החיפוש הניב 14350 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 4:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3418

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

גם אני חשבתי שזו דעתו . וכך אמר לי פעם הגר"ש דייכובסקי עצמו מי יודע מה חשבה בלבה ברגע הטבילה. אבל בפסק דין האמור כתב כמו שהבאתי ממנו . נשוה לנגד עינינו - נשות שלמה ושמשון התגיירו בפני בית - דין לא מוסמך, בית - דין של הדיוטות. היה להן מניע ברור להנשא למלך ולמנהיג העם. הן עבדו עבודה זרה אחר גיורן...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 1:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3418

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא הבנתי שום דבר מהאריכות של דבריך. יש שאלה האם קבלת עול מצוות היא תנאי בגירות או לא. הגרח"ע והגריש"א (וכנראה משם גם הגרמ"פ) אומרים שיש תנאי כזה. ובעצם כיוון שמדובר בחלות אין השאלה מה חשבה בלב אלא מה אמרה כי דברים שבלב אינם דברים אבל אם אנן סהדי שלא כיוונה לקבל עול מצוות אין הגירות גי...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 1:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3418

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא תפסתי את הטיעון מנשות שלמה ושמשון. ביטול הגיור הוא רק במקום שאפשר לומר אנן סהדי שאין בכוונתה להתגייר ודעתה להמשיך לחטוא או במקרה שם לעבוד עבודה זרה. ונחזי אנן. אם זה היה המצב הרי אפילו אם הגיור חל אי אפשר להבין איך שמשון ושלמה הצדיקים גיירו אותם ויכניסו לעם ישראל יהודיות שיעבדו ע"ז. ועל כרחך...
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי חי חבקוק הנביא?
תגובות: 18
צפיות: 349

Re: מתי חי חבקוק הנביא?

אז אתה בעצם שואל על האברבנאל איך הקשה על הסיפור הזה על דניאל מחמת אורך השנים ולא שת ליבו שהדעה שהוא בן השונמית מוקשה באותה קושיה בדיוק?
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?
תגובות: 3
צפיות: 142

Re: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?

לא הבנתי מאיפה פשיטא ליה שבזמן א"א העיר הקיפה את הר הבית ולא היתה מצידו.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 8:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3418

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

דעתו שונה מדעתו של הרב אלישיב שכן הוא סובר שלא אמרינן שאנן סהדי שלא קיבל עליו עול מצוות.
בדבר הזה בדיוק הגרח"ע כותב באותה תשובה שממנה הביא שאמרינן אנן סהדי שלא קיבל ואין הגירות גירות.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3418

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

הרב דייכובסקי הוא מזקני הדיינים. אבל בעניין הגיור דעתו שונה מדעתו של הגרי"ש אלישיב וגם מדעתו של הגרח"ע. מותר לו לחלוק עליהם אבל בעיני תמוה שהוא מביא את הגרח"ע כראיה.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 3:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ובכלל כל ההתייחסות למקראות כאילו הם שום דבר, ורק הסוד והדרש יכול להסביר לנו... [דוגמא לדבר, מה שכתב הרב 'אוצר חכמה' להסביר את חטא בת שבע (לפי פשוטו!) כתיקונים קבליים שנעשו בטעות שיקול הדעת...] . הרב עושה חיל. איך נהג שאול בצורה כל כך לא ראויה ולא מוסרית ונתן את האשה שקידש כבר לדוד למישהו אחר? האם ת...
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 10:05 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הזדמנות למימון הוצאת ספר המוכן לדפוס!
תגובות: 4
צפיות: 359

Re: הזדמנות למימון הוצאת ספר המוכן לדפוס!

התערובת של הזמנים (עבר הווה ועתיד) בהודעה שלך מאד מבלבלת. אולי זה במכוון?
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 9:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

אדם קדמאה. כבר כתבתי שאני טמבל ולא מבין רמזים. אולי תסביר מה אתה מתכוון. לדברי רעואל דברי מוסר הם דבר ראוי ולהמנע מן החטא עוד יותר ראוי וגם מן הנסיון. אבל אני לא מקבל את דברי רעואל המדיני בהקשר הזה. אברך נורמלי לא חשוד שאם יראה אשה הרוחצת על הגג יעשה תחבולות כדי להביאה לביתו ולבא עליה. (אם לא יזהר א...
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי חי חבקוק הנביא?
תגובות: 18
צפיות: 349

Re: מתי חי חבקוק הנביא?

