החיפוש הניב 899 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ה' אוגוסט 16, 2018 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 793

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

הא גופא, היתר השימוש הוא שכרו.
שואל אינו מפני שאין כל ההנאה שלו, לא קיבל את זה לצרכיו ולא היו משאילים לו את זה לצרכיו אלולא שיעבודו לצורך העבודה.
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 15, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 793

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

א. לימדתנו רבינו היום לא לפסוק בלי לשמוע את הצד השני... ב. הסיפור נשמע מעניין, הנקודה הכי חשובה לבירור בשביל ההכרעה דהיינו איך בדיוק נפל המחשב [מחשב שמונח במקום יציב וטוב מלכתחילה לא נופל, אא"כ היה מונח במקום שעלולים לעבור חסרי אחריות ולהפיל, או כל מיני היכי תימצי, שההכרעה תלויה בהם], כתובה בזה...
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 15, 2018 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 2693

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

אוצר החכמה כתב:ידוע המעשה ברובינזון קרוזו היהודי שנפל על אי בודד והקים שם שני בתי כנסיות אחד שהוא מתפלל בו ואחד שאינו נכנס אליו לעולם. ולאור המעשה כאן יש לתמוה שהיה די לו להקים אחד ולגרש את עצמו משם ויוצא ידי חובת כל הדינים.

ואז אם היה מגיע עוד יהודי לאי הבודד מה היו עושים? שניהם ביחד בחוץ????!
על ידי הוה אמינא
ד' אוגוסט 15, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מאחד ממאה שיש כאן
תגובות: 7
צפיות: 537

Re: יותר מאחד ממאה שיש כאן

הרי בזמן הזה התרומה גדולה היא רק המשהו מעט יותר מהאחד ממאה, כי לא מפרישים כשיעור שקבעו חז"ל בזמן שהיו נותנים לכהנים. וחיטה אחת פוטרת את הכרי. א"כ ההערה הנכונה הנ"ל אינה נפ"מ למעשה, כי "משהו" לא משנה את סדר הגודל של שיעור המעשרות לקלקלן.
על ידי הוה אמינא
ג' אוגוסט 14, 2018 2:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7651
צפיות: 781114

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בתמונת הגר"ש שולזינגר האחרונה שהביא הר' קאליסק, זה הגר"ד לנדו מימין וכנראה רבי משה טורק משמאל, ועם הזקן מאחורי הגר"ש אולי הג"ר עמוס טבצ'ניק?
על ידי הוה אמינא
ב' אוגוסט 13, 2018 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7651
צפיות: 781114

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האם האמצעי למעלה אינו הנתיבות שלום זצוק"ל
על ידי הוה אמינא
ב' אוגוסט 13, 2018 11:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ליפא שכטר זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 1223

Re: רבי ליפא שכטר זצ"ל

כן. כך פורסם.
(בהנחה שזה יותר מדוייק מהסיפור עם הנפילה מהסולם...)
על ידי הוה אמינא
א' אוגוסט 12, 2018 10:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 56
צפיות: 2954

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

עשה"כ: למה אשקל שניהם יום אחד
על ידי הוה אמינא
א' יולי 22, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רֹגַע הים ויהמו גליו
תגובות: 10
צפיות: 748

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

בגמ' [ב"ב עג, א]: אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו', ורמי לה גלא קלא לחברתה, חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה. א"ל פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, שנאמר {ירמיה ה-כב} האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו,...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 40
צפיות: 1974

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

שם עט וכינוי וניק וכל שום וחניכה דאית להון, אינם בכלל התחזות, דכולי עלמא ידעי שזה שמו הספרותי האמיתי, ולא שמו האמיתי. וכן מה שהביאו לעיל מאמוראים ובני דורם שהיו להם כמה שמות בכמה מקומות, אין זה שהתחזה, אלא הוחזקו בני העיר כאן לקוראו כך וכאן לקוראו אחרת, וזה קובע את חובת דין כתיבת השם השטרות והגיטין ...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'
תגובות: 9
צפיות: 404

Re: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'

הנלע"ד דנקודת המוצא היא דמסתמא אין בית כנסת קבוע במקום הצעדה.
ולגבי הוצאת ס"ת ממקומו הקבוע למי שחבוש בבית אסורים כבר כתבו הפוסקים לאסור מחמת כבוד הס"ת, אלא אם כן למקום שיהיה לו קביעות ויקראו בו לפחות ג"פ בציבור.
מכאן ואילך מחפש בעל האשכול היתר.
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'
תגובות: 9
צפיות: 404

