החיפוש הניב 746 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת שער הראש לנשים
תגובות: 5
צפיות: 404

Re: גזיזת שער הראש לנשים

לא מצאתי מאמר הקשור לזה בירחון. אולי יכוונו אותי?
זכורני שהיה אשכול על זה מכבר, כמדו' שכתב על זה באורך חבר הפורום הרב חיים שיש בהם.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז
תגובות: 6
צפיות: 281

Re: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז

לעו"ז לוי אין בידו אלא סיפור אבותיו. יצויין כי בכל פעם שהיה ברכת כהנים, [בחו"ל רק ברגלים], באותה מידה גם נדחפו כל הלויים על טפם מדין חינוך לכיור ליטול להם ידיים כנהוג. ועוד, כדי שלא תשתכח כהונה ולויה, נהגו הרבה תפוצות לחקוק זוג כפיים על מצבות כהנים, וספל מים על מצבות לויים. ועוד, דהפטור ה...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 4021

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ראה ונזכר מעשה. גם אני ראיתי לפני כמה חודשים בביכ"נ איצקוביץ' בחור מזוקן ונראה כאשכנזי עם חולצה לבנה בחוץ וכיפה של חרדלי"ם במנחה של שב"ק וקיבל עליה שלישי, והיה מוזר לשומעו בהיגוי ובניקוד כתימני ממש. וחשבתי שהוא תימני בעל מום שנולד ל"ע עם עור לבן. האשכנזי שנעשה תימני שהתכוין הרב ה...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקח טעות משום שחייב מי שפרע
תגובות: 1
צפיות: 141

Re: מקח טעות משום שחייב מי שפרע

מק"ט זה בשינוי ממה שהיה מדובר או מוסכם בין הני שני צדדים מוכר וקונה, כגון כשהיה תנאי, או כשיש מום שמשנה את שם המקח, וכדומה.
אבל מה שבין אחד מהם לצד שלישי ולא היה מותנה ומפורש בין שניהם איך יבטל מעשה קנין שעשו זה עם זה?
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 14, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז
תגובות: 6
צפיות: 281

Re: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז

1. לא צריך להגיע לדין זכין מאדם, כי אין לוי ספציפי שזה שלו וצריך להוציא מבעלותו. מקסימום זה ממון השבט. ומאחר והמע"ה וגם אין איסור אכילה לזרים, יכול הבעלים בעצמו לאוכלו. כמנהג. וכיון שכל עוד לא הופרש תרומ"ע ממעש"ר זה טבול באיסור חמור, יכול הבעלים האוכל להפריש בעצמו. מהיכ"ת שזה חיו...
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי טבע מולד
תגובות: 4
צפיות: 255

Re: שינוי טבע מולד

עי' ברמב"ם הלכות דעות פרק א' הלכה א' ב' ד'
ועי' בהקדמת הארחות צדיקים
ועי' בדברי הגר"י סלנטר באור ישראל מאמר ל'
ורבים מגדולי המוסר כבר דנו בשאלה אם העבודה היא "כבישת המידות" או "תיקון המידות"
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 4:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141199

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

חזקו עלי ההמלצות ואפן לקרוא את הדברים והתעוררתי מהם מאוד למקרא הוד שגב גדלות ורוממות חיי התורה בסביבתו. יש"כ.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ''ברוב עם'' בשניים
תגובות: 2
צפיות: 175

Re: ''ברוב עם'' בשניים

לגבי קריאת המגילה ג"כ כתוב שעדיף בציבור מדין ברוב עם, ואם אין מנין עדיף כמה יחד בלי מנין, ומסתמא מהאי טעמא. שגם אם אין מנין עדיין שנים הם רוב עם לגבי אחד.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 4021

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

איש_ספר כתב:
וכל האשכול הזה לא מתאים לחכם ונבון כמוך.


השורה הזו לא מובנת לחלוטין
על ידי הוה אמינא
ש' מאי 12, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 4021

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

תסתכל בראש האשכול. השאלה היתה על הקהילות הליטאיות. (וברור שכוונתו על כל הקהילות הליטאיות הנפוצות שמנהגן מכונה "מנהג הישיבות", ולא התכוין על קהילות שנוהגים כגר"א מעבר לממוצע הליטאי הנהוג.) אתה קורא מחשבות וכוונות? בטקסט שכתב הוא כתב על הגר"א והנוהגין כהגר"א. מסתמא הוא בעצמו ...
על ידי הוה אמינא
ש' מאי 12, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'
תגובות: 11
צפיות: 457

Re: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'

