החיפוש הניב 14005 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 8:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2298

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אבל אם אין גלגל אין סיבה להניח שהם מסתובבים סביב כדור הארץ.
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 6:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2298

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אפשר רק לנסות לחשב מהי מהירותו של הגלגל התשיעי החיצוני הסובב בכל יום לפי הרמב"ם (הל' יסה"ת רפ"ג), בהתאם למרחקים הידועים לנו כיום... לכאורה אם נטען שלפי השקפת התורה "הארץ לעולם עומדת" וכדוה"א אינו סובב סביב צירו, על כרחנו נצטרך להניח שהיקום נע סביבנו במהירות כזו. כך שאל...
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 11:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחירי אוצר החכמה (נתונים - לא דיון)
תגובות: 16
צפיות: 1425

Re: מחירי אוצר החכמה (נתונים - לא דיון)

הנה המחירון המופיע באתר הבית של אוצר החכמה.

http://www.otzar.org/internetsite/pricelist16.pdf
אבל זה המחיר המלא. ולא של קבוצת הרכישה או שבוע הספר.
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

אתה חושב שהאריז"ל ידע לייצר טלפון?
לא. כל דבר בזמנו.
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 12:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

גם לדעתי פשוט שאין הדברים כפשטן. רק אני מבין שהתלמיד כן הבין על מה דברי ר"י נסובים ועליהם הוא לגלג (כי גם מהצד הסוד יש אפשרות ללגלג) ואז הראו לו (בחלום בעיון מחזה או במה שתרצה) את צדקת ר"י בסוד ועל זה נענש שלגלג. אם כדבריך, מדוע לא הענישו ר"י מיד אלא רק לאחר שהודה לדבריו? אני חשבתי ש...
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

כבר האריכו בזה בפורום. וכתבתי שלפי הבנתי העיקרון ע"פ דבריהם פשוט. עיקר כוונת חז"ל הוא לפנימיות הדברים ובדבר שעליו דיברו דבריהם תמיד אמת. את המשל המשילו במה שידעו.
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

על הלגלוג או על המחשבה שזה כפשוטו? לכאורה על הלגלוג כמו שאומר לו ר"י. אבל מה בעצם רצה ר"י שיעשה? שישאל בדרך כבוד מה הפשט ולא ילגלג? אולי.
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

אם באמת התלמיד לא היה לו להאמין בדברים כי גם ר"י רק התכוון לאיזה סוד. ובסוף הבין את כוונת ר"י והסוד. מה היה חטאו בתחילה? גם לדעתי פשוט שאין הדברים כפשטן. רק אני מבין שהתלמיד כן הבין על מה דברי ר"י נסובים ועליהם הוא לגלג (כי גם מהצד הסוד יש אפשרות ללגלג) ואז הראו לו (בחלום בעיון מחזה א...
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 15, 2018 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

ושעריך לאבני אקדח, כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן כולי האי משכחינן, לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרג...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

נכון ועל זה כתב מה שנכון שכיוון שאינו דברי תורה אלא דימוי של משהו תורני לדוגמה מציאותית אין בעיה בזה שאמרו את זה כי זה היה דוגמה לפי מה שסברו אז כנכון והיום אנו יודעים שאינו נכון.

אני לא מבין אתם גם טוענים שהשמש והירח באמת מונחים על כיפה העשויה מגשם חמישי כי זה מה שכתוב ברמב"ם? אם לא מה ההבדל?
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

עובר אורח אני, ובוש אני להגיב באשכול זה, הספוג צואה רותחת, אבל פטור בלא כלום א"א. ובכן, האם אפשר, לפי טפשי הטבע בני זמנינו, כי עוף יוליד בלא ביאה של ממש? אני מצטט את ויקיפדיה, אני משוכנע כי המלעיג על דברי חכמים יוכל לבדוק במקורו: "רביית בתולים תועדה גם בתרנגול הודו, כריש, פיתון ועוד. למעש...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

