החיפוש הניב 369 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ב' מרץ 19, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 716

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

דרומי כתב:למיטב זכרוני מחמירים בניצוק רק לענין פסח.

איך מכשירים את השיש לפסח, אם מערים מהקומקום חמץ הרי המים "חמץ" הם ואיך יכול להכשיר איתם לפסח, ואם הקומקום של פסח הרי מטריפים אותו ע"י ניצוק
על ידי שמר
ב' מרץ 19, 2018 4:00 pm
פורום: פסח
נושא: האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??
תגובות: 22
צפיות: 1907

Re: האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??

א איד כתב:"מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך" (רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז ה"א)

אבל הם כבר יודעים את התשובה.
ואין להקשת מ"אפי' כולנו חכמים וכו'' דיש לחלק....
על ידי שמר
ב' מרץ 19, 2018 3:58 pm
פורום: פסח
נושא: האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??
תגובות: 22
צפיות: 1907

Re: האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??

צורב מתחיל כתב:השאלה היא בדוקא היום, או מתקופת המשנה שבה נקבע נוסח שאלות לבן, והבן שלא ידע שזה שיר קרא את זה כמו איזו תפילה?

אז לא היתה גננת שמכניסה להם את זה מטז' אדר.
על ידי שמר
ב' מרץ 19, 2018 1:09 pm
פורום: פסח
נושא: האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??
תגובות: 22
צפיות: 1907

האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??

כיום הילדים לא באמת שואלים ד' קושיות א. הם לא מבינים שזה שאלה אלא שיר יפה. ב. לא ברור שהם בכלל מבינים את תוכנה של השאלה. ולכן אין כאן ציפייה לתשובה\סיפור מהאבא. ג. הם הרי כבר יודעים את התשובה מהגננת או הרב'ה, וא"ת בזה שאנו שולחים אותם ללמוד ומשלמים ע"ז בזה אנו מקיימים את המצווה, ארז"ל...
על ידי שמר
ב' מרץ 19, 2018 10:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 651781

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
מכתב מאליהו עמ' 138
חכמה ומוסר ח"א מאמר פ"ה
על ידי שמר
ה' מרץ 15, 2018 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 651781

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה צפנת פענח פ"ו מחמץ ומצה ה"ב.
תודה
על ידי שמר
ג' מרץ 06, 2018 11:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי נהרג חור?
תגובות: 3
צפיות: 328

מתי נהרג חור?

וַיַּשְׁכִּימוּ מִמָּחֳרָת וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיַּגִּשׁוּ שְׁלָמִים וַיֵּשֶׁב הָעָם לֶאֱכֹל וְשָׁתוֹ וַיָּקֻמוּ לְצַחֵק פרש"י יש במשמע הזה גלוי עריות כמו שנאמר (בראשית לט) לצחק בי ושפיכות דמים כמו שנאמר (שמואל ב) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו אף כאן נהרג חור. מבואר שבאותו היום הרגו את חור, וק' ש...
על ידי שמר
ג' מרץ 06, 2018 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 18
צפיות: 1473

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

דרומי כתב:לכאורה פשוט שלא. ובפרט אם יכול להשיג את הספר עצמו בדרך אחרת (כגון בביהמ"ד או בבית שכנו), והשתמש באוצה"ח רק כדי לחסוך במאמץ קל.

ובספרים שאינם מצויים כ"כ?
על ידי שמר
ג' מרץ 06, 2018 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 18
צפיות: 1473

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

בדורנו "ידיעות" הם אנן סהדי שזה מהמחשב ואי"צ להודיע, אולם יש לדון מדין דבר בשם אומרו אם צריך להזכיר שראה בספר המובא באוצר החכמה.
על ידי שמר
ב' מרץ 05, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש
תגובות: 11
צפיות: 718

Re: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש

לענין כתב:הטירוף שאוחז במקבצי הצדקה עבור המקואות - לעמוד ולדבר בשטיבלאך בפירוט הכי גמור שיש, הוא מזעזע ועובר כל גבול. מה עוד אפשר לעשות בשביל כסף?
(פעם תפסתי אחד כזה, והצלחתי אחרי דיון ארוך, בין מנין למנין, לעדן לו קצת את הנוסח)

שיעור ברבים בהל' נדה בעייתי??
על ידי שמר
א' מרץ 04, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נט"י ימין תחילה
תגובות: 0
צפיות: 185

