החיפוש הניב 885 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ה' אוגוסט 30, 2018 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 788

Re: גניבה בשוגג

זכרונו אינו עלוב כלל והלוואי עלי... אולם יעוי"ש שדן רק על גונא שהגזילה אינה בעין אצל הגזלן והוא לא אכלה ולא השתרשי לו ממנה. כאשר השאלה היא רק על מעשה הגבהה נטו בשוגג, אם זה מחייב תשלום, אז שייך לחלק בין שוגג ומזיד, אבל כאשר אדם רעב לקח מהשני עוגה ואכלה כסבור שהיא שלו, יש צד שבגלל שהיה שוגג נעשה...
על ידי הוה אמינא
ה' אוגוסט 30, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 788

Re: גניבה בשוגג

בני השואל שטבחו את הפרה השאולה זה אתא לידם בהיתרא כי אביהם הוריש להם פרה שקנה בה קנין שאלה מדעת המשאיל, אבל זה ששתה את המים המשותפים ושכניו שלמו כסף שלא מדעתם על מה שהוא שתה, איזה אתא לידיה בהיתרא זה?
ומזיק באונס ג"כ אינו, כי שימוש במים אינו נזק אלא נטילת ממונם בעין.
על ידי הוה אמינא
ה' אוגוסט 30, 2018 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ממונות.
תגובות: 3
צפיות: 230

Re: שאלה ממונות.

ראוי זה לא. אמנם כל כך פשוט לעשות מה שכתבת, ושמעתי כך כבר מזמן - שסביר כי אילו היו מקפידים על זה - היו מתנים זאת או מונעים זאת בפירוש. כנראה יש להם שיקול לא למנוע את זה. כמובן זה לא סיבה להתיר למעשה בלי לגשת ולשאול את הצד השני, והלא הם קיימים וזמינים לכ"ת יותר קרוב מחברי הפורום... ומה הענין לשא...
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 29, 2018 11:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ודאי שלא. אולי עשרות שנים אח"כ היה הגרשש"ק קצת דומה.
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 29, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 591

Re: שאלה בדיני ממונות

על עו"ד כזה נוכל שממשיך עדיין להונות ולהמליץ אל תחפש מקורות בחו"מ, זה ישר לבימ"ש פלילי וכל מה שאפשר, בדיוק כמו כשתופסים גנב באמצע "מלאכתו" שלא מתכננים פניה לבי"ד.
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 29, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות קידושין בישיבה כשר? - חיפוש מקורות
תגובות: 9
צפיות: 648

Re: עדות קידושין בישיבה כשר? - חיפוש מקורות

אאל"ט באהע"ז בסימן קמ"ב מפורש לגבי עדות הגט שהיא דוקא בעמידה. ככל עדות ועמדו שני האנשים וכו'. ולכאו' היינו הך.
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 29, 2018 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מותר להתדיין בבית משפט?
תגובות: 10
צפיות: 513

Re: מתי מותר להתדיין בבית משפט?

הזדמנה לך מצוה נדירה לקיים איסור הליכה לערכאות, על אתרוג אתה משלם יותר, על תפילין ודאי.
לא כל אחד זוכה לזה!
[תרתי משמע: לא כל אחד מזדמן לו תביעה כלשהי באמצע החיים שכ"כ קל לקבל ע"פ ערכאות שאסור לפי התוה"ק. ולא כל מי שמזדמן לו הנ"ל עומד בנסיון ומקיים את ההלכה הפשוטה ומוותר על התביעה]
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 29, 2018 12:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב יצחק ידידיה פרנקל?
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 29, 2018 12:39 am
פורום: ימות עולם
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 38
צפיות: 3864

Re: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

זקס שגרו ברחוב הרצל, ור' שמואל רוזובסקי היה בן בית בביתם כששכר מהם חדר בשנות לימודיו בישיבת לומז'ה.
לא זק"ש.
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 28, 2018 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 788

