מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 361 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בסדר
ה' נובמבר 15, 2018 3:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: משנה ברורה החדש, פגיעה בכבודו של הח"ח?
תגובות: 6
צפיות: 1378

Re: משנה ברורה החדש, פגיעה בכבודו של הח"ח?

כמובן לא היה כוונתי חלילה לפגוע כלל בכבודו, וכמש"כ שאף אחד לא מפקפק בגאונותו ובגדלותו. שאלתי אם יש איזה דמיון מבן זמנינו למה שעשו גדולי עולם מלפני כמה מאות שנים. העזתי להעלות הנושא, מאחר והוא עצמו הרגיש חייב לכתוב מזה בפתיחה לספרו.
על ידי בסדר
ה' נובמבר 15, 2018 3:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: משנה ברורה החדש, פגיעה בכבודו של הח"ח?
תגובות: 6
צפיות: 1378

משנה ברורה החדש, פגיעה בכבודו של הח"ח?

מלפני כארבעים שנה יצא לאור עולם ספר בשם "גופי הלכות" על יו"ד, בו כתוב שהוא "משנה ברורה החדש". בפנים הספר לא רשום על הדף השם גופי הלכות, רק 'משנה ברורה' וביאור הלכה ושער הציון, כך שאם חסר למשיהו דף השער, יכול באמת לטעות שהחפץ חיים הוציא לאור משנה ברורה על יו"ד [כמובן לא ...
על ידי בסדר
ה' נובמבר 15, 2018 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס
תגובות: 15
צפיות: 2289

Re: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס

ראיתי באחד הקבצים, ואיני זוכר כעת את שמו, שאף לענין עגונות קשה לסמוך על זה, והטעם הוא שהראשונים אומרים שאפילו מאה סימנים בינוניים אינם מצטרפים לסימן מובהק אחד. ושיטת בדיקת הדי אן איי היא שמפרקים את התא של הבעל לכמה חלקים [אולי 17. איני זוכר בדיוק], ומאידך לוקחים תא של בנו [למשל] ומתאימים כל חלק. אב...
על ידי בסדר
ה' נובמבר 15, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס
תגובות: 15
צפיות: 2289

Re: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס

אחר הפיגוע במגדלי התאומים לענין העגונות שזהות בעליהן הוקבעו ע"י בדיקת דנ"א היה דיונים בזה, אני מצרף היתר אחד. הגאון בעל שבט הלוי לא סמך על בדיקה זו
על ידי בסדר
ד' נובמבר 07, 2018 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פוסקי הלכה חסידיים
תגובות: 69
צפיות: 11213

Re: פוסקי הלכה חסידיים

הצעיר באלפי כתב:
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:איך גיירו את בעל המנחת יצחק וחמיו לחסידות?

חמיו הגר''פ צימעטבוים זצ''ל היה חסיד צאנז

בעיקר חסיד בנו הדברי יחזקאל משינאווא זצ"ל
על ידי בסדר
ד' נובמבר 07, 2018 4:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פוסקי הלכה חסידיים
תגובות: 69
צפיות: 11213

Re: פוסקי הלכה חסידיים

הערך שי היה תלמידו של הרב יהודה'לע מודערן, אב"ד דקהל הספרדים בסיגעט, ותלמיד החת"ס. הוא עצמו היה חלק מקהלת הקדושת יו"ט, והלך בדרכו במחלקותו עם הרב מודערן, אבל לקרות לו חסיד הוא עיוות המציאות. רבני פאפא נסעו לבעלזא, כמו הרבה רבנים הונגריים. אבל משם עד חסידים איז נאך דא א גאנג. הם היו ט...
על ידי בסדר
ד' נובמבר 07, 2018 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פוסקי הלכה חסידיים
תגובות: 69
צפיות: 11213

Re: פוסקי הלכה חסידיים

הרבנים ההונגריים, אף אם נסעו לאדמורים, אין שום סבה לקרותם חסידיים. הערך שי לא היה חסיד, ורבני פאפא בקושי. הרב בעל באר משה ואחיו היו אשכנזים, בבית מדרשם התפללו כמנהג אויבערלאנד, ועד היום דברצין בבארא פארק הוא דוגמא של בית כנסת הונגרי שאומרים סליחות בה"ב וכדומה אדמור"י פאפא היו חסידי בעלזא ...
על ידי בסדר
ד' נובמבר 07, 2018 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פוסקי הלכה חסידיים
תגובות: 69
צפיות: 11213