מסברא ומחוסר ידיעה הייתי אומר שאפשר להתייחס לדברי הזהר שחבקוק היה בן האשה השונמית כמו ההתייחסות למאמר פנחס זה אליהו. כלומר שהסוברים שהוא כפשוטו ופנחס האריך ימים מאות רבות של שנים יאמרו שאפשר לומר שגם חבקוק האריך ימים. והסוברים כמו שסובר הרמ"ע מפאנו שאין פירוש הדברים כפשוטו במובן שהוא אותו גוף א...
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 7:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

הרב היושב בירושלים כתב למעלה: הרי אין שום אפשרות [כן, גם לחז"ל] לומר שדוד המלך לא היה צדיק, ויש על זה אין ספור מקראות. הטיעון הוא כזה: כיוון שחז"ל אומרים, או מסורת בידינו זה היינו הך, שראובן היה צדיק לא יתכן שבא על אשת איש. כי צדיק לא יכול להכשל בכזה דבר. איני מבין, גם מד"א שראובן בא...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 8:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

א. כן. ב. זה שיש לך קושיה על הגמרא מדוע היא הביאה פסוק מסויים. (אגב וגם תירוץ כמו שכתבת בעצמך או שרמזת שהראיה מוה' עמו היא ראיה יותר חזקה מראיות אחרות כי שמישהו יהיה במצב וה' עמו זה הרבה יותר מהיותו צדיק) עדיין לא מחייב את המסקנה מרחיקת הלכת שאתה רוצה להרחיק מזה. אגב השאלה שהיה לפני החטא אפשר לתרץ ...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3025

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

ריבוי כותבים בפורום!
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 7:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לא משנה. מה שרציתי להדגיש הוא שהטענה שמדברים עליה אינה האם היה אונס או לא שזה אפשר לתלותבשני האבע"א בגמרא אלא האם היה זה ביזמת בת שבע.
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 459

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

אולי תוכל להביא את הנימוקים של הגרע"י להבדל בין אב לתולדה שהרי בפשטות אב חטאת ותולדה חטאת כמבואר בריש ב"ק.
(אפשר לדון על דברי החיי"א שלכלוך דיו הווה תולדת מוחק אבל אני בעיקר שואל על הטעם שנתן בהבדל בין אב לתולדה).
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 5:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שלישית למה? הוא מסתמא מתכוון שאם היתה אנוסה היתה מעדיפה שזה יתפרסם לבושת דוד והוא לא יצליח לכסות את זה כמו שניסה לעשות. איך אתם מסוגלים לנחש מה רצתה בת שבע. גם היום נשים נאנסות לא ששות לתלות מודעות ברחובות שנאנסו. ומלבד זאת כתבתי בהודעה הקודמת הוא לא מנסה להכיח את השאלה אם היה זה אונס או לא שזה שתי...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 5:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שנית לא הבנתי מה היתה אמורה לעשות ? (אולי מהייתור?) ככל הנראה כוונתו לכך שלא נאמר "ויבא אותה אליו", ומהלשון "ותבוא אליו" משמע שהיא באה מרצונה. אחר שכבר כתוב ויקחה הראיה חלשה קצת. בפרט שמה שהוא מחפש להוכיח הוא לא על השאלה אם היה אונס או לא אלא על זה שהיא יזמה את העניין וזה אינו מ...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 5:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

א. כן. ב. זה שיש לך קושיה על הגמרא מדוע היא הביאה פסוק מסויים. (אגב וגם תירוץ כמו שכתבת בעצמך או שרמזת שהראיה מוה' עמו היא ראיה יותר חזקה מראיות אחרות כי שמישהו יהיה במצב וה' עמו זה הרבה יותר מהיותו צדיק) עדיין לא מחייב את המסקנה מרחיקת הלכת שאתה רוצה להרחיק מזה. אגב השאלה שהיה לפני החטא אפשר לתרץ ב...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 5:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

יש ויכוח מעניין בין חוקרי מקרא שונים אם בת שבע רחצה על הגג בכונה שיראנה דוד. זה ברצינות, או שמדובר בבדיחה? למה בדיחה, יש רמזים בכתוב המטים לכאן ולכאן, ועל כן יש ויכוח כזה. להבדיל, לא מצאתי במפרשים יחס לעניין, וכאמור בסתימת הגמרא בסנהדרין משמע שלא כיונה להכשילו. מאד מוזר לי לשמוע שיש רמזים בכתוב שהת...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 5:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