Re: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'

המקור מסתמא הוא ממנהג הרב הצנחן להביא ס"ת/שופר ולהצטלם עמו לעיתונות באירועי כיבוש צה"ל, כמו בכותל ובהר סיני וכדומה.
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 19, 2018 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 40
צפיות: 1974

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

אונאה זה בין אדם לחבירו, אבל האיסור של שקר עומד גם בלי אונאה. מדבר שקר תרחק, ויש הרבה דרגות של שקר, כפי שמפרט רבינו יונה בסוף שער שלישי בשע"ת, מהם שנכלל בכת שקרים שאינו רואה פני שכינה, ומהם קלים יותר מהחומרה הנ"ל ועדיין אסור מדאורייתא. ולחלקים הקלים יש שמהם מותר לשנות מפני השלום וכדומה, יע...
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 18, 2018 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא והלכה
תגובות: 8
צפיות: 558

Re: גימטריא והלכה

ודאי. ע"ז נאמר אשתקיל מילולי.

ובהמשך בריש פסחים מובא בראשונים אחרים עוד הלכה מגימטריה, ולרגע נעלם מזכרוני.
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 17, 2018 9:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 228
צפיות: 13316

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

מסקנה העולה מהתגובות האחרונות, לגבי השאלה שבכותרת האשכול: עדיף פרסום בניקים ולא בשם האמיתי. ואבאר: בשם האמיתי האדם מדבר בעצמו, מכל הלב. כל מה שנאמר לו נלקח במלוא הלב. זה מסוכן מאוד מאוד הן לגבי הפוגעים העוברים על בין אדם לחברו, והן למי שלוקח את זה ללב. מנהל הפורום חייב להצמיד רופא קרדיולוג לכל חבר.....
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 16, 2018 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא והלכה
תגובות: 8
צפיות: 558

Re: גימטריא והלכה

ודאי הגמ' בתחילת סוכה לומדת איסור חמץ בער"פ משש שעות מגימטריא [פירוש אחד ברש"י שמובא בהרבה ראשונים]
על ידי הוה אמינא
ו' יולי 13, 2018 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה
תגובות: 29
צפיות: 1971

Re: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה

אמנם אנו ביום שממעטין בו בשמחה ובמשא ומתן, ולא עת להרבות חדוות מרעים. וגם אין זה "אירוע"= מס' מסויים של תגובות. אבל מזמן כבר היה צריך להראות לכל הפחות מינימום של הכרת הטוב למי שכל באי הפורום נהנים ממנו, אף לולא האישיות והידע שבתגובות. וכמובן שהצטרפן יחד מאיר לכולם בכפליים ומחייב להוקיר ולה...
על ידי הוה אמינא
ו' יולי 13, 2018 2:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 228
צפיות: 13316

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

הרב ר' זאב תיתי לך שבזכותך נתחדש דבר בפורום. זה חידוש מרנין שייקבע מכאן ולהבא בכל דף ובכל עמוד שבו. אבל אם כבר הערה במחילת כב', הייתי מעיר שכב' לפעמים כותב לא ממש ברור. עכ"פ למי שאינו מכירו ואת סגנונו והניגון שבו צריך לקרוא את הדברים. [עד כדי שאני מצליח להבין למה היו כאלו שהתווכחו בעבר וטענו שי...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 12, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צינתוקים והטרדות
תגובות: 2
צפיות: 403

Re: צינתוקים והטרדות

א. מהיכן לקוח ההיקש של זט"ה לחוק הכנסת? מהיכי תיתי? בפשטות אין להם שום תוקף עפד"ת וא"א לתבוע גם לא בבי"ד. ב. מה הסברא שאם המוסד עושה צדקה וחסד מותר לו להציק לאחרים? שלא יציק ולא יתחסד לא מדובשו ולא מעוקצו. ובכלל בדורינו נתהפכו היוצרות, בעיקר תחתונים למעלה... עד דורינו היה מצב שאם...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 12, 2018 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בניה בתשעת הימים
תגובות: 2
צפיות: 241

