מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 306 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כולל יונגערמאן
ב' מרץ 07, 2011 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: רש"י מעניין, בעלי כשפים
תגובות: 31
צפיות: 4099

Re: רש"י מעניין, בעלי כשפים

אני רואה שמספרים על הגאון סיפורי מופתים שלא נופלים ברמתם ואולי אף עולים על מופתי הבעש"ט. אכן יש גם סיפורים על מכשפים בזמן הבעש"ט ובזמן תלמידו המגיד ממזריטש. ומי הוא ר' יעקב מאיר סגלוביץ שהזכרת? ב"ליכט שטראלן" של אלישב כהן שעל ברכיו גודלנו, כתב - מסתמא מעצמו - הסבר ארוך ומפורט בע...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' מרץ 07, 2011 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: החיוב לקבל ולהתנהג בהתאם לדברי חכמינו זכרונם לברכה לדורותיהם
תגובות: 12
צפיות: 1672

החיוב לקבל ולהתנהג בהתאם לדברי חכמינו זכרונם לברכה לדורותיהם

גילוי דעת: כל מה שכתבתי כאן הוא לא חלילה על מנת להסיק מסקנות שונות ממה שידנענו, ולא חלילה לערער היסודות של קבלתינו, רק להבין את פרטי הענינים כפי מה שהם. ואם שגיתי באיזהו מקומן בהסברת דברי אני מבטל דברים אלו לגמרי. בצפיה להבנה כבר מזמן ארוך רצוני לעשות סדר בענין מסובך הלזה. אציגה את שאלותיי, ואבקש מ...
על ידי כולל יונגערמאן
ה' מרץ 03, 2011 8:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות רבני הונגריה להדפסה חוזרת של המשנה ברורה
תגובות: 8
צפיות: 1229

Re: הסכמות רבני הונגריה להדפסה חוזרת של המשנה ברורה

שמעתי שמועה שמרן הדברי חיים זי"ע עוד ראה החלק הא' של המשנ"ב בכת"י. (נסתלק בשנת תרל"ו. מ"ב ראשונה נדפסה בשנת נ"ב. אבל יתכן שכבר היו כתובים אצלו). ו(מסתמא) נהנה ובירכו בהצלחה. אז מישהו יכול לאשר / להכחיש דבר זה?
על ידי כולל יונגערמאן
ד' פברואר 16, 2011 2:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר איסור גניבת דעת
תגובות: 5
צפיות: 1255

Re: גדר איסור גניבת דעת

הלום ראיתי באנצל"ת ערך גניבת דעת. מדבריהם נראה, כי כל האיסור אינו אלא במטעה חבירו שעשה משהו לטובתו כדי שהלה יחזיק לו טובה. כנראה מדבריהם, אין בין גניבת דעת לשינוי מאמת בשאר דברים, ולא כלום.
על ידי כולל יונגערמאן
ד' פברואר 02, 2011 2:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 43
צפיות: 5387

Re: מחלוקת במציאות

משלא הבנתי דברי הרמב"ם אמרתי להעיר אולי מישהו יעמידני במה טעיתי.

כתב הרמב"ם: טעות לומר שנחלקו בהלכה, רק נחלקו אם מותר להשתמש בע"ה. מה בדיוק החילוק בין אם נחלקו בזה או בזו? בכל אופן נחלקו בדין תורה.
על ידי כולל יונגערמאן
ד' ינואר 26, 2011 6:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אברך חייב בקביעת עתים מחוץ לסדרים, שלא על מנת לקבל פרס?
תגובות: 5
צפיות: 920

Re: אברך חייב בקביעת עתים מחוץ לסדרים, שלא על מנת לקבל פרס?