Re: פוסקי הלכה חסידיים

שו"ת משנה הלכות חלק ח סימן קסח ומש"כ וז"ל ובאמת שמתלמידי הבעש"ט והרב המגיד כמעט שאין ספרים להלכה מלבד בעל מאיר נתיבים, והאחד המיוחד וכו' בעל ש"ע הרב הגרש"ז ז"ל. באמת כי אני מתפלא על חכם כמותו ירבו בישראל שרוצה ח"ו להכחיש האמת כמה גדולי חכמי ישראל ואי' הגאון ב...
על ידי בסדר
ג' נובמבר 06, 2018 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פוסקי הלכה חסידיים
תגובות: 69
צפיות: 11213

Re: פוסקי הלכה חסידיים

הגאון רבי חיים מרדכי ראללער זצ"ל אבד"ק ניאמץ בעל שו"ת באר חיים מרדכי, מתיר העגונות אחר השואה, חסיד אדמור"י בית ריזין הגאון רבי שמואל ענגיל זצ"ל מראדומישלא זצ"ל הגאון רבי שאול בראך זצ"ל אבד"ק קאשוי בעל שו"ת שאל שאול ועוד עשרות ספרים, חסיד אדמור"י בית ...
על ידי בסדר
א' ספטמבר 23, 2018 7:34 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 114
צפיות: 18690

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

אגב, אלו האתרוגים שמוכרים בארה"ב הבאים מארודונג, מוכרים בתור "אתרוגי מרוקו", ורוב הקונים אצלם שמקפידים לקנות דוקא מרוקו לא יודעים שאין בזה שום שייכות למרוקו, אף שזה בא משדות במרוקו, אבל הרי הוא תולדה מזן אורדונג. וזה רמאות כלפי הקונים.
על ידי בסדר
א' ספטמבר 23, 2018 7:31 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 114
צפיות: 18690

Re: אתרוגי אורדונג

לאחרונה מוכרים את אתרוגי "אורדונג" בארה"ב תחת השגחת איזה מוצי"ם מארה"ק, שמעתי שהרה"ג ר' דוד פרענקל אמר שהחזו"א לא רצה להשתמש בזה מחשש הרכבה, מי שיודע יתר פרטים, נא לזכות את הציבור. לפי המסופר הגיע פעם אחת אורדנג הקשיש לחזו''א, ושאל אותו האם ניתן למצוא דרך כלשהיא ל...
על ידי בסדר
ו' ספטמבר 21, 2018 2:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 114
צפיות: 18690

Re: אתרוגי אורדונג

לאחרונה מוכרים את אתרוגי "אורדונג" בארה"ב תחת השגחת איזה מוצי"ם מארה"ק, שמעתי שהרה"ג ר' דוד פרענקל אמר שהחזו"א לא רצה להשתמש בזה מחשש הרכבה, מי שיודע יתר פרטים, נא לזכות את הציבור.
על ידי בסדר
ה' ספטמבר 20, 2018 5:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב
תגובות: 9
צפיות: 1798

Re: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב

אצל חסידים יודעים שאם התקיעות לא עולים יפה, זה סימן שתקיעות אלו מפריעים ליצר הרע, וזהו רק מעלה ולא חסרון, כידוע העובדא אצל החוזה מלובלין זי"ע בשנת תקע"ה בשעת מלחמת נפליון. מספרים שהבעל תוקע אצל רבי דוד מטולנא זי"ע עמד בשעת התקיעות מכוסה בטליתו על פניו, ולא הצליח עם התקיעות. אמר לו הרב...
על ידי בסדר
ג' ספטמבר 04, 2018 11:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: נוסח סליחות וימים נוראים - הקלטות
תגובות: 10
צפיות: 2450

Re: נוסח סליחות וימים נוראים - הקלטות

נוסח הבעש"ט http://jewishmusic.fm/album/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%98/ סתם מענין, מאיפה הוא יודע מה היה נוסח הבעש"ט? ברוך שכוונתי, היה לי בדיוק אותו מחשבה... לכאו' יש קבלה ע"ז דור אחר דור, או מקומ...
על ידי בסדר
ב' ספטמבר 03, 2018 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 6
צפיות: 1388

Re: שאלה בהלכות שבת

למה לא? והלא מעשה שבת בין בשוגג ובין במזיד - לאחרים מותר במוצ"ש אף קודם בכדי שיעשו, ואף מי שנעשה בשבילו נחשב כאחר בשוגג צריך להמתין בכדי שיעשו אבל במזיד נשאר להלכה שאסור לעולם! זה למי שעשה איסור אבל לאחרים מותר למוצ"ש. (גם בחילוני שייכת סברת הט"ז המובאת במ"ב שאין חשש שיצווה לו מ...
על ידי בסדר
ב' ספטמבר 03, 2018 4:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 6
צפיות: 1388

