החיפוש הניב 720 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 10, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 23
צפיות: 1435

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

כנראה קים להו כהפוסקים שאין לפני עוור להכשיל גוי
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 04, 2018 5:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונה חדשה של החפץ חיים
תגובות: 13
צפיות: 1085

Re: תמונה חדשה של החפץ חיים

יש סיפור ידוע מהח"ח שבחור ישיבה הוציא סכום רב לתפילין מהודרות, והוכיחו שזה על חשבון הלימוד. כי להשיג הכסף צריכים לבזבז מהחיים. אני מקצר כי איני זוכר מדוייק. אין ספק שתפילין גסות היו דבר נדיר, אם בכלל מצוי. והח"ח חי בעניות גדולה, ובספר של בנו רבי לייב כותב שמנע עצמו להוציא הוצאות אף לקנית ס...
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 04, 2018 5:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונה חדשה של החפץ חיים
תגובות: 13
צפיות: 1085

Re: תמונה חדשה של החפץ חיים

זה נמצא בספרים על החפץ חיים עוד מלפני 80 שנה, שום דבר לא חדש פה.
אולי מרגש למצוא את המקור. וכל אלו שהעתיקו את התמונה הזו עשו זאת מהעתקות.
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 04, 2018 5:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 500
צפיות: 44267

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

מה היה תפקידו של מרן כראש כולל פוניבז'? היה שם בסדרים? מסר שיעורים? קבע את הלימוד? ראיתי בספר "רבי אהרן ליב" שכתבו בשם הגר"י ישראלזון שהיה מאלה שדחקו ברב שך להביא ראש כולל שירומם את הכולל אבלל לא יכפה דעתו על האברכים. הגראי"ל היה בו זמנית גם ראש הכולל וגם ר"י פוניבז לצעירים...
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 28, 2017 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת מנחות - מחמשת מיני דגן.
תגובות: 5
צפיות: 305

Re: הבאת מנחות - מחמשת מיני דגן.

מהמשנה בחלה שה' מינים נחשבים ללחם לענין חדש ולקצור לפני העומר ולענין חובת מצה בפסח, וילפינן לכל דבר ודבר מפסוק בפנ"ע, מוכח שלמה שאין ילפותא ל"ה מין אחד.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 25, 2017 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אם עביד מהני"
תגובות: 8
צפיות: 429

Re: "אם עביד מהני"

בדומה לשאלה:
לשיטה שחל הפרשת תרו"מ מחומץ על יין, לומדים את זה מבהרימכם את חלבו ממנו שאסור להפריש מהרע על היפה, כלומר שאם הפריש מהרע חל. ע"י הפסוק שצריך להפריש מ"חלבו" [מהיפה] דוקא, ואסור להפריש מהרע, לומדים שבעצם הפרשה מרע על היפה כן חל.
שאל"כ לא נעשה איסור.
(גמ' בפ' הספינה)
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 15, 2017 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מסכת ערכין" - לבירור ערך וחשיבות ספרים עתיקים
תגובות: 12
צפיות: 884

Re: "מסכת ערכין" - לבירור ערך וחשיבות ספרים עתיקים

סט משנה ברורה מהדורת ווארשא, של ד' מתוך הכרכים רשום בעמ' הפורזץ או השער "מוגה" בכ"י בעיפרון? ומה ערכך "שם עולם" להח"ח שרשום כך? או שאינו בר ערך?
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 12, 2017 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: יחידת דיור - שכנים מתנגדים - יש בתי דין האוסרים?
תגובות: 6
צפיות: 408

Re: יחידת דיור - שכנים מתנגדים - יש בתי דין האוסרים?

חשוב לעזור לממון ישראל בטענות, אבל צריך לחפש טענות יותר טובות.
שהרי אין קשר בין ריבוי בני משפחה והרחבה לצורך ילדים לריבוי והכנסת משפחה אחרת. וממילא אין דחיית טענת ריבוי בדיורין ע"י מה שהטוען עצמו הרחיב או ילד ילדים נוספים.
זו גמ' מפורשת בב"ב וכן נפסק בשו"ע.
על ידי הוה אמינא
ש' דצמבר 02, 2017 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תוכחה
תגובות: 2
צפיות: 257

Re: תוכחה

יש כמה גדרים במג"א או"ח בסוף סימן קנ"ו
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 27, 2017 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d
תגובות: 38
צפיות: 1434

Re: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d

זכורני מעשה מהסטייפלר, ששמעתי עוד בחייו, שהורה לבחור לאכול פת בלי נט"י תקופה מסויימת מטעם זה.
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 24, 2017 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "סוד נמלס". פירושו
תגובות: 21
צפיות: 885

Re: "סוד נמלס". פירושו

מסתמא בגלל שבמשתה הראשון הסתירה מהם את סיבתו
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 23, 2017 8:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהרש"'א היה יתום?
תגובות: 20
צפיות: 1521

Re: מהרש"'א היה יתום?

