"כ שמשהו הלך היא איננה נפקעת. וזה כוונת החיי אדם שכדי שיהיה מציאות של עשרה ויחול קדושת "עשרה" צריך שהם יהיו באותו חדר. כתבתי בקצרה ודו"ק. וברכ...
על ידי יזל מדליו
ב' יוני 05, 2017 9:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י יהושע א-ב
תגובות: 10
צפיות: 935

Re: רש"י יהושע א-ב

תירוץ לקושיה א' יכול להיות שיהושע בן נון חשב מזה שמשה רבינו לא נכנס לארץ אלא מת במדבר ואילו הוא כן נכנס לארץ, מוכח מזה שהוא עדיף ממשה רבינו לכן אמר לו הקב"ה "שאילו היה משה קיים, בו הייתי חפץ". תירוץ לקושיה ב' מה היה קשה לרש"י. כתוב "משה עבדי מת ועתה קום עבר את הירדן הזה וכו...
על ידי יזל מדליו
א' יוני 04, 2017 5:18 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלות במגילת רות
תגובות: 47
צפיות: 6874

Re: שאלות במגילת רות

אינני יודע להגדיר מספיק אבל יוצא ש"רות ויתרו" גם קודם גירות הם לא היו כ"כ גוים או שהם היו מוכנים כבר לגירות, ולכן אחר הגיור הם לא שינו את שמם הגוי.

בנקודה הזאת אשמח אם משהו יוכל יותר להרחיב ולהגדיר.
על ידי יזל מדליו
א' יוני 04, 2017 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול כבוד הבריות
תגובות: 49
צפיות: 3518

Re: גדול כבוד הבריות

כל הדין שמפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל וכן כל הדברים שהתירו להיטיב עם גוים כולם מפני דרכי שלום שלא ילמדו הגויים להרע לישראל אבל ודאי שאין שום ענין לכבד גוי בפני עצמו ובזכות עצמוומה שכתהבו שהוא בריה משום שנברא בצלם אלקים - זו טעות שכן רק ישראל נבראו בצלם וכמפורש במהר"ל בדה"ח על המשנה &q...
על ידי יזל מדליו
א' יוני 04, 2017 3:01 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלות במגילת רות
תגובות: 47
צפיות: 6874

Re: שאלות במגילת רות

יש משהו מיוחד בגיורת "רות" ששמה הגוי נשאר גם אחר הגירות ולא שינתה את שמה.

אשמח אם משהו יוכל להרחיב בענין.
על ידי יזל מדליו
א' יוני 04, 2017 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול כבוד הבריות
תגובות: 49
צפיות: 3518

Re: גדול כבוד הבריות

ישנו כתב:

מה זאת עם הרב אבןטובה שהוא מתעורר כאילו זה ראיה חדשה שאף אחד לא דיבר מזה, והרי ראיה זו מופיעה כבר בשו"ת התעוררות תשובה (סי' קע"ה)? וכעומד מחלום דמי.
[/quote]

ההתעוררות תשובה לא רצה להתיר לאו דדבריהם, ועוד דדבריו קשים משני דברים במה שהוכיח מהרמב"ם ועי' היטב באשכול.
על ידי יזל מדליו
א' יוני 04, 2017 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול כבוד הבריות
תגובות: 49
צפיות: 3518

Re: גדול כבוד הבריות

אם ודאי שאחר יבא להשתמש שם לביהכ"ס איזה חילוק בין הוא בין אחר שניהם הוא כבוד הבריות וכן בחולה שצריך לחלל עליו את השבת וכי נאמר שאם הוא יכול לחלל עבור עצמו הוא עדיף מאחר לחלל את השבת וכנודע מד' מהרש"א שלהי ערובין אלא אם רוצה לטלטל הרבה אבנים מחמת שאולי יבא גם אחר כאן בשבת ע"ז שייך כבר...
על ידי יזל מדליו
א' יוני 04, 2017 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: התראה
תגובות: 8
צפיות: 771