Re: שאלה בהלכות שבת

חיים סגל כתב:למה לא?
והלא מעשה שבת בין בשוגג ובין במזיד - לאחרים מותר במוצ"ש אף קודם בכדי שיעשו, ואף מי שנעשה בשבילו נחשב כאחר

ביהודי מחלל שבת לא שייך הטעם דלא ישמע לו, ודומה לעכו"ם שצריך להמתין בכדי שיעשו. עי' שו"ת ויען יוסף או"ח סי קנ"ב
על ידי בסדר
א' ספטמבר 02, 2018 6:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רבי אברהם שאג תמך בשיטת רע"י שלעזינגער בענין תקיעת שופר בשבת, יתכן?
תגובות: 2
צפיות: 1018

Re: רבי אברהם שאג תמך בשיטת רע"י שלעזינגער בענין תקיעת שופר בשבת, יתכן?

בימים אלו נזדמן לידי הרבה שיחות מכ"ק אדמו"ר מוויזניץ בעל אור מרדכי זצ"ל, ושם מתייחס לענינים אלו, ראה מצורף
על ידי בסדר
ו' אוגוסט 31, 2018 10:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות
תגובות: 85
צפיות: 23161

Re: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות

לפי הסיפור ששמעתי, ר' שמואל סלנטער היה נגד ואמר שלא רק שלא מקיים מצוה מי שהולך לשמוע, אלא שזו עבירה ללכת לשמוע שמסייע לעבור על דברי חכמים ואילו האמרי בינה אמר שיש בזה עניןץ לפי הנכתב לעיל שפולמוס זה היה בשנות התר"ס, הרי האמרי בינה נפטר כבר בתרל"ח ולא יתכן שהיה קשור לזה כמובן. כפי שראיתי פ...
על ידי בסדר
ו' אוגוסט 31, 2018 6:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רבי אברהם שאג תמך בשיטת רע"י שלעזינגער בענין תקיעת שופר בשבת, יתכן?
תגובות: 2
צפיות: 1018

רבי אברהם שאג תמך בשיטת רע"י שלעזינגער בענין תקיעת שופר בשבת, יתכן?

במוסף התורני "קולמוס" 5, ראיתי מאמר ארוך בענין תקיעת שופר בשבת, ושם כ' בזה"ל: כעבור שלש שנים בשנת תרס"ח שוב חל ראש השנה בשבת ושוב חזר הגרעק"י על דרישתו כו', ובפעם הזאת קיבל סיוע ותמיכה ממקור בלתי צפוי והוא הגאון רבי אברהם שאג מקויברסדורף מי שהיה רבו של ר' חיים זוננפלד אף הוא...
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 28, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

יואל שילה כתב:צלילות המים מאד חשובה להן, וניקוי של שערות ותאי עור יכול להעשות במסננת רשת פעם ביום.
שאלת השאלות - מה העלות?

קיבלתי מספר מאברך בלייקווד שהמציא את המסנן בגז אוזון מיועד למקוואות, באופן שאין שום חשש להלכה אף למהדרים ביותר. 732-886-7444
על ידי בסדר
ה' אוגוסט 23, 2018 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

אינני מכיר פילטר כזה במקוואות דידן, וכאן מצוי הפילטר של 'מי גלים' שעובד כפי שהסברתי. היכן יש פרטים על פילטר אוזון שכתבת? לא הבנתי התמונה שצירפת הם מספרו של הרב פוזן שליט"א, שמבאר את אופן הפילטר שלו, והוא הקרוי 'מי גלים' - ואת זה אני מכיר מהספר ומהפרקטיקה. השאלה היתה איך עובד הפילטר של אוזון - ...
על ידי בסדר
ה' אוגוסט 23, 2018 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

כידוע בס' הלכה ברורה כתב ששמע מהחזו"א שהטעם שהקפיד על בור זריעה היה מטעם שיצטבר נפט בבור ההשקה והשר הבריאות יסגרו המקואות - וכדאי לציין שלפני המלחמה כמעט לא היו מקואות עם בור זריעה תלוי באיזה מקומות. בהונגריה היה המקוואות רק ע''י בור זריעה, רק בגליציה ופולין וכדו' עשו מקורות ע''י השקה בלי בור ...
על ידי בסדר
ה' אוגוסט 23, 2018 3:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

