החיפוש הניב 1942 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש גלילי
ב' יולי 14, 2014 2:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם השמידו בני ישראל את כל מדין? (פ' במדבר)
תגובות: 15
צפיות: 1121

האם השמידו בני ישראל את כל מדין? (פ' במדבר)

בפרשתינו כתוב, שפינחס וי"ב אלף שעמו הרגו כל זכר במדין, וגם את הטף שלא הרגו, הרגו אח"כ ע"פ ציווי משה.
ואילו כמאתים שנים אח"כ אנו מוצאים את גדעון/ירובעל נלחם במדין.
מה שבעיקר קשה לי, זה שלא מצאתי אף אחד שמדבר ע"ז בכלל.
על ידי איש גלילי
ב' יולי 14, 2014 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה על נס
תגובות: 8
צפיות: 577

Re: תפילה על נס

לא יודע לתרץ ממש את הקושיא, אבל מ"מ במדרש תנחומא (פרשת ויצא) כתוב באמת שאפשר לבקש שיהיה זכר עד שיושבת על המשבר.
על ידי איש גלילי
א' יולי 13, 2014 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: עמודי החצר
תגובות: 6
צפיות: 493

Re: עמודי החצר

מה הקשר של המשך דבריו "וכן לפאת צפון"?
על ידי איש גלילי
א' יולי 13, 2014 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיפת הברזל וכחי ועוצם ידי
תגובות: 11
צפיות: 674

Re: כיפת הברזל וכחי ועוצם ידי

לא נראה לי צד לאסור השתדלות כזאת, בשביל חשש שיסמכו על זה.
כי אם כן, לא ילחמו כלל, בבחינת ה' ילחם לכם ואתם תחרישון.
על ידי איש גלילי
א' יולי 13, 2014 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו
תגובות: 31
צפיות: 1480

Re: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו

אם כתוב קנאים פוגעין בו, ברור שאם אינו קנאי אסור לו לפגוע.
וכבר התבאר במסלת ישרים שהקנאה היא מענפי אהבת ה', שמרוב אהבתו את הבורא אינו יכול לסבול לראות מישהו שממרה את דברו, וא"כ ברור שכשאינו כזה אינו קנאי, וממילא אסור לו להרוג.
כן שמעתי מפי מורי.
ואיני רואה בדברי האוהחה"ק סתירה לזה.
על ידי איש גלילי
א' יולי 13, 2014 9:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: גיוס בחורי ישיבות
תגובות: 72
צפיות: 3492

Re: גיוס בחורי ישיבות

גמרא בברכות שאמר ישעיה הנביא לחזקיהו המלך - בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי דמיפקדת מבעי לך למעבד ומאי דניחא קמיה דקודשא בריך הוא יעבד. פשוט שאין להמשיך ללמוד בזמן פקוח נפש מפני דברי נפש החיים. אני רק רואה את מעלת הגרח"ק, שמקדיש מזמנו לענות לכל אדם אפלו על שאלות שטותיות כאלה, מעין מה שנאמר על הלל ה...
על ידי איש גלילי
ו' יולי 11, 2014 9:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: גיוס בחורי ישיבות
תגובות: 72
צפיות: 3492

Re: גיוס בחורי ישיבות

בהדגשה שאני לא בא להתיר את הצבא ח"ו,
הענין שכתבת שהיום הצבא יותר מקולקל מאז אינו נכון בעליל.
פעם היו מכריחים בצבא לחלל שבת ולאכול טרפות, היום יש חוקים שגרמו שלא יקרה כזה דבר בשום אופן.
ושוב אני מדגיש, עדיין הקלקול גדול!
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 154
צפיות: 7235

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

עכשיו ברצינות, ידוע שהגרש"ז אויערבאך אמר שעניבה לדעתו יש בה כעין לא ילבש [כנראה בדרך צחות]. אני שמעתי שאמר שהוא חפץ שכולו גאוה, והסביר שכל בגד כחליפה או כובע יש המהדר ביתר הוד והדר, אמנם העניבה הוא לא בגד ואכמ"ל וד"ל והרבי מפיאסעצנא זצ"ל אמר שהוא קשר של רשעים, ונראה שלא הקפיד על...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 154
צפיות: 7235

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

א צענטער כתב:יישר כח על שעוררתם אותי לעניין החשוב הזה

מעכשיו בלי נדר אני מפסיק ללכת עם גרבים

אולי זה נכלל בנעלים?
אגב, הן מזכרות בדברי חז"ל.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 86
צפיות: 6365

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

אני יודע שרבי משה הלברשטאם זצ"ל היה שולח לטפול בעופרת.
אבל אני לא יכול לומר שזה ממש עזר (אני מכיר כמה וכמה ספורים, אבל אצל אף אחד מהם לא ראיתי תוצאות מדהימות).
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 1:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 154
צפיות: 7235