זה לא דומה לדפרסאי כי זה לא עובר דרך החור למק"א אלא נשאר באותו בור.
ועוד, דבדרך כלל זה גם לא נופל למטה אלא מונח ממש תחת למכסה היות וכבר מלא כמעט עד הסוף.
לכן אם יוצא ריח לא נתבטלה הקללה הנ"ל, ואם אין ריח וזה גם סגור אז גם בפחים הרגילים היו מקילים.
על ידי הוה אמינא
ש' מאי 12, 2018 10:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7219
צפיות: 648232

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

השמאלי הוא הגרי"י פישר?
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 11, 2018 3:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרוב לסדר חליצה
תגובות: 3
צפיות: 223

Re: קרוב לסדר חליצה

מאי שנא מקרוב של אח של תובע או נתבע דכשר להיות דיין?
מאי שנא מקרוב של אח של בעל או אשה דכשר להיות עד בקידושין?
מהיכי תיתי שיתעורר חשש שונה ויכתבו הפוסקים על שאלה זו דוקא בחליצה?
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 11, 2018 3:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 23
צפיות: 919

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

שוב עיינתי בסוגיא זו. והנה הוזכרו לעיל דברי הר"ן בריש מכילתין, שכתב בשם יש אומרים בדעת רש"י שחיוב בדיקה הוא מדאורייתא [ולא מדרבנן!] מדין מצוות ביעור חמץ דהיינו בל יראה ובל ימצא, ומאחר ובדק כמצוותו שוב אינו עובר בב"י וב"י אפילו ישנו חמץ שלא מצא בבדיקתו. ומדקדוק לשונו משמע [ובפרט מ...
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 10, 2018 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 4021

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

מוזר לטפול את כל ההנהגות הישיבתיות להגר"א ולהקשות סתירה מזה על זה "לשיטתו". אף פעם לא אמרו בישיבות [הוותיקות שדקדקו במסורת, לדוג' מיר דליטא, ובנותיה] שהם נוהגים לפי הגר"א. ומהרשימה דלעיל כמדו' יש אי דיוקים בבטחון עצמי יוצא מן הכלל ולא מבוסס, אני זוכר שהגר"א דוקא כן אמר יוצרו...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 09, 2018 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הדר ביה שמואל": עמודים בתולדות הספר העברי - הדר המחבר
תגובות: 2
צפיות: 404

Re: "הדר ביה שמואל": עמודים בתולדות הספר העברי - הדר המחבר

יש"כ על העלאת התוכן.
(חזקה על מחברי דורינו שישכילו, לפחות אחד מהם, לחבר ספר שלם בעקבות אשכול זה, על הספר עב הכרס שנכתב כולו על כתיבות הספרים שקדמו לו. וחוזר חלילה).
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 07, 2018 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשר בחלב שלא כדרך הנאתו
תגובות: 3
צפיות: 215

Re: בשר בחלב שלא כדרך הנאתו

מבואר בפסחים כה שבב"ח אסור אף שלא כדרך הנאתו ולכאורה צ"ע לר"ת שטעם כעיקר הוא כפשוטו אם כן איך יהיה מותר לאכול תבשיל שהתבשל אחרי כ"ד שעות בסיר שבושלו בו בב"ח הרי הוא אסור אף שלא כדרך הנאה? האם יש פה שאלה בכלל? משתמע מהשאלה שהנחת שאחרי כ"ד שעות הוא שווה לשלא כדרך, ולכאו'...
על ידי הוה אמינא
א' מאי 06, 2018 1:18 am
פורום: עזר אחים
נושא: ניקוי יבש ל'משי'
תגובות: 3
צפיות: 657

Re: ניקוי יבש ל'משי'

כתובת מכבסתו, רחוב הרב שך 16 ב"ב. כמדומה שאבא שלו מרחוב רבי עקיבא הוא הידוע להמומחה. איני יודע אם עדיין פועל.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 06, 2018 1:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7219
צפיות: 648232

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

התמונה האחרונה דומה מאוד לגרב"ד, אף שהפיאות מסודרות יותר מהתמונות הנפוצות.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 06, 2018 12:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7219
צפיות: 648232

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ר' ישראל יונה'ס זו אפשרות סבירה יותר מאשר הגרב"ד עצמו. בפרט לאור ההשמטה בספרו של הרב אדלשטין עצמו.
ואיך היו פני אביו של הגרב"ד, הרי היה מוכר מאוד לבני ישיבת קמניץ כי היה גר אצל בנו הברכת שמואל שנים והשתתף בשיעורים כלליים בישיבה. אולי זה האבא?
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 04, 2018 1:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7219
צפיות: 648232

