פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 772 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ה' יולי 12, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צינתוקים והטרדות
תגובות: 2
צפיות: 286

Re: צינתוקים והטרדות

א. מהיכן לקוח ההיקש של זט"ה לחוק הכנסת? מהיכי תיתי? בפשטות אין להם שום תוקף עפד"ת וא"א לתבוע גם לא בבי"ד. ב. מה הסברא שאם המוסד עושה צדקה וחסד מותר לו להציק לאחרים? שלא יציק ולא יתחסד לא מדובשו ולא מעוקצו. ובכלל בדורינו נתהפכו היוצרות, בעיקר תחתונים למעלה... עד דורינו היה מצב שאם...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 12, 2018 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בניה בתשעת הימים
תגובות: 2
צפיות: 149

Re: בניה בתשעת הימים

לבעה"ב אין היתר. אבל יש פועלים שיש להם היתר אם צריכים את הכסף לאוכל וממילא אם מותר להם לבנות גם לבעה"ב אין איסור. שמעתי לפני שנים רבות מפי מי ששאל למעשה את הגר"ש ואזנר. [וכעי"ז הדין בחולו של מועד, שאסור כי אם דבר האבד ולא מלאכת אומן, אבל לחייט ולסנדלר ודכותייהו אם צריכים מעות לצו...
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 10, 2018 8:40 pm
פורום: ימות עולם
נושא: בקשה ממנהל הפורום
תגובות: 8
צפיות: 914

Re: בקשה ממנהל הפורום

מצטרף להנ"ל
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 09, 2018 7:44 pm
פורום: ימות עולם
נושא: שלוש תמונות, מצולם אחד?
תגובות: 4
צפיות: 611

Re: שלוש תמונות, מצולם אחד?

איני רואה מקום להתלבטות כלל, יש דמיון ברור.
וכך היו חייבים אז להצטלם לפספורט ללא כיפה או כיסוי ראש. [ועד שהלכו לצלמניה וטרחו, היו הרבה שבאופן מיוחד הורידו הכיפה וכיסוי ראש גם לשאר התמונות]
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 09, 2018 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כרית פייטים מחליפה צבעים - בשבת.
תגובות: 7
צפיות: 355

Re: כרית פייטים מחליפה צבעים - בשבת.

לגבי היפוך לא הבנתי השאלה. לגבי ציור או כתב - זה בר קיימא? לכאו' זה פחות מלכתוב על אדים שבחלון.
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 09, 2018 7:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שעת חלות הטבילה במקוה
תגובות: 3
צפיות: 254

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

לענ"ד אם רבו שולחו לעבוד משהו בשבילו מתחת למים, אזי אה"נ שהמלאכה למטה נעשית אחרי שכבר היתה תחילת טבילה בלי מלאכה, אבל זה מלכתחילה לא היה כמעשה טבילה אלא כתחילת ביצוע פעולה שנצטווה או נכפה ע"י רבו למלאכה.
על ידי הוה אמינא
א' יולי 08, 2018 12:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 261
צפיות: 11683

Re: בדצי"ם למינהם

שמעתי עדות על הכשר מסויים שבראשו רב מפורסם ליר"ש, ויש מטעמו 2 משגיחים יר"ש על המליחה של העופות. והם באמת יר"ש, ולא מדברים בפלאפון בעת ההשגחה רק אומרים תהילים כל הזמן, ומשגיחים עם הגארטל. אבל... מי שמולח בפועל הם הפועלים הערבים, וכל עוף נזרק על ידם לערימה שבמרחק 3 מטר לפחות, וכך כמעט כ...
על ידי הוה אמינא
ש' יוני 30, 2018 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 6638

Re: עוד ביטול קידושין

אני עדיין נותן יותר אימון במי שאומר לי שראה בעיניו בעצמו ואני מכירו. ממי שאומר "כך פורסם". גם אם זה פורסם "בכמה מקומות". ואפילו אם זה מפורסם בעלון חשוב. לא כ"ש אם זה בעיתון או אתר. לא הייתי נוקט על אדם הנחה ששיקר, לא בזה ולא בדברים אחרים, אם לעומתו יש בס"ה פרסומים עיתונ...
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 6638

Re: עוד ביטול קידושין

לפי שיטך ודומיך, גם אם הגר"ע זצוק"ל בעצמו היה מפקיע את הקידושין הללו - הוא היה מנודה לשמיים. ולכן נשאר רק לשאול: מי הוא אותו גדול שאם היה פוסק כך ומפקיע את הקידושין הללו ומבלי שהיה מפרסם את פסק הדין היו הציבור ושאר ת"ח מקבלים את פסיקתו כתורה שניתנה מהשמיים. בזמן שהרב מבריסק ניהל מערכ...
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 6638