מה כתוב בכף החיים אודות ספיקא דאורייתא? מה שייך כאן דאורייתא?
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ינואר 20, 2011 9:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'יצירה נאה' לט"ו בשבט <זהב ציון לכבוד דוד המלך>
תגובות: 25
צפיות: 2893

Re: פיוט נפלא לט"ו בשבט - מיוחד לשנה זו תשע"א

חרוזים לא מצאתי, וגם בעושר המקורות אפשר לפקפק, אעפ"כ מרגלית גנוזה. . דראל, דומני, כי כאשר סוף כל פיסקא מסתיימת ב'אילן' אלו חרוזים. והערה אישית כללית, טוב עין הוא יבורך כתיב, הצעתי לך: תחת להטיל פקפוקים ולדקדק תדיר בדקדוקי עניות ודברי קנטור, מוטב כי תהיה קריינא דאיגרתא' להראות לנו ולו בתחום אחד...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' ינואר 17, 2011 2:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד 'בבלי' בגלות רומי?!
תגובות: 19
צפיות: 2475

Re: תלמוד 'בבלי' בגלות רומי?!

אבל לא רק זה מה שהפריע לי, אלא איך בגלל הגיעו לבבל? מה חיפשו שם? אף אחד לא לקח אותם לשם, אזלמה הם הלכו לשם והקימו את מרכזי התורה שם? בבל שייכת רק לגלות ראשונה ולא לגלות בית שני? האם אכן נתחיל כאן במחקר על תולדות עמינו לאורך אלפיים שנות גלותינו, על מה ולמה גלו מכאן והגיעו לשם? לכל פרטי' ודקדוקי'? אד...
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 16, 2011 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירושים "חסידיים" בשו"ע
תגובות: 29
צפיות: 5598

Re: פירושים "חסידיים" בשו"ע

זה לא בדיוק מה שאתה מחפש (פירושים חסידיים לשו"ע) אבל משהו דומה, אימרה על פסוק המתיחסת לסעיפים בשו"ע: ראיתי מובא בשם ספר בית אהרן לר"א הגדול מקרלין: עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים (מ"א יח כא) אתם המדקדקים בכל קוץ ותג המוזכר בשו"ע, מדוע אתם פוסחים על שני סעיפים הבאים: שו&qu...
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ינואר 13, 2011 2:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הלימוד בפולין
תגובות: 36
צפיות: 6795

Re: דרך הלימוד בפולין

http://bhol-forums.co.il/topic.asp?topi ... m_id=19616

דיון פורה בענין היד יהודה. רק העמוד הראשון שייך לענין.
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ינואר 13, 2011 2:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הלימוד בפולין
תגובות: 36
צפיות: 6795

Re: דרך הלימוד בפולין

היה בדעתי לפתוח אשכול בענין זה, דרך למדו של החו"ד, (את הנתיבות לא למדתי כמעט לע"ע, ועוד חזון). ובמיוחד במה שלפעמים מעמיס פשטים במחברים שכנראה צריך עיון גדול איך מפרנסים את דבריו. ועוד זאת אדרוש, מה שלפעמים מכניס פירוש בדברי הגמ', איזה חומרא שחדש המהרש"ל לדוגמא, ובונה ע"ז הרים וג...
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ינואר 13, 2011 2:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר איסור גניבת דעת
תגובות: 5
צפיות: 1255

גדר איסור גניבת דעת

הנה זה ברור לכאורה ע"פ הגמרא, דאיסור שקר דכתיב בתורה (לא תשקרו, מדבר שקר תרחק) מיירי דוקא בבית דין. (ומה הדין לענין הכחשת בעל דין שלא בפני עדים ובי"ד, מסתמא כבר דנו בו גדולי הפוסקים אם יש בזה איסורי תורה הנ"ל). ואולם מידי עבירה לא יצאנו, דעדיין יש ענין של גניבת דעת. על כן אבקש את הת&q...
על ידי כולל יונגערמאן
ד' ינואר 12, 2011 2:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הלימוד בפולין
תגובות: 36
צפיות: 6795

