החיפוש הניב 899 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ה' יוני 11, 2015 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנחה של שבת....
תגובות: 24
צפיות: 1947

Re: מנחה של שבת....

טעם השאלה השלישית מבואר בספרים כידוע, זכר לאבלות כי בשעה זו נפטרו משה רבינו ודוד המלך (אני כותב מזכרון, וכעת לא זוכר המקור בדיווק)
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 05, 2015 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מח אחד
תגובות: 66
צפיות: 7844

Re: מח אחד

פעלעד כתב:
בברכה המשולשת כתב:יעויין בהרחבה על נושאים אלו בכללם במש"כ מע"כ ידידי הרב שלמה גליקסברג בשו"ת ניצני ארץ ח"ב העומד לצאת לאור בעז"ה בתקופה הקרובה

איך אוכל לעי' שם אם עדיין לא יצא לאור...?

המילה יעויין משמשת בלשון עתיד
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 05, 2015 3:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום הלכה כ"גוף בלא נשמה"- מעשה שהיה
תגובות: 19
צפיות: 1859

Re: קיום הלכה כ"גוף בלא נשמה"- מעשה שהיה

אבל בסיפור משמע שלא דנו את הסברא הזו בנפשם, שהרי ליווהו ביציאה, ולא אמר כל אחד שמישהו אחר ילווה והשאירוהו בדד.
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 02, 2015 12:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי המשמרות במאלטש
תגובות: 4
צפיות: 659

Re: חילופי המשמרות במאלטש

מה שייך חכם שאסר וכו', במציאות בישיבות רואים שהרבה פעמים ראש ישיבה פלוני לא מסתדר עם בחורים ספציפים, וראש ישיבה אחר כן מסתדר איתם. אולי הוראת הגר"ח מבריסק [אם היתה כזו "הוראה"] היתה לרבי זלמן סנדר כהנא שפירא זצוקללה"ה לפי טבעו ולפי יכולותיו להתמודד עם בעית ההשכלה עם אותם בחורים. ...
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 02, 2015 3:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החזון איש והבית יוסף
תגובות: 4
צפיות: 697

Re: החזון איש והבית יוסף

מה הסתירה בדברים?
מעודי למדוני גם ב"י על הסדר, וגם חזו"א, והכל אתי כפתור ופרח כמקשה אחת
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 22, 2015 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: בהא דנהגו לשטוח עשבים בבית הכנסת בחג מתן תורה
תגובות: 17
צפיות: 1584

Re: בהא דנהגו לשטוח עשבים בבית הכנסת בחג מתן תורה

בעלון דברי שיח שיצא היום לככבוד שבועות מביא שמנהג ביכ"נ לדרמן לא לשטוח ירק, וזה ע"פ המ"ב ע"פ הגר"א. לכאו' צ"ל שכך נהג גם החזו"א, אבל זה פלא, מפני שבביהכ"נ של הגר"ח גרינימן זצ"ל המנהג (וזה ודאי כמו אצל החזו"א) לקשט במעט עלים ירוקים על הפלורוסנטים...
על ידי הוה אמינא
ו' פברואר 13, 2015 1:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל
תגובות: 19
צפיות: 1633

Re: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל

לכאורה זה חייב גניזה וכבוד, אין להביא ראיה מיר"ש ויודעי ספר, והא ראיה: ר' משה פראגר בספרו [הדמיוני] הכי מפורסם על השואה מספר על תוף שכזה, שיתופפו בו לעתיד לבוא כשיבוא משיח צדקנו, וימגר את מלכות הרשעה הנאצית במפלתה המוחצת... וזה ודאי נגד ההלכה. הכאה כזאת שהיא לשם ולכבוד שמים וגילוי מלכותו בלבד ...
על ידי הוה אמינא
ה' פברואר 12, 2015 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל
תגובות: 19
צפיות: 1633

Re: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל

לכאורה זה חייב גניזה וכבוד,
אין להביא ראיה מיר"ש ויודעי ספר, והא ראיה: ר' משה פראגר בספרו [הדמיוני] הכי מפורסם על השואה מספר על תוף שכזה, שיתופפו בו לעתיד לבוא כשיבוא משיח צדקנו, וימגר את מלכות הרשעה הנאצית במפלתה המוחצת... וזה ודאי נגד ההלכה.
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 14, 2015 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם זה נכון הלכתית?
תגובות: 23
צפיות: 1687

Re: האם זה נכון הלכתית?