הסיבה הפשוטה שזה היה מחייב ללמוד חכמות בשפות זרות וזה היה גם הרבה טירחה וגם הרבה ביטול תורה וגם לא ידעו שאינם מעודכנים.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

מה לא ברור לך שאתה חושב שיש עוף כזה או שאתה חושב שזה גנאי לכותבים?
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

ברור כדבריך. ומאיפה אנחנו יודעים שלא כן הוא או דברים אחרים שאנו בטוחים בהם כי אנחנו סומכים על חכמי הטבע של זמנינו. זה גם מה שהם עשו.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

שאלת גם קודם וזה לא מובן לי מה אתה שואל. מדובר פה בגישה. האם כשאנו באים לברר שאלה עיקר הראיות שאנו מחפשים הם מהגמרא או מהראשונים והפוסקים.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2041
צפיות: 111423

Re: פולמוס העופות תשע"ז

זה מה שניסו להסביר לך ואני מקווה שבפעם הזאת תבין אתה. אתה טוען שלא מסתבר מלשונו של הקאמרנער שמדובר בשמועה וגם לא סביר לפי התקופה. על זה ענו לך פשוט אולי זה לא מסתבר אבל הרבה יותר לא מסתבר להגיד שדבר שכל העולם יודע אותו שתרנגול הודו לא היה קיים ונאכל בעולם הישן אלא רק הגיע מאמריקה, אינו נכון. כך שכש...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר
תגובות: 24
צפיות: 965

Re: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר

אבל זה כל הכיף לא?
אני חשבתי שאתה מתכוון שיש לך עוד דוגמאות שכתוב בהם נוח לו לאדם ולכן לא הבנתי מה יש להסס.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1238

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

קוגן כתב:
דרומי כתב:ראה עץ חיים שער (ח) דרושי הנקודות פ"א, לגבי בת היענה (ולכן נקראת מלשון 'עין').

האם זה דברים נשגבים על פי קבלה, או שכך זה גם לפי מה שרואות עינינו [של הזואולוגים...]


לא רואות עינינו כזה דבר.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא מציעא כ"ה א' שלש מטבעות זו על גב זו
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: בבא מציעא כ"ה א' שלש מטבעות זו על גב זו

למדתי היום את הגמרא וחשבתי שאולי יש תירוץ מציאותי פשוט. שאצלם היה הרבה יותר מצוי מאצלנו שהידים מלולכות בשומן ודברים דביקים והיה יותר מצוי שהיו נדבקים מטבעות זל"ז ולכן בהדי הדדי נפול. וא"ת שיראה עכשיו אם הם דבוקים וי"ל שכאשר מונחים בחוץ ובשמש מצוי שנעלמת הדביקות הזו.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:11 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: חיפוש קבצי PDF בפורום.
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: חיפוש קבצי PDF בפורום.

באיזה אופן אתה מחפש?
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

אני חושב שאתה צודק. זה מה שטענתי מקודם שההבדל העיקרי הוא לאו דווקא ביחס למנהג אלא בזה.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

לא כל כך הבנתי את ההבנה שלך בחילוק שבין הגר"א ושאר הראשונים והפוסקים, הראשונים מעולם לא המציאו הלכות יתר ממה שנזכר בתלמוד, כל דברי הראשונים מבוססים על דברי הגמ', כך שגם אם פוסק כזה או אחר ימצא מקורו בדברי הראשונים, הרי גם דברי הראשונים מבוססים על דברי הגמ' ושורשם אחד. כל ההבדל היא במקום שאין ל...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

אנסה לבאר קצת את הקושי - שיש לי בזה. חז"ל קבעו, שכל הלכה שהיא רופפת, צא וראה מה הציבור נוהג, ונהוג. דוגמא לכך מצינו בפסחים סו. בער"פ שחל להיות בשבת. על סמך דברי חז"ל אלו המחשיבים את המנהג של עמא דבר, מצינו ברוב הראשונים [בדר"כ רבותינו שבצרפת ואשכנז] שניסו ליישב את המנהג באופן שי...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