נט"י ימין תחילה

במשנ"ב סי' קנח סק"ד כ' וכשיטול ידיו טוב שיטול ימין תחלה כדי שהשמאל תשמש לימין.
צ"ב והלא מיד לאחמ"כ ימין משמשת לשמאל ומה אהני ליה?, וא"ת הכוונה שיקדים שימוש הימין לשימוש שמאל א"כ העיקר חסר מן הספר.
על ידי שמר
ג' פברואר 27, 2018 2:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: כהנים בפרשת זכור
תגובות: 6
צפיות: 1136

Re: כהנים בפרשת זכור

כהנים פטורים מפו"ר כאשה שאינם בני כיבוש?
ע"כ שההבדל נעוץ במין ולא בהגדרה השבטית, ואם במינו שייך הוא למלחמה וכיבוש אינו יוצא מן הכלל בזה.
על ידי שמר
ג' פברואר 27, 2018 2:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משלוח מנות לאשתו
תגובות: 12
צפיות: 670

Re: משלוח מנות לאשתו

ביליצר כתב:
שמר כתב:בעלון של הרב דינר הובא בשם הגר"ח דאשתו כגופו ואינו יצוא בזה.


חידה לכבודו,אם כן איך יוצא דין שמחה ביום טוב עם מתנה לאשתו?

ביו"ט הוא דין שמהותו שמחה גרידא, לא דין שמהותו קנין כמשלוח מנות.
על ידי שמר
ג' פברואר 27, 2018 10:56 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משלוח מנות לאשתו
תגובות: 12
צפיות: 670

Re: משלוח מנות לאשתו

בעלון של הרב דינר הובא בשם הגר"ח דאשתו כגופו ואינו יצוא בזה.
על ידי שמר
ש' פברואר 17, 2018 10:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני משה במעמד הר סיני.
תגובות: 3
צפיות: 346

Re: בני משה במעמד הר סיני.

לאחר העיון במראה המקום שהובא: מכל הנ"ל עולה דבר מעניין משה רבינו – נסתר , כלומר: הולדתו בהסתרה "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" אין מבואר (במפורש) מי היו האנשים, אח"כ "ותצפינהו שלושה ירחים" הסתרה נוספת, עוד אין שמו (איך שקראו לו הוריו) מוזכר בתורה אלא משה על שם מעשה ש...
על ידי שמר
ש' פברואר 17, 2018 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?
תגובות: 44
צפיות: 4505

Re: היתכן שהיו אנשים מבני ישראל אשר לא היו במתן תורה?

במדרש רבה כאן כא, יא ז"ל "וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד ה' אלוקי הרוחות וגו'" (במדבר כז,טו-טז)... מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות, אלא כיון שירשו בנות צלפחד אביהן אמר משה: הרי השעה שאתבע בה צרכי, אם הבנות יורשות בדין הוא שיירשו בני את כבודי. אמר לו הקב"ה: "נוצר תאנה יאכל פרי...
על ידי שמר
ש' פברואר 17, 2018 9:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 17
צפיות: 1742

Re: בקשת מידע

דרומי כתב:
כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'.


שלחתי להרב הנ"ל ונהנה מזה.
על ידי שמר
ד' פברואר 14, 2018 8:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 17
צפיות: 1742

Re: גימטריא "חדשה"

איש בער כתב:שם בעל השמועה הרב "שמר" בגי' "לנוס שמה כל", חושבנא דדין כדין..
#ליכא מידי דלא רמיזא..

לנוס שמה כל ......???
ואולי זו הזדמנות לפתוח אשכול גימטריות "לע"נ רבינו בעל הטורים"
על ידי שמר
ג' פברואר 13, 2018 11:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?
תגובות: 20
צפיות: 2521

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

זכורני שבביאור הגר"א על המגילה מבאר כעין מה שנכתב, אכן לא נגזר עליה אלא שלא תבוא ומימלא אין למלך חפץ בה ותמות.
על ידי שמר
ג' פברואר 13, 2018 7:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 17
צפיות: 1742

גימטריא "חדשה"

בשב"ק עלתה בליבי שהגימטריא של "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" - זה עיר מקלט.
ועל פניו מתבקש שקדמני אחר ועדיין לא מצאתי מקור אבקש מחברי עזרה בזה.
על ידי שמר
א' ינואר 28, 2018 1:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגאון רבי עמנואל קוסובסקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 1115

