החיפוש הניב 360 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9160
צפיות: 553985

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
רש''ר.PDF

יישר כח על כל הטרחה.
על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??
תגובות: 12
צפיות: 1000

Re: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??

ונראה דהנה מתחלה היה בקשת עשו מיעקב הלעיטני נא מחמת שהיה הוא הבכור ויעקב קטן ממנו והיה מנהגם שהקטן היה מחויב לעבוד את הגדול וע"כ עשו שהיה בכור אמר ליעקב הלעיטני נא כי רצה שיעקב ישרתו כדין וע"כ אז שראה יעקב שעשו מחזיק עצמו לאדון עליו ע"כ התחיל לבקש ממנו שימכור לו הבכורה והסכים עשו כן ...
על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9160
צפיות: 553985

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:נהוג לציין עמודי הספר לפי המספר באוצר החכמה כדי להקל על העבודה

אמת, אבל אין לי יכולת לדעת זאת.
על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9160
צפיות: 553985

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

פירוש הרש"ר הירש עה"פ "ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים וכו'"
על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 10:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??
תגובות: 12
צפיות: 1000

Re: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??

שיף כתב:מי אמר שכך היה?
לכאורה פשוט שיעקב לא הלעיט אותו
כמוני - כמוך, אולם כל מי שאמרתי לו דבר זה פתח עלי זוג עינים בתדהמה, הענין מושרש אצל כולם עוד מהגננות ומהציורים שיעקב הלעיט את עשו.
על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 10:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??
תגובות: 12
צפיות: 1000

יעקב הלעיט את עשו בנזיד??

"ויאמר עשו אל יעקב הלעטני נא מן האדום האדום הזה"
ויש לציין שלא נכתב שאכן קיים יעקב את בקשתו של עשו "הלעיטני נא", אלא כתיב "ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים", ומנין פשוט שאכן יעקב הלעיט אותו. ולא מצאתי מקור לזה.
על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 2:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וכל ישראל וכל העם
תגובות: 12
צפיות: 1036

Re: וכל ישראל וכל העם

ובעדים זוממים " והנותרים ישמעו ויראו", ועצ"ע. ז"ל השפתי חכמים על זה הפסוק. דקשה לרש"י למה שינה כאן וכתב והנשארים ולא כתיב וכל ישראל וגו' כמו בפרשת ראה (לעיל יג, יב) גבי מסית, ותירץ משום דצריך הכרזה בבית דין איש פלוני וכו' ולעדות פסולים הגזלנים והגנבים ומלוי בריבית ושאר פסול...
על ידי שמר
ג' נובמבר 14, 2017 1:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נתנה לי מן העץ (בעל הטורים)
תגובות: 19
צפיות: 1980

Re: נתנה לי מן העץ (בעל הטורים)

לאותו בעל הטורים (שעל דבריו יש נידון אי נשתרבבה טעות וכו') יש פירוש שלם עה"ת ושם ישנם דברים (באותו ענין..) מפלאים הרבה יותר וק' לומר שם שהוא ט"ס. עה"פ "כי ראה ה' בעניי" וז"ל בראובן אמר כי ראה ובשמעון אמר כי שמע לפי שמתחילה קודם שנולד ראובן היה מכה בה ומשנולד נמנע מלהכות...
על ידי שמר
א' נובמבר 12, 2017 8:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ישוע שר הפנים ?
תגובות: 18
צפיות: 1607

Re: ישוע שר הפנים ?

באור זרוע ריש הלכות שבת ראיתי ששר הפנים זהו זגגזא"ל.
על ידי שמר
א' נובמבר 12, 2017 11:33 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ובא השמש
תגובות: 4
צפיות: 581

ובא השמש

מדוע בתורה מכונה השקיעה ביאת השמש וכדו', היה מתאים יותר הליכת השמש.
על ידי שמר
א' נובמבר 12, 2017 1:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו וגו'
תגובות: 3
צפיות: 331

Re: ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו וגו'

חלמישצור כתב:רד"ק שם: "ויקברו יצחק וישמעאל בניו. כי היו גדולים ונכבדים מהשאר והיו אהובים לו לפיכך התעסקו בו, ואף על פי שהיו שם בני קטורה, או אפשר ששלחם בחייו כמו ששלח בני הפילגשים".