היום היה היארצייט של המהרש"א
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 23, 2017 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בחפץ שהוחלף
תגובות: 6
צפיות: 319

Re: שימוש בחפץ שהוחלף

גמרא מפורשת בפרק חזקת המחלקת בין נתחלפו כליו בבית האומן דמותר להשתמש, לנתחלפו בבית האבל ובבית המשתה דאסור. ומה דמותר בבית האומן אי"ז שייך לזמננו, יעוי"ש הטעם. וכל זה נפסק להלכה ברמב"ם ובשו"ע אין חולק. אבל מדורינו יש שהתירו מסיבה שהמחליף הראשון נתחייב דמי החפץ לבעליו ואינו יודע שח...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 22, 2017 5:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי זליג תרשיש
תגובות: 11
צפיות: 1371

Re: רבי זליג תרשיש

כמדומה שבספר "משוש דור ודור" חלק א' כתוב גם עליו.
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 22, 2017 5:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 535
צפיות: 52921

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

בספר נפש יקרה שהיה להורדה בפורום זה, אודות הגר"א רייסנר, מתועד שהגרד"ל למד ביישוב והיה ישן בבית הורי הגר"א רייסנר, ואח"כ עברו שניהם ללמוד בפוניבז'. אבל מסתמא מדובר על תקופה עוד יותר מוקדמת.
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 22, 2017 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי תורה מול דלת חדר השירותים
תגובות: 14
צפיות: 1837

Re: דברי תורה מול דלת חדר השירותים

אכן יש מחמירים לעשות וילון לפני חדר השירותים,

אבל מצד המבואר בשו"ע, יש להדגיש שבי"כ שלנו הוא בי"כ דפרסאי שבגמרא. והלכותיו שונות יעוי"ש.
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 21, 2017 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד
תגובות: 16
צפיות: 1617

Re: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד

הלום נחשפתי למאמרו של הגר"י מרצבך ראש ישיבת קול תורה, שנדפס מחדש בספר הזכרון לשמו - עלה יונה, והוא מערער מאוד את השאננות כביכול החוק נישואין כדמו"י סותם איזו פירצה.

הוא מעורר לעשות שינוי.

דבריו ארוכים, ומסתמא אקטואליים היום יותר מאז. לפחות לא פחות.
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 08, 2017 3:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
תגובות: 117
צפיות: 9303

Re: ברוך דיין האמת - הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

בשנות השישים התמנה כמשגיח בישיבת כנסת חזקיהו, בתקופה שהרב אליהו לופיאן שימש כמנהלה הרוחני של הישיבה. באלול תש"ל, לאחר פטירת הרב לופיאן, התמנה תחתיו למנהלה הרוחני של הישיבה, והתגורר ביישוב החרדי רכסים, בסמוך לישיבה. התמנה למשגיח בשנות הי'. (כלומר שנות חמישים ומשהו. כנראה זוהי הכוונה "שנות ...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 08, 2017 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה שלא לשמה
תגובות: 5
צפיות: 300

Re: תפילה שלא לשמה

אולי כוונתך "מתוך שלא בכוונה בא לכוונה".
כי אין כזה מושג תפילה "לשמה", לא מתפללים לשם תפילה, אדרבה - אל תעש תפילתך קבע.

ואילו היה בתורה מושג "מתוך שלא בהבנה בא להבנה" אזי היה מקום לדמות ולהקיש.
לע"ע אין שום דבר דומה שבלי כוונה מביא כוונה.
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 07, 2017 5:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמוה גם להניח שזה כנס של ארגון מפעל התורה - המתחרה של "ועד הישיבות", בעוד היושבים הם מועד הישיבות. הגרי"א הרצוג והגר"ר כץ היו ראשיים בועד הישיבות, והגר"י סרנא ועוד מהנוכחים שם היו חברי ועד הישיבות.
(אם בתמונה זו נמצאים גם ראשים של מפעל התורה, אולי זה כנס מאוחד?)
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 05, 2017 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: א-ל מלך נאמן
תגובות: 19
צפיות: 871

Re: א-ל מלך נאמן

מענין לענין באותו ענין, להעיר על טעות הנפוצה ברוב הסידורים האשכנזים, שבק"ש שעל המיטה כתוב ג"כ קל מלך נאמן, והם (בשונה מעדות המזרח) לא אומרים ג' פרשיות ואין רמ"ה תיבות בלא"ה. (הגדילו חלקם לעשות שכתוב שם גם "יחיד אומר", כאילו שיש ק"ש על המיטה גם בציבור. ומכאן מוכח ש...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 05, 2017 5:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן
תגובות: 30
צפיות: 2222

