החיפוש הניב 13189 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 4:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 269
צפיות: 3495

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כד. כוס של אדום מעבירין לפניה מנא ידעינן אמר רב כהנא כוס אדום מעבירין לפניה בשעה שעולה עליה זכר א"ה אמאי דמיה יקרין הואיל ושתי שערות פוסלות בה ומאי שנא דידהו אמר רב כהנא במוחזקת לכאורה כוונת רב כהנא דאפילו אם מעבירין לפניה כוס אדום מ"מ עדיין יש חשש של שתי שערות פסולות ולכן הלכו לדמא בן נת...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 4:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 269
צפיות: 3495

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

לא הבנתי את הקושיה. משה רבינו לא התכוון לזה לדעת הרמב"ן אבל בתורה לא יכול להיות כתוב שמשה רבינו יגיד שיקרה דבר שהוא איסור וז"פ.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 3:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: eight - acht - chet
תגובות: 12
צפיות: 390

Re: eight - acht - chet

יש הרבה שפות שזה דומה לחית והרבה שפות שזה לא דומה. אגב, איני בטוח שהגרמנית מקורית יותר מהאנגלית, שתיהן ניבים גרמניים שונים, ודווקא הגרמנית הנפוצה עברה הרבה מאוד שינויים לאורך כל השנים, והיא כוללת הרבה מאוד ניבים, ועד היום בתוך גרמניה עצמה יכול להיות שלא יבינו איש שפת רעהו. אני למשל סבור שמבטא האות ...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

לא ענית על השאלה שלי. מה מגדיר דרך כיסוי ודרך הטמנה? כל מה שהוא בחתיכה אחת נחשב דרך כיסוי? (אני כתבתי שנחשב הטמנה כי אין לו צורת כלי ולא כי זה הרבה חתיכות.) אני יודע שזה מה שכתבת אבל אינו נראה לי שאם אדם מכסה בור (כמו שכתוב בתורה ולא יכסנו... ועיין בביצה כיסוי בור ודות) אינו נקרא כיסוי אא"כ יש...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 3:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - עד היכן?
תגובות: 10
צפיות: 216

Re: לעג לרש - עד היכן?

יש"כ. וזה באמת קצת ראיה לדבריו.
ופשוט שהיינו דווקא באכילה שהוא פעולה ניכרת ולא בשאר פעולות וכעין זה הבין התפא"י במצוות וכמו שכתבתי.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - עד היכן?
תגובות: 10
צפיות: 216

Re: לעג לרש - עד היכן?

זה לא מה שהוא מתכוון לומר ותראה בסוף דבריו שחילק בין לאו לעשה. הוא טוען כך שהסיבה שאסור לעשות היא לא כי מראים שאנחנו חייבין במצווה והוא לא אלא כי אנחנו יכולים לקיים מצווה והוא לא . ולכן בלאו שאין כאן היכר שאינו יכול לקיים אלא כל ההיכר הוא שאינו חייב אין בזה איסור משא"כ בעשה שההיכר הוא שאינו יכו...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 2:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

על זה אני מתפלא שלא הביאו שום תשובה שמתירה כדרך הנהוגה בהלכה אלא רק סיפורים וסרטונים.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 1:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

בסדר עורר שאלה על הגדרת המטרה. מונח על האש סיר. ואתה מכסה אותו. ואילו לא היה לא צורך שיהיה חם לא היית מכסה (אין עכברים וחרקים.) האם הכיסוי אסור. התשובה היא לא כי זה דרך כיסוי ולא דרך הטמנה. טוען בסדר הנחת פלטת קלקר על המקווה זה גם דרך כיסוי. עכשיו אפשר לטעון שזה תלוי אם זו פלטה אחת זה נראה כמו כיסוי...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

