מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 783 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 8:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

למען האמת לעולם לא רכשתי או הכנסתי ספר אל ביתי לפי מראה מחברו או זרם השתייכותו אלא רק לפי תוכנו. אלא שהערתי בהלצה שאת מה שהרב משה צוריאל ניסה להסתיר כבודו גילה.
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 6:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

מסקנה מימון היה בעייתי תקרא לזה כך. אבל הייתי מציע לך לעשות סיור בספרים ובבתי גדולים לראות שהחזיקו/מחזיקים את ספרי הבעייתי הנ"ל. מקסימום עטופים שלא ירגישו.. כמו שנוהג מרן הגרח"ק בספר ערוך השלם. אבל את זה מרן הגרח"ק לא מחזיק ישנם עוד ספרים רבים שמרן הגרח"ק אינו מחזיק ועדיין נמצאי...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 6:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

לגבי ספר שרי המאה של פישמן זכורני דבספר פניני הקהלות יעקב מביא דוגמה לספר הטעון שריפה כגון "שרי המאה" נכדו הגאון רבי שילה רפאל כותב עליו "ייזכר לטובה סבי הגאון ר' יהודה לייב הכהן מימון ז"ל אשר נטע בליבי אהבת אמת לתורה" אחר חיפוש מצאתיהו בספר הליכות והנהגות ממרן בעל קהילות י...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 6:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

נחלי אפרסמון כתב:מסקנה מימון היה בעייתי

תקרא לזה כך. אבל הייתי מציע לך לעשות סיור בספרים ובבתי גדולים לראות שהחזיקו/מחזיקים את ספרי הבעייתי הנ"ל. מקסימום עטופים שלא ירגישו.. כמו שנוהג מרן הגרח"ק בספר ערוך השלם.
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 6:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

הגאון שדי חמד מזכירו בתואר ידידי הרה"ג מוהר"ר יאודה ליב פישמן אבד"ק פאדאקא יצ"ו בהערותיו היקרות (ח"ג עמוד תקמ"ב, וע"ע שם עמוד תקנ"ב ונדפס בטעות 'פישבין' תחת 'פישמן') רי''ל פישמן מיימון לא כיהן מעולם כרב בפאדאקא, כך שכנראה צ''ל שאין מדובר באותו האדם. בעמ' תקנב...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 6:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

ומה אתה רוצה מרבי מאיר אויערבאך זצ''ל שנלב''ע כבר בשנת תרל''ח? אולי בגלל שהיארצייט שלו בה' באייר? בכל אופן, כבודו כמצחק בנו, תארים מסוג חריף ובקי נודע בשערים עבור צורבים צעירים או אישים תורניים זוטרים הינם סטנדרטיים לחלוטין בספרות הרבנית. לא כתבו אותם לנפחים וסנדלרים, אבל כן כתבו אותם לאנשים תורניי...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 1:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

אני מודה "באשמה" שאני הוא שכתבתי על הרב מימון שהיה ת"ח גדול ואיני מתחרט מדבריי. מהיכן זה הגיע לי. א. מקריאה בספריו ניכר גודל ידיעתו. ב. כבר אמר היש"ר מקנדיאה שחכמתו של אדם ניכרת מתוך ספריו והיה לו כידוע ספריה ענקית כארבעים אלף ספרים שברבות הימים הפכה לספריית מוסד הרב קוק. ג. צא ...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 1:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

במאמרו של הרב טכורש ספרא וסייפא בהתורה והמדינה י"א-י"ג עמוד תשכ"ח הוא כותב בלשון הזאת: הספרים שנרכשו על ידו מתוך חיבה נפשית להם לא היו מונחים סתם על מדפיהם לשם קישוט אלא עברו על ידו במעבדת רוחו ומוחו, אין כמעט ספר שלא הוסיף עליו מציוניו הארותיו הערותיו בגליונותיהם מן הצד הודות ל כשרו...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 12:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

