מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1086 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ד' יולי 12, 2017 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 52
צפיות: 5410

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

פעם שאלתי שאלה דומה מת"ח חשוב. נוסח השאלה היה: אדם הניח סיר עם מים על האש על מנת להפשיר, והיה בדעתו להוריד את הסיר מן האש לפני שיגיע ליד סולדת. אחר כך התחרט ואמר, בעצם אני רוצה מים רותחים. מה הבעיה? הרי עכשיו אני לא עושה כלום. אלא מאי, אני הופך בזה את המעשה הראשון שלי למעשה עבירה - מה אכפת לי....
על ידי החושב
ד' יולי 12, 2017 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 52
צפיות: 5410

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

לע"ע ראיתי ברדב"ז הל' שבועות פ"ד הט"ז שפטור. לא ראיתי שם (אולי תציין מקום מדויק) אבל יתכן מאוד שזה לא קשור לנידון העקרוני שהועלה כאן, אלא הוא דין נקודתי בדיני שבועות. כי אם בשעת אכילת התנאי הוא לא היה מזיד - אין זה נקרא אדם בשבועה והשבועה לא חלה כלל. הדבר מבואר בשבועות כח. ברש&q...
על ידי החושב
ד' יולי 12, 2017 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 52
צפיות: 5410

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

ולמה לא תשאל עוד יותר, מה האיסור בכלל לאכול את כיכר התנאי לאחר שכבר אכל את כיכר השבועה בהיתר? פעם שאלתי שאלה דומה מת"ח חשוב. נוסח השאלה היה: אדם הניח סיר עם מים על האש על מנת להפשיר, והיה בדעתו להוריד את הסיר מן האש לפני שיגיע ליד סולדת. אחר כך התחרט ואמר, בעצם אני רוצה מים רותחים. מה הבעיה? ה...
על ידי החושב
ד' יולי 12, 2017 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 52
צפיות: 5410

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

זה הצד השני שהביא כדכד. ולפי זה גם אם אכל אח"כ את כיכר התנאי בשוגג או באונס מזיד הוא. וצריך לעיין אם כך הדין. אני לא רואה בזה בעיה (שאם אכל את של תנאי באונס נענש). אבל אם אתה כבר הולך לעיין, תעיין גם בסנהדרין עח: לגבי מה שנאמר שם שנתכוון להרוג בהמה והרג אדם פטור, ופירש רש"י (ד"ה נתכו...
על ידי החושב
ד' יולי 12, 2017 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 52
צפיות: 5410

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

לפי מה שאני מבין, השואלים יוצאים מנקודת הנחה שהעונש הוא על ה'זדון' (או על מעשה עבירה שנעשה בזדון). וממילא לא מובן, הרי כאן אין זדון, כי הוא חשב באמת ובתמים שלא יאכל את הכיכר של תנאי. אני מציע לפקפק בקביעה זו: לא כתוב בתורה שצריך זדון . אלא שאם אדם לא היה מודע למשמעות מעשיו, אין מטילים עליו אחריות. כ...
על ידי החושב
ד' יולי 12, 2017 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דאלים גבר
תגובות: 26
צפיות: 2240

Re: כל דאלים גבר

לעיקר השאלה, מדוע אין פוסקים בזמננו 'כל דאלים גבר' כפי המתבאר מדברי הרשב"ם (ב"ב לד: ד"ה התם) ומדבר הרא"ש (שו"ת עז), כל דאלים גבר אינו 'פסק' אלא 'סילוק', שאין בית דין נזזקים להם אלא מניחים אותם וכל דאלים גבר. והנה בזמננו לא מצוי שידינו דין תורה ממש, אלא שבעלי הדינים מקבלים על...

עבור לחיפוש מתקדם