אכן??
גם בשאר הסוגיות אתה סבור שאם יש לך פסוקים שונים מהגמרא הגמרא היתה צריכה להביא דווקא את הפסוקים שלך? למה הגמרא כפופה לדעתך?
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 2:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

כלומר הטיעון שלך הוא מה הגמרא מביאה פסוק מסויים אני הייתי מביא פסוקים אחרים טובים יותר?
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 2:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שאלותיך לא ברורות לי. ראשונים כמלאכים נעים זמירות ישראל... גם על בלעם אתה אומר כך? ואיך אנחנו יודעים שדוד המלך הוא צדיק ובלעם הוא רשע. כי זה מה שהגמרא אומרת לנו (או מסורת הדורת שמבוססת על חז"ל שזה היינו הך). אז מה אתה שואל? איך הגמרא שואלת הרי הגמרא אומרת? כבר כתבתי את זה קודם [וזה נראה לי פשו...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 1:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שאלותיך לא ברורות לי.
ראשונים כמלאכים נעים זמירות ישראל...
גם על בלעם אתה אומר כך?
ואיך אנחנו יודעים שדוד המלך הוא צדיק ובלעם הוא רשע. כי זה מה שהגמרא אומרת לנו (או מסורת הדורת שמבוססת על חז"ל שזה היינו הך). אז מה אתה שואל?
איך הגמרא שואלת הרי הגמרא אומרת?
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 1:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2589

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

הרב אוצר תדון אותו לכף זכות, פשוט שאין הרב מחשבות חשוד בלבקר את רבינו הגדול הגר'א, כוונת הרב מחשבות לומר כמו שכתב החזו"א במקום אחר על דברי ביאור הגר'א שכיון שדבריו מאוד מוקשים בוודאי לא הגר'א כתב אותם, ובדברי יציב כתב שמהדורה הראשונה של ביאור הגר'א כתב כר"ת, ובפרט שבכמה מקומות בביאור הגר'...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 12:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2589

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

הרב מחשבות העניין הולך ונהיה גרוע מרגע לרגע. אם קודם לא קיבלת את זה שהגר"א יכול לחלוק על ראשונים. עתה אתה אומר בערך משהו כזה. זה שהוא חולק על ראשונים אני יודע ואין בזה חידוש אבל הגר"א מתבטא בצורה חצופה. אולי מישהו ימציא תירוץ למה הוא עושה את זה. אני חושב שההתבטאות שלך מאד חצופה. אני דן אות...
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 10:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3418

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא זו הבעיה.
הבעייה היא שלפי מה שהביא הרב מה שנכון. הגרח"ע פסק שלא לגייר. רק במצב הקיים באותו זמן לא רצה להרעיש על העניין.
על ידי אוצר החכמה
ב' דצמבר 31, 2018 7:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2589

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

החוש של כל רואה אומר ששלושה כוכבים בינוניים (ואפילו קטנים רצופים) יוצאים הרבה לפני השקיעה של רבנו תם. מה לא ברור בזה. שאתם החלטתם שבינוניים זה משהו אחר? אין זו כוונת הגר''א דהרי בחו''ל מקום מושב הגר''א לא היה הכחשה ברורה בין צאת הכוכבים לזמן ר''ת הנהוג ורק בא''י נקט החזו''א שהחוש מכחישו. אמנם כוונת...
על ידי אוצר החכמה
א' דצמבר 30, 2018 11:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3025

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

יש משהו מגוחך בשאלה. בלי קשר לתשובות הנכונות ולעוד תשובות שאפשר לענות.
לאורך האלפיים שנה אחרונות היו עשרות רבות של שנים (והרבה יותר) שהרפואה לא התקדמה בכלל והיו שנים שהרפואה התקדמה. אותו דבר ביחס לכל המדעים. למה שלימוד התורה צריך להתקדם בדיוק באותם שלושים שנה שהדוקטור הנ"ל מתחשק לו?
על ידי אוצר החכמה
א' דצמבר 30, 2018 11:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ויש כאן עוד נקודה ששוכחים בדרך כלל. הרי כאשר דוד שמע מבת שבע שהיא בהריון הוא זימן את אוריה אליו מהמלחמה וצוה עליו ללכת לביתו, 'ודעתו כדי שישכב עם אשתו ויאמרו כי מבעלה היתה מעוברת' כלשון הרד"ק שם, ורק 'כראות דוד שלא יוכל זה סבב שימות ביד בני עמון ולקחה אחר זה לו לאשה בדרך שלא יודע כי זנתה עמו ב...
על ידי אוצר החכמה
א' דצמבר 30, 2018 8:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 264
צפיות: 5353