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

גם אם זה צורף למאמר של גבאי או שמש, זה לא מחוייב שהוא צירף את התמונה ולא בחור הזעצער במערכת
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 04, 2018 12:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 18
צפיות: 1896

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

כעת שמתי לב שיש חידושים חדשים מהגה"ק רבי אלחנן וסרמן בקובץ זה, ומשום מה זה נרשם בסוף במדור הערות.
ראשית האם אפשר להעלות זאת? בברכת יש"כ מראש.
והשנית לא הבנתי איך זה נדחף למדור כ"כ אחורי, זה היה אמור לקבל מקום בחזית. הלא כן?
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 03, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)
תגובות: 45
צפיות: 1385

Re: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)

ננסה לפשט את מה שכתבתי. לו יצוייר ויש כשרות בראשותך. בד"ץ אש משמים. אתה הכשרת קבוצת אנשים כגון שוחט ובודק סכינים ומנקר ובודק טריפות ומולח וכו', ואתה מחתים את חותם הכשרות אם הכל עבר כשורה. כעת תענה לי אתה: יש בעיה במשלוחים?! כן או לא?! אם כן למה לא שומעים ממך כלום??? אה?! תשובתך מן הסתם: לא יודע...
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 03, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)
תגובות: 45
צפיות: 1385

Re: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)

קשה להאמין שיש התגייסות של רבנים למען הנושא הנ"ל, סביר יותר שזו התגייסות של אותו תעמולן, והוא משתמש בין שאר התעמולות והגימיקים גם בהחתמת הרבנים. הרבנים לא מעורבים ולא מעורים בנושא זה ומנין להם מה שקורה, ומי מהיבואנים או מהיצרנים ישמע להם אם יביעו דעה? אין ספק שצעב"ח זה איסור חמור מצד ההלכה...
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 03, 2018 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...
תגובות: 7
צפיות: 351

Re: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...

במחכ"ת, ודאי אין כוונת רבינו יונה על המתקת העונש בלבד, אלא על דרך התשובה המחוייבת. שהרי ספר שערי תשובה לא עוסק בתיקונים, ועיקרי התשובה היא הדרך לשוב בתשובה. כפרה של יוה"כ או של יסורים או של מיתה, היא מלבד העונש בעיקר "כפרה" כשמה, אשר זוהי תכלית תשובה. ויעויין ברבינו יונה אם מועל...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...
תגובות: 7
צפיות: 351

Re: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...

במחכ"ת, ודאי אין כוונת רבינו יונה על המתקת העונש בלבד, אלא על דרך התשובה המחוייבת. שהרי ספר שערי תשובה לא עוסק בתיקונים, ועיקרי התשובה היא הדרך לשוב בתשובה. כפרה של יוה"כ או של יסורים או של מיתה, היא מלבד העונש בעיקר "כפרה" כשמה, אשר זוהי תכלית תשובה. ויעויין ברבינו יונה אם מועלת...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי
תגובות: 6
צפיות: 471

Re: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי

אם זה נפל לאחוריו באופן שלא שם לב ולא ירים מיד - מסתמא זוהי אבידה. ולא נאמר שיעור יאוש והלכות אבידה ומציאה אלא לישראל, וגוי מחוץ לכל הגדרים והדינים, ומה שנחשב לפי הסברא של גוי או לפי החוק הגויי לאבידה זה מה שחל עליו.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטחת דברים כלפי מעלה
תגובות: 11
צפיות: 539

Re: הטחת דברים כלפי מעלה

"ואין בכל העברות אשר ישיג ענשם לעונש המטיח דברים"
לשון רבינו יונה בשע"ת השער השלישי.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...
תגובות: 7
צפיות: 351

Re: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...

הדברים מפורשים בסגנון זהה גם בשע"ת לרבינו יונה
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 29, 2018 1:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום
תגובות: 23
צפיות: 1594

Re: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום

אז עיקר הספק הוא האם נישא עם פליטת שואה, או בת למשפחה שעלתה כבר קודם והיו לו גיסים כאן.
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 29, 2018 1:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום
תגובות: 23
צפיות: 1594

Re: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום

ר' שלום גרשון או מי מילדיו עלו לארץ ומתי?
אכן אם איני טועה היתה לו בת שנישאה לרבי יצחק שינקר המלמד הנודע מיסודי התורה בת"א ולאחמ"כ בתורת אמת בבני ברק. אך לא ידעתי אם התחתן לפני השואה בחו"ל, או בארץ.
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 24, 2018 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסמך או תמונה מקטלוג.
תגובות: 5
צפיות: 360

Re: מסמך או תמונה מקטלוג.