Re: גניבה בשוגג

ג"א מצטרף לדברי הרב ברגר,
ועל הוצ' ניתוק הצינור ממקומו וחיבורו למקום הראוי שאחרי השעון - זה חובת המשכיר.
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 26, 2018 7:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן
תגובות: 1
צפיות: 168

Re: צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן

השאלה דוקא על צריכותות במקראות? כי צריכותות על דרבנן יש מלא במשניות, ואפילו בדיוקי נו"כ הרמב"ם על דברי הרמב"ם.
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 22, 2018 1:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

איש_ספר כתב:
פתח.jpg


בית ספר מלאכה לבנות בפ"ת

משמאל לימין ? המוהל ר"ש מילר, השומר המפורסם אברהם שפירא, השאר איני מזהה מלבד השלישי משמאל שהוא ר' יעקב ניימן.


הרביעי משמאל אינו המנהל ר"מ אלויצקי?
והקשיש הכפוף מימין אינו הגה"צ רבי אלי' דושניצר?
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 21, 2018 9:37 pm
פורום: ימות עולם
נושא: פנקס בוחרים למועצת בני ברק - תרצ''ט
תגובות: 18
צפיות: 3877

Re: פנקס בוחרים למועצת בני ברק - תרצ''ט

א.לפי הידוע לא החזיק החזו"א תעודת זהות, אי לכך לא היה יכול להיכלל בפנקס הבוחרים. ואולי היה הבדל בין פנקס בוחרים לכנסת לבין בעלי זכות הבחירה לעיריה. (כך שמעתי שמה שמפורסם שהחזו"א הגיע לבחור והזדהה עם ספרו ולא עם ת"ז היה בבחירות לעיריה, אבל לכנסת לא בחר בכלל). ב. הרבנית בתיה הרשומה אינה...
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 21, 2018 8:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 733
צפיות: 73477

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פלא. משמע מדבריו שכל פינה בהר הבית היא בחשש כרת, וזה לא מובן לי. הלא שדה בית הפרס שאבד בו קבר, כל הנכנס אליו טמא. ז"א שמספק אם לא יודעים מיקום מדוייק תלינן לחומרא מדרבנן את כל השדה אם יודעים שזו שדה מסויימת בגדריה, או את כל הבקעה אם השדה אינה מיוחדת במיצריה. ומה הפלא לנהוג כן גם לגבי מקום איסו...
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 21, 2018 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים
תגובות: 15
צפיות: 1221

Re: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים

אם אפשר להכנס לראשו ודעתו של התולה, יותר קרוב להניח שתלה ע"ד שכן תוסר, בתקווה שיהיה בנתיים כמה שיותר זמן, מאשר להניח ע"ד שישאר שם עד הבחירות... א"כ למה זו אבידה מדעת? הרי תלה ע"ד שתישאר שם זמן רב ככל האפשר ולא תוסר עכשיו, ומאי נפק"מ שיודע שתוסר בסופו של דבר. דוק במה שכתבתי ...
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 21, 2018 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים
תגובות: 15
צפיות: 1221

Re: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים

בכלל לא בטוח שהתולה תלה ע"ד להיות בטוח שלא תוסר. הרי אין מדובר במודעות ע"ג הלוח הרשמי, ולא מה שע"ג הבית הפרטי, אלא על גדות של רשות הרבים במקום שיד הכל ממשמשת. הוא לא שכר את זה ולא תיאם את התליה עם שום גורם. זה מקום ציבורי שלא שייך לו, ויודע שיש עידנא דפלוגתא, ויותר מזה - עידנא דחדוות...
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 21, 2018 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים
תגובות: 15
צפיות: 1221

Re: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים

אולם שכח נידון נוסף: שזה "לשם שמים", והכל מותר למען "כבוד שמים". ? ביאור בבקשה בדרך כלל הנוער שתולש מודעות, אם הוא מחונך בבתים שדנים הלכה כמו המשתתפים הכא למשל, לא עושה זאת סתם בשביל שלא יראו את המודעה ההיא, אלא בגלל שהמודעה ההיא משמשת חלילה לתעמולה פסולה של מועמד פסול שאחריתו מ...
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 21, 2018 6:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1361
צפיות: 167720

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פרנקל תאומים כתב:כל הסיפור הזה הוא חלק בלתי נפרד מתרבות הרמייה וההונאה העצמית שכה חדרה בעצמותינו, וממנה יתד וממנה פינה להרבה רעות חולות.