כמו שמתרצים גבי קבורת שרה שלא נזכר שם יצחק אלא אברהם וכי לא היה? (נדמה לי שגם את זאת כותב הרד"ק)
על ידי שמר
א' נובמבר 12, 2017 1:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סופו של הסוף
תגובות: 5
צפיות: 633

Re: סופו של הסוף

לענין כתב:אאל''ט הרמ''א מבאר זאת בתחילת מחיר יין

ייש"כ ברוך שכוותי
על ידי שמר
א' נובמבר 12, 2017 1:21 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: תפקיד אדם הראשון בעולם
תגובות: 31
צפיות: 4539

Re: תפקיד אדם הראשון בעולם

אין אני יודע אם מה שאצטט כאן קשור לנושא בפרטות אלא בכללות אבל הדברים שראיתי (השבת) זיעזעו אותי וקצת העמידו אותי על המקום ביחס ל"סיפורי התנ"ך" הפרוסים לפנינו בעיקר בחומש בראשית. זוהר פ' בהעלותך ז"ל : רבי שמעון אמר, ווי לההוא בר נש דאמר דהא אורייתא אתא לאחזאה ספורין בעלמא ומלין דהד...
על ידי שמר
א' נובמבר 12, 2017 1:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סופו של הסוף
תגובות: 5
צפיות: 633

סופו של הסוף

מהו הביאור של הביטוי המופיע בחז"ל "מסוף העולם ועד סופו" - אין שאלתי מה מבטא משפט זה שהרי ידוע, אלא ביאורו המילולי מדוע לא נכתב "מתחילת העולם ועד סופו" או "מתחילת העולם ועד תחילתו" (שהרי העולם עגול)?
על ידי שמר
א' נובמבר 12, 2017 12:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה
תגובות: 10
צפיות: 767

Re: פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה

בהערת רי"ק רייניץ שם הביא את דברי האור זרוע שכ "ואשם" - כל הנוגע בפני אשה באשם.
לא מצאתי שיש איסור כזה, עכ"פ נראה שזהו לא מדין נגיעה של חיבה או נדה אלא דין חדש של הנוגע בפני אשה וצ"ע.
על ידי שמר
ג' נובמבר 07, 2017 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור אצל גדולי ישראל שחגגו את יום הנישואין?
תגובות: 12
צפיות: 719

Re: האם יש מקור אצל גדולי ישראל שחגגו את יום הנישואין?

האם אין כנסת ישראל חוגגת בכל שנה ושנה את יום הנישואין שלה עם קודשא בריך הוא?
על ידי שמר
ג' נובמבר 07, 2017 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: סליחות בה"ב
תגובות: 0
צפיות: 172

סליחות בה"ב

ישנם מנינים שאינם מכניסים את הסליחות בתוך התפילה (מחמת כורח מסויים - לא לכתחילה) אלא לפניה או לאחריה, האם בכה"ג צריך לפתוח הסליחות באשרי וחצי קדיש ובסופם לומר קדיש תתקבל? מקורות יועילו.
על ידי שמר
ש' נובמבר 04, 2017 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 3262

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

דרומי כתב:אכן יש מפרשים שמסבירים שהיו לאברהם עוד פלגשים חוץ מהגר - כמדומני רד"ק וזוהר

עוד קודם לידת ישמעאל ויצחק?
על ידי שמר
ש' נובמבר 04, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 3262

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

שיטת רש"י כמובן לא כן, שכתב לגבי מילת אברהם וישמעאל בנו שערלתו של אברהם נתמעכה מחמת תשמיש, זה אינו ראייה בעצם כי הכוונה מהגר . הרהרתי בזאת, שמא לאברהם היו פילגשים רבים עוד קודם שנשא את שרה (ועי"כ נתמעך), כלומר לפני גיל 52 בו מתחיל הפרק בחייו הנוגע אלינו, ובתורה אין ייחס למצבו המשפחתי, ואפ...
על ידי שמר
ו' נובמבר 03, 2017 10:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הותר ליצחק להשחט
תגובות: 6
צפיות: 457

Re: איך הותר ליצחק להשחט

עזריאל ברגר כתב:נכב"ב.