Re: התראה

ולענין חיוב כרת או מיתה ביד"ש אי צריך התראה ראה מכות יג. חייבי כריתות לא צריכי התראה ובסנהדרין מ: רד"ה אלא כ' ואם אינו עינן לחיוב כרת דהא דין שמים הוא ולא בעי התראה דקמי שמיא גליא אם שוגג הוא או מזיד. אמנם בירושלמי יומא פ"א סוף ה"ה איתא מכאן אין הקב"ה מעניש אא"כ מזהיר ...
על ידי יזל מדליו
א' יוני 04, 2017 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: התראה
תגובות: 8
צפיות: 771

Re: התראה

לפי הרמב"ם חבר צריך התראה . [וקשה מסנהדרין ועי' בנושאי כלים.] הדיוק מלשון הרמב"ם הוא נכון וכמש"כ כבר המנחת חינוך. הטעם שהתראה לא ניתנה להבחין בין שוגג למזיד אינו מחייב שלא יצטרך להזכיר את שם הלאו, מכיון שאם לא יזכיר יאמר לו היית מצחק בי. מסקנה, בשיטת הרמב"ם אין צריך להזכיר את שם ...
על ידי יזל מדליו
ש' יוני 03, 2017 11:29 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלות במגילת רות
תגובות: 47
צפיות: 6874

Re: שאלות במגילת רות

אנצלי בימה זו לתמוה את התמיהה שעולה לי בכל שנה ושנה, ומן הסתם כבר נידונה בספרים אך שידי יד כהה לא הגיעה אליהם. כל רוח הדברים במגילת רות הוא שאכן יש קשר משפחתי בין רות לבין נעמי. והדברים תמוהים לפי פשוטם, שהרי כל הנישואין שבין מחלון וכליון לא תפסו, שהרי בגויים עסקינן (ורק אח"כ התגיירה רות). ובמ...
על ידי יזל מדליו
ו' יוני 02, 2017 3:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין טומאת סוטה
תגובות: 2
צפיות: 505

Re: בענין טומאת סוטה

והאי מאי קושיא? התורה אסרתה והתורה התירתה! כעין מה שכתבת יש בהגרי"ז הלוי [אינני יודע היכן הוא נמצא.] שכתב שהתורה תלתה את האיסור בשתייה של האשה ואחר ששתתה מותרת. [ועי' משך חכמה ה, י"ט] עכ"פ העוצמה בדברים למעלה, שיש מציאות של זנות שקרה מתוך מעידה והתורה מתחשבת גם בזה והעונש של התורה הו...
על ידי יזל מדליו
ו' יוני 02, 2017 12:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין טומאת סוטה
תגובות: 2
צפיות: 505

בענין טומאת סוטה

סוטה כ' עמוד א'. מתני' אם יש לה זכות הייתה תולה לה. וצ"ע סוטה ששתתה אמאי מותרת לבעלה אולי זינתה ומה שלא נהרגה ע"י המים המרים זה משום שהזכות תלה לה . והנה כתב העקידת יצחק פרשת נשא [שער שבעים ושלש.] והרלב״ג טרח ליישב אלו הכתובים בדברי׳ שאינן מחוורין יבוקש מספרו. אמנם בענין עמידתה לפני ה׳ והש...
על ידי יזל מדליו
ו' יוני 02, 2017 10:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נזיר בשיטת המשך חכמה
תגובות: 5
צפיות: 685

Re: נזיר בשיטת המשך חכמה

לא הבנתי מה תמוה. המשך חכמה אומר שמעניין הכה"ג אנו לומדים שהקדוש נתבע על מה שאירע בסביבתו. ולכן התורה קבעה קרבן לנזיר על הטומאה כי יש בזה איזה צד כפרה על התביעה שנתבע על שאירע שמת אדם בסמוך אליו. ומה ששאל הלא אם לא נטמא לא מביא אפשר לשאול אותו דבר ואם האריה היה אוכל אדם במרחק מאה מיל מדוע אז ה...
על ידי יזל מדליו
ו' יוני 02, 2017 10:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נזיר בשיטת המשך חכמה
תגובות: 5
צפיות: 685