איני מצליח לראות מה צירפת
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 14, 2015 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

איפה מצאת בחוק הבוררות התייחסות ליכולת לטעון במקום צד מהנידונים, או ליכולת להתערב בנידוני עובד-מעביד אם ההלכה לא תואמת את החוק החילוני?

אני לא מצאתי.
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 14, 2015 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

חוק הבוררות לא קובע מה יכול הבורר / דיין לחייב או לפטור. חוק הבוררות קובע רק שלבורר יש סמכות חוקית שמה שהוא קובע, אם עמד בדרישות החוק (ניהול פרוטוקול, בלי משוא פנים, ועוד כמה פרטים, צדק טבעי וטובת הציבור וכדומה,) אזי הוא מוסמך לפסוק ופסקו מחייב את הצדדים. מכאן ועד לומר שמה שהבורר / דיין יפסוק לא יהי...
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 14, 2015 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

לדברי הרב בברכה המשולשלת אני מסכים, ומשם ראיה נגד הרב תוכן. דאם זה כתוב בשטר בוררות במפורש - הוי אומר שקבלו עלייהו על הפרט הזה גם על פסלות. כמו שיהיה כתוב נאמן עלי אבא ואביך, ועדים פסולים ולדון בלילה וביום שישי, וכמו שיהיה כתוב שיכולים לחייבו בגרמא וכו' - מה שמקבל על עצמו הבעל דין זה ודאי מחייב ונות...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

רא"ש מסכת בבא קמא פרק א' סימן ה': 'דין גמור הוא שחייב אדם להציל עשוק מיד עושקו בכל טצדקי דמצי למיעבד'. איפה יש פה רמז שדיין יכול לסייע לצד לטעון, או לפסוק לו מה שלא טען, או להכניס בפיו טענות?! זה נוגד את הדין של שמוע בין אחיכם ושל לא תכירו פנים במשפט. לדיין יש רק הלכות של טענינן ושל פתח פיך לא...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

אם מותר לבי"ד לטעון עבור הבעלי דינים - ועד כמה שידוע לי אסור לבי"ד להעלות טענה שהבעל דבר לא טען. מה שאסור לב"ד לעשות זה לטעון לטובת אחד מן הבעלי דינים פרעתי או מזויף וכדומה, אבל להציל עשוק מיד עושקו מחוייבים הם לטעון בשבילו. טענינן יש ביתומים ולקוחות, ויש ראשונים שאומרים שגם באלמנה. ...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

לא התכוונתי שאין מקום לחוק ע"פ ההלכה, אלא שבנושא ספציפי זה מנהג בתי הדינים הוא כהשו"ע שמקבל רק כפועל בטל ולא כנאמר בחוק. ואין זה סותר למבואר בשו"ע שהולכים אחר המנהג, כי כאן המנהג הוא שלא כחוק. וכל זה ביחס לסתם שכיר, אבל ביחס למלמד אה"נ שהמנהג הוא לשלם שכר מלא כנאמר בחוק. אך זה ר...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

בענין זה של הפסקת עבודה, לכאורה ההלכה חלוקה עם החוק. כי לפי החוק, אם המעביד פיטר את העובד באמצע זמן השכירות, הוא חייב לשלם לו שכר מלא, ואפילו אם העובד מצא לעצמו עבודה אחרת. ואילו לפי ההלכה, אפילו אם העובד לא מצא עבודה אחרת, אינו חייב לשלם לו אלא כפועל בטל, מלבד בעובד הוראה, שהאומדנא היא שהוא אינו ר...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל
תגובות: 138
צפיות: 16784