Re: בניה בתשעת הימים

לבעה"ב אין היתר. אבל יש פועלים שיש להם היתר אם צריכים את הכסף לאוכל וממילא אם מותר להם לבנות גם לבעה"ב אין איסור. שמעתי לפני שנים רבות מפי מי ששאל למעשה את הגר"ש ואזנר. [וכעי"ז הדין בחולו של מועד, שאסור כי אם דבר האבד ולא מלאכת אומן, אבל לחייט ולסנדלר ודכותייהו אם צריכים מעות לצו...
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 10, 2018 8:40 pm
פורום: ימות עולם
נושא: בקשה ממנהל הפורום
תגובות: 8
צפיות: 1781

Re: בקשה ממנהל הפורום

מצטרף להנ"ל
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 09, 2018 7:44 pm
פורום: ימות עולם
נושא: שלוש תמונות, מצולם אחד?
תגובות: 4
צפיות: 868

Re: שלוש תמונות, מצולם אחד?

איני רואה מקום להתלבטות כלל, יש דמיון ברור.
וכך היו חייבים אז להצטלם לפספורט ללא כיפה או כיסוי ראש. [ועד שהלכו לצלמניה וטרחו, היו הרבה שבאופן מיוחד הורידו הכיפה וכיסוי ראש גם לשאר התמונות]
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 09, 2018 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כרית פייטים מחליפה צבעים - בשבת.
תגובות: 9
צפיות: 813

Re: כרית פייטים מחליפה צבעים - בשבת.

לגבי היפוך לא הבנתי השאלה. לגבי ציור או כתב - זה בר קיימא? לכאו' זה פחות מלכתוב על אדים שבחלון.
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 09, 2018 7:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שעת חלות הטבילה במקוה
תגובות: 3
צפיות: 350

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

לענ"ד אם רבו שולחו לעבוד משהו בשבילו מתחת למים, אזי אה"נ שהמלאכה למטה נעשית אחרי שכבר היתה תחילת טבילה בלי מלאכה, אבל זה מלכתחילה לא היה כמעשה טבילה אלא כתחילת ביצוע פעולה שנצטווה או נכפה ע"י רבו למלאכה.
על ידי הוה אמינא
א' יולי 08, 2018 12:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 13862

Re: בדצי"ם למינהם

שמעתי עדות על הכשר מסויים שבראשו רב מפורסם ליר"ש, ויש מטעמו 2 משגיחים יר"ש על המליחה של העופות. והם באמת יר"ש, ולא מדברים בפלאפון בעת ההשגחה רק אומרים תהילים כל הזמן, ומשגיחים עם הגארטל. אבל... מי שמולח בפועל הם הפועלים הערבים, וכל עוף נזרק על ידם לערימה שבמרחק 3 מטר לפחות, וכך כמעט כ...
על ידי הוה אמינא
ש' יוני 30, 2018 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 11099

Re: עוד ביטול קידושין

אני עדיין נותן יותר אימון במי שאומר לי שראה בעיניו בעצמו ואני מכירו. ממי שאומר "כך פורסם". גם אם זה פורסם "בכמה מקומות". ואפילו אם זה מפורסם בעלון חשוב. לא כ"ש אם זה בעיתון או אתר. לא הייתי נוקט על אדם הנחה ששיקר, לא בזה ולא בדברים אחרים, אם לעומתו יש בס"ה פרסומים עיתונ...
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 11099

Re: עוד ביטול קידושין

לפי שיטך ודומיך, גם אם הגר"ע זצוק"ל בעצמו היה מפקיע את הקידושין הללו - הוא היה מנודה לשמיים. ולכן נשאר רק לשאול: מי הוא אותו גדול שאם היה פוסק כך ומפקיע את הקידושין הללו ומבלי שהיה מפרסם את פסק הדין היו הציבור ושאר ת"ח מקבלים את פסיקתו כתורה שניתנה מהשמיים. בזמן שהרב מבריסק ניהל מערכ...
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 11099

Re: עוד ביטול קידושין

אך יש כמה (ובראשם הגר"ש מחפוד) שקשה להלום את נוסח המכתב עם חתימתם (בעיקר כשמדובר בפס"ד של דיינים הידועים במומחיותם וככה"נ חתום עליו גם הראש"ל). אם הראש"ל כוונתך לגר"י יוסף, אז הוא לא חתום. בכלל אין הרכב ג' דיינים שלם על ההיתר, יש שני דיינים מהרכב בחיפה, ועוד שניים שאין...
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בהבנת משפט
תגובות: 2
צפיות: 242

Re: עזרה בהבנת משפט

שני דברים ידועים, א' שעם ישראל נחשבים לכלה עם הקב"ה החל ממעמד הר סיני. זה מפורש בגמ' בגיטין ועוד.
ב' שיעקב אבינו נטע העצי שיטים כדי שיהיה לבני ישראל להקמת המשכן - אהל מועד.