אינני מכיר פילטר כזה במקוואות דידן, וכאן מצוי הפילטר של 'מי גלים' שעובד כפי שהסברתי. היכן יש פרטים על פילטר אוזון שכתבת? פה בארה"ב יש כמה מקוואות במעונות הקיץ שמשתמשים בזה. אם זה נוגע למעשה, תתקשר עמי באישי, ואתן לך את המספר של המומחה שנתן לי את המידע אודות המסנן. אגב, הספר שצירפת, מפרי מעשי י...
על ידי בסדר
ד' אוגוסט 22, 2018 11:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חתימת רבי מאיר מפרמישלן
תגובות: 5
צפיות: 1913

Re: חתימת רבי מאיר מפרמישלן

אתמול בהמבשר
על ידי בסדר
ד' אוגוסט 22, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

בפילטר יש שני סוגים: פילטר שיושב מחוץ למקוה ומוציא מים מהמקוה - הרי גורם לזחילת המים החוצה, ומותר להשתמש בו רק שלא בזמן הטבילה, ופילטר שיושב בתוך המים - שמצד אחד אין בו חשש שאובין, אך אם עובד בעת הטבילה - יש שחששו שכניסת המים לתוכו נחשבת כזחילה, כי מחשיבים אותו כמקום חשוב בפני עצמו - וממילא איננו ט...
על ידי בסדר
ד' אוגוסט 22, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

עכשיו ראיתי בספר מקוה מים חיים, וז"ל: שמעתי מהגאון הגדול רבי מאיר סלאווייציק בנו של מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ששמע מר' אברהם וילהלם, עסקן במקוואות, בעת שסיפר למרן הגרי"ז זצ"ל בטעם הדבר דמרן החזו"א התקיע את עצמו דוקא בתיקון בור זריעה לבד ללא השקה אפי נוסף, על אשר בערי רוס...
על ידי בסדר
ד' אוגוסט 22, 2018 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

עכשיו ראיתי בספר מקוה מים חיים, וז"ל: שמעתי מהגאון הגדול רבי מאיר סלאווייציק בנו של מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ששמע מר' אברהם וילהלם, עסקן במקוואות, בעת שסיפר למרן הגרי"ז זצ"ל בטעם הדבר דמרן החזו"א התקיע את עצמו דוקא בתיקון בור זריעה לבד ללא השקה אפי נוסף, על אשר בערי רוסל...
על ידי בסדר
ד' אוגוסט 22, 2018 3:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

אמיר כרמי כתב:יש כאן אי הבנה
החזון איש הצריך דווקא זריעה ולא השקה.
כי בהשקה יש חשש שמא לא יהיו ארבעים סאה(כך על פי הבנתו לי זה חדש)

הבנתי שדבריו מוסבים על מש"כ בענין בור הטבילה מ"מי גשמים", וע"ז תמהתי. עכשיו ראיתי שכוונתו היה בכלליות על דעת החזו"א למה רצה זריעה יותר מהשקה.
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 21, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

יש מקום עפ ההלכה הפשוטה בשוע למקוה ללא זריעה וללא השקה? פשוט שמעתי על מקוה ישן שלא היו בו שניהם ושמעתי שזה תואם לדעת החזוא לחזון איש לא חייב זריעה אפשר להמשיך ישירות מהגשמים לבור רק שני בעיות א. חייבים גשמים כדי למלאות את המקוואות ב. המקווה לא יוכל להיות נקי כי אחרי כמה טבילות אין מאיפה למלאות(אלא ...
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 21, 2018 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

יש מקום עפ ההלכה הפשוטה בשוע למקוה ללא זריעה וללא השקה? פשוט שמעתי על מקוה ישן שלא היו בו שניהם ושמעתי שזה תואם לדעת החזוא לחזון איש לא חייב זריעה אפשר להמשיך ישירות מהגשמים לבור רק שני בעיות א. חייבים גשמים כדי למלאות את המקוואות ב. המקווה לא יוכל להיות נקי כי אחרי כמה טבילות אין מאיפה למלאות(אלא ...
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 21, 2018 4:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: היכן קבר הרמב"ם?
תגובות: 38
צפיות: 9442

Re: היכן קבר הרמב"ם?

פגשתי פעם בביהמ"ד מוסאיוף אחד מהמתפללים קבועים שם ושמו מיימון, ואמר לי שיש להם היחוס בן אחר בן עד הרמב"ם. כמובן שעל דברי מאן דהו שהוא נכד הרמב"ם א"א לסמוך, אבל כנראה יש משפחות שמתייחסים אחריו.
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 21, 2018 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה חזון איש
תגובות: 44
צפיות: 9665