Re: דרך הלימוד בפולין

ואיידי דביד יהודה עסקינן, האם מישהו יודע אודות איזה מהדורה חדשה של הספר? אם לא, נכון שמישהו יעסוק בזה. ספר זה, הוא אחר הכל מפעל ענק בשו'ע יו"ד, ובלעדו לא מצינו ידינו ורגלינו. אך דא עקא, דפוס הנשבר, וגודל הערבוב עד שצריכים לפעמים ללמוד כמה דפים כדוי למצוא אם באיזהו מקומן התייחס לקושיא שלי, הן הם...
על ידי כולל יונגערמאן
ד' ינואר 12, 2011 2:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הלימוד בפולין
תגובות: 36
צפיות: 6795

Re: דרך הלימוד בפולין

היה בדעתי לפתוח אשכול בענין זה, דרך למדו של החו"ד, (את הנתיבות לא למדתי כמעט לע"ע, ועוד חזון). ובמיוחד במה שלפעמים מעמיס פשטים במחברים שכנראה צריך עיון גדול איך מפרנסים את דבריו. ועוד זאת אדרוש, מה שלפעמים מכניס פירוש בדברי הגמ', איזה חומרא שחדש המהרש"ל לדוגמא, ובונה ע"ז הרים וגב...
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 09, 2011 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים
תגובות: 52
צפיות: 6272

Re: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים

יש לחפש כאן בתחתית העמוד:

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=608

אם למדין כפשטות הלשון (לא כהמפרשים דשם. האברבנאל הרי יכל לחלוק על דברי המפרשים ז"ל).

מקוה אני שלא אחסם מכאן בשביל הבאת לינק זה...
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 09, 2011 8:58 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פרשת המן - אחר זמן תפילה
תגובות: 4
צפיות: 1182

Re: פרשת המן - אחר זמן תפילה

חחח

המקור היא בדיחה נפוצה, שהאומר פרשת המן בשעה 8 וכבר עומד אחר התפילה ופונה לעסקיו, יש לו הסגולה. לא כן המתפלל עם החצות מנין (בחו"ל זה נפוץ יותר).

ולמה זה דומה? לסגולה הידוע לאריכות ימים: האומר בכל יום, למשך מאה ועשרים שנה, חמש קאפיטלעך תהילים אחר התפילה, מובטח לו שיהיה לו אריכות ימים...
על ידי כולל יונגערמאן
א' ינואר 09, 2011 8:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים
תגובות: 52
צפיות: 6272

Re: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים

לגופו של ענין: מי יוכל להביא ראיה לדעתו של אברבנאל בנידון ספרו של ירמי', מגמרא ירושלמי דמס' תענית?
על ידי כולל יונגערמאן
ו' ינואר 07, 2011 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים
תגובות: 52
צפיות: 6272

Re: הרב אברבנאל ופירושו בראי חכמים

פעם קראתי בספר היובל או כדומה לישיבת רבי יצחק אלחנן (יעשיווע אוניווערסיטי). הביאו שם, כי פעם הדפיס אחד מחברי הנהלת הישיבה מאמר ארוך בעיתון אחד, ובו כתב אודות הספר ירמי' דברים אלו שכתב האברבנאל. (לא משמו - מדומני). הראש ישיבה הגרי"ד סולאווייטשיק (נודע יותר בכינוייו: rabbi j b ...) לא נח ולא שקט ...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' ינואר 07, 2011 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הלימוד בפולין
תגובות: 36
צפיות: 6795

Re: דרך הלימוד בפולין

דוגמא טובה לדרך הלימוד הפולני היא עיון לדקה בספר כלי חמדה. ממש לא מבין אם בנו הלכות ומסקנות על סמך לימוד כזה. מעולם לא למדתי בספרי שר התורה האבני נזר. האם ספריו כתובים בדרך זה? בגאליצי' מעולם לא למדו בכזה מהלך. (על אף שמקור מהלך זה הוא מר' יעקב פאלאק בעל החילוקים שדר דוקא בקראקא בירת גאליציע דכהיום)...
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ינואר 06, 2011 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקה כרבינו ירוחם
תגובות: 48
צפיות: 5520

Re: פסיקה כרבינו ירוחם

יתכן שיש איזה ללה וכדו' נגד המבארים או מדפיסים בהידור את ספרי רבינו ירוחם? (אולי מרבינו ירוחם עצמו?) מי שיודע אודות זה יענה.
על ידי כולל יונגערמאן
ב' ינואר 03, 2011 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התבוללות באירופה לעומת ארצות ערב.
תגובות: 13
צפיות: 2081

Re: התבוללות באירופה לעומת ארצות ערב.