Re: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן

יש מקום לחדד את המובן מאליו לענ"ד ואולי כולם הבנתם ג"כ כך, שמ"ש הרמב"ן בפרה"ש העברה "עד עת פקודתם" אין הכוונה עד המוות, אלא עד שיהיה איזה סיבה שיעלה רצון מלפניו ית' שיפקדו בהשגחה באופן פרטי. וממילא אין רמב"ן שכותב שלאדם שאינו צדיק הוא מופקר למקרי העולם כל ימי ...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 05, 2017 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החזון איש וב.צ דינור
תגובות: 11
צפיות: 910

Re: החזון איש וב.צ דינור

האחרון נראה סתם פשקוויל שמישהו חמד לצון.
ללמדך מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 05, 2017 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציפור רגישה לריחות וריחה רע | מדרש?
תגובות: 3
צפיות: 387

Re: ציפור רגישה לריחות וריחה רע | מדרש?

סיפרו זאת ג' הבחורים (הגר"צ מרקוביץ', הגר"ש גרוסברד, הגר"א מישקובסקי) שעזבו את ישיבת גרודנה לישיבת קמניץ, וזו היתה תוכחתו של המשגיח מגרודנה אליהם.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 05, 2017 4:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: א-ל מלך נאמן
תגובות: 19
צפיות: 871

Re: א-ל מלך נאמן

מענין לענין באותו ענין, להעיר על טעות הנפוצה ברוב הסידורים האשכנזים, שבק"ש שעל המיטה כתוב ג"כ קל מלך נאמן, והם (בשונה מעדות המזרח) לא אומרים ג' פרשיות ואין רמ"ה תיבות בלא"ה. (הגדילו חלקם לעשות שכתוב שם גם "יחיד אומר", כאילו שיש ק"ש על המיטה גם בציבור. ומכאן מוכח שא...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 05, 2017 4:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שבע כתב:הגר"ש רוזובסקי בשמחת נישואין של תלמיד.

האם ניתן לזהות עוד אישים?החתן הוא ה' ברגשטיין (מחסידי ברסלב), הבחורים הם ה"ה חבקין קוליץ ופרידמן (מהספרים), הבחור שרואים מאחוריו בצד ימין הוא ה' שלמה קרלנשטיין (יו"ר הסתדרות מורי אגו"י).
לימין הגרש"ר יושב רבי זלמן דרורי (דרייאר).
על ידי הוה אמינא
ה' אוקטובר 26, 2017 11:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' אליעזר פלצ'ינסקי - תיאור יוצא דופן
תגובות: 20
צפיות: 2093

Re: הגאון ר' אליעזר פלצ'ינסקי - תיאור יוצא דופן

נפלא! יישר כוח.

בכמה ישיבות היה ראש ישיבה ור"מ?
על ידי הוה אמינא
ג' אוקטובר 24, 2017 5:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מלאעולם כתב:במי מדובר?
$_57 (15).JPG


רבי בנציון ברוק?
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 18, 2017 2:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר
תגובות: 34
צפיות: 1942

Re: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר

מעניינא דיומא ופרה"ש, ידוע מעשה שהיה לו בימי ההצלה כשעמל לשלוח אמצעים לישיבה בשנחאי, עם פגישה מאוד מוצלחת שיצא לדרכו ברגל באישון ליל שמא יהיו עיכובים בבוקר אם ימתין, ואכן ירד שלג כבד בבוקר שלא כתחזית, ובכל זאת עמד במועד הפגישה אצל אותו מניסטר, וסיפר לו שם את הסיפור עם "וישאר אך נוח".....
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 18, 2017 12:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

עובדיה חן כתב:הרב דסלר ,הילד העומד זה ר חיים ברמן?


לימין הרב דסלר יושב רבי אייזיק שר מסלבודקה. כמדומה שהחתן מימינו הוא ר' זיסל [בן רבי ראובן דסלר מקובנה] אחיינו של הרב דסלר [ובנו הוא משגיח בישיבת פוניביז' כיום].
על ידי הוה אמינא
ה' אוקטובר 12, 2017 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת זיקוקי יום-הולדת ביו"ט
תגובות: 3
צפיות: 357

Re: הדלקת זיקוקי יום-הולדת ביו"ט

אאל"ט מבואר במשנ"ב על אתר לגבי להדליק אבק שריפה דאסור, אבל להדליק נר שבסופו יהיה אבק שריפה מותר.
על ידי הוה אמינא
ג' אוקטובר 03, 2017 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחילה בהשתמשות בכהן
תגובות: 7
צפיות: 426