נכון זה בדיוק מה שאמרתי.
המנהגים משתנים בהתאם לפוסקים.
מה שלא מוצא חן בעיניכם זה התנהגותו של הגר"א שחלק על הקודמים לו. בסדר.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ספרדים הם לא סופרים כתפוצות ישראל....
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

אתה שואל אותי. כל הספר שרשי מנהג אשכנז בא להגיד על מנהגי יהודי גרמניה שהיו שונים ממנהגי יהודי פולין וגליציא וליטא.
אבל גם בלי הספר הזה כל הפוסקים מלאים בהבדלי מנהגים.
אני יכול לשאול גם איך נוצר ספרדים ואשכנזים באותה מידה.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 8:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

אתה מוזמן להסביר את השאלה הטובה ונדון עליה. אני לא הבנתי אותה. אם למשל ייפתח קהילה בעיר חדשה, וחכמי העיר (בוא נגיד שהם מאלו שחברי הפורום כן אוחזים מהם) יחליטו לעשות כמה דברים כמנהג אשכנז וכמה דברים כמנהג החסידים, כגון שאין ממתינים בין בשר לחלב ו' שעות וגם אין אומרים תחנון ביא"צ של האדמורי"...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 14, 2018 7:12 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: התוכנה נתקעת/נרדמת
תגובות: 2
צפיות: 380

Re: התוכנה נתקעת/נרדמת

אני מעריך שזה קשור לגישה לדיסק החיצוני שנרדם ע"י מערכת ההפעלה ברמה מסויימת.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

א. זה לא דעת יחיד זה מחלוקת גמורה.
ב. אתה זה לא הם.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

התשובה פשוטה. הגר"א יכול לחלוק על הראשונים. ואחרי שחלק הדבר שנוי במחלוקת ואפשר לנהוג כמוהו.

אגב מלבד זה כמעט כל הדוגמאות שנתן בן אדם הוא מנהג הספרדים כאן בא"י ולא נגד מנהג כל ישראל.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 9:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר
תגובות: 24
צפיות: 965

Re: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר

גם לי זה קורה שמועלה נושא ואני חושב שאפשר לטעון טענה על זה. ואז מישהו מציין שהנושא כבר נידון כאן ואני רואה ששם כתבתי בעצמי את הטענה ולא זכרתי.

אז מה זה אומר עלי?

(יש גם מקרים הפוכים שמישהו כותב על משהו ואני זוכר שכבר היה בזה דיון ואחרים שוכחים כנראה)
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

נניח שכך הוא ובכן מה השאלה
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ר' איש ספר אם אתה באמת משקף את דעת הציבור הליטאי אז זה עולם התיקון שהרי בעצם אין עוד מחלוקת יסוד בין החסידים והליטאים, זה ס"ה כמו תוניסאים וג'רבאים. אני לא מבין את האמירה הזאת. הויכוח בין חב"ד (אותם הזכרת כדוגמה לחסידים) והליטאים הוא על מנהגי חב"ד ועל מנהגי הגר"א או איך בכלל להת...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 6:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2315

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

אתה מוזמן להסביר את השאלה הטובה ונדון עליה.
אני לא הבנתי אותה.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'עירוב'?
תגובות: 10
צפיות: 261

Re: 'עירוב'?

וגם המעבר להווה נראה סביר.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 5:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא מציעא כ"ה א' שלש מטבעות זו על גב זו
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: בבא מציעא כ"ה א' שלש מטבעות זו על גב זו

אבל עדיין הר"ן כנראה לא הבין כך ולחומר הקושיה צריך ליישבה גם לדעתו.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'
תגובות: 11
צפיות: 244

Re: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'

סתם להבנה מה הכוונה אם לא יותר גרוע מזה?
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 13, 2018 9:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

מה שהתפלאתי הוא כי בסופו של דבר תעשיית החוטים היא תעשיה של אנ"ש ולכאורה קל לברר את העובדות.

עבור לחיפוש מתקדם