הם לא טיפשים. ובכל הקטלוגים שאני מכיר - הדוגמאות באיכות מאוד גרועה להעתקה ביחס למקור או שטישטשו ממנה פריטים / מילים בודדות, ויש ע"ז טביעת אצבע שלהם למי שמבין באבחנה הזו - יותר מאילו היה כתוב שם הבעלים.
על ידי הוה אמינא
ש' אפריל 21, 2018 11:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 683
צפיות: 80536

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

מענין לענין האחרון [ההקדשות על הספרים], אף אני הק' ואחי קבלנו ממנו ספרי חו"ב לבר מצוה עם הקדשות, והשוינו והכל מילה במילה אותו נוסח בהפרש של שנים. אמנם מה שהיה מעניין אז - הספרים היו תמיד על אותה מסכת שלמדנו [אז בחיידר], כל אחד והמסכת שלו. ולא נודע לנו שריגל איכשהו אחרינו מקודם ובירר מה לומדים, ...
על ידי הוה אמינא
ש' אפריל 21, 2018 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 399

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

הר"מ מדבר על שומר, השואל לעיל שאל על הגנב עצמו.

לכאו' על זה ממש מדברות הסוגיות של קניני יאוש בעלים ושינוי רשות או שינוי השם או שינוי מעשה. דבלי יאוש ושינוי החפץ של הבעלים גם אם שילם. ועם יאוש ושינוי קנה הגזלן וקיים והשיב בתשלום הממון.
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 27, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקת הקהל בקריאת התורה שאינה של חובה
תגובות: 1
צפיות: 187

Re: שתיקת הקהל בקריאת התורה שאינה של חובה

בהל' קריה"ת לא כתוב שזה מטעם חובת שמיעת הקריאה, ובפשטות אינו אלא מטעם כבוד הס"ת
כמו שאסור לצאת מבהכ"נ באמצע, גם מי שאינו בר חובה כגון שכבר שמע קריה"ת
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 26, 2018 12:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 39154

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

כך כותב פלוני בפורום מסוים: כשהתחלנו ללמוד למבחנים ברבנות (שבת, ולאחמ"כ נדה ומקוואות ועוד) היו כמה אברכים שהתנגדו ללימוד בסגנון הזה ורצו לימוד הלכתי עיוני יותר מעמיק מאשר עושים הנבחנים לרבנות, ולכן הלכנו כמה אברכים לגראי"ל זצ"ל. סיפרנו לו את הנ"ל והוא שאל "האם יש לכם קשרים?...
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 26, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 39154

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

אין לי עסק ב"פנימיות", אבל ע"פ נגלה זה פשוט מכל, אפילו על פרוסת לחם שליד מה שבצע לברך כתוב במג"א לא לתת לנכרי, משום כבוד הברכה שבירכו על מה שסמוך לזה. א"כ כל מי שמעריך חלה של ברכה [מאדמו"ר או שלא] יודע שיש חסרון בהערכת הברכה למוכרו לגוי.
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 20, 2018 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצב העגום של ספרי היוחסין
תגובות: 8
צפיות: 542

Re: המצב העגום של ספרי היוחסין

גם על המע"ט המצב עגום באותה מידה, רוב הנכתב זה גיבובי סיפורים שעלו במוח בסופר.
ומי שעוסק בכתיבת מבוא לספרים ורוצה לכתוב רק את האמת צריך להשקיע חודשים ושנים לנפות ולסנן.

אבל למה שיצטרכו לכתוב כל זה במבואות לספרים? עדיף להתמקד בתוכן הספר עצמו.
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 19, 2018 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדרכי המחאה הראויה
תגובות: 8
צפיות: 538

Re: לדרכי המחאה הראויה

מאחר ומחאתך התקבלה ע"ד ההנהלה ומחקו את עיקר הדברים הבלתי ראויים, התייתר הצורך בהשארת המחאה.
וכי היכן מצאת צורך בהנצחת מחאה לעד ולנצח?
מחאה זה חיוב וצורך נקודתי. וקיימת אותה כדבעי.
והגיע הזמן ל"ויחזור לתלמודו".
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 19, 2018 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 23
צפיות: 919

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

את"ל ציטוט, ואת"ל העתקה: מקור חיים (לר"י מליסא) ביאורים סימן תלא הקדמה [הקדמה] הנה הבית יוסף הביא בכאן מחלוקת הפוסקים בדיני בדיקה וביטול. לכן ראיתי ג"כ להקדים לבאר דיני בדיקה וביטול בס"ד. א] בדין בדיקה בלא ביטול. רבו הדיעות שהרבה פוסקים סבירא להו דבדיקה בלא ביטול דאורייתא, ו...

עבור לחיפוש מתקדם