Re: מחילה בהשתמשות בכהן

אאל"ט יש על זה ט"ז מפורש בסוף הלכות ברכת כהנים

שו"ר שזה רמ"א מפורש בשו"ע בסעיף האחרון בסימן קכ"ח. שאסור להשתמש בכהן וזה כמעילה בהקדש ושמועילה מחילה. ושם המ"ב מביא את הט"ז שמועילה מחילה רק באופן שלכהן יש איזו הנאה, ולא בחינם. עי"ש.
על ידי הוה אמינא
ב' אוקטובר 02, 2017 8:15 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: לפני עור במוכר טלית לבן ללא תכלת
תגובות: 53
צפיות: 3127

Re: לפני עור במוכר טלית לבן ללא תכלת

מצד הסברא לכאורה צודק יהושעבנמי. רק אני מסתפק בכוונתו. אפשר לפרש שכוונתו מצד שאין זה חפץ של איסור להבדיל מכוס יין של נזיר לגביו. אבל על זה יקשה מהא דמבואר בשו"ע שאסור לתת אוכל למי שאינו מברך. רק כנראה עיקר כוונתו כהמרדכי דאין בכלל איסור ללבוש בגד בלי ציצית רק שאז חל עליו החיוב להטיל. ובזה שונה...
על ידי הוה אמינא
ו' ספטמבר 29, 2017 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלל"מ מרומזת בתורה?
תגובות: 1
צפיות: 198

Re: הלל"מ מרומזת בתורה?

מה זאת אומרת חז"ל לא ידעו לדרוש? משה רבינו כן ידע? אז הללמ"מ למה לו?? ואם לא שמע מפי הגבורה את הדרשה הזו, ממילא זה לא יתכן שזה נדרש מהתורה. מקסימום יתכן אסמכתא או דליכא מידי דלא רמיזי באורייתא.
על ידי הוה אמינא
א' ספטמבר 24, 2017 9:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעלי תפילה מפורסמים
תגובות: 86
צפיות: 7696

Re: בעלי תפילה מפורסמים

אין כאן גם התייחסות מספקת באשכול לנוסח המפורסם של רבי זלמן ריבלין, שהוא מאבות ה"נוסח הירושלמי". (מפורסמת ממנו מנגינת "ישמיענו סלחתי... יחביאנו בצל ידו...", ומנגינת "היה עם פיפיות"). נוסח "אחד המשגיחים" שליט"א של רבי דן סגל, הושפע קצת מנוסח זלמן ריבלין, (...
על ידי הוה אמינא
א' ספטמבר 24, 2017 9:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעלי תפילה מפורסמים
תגובות: 86
צפיות: 7696

Re: בעלי תפילה מפורסמים

שיר ורננים כתב:בהקשר לנדון כאן. האם מישהו יכול ליידעני האם קיימות הקלטות מר' מוישה פורטמן המיתולוגי ז"ל. ואולי אף להעלותם?
תודה וגמח"ט.


נסיון להעלות הקלטה

ל נדרי רבי משה פורטמן.mp3

4.6 MB
על ידי הוה אמינא
ג' ספטמבר 19, 2017 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היחס לפירוש הרב קאסוטו שכתב הרטום גיסו
תגובות: 16
צפיות: 1686

Re: היחס לפירוש הרב קאסוטו שכתב הרטום גיסו

לפני בערך כ' שנים ראיתי רב מבוגר יר"ש ובעל מדרגה בתורה שהשליכו לגניזה שבביכנ"ס שלו סט שלם של קאסוטו, ופירק את הספרים מכריכתם באופן שלא יוכלו ליהנות אחרים מנטילתן, והעבירם מגניזה לאשפה.
על ידי הוה אמינא
א' ספטמבר 17, 2017 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גלאי נפח בפחי אשפה
תגובות: 2
צפיות: 312

Re: גלאי נפח בפחי אשפה

קשה להאמין שבתוך טמון כ"כ לא נקי ישקיעו מוצר אלקטרוני "חכם" כ"כ משוכלל. אולי בערים שאיננו מכירים מקרוב זה נראה אחרת. עכ"פ לא ראינו אינה ראיה, ואם צריך ראיה אז זו ודאי נחשבת הוכחה: גם אחרי שמתמלא הנפח וגם אחרי שצחנה ממלאת את האיזור כולו ברדיוס של רבע ק"מ, ומצטברים שקי אש...
על ידי הוה אמינא
א' ספטמבר 10, 2017 2:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגה"צ רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל
תגובות: 21
צפיות: 1996

Re: בד"ה הגה"צ רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל

כבן ס"ח בפטירתו ללא עת.
כבחור בישיבה למד ב"ועד" של מבוגרים ממנו.

עבור לחיפוש מתקדם