מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 108 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצווה זו חוק או משפט?
תגובות: 3
צפיות: 457

Re: מצווה זו חוק או משפט?

בענין ג"ע, עיין בשמונה פרקים להרמב"ם פ"ו ובגירסאות שם.
על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 43
צפיות: 5568

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)

יש להעיר שאת הכותרות המקוריות לסימנים נתן הטור עצמו, כמ"ש בהקדמתו להדיא: וראיתי עוד לעשות סימנים לכלול כל ענין וענין במלות קצרות ולכתבם בתחלת הספר במספר במנין למען היות נקל לבקש כל ענין וענין. והשו"ע העתיקם לספרו, פעמים רבות בקיצור או בשינויים מסויימים. וגם ראיית הש"ך בחו"מ סי' ש...
על ידי כזית
ב' ספטמבר 23, 2019 9:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיעור אורך התקיעות – בשניות
תגובות: 22
צפיות: 4964

Re: שיעור אורך התקיעות – בשניות

המציאות היא שתשעה טרומיטין נכנסים בשניה עד שניה ומשהו. דבר זה ידוע לכל תוקע מומחה. מעולם לא הבנתי מה סוברים האחרים, האם לדעתם המדידה היא לפי תוקע שאינו מומחה ? כמובן שאין בעיה להאריך בתקיעה, אך צריך להזהר שהשבר לא יגיע לשניה. אגב, אלו העושים תקיעות לחומרא כשיטת רש"י, מעטים הם היודעים לעשות את ה...
על ידי כזית
ב' יוני 03, 2019 9:43 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: לחן זמירות האריז''ל לשבת
תגובות: 2
צפיות: 1273

Re: זמירות האריז''ל לשבת

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=37707

יש היום לחנים ל"מתי יבושר עם", אך כמדומה שלא ידוע מה היה הלחן המקורי.
בכל אופן, המשקל הוא קלאסי ומקבל לחנים אין מספר.
על ידי כזית
ה' מאי 23, 2019 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 2658

Re: יפוי כח בלתי חוזר

לא התכוונתי לומר שבכל יפוי כח יש קנין, אלא שאפשר לעשות עמו קנין ואז יחול ע"פ ד"ת בדבר שבא לעולם ויש בו ממש.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 2658

Re: יפוי כח בלתי חוזר

אפשר ע"י קנין על תנאי, אך בגדרי שליחות אי אפשר. ודו"ק.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 11:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו
תגובות: 60
צפיות: 7170

Re: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו

דברי הבל רבים נכתבו כאן, ואין בכוחי להשיב עליהם. רק זאת אומר, מה שכתבתי אודות דעתו של בבא סאלי זיע"א הוא מידיעה ברורה ולא מהשערה.
ומה שכתבתי שהתיר בחו"ל בעת הצורך, לא למרוקו כיונתי אלא לצרפת, ובאמת היה שם צורך גדול באותו הזמן. ותו לא מידי.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 1:44 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמירות לל"ג בעומר
תגובות: 12
צפיות: 2703

Re: זמירות לל"ג בעומר

מצ"ב קובץ שירים ופיוטים לל"ג בעומר.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 1:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו
תגובות: 60
צפיות: 7170

Re: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו

מי שהכיר מעט את רבי דוד יהודיוף זצ"ל יכול להעיד בפה מלא שהוא האחרון שחשוד לבדות דברים מליבו, הוא היה איש אמת ודייקן שאין דוגמתו, והעביר את מה ששמע מרעייתו בדיוק מוחלט. גם רעייתו הרבנית יהודיוף תחי' אינה חשודה על כך, ולא ראינו אינה ראיה. המעשה שהיא מתארת היה בביתם בבקעה, שם היו מתגוררים כשהיתה י...
על ידי כזית
ה' מאי 16, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 6610

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

אשה הטובלת שלא ע"מ לשמש. אבע"א בעלה בחו"ל ויחזור אחרי שתיטמא שוב, אבע"א אלמנה הטובלת לטומאתה מאיזה טעם (אולי ערב יו"כ), האם תברך? ...... כמובן שיסוד הספק שטבילה היא כהכשר מצוה (א"נ דטבילה בזמנה לאו מצוה). לענ"ד שורש הנידון הוא זה, ידועים דברי הרמב"ם בסה"...
על ידי כזית
ה' אפריל 04, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה בראשי תיבות
תגובות: 38
צפיות: 4605