לא מובן לי למה אחרון התלמידים היה צריך להתנפל באופן אישי על כדכד שבסך הכל חלק עליו בהלכה. מצד שני יש משהו שאיני מבין לצד השני. אתם צועקים שאחרון התלמידים מבזה את רבני דורינו אבל אאל"ט לא הובאה כאן שום תשובה של רב מגדולי רבני דורינו שהתיר. רק סיפורים וסרטונים. איך זה? עם כל הכבוד לרב גינזבורג שא...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

לענ"ד לא מובן למה כיסוי קלקר אינו נראה הטמנה. מה זה שייך למכסה? לפי הבנתי למכסה יש ב' הגדרות א' צורתו שהוא נראה ועשוי ככלי. ב' מטרתו לשמור על האוכל מלכלוך ושפיכה ולא לשמור על החום. בכיסוי קלקר אין לא את זה ולא את זה. אני לא בטוח שכן הוא. ראיתי שאריך כבר בתחילת הדברים הסביר כמוך בקטע הקלקרים מה...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וחייב לברך"
תגובות: 17
צפיות: 381

Re: "וחייב לברך"

האם היתה לרמב"ם סיבה לחשוב שצריך לברך אחר ההדלקה שבא לאפוקי אותה. כלומר האם היה איזה מנהג כזה או דעה שהרמב"ם הכיר שסברה כך? גם אם לא אפשר להגיד אם אחרים חשבו על זה מסתמא גם הרמב"ם ידע שאפשר לחשוב על זה וממילא בא לאפוקי. אבל אינו מסתבר. זה לשיטת השואלים לעיקר הענין צודק הרב משנ"נ.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 8:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

אבל אם כך צריך להוכיח שזה מותר. מה הדין במי ששם קדרה רותחת בע"ש ומטמין אותה במעט גפת שהוא דבר המוסיף הבל. כיוון שזה מעט הקדרה מתקררת קצת מרתיחתה אבל לא כמו שהיתה מתקררת אילו היה מטמין בדבר שאינו מוסיף הבל האם פשוט שזה מותר? אולי הוי כמטמין בדבר המוסיף הבל, ולא איפכת אם במציאות אכן הצליחו שישאר...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 08, 2018 7:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 242

Re: הפקר כדי להציל את הגנב

בעיני זה תמוה לומר שאדם שחמד את בית חבירו יש לו עצה שלא יקחו ממנו אלא יתן לו כסף והוא יפקירנו או יקח על ידי תגר (שזה אותו דבר לכאורה) האיסור הוא על פעולת החמדה שמביאה את החפץ לרשותו ולא משנה באיזה אופן. ואיני יודע מה יאמר באשת רעהו?
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 08, 2018 7:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיסרון בהשתדלות - למפרע
תגובות: 2
צפיות: 82

Re: חיסרון בהשתדלות - למפרע

לא הבנתי את שאלתך. הגר"מ רוזינשטיין המובא כאן סובר שלעולם אין ההשתדלות מועילה. אבל מצווה עלינו לפעול כאילו היא מועילה ומתוך כך מוציא מסקנה הגיונית (בהנחת הנחות אלו) שלפני המעשה כיוון שמצווה לפעול כאילו ההשתדלות מועילה התחושה הזאת אינה גובלת בכפירה כי הרי מצווה לפעול כך וממילא טבעי שגם ירגיש כך....
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 08, 2018 4:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 269
צפיות: 3495

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כ, א האם מותר להשכיר דירה לסודני, תמורת תשלום גבוה? לא תחונם, לא תתן להם חנייה בקרקע. יש לדון, האם מותר לתת חנייה בקרקע לנכרי, תמורת תשלום גבוה. והצד להתיר, דהנה מבואר בראשונים בגיטין לח, ב [עיין בר"ן ועוד] כי מתנת חינם [הנלמד, גם מן הפסוק של לא תחונם], מותר לתת לעכו"ם במקום שיש לישראל תו...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 08, 2018 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 49
צפיות: 1004