Re: נזיר בשיטת המשך חכמה

דבריו של המש"ח תמוהים כמו שכתבת. ועניין של גלות מחו"ל על הריגה בשוגג מדוע שלא יגלה, ומה שייך השאלה האם הכה"ג נתבע על הריגה מחו"ל, הלא זה רק טעם בעלמא למה שמיתת כה"ג גורמת לו לשוב, אבל עיקרה של גלות כפרה על הריגה בשוגג. יש הרבה מה להאריך, בקצרה ענין הרציחה זה שלא יטמאו את הא...
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 01, 2017 7:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נזיר בשיטת המשך חכמה
תגובות: 5
צפיות: 685

נזיר בשיטת המשך חכמה

כתב המשך חכמה [במדבר פרק ו', פסוק ח'] כל ימי נזרו קדש הוא לה'. וגו' [ט'] וכי ימות מת עליו בפתע פתאום,וגו' [י"א] וכפר עליו מאשר חטא על הנפש. וז"ל פירוש כיון שהוא איש קדוש ורום המעלה צריך להביא כפרה על שאירע שמת איש באהלו, וכמו דאמרו במכות בהא שיושב הרוצח עד מות הכה"ג דהוי להו למיבעי רח...
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 01, 2017 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול כבוד הבריות
תגובות: 49
צפיות: 3518

Re: גדול כבוד הבריות

שיטת הרמב"ם האם יש מת מצווה בעכו"ם. עי' בספר המצוות עשה ל"ז, ועשה רל"א. ובמשנה תורה הלכות אבל פרק א' הלכה י', פרק י"ב הלכה י"ב. ופרק ג' הלכה ג'. [שרבינו פסק כאן כמו רשב"י בבא מציעא קי"ד עמוד ב' שדרש אדם אתם אתם קרוים אדם ואין עובדי כוכבים קרוים אדם. ודו"ק...
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 01, 2017 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גלותנו אצל כנען - אוה"ח תמוה
תגובות: 31
צפיות: 2983

Re: גלותנו אצל כנען - אוה"ח תמוה

לענ"ד נראה כמו מחולת המחניים שהכוונה לישמעאל. המהות של כנען זה "עבדות" וכלשון הפסוק "עבד עבדים", וגם ישמעאל הוא עבד מכיון שהוא בן השפחה הגר ועליו נאמר "עבד כי ימשול". לגבי הגרים שבאו מישמעאל יש "משך חכמה" [בראשית ט"ו, ט"ו] שזה נראה כמו נבואה וז&...
על ידי יזל מדליו
ה' יוני 01, 2017 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: גלותנו אצל כנען - אוה"ח תמוה
תגובות: 31
צפיות: 2983

Re: גלותנו אצל כנען - אוה"ח תמוה

איזה פרק ופסוק נמצא האור החיים ?
על ידי יזל מדליו
ד' מאי 31, 2017 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול כבוד הבריות
תגובות: 49
צפיות: 3518

Re: גדול כבוד הבריות

מניין לך דבי״ד שם מדובר על מת מצוה? אכן אין לנו חיוב לקבור מתי עכו״ם כמו בישראל, אבל הדין של כבוד הבריות בישראל המושלך על הקרקע הוא דין שונה ממצות קבורה- ומניין לך שבמקום שאכן העכו״ם יישאר מושלך ברחוב אין לנו חיוב של מת מצוה? והתשובה שהזכרתי מההתעוררות תשובה הוא פה - http://www.hebrewbooks.org/pdfp...
על ידי יזל מדליו
ד' מאי 31, 2017 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול כבוד הבריות
תגובות: 49
צפיות: 3518

Re: גדול כבוד הבריות

לטלטל אבנים מקורזלות בשבת בכרמלית לגוי וליזל מדליו: עשה אזנך כאפרכסת לא שייך כבוד הבריות עכשיו על מה שיהיה לעתיד לבא את הדברים הללו אני כותב רק לחכמי ולומדי הפורום שמתווכחים בתורה כאילו הם נמצאים בתוך בית המדרש ולומדים שלא ע"מ לקנטר ונוהגין כבוד זה בזה. [ולא תיהיה סיעתנו כסיעת ..., וכו'.] שבת ...

עבור לחיפוש מתקדם