מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 55 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הבוחר בעלום
ו' דצמבר 08, 2017 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 2341

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

וכן ידוע על מרן ה'חפץ חיים' שהתחיל להניח תפילין דר"ת בסוף ימיו (מאז י"ל הירושלמי קדשים הידוע). אוסיף לכבודו נתונים. מובא בס' מכתבי הח"ח שכל חייו לא הניח תפילין דר"ת, ובשנות המלחמה התחיל להניח, ואז היה באוקראינה בין החסידים. וחשב בנו שהתחיל להניח משום החסידים שהיה חי בקרבתם, בכדי...
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 07, 2017 10:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 4799

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

איני מכיר אותו אישית, אך פרטים אלו שמעתי עליו מכבר. אם יש לך יד ושם בגדולת ר' גדליה לא היית מעיז לכתוב שהוא היה "החברותא" שלו... ואם כבודו מכיר אותו, אולי תשאול אותו על אמיתיות הסיפור, ואם אמנם הוא בעל המספר? ידידי הרב, הרב המדובר הוא אח סבתי ז"ל, ורק משום שבררתי העניין לאחר שראיתי מ...
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 07, 2017 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 2341

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

כידוע, מרנן הגראז"מ הקה"י הגרש"ז הגריש"א הגרחפ"ש ועוד רבים הניח תפילין דר"ת, רוב הציבור הליטאי לא. מדוע?
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 07, 2017 8:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 4799

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

בעל מספר העובדא עדיין חי וקיים אתנו, ואפשר לשאול אותו בכנות הדברים. לפי הנראה (אך לא ברור לי) הוא ר' משה ברוך ווייס אשר הוא ראש ישיבת ליזענסק בעיר מונסי אשר בניו יורק, הוא למד בבחרותו בישיבת וויזניץ בב"ב אצל ר' גדליה נדל. הוא איש נאמן. הגרמ"ב וייס שליט"א [ב"ר שלמה זצ"ל] ר&q...
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 07, 2017 8:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 4799

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

בעל מספר העובדא עדיין חי וקיים אתנו, ואפשר לשאול אותו בכנות הדברים. לפי הנראה (אך לא ברור לי) הוא ר' משה ברוך ווייס אשר הוא ראש ישיבת ליזענסק בעיר מונסי אשר בניו יורק, הוא למד בבחרותו בישיבת וויזניץ בב"ב אצל ר' גדליה נדל. הוא איש נאמן. הגרמ"ב וייס שליט"א [ב"ר שלמה זצ"ל] ר&q...
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 07, 2017 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 2341

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

בברכה המשולשת כתב:ואגב מרן הגר"ש דבליצקי שליט"א כתב בכמה מקומות (לי זכור מספר בינו שנות דור ודור בהנהגות הרה"צ אפרים פפרמן לרנר) שהפרושים בירושלים נהגו בג' דברים דלא כאדוננו הגר"א, וזה אחד מהם

אמת, מובא הדבר בספר שירת שלמה בשמו דהגר"ש, והא גופיה יש לידע, אמאי?
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 07, 2017 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידועה לכם מקור
תגובות: 34
צפיות: 4006

Re: האם ידועה לכם מקור

אגב, תנאי זה מובא גם בספר אפיקי ים, בסופו, בחלק הנקרא פניני ים.
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 06, 2017 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 2341

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

דרומי כתב:כמדומני שיש תשובה בענין זה באגרות משה

אכן, תשובה ארוכה ששלח לרבי מליובאוויטש זצ"ל, אך טעמו ונימוקו עמו, בענייני כתב, סופר וכו'.
אגב, הגר"מ זצ"ל הניח תפילין דר"ת, הפסיק, ולאחר ששלח לו הרבי תפילין אחרות חזר להניח.
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 06, 2017 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 1704

Re: בית הקברות בלילה

איך שזכור לי קברו של הרש"ב לא נמצא בין קברים אחרים, א"כ גם שם אין לחשוש לחיצוניים כדלעיל. א. דובר על ציונו של הרבי הריי"צ ולא על הרבי הרש"ב. ב. הרבי בצאתו מציון חמיו היה בד"כ הולך לקברי בנות משפחתו (אמו, אשתו וכו'), כך שהיה עובר בין קברים רגילים בזמן זה שלאחר השקיעה (ולפעמי...
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 06, 2017 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 2341

תפילין דר"ת לבני אשכנז

אשמח מאוד לדעת האם טעם רוב הציבור הליטאי שלא להניח תפילין דר"ת הוא מטעמא דהגר"א? או שמא ישנה מחלוקת אחרת בעניין יוהרא? בל תוסיף? או דלמא טעם אחר בעניין?
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 06, 2017 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 1704

Re: בית הקברות בלילה

לכאו' לא מצינו מי שיאמר שאין לילך לקבר הרשב"י בלילה, או לכל יארצייט של אדם גדול [ראיתי פעם באיזה מקום נדון גבי העולים לקבר הרה"ק מזוועיהל זצ"ל בימי בה"ב בשעות הלילה] וא"ת דהוא עניין ב"בית הקברות" שחיצונים שם [שמא הא דאין קברי צדיקים מטמאים הוא שאין שם החיצוניים ובב...
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 06, 2017 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 31489

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מלשון השו"ע סי' ק"ט משמע שעדיף להתפלל עם הציבור אע"פ שיכול להמתין עד שיתחיל עם הש"ץ, יעויין בסעי' ב' שם שרק "אם התחיל וכו'", ויעויין במשנ"ב שם.
אין באמתחתי כעת הספרים, אך נ"ל שהחת"ס סבר שלהתחיל עם הש"ץ בשווה הרי זה כמתפלל עם הציבור ממש, ויש שחלקו.
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 06, 2017 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 1704

Re: בית הקברות בלילה

דרומי כתב:המונקאטשער כותב שאין הולכים בלילה, ולא ידוע מקורו כ"כ.

כוונתך למנחת אלעזר או לסביו זצ"ל? היכן
על ידי הבוחר בעלום
ג' דצמבר 05, 2017 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 1704

בית הקברות בלילה

אשמח לקבל מידע בעניין הליכה לבית הקברות בלילה, ובעיקר עלייה ליארצייט [לולי הבעיה של אמירת מקרא בלילה, שבה ישנם מן האחרונים שהקלו באופנים מסויימים].
על ידי הבוחר בעלום
ג' דצמבר 05, 2017 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 52
צפיות: 3818

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

הזכרתי ווארט יפה שאומרים בשם הרב מטשעבין, ששאלוהו האם מותר לעשות משהו עם תפילין דר"ת (אולי לאכול סעודה?), ואמר שיש רש"י שאומר שמותר. התפלאו השומעים, והסביר: יש רש"י שאומר שהתפילין דר"ת פסולות, וממילא אין שום בעיה לאכול עמהם... לעצם הענין יש להעיר (ומן הסתם כבר עמדת בזה) שהתפילין...

עבור לחיפוש מתקדם