במאמרו של הרב טכורש ספרא וסייפא בהתורה והמדינה י"א-י"ג עמוד תשכ"ח הוא כותב בלשון הזאת: הספרים שנרכשו על ידו מתוך חיבה נפשית להם לא היו מונחים סתם על מדפיהם לשם קישוט אלא עברו על ידו במעבדת רוחו ומוחו, אין כמעט ספר שלא הוסיף עליו מציוניו הארותיו הערותיו בגליונותיהם מן הצד הודות לכשרונו...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 8:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

לגבי ספר שרי המאה של פישמן זכורני דבספר פניני הקהלות יעקב מביא דוגמה לספר הטעון שריפה כגון "שרי המאה" נכדו הגאון רבי שילה רפאל כותב עליו "ייזכר לטובה סבי הגאון ר' יהודה לייב הכהן מימון ז"ל אשר נטע בליבי אהבת אמת לתורה" בפניני רבינו הקהילות יעקב לא מצאתי לעת עתה. אם כי לא מן...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 6:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

מטו משמיה החזון יחזקאל זצ"ל שיום יבוא ויאמר פלוני לאלמוני 'שלום הרב הגאון' ויענהו אלמוני בכעס: 'אני הרב הגאון? תתבייש לך אתה הרב הגאון!' וד"ל. גם פעם הסמיכות חולקו בקלות יתירה לכאוה כמו היום, וגם התארים לא כ"כ תלויים בדור אלא בכותב ובאופיו. בקשר לרי"ל מיימון, הסתפקתי חכמתו של אד...
על ידי אישצפת
ד' יוני 12, 2019 5:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

בס"ד אנכי אי"ש צעי'ר לתומי חשבתי כי רק בדור האחרון מצויה חלוקת התארים בשפע ואף לא מגדולי הדור, אבל כבוד הרב פרנקל תאומים כותב ככל הנראה מידיעה שגם הגרא"ז מלצר במכתבו לפני כשמונים שנה חילק תארים לשאינם ראויים להם והיה זה מצוי באותו דור. אולי נתחיל לנבור בספרים ובתארים המוצמדים לכל אישי...
על ידי אישצפת
ג' יוני 11, 2019 10:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

הרה"ג רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל מקובל על חברי הפורום כאחד מגדולי הדור וכאדם אמין? בספר מכתבים ואגרות קודש עמוד 623 מובא מכתב מהרה"ג איסר זלמן מלצר זצ"ל שבו הוא מכנהו ידידי הרב הגאון המפורסם רב פעלים לתורה ולתעודה רבי שלמה הכהן מוילנא בעל בנין שלמה שהיה גדול מהרב מימון בארבעים ושמונ...
על ידי אישצפת
ג' יוני 11, 2019 9:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

אני מודה "באשמה" שאני הוא שכתבתי על הרב מימון שהיה ת"ח גדול ואיני מתחרט מדבריי. מהיכן זה הגיע לי. א. מקריאה בספריו ניכר גודל ידיעתו. ב. כבר אמר היש"ר מקנדיאה שחכמתו של אדם ניכרת מתוך ספריו והיה לו כידוע ספריה ענקית כארבעים אלף ספרים שברבות הימים הפכה לספריית מוסד הרב קוק. ג. צא ו...
על ידי אישצפת
ג' יוני 11, 2019 6:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3203
צפיות: 640879

Re: בשורת ספרים חדשים

חד ברנש כתב:"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"....
"לא היה כבושם הזה"
וכו'
וכו'
rtzion_sic_hilchotshtreimel_790222.mp3
(5.13 MiB) הורד 262 פעמים

וכעת ממתינים לאורו של הספר הנדרש: "הלכות הקיינטש"!