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

שמעתי מהרב אביגדור מילר זצ"ל כששאלו אותו אם מותר ליהודי להיות שופט אמר שמותר בגלל דינא דמלכותא דינא, ולכאורה זה לא שייך במדינת ישראל. ??? כמדומה שגדולי הפוסקים פסקו דדינא דמלכותא דינא כאן בא"י. לענ"ד הרב מילר לא התכוון לדין דינא דמלכותא בדווקא אלא נקט בדרך מליצה והכוונה היא דהרי בני ...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 08, 2018 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'
תגובות: 126
צפיות: 6207

Re: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'

דברי הרב קוק שהובאו לעיל חשובים ומענינים במיוחד יש"כ.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 08, 2018 10:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות כ, א - מסירות נפש בלימוד התורה
תגובות: 3
צפיות: 98

Re: ברכות כ, א - מסירות נפש בלימוד התורה

נ"ל שי"ל שעל עמל התורה הגדול מקבלין שכר הרבה יותר גדול מאשר נסים בעולם הזה והוא ידיעת התורה ושכר לעוה"ב. לנסים בעוה"ז צריך מסי"נ בענייני העולם הזה.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 08, 2018 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: בלנית
תגובות: 2
צפיות: 140

Re: בלנית

מה הכוונה מקורות?
אתה בוודאי מכיר את השו"ע בקצ"ח סעיף מ שצריך להעמיד על גבה ישראלית בת יותר מי"ב וכולי.
אז מה אתה מתכוון לשאול? האם בשעת הדחק אפשר להקל ? או משהו אחר ? האם דווקא בלנית מקצועית או אפשר גם אחרת? אם תפרט יוכלו יותר להשיב.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 07, 2018 2:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16847

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

מי מונע ממך לפתוח אשכול על הגראי"ל (אתה לא צריך לקרא לו חשך אור עולם 2) ולכתוב דברים ראויים, ולקוות שהדיון יתנהל כראוי.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 07, 2018 11:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?
תגובות: 42
צפיות: 1190

Re: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?

אני לא מבין מה עשיתם ממני מרא דאתרא של המקום.
רק להבהיר אני הכותב כאן בשם אוצר החכמה איני הרב ארז סלע בעל אוצר החכמה (והפורום) אלא משה דביר המפתח של התכנה.

בכל מקרה כיוון שיזמתי את הקמת הפורום ואני משתתף בניהולו אני שמח על הדברים שהוזכרו בדבר תועלתו ועל זה שיש ב"ה לי חלק בטובה הזו.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 07, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

אבל אם כך צריך להוכיח שזה מותר. מה הדין במי ששם קדרה רותחת בע"ש ומטמין אותה במעט גפת שהוא דבר המוסיף הבל. כיוון שזה מעט הקדרה מתקררת קצת מרתיחתה אבל לא כמו שהיתה מתקררת אילו היה מטמין בדבר שאינו מוסיף הבל האם פשוט שזה מותר?
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 07, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1102

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

הנוהג לכסות על קלקרים שצפים ע"ג המים. הקלקרים מהווים 'הטמנה' של המים, דהוי כיסוי שמובהק לשמירת חום ואין לו שום מטרה אחרת (ולא ככיסוי מעכברים), ואף שמהצדדים יש את דופן המקוה עצמה, בפשטות כל שאפשרות הכיסוי הגמור היא רק מלמעלה הוי הטמנה גמורה ולא במקצת (דהרי לא השאיר שום מקום פנוי). ולכן יש ליזהר...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 06, 2018 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מטה אחת - הפסק תינוק
תגובות: 15
צפיות: 464

Re: מטה אחת - הפסק תינוק

אני חוזר ושואל למה שיהיה מותר יותר מאשר הוא בבגדו והיא בבגדה שגם הווה שינוי.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 06, 2018 2:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?
תגובות: 42
צפיות: 1190

Re: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?

