מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 74 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מצפה לישועת השם
ד' נובמבר 28, 2018 10:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 1166

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

היה אמורא, תלמידם של ריב"ל ור' יוחנן. ראה עליו תולדות תנאים ואמוראים עמ' 158. ייש"כ. בירושלמי ברכות מובא בדומה למימרא זו בשם: " ר' תנחום בר איסבלוסטיקא מצלי ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתשבור ותשבית עולו של יצר הרע מלבינו שכך בראתנו לעשות רצונך ואנו חייבים לעשות רצונך את חפץ...
על ידי מצפה לישועת השם
ד' נובמבר 28, 2018 9:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 1166

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

שברי לוחות כתב:עיין ברכות נ"ט ע"א; נדרים מ"א ע"א

מה כוונתך להביא משם?
את השם 'רבי'?
על ידי מצפה לישועת השם
ד' נובמבר 28, 2018 9:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 1166

ברכות יז - רבי אלכסנדרי

בגמ' בברכות יז. מובא: "ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות; יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם".
האם ידוע לאי מי מיהו רבי אלכסנדרי הזה, והאם היה תנא או אמורא.
ייש"כ.
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 27, 2018 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בקרו טלה כתב:
מצפה לישועת השם כתב:האם מישהו מהרבנים יודע מהו המקור הכי קדום לסימני הסדר 'קדש' ורחץ - עד נרצה'
מובא באבודרהם, אבל שמעתי שיש מקור יותר קדום מרש"י וכו'.
אשמח לעזרה.
ייש"כ.

viewtopic.php?f=17&t=17692&p=168709#p168836

רב תודות וייש"כ עצום!
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 27, 2018 2:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם מישהו מהרבנים יודע מהו המקור הכי קדום לסימני הסדר 'קדש' ורחץ - עד נרצה'
מובא באבודרהם, אבל שמעתי שיש מקור יותר קדום מרש"י וכו'.
אשמח לעזרה.
ייש"כ.
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 27, 2018 1:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שמעתי גם אומרים מהמגיד מקאזניץ זי"ע ש'אבל' ר"ת ' א יך ב ין ל וסטיג'. עוד האריכו הרבה בדברי רש"י גבי אבל בסוכה דף כה ע"א ד"ה טירדא דרשות - שאף על פי שהוא חייב לנהוג אבילות של נעילה רחיצה וסיכה להראות כבוד מתו אינו חייב להצטער : אבל עכ"פ מדברי רש"י משמע שאדרבה, הוא ...
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 27, 2018 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אי מי מחו"ר יודע אודות העניין של שמחה לאבלים בימי השבעה (לא חלילה דברים החורגים מגדר דברי השו"ע), אלא על כך שאין איסור לחייך וכיו"ב בימי השבעה . כמדומני שיש מהרש"א ע"כ. ייש"כ. אולי מהרש"א כתובות סט: מר וזח נעשה שר כו'. עיין פרש"י בית מרזח כלומר האבל הניזח במר...
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 27, 2018 12:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

.
על ידי מצפה לישועת השם
א' נובמבר 25, 2018 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אי מי מחו"ר יודע אודות העניין של שמחה לאבלים בימי השבעה (לא חלילה דברים החורגים מגדר דברי השו"ע), אלא על כך שאין איסור לחייך וכיו"ב בימי השבעה.
כמדומני שיש מהרש"א ע"כ.
ייש"כ.
על ידי מצפה לישועת השם
ו' נובמבר 16, 2018 3:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בקרו טלה כתב:
מצפה לישועת השם כתב:יש סיפור חסידי, על אחד מהצדיקים שראה אנשים יושבים ואוכלים בשר (כמדומני, ושזה היה בשבת), והסיר כביכול את המראה הגשמי מאנשיו שעמדו סביבו, וראו שהם כמו בהמות האוכלים עם שטריימל...
מישהו מחו"ר יודע אולי מי היה הצדיק הזה, ומהיכן המקור לסיפור?
ייש"כ.