אינני מכיר את המחבר הנ"ל אבל מחיפוש ברשת מצאתי שיעור שנמסר לכבוד הוצאת הספר. והרי הוא לפנינו.
על ידי אישצפת
ג' יוני 11, 2019 4:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 53
צפיות: 4468

Re: בירור חשד לט"ס בילקוט יוסף

אפשר שאלו הוספות גליון שהוקלדו שלא במקומם.
והעד לכך כי מלבד אלו נשתרבבו גם ספר המנהגות ופירוש התפלה לר"י בר יקר דגרסי להדיא אהבת עולם
על ידי אישצפת
ב' יוני 10, 2019 7:28 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שינוי ההטעמה כאשר הפועל הוא בו' ההיפוך
תגובות: 16
צפיות: 1797

Re: שינוי ההטעמה כאשר הפועל הוא בו' ההיפוך

וכן כתב להדיא מהר"ש הכהן בסלת למנחה
על ידי אישצפת
ב' יוני 10, 2019 7:19 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שינוי ההטעמה כאשר הפועל הוא בו' ההיפוך
תגובות: 16
צפיות: 1797

Re: שינוי ההטעמה כאשר הפועל הוא בו' ההיפוך

כדכד כתב:כת"ר בטוח ש"ותאכל" זה במלעיל? אני זוכר שזה במלרע

הטעם תחת התי"ו.
על ידי אישצפת
ה' יוני 06, 2019 5:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניבה - מלבוש של גויים
תגובות: 137
צפיות: 8460

Re: עניבה - מלבוש של גויים

אמש שוחחתי עם אדם מבוגר שגדל בקהלתו של הרב שמעון שוואב בוושינגטו הייטס (הנקרא ייקא) וכעת במונסי. הוא אדם מאוד מאוד בכיר באחד הבנקים הכי מפורסמים בעולם. סיפרתי לו על נושא האשכול ושאלתי האם הוא מקפיד ללכת לעבודה כל יום עם עניבה וענה כן, אך הוסיף שקרה כמה וכמה פעמים שהופיע ללא עניבה. אך הוא הוסיף דבר ...
על ידי אישצפת
ד' יוני 05, 2019 6:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 12384

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

הגאון ר' יעקב חיים סופר אמר לי בזה"ל: אסור להכניס ספר זה לבית . הוא היה ת"ח גדול רק שהוא השתייך לזרם המזרחי ציוני, וכנראה משום כך אמר הגריח"ס את דבריו. במאמר המוסגר [ככל הנראה כת"ר בלי עין רעה זכרן גדול שיודע לצטט מילה במילה מהספר מבלי שיחזיקנו בביתו על סמך קריאתו בו בעבר] ירבו ...
על ידי אישצפת
ד' יוני 05, 2019 12:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכוסה בבצק פסטא קרוי פסטיל"ו
תגובות: 2
צפיות: 233

Re: מכוסה בבצק פסטא קרוי פסטיל"ו

כפי הנראה מדבריו היו מכנים את המאכל על שם המעטפת שלו. כי 'פסטה' באיטלקית הוא תרגום מילולי של 'בצק'.
על ידי אישצפת
ד' יוני 05, 2019 5:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהנת = בת כהן או אשת כהן או שבנה כהן
תגובות: 5
צפיות: 205

Re: כהנת = בת כהן או אשת כהן או שבנה כהן

שמואל דוד כתב:מצאתי סתירות בזה.

לכאורה הגדרת כהנת אינו תלוי בקרבתה המשפחתית, אלא במעמדה העכשוי ככהן שאינו זכר, לענין אכילה בקדשים, פדיון בנה, וכו'
על ידי אישצפת
א' יוני 02, 2019 6:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2879
צפיות: 261367

Re: חיבוט הקבר לנקבר במוצ"ש לפני חצות

מתוך האתר דורש ציון שאלה - 23439 שלום לכבוד הרב האם דין הצלה מחיבוט הקבר מדובר רק בנקבר ביום שישי לאחר חצות או בנפטר לאחר חצות היום והאם מי שנקבר עד מוצאי שבת בחצות הלילה גם ניצל מחיבוט הקבר? ילמדנו הרב מהניתן ללמד פשוטי העם בנושא זה אריכות ימים וטוב שנים תשובה מחלוקת הפוסקים בזה, ולהלכה כל שנפטר בי...
על ידי אישצפת
א' יוני 02, 2019 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד
תגובות: 9
צפיות: 680

Re: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד

אוצר החכמה כתב:אולי החידוש היותר גדול הוא שאפילו תלש בידיו פטור לרבנן וכחא דהיתרא עדיף?