Re: ברכה בראשי תיבות

ברכה בר"ת לא דמי לכינויים אלא לידות, וכשם שמועיל בנדרים ושבועות וחשיב כדיבור, כן מועיל בברכה כדיבור ממש.
וידוע מ"ש החזו"א (דמאי סי' טו סק"ו) בענין הפרשת תרו"מ שיכול לומר שיחולו כפי הנוסח שבסידור ומהני, ואע"פ שתרומה מהני גם במחשבה, בכה"ג חשיב כדיבור.
על ידי כזית
ב' אפריל 01, 2019 2:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 3129

Re: אודות המלה "גט"

לא הבינותי, הרי כל השטרות נקראו גט, כמ"ש הרמב"ם בפיה"מ (גיטין פ"ב מ"ה), וכדאיתא בכתובות (נא:) גט חוב שאין בו אחריות, וכמ"ש הריטב"א (ב"ב קס.) ועוד. אמנם רש"י כותב שם בכתובות "כל שטרות נקראין גט", אבל מלבד מקום זה לא מצינו בש"ס עוד שטרות שנק...
על ידי כזית
א' מרץ 24, 2019 3:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 3129

Re: אודות המלה "גט"

לא הבינותי, הרי כל השטרות נקראו גט, כמ"ש הרמב"ם בפיה"מ (גיטין פ"ב מ"ה), וכדאיתא בכתובות (נא:) גט חוב שאין בו אחריות, וכמ"ש הריטב"א (ב"ב קס.) ועוד.
על ידי כזית
ד' מרץ 20, 2019 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הרב ויא מחמיר יתר על המידה? (דעת ר' איתם הי"ד)
תגובות: 48
צפיות: 8418

Re: האם הרב ויא מחמיר יתר על המידה? (דעת ר' איתם הי"ד)

לעצם טענותיו של ר' איתם ז"ל ואחרים בענין מיעוט המצוי המחייב בדיקה, נראה לי שיש הבדל בין סוגי המוצרים וגודלם. אם נניח למשל שעשרה אחוז הם מיעוט המצוי, וגרעינים שחורים נגועים בעשרה אחוז. מי שאוכל גרעין אחד נכנס בחשש של עשרה אחוז, אך מי שאוכל מאה גרעינים נכנס בחשש גדול הרבה יותר. לעומת זה פירות כמו...
על ידי כזית
ב' מרץ 11, 2019 2:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 2294

Re: הגנים הבהאים

בשם הג"ר יואל קלופט זצ"ל שמעתי, שהם עובדים ליופי, ולכן ההנאה מיופיים של הגנים היא הנאה מגוף ע"ז. ויל"ע, שהרי אין ההרים נאסרים כדכתיב אלהיהם על ההרים [ולא ההרים אלהיהם]. למיטב הבנתי הם רואים ביופי ערך ומעריצים אותו, אך אינם עושים ממנו אלהות. תמהני אם אפשר להגדיר דבר כזה כע"ז...
על ידי כזית
ו' מרץ 08, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 2294

Re: הגנים הבהאים

לענ"ד גם אם נדון אותם כעובדי ע"ז מפני התגשמות האל שהם מייחסים למנהיגם, אין איסור מדינא להכנס לגנים שלהם בחיפה, כיון שאין שם ע"ז כלל ואינם מתפללים שם. ועי' בשו"ע סי' קמ"ג ס"ג.
על ידי כזית
ה' דצמבר 06, 2018 6:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?
תגובות: 5
צפיות: 1307

Re: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?

בד"כ מציינים לסידור הנדפס הישן - חלק ודף, למשל: ח"ג דף לג:
על ידי כזית
ד' דצמבר 05, 2018 12:23 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?
תגובות: 14
צפיות: 1594

Re: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?