Re: עוד ביטול קידושין

אך יש כמה (ובראשם הגר"ש מחפוד) שקשה להלום את נוסח המכתב עם חתימתם (בעיקר כשמדובר בפס"ד של דיינים הידועים במומחיותם וככה"נ חתום עליו גם הראש"ל). אם הראש"ל כוונתך לגר"י יוסף, אז הוא לא חתום. בכלל אין הרכב ג' דיינים שלם על ההיתר, יש שני דיינים מהרכב בחיפה, ועוד שניים שאין...
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בהבנת משפט
תגובות: 2
צפיות: 157

Re: עזרה בהבנת משפט

שני דברים ידועים, א' שעם ישראל נחשבים לכלה עם הקב"ה החל ממעמד הר סיני. זה מפורש בגמ' בגיטין ועוד.
ב' שיעקב אבינו נטע העצי שיטים כדי שיהיה לבני ישראל להקמת המשכן - אהל מועד.

חסר רק המקור לדין / מנהג השלישי, שהקמת האהל לחתן וכלה היא מתפקיד / חובת אם הכלה.
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 28, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: גט מוטעה אצל האשה
תגובות: 5
צפיות: 244

Re: גט מוטעה אצל האשה

להדיא בשו"ע דאם אמר לאשה כנסי שטר חוב זה, ולעדים אמר קודם שזה גיטה ומגרשה בזה, דהוי מגורשת.
[עי' סימן קלו ה, וסי' קלח ד]
על ידי הוה אמינא
ב' יוני 18, 2018 12:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול פגישה
תגובות: 14
צפיות: 1672

Re: ביטול פגישה

לי הק' נראה שבלבול נובע מעירוב עם הוראה אחרת ששמעתי כבר כמה פעמים. פגישה שהחלה, ומיד אחד הצדדים רואה שלא יצא מזה תכלית. לא לקום וללכת מיד ברמיזה / אמירה מפורשת. כי זו פגיעה ועלבון והלבנת פנים. עדיף לסיים בזמן הממוצע, רק לא לתת אשליות מיותרות.
על ידי הוה אמינא
ב' יוני 18, 2018 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 1039

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

כמדו' שעל זה נסוב ספר שלם "לחיות אל סף האושר" מאת ר' דוד ורנר. ובו יש גם מובאות מהמקורות וגם ממחקרים.
על ידי הוה אמינא
ש' יוני 09, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פועל המשתמש בכליו של בעה"ב נחשב שואל?
תגובות: 5
צפיות: 252

Re: פועל המשתמש בכליו של בעה"ב נחשב שואל?

מסברא ש"ש כנ"ל שאין כל הנאה שלו.
ולכאו' אינו שואל גם מפני שמקבל את זה כחלק משכר פעולתו.
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 08, 2018 1:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת
תגובות: 77
צפיות: 53008

Re: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת

המפתח הוא הדמות הממוסגרת מאחוריהם. אאל"ט זה כינוס רשמי מטעה"מ, השאלה איזו ממשלה. אם זה ליטא אז לא מסתבר שזה רבה של קישינב.
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 08, 2018 1:48 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת
תגובות: 77
צפיות: 53008

Re: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת

לא מחמת דמיון, אלא שתמונה זו זכורה לי שכך. [אולי נתחלף לי, לע"ע זהו מה שזכור לי].
אינני רואה הבדל גדול, חוץ מהמשקפיים אלא מסתמא הן משקפי קריאה בלבד ולכן בשאר התמונות הידועות אין לו משקפיים.
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 08, 2018 1:44 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 25
צפיות: 1337

Re: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

נזכרתי מעשה על בעל-בית פתח תקואי, שיש בזה ניחוח תורני/מוסרי. זה אפילו לא מעשה, זה הרגש. אבל הרגש של יהודי אמיתי ופנימי שלא מצוי כ"כ. והיכן המקום להשאיר שם ושארית למעשה כזה אם לא כאן. שמו היה ר' משה כהן [ויש לו ב' בנים אברכים חשובים בבני ברק] והיתה לו חנות נעליים בחובבי ציון ליד בית הכנסת הגדול....
על ידי הוה אמינא
ד' יוני 06, 2018 11:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 25
צפיות: 1337

Re: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

וכן קצת מה"חסידי" האדמו"ר מנדבורנא פ"ת מרח' פרישמן. האדמו"ר מזידיטשוב פ"ת מרח' הס. הבלכנא רב מרח' הירקונים פינת יונה גרין בנוסף ל"חוג חתם סופר" וצאנז שהוזכרו כבר... הנדבורנא רב'ה זה הרב לייפער. לא היה לו מנין והיה מתפלל בבית הכנסת הגדול. הקפיד מאד על קדושה ונ...
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 05, 2018 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?
תגובות: 11
צפיות: 633

Re: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?