אפשר.
ולפי זה רש"י העדיף להשמיענו כחא דהתירא ורבי ישמעאל בן חכמון כחא דאיסורא.
על ידי אישצפת
א' יוני 02, 2019 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד
תגובות: 9
צפיות: 680

Re: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד

זה בדיוק מה שכתבתי ואפילו ולמי ששערו ארוך. ולכן איני מבין איך רצית להוכיח מרש"י שסבר שתלישת שער בשיניו היא בלתי אפשרית כי השער קצר. הלא כוונתו לדבר זה שכתבת שבידו מצוי יותר. אבל את הצפרנים לא מצוי שיתלוש בידיו אלא רק בשיניו. אם תלישה בשיניו היתה שייכת בזמנם בשיער רק שיותר מצוי לתלוש שערו בידיו...
על ידי אישצפת
א' יוני 02, 2019 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד
תגובות: 9
צפיות: 680

Re: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את ההסבר. הלא נזיר וודאי יש לו שער ארוך כזה.
אני הייתי מפרש את רש"י להיפך שקמ"ל שמדובר [גם] בתולש בידיו כי זה מצוי. אבל בצפרניו אינו מצוי ולכן בזה דווקא צריך לומר שיניו.

לעניות דעתי תלישת שיער ראשו בשיניו מצויה פחות מתלישתה בידיו
על ידי אישצפת
א' יוני 02, 2019 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד
תגובות: 9
צפיות: 680

גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד

בגמרא שבת צד: הנוטל צפרניו זו בזו או בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו וכו' רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין. וברש"י ד"ה וכן שערו כתב תולש שער ראשו בידיו. מלשונו נראה שבא לשלול אפשרות נטילת שיער ראשו בפיו משום שאין אפשרות כזאת מאחר ולא היה דרכם לגדל שיער ארוך, מה שלא הפריע לו בנוטל שער זקנו ...
על ידי אישצפת
א' יוני 02, 2019 9:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות ותשובות של הגרי"ח סופר זצ"ל בעל כף החיים
תגובות: 34
צפיות: 2443

Re: הסכמות ותשובות של הגרי"ח סופר זצ"ל בעל כף החיים

נחלי אפרסמון כתב:עוד אמר לי שמרן הגרע"י לא הסתובב כלל בשושנים בשנת הנפילה.

ראה כאן viewtopic.php?f=19&t=8555#p83310
בהמשך בדבריו של אורייתא
על ידי אישצפת
ד' מאי 29, 2019 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השחמט ביהדות
תגובות: 9
צפיות: 1484

Re: השחמט ביהדות

אבני גזית כתב:היכן המקור לפיוט זה של האבן עזרא?

שירי הראב"ע מדור ג'
על ידי אישצפת
ד' מאי 29, 2019 1:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר משנת יעקב על או"ח?
תגובות: 13
צפיות: 804

Re: ספר משנת יעקב על או"ח?

אולי של הרב יעקב דהן
על ידי אישצפת
ד' מאי 29, 2019 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10767
צפיות: 1020200

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל שו"ת הראשון לציון (הרב יצחק יוסף) חלק ב סימן יב כבודו לא פירש אם רצונו סימן י"ב מחלק או"ח או שמא מיו"ד או אה"ע. אבל מסתברא שביקש מעניינא דיומא (פסח שני) והרי שלך לפניך. מ"מ אם טעיתי בהשערתי יכתוב נא כת"ר במה הוא חפץ ואעלה'ו כאן לעול'ה. הרב איש צפת שליט&q...
על ידי אישצפת
ג' מאי 28, 2019 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך מנקדים את שם הספר "אברך"?
תגובות: 30
צפיות: 1634

Re: איך מאייתים שם ספר זה?