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

צופר הנעמתי כתב:נראה לי ששטריימל לא מוזכר בתנ"ך

לא כל סוג כובע ומצנפת צריך להיות מזכר, די בכך שיש כובע מגבעת ומצנפת.
(כובע פרוה לא מזכר כי לא היה בזה צורך כ"כ בארצנו החמה יחסית...)
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 154
צפיות: 7235

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

היו שהקפידו לא ללבוש מכנסים עליונות, וכן משמע בגמרא.
וגם החזו"א הקפיד מאד שיהיו החליפות ארכות שלא יֵרָאוּ המכנסים/
ומ"מ מכנסים (תחתונות) מצאנו בבגדי הכהנים.
ונעליים מצאנו בפירוש שכן הלכו אבותינו מעולם, ואמרו חז"ל שימכר אדם כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שופרות אצל שאול
תגובות: 8
צפיות: 515

Re: שופרות אצל שאול

לא יתכן, כי יהושע צוה על כל העם להריע, וכן פירשו המפרשים שהכונה לתרועת נצחון.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שופרות אצל שאול
תגובות: 8
צפיות: 515

Re: שופרות אצל שאול

משמע תרועה בפה וגם משמע תרועה בשופר, והריטב"א מפרש בשופר לא הבנתי איך משמע דוקא תרועה בפה ולא בשופר, ואיפה הם 'הרבה מקומות' כיו"ב שמוכח שתרועה בפה דוקא? "ויריעו העם תרועה גדולה" - בכבוש יריחו. "ויריעו וינוסו" - המדינים במלחמת גדעון. "ויריעו איש יהודה"- בדברי ...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: עמודי החצר
תגובות: 6
צפיות: 493

עמודי החצר

מישהו יודע משהו לגבי עמודי החצר, ממה היו עשויים?
בפסוק ובראשונים לא מצאתי כלום בענין.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמודי החצר
תגובות: 4
צפיות: 406

עמודי החצר

מישהו יודע אולי משהו על עמודי החצר ממה היו עשויים?
בפסוק ובראשונים לא כתוב כלום בענין.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: שופרות אצל שאול
תגובות: 8
צפיות: 515

Re: שופרות אצל שאול

יתר10 כתב:וירעו כל העם ויאמרו יחי המלך (שמ"א י כד)

לא כתוב שהריעו בשופרות, ולשון "ויריעו כל העם" משמע תרועה בפה כמו בהרבה מקומות כיו"ב.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד היום הזה
תגובות: 9
צפיות: 842

Re: עד היום הזה

רש"י בפרשת וירא כתב שכל מקום שכתוב במקרא "עד היום הזה" - הכונה לנצח, שכל מי שיקרא בספר יוכל לומר "עד היום הזה". רש"י אומר את זה בכל מקום או רק בתורה? עיין שם על הפסוק "אשר יאמר היום", הוא אומר את זה ככלל בכל המקרא. אמנם חשבתי שאולי אפשר לומר שיש יוצאים מן הכל...
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האומר לא ארד בצבעונין אף בלבנים לא ירד - תמיהה על השו"ע
תגובות: 25
צפיות: 1189

Re: האומר לא ארד בצבעונין אף בלבנים לא ירד - תמיהה על השו"ע

רש"י פירש המינים - תלמידי ישו. ובע"ב כתב מינות - תלמידי ישו הנוצרי ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל. וראה עוד שבת פח. אך בחגיגה ה: כתב מתלמידי ישו שאינן מודים לדברי חכמים. [וצ"ב שיכות פרט זה לתלמוד שם]. וראה עוד גיטין נז. ובכל אופן לכאורה לא מצינו שטענו שאין התורה מהשמים, אלא שנשת...
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת השבטים
תגובות: 4
צפיות: 457

Re: עשרת השבטים

"וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב" (עובדיה א, כ), מבואר שגלות ישראל (לפחות חלק מהם) שהם עשרת השבטים, גלו לצרפת, ויעויין בדברי רש"י שם שאכן הכונה לפרנצ"א בלע"ז.
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד היום הזה
תגובות: 9
צפיות: 842

Re: עד היום הזה

בקרו טלה כתב:עי' ביומא נד. וברש"י סוטה מו: ובנוב"ת או"ח סי' פ"ז ובזכרון יוסף (שטינהרט) חו"מ סי' י

צ"ע, כי הגמרא לא מתיחסת לכך שהורישו את היבוסי.
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד היום הזה
תגובות: 9
צפיות: 842

עד היום הזה

רש"י בפרשת וירא כתב שכל מקום שכתוב במקרא "עד היום הזה" - הכונה לנצח, שכל מי שיקרא בספר יוכל לומר "עד היום הזה". לעומתו פירש הרד"ק ועוד ראשונים, שהכונה עד עת כתיבת הספר. וקשה, שכן הרבה פסוקים של "עד היום הזה" אי אפשר לפרש שהם לעולם, כגון "וישב גשור ומעכת ב...

עבור לחיפוש מתקדם