Re: בד"ה הגאון רבי עמנואל קוסובסקי זצ"ל

במקביל לרבנותו היה כל ימיו אברך מן המניין בכולל של הרב שטיינפלד שליט"א בב"ב.
על ידי שמר
ו' ינואר 26, 2018 1:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: <הקבלות בתנ"ך> יעקב ועשו – מרדכי והמן
תגובות: 6
צפיות: 962

Re: <הקבלות בתנ"ך> יעקב ועשו – מרדכי והמן

מעניין לעניין באותו עניין - הקבלות נוספות בתנ"ך לסיפור המגילה. וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וַיִּקְרָא אֶת יוֹסֵף וַיְרִיצֻהוּ מִן הַבּוֹר וַיְגַלַּח וַיְחַלֵּף שִׂמְלֹתָיו וַיָּבֹא אֶל פַּרְעֹה ובספורנו כ' ויחלף שמלותיו. כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק . לכאורה לשון מושאלת ובדרך צחות מביא הספורנו את ...
על ידי שמר
ו' ינואר 05, 2018 1:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 50192

Re: מסורת הגננות

אגב התארכות היד, האם ידה נשתרבבה בעודה על שפת היאור ומימלא שכך שלחה את ידה הארוכה, או שמא בשעה ששלחה את ידה עדין קצרה היתה ואז התרחש הנס (ולפי"ז ק' מאי ס"ד ששלחה את ידה הקצרה), לענ"ד שהאפשרות השנייה היא "המסורה לנו מדור דור", האמנם אכן כן?. קול מבשר פשיסחא א. ותשלח את אמתה ...
על ידי שמר
ו' ינואר 05, 2018 10:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 50192

Re: מסורת הגננות

אגב התארכות היד, האם ידה נשתרבבה בעודה על שפת היאור ומימלא שכך שלחה את ידה הארוכה, או שמא בשעה ששלחה את ידה עדין קצרה היתה ואז התרחש הנס (ולפי"ז ק' מאי ס"ד ששלחה את ידה הקצרה), לענ"ד שהאפשרות השנייה היא "המסורה לנו מדור דור", האמנם אכן כן?.
על ידי שמר
ו' ינואר 05, 2018 2:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 50192

Re: מסורת הגננות

"יש לו שני בנים מנשה ואפרים". ישנם מקורות לכל הנ"ל? קראתי בעבר ספר "אבותינו" לאחד בשם ר' אהרן ווקסלשטיין מרמת שלמה, ואאל"ט שם הוזכר שספרה ליעקב על מנשה ואפרים (אינו באוצר). דרך אגב: ספר יפה עם מקורות רבים (אמנם כותב שם שיהודה בדבריו ליוסף (בתחילת הפרשה דסלקינן מינה) זע...
על ידי שמר
ב' ינואר 01, 2018 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תספורת בתענית
תגובות: 15
צפיות: 646

Re: תספורת בתענית

יעויין בביאור הלכה תקנ"א ובשונה הלכות. לא מצאתי האם ברור לכ' שע"ז עוסק הביה"ל, נראה שהנדון שם הוא לגבי ט"ב ודיני אבילות, הנידון כאן הוא לגבי תענית עשרה בטבת. הביאור הלכה כותב מפורש שיש להחמיר בעשרה בטבת כמו תשעת הימים, וא"כ לפי"ז תספורת ומוסיקה יאסרו. יש"כ כנראה ל...
על ידי שמר
ב' ינואר 01, 2018 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תספורת בתענית
תגובות: 15
צפיות: 646

Re: תספורת בתענית

עבד הזמן כתב:יעויין בביאור הלכה תקנ"א
ובשונה הלכות.

לא מצאתי האם ברור לכ' שע"ז עוסק הביה"ל, נראה שהנדון שם הוא לגבי ט"ב ודיני אבילות, הנידון כאן הוא לגבי תענית עשרה בטבת.
על ידי שמר
ש' דצמבר 30, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תספורת בתענית
תגובות: 15
צפיות: 646

Re: תספורת בתענית

עבד הזמן כתב:כמודמה שהביאור הלכה כ' ששאר תעניות דינם כתשעת הימים, ולפי"ז יש לאסור תספורת.
אך כבר דשו ביה רבים שהמשנ"ב העתיק את פליטת קולמוסו של הפמ"ג והא"ר.
ולפי"ז מה המקור עוד לאסור?