תודה רבה!
עזרה עצומה.
על ידי מצפה לישועת השם
ה' נובמבר 15, 2018 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יש סיפור חסידי, על אחד מהצדיקים שראה אנשים יושבים ואוכלים בשר (כמדומני, ושזה היה בשבת), והסיר כביכול את המראה הגשמי מאנשיו שעמדו סביבו, וראו שהם כמו בהמות האוכלים עם שטריימל...
מישהו מחו"ר יודע אולי מי היה הצדיק הזה, ומהיכן המקור לסיפור?
ייש"כ.
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 13, 2018 10:03 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה''ק בעל מי השילוח מאיז'ביצא
תגובות: 59
צפיות: 7029

Re: הרה''ק בעל מי השילוח מאיז'ביצא

יש לכתוב ע"כ באריכות, אבל דומני שהגישה הזאת היא חדשנית, אם כי יש נוטים לקשר אותה בטעות אל המושג ש'אני ה' השוכן איתם בתוך טומאותם' וכיו"ב המובא הרבה מאוד בספרי החסידות הראשונים כדוגמת תולדות והמגיד, שהשי"ת נמצא גם במקום הטומאה, ושבמילת חטא יש אף את האות א' שהוא אלופו של עולם, ועוד הרבה...
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 13, 2018 8:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה''ק בעל מי השילוח מאיז'ביצא
תגובות: 59
צפיות: 7029

Re: הרה''ק בעל מי השילוח מאיז'ביצא

פייביש אופטובסקי כתב:מצורף קובץ, קטע מתוך שיחה אודות המי השילוח דפנחס וזמרי.

ישנה אפידוזה המסופרת בהלצה, אודות חסיד אחד שנכנס לשטיבל איזביצאי, וראה במי השילוח אודות זמרי בן סלוא, ומרוב תמיהתו וכעסו, תלש את הדף מהספר!
ומיד תפסו 'על חם' אחד מחסידי איזביצא שדרשו למעשיו, ונענה לו הלה על אתר: 'הייתי אנוס משמים לעשות כן'...
על ידי מצפה לישועת השם
ג' נובמבר 13, 2018 8:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

איך יתכן מציאות שהלכה למעשה אנו נוקטים היפך מפסק הדין, דהיינו אם הדיין פוסק שפלוני חייב - הדין הוא שפטור, ואם הוא פוסק שפלוני פטור - הדין הוא שפלוני חייב? סנהדרין שפתחו כולם ואמרו חייב - פוטרין אותו. אז אם כ"ב דיינים פתחו ואמרו חייב - עכשיו מה שהאחרון יאמר יעשו הפוך מדבריו (ושמעתי פעם שעל זה ה...
על ידי מצפה לישועת השם
ב' נובמבר 12, 2018 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

איך יתכן מציאות שהלכה למעשה אנו נוקטים היפך מפסק הדין, דהיינו אם הדיין פוסק שפלוני חייב - הדין הוא שפטור, ואם הוא פוסק שפלוני פטור - הדין הוא שפלוני חייב?
על ידי מצפה לישועת השם
ב' נובמבר 12, 2018 9:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10792
צפיות: 1022544