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

אבל הוא לא שאל איך זה פועל. הוא שאל מהרדב"ז.
(לא ראיתי את הרדב"ז כך שאיני יודע אם זה קושיה אבל בכל מקרה זה הנושא)
על ידי אוצר החכמה
א' דצמבר 30, 2018 6:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2589

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

בקיצור במקום להגיד שאתה רוצה להבין מה אומר הגר"א אתה אומר איך הגר"א מעיז להגיד משהו נגד ראשונים? הוא כנראה יכול להעיז ולומר אע"פ שמלבב ומחשבות חושבים שלא. העניין הוא שאתם שואלים את השאלה הזאת בכל מיני צורות כל הזמן בפורום. וקיבלתם תשובה ברורה מחברי הפורום. אתם יכולים לחשוב שזו לא תשוב...
על ידי אוצר החכמה
א' דצמבר 30, 2018 12:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2589

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

החוש של כל רואה אומר ששלושה כוכבים בינוניים (ואפילו קטנים רצופים) יוצאים הרבה לפני השקיעה של רבנו תם. מה לא ברור בזה.

שאתם החלטתם שבינוניים זה משהו אחר?
על ידי אוצר החכמה
ש' דצמבר 29, 2018 7:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"
תגובות: 46
צפיות: 1112

Re: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"

יותם אמר משפט שלא הבנתי את כוונת מילותיו והקשרו. אתה כתבת טענה בעד בעלי פשוטו של מקרא וכתבת שבזה ענית על השאלה ששאלתי. לכן שאלתי אם אתה יותם? אני לא יותם. אבל סבורני שבתגובתי הובהרו כוונת המילים של המשפט שלו והקשרו. אם לא אשמח להבהיר יותר. אכן לא הבנתי. האם הטענה היא שבעצם הרשב"ם הוא זה שמתנגד...
על ידי אוצר החכמה
ש' דצמבר 29, 2018 7:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"
תגובות: 46
צפיות: 1112

Re: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"

אני טמבל ולא מבין רמזים. אם תסביר לי בשפה ברורה אולי אבין מה אתה רוצה.

אתה מתכוון לומר שהרשב"ם סובר שפשט אינו כוונת הדברים?
על ידי אוצר החכמה
ש' דצמבר 29, 2018 7:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

אבל אם זה מה שאתה טוען אני באמת חושב שזה מקומם. אינו דומה מי שעבר איסור אשת איש למי שלא עבר. אגב אני אספר את הסיפור קצת אחרת. בת שבע בכלל לא רצתה את אוריה החתי ונאלצה להנשא לו כי סבה (אחיתופל הגילוני) לחץ עליה להנשא לו. ולא זו בלבד אלא שבתוך תוכה ידעה שהיא מתאימה לדוד המלך וממנה תקום מלכות ישראל. כך...
על ידי אוצר החכמה
ש' דצמבר 29, 2018 7:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

למה אתה מסביר שלא כדברי התוספות כדי להחמיר את האיסור?
על ידי אוצר החכמה
ש' דצמבר 29, 2018 7:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"
תגובות: 46
צפיות: 1112

Re: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"

יותם אמר משפט שלא הבנתי את כוונת מילותיו והקשרו. אתה כתבת טענה בעד בעלי פשוטו של מקרא וכתבת שבזה ענית על השאלה ששאלתי. לכן שאלתי אם אתה יותם? אני לא יותם. אבל סבורני שבתגובתי הובהרו כוונת המילים של המשפט שלו והקשרו. אם לא אשמח להבהיר יותר. אכן לא הבנתי. האם הטענה היא שבעצם הרשב"ם הוא זה שמתנגד...
על ידי אוצר החכמה
ש' דצמבר 29, 2018 7:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10109

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לא הבנתי את מה שאתה כותב.

ברור שאם היא לא אשת איש אז היא לא אשת איש גם בימינו. אתה לא חושב שבימינו יש הבחנה בבושה בין אדם שנכשל באשת איש ובין מי שנכשל בפנויה טהורה?

עבור לחיפוש מתקדם