היכן?
על ידי שמר
ש' דצמבר 30, 2017 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תספורת בתענית
תגובות: 15
צפיות: 646

תספורת בתענית

האם ידועה לכבודכם התייחסות לנושא בספרי ההלכה או המנהג?
על ידי שמר
ד' דצמבר 27, 2017 12:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''זה אלי ענו ואמרו''
תגובות: 9
צפיות: 985

Re: ''זה אלי ענו ואמרו''

על כותרת אשכול זה יש להעיר, שלכאורה אין כזה משפט "זה אלי ענו ואמרו" אלא זה אלי - ענו. ואמרו: ה' ימלוך וכו'
על ידי שמר
ד' דצמבר 27, 2017 12:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם עם ישראל נותרו בארץ גושן?
תגובות: 3
צפיות: 617

Re: האם עם ישראל נותרו בארץ גושן?

מאידך בעצם יש לעיין האם המכות הזיקו לישראל? ולמה שירחשו כינים תחת גופו. ז"ל הרמב"ם פיה"מ אבות פ"ד מ"ה וזה תורף דבריו "ולשון התורה בכל מכה ומכה מהם שהביא הקב"ה על המצרים מלבד מכת הכנים שלא ביאר זה אלא שהוא ידוע שלא ענש ישראל אבל היו נמצאים אצלם ולא היו מצערים אותם ...
על ידי שמר
א' דצמבר 24, 2017 7:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 503
צפיות: 55413

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

פרנצויז כתב:וכבר התפרסמו בענין זה דברי הג"ר משה שטרנבוך שליט"א שהגראי"ל כתב לו שמתנגד לנח"ל החרדי
http://www.kolhazman.co.il/265637

אפשר להעלות צילום וכד' לחסומים.
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 50192

Re: מסורת הגננות

בענין סרח בת אשר - לגופו של ענין: רש"י שמואל ב פרק כ פסוק יט אנכי שלומי אמוני ישראל - אני מבני העיר ששלמים ונאמנים לישראל ולמלך ומדרש אגדה סרח בת אשר היתה אני השלמתי נאמן לנאמן ע"י נגלה ארונו של יוסף למשה אני הגדתי ליעקב כי יוסף חי: הכינור הוזכר בספר הישר פרק יד. וראה עוד: http://forum.ot...
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 9:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: במה מדליקין
תגובות: 6
צפיות: 810

Re: במה מדליקין

איש גלילי כתב:תפוס לשון ראשון.
הקמ"ץ מגיע בגלל המילה הסמוכה הפותחת באל"ף.

במשניות זכר חנוך תפסו לשון שני.
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 50192

Re: מסורת הגננות

אוצר החכמה כתב:אני באמת לא מבין את זה. מה אתה רוצה שגננת תספר לילדים?

שסרח סיפרה ליעקב בשקט בשקט לאט לאט.....
ואם היא לא יכולה לספר את זה, תמיד אפשר לחזור לשמלת השבת של חנהל'ה
בכל אופן לא להמציא, ולכן נפתח אשכול זה, לענ"ד
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 8:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מניין במנחה קצרה
תגובות: 10
צפיות: 1066

Re: מניין במנחה קצרה

יונת אלם כתב:בישיבת לומז'ה בפ"ת נכון לחנוכה זה מתפללים עדין מנחה קצרה, התפללתי שם ג' ימים בחנוכה זה ובכולם היה מנחה קצרה

זהו חידוש, שאף המקומות שבהם נהוגה מנחה קצרה, בחנוכה מתפללים "ארוכה" משום פירסומא ניסא.
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 50192

Re: מסורת הגננות

אוצר החכמה כתב:אתה מחפש מקור לכינור או לחרוזים?

א. שהיא ניגנה.
ב. ע"י כינור.
ג. שהיא סיפרה לו על מנשה ואפרים.
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 8:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול מרוכז להזמנות לחתונות של גדו''י
תגובות: 107
צפיות: 12776

Re: אשכול מרוכז להזמנות לחתונות של גדו''י

נהר שלום כתב:הזמנה לחתונת מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

מדוע באנגלית??
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 8:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: במה מדליקין
תגובות: 6
צפיות: 810

במה מדליקין

"במֶה מדליקין ובמָה אין מדליקין" או שמא "במֶה מדליקין ובמֶה אין מדליקין"
על ידי שמר
ש' דצמבר 23, 2017 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 50192

Re: מסורת הגננות

סרח בת אשר - "עוד יוסף חי הוא מלך המצרים יש לו שני בנים מנשה ואפרים" ע"י כינור.
ישנם מקורות לכל הנ"ל?

עבור לחיפוש מתקדם