לא ראיתי מי שקידש זאת למנהג.
וכמדו' שהתפללתי בעשרות מקומות תפילה.
על ידי הוה אמינא
ב' יוני 04, 2018 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעת נישואין – חשש קידושין?
תגובות: 16
צפיות: 743

Re: הצעת נישואין – חשש קידושין?

ולפני ההצעה אינם "ידועים בציבור"?? זה גם חשש קידושין.
ולגבי אמירה בלשון שאלה, והיא עונה, זה לכאו' בלי אמירה שלו אלא אמרה היא.
על ידי הוה אמינא
ב' יוני 04, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?
תגובות: 11
צפיות: 633

Re: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?

מהיכי תיתי שזה "מנהג"? פשוט פרקטית זה עוזר לתפוס את עצי החיים בצורה יציבה ואיתנה. ובאחיזת ס"ת לא לוקחים סיכונים...
על ידי הוה אמינא
א' יוני 03, 2018 3:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7098
צפיות: 603025

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הוא מזכיר גם את הרב יעקובוביץ.
(הגר"י בן שלום היה כבר עם שיער כסוף בזקנו בשנות ה-60?)
על ידי הוה אמינא
א' יוני 03, 2018 2:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 25
צפיות: 1337

Re: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

יש את הגרעין הפתח-תקוואי, של לפני ת"ש. דהיינו כל אלו שהוספתם [ומלכתחילה התכוונתי רק על האברכים שהחלו לגור שם בתקופה המסויימת ועזבו] ובודדים נוספים מחוג זה הם: הרב פנחס וולף (אביו של... וסבו של..) רבה של קהילת "מקור חיים". משפחת לייכטונג, שהבן הרב הצדיק רבי נחמן היה בסוף ימיו בבני ברק....
על ידי הוה אמינא
א' יוני 03, 2018 12:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 25
צפיות: 1337

Re: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

יש"כ, בנתיים עולים לי עוד בראש, ובסוף נמצא אם הכל קשור דוקא בזה. [לומז'ה פחות, הרי היה ישיבה לא הכי מרכזית ושנים רבות נתדלדלה ממש, וגם כשהיתה מלאה זה רק בחורים ולא משפחות]. רבי ישראל פייגנבוים רבי יוסף רוזובסקי [כנראה בגלל חותנו הגר"י ניימן זצ"ל, ואיהו גופיה למה בחר בפ"ת?] רבי של...
על ידי הוה אמינא
ש' יוני 02, 2018 11:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"
תגובות: 25
צפיות: 1337

פ"ת התורנית בשנים ת"ש - תש"כ, "פתח תקוה של מעלה"

לפני התפתחותה של בני ברק לכיוון בה היא התפתחה הלום, היתה נהירה מסויימת של משפחות צעירות חרדיות לעבר פתח תקוה. מאוחר יותר היגרו [רובן?] לבני ברק ולמרכזים אחרים, וברבות הימים רבים מאוד פיארו את כותל המזרח של היהדות החרדית. בעיקר דמויות בציבור הליטאי. [גרעין די מרכזי הם אחיינים של החזון איש, לא יודע למ...
על ידי הוה אמינא
ש' יוני 02, 2018 11:38 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א
תגובות: 35
צפיות: 6018

Re: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א

סברתי שהמקור להגיית ע' באמצע מילה הוא כעין יי' זה ממקור ליטאי, אבל לפי האשל אברהם משמע שזה היה כך גם בגאליציה, ויל"ע עד היכן פשט. עדיין נפוץ לשמוע את ההיגוי הזה: בטח בה לב ביילה... וחסיד בכל מיישיו... וחגור נתנה לכנייני... ואכלת ושבייתה... וים סוף בקייתה... ממיימקים קראתיך... מסכת תיינית... והי...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 23, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 726

Re: בלעך או פלטה.

גנרטור פשיטא. מה נזעק כב'? וכי מישהו חשב הוה אמינא אחרת?
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 22, 2018 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 726

Re: בלעך או פלטה.

שאלת חכם חצי תשובה - הרי זה גם כן סיבה להעדיף בלעך, למקרה של הפסקת חשמל או קצר. וגם במקרה שמתירים לקרוא לגוי, הרי כל זה לצורך אור חיוני (שהרי בחושך מוחלט הילדים נכנסים לבהלה) או לצורך חימום או מיזוג (הכל חולים הם כו'), ולא לצורך התבשיל החם שבימינו בוודאי אינו צורך חיוני כלל וכלל. [ולכאורה אם קורא ל...
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 21, 2018 10:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שעון נוכחות בכוללים
תגובות: 72
צפיות: 5819

Re: שעון נוכחות בכוללים

לפני כמה שנים למדתי בכולל עם שמירת סדרים הדוקה, על כל איחור של רבע שעה ירד דולר. גם שיחות טלפון באמצע או יציאות לשירותים היו מצטרפים להצטברות מרבע שעה ומעלה. לכאורה זה היה בשביל שאברכים ידייקו יותר בשמירת סדרים. למעשה כל סוף זמן התחלפו לפחות 80% מקבוצת האברכים. כי ההרגשה היתה של שהות בגן ילדים. על א...
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 21, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 726

Re: בלעך או פלטה.