מראשית כזאת חשבתי, דאין ידוע עד קום המדינה התבוללות ספרדית. ואולם במעט התבוננות, ראיתי התמונה הפוכה לגמרי. ידוע תדעו, כלפני ארבע מאות שנה, היה מספר הספרדים בכלליות, מחצה על מחצה עם מספר האשכנזים. ומה קרה במשך הארבע מאות שנה? התשובה ניתן להיאמר במילה אחת: התבוללות! הלא תראו: כמה עשרות אלפים דרו באיטל...
על ידי כולל יונגערמאן
ה' דצמבר 30, 2010 7:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מיוחד לעניני אשה מעוברת
תגובות: 4
צפיות: 696

ספר מיוחד לעניני אשה מעוברת

מישהו יודע אם יש ברשת או באוצר כאן איזה ספר מיוחד לענין מה על הבעל ועל האשה לעשות משך ימי העיבור?

אם כן, נא תלנקו לשם. תודה למפרע.
על ידי כולל יונגערמאן
ה' דצמבר 30, 2010 7:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: ערכאות ובתי דינין בזמנינו
תגובות: 15
צפיות: 2123

למעשה ראיתי בתשובת ציץ אליעזר דמשמע מדבריו דשפיר חלוק רועי בקר שאין מקבל אלא הכרעתם דהוי כעין פשרה, משא"כ בערכאות הוי כמודה ומקבל עליו חוקיהם בתחליף לדיני התורה ח"ו. אבל לעיקר הענין שדנתי, דלכאורה מנהג הבתי דינין של היום לכתוב סירוב אם מישהו ממאן לחתום שטרי בירורין. ומאין להם הזכות לזה אם ...
על ידי כולל יונגערמאן
ה' דצמבר 30, 2010 2:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: ערכאות ובתי דינין בזמנינו
תגובות: 15
צפיות: 2123

גם אם חותמים כ"רועי בקר" ותמהני על חתימה זו... הרי שקבלת המערכת המשפטית יש בה בעייה וכפי שציינת בחכמה לעניין של חילול ה' ועוד האריכו בזה פוסקי זמנינו. כמובן שעיקר הבעיה היא בכפיית צד אחד לבוא לערכאות. אבל גם אם באים ביחד מרצון יש בזה איסור וכפי שנפסק בשו"ע (חו"מ כו,ג). ובאשר לשא...
על ידי כולל יונגערמאן
ד' דצמבר 29, 2010 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שעה בין חלב לבשר
תגובות: 29
צפיות: 3484

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

תכלית הידיעה שנדע שלא נדע

ידוע שאין שום מקור חזק לזה ועיין במאמרי הקובצים במחברי זמנינו מה שרוצים לפלפל בזה
על ידי כולל יונגערמאן
ד' דצמבר 29, 2010 7:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ערכאות ובתי דינין בזמנינו
תגובות: 15
צפיות: 2123

ערכאות ובתי דינין בזמנינו

הנה, אקדים הקדמה אחת קצרה, והוא, כי מבואר בפוסקים דבזמן קדום היה האיסור לפנות לערכאות הנלמד מן המקרא - לפניהם, ולא לפני עו"כ מטעם דאויבנ פלילים, והיינו משום דבזמנם היו הערכאות דנים לפי חוקי העכו"ם שלהם, (דומה לה שאריא דהיום), ונמצא שבזה שהולך לדון בפניהם, מעדיף חוקי עבודה זרה, וזה חמור עד ...

עבור לחיפוש מתקדם