אני לא יודע למה היחס ממני פוגע יותר. אבל תיארתי לעצמי שתהיה תלונה עלי ולכן ביארתי כבר למעלה בתגובתי עצמה. יש אמירות שתגובה עדינה להם משאירה את האפשרות שהם בתוך השיח והויכוח. דברי ר' יונה לא היו בתוך המסגרת של הדיון הסביר ולענ"ד יש צורך בתגובה חריפה כדי לפסלן מכל וכל. ואני רוצה להזכיר לחכמי הפור...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 06, 2018 2:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקורות: סיוע בעל השמועה למתעסקים בשמועתו
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: בקשת מקורות: סיוע בעל השמועה למתעסקים בשמועתו

יש גם סיפור על אחד מתלמידי הגר"א שכהו עיניו והתפלל על קברו על זה משום שעסק בתורתו ונרפא
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 06, 2018 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 362

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

כשאני חושב עוד על העניין אני משער שמה שמניע אותך היא ההבנה הפשוטה שיש לך שכוונה היא לא במעשה המצווה אלא תנאי בקיום המצווה שלי. ואם כך יש לך קושיה איך זה עובד בשליחות. אני חושב שגם אם כך אתה סובר מה שאתה בעצם צריך זה לשאול איך זה עובד בשליחות ולא להציע שבאמת בשליחות יצטרכו לכוון בשעת המנוי שזה כפי ש...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 06, 2018 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמות לילדים
תגובות: 7
צפיות: 190

Re: קריאת שמות לילדים

לענין כתב:נאך אמאל שירה?
נכב"ב באורך


מה הקשר לשירה הוא דיבר כאן על חת"ס לגבי שמות לועזיים.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 06, 2018 11:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?
תגובות: 42
צפיות: 1190

Re: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?

מעניין שאף אחד לא התייחס למוסריות שבדבר, לוקחים אנשים (כן, בצלם אלוקים נבראו), שלרוע מזלם נולדו במקום שבו אין כרגע אפשרות להתפתח, לא כלכלית ולא בריאותית, והם בסה"כ רוצים להתקדם בחיים, דבר שכל אחד מאתנו מייחל לעצמו, שהילדים יגדלו יותר טוב, בעולם יותר מתוקן, ובצורה יותר בריאה, ומונעים מהם את האפ...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 06, 2018 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מציאת מעשה מחז"ל התואם למציאות של דיסטנס ביחסי עובד מעביד
תגובות: 4
צפיות: 145

Re: מציאת מעשה מחז"ל התואם למציאות של דיסטנס ביחסי עובד מעביד

סתם שאלה.
מי אמר שחז"ל סוברים שצריך שיהיה דיסטנס? אין כוונתי להביע דעה בעניין אלא כוונתי לשאול למה בעצם אינך שואל את עצמך האם לדעת חז"ל צריך דיסטנס אלא מניח שכן ומחפש סיפור.
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 05, 2018 9:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כתיבת ספר יונה לבדו על קלף
תגובות: 3
צפיות: 90

Re: כתיבת ספר יונה לבדו על קלף

לא הבנתי. הלא התירו לכתוב אפילו ספרא דאפטרתא. והתנך המודפס שלנו הלא הוא קונטרסים ואינו ספר שלם. (כמבואר בהגהות מא"י על הרי"ף) מלבד שאין דמיון בין התנ"ך שלנו לתנ"ך של המג"א שהרי מודפס על ידי מכונות ואפילו המיקל לאכול בליל פסח מצות מכונה לא יקל בזה. וגם שהחזו"א כנראה הבין...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 362

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

כשאני חושב עוד על העניין אני משער שמה שמניע אותך היא ההבנה הפשוטה שיש לך שכוונה היא לא במעשה המצווה אלא תנאי בקיום המצווה שלי. ואם כך יש לך קושיה איך זה עובד בשליחות. אני חושב שגם אם כך אתה סובר מה שאתה בעצם צריך זה לשאול איך זה עובד בשליחות ולא להציע שבאמת בשליחות יצטרכו לכוון בשעת המנוי שזה כפי שכ...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 362