אשר לכת"ר מפחיד אותו בלעך "באופן אישי" כאמור, זו אינה הנחה מספיקה בשביל לשאול על אחרים. יתכן שאותם "באופן אישי" זה לא מפחיד, או מפחיד אותם פלטה חשמלית. וכי חסרות סיבות? מהיכי תיתי שהסיבה היא הלכתית ושייכת לבית המדרש? אצלי בבית וכן אצל כל קרובי שאני מכיר משתמשים בבלעך ולא בפ...
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 21, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 726

Re: בלעך או פלטה.

אשר לכת"ר מפחיד אותו בלעך "באופן אישי" כאמור, זו אינה הנחה מספיקה בשביל לשאול על אחרים. יתכן שאותם "באופן אישי" זה לא מפחיד, או מפחיד אותם פלטה חשמלית. וכי חסרות סיבות? מהיכי תיתי שהסיבה היא הלכתית ושייכת לבית המדרש? אצלי בבית וכן אצל כל קרובי שאני מכיר משתמשים בבלעך ולא בפל...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת שער הראש לנשים
תגובות: 5
צפיות: 373

Re: גזיזת שער הראש לנשים

יש"כ!
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת שער הראש לנשים
תגובות: 5
צפיות: 373

Re: גזיזת שער הראש לנשים

לא מצאתי מאמר הקשור לזה בירחון. אולי יכוונו אותי?
זכורני שהיה אשכול על זה מכבר, כמדו' שכתב על זה באורך חבר הפורום הרב חיים שיש בהם.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז
תגובות: 6
צפיות: 270

Re: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז

לעו"ז לוי אין בידו אלא סיפור אבותיו. יצויין כי בכל פעם שהיה ברכת כהנים, [בחו"ל רק ברגלים], באותה מידה גם נדחפו כל הלויים על טפם מדין חינוך לכיור ליטול להם ידיים כנהוג. ועוד, כדי שלא תשתכח כהונה ולויה, נהגו הרבה תפוצות לחקוק זוג כפיים על מצבות כהנים, וספל מים על מצבות לויים. ועוד, דהפטור ה...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 3646

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ראה ונזכר מעשה. גם אני ראיתי לפני כמה חודשים בביכ"נ איצקוביץ' בחור מזוקן ונראה כאשכנזי עם חולצה לבנה בחוץ וכיפה של חרדלי"ם במנחה של שב"ק וקיבל עליה שלישי, והיה מוזר לשומעו בהיגוי ובניקוד כתימני ממש. וחשבתי שהוא תימני בעל מום שנולד ל"ע עם עור לבן. האשכנזי שנעשה תימני שהתכוין הרב ה...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקח טעות משום שחייב מי שפרע
תגובות: 1
צפיות: 124

Re: מקח טעות משום שחייב מי שפרע

מק"ט זה בשינוי ממה שהיה מדובר או מוסכם בין הני שני צדדים מוכר וקונה, כגון כשהיה תנאי, או כשיש מום שמשנה את שם המקח, וכדומה.
אבל מה שבין אחד מהם לצד שלישי ולא היה מותנה ומפורש בין שניהם איך יבטל מעשה קנין שעשו זה עם זה?
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 14, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז
תגובות: 6
צפיות: 270

Re: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז

1. לא צריך להגיע לדין זכין מאדם, כי אין לוי ספציפי שזה שלו וצריך להוציא מבעלותו. מקסימום זה ממון השבט. ומאחר והמע"ה וגם אין איסור אכילה לזרים, יכול הבעלים בעצמו לאוכלו. כמנהג. וכיון שכל עוד לא הופרש תרומ"ע ממעש"ר זה טבול באיסור חמור, יכול הבעלים האוכל להפריש בעצמו. מהיכ"ת שזה חיו...
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי טבע מולד
תגובות: 4
צפיות: 236

Re: שינוי טבע מולד

עי' ברמב"ם הלכות דעות פרק א' הלכה א' ב' ד'
ועי' בהקדמת הארחות צדיקים
ועי' בדברי הגר"י סלנטר באור ישראל מאמר ל'
ורבים מגדולי המוסר כבר דנו בשאלה אם העבודה היא "כבישת המידות" או "תיקון המידות"

עבור לחיפוש מתקדם