אישצפת כתב:הגאון הנאמ"ן שליט"א דיבר על זה באחד משיעוריו כמדומה בשם ר' משיח חזקיהו ז"ל. ונדפס בבית נאמן (איני זוכר באיזה גליון, ושמא שנה דבריו והגיענו כפו'ל) נשמח אם הקוראים יעלו דבריו.

זה מצאתי בחפיש'ה לעת עתה בפרשת נח עמוד 5
על ידי אישצפת
ג' מאי 28, 2019 6:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך מנקדים את שם הספר "אברך"?
תגובות: 30
צפיות: 1634

Re: איך מאייתים שם ספר זה?

הגאון הנאמ"ן שליט"א דיבר על זה באחד משיעוריו כמדומה בשם ר' משיח חזקיהו ז"ל. ונדפס בבית נאמן (איני זוכר באיזה גליון, ושמא שנה דבריו והגיענו כפו'ל) נשמח אם הקוראים יעלו דבריו.
על ידי אישצפת
ג' מאי 28, 2019 2:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ינק במשך שלשה חדשים מאשה מתה
תגובות: 5
צפיות: 1013

ינק במשך שלשה חדשים מאשה מתה

בספר קורא הדורות הנד"מ לרבי אברהם ערוסי זצ"ל מביא מעשה פלאי (ואילול שת"ח כתבו, נראה שנטלוהו מסיפורי אגדות) על אביו/סבו של מהרי"ץ.
האם ידוע על מקור נוסף למעשה זה או מעשה כעין זה אפילו על אדם אחר ממקור מוסמך.
על ידי אישצפת
ג' מאי 28, 2019 6:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 66162

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

לא הייתי בכנסים הקודמים כך שאיני יודע אם הנושאים האלה עלו. שיטת זיהוי מקומות קדומים. בכלל אם יש מישהו שדן על דרכי קריאת השמות בזמנים הקדומים. למשל השימוש באותו שם במקומות שונים כמו כרמל בית לחם וכדומה. אלו שמות חידשו בני ישראל עם כניסתם לארץ (הן בכניסה והן בעליית עזרא אם היה) ואלו השאירו מזמן הכנענ...
על ידי אישצפת
א' מאי 26, 2019 9:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להודיע שאינו סולח?
תגובות: 59
צפיות: 4978

Re: האם צריך להודיע שאינו סולח?

כמה דברים מ'חכמה בגויים' 'להיאחז בכעס זה כמו לאחוז בידך גחלים חמות מתוך כוונה להשליך אותן על מישהו אחר; אתה הוא זה שנכווה ' "לא לסלוח זה כמו לשתות רעל ולקוות שהשני ימות מזה" / ברנדון בייס סיפור מדהים על שק תפוחי האדמה. סיפור אמיתי שארע בבית-ספר באירלנד. סיפור שאת מסריו, תוכלו ליישם בחייכם...
על ידי אישצפת
א' מאי 26, 2019 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 564
צפיות: 69656

Re: ספר לב האריה

לב האריה: מר' יהודה אריה ממודנה אם אינני טועה בישיבת שובי נפשי הוציאוהו לפני כמה שנים ואפשר להשיגו שם. קניתי שמה ולהשלים את הענין אני מעלה קטלוג של הספרים של הישיבה הזאת רק לצורך הענין אבהיר שיצא לי פעם לראות ספרים שלהם בחנויות, נמכרים במחיר כפול ואף יותר מכך. וכשפניתי לרב מנצור הוא אמר לי שזה לא ב...
על ידי אישצפת
א' מאי 26, 2019 7:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4282
צפיות: 489398

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אם אפשר בבקשה
הלכה ומנהג בחמאת החמדה- עבודת הד"ר של יצחק אסקוף
המחלקה לעברית ולמדעי היהדות באוניברסיטת ניו יורק 1990
על ידי אישצפת
א' מאי 26, 2019 4:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 241
צפיות: 36413

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

מתהלך כתב:הערה לכותרת האשכול:
הספרים אינם זקוקים למהדורת חדשות כי אם למהדורות חדשות...

viewtopic.php?f=7&t=28668&start=160#p433576

עבור לחיפוש מתקדם