Re: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל

בספרו של רבי לייב בן הח"ח "מדרכי אבי" מסופר שלידתו של ר' הלל היתה בוילנה, והיתה בת הח"ח מקשה לילד, ושלחו להח"ח שיתפלל עליה, והגיעו השליח באמצע שדיבר עם רבנים על גודל מעלת לימוד ירושלמי וכו'.
בסוף השיחה הגיע מברק נוסף שנולד "שלקחו את הילד בצבת".
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

עוד טעות נכתבה כאן, תוצאה של לימוד הלכות דיינים מתוך עיתון, שתוקף שטר בוררות וחוק הבוררות נתייסד והתחזק ע"י הגר"נ קרליץ שליט"א לרפו"ש. נושא שטר בוררות, וחיזוק כוח פסק הבי"ד מבחינה משפטית ע"י החוק ומערכות ההוצל"פ, מבואר בכל ספרי השו"ת כבר מלפני 150 שנה. וכך מנה...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 3:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

אחד המגיבים עירבב כאן בין נידון דינא דמלכותא דינא ומנהג המדינה הכללי, לבין הלכות פועלים שנפסק בשו"ע שהמנהג קובע את הדין. ולא קרב זה אל זה.
וממילא לא קרב נידון זה לנידון שניסה בית ההוראה הישר והטוב לגבש בנוגע למנהגי בתי הדין.
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 13, 2015 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

מה שקובע את חיוב השכר העתידי בד"ת זה לא דעתה ותכניותיה של המורה, אלא מה אומר החוק, ולכן אין כאן מקום ללומדות בחילוקי סברא האם זה דומה ממש למנא תבירא או לדובר אמת דרב ספרא וכו'. כי השו"ע בהלכות פועלים פוסק הכל כמנהג המדינה. אם לפי החוק מגיעים פיצויים - לא משנה הלומדות והתכניות. זה ממש כמו כ...
על ידי הוה אמינא
ב' ינואר 12, 2015 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

השואל מניח שהבי"ד נתן יותר ממה שהגיע לה, היות ותיכננה להתפטר בלאו הכי. וכביכול תכנית להתפטר כבר מחיל גדרי הפסקת קשרי וחיובי עובד-מעביד. ונראה לי שזו טעות. אילו היתה מתפטרת בפועל - רק אז היה מקום לדון אם לפטור את הנתבעים מאותו יום שחלה ההתפטרות ואילך עד סוף השנה. ועדיין גם אז, יש סקטורים שמנהג ה...
על ידי הוה אמינא
ב' ינואר 12, 2015 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "עורכי הדיינים" בפורום-אוצר-החכמה. מותר או אסור?
תגובות: 6
צפיות: 850

Re: "עורכי הדיינים" בפורום-אוצר-החכמה. מותר או אסור?

תלוי בפירושי הראשונים לדין אל תעש עצמך,
כמדומה שלרוב הפירושים יהיה מותר בשאלה שהבאת, ואיני יודע מה נפסק להלכה.
אבל ישרות העיון זה ודאי לא.
על ידי הוה אמינא
ב' ינואר 12, 2015 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4274

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

מה זאת אומרת "בית דין שבזמננו"? ובי"ד בזמן משה רבינו כן היה יכול? כמדומה שיש על זה שער משפט שמביא מסוגיית רוניא אקפיה לרבא ודנו לפני רב הונא. מסקנת הפוסקים (לפי הזכרון המעורפל שלי) שבי"ד אינו יכול לחייב יותר מהתביעה, וגם אם לפי דעת הדיין יש כאן סיבת חיוב, אי הטענה הוי מחילה ופוטר...
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 08, 2015 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות
תגובות: 7
צפיות: 850

Re: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות

וכי מפני שיש גמ' נגדי לא אכתוב את האמת?
ולגופם של דברים הבאתי שלפי פי' רשב"ם שאלה זו תליא ביסוד פלוגתתם של רב נחמן ורבא, ויל"ע בהאי סוגיא איך מפרשים ראשונים אחרים, ואיך נקטינן בכל ההמשך הלאה - לכאו' רבא הוא מרא דשמעתתא.
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 07, 2015 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות
תגובות: 7
צפיות: 850