את גוף השאלה אפשר אולי לדמות לדברי הבן איש חי, שכתב ששמן זית שראוי לאכילה והיה תחת המיטה אין להדליק בו משום רוח רעה ששורה עליו בדבר מאוס שייך הקריבהו נא לפחתך, וכן טומאה או רוח רעה חשיבא כמיאוס, אך גילוי אסור באכילה מחשש סכנה, ובדבר האסור מחמת סכנה לא שייך הקריבהו נא לפחתך, והראיה מזה שמותר להדליק ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 03, 2018 6:29 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?
תגובות: 14
צפיות: 1594

Re: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?

את גוף השאלה אפשר אולי לדמות לדברי הבן איש חי, שכתב ששמן זית שראוי לאכילה והיה תחת המיטה אין להדליק בו משום רוח רעה ששורה עליו בדבר מאוס שייך הקריבהו נא לפחתך, וכן טומאה או רוח רעה חשיבא כמיאוס, אך גילוי אסור באכילה מחשש סכנה, ובדבר האסור מחמת סכנה לא שייך הקריבהו נא לפחתך, והראיה מזה שמותר להדליק ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 03, 2018 6:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: סוד ההדלקה המיוחס לר"י [סגי נהור] בן הראבד-מפי אליהו הנביא.
תגובות: 12
צפיות: 2042

Re: סוד ההדלקה המיוחס לר"י [סגי נהור] בן הראבד-מפי אליהו הנביא.

כידוע, יש מהדרים להניח שמן כשיעור שהיה במנורה בבית המקדש, ע"פ חשבונו של הר"י סגי נהור [בלי להתייחס לשאלה אם זה אכן הוא]. מצ"ב כמה הערות על דבריו, עם המסקנה למעשה. א. מה שכתב לחלק חצי לוג לי"ד חלקים (לפי לילות טבת הארוכים שיש בהם י"ד שעות) הוא ט"ס, כי מפורש בדבריו שחצי ל...
על ידי כזית
א' נובמבר 25, 2018 1:00 am
פורום: חנוכה
נושא: מקום הדלקה אצל הספרדים
תגובות: 14
צפיות: 4618

Re: מקום הדלקה אצל הספרדים

הפלא הוא שהב"י סותם ולא מזכיר את המנהג להדליק בפנים, זה קצת מעורר סימן שאלה אולי בזמנו בא"י נהגו להדליק בחוץ, האם יש מישהו מחכמי א"י באותו הזמן שכותב שנוהגים להדליק בפנים? האר"י ז"ל היה בזמנו ובמקומו של מרן הב"י, ובשער הכוונות מוכח שהיה מדליק בפנים, ונראה שלא היה לו צד...
על ידי כזית
א' נובמבר 25, 2018 12:29 am
פורום: חנוכה
נושא: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?
תגובות: 5
צפיות: 2882

Re: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?

מה שנכון נכון כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=3155#p199785

יישר כח.
מעיון קל במקורות שצויינו שם עולה שמקור הניגון הוא משירי עם שונים. אכן בשלב מסויים הוא הגיע לכנסיה, אך ע"י היהודים.
ומה לגבי הניגון של הברכות?
על ידי כזית
א' נובמבר 25, 2018 12:18 am
פורום: חנוכה
נושא: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?
תגובות: 5
צפיות: 2882

הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?

שמעתי מרב אחד שהניגון ידוע והנפוץ לפיוט "מעוז צור" מקורו מהכנסיה.
לדבריו, גם הניגון הנפוץ של ברכות ההדלקה מקורו משם.

למישהו ידוע מה מקורם של מנגינות אלו, והאם יש אמת בדברים?
על ידי כזית
ב' אוקטובר 08, 2018 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה בחליפה - שאלה בחו"מ
תגובות: 7
צפיות: 1334

Re: מעשה בחליפה - שאלה בחו"מ

ידיד הזמין חליפה בחברה גדולה בינלאומית, כעבור זמן קיבל הודעה שהזמנתו בוטלה והוא לא חויב בתשלום, כעבור כמה ימים החליפה הגיעה לביתו, האם הוא מחויב ליידע את החברה על זה, יש לציין שבעלי המניות העיקריים של החברה [דהיינו בעלי השליטה] אינם בני-ברית, אבל בודאי שבמניות יש גם בעלות יהודית, חשבתי מסברא שאין כ...
על ידי כזית
א' יולי 15, 2018 11:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 973
צפיות: 217458