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

או שפשוט אף אחד לא חשב כמוך ואפילו לא העלה את זה על דעתו. אני קצת מתפלא שאתה לא שם לב לבעייתיות הגדולה ברעיון שלך. גם אתה ראית שאי אפשר לומר שהמשלח צריך לכוון לקיים את המצווה בשעה שהיא נעשית כי הרי יתכן שאינו יודע בכלל שנעשית באותו זמן. לכן המצאת פתרון שיכוון לקיים את המצווה בשעה שממנה את השליחות. א...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 2:29 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: חיפוש שידוך
תגובות: 11
צפיות: 300

Re: חיפוש שידוך

מה הכוונה אשכול על הצעות שידוך?
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 1:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 269
צפיות: 3495

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

לכאורה מה שאמר רבי אח"כ לא דיין שמקבלין אותם אלא שקורין אותם רבי הוא היפך זה הוורט. (אא"כ נסביר שהיה ת"ח )
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 12:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מטה אחת - הפסק תינוק
תגובות: 15
צפיות: 464

Re: מטה אחת - הפסק תינוק

אני מסכים שכן הוא הסברא הפשוטה ולכן כתבתי שמצד הסברא כמוך. אבל עדיין מה נעשה שהגמרא לכאורה לא חילקה את החילוק הזה. אבל עיינתי שוב בגמרא ולהיפך הראייה מהגמרא היא לאיסור ומאותו טעם בדיוק שכתבתי שהגמרא לא חילקה. כלומר שהגמרא ראתה בהוא בבגדו והיא בבגדה שינוי מספיק כמו שמבואר שם בגמרא שזה נקרא שינוי. ולכ...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מטה אחת - הפסק תינוק
תגובות: 15
צפיות: 464

Re: מטה אחת - הפסק תינוק

מסברא זה נראה מאד מחודש ורחוק. אבל מצד שני לכאורה אם הגמרא מדמה אכילה על השולחן למיטה אז כשם שמועיל בשולחן יועיל במיטה. את עניין הייחוד לא הבנתי. הרי אין איסור ייחוד באשתו נדה ואם המציא סברא מדיליה להבדיל בין מיטה לשולחן שבמיטה אין גדר הפסק אלא דבר שמונע ייחוד הא מנא ליה וחוץ מזה תוספות קצת (קצת) מש...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 13
צפיות: 257

Re: שאלה בהלכות שבת

בגלל נוסח השאלה רציתי ראשית להזכיר את הדבר הפשוט שכבר הזכרתי בפעמים קודמות. שהפורום אינו בית הוראה ויש להתייחס לדברים האמורים רק כדיון תורני ולא כפסיקה בשום צד ועניין. לעצם העניין שתי הערות א. הגרמ"פ מבאר ששעון אינו טלטול ומדמה לסודר. כך שאע"פ שהרבה מחמירים שלא כדבריו לכאורה לעניין מעשה שב...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשה לאחר קיום מצווה
תגובות: 12
צפיות: 219

Re: בקשה לאחר קיום מצווה

שייף נפיק כתב:לא הבנתי.
מה ענין של בקשות פרטיות לברכת האורח?אני כתבתי שסברתי שמה שאומרים הרחמן הוא כי נהגו לומר נוסח בקשות במקום או בנוסף לתפילת האורח ולא כמו שכתבת בשם הח"ח כי אחרי ברכת המזון הוא עת רצון.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 04, 2018 10:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא קמא נ' ב' - מעשה באדם שהיה מסקל אבנים
תגובות: 7
צפיות: 153

Re: בבא קמא נ' ב' - מעשה באדם שהיה מסקל אבנים

צודק הרב בברכה. ולא מובנת השאלה. לא היו שם צפרדעים של העירייה. אין חיוב על החסיד הזה להביא עגלה לטעון את האבנים וללכת למרחק של כמה קילומטרים ולפנותם. מעבר לזה שאולי היה זקן או שהיו לו כאבי גב והיה עני מכדי לשכור פועלים. אם אתה רוצה להסיק מזה איזה מסקנה אולי תציע אותה כדי שנבין אם המסקנה הזאת עדיפה ע...

עבור לחיפוש מתקדם