Re: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות

אין לי ברירה רק להתחיל לצטט גם כן סוגיות. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כט עמוד ב ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ביתא? אמר ליה: מינך זבינתיה ואכלית שני חזקה, א"ל: אנא בשכוני גוואי הואי; אתא לקמיה דרב נחמן, אמר ליה: זיל ברור אכילתך. אמר ליה רבא: הכי דינא? המוציא מחבירו עליו הראיה. רשב"ם ...
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 07, 2015 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צדקה לחסידים בלבד - נסיון שחזור
תגובות: 33
צפיות: 2884

Re: צדקה לחסידים בלבד - נסיון שחזור

חבל על אשכול מבורך - שעוד לא הספקתי להכנס אליו.
מי שעשה זאת, כנראה מסיבות יוקרה קבוצתית, מכתים את הקבוצה אליה הוא משתייך, ופועלו גרם ההיפך ממה שרצה.
על ידי הוה אמינא
ד' ינואר 07, 2015 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות
תגובות: 7
צפיות: 850

Re: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות

המרא קמא מוחזק?! המרא קמא מערער! המ"ק טוען אחוי שטרך כי לא עבר ג"ש ומדוע אתה אוכל פירות הרי אתה גזלן כי אין לך שטר, והמחזיק טוען מכרת לי וכבר עבר ג"ש ולכן הוא לא חייב לשמור על השטר. אזי הולכים שניהם לבי"ד, המחזיק שהוא מוחזק בפועל (בין אם ביושר ובין אם בגזילה) והמ"ק שהוא המער...
על ידי הוה אמינא
ב' ינואר 05, 2015 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשיה חדשה- הסוחר הערבי לווה בהיתר עיסקא
תגובות: 2
צפיות: 456

Re: פרשיה חדשה- הסוחר הערבי לווה בהיתר עיסקא

מה פתאום שעסקי הבנק עם ערבי יהיו ע"פ הית"ע?! הרי בניירת של ההלוואות הפרטיות לא כתוב בפירוש הית"ע, רק על הקיר, ולמי שדורש זאת מוכנים להכניס בפנים התייחסות להית"ע. ברור שערבי לא דרש זאת. ומה שכתב על הקיר הוא שכל העסקים של הבנק שיכול להיות בהם צד ריבית הם כלולים בהית"ע, אבל מה ...
על ידי הוה אמינא
א' ינואר 04, 2015 12:32 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 860
צפיות: 89902

Re: [פיענוח] עזרה פיענוח מספר 4

בשורה השלישית, המילה הקטועה מתחילה באותיות התמ.... ולא המת...
על ידי הוה אמינא
א' ינואר 04, 2015 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות
תגובות: 7
צפיות: 850

Re: מחזיק הטוען שהחזיק ג"ש- מי אוכל פירות

בפשטות הסוגיות נקודת מוצא ההסתכלות על שני הצדדים הללו מתחילת הסכסוך שביניהם, היא שהמחזיק הוא מוחזק גמור, והמע"ה לרעת המערער. מי שזקוק להביא עדיו לבית דין הוא המערער. משאלתך משתמע שלמרא קמא יש עליונות והמחזיק צריך להביא נגדו עדים, ולא היא. ואכן אם המר"ק כבר הביא עדים לבי"ד (שבג"ש ...
על ידי הוה אמינא
א' ינואר 04, 2015 1:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי אמור לשאת בנטל
תגובות: 5
צפיות: 683

Re: מי אמור לשאת בנטל

כנראה לא הבנתי את הסיפור, אם לחברה אסור לבטל מספר לאחר שניתן למישהו, וזה הגיוני שכך, איך בטלו המספרים הללו שכבר ניתנו בעבר להו"ל?? ואם לא ניתנו בעבר להו"ל, איך העבירו דרכם קבלת שיחות למספר שלהם?? סברתי שהסיפור התחיל בכך שהמספרים הללו כן ניתנו להו"ל כחוק, וקרה סיבוך טכני וזה הועבר למיש...
על ידי הוה אמינא
ו' ינואר 02, 2015 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי אמור לשאת בנטל
תגובות: 5
צפיות: 683