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם שמו האמיתי הוא כפי המורגל - בשין שמאלית? כמ"ש במלכים ב' (כה יח) "וַיִּקַּח רַב טַבָּחִים אֶת שְׂרָיָה כֹּהֵן הָרֹאשׁ", וכן בעוד כ"מ. אשרי הדור שזכה לאיש אלוקים קדוש זה שהיה שרוי בתוכו. הי חסיד, הי עניו, עובד ה' בנקיות ובטהרה כל ימיו ושניו, מי יתן לנו תמורתו, מי יתן לנו כפרתו.
על ידי כזית
א' יולי 15, 2018 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 24153

Re: עוד ביטול קידושין

ראיתי את העדויות ופסקי הדין, ומדובר באדם שהיה מחלל שבת ופרוץ בעריות במלוא מובן המילה.
טרם הספקתי לעיין כראוי, אבל זה נראה שמבחינה הלכתית ההיתר מבוסס היטב.
על ידי כזית
ג' יולי 10, 2018 9:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 22
צפיות: 3253

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

במחצה"ש כאן כתב בטעם ההיתר (ומקורו באליה רבה, אלא ששם חולק ואוסר): דקפדינן יותר אעונה של ליל טבילה יותר משאר מצות עונה, דבליל טבילה יש יותר לחוש לביטול פו"ר, דאין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה. לפי"ז במקום שאין פו"ר כגון בלוקחת מניעה אסור גם בל"ט, אבל כמדומה שבכ"מ שהקילו...
על ידי כזית
ה' יולי 05, 2018 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 2004

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

המג"א מיירי מדין גדול, ואני מסתפק באופן ששתי המנות בגודל שוה, אלא שזו שלימה וזו לא, וכנ"ל.
על ידי כזית
ה' יולי 05, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 2004

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

לענין כתב:כזית - צריך לזכור שיש גם מעלת 'גדול', וכדחזינן בפתיתין, וממילא נפשטת שאלת כת"ר.

כמובן שהנידון היה כשיש לפניו שתי מנות באותו גודל, אלא שזו שלימה וזו לא. ואכתי צ"ע.
על ידי כזית
ד' יולי 04, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 2004

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

מענין לענין באותו ענין, הסתפקתי זה מכבר אם יש ענין להעדיף לברך על פרוסה שלימה או סנדביץ שלם וכדו', או מנה פיצה שלימה, וכל כיוצ"ב.
ברור שאין לזה דין שלם גמור להקדימו למעלות אחרות, אבל יש בזה בחינה מסויימת של כבוד הברכה. וצ"ע.
על ידי כזית
ב' יולי 02, 2018 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 24153

Re: עוד ביטול קידושין

על הפסק חתמו שלושה דיינים הרבנים שלוש אדרי וחזן. כך פורסם בכמה מקומות. לגבי שאר המצטרפים לא פורסמו פרטים הגרש"מ עמאר והגר"צ בוארון. מבלי להביע עמדה לגופו של ההיתר, קשה להאמין שהגר"ע היה חותם על פסק כזה, ולא כל מי שבא מבית מדרשו יכול לדבר בשמו, וכבר היו דברים מעולם שדיינים חשובים מבית...
על ידי כזית
ב' יולי 02, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 425
צפיות: 57067

Re: מה עדיף 'שומע כעונה' או 'הרהור כדיבור'

אדם גדול בשכנותי הנוהג לחתך דיבורו מאד, ויש לו קשיי נשימה וכעת א"א לו, ואינו יכול לדבר אחרת מכפי שהורגל, וגם שאצלו כאינו כלום, מה עדיף לו שיהרהר בק"ש, או שישמע מאחר ויהיה שומע כעונה?, (ואל תחפזו לענות ששומע כעונה הוא גם הרהור, שכך הקשו רעק"א וטו"א ויש אריכות). תודה לעונים לשאלה ...
על ידי כזית
ב' יוני 11, 2018 7:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבטיח מורכב על דלעת - האמנם?
תגובות: 9
צפיות: 1631

Re: אבטיח מורכב על דלעת - האמנם?