חסר רק המקור לדין / מנהג השלישי, שהקמת האהל לחתן וכלה היא מתפקיד / חובת אם הכלה.
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: גט מוטעה אצל האשה
תגובות: 5
צפיות: 421

Re: גט מוטעה אצל האשה

להדיא בשו"ע דאם אמר לאשה כנסי שטר חוב זה, ולעדים אמר קודם שזה גיטה ומגרשה בזה, דהוי מגורשת.
[עי' סימן קלו ה, וסי' קלח ד]
על ידי הוה אמינא
ב' יוני 18, 2018 12:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול פגישה
תגובות: 14
צפיות: 1783

Re: ביטול פגישה

לי הק' נראה שבלבול נובע מעירוב עם הוראה אחרת ששמעתי כבר כמה פעמים. פגישה שהחלה, ומיד אחד הצדדים רואה שלא יצא מזה תכלית. לא לקום וללכת מיד ברמיזה / אמירה מפורשת. כי זו פגיעה ועלבון והלבנת פנים. עדיף לסיים בזמן הממוצע, רק לא לתת אשליות מיותרות.
על ידי הוה אמינא
ב' יוני 18, 2018 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 1523

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

כמדו' שעל זה נסוב ספר שלם "לחיות אל סף האושר" מאת ר' דוד ורנר. ובו יש גם מובאות מהמקורות וגם ממחקרים.
על ידי הוה אמינא
ש' יוני 09, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פועל המשתמש בכליו של בעה"ב נחשב שואל?
תגובות: 5
צפיות: 418

Re: פועל המשתמש בכליו של בעה"ב נחשב שואל?

מסברא ש"ש כנ"ל שאין כל הנאה שלו.
ולכאו' אינו שואל גם מפני שמקבל את זה כחלק משכר פעולתו.
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 08, 2018 1:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת
תגובות: 83
צפיות: 56693

Re: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת

המפתח הוא הדמות הממוסגרת מאחוריהם. אאל"ט זה כינוס רשמי מטעה"מ, השאלה איזו ממשלה. אם זה ליטא אז לא מסתבר שזה רבה של קישינב.
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 08, 2018 1:48 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת
תגובות: 83
צפיות: 56693

Re: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת

לא מחמת דמיון, אלא שתמונה זו זכורה לי שכך. [אולי נתחלף לי, לע"ע זהו מה שזכור לי].
אינני רואה הבדל גדול, חוץ מהמשקפיים אלא מסתמא הן משקפי קריאה בלבד ולכן בשאר התמונות הידועות אין לו משקפיים.
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 08, 2018 1:44 am
פורום: ימות עולם
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 38
צפיות: 4182

Re: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

נזכרתי מעשה על בעל-בית פתח תקואי, שיש בזה ניחוח תורני/מוסרי. זה אפילו לא מעשה, זה הרגש. אבל הרגש של יהודי אמיתי ופנימי שלא מצוי כ"כ. והיכן המקום להשאיר שם ושארית למעשה כזה אם לא כאן. שמו היה ר' משה כהן [ויש לו ב' בנים אברכים חשובים בבני ברק] והיתה לו חנות נעליים בחובבי ציון ליד בית הכנסת הגדול....
על ידי הוה אמינא
ד' יוני 06, 2018 11:53 pm
פורום: ימות עולם
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 38
צפיות: 4182

Re: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

וכן קצת מה"חסידי" האדמו"ר מנדבורנא פ"ת מרח' פרישמן. האדמו"ר מזידיטשוב פ"ת מרח' הס. הבלכנא רב מרח' הירקונים פינת יונה גרין בנוסף ל"חוג חתם סופר" וצאנז שהוזכרו כבר... הנדבורנא רב'ה זה הרב לייפער. לא היה לו מנין והיה מתפלל בבית הכנסת הגדול. הקפיד מאד על קדושה ונ...
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 05, 2018 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?
תגובות: 11
צפיות: 945

Re: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?

לא ראיתי מי שקידש זאת למנהג.
וכמדו' שהתפללתי בעשרות מקומות תפילה.

עבור לחיפוש מתקדם