Re: מי אמור לשאת בנטל

לכאורה בחיבור הראשוני של הקווים קיבלה חברת הטלפונים סכום כסף לכל המספרים, לפי כמות המספרים. א"כ זה קנין על הזכות הזו כמקובל, אף שאינו דבר עם ממשות. מ"מ על זה משלמים כסף ומקבלים כזה שירות. ואם אכן חל קנין על זכות השימוש במס' הזה ואח"כ בשגגה ניתקו הקווים ונמכרו לאחרים, מה מכרה החברה לאח...
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 01, 2015 10:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נח לוי
תגובות: 20
צפיות: 2567

Re: רבי נח לוי

שוב מה שצירף הרב שברי לוחות נראה לי דף לבן
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 01, 2015 12:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר תולודת יש"ו
תגובות: 5
צפיות: 675

Re: ספר תולודת יש"ו

מ"ש הרב שברי לוחות - דפים ריקים.
על ידי הוה אמינא
ה' ינואר 01, 2015 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב נוטר הכרמים
תגובות: 38
צפיות: 4243

Re: מזל טוב לרב נוטר הכרמים לרגל הולדת בנו

לייבעדיג יענקל כתב:יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעש"ט בנקל, ולראות ממנו אסאך יידיש נחת וכט"ס.
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 30, 2014 10:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב הראשי של רומניה ר' משה רוזן
תגובות: 15
צפיות: 2035

Re: הרב הראשי של רומניה ר' משה רוזן

היה מסור בלב ונפש חפצה לבקשות בשם הרבי מלובביץ לעזור ליהודים וליהדות בכל דרך ואופן, יש על זה סיפורים ארוכים בחב"ד.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 29, 2014 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעבר דירה בהלכה ובהגדה
תגובות: 8
צפיות: 1365

Re: מעבר דירה בהלכה ובהגדה

על תשלומי טיפ לסבלים,
על אופן קביעת מזוזות,
מה להכניס ראשון לבית,
באיזה צד נכון להניח מיטות השינה,
באיזה ימים בשנה לא נכון להתחיל לגור בבית חדש,
שיור אמה על אמה וכל הלכותיו,
כיווני אויר,

ועוד היד נטויה. בהצלחה ר' מוישה.
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 28, 2014 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנק הדואר: אלפי לקוחות באיסור רבית – מחוסר ידיעה
תגובות: 14
צפיות: 1615

Re: בנק הדואר: אלפי לקוחות באיסור רבית – מחוסר ידיעה

לא הבנתי - מדוע אין זה נחשב לעמלה ככל הלוואה בבנק שאתה משלם עמלה על פתיחת תיק אשראי. - עוד לא הבנתי למה עשו פעם היתר עסקה בבנק הדואר בזמנים שלא נתנו אשראי. עוד נראה לי שיש עוד הרבה עצות אין ספור איך לא להיכשל בריבית ועם כל הכבוד שאני רוחש להרב וינד כבר עסקו בהלכות רבית רבים וטובים לפניו. מבלי להזכי...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 28, 2014 1:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת ממעמקים - מחברו?
תגובות: 12
צפיות: 2266

Re: שו"ת ממעמקים - מחברו?

הרב אשרי מדי מפורסם ומוכר בשביל לשאול "מי אמר, ומה הוא היה, ומי שמע עליו". אני שמעתי עליו מכמה שרידים משם. ורק בשנים האחרונות יצאו כמה ספרים חדשים שמביאים תיעוד מגיטו קובנה, ובלי ספק הוא מוזכר שם, ותוכלו לבדוק מה היה מעמדו ותפקידו בקובנה. גם אם הוא הגזים מעט בערך תפקידו כשתיעד את דברי עצמו...
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 25, 2014 10:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נח לוי
תגובות: 20
צפיות: 2567

Re: רבי נח לוי

היה ממשפחת לעווי, ולא היה לוי. מזרע רבי נחום משאדיק. היה מפורסם בכינוי ר' נח קלעפער.
זכורני שכבר כתבו עליו הכא, אחפש אולי אמצא.

עבור לחיפוש מתקדם