היכן?
על ידי שמר
ו' נובמבר 03, 2017 10:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הותר ליצחק להשחט
תגובות: 6
צפיות: 457

איך הותר ליצחק להשחט

איך הותר ליצחק להישחט, הלא מבואר שהיה לאברהם לעזר שלא נתנגד וכו', וצ"ב איך לא ברח הרי הוי כמאבד עצמו לדעת, שהרי הוא לא קיבל נבואה בענין כאברהם, ואכתי מחוייב הוא בכל התורה.
על ידי שמר
ו' נובמבר 03, 2017 2:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 3262

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

ריקאנטי יז, א והנה אברהם אבינו ע"ה קודם המולו לא היה ראוי לצאת ממנו יצחק דרך הערלה. ומצאתי עוד לרבותינו ז"ל שאמרו שלא שימש אברהם בשרה בעוד ערלתו בו, כי לא קבלה אותה הצדקת טיפת מצד הערלה, כי הערלה מאוסה וטמאה מכל טמאות שבעולם. והנה בהיות אברהם אבינו ע"ה יודע עיקר התורה ויודע באצטגנינו...
על ידי שמר
ו' נובמבר 03, 2017 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 3262

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

יש"כ לכ העונים שהיה נפדה ע"י שם.
אולם לא היה צריך לקריאת מאמרים כאלו ואחרים להוכחה שאכן שם היה חי אז, והרי הוא רש"י מפורש כא, ח "משתה גדול" - שהיו שם גדולי הדור שם ועבר ואבימלך - (ב"ר) ויצחק היה בן ג'
על ידי שמר
ה' נובמבר 02, 2017 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 3262

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

והיה ואכן פדה אברהם את יצחק, אצל מי פדה אותו? איזה כהן היה שם? ומלכי צדק אפשר וכבר לא היה חי, ועוד שמא והוא כהן לקל עליון אין זה גדר כהונה שלנו.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 26, 2017 8:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פשט בדברי החזקוני
תגובות: 3
צפיות: 301

Re: פשט בדברי החזקוני

מה שנכון נכון כתב:תיבת "ישראל" אינה במהדו' מוה"ק שנדפסה ע"פ כת"י המחבר (לדעת המהדיר, ויש חולקים).

אבל עדיין ק' שהרי לא ניתנה ולא היו מחוייבים בה.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 26, 2017 8:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פשט בדברי החזקוני
תגובות: 3
צפיות: 301

פשט בדברי החזקוני

בראשית ז, ד כ' החזקוני ארבעים יום וארבעים לילה - נגד מכת ארבעים. ד"א על שעברו ישראל תורה שנתנה למשה לארבעים יום.
א. קודם מתן תורה איירי.
ב. עדיין לא היה להם שם ישראל
ג. הישראל - נח ובניו - לכאורה לא עברו על התורה שצדיקים היו (עי' באשכול אחר כאן)
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "בית אמי"
תגובות: 9
צפיות: 881

Re: ספר "בית אמי"

לצערי, אני לגמרי לא בטוח שזאת תהיה הערובה הטובה לכך... אולי פשוט אנשים יבינו שהאמת הכנה והפשוטה הינה יפה יותר וקונה שביתה בנפש הקוראים הרבה יותר מכל סיפורי גוזמאות. כשאני קורא על הסטייפלער נ"ע המבצע תיקונים בבית עם כלי עבודה, אני מפנים שהוא זי"ע היה בשר ודם כמונו וגם עשה את שהוטל עליו לעש...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "בית אמי"
תגובות: 9
צפיות: 881

Re: ספר "בית אמי"

אולי ספר זה יהיה נחשון לספרים הבאים אחריו שייכתבו על גדו"י, שייערכו ע"י אחד מבני המשפחה הקרובים, ולא רק לכוונת רויח, הדברים הללו נותנים "ריח" אחר לאמינות הנכתב החיבור לדברים ומעל הכל לקיחת מוסר.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 40
צפיות: 3190

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

כלל ברזל בהיסטוריה : "השאלות אילו\אם וכדומה אין שייכות כלל". וכל הנידון הוא תאוריה ללא כל בסיס ממשי וכולו נשען על האויר, ולולא דמסתפינא הייתי קובע שהוא פגום בסרך כפירה ח"ו - הקב"ה כל יכול בעבר בעתיד ואכן גם בדור ההוה, והבטחה היא כי לא תשכח מפי זרעו. אם תרשה לי לסכם את דבריך. אתה...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 12:37 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: "יקר חסדך" יקר חרוץ" "קישוטי תורה"
תגובות: 0
צפיות: 288