"פינה" הכוונה פלס?
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 21, 2018 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים
תגובות: 15
צפיות: 1221

Re: הסרת מודעות בחירות על ידי ילדים

בכלל לא בטוח שהתולה תלה ע"ד להיות בטוח שלא תוסר. הרי אין מדובר במודעות ע"ג הלוח הרשמי, ולא מה שע"ג הבית הפרטי, אלא על גדות של רשות הרבים במקום שיד הכל ממשמשת. הוא לא שכר את זה ולא תיאם את התליה עם שום גורם. זה מקום ציבורי שלא שייך לו, ויודע שיש עידנא דפלוגתא, ויותר מזה - עידנא דחדוותא...
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 19, 2018 7:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

גם דומה לזקני משפ' חשין בקרתא דשופריא.
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 19, 2018 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "מסרן הכתוב לחכמים"
תגובות: 4
צפיות: 752

Re: "מסרן הכתוב לחכמים"

כדבריך, שהכתוב מסרן לחכמים לא להחליט אלא להבין.
אולם לא זכיתי לרדת לסוף דעתך, למה רק לגבי היתר או"נ ביו"ט אתה מבין לפרש כך, ולא לגבי איסור מלאכות דשבת גופה.
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 19, 2018 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 1037

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

קאצ'קלה כתב:
הוה אמינא כתב:הנו"כ על השו"ע או"ח בסימן ד' לא כתבו ע"ז?

ראה מקור חיים לבעל חו"י שם סעיף טז.


לזכרוני גם הרב שערי תשובה מצטט מישהו מהתשובות.
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 19, 2018 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותפיסות על קטלוגי מכירות פומביות
תגובות: 18
צפיות: 1320

Re: הערות ותפיסות על קטלוגי מכירות פומביות

ואם הוא לא סרבן? איזה ראיות והוכחות לאונאה יש ביודאייקה? אין לזה שער ולא אומד, הכל לפי המכרז.
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 19, 2018 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 1037

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

הנו"כ על השו"ע או"ח בסימן ד' לא כתבו ע"ז?
על ידי הוה אמינא
ה' אוגוסט 16, 2018 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 749

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

הא גופא, היתר השימוש הוא שכרו.
שואל אינו מפני שאין כל ההנאה שלו, לא קיבל את זה לצרכיו ולא היו משאילים לו את זה לצרכיו אלולא שיעבודו לצורך העבודה.
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 15, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 749

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

א. לימדתנו רבינו היום לא לפסוק בלי לשמוע את הצד השני... ב. הסיפור נשמע מעניין, הנקודה הכי חשובה לבירור בשביל ההכרעה דהיינו איך בדיוק נפל המחשב [מחשב שמונח במקום יציב וטוב מלכתחילה לא נופל, אא"כ היה מונח במקום שעלולים לעבור חסרי אחריות ולהפיל, או כל מיני היכי תימצי, שההכרעה תלויה בהם], כתובה בזה...
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 15, 2018 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 2487

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

אוצר החכמה כתב:ידוע המעשה ברובינזון קרוזו היהודי שנפל על אי בודד והקים שם שני בתי כנסיות אחד שהוא מתפלל בו ואחד שאינו נכנס אליו לעולם. ולאור המעשה כאן יש לתמוה שהיה די לו להקים אחד ולגרש את עצמו משם ויוצא ידי חובת כל הדינים.