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר נחלת משה קידושין
ייש"כ.
על ידי מצפה לישועת השם
ב' נובמבר 12, 2018 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור לעניין שאותיות שניות ל'שאר' הינם 'שבת', מישהו יודע היכן מופיע או מדובר ע"כ? ידוע מהחי' הרי"ם ומהלעכוויטשער זיע"א שזהו מאש"ר שמנה לחמו, וכבר אי' בזוה"ק דא לחם שבת. לזה כבר כיוון בקרו טלה בכמה מהמ"מ שצירף, כוונתי היתה בעיקר על מה שציטט מסידור קול יעקב, שמקשר ענ...
על ידי מצפה לישועת השם
ש' נובמבר 10, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור לעניין שאותיות שניות ל'שאר' הינם 'שבת', מישהו יודע היכן מופיע או מדובר ע"כ? ע' בסידור ר' קאפיל [קול יעקב] [מענין לענין על ראש מובא בספרים הרבה, אך פטור ללא כלום א"א והבאתי מה שמצאתי בס"ד בקדמונים של"ה הקדוש - פרשת כי תשא תורה אור (א) ובתיבת ראש נרמז סוד שבת, שלימת הבני...
על ידי מצפה לישועת השם
ה' נובמבר 08, 2018 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור לעניין שאותיות שניות ל'שאר' הינם 'שבת', מישהו יודע היכן מופיע או מדובר ע"כ?
על ידי מצפה לישועת השם
ב' אוקטובר 22, 2018 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי אדם שלא גזל מחבירו ממון ולא שווה כסף, ולא שום חפץ, ואעפי"כ הוא נקרא 'גזלן' שגזל מחבירו?
נ.ב. לא מדובר בגזל שינה.
על ידי מצפה לישועת השם
ג' אוקטובר 16, 2018 2:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
מצפה לישועת השם כתב:איזה מאכל משתנה ברכתו לפי גודלו, דהיינו כשהוא קטן מברך עליו בורא פרי העץ, וכשהוא גדול אינו מברך עליו כלל?

שקדים המרים?

היכן מופיע שאין מברכים על שקדים המרים בגדלותן?
על ידי מצפה לישועת השם
ג' אוקטובר 16, 2018 2:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2713
צפיות: 315038

Re: אשכול אביעה חידות

איזה מאכל משתנה ברכתו לפי גודלו, דהיינו כשהוא קטן מברך עליו בורא פרי העץ, וכשהוא גדול אינו מברך עליו כלל?
על ידי מצפה לישועת השם
ד' אוקטובר 10, 2018 2:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 739
צפיות: 145194

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מעט דבש כתב:
מצפה לישועת השם כתב:היכי תמצי ששני אנשים עושים מעשה אחד, על אחד נאסר מדאורייתא, ולשני מותר?
לא בפיקוח נפש.
נכתב באיזהו מקומן ע"כ בפורום?

אולי כאן.
ובאמת יש מקרה פשוט: כהן שנושא גרושה.

יישר כח!
על ידי מצפה לישועת השם
ג' אוקטובר 09, 2018 1:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 739
צפיות: 145194

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכי תמצי ששני אנשים עושים מעשה אחד, על אחד נאסר מדאורייתא, ולשני מותר?
לא בפיקוח נפש.
נכתב באיזהו מקומן ע"כ בפורום?
על ידי מצפה לישועת השם
א' ספטמבר 02, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 3881

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

יקר כתב:
מצפה לישועת השם כתב:זה כבר מובא גם בזה"ל בצוואת הריב"ש אות מג


מקורו בליקוטים יקרים.

וזאת מנין לך?
על ידי מצפה לישועת השם
ה' אוגוסט 30, 2018 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 3881

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

חברים היקרים אני מחפש מקור להאימרא: היצר הרע אינו מעוניין בעבירה עצמה כמו שהוא רוצה את העצבות הבאה בעקבותיה או בדומה לזה. המקור היותר קרוב לזה, שנודע לי לעת עתה, הוא לפי מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן (חלק א' סימן קפ"ט): עיקר נשיכת הנחש זהו עצבות ועצלות האם יש עוד מקורות לאימרא זו, במישרין או בע...
על ידי מצפה לישועת השם
ו' אוגוסט 24, 2018 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 3881

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

חס ושלום לחשוב שהרע בחטאים זה העצבות, ואם כבר להפך, הרע בעצבות שמביאה לחטאים. למיטב ידיעתי אין בשום מקום בתורה מרעת העצבות ומטובת השמחה כשלעצמה. האמרה הנ"ל נובעת מאנשים שרוצים להפוך את כל התורה לחגיגה ולא להתייחס לאיסור והתר כמדע מדוייק. בכך הם מקילים על ייסורי המצפון שלהם, ומשליכים את הדעת וע...
על ידי מצפה לישועת השם
ב' יולי 30, 2018 1:31 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שאלה: איך אתם מרפרפים על קובץ PDF?
תגובות: 37
צפיות: 6099

Re: שאלה: איך אתם מרפרפים על קובץ PDF?

