החיפוש הניב 1767 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמודי החצר
תגובות: 4
צפיות: 612

עמודי החצר

מישהו יודע אולי משהו על עמודי החצר ממה היו עשויים?
בפסוק ובראשונים לא כתוב כלום בענין.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: שופרות אצל שאול
תגובות: 8
צפיות: 798

Re: שופרות אצל שאול

יתר10 כתב:וירעו כל העם ויאמרו יחי המלך (שמ"א י כד)

לא כתוב שהריעו בשופרות, ולשון "ויריעו כל העם" משמע תרועה בפה כמו בהרבה מקומות כיו"ב.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 10, 2014 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד היום הזה
תגובות: 9
צפיות: 1168

Re: עד היום הזה

רש"י בפרשת וירא כתב שכל מקום שכתוב במקרא "עד היום הזה" - הכונה לנצח, שכל מי שיקרא בספר יוכל לומר "עד היום הזה". רש"י אומר את זה בכל מקום או רק בתורה? עיין שם על הפסוק "אשר יאמר היום", הוא אומר את זה ככלל בכל המקרא. אמנם חשבתי שאולי אפשר לומר שיש יוצאים מן הכל...
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האומר לא ארד בצבעונין אף בלבנים לא ירד - תמיהה על השו"ע
תגובות: 25
צפיות: 1930

Re: האומר לא ארד בצבעונין אף בלבנים לא ירד - תמיהה על השו"ע

רש"י פירש המינים - תלמידי ישו. ובע"ב כתב מינות - תלמידי ישו הנוצרי ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל. וראה עוד שבת פח. אך בחגיגה ה: כתב מתלמידי ישו שאינן מודים לדברי חכמים. [וצ"ב שיכות פרט זה לתלמוד שם]. וראה עוד גיטין נז. ובכל אופן לכאורה לא מצינו שטענו שאין התורה מהשמים, אלא שנשת...
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת השבטים
תגובות: 4
צפיות: 718

Re: עשרת השבטים

"וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב" (עובדיה א, כ), מבואר שגלות ישראל (לפחות חלק מהם) שהם עשרת השבטים, גלו לצרפת, ויעויין בדברי רש"י שם שאכן הכונה לפרנצ"א בלע"ז.
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד היום הזה
תגובות: 9
צפיות: 1168

Re: עד היום הזה

בקרו טלה כתב:עי' ביומא נד. וברש"י סוטה מו: ובנוב"ת או"ח סי' פ"ז ובזכרון יוסף (שטינהרט) חו"מ סי' י

צ"ע, כי הגמרא לא מתיחסת לכך שהורישו את היבוסי.
על ידי איש גלילי
ד' יולי 09, 2014 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד היום הזה
תגובות: 9
צפיות: 1168

עד היום הזה

רש"י בפרשת וירא כתב שכל מקום שכתוב במקרא "עד היום הזה" - הכונה לנצח, שכל מי שיקרא בספר יוכל לומר "עד היום הזה". לעומתו פירש הרד"ק ועוד ראשונים, שהכונה עד עת כתיבת הספר. וקשה, שכן הרבה פסוקים של "עד היום הזה" אי אפשר לפרש שהם לעולם, כגון "וישב גשור ומעכת ב...

עבור לחיפוש מתקדם