פלתי כתב:הכותרת מטעה. זו אינה הרכבה אלא כלאי זרעים.

אין לי ידיעה ברורה, אבל לפי מה ששמעתי יש גם הרכבה ממש של אבטיח על כנה של דלעת, ויש גם הרכבה בחלק מהמלפפונים.
על ידי כזית
ד' יוני 06, 2018 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות פירות ?
תגובות: 22
צפיות: 2926

Re: האם מותר לקנות פירות ?

כזית כתב:בספר מגדל צופים יו"ד סי' לז, הובאו מכתבים בענין זה מראשי ועדי הכשרות - הגר"מ שטרנבוך, הרב רובין והרב אפרתי. יעוי"ש.

מצ"ב.
על ידי כזית
ד' יוני 06, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות פירות ?
תגובות: 22
צפיות: 2926

Re: האם מותר לקנות פירות ?

ראשית, לא הכרעתי לאיסור, באתי רק להעיר ולעורר על מכשול שלא הייתי מודע לממדים שלו עד לאחרונה, ויש אפשרות לשנות את המצב אם הציבור בכלל ומערכות הכשרות בפרט יעמדו על כך בתוקף. ולעצם טענותיך: א. כל צרכן בודד איננו יכול להחשב למסייע, כי גם מבלעדיו ימשיך החקלאי במעשי האיסור. ולפי הכת"ס, בכה"ג אין...
על ידי כזית
ג' יוני 05, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות פירות ?
תגובות: 22
צפיות: 2926

Re: האם מותר לקנות פירות ?

בספר מגדל צופים יו"ד סי' לז, הובאו מכתבים בענין זה מראשי ועדי הכשרות - הגר"מ שטרנבוך, הרב רובין והרב אפרתי. יעוי"ש.
על ידי כזית
ג' יוני 05, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות פירות ?
תגובות: 22
צפיות: 2926

Re: האם מותר לקנות פירות ?

לענין כתב:
כזית כתב:אבקש מהיודעים לפרסם באילו פירות ההרכבה מותרת ובאילו פירות היא אסורה.


http://bhl.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7 ... %A8%D7%99/
מתוך האתר של בית המדרש להלכה בהתיישבות

יישר כח !
על ידי כזית
ג' יוני 05, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות פירות ?
תגובות: 22
צפיות: 2926

Re: האם מותר לקנות פירות ?

באיסור נטיעה כמדומני יש מח. אחרונים אם אסור מדאוריתא. איסור נטיעה מדאורייתא הוא, ומ"מ גם בדרבנן יש איסור מסייע ואין זה שייך לגזירה לגזירה. בדרך כלל הצרכן הסופי לא קונה מהחקלאי ישירות מאי נפק"מ אם הוא קונה ישירות או לא, הרי ע"י קנייתו הוא מסייע למגדל להמשיך באיסור. וכ"כ הגר"...
על ידי כזית
ג' יוני 05, 2018 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות פירות ?
תגובות: 22
צפיות: 2926

Re: האם מותר לקנות פירות ?

מי שיבקר במשתלה יגלה להפתעתו שכל עצי הפרי היום מורכבים בהרכבה האסורה מדאורייתא ! בפירות ההדר יש ספק אם ההרכבה המקובלת אסורה, אך ברוב הפירות האיסור הוא ברור, ואסור גם לקיימם. מתברר שגם העצים בפרדסים המספקים פירות להכשרים המהודרים ביותר - מורכבים באיסור. אמנם מדינא הפירות לא נאסרים, אבל כל הקונה מפיר...
על ידי כזית
ג' יוני 05, 2018 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעת נישואין – חשש קידושין?
תגובות: 26
צפיות: 3055

Re: הצעת נישואין – חשש קידושין?

בלי כוונת קידושין אין כלום, השאלה היא רק אם היתה כוונה לקידושין משני הצדדים.

עבור לחיפוש מתקדם