ואז אם היה מגיע עוד יהודי לאי הבודד מה היו עושים? שניהם ביחד בחוץ????!
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 15, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מאחד ממאה שיש כאן
תגובות: 7
צפיות: 476

Re: יותר מאחד ממאה שיש כאן

הרי בזמן הזה התרומה גדולה היא רק המשהו מעט יותר מהאחד ממאה, כי לא מפרישים כשיעור שקבעו חז"ל בזמן שהיו נותנים לכהנים. וחיטה אחת פוטרת את הכרי. א"כ ההערה הנכונה הנ"ל אינה נפ"מ למעשה, כי "משהו" לא משנה את סדר הגודל של שיעור המעשרות לקלקלן.
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 14, 2018 2:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בתמונת הגר"ש שולזינגר האחרונה שהביא הר' קאליסק, זה הגר"ד לנדו מימין וכנראה רבי משה טורק משמאל, ועם הזקן מאחורי הגר"ש אולי הג"ר עמוס טבצ'ניק?
על ידי הוה אמינא
ב' אוגוסט 13, 2018 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האם האמצעי למעלה אינו הנתיבות שלום זצוק"ל
על ידי הוה אמינא
ב' אוגוסט 13, 2018 11:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ליפא שכטר זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 1155

Re: רבי ליפא שכטר זצ"ל

כן. כך פורסם.
(בהנחה שזה יותר מדוייק מהסיפור עם הנפילה מהסולם...)
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 12, 2018 10:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 53
צפיות: 2178

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

עשה"כ: למה אשקל שניהם יום אחד
על ידי הוה אמינא
א' יולי 22, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רֹגַע הים ויהמו גליו
תגובות: 10
צפיות: 690

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

בגמ' [ב"ב עג, א]: אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו', ורמי לה גלא קלא לחברתה, חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה. א"ל פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, שנאמר {ירמיה ה-כב} האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו,...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 40
צפיות: 1858

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

שם עט וכינוי וניק וכל שום וחניכה דאית להון, אינם בכלל התחזות, דכולי עלמא ידעי שזה שמו הספרותי האמיתי, ולא שמו האמיתי. וכן מה שהביאו לעיל מאמוראים ובני דורם שהיו להם כמה שמות בכמה מקומות, אין זה שהתחזה, אלא הוחזקו בני העיר כאן לקוראו כך וכאן לקוראו אחרת, וזה קובע את חובת דין כתיבת השם השטרות והגיטין ...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'
תגובות: 9
צפיות: 389

Re: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'

הנלע"ד דנקודת המוצא היא דמסתמא אין בית כנסת קבוע במקום הצעדה.
ולגבי הוצאת ס"ת ממקומו הקבוע למי שחבוש בבית אסורים כבר כתבו הפוסקים לאסור מחמת כבוד הס"ת, אלא אם כן למקום שיהיה לו קביעות ויקראו בו לפחות ג"פ בציבור.
מכאן ואילך מחפש בעל האשכול היתר.
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'
תגובות: 9
צפיות: 389

Re: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'

המקור מסתמא הוא ממנהג הרב הצנחן להביא ס"ת/שופר ולהצטלם עמו לעיתונות באירועי כיבוש צה"ל, כמו בכותל ובהר סיני וכדומה.
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 40
צפיות: 1858

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

אונאה זה בין אדם לחבירו, אבל האיסור של שקר עומד גם בלי אונאה. מדבר שקר תרחק, ויש הרבה דרגות של שקר, כפי שמפרט רבינו יונה בסוף שער שלישי בשע"ת, מהם שנכלל בכת שקרים שאינו רואה פני שכינה, ומהם קלים יותר מהחומרה הנ"ל ועדיין אסור מדאורייתא. ולחלקים הקלים יש שמהם מותר לשנות מפני השלום וכדומה, יע...

עבור לחיפוש מתקדם

cron