"יקר חסדך" יקר חרוץ" "קישוטי תורה"

לר' י"ק רייניץ שליט"א
עה"ת ונ"ך
קישוטי תורה מופיע רק המהדורה הראשונה נ"ל, ואוחז כעת כבר במהדורה חמישית כמובן מורחבת מהנ"ל.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 12:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 40
צפיות: 3190

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

כלל ברזל בהיסטוריה : "השאלות אילו\אם וכדומה אין שייכות כלל". וכל הנידון הוא תאוריה ללא כל בסיס ממשי וכולו נשען על האויר, ולולא דמסתפינא הייתי קובע שהוא פגום בסרך כפירה ח"ו - הקב"ה כל יכול בעבר בעתיד ואכן גם בדור ההוה, והבטחה היא כי לא תשכח מפי זרעו.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 11:18 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 17
צפיות: 1100

Re: ביאור מילת ספינה

כמדומני שהמקום היחיד שנזכר במקרא שם 'ספינה', הוא ביונה (א ה) "ויונה ירד אל ירכתי הספינה", ובכל העניין שם נזכר 'אניה' ולא 'ספינה'. ונראה ש'ספינה' הוא שם של משהו מסוים בתוך האניה, ולא שם האניה כולה. כן משמע מלשון התרגום שם, שתרגם כל 'אניה' - 'אילפא', ומקרא זה תרגם - 'וְיוֹנָה נְחַת לְאַרְעִ...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 2:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 17
צפיות: 1100

Re: ביאור מילת ספינה

שייף נפיק כתב:על פי רוב מבנה הספינה הוא בצורה קעורה, וכל אשר בה ספון בתוכה ואינו בולט.

כלומר כוונתך שהחלק הקעור שקוע במים - ספון במים, יש"כ
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 1:43 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 17
צפיות: 1100

ביאור מילת ספינה

ספינה - לכאורה נגזרת משרש ספנ, כלומר ספון מכוסה (עי' פ' וזאת הברכה), מה הקשר בין ספינה - לכיסוי.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 1:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: חינוך הישיבות
תגובות: 58
צפיות: 5869

Re: חינוך הישיבות

האם מישהו יודע לציין מקור למימרא בשם החזו"א "הישיבות הם הצלת הכלל והרס הפרט" - דומני שמשפט זה שנאמר אז נעשה נכון ואמיתי (כלומר ההצלה יותר גדולה, וההרס יותר גדול) בדורנו אנו. אני חושב שבמשפט אחד כלל החזו"א את כל הנכתב וייכתב באשכול זה.
על ידי שמר
ג' אוקטובר 17, 2017 2:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 90
צפיות: 6768

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

אמירת ליהודים בהבדלה בקול ע"י הציבור, מנהג עם מקור הוא?, או שמא טעות שנשתרשה מחמת ההרגל לומר פסוק זה בקול קודם הבעל קורא במגילת אסתר.
על ידי שמר
ג' אוקטובר 17, 2017 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: יצחק אבינו "ניצל" מהעקידה?
תגובות: 30
צפיות: 3079

Re: יצחק אבינו "ניצל" מהעקידה?

בפיוט למען תמים הנאמר בהושענא רבה "למען רך ויחיד נחנט פרי למאה זעק איה השרה לעולה", זעקה! לא שאלה. זעקה?? על מה, אפשר והכוונה שזעק בתפילה שימציאו קרבן אחר תחתיו, או אפשר שאכן כוונתו היתה שאלה רטורית לאברהם הבאה בצורת זעקת רחמים לעורר את רחמי אברהם אביו, עי בכלי יקר שם.
על ידי שמר
ב' אוקטובר 16, 2017 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9160
צפיות: 553985

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
"שיקדש עצמו" עמוד 503
על ידי שמר
ב' אוקטובר 16, 2017 1:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 11
צפיות: 664

Re: בני נח צדיקים?

היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור. מנין לך שלא ...
על ידי שמר
א' אוקטובר 15, 2017 8:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 11
צפיות: 664

Re: בני נח צדיקים?

היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור. מנין לך שלא ...

עבור לחיפוש מתקדם