רבותי! קבלו משהו שא"א לא הציעו, מעניין. קונטרול + שיפט + H גורם לדף פשוט לנוסע לאיטו, וכך אפשר לרפרף. אפשר עם החיצים מעלה ומטה להאיט או למהר את 'נסיעת הדף' או לנסוע לאחוריו וכו'. הובא משהו דומה פה: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=300801#p300801 https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=3...
על ידי מצפה לישועת השם
א' יולי 22, 2018 9:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הושיעו נא! קובץ חשוב שנמחק
תגובות: 13
צפיות: 2598

Re: הושיעו נא! קובץ חשוב שנמחק

כנס לוורד חדש, פתח למטה בצד ימין 'פתח פריטים אחרים: מסמכים', לאחר מכן גלול בצד שמאל עד למטה לחץ על 'שחזור מסמכים שלא נשמרו', ותנסה לאלתר דרך שם.
אולי ירחם.
על ידי מצפה לישועת השם
ב' יולי 09, 2018 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם
תגובות: 4
צפיות: 666

Re: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם

מובא בספר 'עם סגולה' לר"א מילער ז"ל.
על ידי מצפה לישועת השם
ד' יולי 04, 2018 9:14 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שאלה: איך אתם מרפרפים על קובץ PDF?
תגובות: 37
צפיות: 6099

Re: שאלה: איך אתם מרפרפים על קובץ PDF?


רבותי!
קבלו משהו שא"א לא הציעו, מעניין.
קונטרול + שיפט + H
גורם לדף פשוט לנוסע לאיטו, וכך אפשר לרפרף.
אפשר עם החיצים מעלה ומטה להאיט או למהר את 'נסיעת הדף' או לנסוע לאחוריו וכו'.
על ידי מצפה לישועת השם
ד' יוני 27, 2018 3:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגיית האות זי"ן בצורה שונה
תגובות: 4
צפיות: 501

הגיית האות זי"ן בצורה שונה

יש מקומות (כמדומני אצל חסידויות מסוימות) שהגיית האות זי"ן בעצמה - היינו עם אותיות המילוי, הוא בקמ"ץ תחת הז' ולא בפת"ח כדרך העולם, מישהו יודע ע"כ משהו, מהיכן המקור לכך, מי נהג כן, ומדוע נהג כן?
אולי ככר נידון באיזהו מקומן באשכול.
על ידי מצפה לישועת השם
ג' מאי 15, 2018 10:56 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש
תגובות: 24
צפיות: 4163

Re: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש

בעניין מהרח"ו וכו' ראה בתשו' מנחת אלעזר סי' סה, מצורף.
על ידי מצפה לישועת השם
ה' אפריל 19, 2018 1:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2893
צפיות: 263101

אין גיבור כמתייאש. מהיכן הביטוי?

חברים!
מי יודע מקור המשפט הזה.
מובא קצת בספרי ברסלב, מובא בישמח משה לימים נוראים בשם עקדה ועיקרים (אבל שם לא מופיע בלשון הזה, אלא משמעות הנושא היא שם כך, בפי' הפסוק כי עמך הסליחה למען תוורא עי"ש). אבל עכ"פ המשפט הזה 'מריח' קדמונים, האם אי מכם ידע להצביע מהי ניהו?

עבור לחיפוש מתקדם