Re: מקוה חזון איש

יש מקום עפ ההלכה הפשוטה בשוע למקוה ללא זריעה וללא השקה? פשוט שמעתי על מקוה ישן שלא היו בו שניהם ושמעתי שזה תואם לדעת החזוא לחזון איש לא חייב זריעה אפשר להמשיך ישירות מהגשמים לבור רק שני בעיות א. חייבים גשמים כדי למלאות את המקוואות ב. המקווה לא יוכל להיות נקי כי אחרי כמה טבילות אין מאיפה למלאות(אלא ...
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 21, 2018 6:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה בור ע''ג בור
תגובות: 9
צפיות: 2147

Re: מקוה בור ע''ג בור

ונהפוך הוא עי' שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סי' ס"ה, דמפורש בד' כד' הדברי יואל ודעמי' בדעת הדברי חיים רבי משה בכלל לא התייחס בתשובה זו להנידון שהעליתי, הוא דן במקוה ע''ג מקוה שהוא תיקון הרש''ב, ובזה הוא אומר שהדברי חיים לא החמיר בכה''ג, ובזה כידוע גם הדברי יציב סבר כך כידוע, כיון שבמ...
על ידי בסדר
ב' אוגוסט 20, 2018 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה בור ע''ג בור
תגובות: 9
צפיות: 2147

Re: מקוה בור ע''ג בור

ונהפוך הוא עי' שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סי' ס"ה, דמפורש בד' כד' הדברי יואל ודעמי' בדעת הדברי חיים רבי משה בכלל לא התייחס בתשובה זו להנידון שהעליתי, הוא דן במקוה ע''ג מקוה שהוא תיקון הרש''ב, ובזה הוא אומר שהדברי חיים לא החמיר בכה''ג, ובזה כידוע גם הדברי יציב סבר כך כידוע, כיון שבמ...
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 14, 2018 3:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 141
צפיות: 26602

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

בקשר למה שאתה כותב על חנויות הספרים גם כאן אתה טועה ובגדול. תראה לי ספר שו"ת אחד חשוב ממחברי ימינו בארה"ב שמתחרה עם השותי"ם היוצאים בארץ? על כל ספר היוצא לאור כאן יוצאים בארץ מאה. התירוץ שאינו מגיע לארץ הוא חלש כיון שאני מכיר מה יוצא כאן וזה בטל בששים. דרך אגב, גם רוב הצוות של ארטסקר...
על ידי בסדר
ג' אוגוסט 14, 2018 3:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 141
צפיות: 26602

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

מצורף אמרי יציב מהרה"ק מקלויזנבורג זה שכתבתי ששינו בדוקא את שפת אשכנז, זהו מדברי החת"ס בתשו' אהע"ז ח"ב סי' י"א, ומי שרוצה לחלוק עליו מכובד וכידוע גם החפץ חיים בשעת הגזירה בפולין שנת תרפ"ח הלך אל שר החינוך של פולין להשתדל לביטול הגזירה שהרבנים יוכרחו לדבר בשפת העכו"...
על ידי בסדר
ב' אוגוסט 13, 2018 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 141
צפיות: 26602

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

מצורף אמרי יציב מהרה"ק מקלויזנבורג זה שכתבתי ששינו בדוקא את שפת אשכנז, זהו מדברי החת"ס בתשו' אהע"ז ח"ב סי' י"א, ומי שרוצה לחלוק עליו מכובד וכידוע גם החפץ חיים בשעת הגזירה בפולין שנת תרפ"ח הלך אל שר החינוך של פולין להשתדל לביטול הגזירה שהרבנים יוכרחו לדבר בשפת העכו"...
על ידי בסדר
ב' אוגוסט 13, 2018 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 141
צפיות: 26602

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

מדוע לא תכתוב מה מונח מתחת הוצאת הירחון? האם עלינו לנחש? איני מכחיש ששפת אידיש קיימת וחיה בעיקר אצל החסידים, אך הם משלמים על זה מחיר שכן שפת המדינה של רובם ממש ברמה של ילד בכיתות הנמוכות של היסודי ואינם יודעים לבטא מלים כראוי, ובגרירה אף השפה העברית של רובם עלגת! זה ממש צורם. זו מציאות ולא אתה ולא ...
על ידי בסדר
א' אוגוסט 12, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה
תגובות: 2
צפיות: 664

Re: פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה

אולי י"ל, דהפמ"ג בסי' רנ"ד א"א סקי"א כ' על יסוד זה: "ומ"מ המורה צריך לעין בזה מי הם החולקים". א"כ, הרי שיטת הרבינו ירוחם לא הובא להלכה בשום פוסק, א"כ מסתבר דלא ראוי לסמוך ע"ז לענין בדיעבד. (וזה שבעל קצוה"ש סמך ע"ז בדיעבד, יכול להיות של...

עבור לחיפוש מתקדם